Käyttäjän Tommi Taavila blogi

Käyttäjän Tommi Taavila kuva

TT:n lista Q1 2015

TT:n lista Q115 on valmis kaikkien seuraamieni yritysten tulosten tultua julkaistuksi. Olen käynyt niiden numerot läpi ja tällä perusteella olen saanut listan aikaiseksi. Tämä lista ei sisällä sijoitussuosituksia eikä minkäänlaista laadullista analyysia vaan perustuu ainoastaan yritysten ilmoittamiin eri tunnuslukuihin ja tulostietoihin viimeisen viiden vuoden ajalta.

 

Käyttäjän Tommi Taavila kuva

Kirja-arvostelu, Vaurastu kuin Warren Buffett

Suurin osa sijoittajista tietää Warren Buffettin, joten on ehkä turhaa alkaa käydä tarkemmin läpi kenestä on kyse. Tietääkseni kirja on ensimmäinen suomalaisen tekemä kirja hänestä tai tarkemmin sanottuna hänen tavastaan sijoittaa.

 

Kirjan pääasiat ovat yksinkertaisesti ilmaistuina seuraavia:

 

Älä koskaan sijoita sellaiseen yritykseen, jota et ymmärrä. Tämä ei tarkoita sitä, että sijoittajan pitäisi tietää kaikki yrityksestä ja sen tuotteista. Sen sijaan se tarkoittaa sitä, että sijoittajan pitää pystyä muodostamaan yrityksen tulevaisuudesta ja sen tarjoamista tuotoista riittävä kuva ainakin seuraavalle viidelle vuodelle. Toisin sanoen, liiketoiminnan pitää olla ennustettavaa. Tämän lisäksi yrityksen tulee olla huippulaadukas. Viimeistä asiaa avataan kirjassa enemmän.

 

Käyttäjän Tommi Taavila kuva

TT:n lista Q4 2014

TT:n lista Q414 on valmis kaikkien seuraamieni yritysten tulosten tultua julkaistuksi. Olen käynyt niiden numerot läpi ja tällä perusteella olen saanut listan aikaiseksi. Tämä lista ei sisällä sijoitussuosituksia eikä minkäänlaista laadullista analyysia vaan perustuu ainoastaan yritysten ilmoittamiin eri tunnuslukuihin ja tulostietoihin viimeisen viiden vuoden ajalta.

 

Käyttäjän Tommi Taavila kuva

Berkshire Hathaway ja pysyvä kilpailuetu

Yksi ja ehkä tärkein kriteeri Berkshiren liikteoiminnassa on löytää yrityksiä, jotka pystyvät ylläpitämään itse itseään ja toimimaan kaikissa markkinaympäristöissä. Tällöin puhutaan pysyvästä kilpailuedusta. Pysyvän kilpailuedun omaava yritys tuottaa korkoa korolle ilmiön myötä vuosikymmenien aikana paljon enemmän rahaa kuin yritykset, jotka joutuvat kilpailemaan verisesti muiden yritysten kanssa markkinoista. Pysyvän kilpailuedun omaava yritys ei myöskään joudu rahoittamaan toimintaansa lainaamalla rahaa, koska silloin se joutuisi myös luopumaan jossain määrin korkoa korolle ilmiön hyödyistä. Mitä pidempään tällaista yritystä pystyy omistamaan sitä enemmän rahaa tätä kautta tekee.

Berkshire Hathaway eli Warren Buffett ja Charles Munger ovat identifoineet kolme eri liiketoimintamallia, joita pysyvän kilpailuedun omaavat yritykset käyttävät ja joihin Berkshire sijoittaa.

Käyttäjän Tommi Taavila kuva

Veroista

Kun teemme sijoituksia, on syytä muistaa, että palveluntarjoajan lisäksi joudumme myös verottajan päätösten alaisiksi. Suomessa verojen ennustettavuus on ollut huono viimeisen vuosikymmenen aikana ja päätöksiä on rukattu jatkuvasti. Suomen verottaja on huono sopimuskumppani, jonka olemassaoloa ei pysty välttämään mikäli haluaa asua täällä. Se muuttaa jatkuvasti mieltänsä.

