Trumpistien argumentit ja salaliittoteoriat

Käyttäjän Johannes Hidén kuva

Euroopassa on moni ihmetellyt, miten Donald Trumpilla on voinut Yhdysvalloissa riittää niin laajaa kannatusta. Mutta ehkä tätäkin huomionarvoisempaa tällä puolella Atlanttia on se, miten intohimoisia Trumpin kannattajia löytyy myös Euroopasta, mukaanlukien Suomesta. Usein varsinkin intohimoisimpien Trumpin kannattajien kohdalla näkyy myös QAnon-liikkeen vaikutus, ja sosiaalisen median viestejä seuratessa syntyy vaikutelma, että kyse ei ole myöskään mitenkään erityisen marginaalisesta ilmiöstä. 

Katsotaanpa erinäisiä Trumpia puolustavia argumentteja, ja mikä niissä on pielessä.

 

"BLM-liikkeenkin annettiin aiheuttaa sekasortoa, joten miksi kongressin valtaus on nyt niin iso ongelma?"

Ei BLM-liikkeen mielenosoituksiin liittyviä väkivaltaisuuksia ole hyväksytty, mutta BLM-liikkeen esille tuomat ongelmat ovat laajalti tunnustettuja. Trump ei näitä ongelmia ole luonut, vaan niillä on pitkä historia, mutta Trump vain syvensi retoriikallaan kesän mielenosoitusten vastakkainasetteluasetelmaa ja pitkitti siten levottomuuksia.

BLM-liikkeen olennaisin ero kongressin valtaukseen on kuitenkin se, että kongressin valtausta ei käytännössä olisi tapahtunut ellei Trump olisi viikkokausia paasannut jatkuvasti vaalivilpistä sekä lopulta vielä kutsunut kannattajansa marssimaan kongressiin. Siinä missä Trump luultavasti toimillaan pahensi BLM-mellakoita, joita olisi toki tullut ilmankin Trumpia, kongressin valtaus oli nimenomaan Trumpin aikaansaannos.

 

"Trump on syytön mellakointiin"

Eihän Trump toki ihmisiä mellakoimaan käskenyt, mutta hänelle tuskin tuli yllätyksenä, että päivittäinen aggressiivinen vaalivilpistä vouhottaminen, "I won by a lot"-tyylinen twiittailu ja lopulta suora agitointi kongressiin suuntautuviin mielenosoituksiin johti lopulta levottomuuksiin. On syytä uskoa, että se oli oikeastaan nimenomaan hänen toiveensa, sillä kesti huomattavan myöhään ennen kuin hän kehotti mielenosoittajia rauhoittumaan tai menemään kotiinsa.

 

"Trumpilla vahvempi kannatus, mikä näkyy vaalitapahtumissa!"

Mielenosoittajien ja kongressin valtaajien avulla Trump pystyi ikään kuin taas osoittamaan, miten vahvaa hänen kannatuksensa on. Samasta toimii monien Trumpin kannattajien mielestä osoituksena se, millainen innostunut osanotto Trumpin vaalitapahtumissa on ollut. Samalla unohtuu kuitenkin, ettei joidenkin fanaattisuus ole sellaisenaan osoitus laajasta kannatuksesta. Fanaattista kannatusta ovat saaneet myös itsemurhalahkojen johtajat sekä toisaalta myös Adolf Hitler. Intohimoisen kannatuksen vastapuolena on se, että siinä missä jotkut kannattavat intohimoisesti, toiset myös vastustavat vastaavalla intohimolla.

 

"Mutta Trump sai ennätyssaaliin ääniä!"

Niin, paitsi että Biden sai vielä enemmän. Kun väestö kasvaa, ääniä annetaan enemmän. Kun äänestämisestä tehdään helpompaa, ääniä annetaan enemmän. Ja ennen kaikkea: jos motivaatio äänestystuloksen suhteen on riittävän suuri, ääniä annetaan enemmän.

Nämä vaalit olivat äänestys ennen kaikkea äänestys Trumpista. Jossain tutkimuksessa suurin syy äänestää Bidenia oli se, että "hän ei ole Trump", kun taas Trumpin äänestämisessä "hän ei ole Biden" oli huomattavasti harvinaisempi syy. Ottaen huomioon Trumpin poikkeuksellisuuden, tämä ei ole yllättävää. Trump aiheuttaa niin vahvoja tunteita, ettei ole yllättävää, että vuoden 2020 vaalit saivat aikaan poikkeuksellisen suuren äänestysprosentin. Ja kun äänestysprosentti on korkea, on helposti häviäjänkin äänisaalis korkeampi kuin aiempien vaalien voittajien.

