Käyttäjän Taurus blogi

Käyttäjän Taurus kuva

Voiko finanssialan vaikuttajiin luottaa?

 

Finanssikriisin jälkimainingeissa monet alan vaikuttajat ovat joutuneet voimakkaan arvostelun kohteeksi; pankit, luottoluokittajat, riskirahastot jne. Dagens Industri lehden toimittaja Mikael Vilenius on hiljattain tehnyt analyysin siitä miten osakeanalyytikkojen neuvot ovat olleet sijottajan tukena ja apuna. Tulos oli hämmästyttävä  -  analyytikkojen neuvoista ei parhaimmillaankaan ole ollut apua, ja monasti ne olisivat johtaneet varallisuuden tuhoon.

Käyttäjän Taurus kuva

Missä ruoho on vihreintä - pörssivuoden 2011 opetukset

Pörssivuosi 2011 oli surkea kaikissa pohjoismaiden pörsseissä, mutta surkein kaikista oli Helsinki. Indeksi OMXH Total Return, johon siis sisältyvät osingot ja pääomapalautukset, laski vuoden aikana -26%. Taurus osakestrategia, joka perustuu Joel Greenblatin kehittämään ”Taikakaavaan”, laski samaan aikaan -15%. Omaa Nordnet-salkkuani rasittavat kaupankäynti-, vero- sekä tilin-pitokustannukset, joten vertailukelpoinen tulos on noin -13%. Sen lisäksi oma mokani, joka ei liity Taurus-strategiaan, vei tuloksesta noin prosenttiyksikön. Lisää tästä myöhemmin. Vertailukelpoinen tulos olisi näin ollen -12%, 14%-yksikköä paremmin kun indeksi kuluneen vuoden aikana.

Käyttäjän Taurus kuva

Taurus osakelista viikolle 20

 

Löydät osakelistan viikolle 20 Tauruksen verkkosivulta www.taurus-capital.net. Löydät verkkusivulta myös aikaisempien viikkojen listat sekä blogit.

”Suo minulle tyyneyttä hyväksyä asiat joita en voi muuttaa, rohkeutta muuttaa mitkä voin, ja viisautta erottaa nämä toisistaan”

Mietelauseen juuret juontuvat buddismista, ja sitä on lausuttu sekä kirkon, sotaväen että AA-liikkeen piirissä. Se sopii hyvin osakesijoittajille, koska liian monet meistä murehtivat sellaista, johon emme voi vaikuttaa, samalla kun jätämme välittämättä merkittävistä asioista, jotka ovat päätettävissämme.

Mihin voimme vaikuttaa? Lue lisää!

 

Käyttäjän Taurus kuva

Taurus osakelista viikolle 18

Taurus osakelista 1810

Löydät täyden osakelistan verkkosivulta www.taurus-capital.net. Piksun sivulta löydät  aikaisemmat blogini otsikon Taurus/Bo Lindfors alta. Tässä blogissa pohdin miten hyvin Warren Buffett ja hänen sijoitusyhtiönsä Berkshire Hathaway sopivat johtotähdiksi tavalliselle osakesijoittajalle. Paremmin siihen rooliin sopii Sir John Templeton, joka pitkän uransa loppupuolella kiteytti kokemuksensa menestyksekkäästä sijoittamisesta kymmeneen sääntöön. Lue niistä blogissa.

 

Käyttäjän Taurus kuva

Taurus osakelista viikolle 1610

Taurus osakelista 1610

Löydät koko listan verkkosivulta www.taurus-capital.net. Piksun sivulta voit myöskin lukea aikaisemmat blogini otsikon Taurus/Bo Lindfors alla.

Menestyvän ja vaurastuvan osakesijoittajan tulee kiinnittää huomionsa kolmeen asiaan: pitkäjännitteisyyteen, hänelle sopivan sijoitusstrategian valintaan, sekä kuluihin, joihin lasken myöskin verot.

