Piksu Research


Piksu Arvonmäärityspalvelu

Piksun tietokantaan on kerätty merkittävä määrä Helsingin pörssissä listattujen yritysten taloustietoja. Lisäksi olemme kehittäneet diskontatun kassavirran menetelmää hyödyntävän arvonmäärityssovelluksen ja pystymme tuottamaan laadukkaita ja määrämuotoisia arvonmäärityslaskelmia. Arvonmääritysraportissa esitetään laskelma osakkeen käyvästä arvosta ja laskelmassa käytetyt oletukset yksityiskohtaisesti. Piksun arvonmäärityspalvelu sopii listayhtiöille, jotka kaipaavat riippumatonta analyysiä ja sen viestimistä sijoittajille. Piksun analyysi täydentää muiden analyytikkojen tuottamia analyysejä. Piksun arvonmäärityspalvelu sopii lisäksi PK-yrityksille, jotka kaipaavat riippumatonta arvonmääritystä esimerkiksi yrityskaupan valmistelun yhteydessä.

Arvonmääritysanalyysipalvelu on tällähetkellä BETA-tasoinen:

  • Palvelua kehitetään jatkuvasti ja käytämme siitä nimeä "Piksu Research"
  • Maksullinen. Arvonmäärityslaskelman tuottamisen hinta on toistaiseksi neuvoteltava tapauskohtaisesti. Yhteystiedot alla.
  • Emme tällähetkellä suorita arvonmääritystä rahoitusalan yrityksille
  • Arvonmäärityksen tuloksena syntyvä arvonmääritysraportti on toistaiseksi saatavana vain englanninkielisenä

Lisätietoja: https://www.piksu.net/content/piksu-research

Voit pyytää tarjousta arvonmäärityspalvelusta osoitteesta: myynti@piksu.fi

Malliraportti: Oyj Ahola Transport Ab 

 

Piksu Research Stock Valuation Service

 

A significant amount of stock financial data has been collected into Piksu database. Additionally, a discounted cash flow valuation process and service has been developed at Piksu. These enable us to produce high quality stock valuation reports. The Piksu stock valuation report contains calculation of stock fair value and all the assumptions used in the valuation calculation. Piksu stock valuation service is fit for listed companies who need independent stock analysis and communication of the analysis to the Piksu reader community. Piksu stock valuation service complements analysis produced by other analysts. Piksu valuation service is also suitable for non-listed smaller enterprises who need independent valuation statement for example when preparing M&A transactions.

Piksu stock valuation service, as of now, is a BETA service

  • The service is under continuous development
  • Commercial. Price for specific valuation needs to be negotiated case by case. See contact information below
  • Valuation of financial sector companies is not currently supported
  • Valuation report is currently available only in English

More information: https://www.piksu.net/content/piksu-research

Requests: myynti@piksu.fi

Sample report: Oyj Ahola Transport Ab

LiiteKoko
Image icon malli.png12.67 KB