Yhdysvaltain presidenttivaalien äänestysprosentit 2000-luvulla

 

"Mutta oli vaalivilppiä!"

Vaalivilppiväitösten osalta voisi esittää tämän yksinkertaisen kysymyksen: jotta se toimisi, kuinka suuren ihmisjoukon täytyisikään olla osallisena operaatiossa? 

Eikö pelkkä vaalivilppi vaatisi vähintään satojen ihmisten osallisuuden? Ja jos samaa operaatiota pitäisi ajaa eri osavaltioissa, eikö se vaatisi helposti pikemminkin tuhansien ihmisten osallisuuden? Kuinka todennäköistä olisi, että tässä ei tapahtuisi siinä määrin virheitä, vuotamisia ym., että tieto niistä ei löytäisi reittiään myös salaliittoteoreetikoiden parjaaman "valtamedian" tietoon? Tai jos tieto päätyisi tällaisten medioiden tietoon, miksi ihmeessä he sitä tietoa panttaisivat? Siksikö, että hekin olisivat osa salaliittoa? Ja olisivatko myös kansainväliset vaalitarkkailijat osa salaliittoa? Jos tällaisiin uskoo, sehän tarkoittaisi käytännössä jo sitä, että salaliittoon osallisten määrä pitäisi laskea maailmanlaajuisesti sadoissatuhansissa ellei jopa miljoonissa. Ja hekö kaikki pitäisivät suunsa supussa? Ja ihan vain siksi, että saataisiin vaihdettua salaliiton osallisille mieluisa presidentti? Kuka tätä koko operaatiota johtaisi? Kompurointia tapahtuu hyvin yksinkertaisissakin, pienissä, avoimissa ja laillisissakin organisaatioissa, joten mitenhän kummassa tällainen jättimäinen salaliitto pysyisi kasassa?

 

"Trump oli jo johdossa!"

Samanlaista äänestystilanteen kehitystä tapahtuu jokaisissa vaaleissa - ei ainoastaan Yhdysvalloissa vaan myös mm. Suomessa. Eri puolueiden kannattajat asuvat erilaisilla alueilla ja eri puolueiden kannattajilla on keskimäärin toisistaan poikkeavat tavat äänestää: toiset äänestävät enemmän ennakkoon, toiset vähemmän. Tästä seuraa jokaisissa vaaleissa asetelma, jossa tilanne muuttuu ääntenlaskennan edetessä huomattavasti.

 

"Trump sai talouden kasvamaan." 

Onko se ihme, jos talous nousee, kun velkaantumistahtia vauhditetaan mm. veronalennuksilla entisestään jo selvästi ennen kuin koronasta tai merkittävistä muista ongelmista oli tietoakaan? Neljän vuoden presidenttikausi on todella lyhyt aikaväli talouden pitkän aikavälin kehitystä ajatellen, ja kiihtyvä velkaantuminen aikana, jolloin taloudessa pyyhkii ihan mukavasti muutenkin ei välttämättä ole ihan parasta talouspolitiikkaa.

 

"Korona luotiin tarkoituksella, jotta kirjeäänestyksestä saataisiin yleisempää, jotta vaalivilppi helpottuisi, jotta Trump saataisiin pois vallasta, jotta Trump ei voisi tuhota "syvän valtion" salaliittoa."

Tämä koko väite nyt on salaliittoteorioden syvästä päästä ja "sakeudessaan" eli absurdiudessaan sitä luokkaa, ettei taida kaivata edes erillistä selitystä, miksi näin ei voi olla. Tämä on kuitenkin esimerkki siitä, minkälaiseen ajatteluun salaliittoteoriointi voi pahimmillaan ajaa. Samalla se tuo omalla tavallaan esille sitä, mikä osaltaan voi salaliittoteorioissa houkutella: kun jokin elämänmenossa kismittää tai oman elämän hallinnassa on puutteita, voi olla palkitsevaa, kun voi olla luomassa omaa maailmanmenoa selittävää narratiivia ja olla osana saman kaikupohjan jakavaa yhteisöä. Psykologisesti kyse voi olla osittain samasta kuin syömishäiriöissä: syntyy ajattelutapa, joka on todellisuudesta vieraantunut, mutta houkutteleva siksi, että se on näennäisesti omassa kontrollissa.

 

 

"Trumpia ja QAnonilaisia sensuroidaan, minkä täytyy tarkoittaa, että totuus halutaan salata!"