Kuvittelemme varmaan kaikki olevamme pitkäjännitteisiä, mutta onko niin? Kuinka moni meistä on jossain vaiheessa yrittänyt laihduttaa tai muuten hallita painonsa, kohentaa fyysistä kuntonsa, tai oppia uuden taidon, esimerkiksi uuden kielen. Näihin kaikkiin vaaditaan pitkäjännitteisyyttä – yleensä tulosta ei synny ellei jaksa yrittää paria kuukautta pitempään. Olemme varmaankin melkein kaikki joutuneet toteamaan, ettei motivaation ylläpitäminen ole helppoa.

Motivaatiota on helpompi pitää yllä, jos toiminta tuntuu helpolta ja mielekkäältä. Tämän takia on tärkeätä, että valittu sijoitusstrategia on helppo ymmärtää sekä silloin, kun se antaa hyviä tuloksia, että silloin kun se tuottaa tappiota. Jos strategian takana on monimutkainen kaava, jota käyttäjä ei ymmärrä, johtaa ensimmäinen vastoinkäyminen helposti siihen, että hän luopuu valitusta strategiasta. Jos hän silloin rupeaa ottamaan vinkkejä median tietovirrasta tai nettien blogeista, on hän hyvin pian täysin hukassa.

Strategian tulisi olla selkeä:

         ostan hyvien osingonmaksajien osakkeita, tai                                                                                                                                                     

         ostan arvo-osakkeita  joilla P/B on < kuin mediaani, tai

         ostan arvo-osakkeita Taurus osakelistan kärjesta                                                                                                                                                                     

Kaikki nämä strategiat ovat toteutettavissa kaikkien pohjoismaisten osakkeiden joukosta, kun Taurus  osakepalvelu avataan Internetissä 1.6.2010.

Olen jo aikaisemmin kiinnittänyt huomiota siihen, miten suuri merkitys kustannuksilla on sijoitustulokseen. Kolmen prosentin vuosikustannus tekee kymmenessä vuodessa valtavan loven sijoittajan omaisuuteen – jos sijoitusstrategia on toimiva. Voit lukea lisää tästä blogissani 0610. On käsittämätöntä miten moni kuitenkin sijoittaa tuotteeseen jonka kulurakenne ei ole lainkaan selvä tai jonka kulut ovat jopa yli 3 % vuodessa.

Pohjoismainen sijoittaja on yleensä hyvin tarkka verojen suhteen. Joskus tehdään jopa tyhmyyksiä, jotta vältytään maksamasta  veroa. Sijoittamisen verotus on suhteellisen ankara, mutta sikäli oikeudenmukainen, että veroa maksetaan ainoastaan syntyneestä voitosta. Verojen minimointi on suhteellisen helppoa, kun juuri ennen verovuoden päättymistä myy  ne salkun tappiolla olevat osakkeet, jotka eivät valitun strategian mukaan enää puolusta paikkaansa salkussa.

Bo Lindfors

 

Käyttäjän Taurus kuva

Taurus osakelista viikolle 14

Taurus osakelista 1410

Löydät koko listan verkkosivulta www.taurus-capital.net. Piksun sivulta voit myöskin lukea aikaisemmat blogini otsikon Taurus/Bo Lindfors alla.

Kärjen osalta suurimmat nousijat ovat Orion sekä Alma Media. Ixonos ja Tieto ovat menettäneet sijoitustaan edelliseen listaan verrattuna.

Osakkeita arvioivia menetelmiä on kehitetty valtava määrä, ja suosituksia antavia palvelujakin on tuhansia. Monet menetelmät ja palvelut perustuvat monimutkaiseen yhdistelmään,  jossa käytetään sekä fundamenttitietoa, näiden fundamenttitietojen muutoksia (esim. myynnin tai tuloksen kehitystä ja arviota tulevasta), analyytikoiden ennusteita, toimialan tai kansantalouden kehitystä kuvaavia indeksejä jne.  Lukijan on hyvin vaikeaa mieltää, mikä lopulta on vaikuttamassa tulokseen.