Se milloin veroja maksetaan merkitsee myös hyvin paljon. Pitkäaikaiset sijoitukset muodostavat selkeän veroedun sijoittajalle. Ennen kuin kuin alamme laskemaan tarkemmin verojen vaikutusta sijoituksiin on syytä näyttää mikä on tilanne verojen suhteen juuri nyt. Kaikki esimerkit ovat enemmän tai vähemmän keskimääräisiä arvioita, koska verottaja voi tehdä muutoksia päätöksiinsä. Pörssiyhtiöiden pääomatuloista veroja menee seuraavasti:

Käyttäjän Tommi Taavila kuva

Megatrendit

Pitkän ajanjakson yleistä kehityssuuntaa voidaan kutsua trendiksi. Yksittäistä ilmiötä tai ilmiöiden joukkoa voidaan kutsua megatrendiksi silloin, kun niiden vaikutus on maailmanlaajuinen ja omaa pitkän aikavälin. Megatrendeistä puhuttaessa puhutaan yleisesti useista vuosikymmenistä. Kun puhutaan pitkän aikavälin sijoituksista niin silloin on pakko ottaa myös megatrendit huomioon, koska ne vaikuttavat pidemmän aikavälin tuottoihin. Megatrendit eivät pelkästään paranna sijoitusten tuottoja vaan ne myös huonontavat niitä. Tämä on tietysti tapauskohtaista, joten jokaista sijoitusta pitää tarkastella erikseen mikäli haluaa ottaa megatrendit huomioon. Megatrendit voivat toimia päällekkäin vahvistaen tai heikentäen toista megatrendiä. Megatrendejä on monia ja riippuen ihmisestä, monet saattavat kutsua niitä eri nimillä.

Käyttäjän Tommi Taavila kuva

TT:n lista Q3 2014

TT:n lista Q314 on valmis kaikkien seuraamieni yritysten tulosten tultua julkaistuksi. Olen käynyt niiden numerot läpi ja tällä perusteella olen saanut seuraavan listan aikaiseksi. Tämä lista ei sisällä sijoitussuosituksia eikä minkäänlaista laadullista analyysia vaan perustuu ainoastaan yritysten ilmoittamiin eri tunnuslukuihin ja tulostietoihin viimeisen viiden vuoden ajalta.

 

Käyttäjän Tommi Taavila kuva

Osakkeiden ranking-listat: viihdettä vai hyödyllisiä apuvälineitä?

En tiedä pitäisikö käyttää muuta termiä kuin ranking-listat kun puhutaan Balancen-, Sergion , TT:n- , jne. listoista. Nämä listat yleensä käyttävät jonkinlaista pisteytysjärjestelmää joka kuvaa sitä kuinka houkutteleva sijoituskohde on kyseessä. Näitä listoja jotkut seuraavat suurellakin mielenkiinnolla. Kysymys kuuluukin onko kyseessä loppujen lopuksi enemmän viihteestä kuin hyödyllisyydestä? Tässä kirjoituksessa pyrin selventämään asiaa. Itsekin olen julkaissut TT:n listaa noin kolme vuotta ja tulen julkaisemaan uuden kolmannen kvartaalin tulosjulkistusten jälkeen lähiaikoina täällä piksu.netissä.

 

Käyttäjän Tommi Taavila kuva

Laatuyrityksistä

Laatuyrityksistä puhuttaessa on muistettava, että tällöin hinnalla ei ole vielä merkitystä. Tässä kirjoituksessa ei mietitä sitä milloin jotain yritystä kannattaa ostaa tai myydä vaan mitä laatuyritys käsitteenä tarkoittaa. Laatuyrityksen määrittäminen on aina jossain määrin tunnepohjainen arvio, koska ihmisillä on asiasta erilaiset näkemykset. Tässä kirjoituksessani keskityn omiin näkemyksiini laaturyrityksistä. Joillakin toisilla on varmasti omansa. Mielestäni laaturyrityksillä on suurin osa seuraavista ominaisuuksista:

  • Kehittää liiketoimintaa pitkällä aikavälillä

  • Selkeästi ymmärrettävä ansaintamalli

  • Vähäinen pääomariippuvuus

  • Hyvä hinnoittelukyky

  • Hyötyminen megatrendeistä

  • Hyvä taloudellinen tilanne

Käyttäjän Tommi Taavila kuva

Uusi bloggaaja esittäytyy

Moi kaikille.

 

Olen Tommi Taavila ja tulen bloggaamaan sijoittamisesta piksu.netissä keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Ikävuosia minulla on jo lähes neljäkymmentä takana. Tällä hetkellä minut tunnetaan paremmin vähemmän on enemmän blogistani johon linkki löytyy piksusta muiden taloudesta laajemmin blogilinkkien joukosta. Edellämainitussa blogissani voi käydä tutustumassa edellisiin sijoittamisesta kertoviin kirjoituksiini.

 

Sivut

Tilaa syöte RSS - Käyttäjän Tommi Taavila blogi