Ei, sensurointi ei ole osoitus halusta salata jotakin myyttistä totuutta. Sensurointi on toki monesti ongelmallista, ja välillä siinä varmasti tapahtuu ylilyöntejä, jos sensurointi kohdistuu esimerkiksi sisältöön, joka on mahdollisesta typeryydestään huolimatta pohjimmiltaan vain mielipiteiden esittämistä. 

Johonkin raja on kuitenkin vedettävä. Yksi näistä rajoista on rikokseen yllyttäminen. Trumpin viestintä ajoi ihmisiä väkivaltaisuuksiin kongressissa, ja on hyvät perusteet epäillä, että samaa voisi tapahtua myös jatkossa, ja tällaisen ennaltaehkäisy on täysin perusteltu tavoite.

Suvaitsevaisuus ei voi tarkoittaa, että suvaitsemattomuutta pitäisi suvaita. 
Sananvapaus ei myöskään saa tarkoittaa sitä, etteikö sanoistaan
voisi olla vastuussa.

 

"Sananvapaus on menetetty"

Sananvapaus on edelleen voimassa. Mielipiteitä saa esittää. Päättäjiä saa kritisoida. Satiiria voi tehdä. Ei näistä asioista joudu esimerkiksi vankilaan. Väkivaltaan yllyttämisellä on kuitenkin voitava olla seurauksensa myös yllyttäjälle. Tavallisella kansalaisella se seuraus voi olla vankilakin, mutta Yhdysvaltain presidentin kohdalla syytteen alaiseksi saaminen ei ole niin yksinkertaista. Se, että valehteluun, eripuran viljelyyn ja nyt lopuksi käytännössä myös väkivaltaan yllyttämiseen pohjautuvasta toiminnasta on joutunut jäähylle joiltakin yksityisten yritysten luomilta sosiaalisen median alustoilta, on vielä aika pieni seuraus.

Tätä aikaa kuvastaa se, että someyritysten suorittaman moderoinnin merkittävin uhka ei välttämättä ole edes someyritysten entistä suuremmaksi kasvava valta, vaan sen aikaansaama polarisaatio. Salaliittoteoreetikot saavat siitä omalla tavallaan lisää bensaa liekkeihinsä ja moni muukin voi kokea, että nyt tietynlaiset äänet vaimennetaan. Toisaalta mikäli mitään moderointia ei tehtäisi, eli esimerkiksi Trumpin yhtään viestiä ei olisi aiemmin merkitty näin

ja Trump saisi edelleen jatkaa vapaasti kannatusjoukkojensa villitsemistä Twitterissä (ja vahvemmin oman kuplansa muodostavassa Parlerissa), se olisi luultavasti vielä huonompi vaihtoehto. Siis suo siellä, vetelä täällä. 

Kahtiajakautuneisuus ja yhteisen ymmärryksen puute on myrkkyä yhteiskunnan kehitykselle, ja siksi tärkeintä olisi saada parannettua yleistä keskusteluympäristöä ja palautettua luottamus sinne, mistä se on perusteettomasti monien mielissä menetetty. Se on valitettavasti kaikkea muuta kuin yksinkertaista. Suomessa tilanne ei ole onneksi yhtä paha kuin Yhdysvalloissa, mutta sama kaksijakoisuus tuntuu saaneen Trumpin kaudella entistä vahvempaa jalansijaa myös täällä. On syytä toivoa, että tämä kehitys saataisiin Bidenin presidenttikaudella kääntymään kohti parempaa molemmilla puolin Atlanttia.

Kommentit

Käyttäjän J.Vahe kuva

Comment: 

Linkin sievä rouva, kongressin jäsen, twiittasi valtaajille Pelosin olinpaikasta valtauksen aikana Lauren Boebert - Wikipedia

Käyttäjän Heikki Ikonen kuva

Comment: 

On touhu Suomessa sentään siistiä ja sivistynyttä. Onhan meilläkin tokin Laura Huhtasaari, persujen presidenttiehdokas.

https://www.suomenmaa.fi/uutiset/psn-huhtasaari-pitaa-bidenia-ja-demokra...