Joel Greenblattin kehittämä formula ei ole paras näistä menetelmistä, koska parasta ei ole olemassakaan. Päivätreidaaja toisaalta sekä ”osta ja unohda” strategialla osakkeisiin sijoittava toisaalta tarvitsevat aivan erilaisia apuvälineitä valitessaan sijoituskohteitaan. Mutta formula on ainutlaatuinen siinä suhteessa, että se käyttää vain kahta muuttujaa (pääomatuotto sekä tulostuotto) hakiessaan osakkeiden paremmuusjärjestystä. Lisäksi sijoituskohteiden seurantaan riittää kuukausirytmi, mikä on suuri etu. Sijoittajan ei tarvitse paimentaa salkkuaan päivittäin, mutta päivittämällä sitä muutaman kerran kuukaudessa, hän pystyy pitämään sen ajan tasalla formulan antaman paremmuusjärjestyksen mukaan.

Formulan tuloksista löytyy tietoa sekä Joel Greenblattin kirjasta että hänen verkkosivultaan www.formulainvesting.com samoinkuin minun aikaisemmista blogeistani. Tuloksia on USA:n markkinoilta vuosilta 1988-2009 sekä Pohjoismaiden pörsseistä vuosilta 2001-2009. 

 Mitä sanoo sitten sijoittaja, joka on hyödyntänyt Tauruksen osakepalvelua alusta alkaen? Leif ryhtyi sijoittamaan formulan mukaan marraskuussa 2007. Tässä hänen yhteenvetonsa maaliskuun puolessa välissä 2010:

”Aloin käyttää palvelua vuoden 2007 lopussa, kun OMXH indeksi oli lähes 12.000. Ostin osakkeita listan kärjestä, Helsingin pörssin suurten ja keskisuurten yhtiöiden joukosta. Listan lisäksi käytin omaa harkintaa ja kokemusta osakkeiden valinnassa. Kun indeksi laski vuoden 2008 aikana, ostin lisää osakkeita aina kun indeksi läpäisi uuden 1000-luvun matkalla alaspäin. Loppuvuodesta 2008 alkoi salkkuni arvo nousta, paljon ennen kuin pörssi kääntyi nousuun , aivan kuten Tauruksen malli oli ennustanut. Kun pörssi saavutti pohjansa lähellä 4.000 pistettä maaliskuussa 2009, oli salkkuni noussut jo melkoisesti pohjistaan. Nyt maaliskuun puolessavälissä 2010, kun indeksi on vähän yli 6.000 pisteen, on salkun arvo noin 40 % suurempi kuin siihen sijoittamani pääoma. Tämä on tulos osinkojen (jotka olen sijoittanut uudestaan) ja kaupankäyntikulujen jälkeen. Digian suhteen luotin omaan arviointikykyyni enemmän kuin Taurukseen – valitettavasti. Osake on viime kesästä saakka – jolloin se maksoi 2 € – ollut listan kärkipäässä, ja nyt sen hinta on yli viiden!”

Leifin salkun arvo on kehittynyt 130 % paremmin kuin pörssi-indeksi 2,5 vuoden aikana. Nordnetin verkkosivuilta löytyy tiedot noin kahdestakymmenestä osakerahastosta, jotka sijoittavat Pohjoismaisiin osakkeisiin. Paras näistä oli maaliskuussa 2010 saavuttanut sen arvon, mikä sillä oli marraskuussa 2007. Eli tämän osakerahastoista parhaimmankin Leifin salkku löi 40 %:lla.

Toimivan osakevalintamenetelmän ei tule ainoastaan löytää hyvät sijoituskohteet, vaan sen tulee myös välttää huonot. Tässäkin suhteessa formula antaa erinomaisia tuloksia. Kirjansa liitteessä ”A Random Walk Spoiled”,  Joel Greenblatt vertaa formulan tuloksia erään amerikkalaisen professorin Haugenin kehittämään menetelmään, jossa käytetään 71 eri muuttujaa. Paremmuus arvioitiin mm. vertaamalla sitä, miten hyvin menetelmät erottavat ”hyvät” osakkeet ”huonoista”. Osakkeet jaettiin kymmenyksiin siten että ylimmässä olivat formulan mukaan parhaimmat 1/10 osakkeista, jne., ja alimmassa huonoin kymmenes. Kun tuotto simuloitiin molempien menetelmien avulla, olivat parhaimman ja huonoimman kymmenyksen erot seuraavat:

Molemmat valintamenetelmät pystyivät siis erittäin tehokkaasti erottamaan ”hyvät” osakkeet ”huonoista”. Greenblattin formulan erottelukyky oli kuitenkin parempi, minkä lisäksi se käytti 69 tekijää vähemmän kuin Haugenin kaava.

