Perustuslakivaliokuntamme on epäpätevä

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Luin perustuslakivaliokunnan lausunnon maakuntauudistuksesta sekä perustuslain. Perustuslaki on kirkas, lyhyt ja selkeä. Perustuslakivaliokunnan kannanotto on älyllisesti epärehellinen, sekava ja pitkä. Lausunto on tolkutonta jaarittelua monasti turhista asioista. Puututaan pieniin asioihin ja suuret linjat ovat hukassa.

Tässä vielä poimittuna perustuslain kohdat, jotka perustuslakivaliokunnan mielestä ovat hankalia toteuttaa:

6 §   Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.

19 §  Oikeus sosiaaliturvaan

Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

120 §  Ahvenanmaan erityisasema

Ahvenanmaan maakunnalla on itsehallinto sen mukaan kuin Ahvenanmaan itsehallintolaissa erikseen säädetään.

121 §  Kunnallinen ja muu alueellinen itsehallinto

Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon.

Kuntien hallinnon yleisistä perusteista ja kunnille annettavista tehtävistä säädetään lailla.

Kunnilla on verotusoikeus. Lailla säädetään verovelvollisuuden ja veron määräytymisen perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta.

Itsehallinnosta kuntia suuremmilla hallintoalueilla säädetään lailla. Saamelaisilla on saamelaisten kotiseutualueella kieltään ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto sen mukaan kuin lailla säädetään.

122 § Hallinnolliset jaotukset

Hallintoa järjestettäessä tulee pyrkiä yhteensopiviin aluejaotuksiin, joissa turvataan suomen- ja ruotsinkielisen väestön mahdollisuudet saada palveluja omalla kielellään samanlaisten perusteiden mukaan.

Kuntajaon perusteista säädetään lailla.

 

Perustuslakivaliokunta katsoo muun muassa että perustuslakia on hyvä tulkita niin, että ketään ei saa asettaa eri asemaan. Tällainen syy voi perustuslakivaliokunnan mukaan olla esimerkiksi asuinpaikka. Perustuslaki on asiasta eri mieltä. Perustuslaki sallii sen että maassa on itsehallintoalueita, kuntia ja maakuntia jotka omalla tavallaan rakentavat palvelunsa ja että sen seurauksena palvelut ovat erilaisia eri kunnissa ja maakunnissa. Perustuslain mukaan esimerkiksi Savukoskella ei välttämättä ole yhtä nopeaa pääsyä sairaalaan kuin Tampereella. Perustuslain teksti vaatii kyllä että kaikille on taattava riittävät palvelut, siis minimitason.

Perustuslakivaliokunnan lausunto jaksaa napista seuraavan kaltaisista asioista:

 • siitä miten yksilöiden valinnanvapaus voi vaarantaa perusoikeuksia
 • siitä miten maakuntataso voi heikentää liiaksi kuntatason merkitystä
 • siitä että kuntien tuloveroprosentista pitää saada päättää itsehallinnollisissa kunnissa (tämä oli mielestäni aiheellinen havainto)
 • kuntien omistamien kiinteistöjen mahdollisiin arvonalennuksiin
 • maakuntien rahoituksesta
 • ...

Ei ihme että lainsäädäntötyö ei etene kun poliitikot jaksavat kirjoitella monikymmensivuisia muutosehdotuksia asioista jotka ovat aivan merkityksettömiä perustuslain kannalta.

 

 

Käyttäjän J.Vahe kuva

Hallituksen esitykset ovat laajoja ja monimutkaisia. Yllä on kuuluisin kaavio. Juuri tänään YLE julkaisi jutun holl. hoiva"yhtiöstä", josta alalla on puhuttu Suomessakin jo monia vuosia. Organisaatio ei tavoittele voittoa - kuten osaomistamani alan firmat, ja se perustuu itseohjautuvuuteen. Kopsaisen tuosta copypastaamalla periaatteet:

 1. Omaehtoisuus. Tämä tarkoittaa kokemusta siitä, että ihminen on vapaa päättämään omista tekemisistään ja tekemisen motivaatio kumpuaa ihmisen sisältä, ei ulkoisista pakotteista.
 2. Kyvykkyys. Tämä tarkoittaa henkilön kokemusta siitä, että hän osaa hommansa, selviää haasteista ja saa asioita aikaan.
 3. Yhteisöllisyys. Tämä tarkoittaa ihmisen perustavaa tarvetta olla yhteydessä toisiin ihmisiin. Me välitämme toisista ihmisistä ja haluamme kokea, että meistä välitetään.

Lähde

TUO on selkeätä ja hallituksen esitys on vanhanaikainen ja toimimaton.

 

 

Lisää uusi kommentti

You must have JavaScript enabled to use this form.

Suodatettu HTML

 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
 • Sallitut HTML-tagit: <a> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <pre> <address> <strike> <caption>
 • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Plain text

 • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
 • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
File attachments
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 150 KB.
Sallitut tiedostotyypit: txt png jpg.
CAPTCHA
Tällä kysymyksellä varmistamme että olet oikea inhimillinen käyttäjä (eikä koneellinen roskapostittaja)
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.