Käyttäjän Tommi Taavila kuva

Comment: 

Kirjoituksen muut osat ovat varsin valideja, mutta kirjoituksen väitteet kiihtyvästä velkaantumisesta veronalennuksien vuoksi on valetta mikä johtuu varmaan siitä ettei kirjoittaja ole edes etsinyt faktoja. Veronalennukset ja niihin liittyvä verouudistus olivat tasa-arvoteko ennen koronaepidemiaa ja siitä on ihan faktaa, jos sitä haluaa etsiä eikä keksiä päästään. Ne eivät edes kiihdyttäneet velkaantumista verrattuna BKT:hen merkittävästi. Fakta on se, että Obaman toisella kaudella valtionvelka/bkt nousi 99%->104% ja Trumpin kolmena ensimmäisenä vuonna velka nousi 104%->106%. Voi kolmannen vuoden pompun toki nähdä velan kasvamisen kiihtymisenä, mutta merkittävää muutosta velkaantumisessa se ei edusta. Velan määrää pitää verrata johonkin ja validein kohde on tällä hetkellä BKT. On totta, että Trumpin viimeisenä vuotena velka pomppasi uusiin lukemiin, mutta on turha väittää etteikö demokraatit olisi myös sitä nostaneet. Biden on ainakin heti ensitöikseen luvannut jakaa kaikille kansalaisille lisää rahaa, kuten Trump olisi myös tehnyt mikäli hänen puolueensa olisi siihen suostunut.

Mitä tulee taas veronalennusten tasa-arvotekoihin niin ne itseasiassa nostivat suurituloisten osuutta maksetuista liittovaltion veroista ja vähensi keski- ja pienituloisten osuutta. Trumpin verouudistus vähensi nimittäin suurituloisten mahdollisuuksia hyödyntää verovähennyksiä. 

Tässä palautteessa esitetyt faktat löytyvät seuraavista linkeistä:

https://www.thebalance.com/national-debt-by-year-compared-to-gdp-and-maj...

The truth about Trump's tax cuts by the numbers, not by Biden: Andy Puzder (yahoo.com)

 

Käyttäjän Johannes Hidén kuva

Comment: 

Kirjoitusta varten kaivoin nopeasti jonkinlaista käyrää valtion velasta, ja siitä äkkiseltään näytti, että velkaantuminen olisi kiihtynyt, mutta sen syvällisemmin en tosiaan asiaa tutkinut, ja velkaantumisen kiihtyminen taisi tosiaan olla liioitellusti sanottu. Velkaantuminen kuitenkin jatkui, ja voi kysyä, oliko sille varsinaisesti tarvetta, ja tuossa linkkaamassasi jutussakin "major eventtinä" mainitaan vuoden 2018 kohdalla Trump Tax cuts, minkä perässä vuoden 2019 BKT:hen suhteutettu velkakin on noussut 2% prosenttiyksikköä. Velan nousua siinä näkyy, mutta ei tosiaan kovin dramaattisesti ennen pandemiaa, ja pandemia on tietysti syystäkin nostanut velkaantumista.

Loppujen lopuksi BKT:n kasvu ja velkaantuminen näyttävät molemmat jatkaneen suurin piirtein samanlaista linjaa Trumpin kaudella kuin mitä se oli Obamankin aikana. Obaman ensimmäisellä kaudella tuli finanssikriisi, Trumpilla sitten pandemia.

Käyttäjän Heikki Ikonen kuva

Comment: 

Hyviä pointteja pääosin ainakin. Sananvapaudesta sen verran, ettei se missään ole eikä pidä olla absoluuttinen, kuten eivät muutkaan kansalaisvapaudet. Rikokseen yllyttäminen on suoranaisesti rikollinen teko, teki sen missä muodossa tahansa, saati julkisesti miljoonille vastaanottajille.

Oliko Trumpin agitaatiossa siitä kyse, sen ratkaisee tuomioistuin jos juttu sinne menee, mutta itse näkisin sen kriteerit täyttävän näin maallikkonsa tietenkin. Ja varsin raskauttavien asianhaarojen valllitessa, kun kyse on maan presidentistä.

Minulle kuten varmaan kaikille Trumpia inhoaville hänen toimintansa ei tullut yhtään yllätyksenä, päinvastoin. Trump ei kunnioita millin vertaa yhteiskunnan pelisääntöjä, demokratiaa, totuutta, toisia ihmisiä tai mitään muuta kuin omaa sairasta egoaan. On aivan helvetin hienoa, että se mulkku saatiin pois vallan kahvasta.

Eihän Trump toki jätä tätäkään sotaa tähän, vaan keksii jonkun koston. Oma toive on, että perustaisi puolueen ja hajottaisi republikaanit vuosikymmeniksi, niin saisivat maistaa selkärangattomuutensa seurauksia ikioman vapahtajansa karttuisesta kädestä.

Käyttäjän Johannes Hidén kuva

Comment: 

Kiitos kommentista!

On jotenkin virkistävää nähdä reippaasti kirjoitettuna se, mitä Trump tosiaan on: mulkku.