Bo Lindfors

Käyttäjän Taurus kuva

Taurus osakelista viikolle 12

Taurus osakelista 1210

Löydät koko listan verkkosivulta www.taurus-capital.net sivulta voit myöskin lukea aikaisemmat blogini otsikon Taurus/Bo Lindfors alla.. Piksun

Kärjen osalta suurimmat nousijat olivat Elisa ja Oriola +(8 sijaa), Tieto (+6 sijaa) sekä Salcomp, Alma Media ja Basware (+3 sijaa). Suurimmat laskijat olivat Orion (-6 sijaa), Excel ja Keskisuomalainen (-4 sijaa) sekä Kone ja Nokia (-3 sijaa).

كذب المنجمون و إن صدفوا 

Yllä esitetty arabialainen sanaparsi kätkee suuren viisauden: ” Ne jotka ennustavat tulevaa, ovat aina väärässä, vaikkakin sattumalta olisivat osuneet oikeaan”. Emme voi tietää mitään tulevasta, mutta tulevan ennustaminen on tarpeen monella alalla.

 Analyytikot ovat finanssialan ennustajia. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet että analyytikot ovat parempia ennustamaan toistensa arvailuja, kuin kohdeyrityksen tuloskehitystä. Kun on verrattu analyytikkojen ennustuksia suhteessa yhtäältä ennustusten keskiarvoon (konsensusennusteeseen) sekä toisaalta todelliseen tulokseen, on havaittu että yksittäiset ennusteet ovat usein lähempänä ennuste- keskiarvoa kuin todellista tulosta. Ilmeisesti analyytikon on turvallisempaa olla väärässä yhdessä muiden kanssa, kuin yksin; eräänlaista riskienhallintaa siis.

Alla oleva kuva, jonka lainaan Dagens Industri  lehden luvalla, ei sekään kerro suuremmista ennustuksen kyvyistä:

 

Sininen tolppa kuvaa niiden analyytikoiden %-osuutta, jotka ovat antaneet Nokian osakkeelle ostosuosituksen. Osakkeen vuoden 2007 toisella neljänneksellä alkanut nousu, ennakoidaan nousevalla suosituksella 3Q/06 – 1Q/07 välisenä aikana. Muuten on vaikeaa kuvasta havaita sanottavampaa ennustuskykyä.

Kansainvälistä suuryhtiötä Nokiaa analysoi kuitenkin suuri joukko, kuvion pohjana olevan tilaston mukaan 60-75 analyytikkoa. Osa heistä on ensikertalaisia, osalle Nokia on yksi yhtiö monen muun joukossa. Vain pieni osa pystyy pitkäjännitteisesti perehtymään Nokian liiketoimintaan ja kilpailukykyyn suhteessa alan muihin toimijoihin.

Edistynyt analyytikkoarvioiden hyväksikäyttö lähtee yksittäisten analyytikoiden  ennustekyvystä. Ensikertalaiset pudotetaan pois (track record puuttuu), samoin huonosti aiemmin suoriutuneet. Mitä paremmin analyytikko on suoriutunut aikaisemmin    riittävän pitkältä ajalta    sitä  suurempi paino annetaan hänen ennustuksellensa; näitä painoja käyttäen lasketaan kyvykkäiden analyytikkojen ennusteiden painotettu keskiarvo. Tällaisen analyysin tekeminen on kallista, mutta se johtaa parempaan ennustetarkkuuteen, kuin se konsensusprosessin avulla saatu tulos, josta mediassa kerrotaan.