Oma toiveeni on se, että kun Trump saisi presidenttikautensa päätyttyä kunnon syytteen ja tuomion jostain vallan väärinkäytöksestään, eikä tulisi pelastettua millään itsensä armahtamisella tai muulla presidentin asemaan liittyvällä kikkailulla.

Jenkkien kannalta voisi olla hienoa, että he saisivat kolmannen oikeasti varteenotettavan valtapuolueen, mutta ei heidän järjestelmänsä taida antaa sellaiselle oikein mahdollisuuksia. Hienoa voisi olla myös se, jos Trump saisi jenkit heräämään siihen, että presidentillä on liikaa valtaa mm. laajoine armahdusoikeuksineen.

Comment: 

On muuten ollut harvinaisen viihdyttävät nämä vaalit. Oikea sirkus! Ei ole ollut pelleistä puutetta. Trumpille, Q-anonille ja Trump-fanikerholle on saanut välistä nauraa niin, että aamukahvi turhskahtelee nenästä.

Enkä ole varmaan ainoa, jolla on tällaiset reaktiot. Sama on varmaan tapahtunut Moskovassa Putinin ja Pekingissä Xin aamiaispöydissä.

Pitää  myöntää, että itsekkin olen vetänyt foliohattua päähän. Kun USA:ssa on kaaos, niin muiden tekemiset eivät mahdu enää valokeilaan. Venäjän ja Kiinan trollit ovat hyvinkin voineet edesauttaa Q-anonin ja myös BLM liikkeen toimia. On näyttöä siitä, että BLM aktiiveja ja heidän vastustajiaan on usutettu toistensa kimppuun trollien edesauttamana.  Q-anon teoriat sai näkyvyyttä Venäjän trolliarmeijan avustamana ja se on toistellut Venäjällä ja Kiinassa tehtailtuja feikkiuutisia. Jopa Trump on toistanut jonkun kerran näitä samoja uutisia tietämättään.

En todellakaan väitä, että nämä liikkeet olisi Venäjän ja Kiinan luomuksia, mutta Venäjä ja Kiina käyttää kyllä tilannetta hyväkseen. Eikä ilmiö ole mitenkään uusi. Kylmän sodan aikaan oli normaali käytäntö tukea omaa politiikkaa tukevia järjestöä. Tai kaaosta aiheuttavia. Joskus toiminta oli varsin suoraakin. Neuvostoliitto tuki suoraan ja välillisesti USA:ssa tapahtuvaa rotutaistelua 1960 luvun tuntumassa. Neuvostoliitto ei tehnyt sitä hyvää hyvyyttään, vaan kylmän sodan hengessä sekasortoa aiheuttaakseen. Nyttemmin Venäjä on tukenut useankin maan populistisia liikkeitä. Suomessakin MV-nettijulkaisu oli varsin Venäjämyönteinen. Trumpin otteet on murtaneet vanhan vallan rakenteita ja rotat ujutautuu murtumiin.

Mikä on sitten näitten trollien todellinen vaikutus? Vaikea sanoa. Heidän tehtävänsä ei kuitenkaan ole faktat tai järkitoiminta, vaan he tähtäävät riitaan, kaaokseen ja epäluuloon valtaapitäviä vastaan. Lisäksi trollien seassa on ihan oman maan häiriköitä, jotka trollailee trollailun ilosta, kylvää riitaa ja iloitsee siitä, kun siemenet itää. Jotkut ansaitsee sillä jopa elantonsa.

Moni Q-anon fanaatikko uskoo vahvasti olevansa etulinjan patriootti, vaikka saattaakin olla venäjän trollitehtaalle se hyödyllinen idiootti.

Käyttäjän J.Vahe kuva

Comment: 

"Vuonna 2009 julkisuuteen tuli Suomen Antifasistinen Komitea -niminen ryhmä, jonka venäläismieliset jäsenet (muun muassa ”kohudosentti” Johan Bäckman) keskittyvät arvostelemaan Viron ja Latvian hallituksien toimia" 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Antifasismi#Suomalaisia_j%C3%A4rjest%C3%B6j%C3%A4 

Epäilen, ettei väliä mitä väittää, jahka saa riitaa aikaan. Ja jotkut peesaavat pelkästä v-mäisyydestä.

Lisää uusi kommentti

You must have JavaScript enabled to use this form.

Suodatettu HTML

  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <pre> <address> <strike> <caption>
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
File attachments
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 150 KB.
Sallitut tiedostotyypit: txt jpg png.
CAPTCHA
Tällä kysymyksellä varmistamme että olet oikea inhimillinen käyttäjä (eikä koneellinen roskapostittaja)
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.