 

Bo Lindfors

 

Käyttäjän Taurus kuva

Taurus osakelista viikolle 10

 

 

Taurus osakelista 1010

Löydät koko listan verkkosivulta www.taurus-capital.net. Aikasemmat blogit löydät Piksulta otsikon Taurus/Bo Lindfors alta.

Exel  nousi neljä sijaa ja Kone kolme edelliseltä listalta. Alma Media sijoitus laski kolmella ja Solteqin kahdella.

Tekninen analyysi on todennäköisesti yleisimmin käytetty apuväline markkinoita arvioitaessa. Näin on varsinkin   valuutta-, korko- sekä raaka-aine markkinoiden kohdalla, joiden suhteen fundamenttianalyysin suorittaminen on vaikeaa. Mutta sitä käytetään paljon myös osakkeiden analyysiin sekä osaketreidauksen apuna, mikä johtaa siihen että analyysin osoittamat edut (edge), häviävät suhteellisen nopeasti. Analyysistä ei ole etua, jos monet osakekauppaa käyvät osapuolet käyttävät sitä.

Yksityissijoittajalle teknisen analyysin tehokas hyväksikäyttö on yleensä  liian vaikeaa. Perustyökaluja, joilla markkinaa analysoidaan, on toistakymmentä. Kun näitä työkaluja vielä voi yhdistää monella eri tavalla strategioiksi, on analyysimenetelmien valikoima erittäin suuri. Torssell ja Nilsson kuvaavat kirjassaan EDGE lähes sata eri strategiaa. Kun analyysien antamat tulokset lisäksi saattavat olla keskenään ristiriidassa, on niiden soveltaminen osakekauppaan yleensä  vaikeaa yksityissijoittajalle. Tai sitten hänen tulisi  olla valmis käyttämään hyvin paljon aikaa, sisäistääkseen nämä menetelmät.

Eräs teknisen analyysin haara on aalto-analyysi, joka kuvaa markkinoiden käyttäytymistä aaltomallien avulla. Ehkä tunnetuin näistä on amerikkalainen Elliott Wave Analysis (www.elliottwave.com). Sen johtohahmo Robert Prechter, on viime aikoina saavuttanut kuuluisuutta ennustamalla, että osake-markkinoita odotta lähuvuosina pahin romahdus kolmeensataan vuoteen.

Erikoisuutena voi mainita että Jeff Greenblatt (ei sukua Joel Greenblatille) on kirjoittanut paksun kirjan aaltoanalyysistä, nimeltään ”Breakthrough Strategies for Predicting any Market” ( painoa lähes 1,2 kg). Joel Greenblatin pieni sininen kirja “The Little Book that Beats the Market”, painaa vaivaiset 200 gr, eli kirjojen painosuhde on 6:1. Mitä kirjojen arvoon ja hyötyyn yksityis-sijoittajalle tulee, suhde lienee päinvastainen.

Bo Lindfors

 

 

 

 

 

 

 

Käyttäjän Taurus kuva

Taurus osakelista viikolle 08

Taurus osakelista 0810

Löydät koko listan verkkosivulta www.taurus-capital.net.

Suurin osa pörssiyhtiöistä on tähän mennessä antanut tulostiedotteensa vuodelta 2009, ja se on tuottanut muutoksia listaan. Digia, Wärtsilä, TeliaSonera ja Orion ovat säilyttäneet kärkiryhmässä paikkansa. Uusina kärkiryhmään ovat nousseet Norvestia, Salcomp ja Marimekko, ja sieltä ovat pudonneet Outotec, Pöyry ja Martela.

Joel Greenblattin kehittämä formula kuuluu peruste- tai fundamentaalianalyyseihin, jotka käyttävät yrityksen liiketoimintaa ja taloudellista kuntoa kuvaavia tekijöitä analyysin perustana. Tekijät voivat olla joko historiatietoja, kuten tämän formulan kohdalla on asian laita, tai tulevaisuuteen peilaavia. Jälkimmäisiin menetelmiin palaan myöhemmin.

Tekninen analyysi lähtee siitä, että koska perusteanalyysin tiedot  ovat jo vaikuttaneet pörssikursseihin, voidaan ennusteen lähtökohdaksi ottaa se miten osakkeen kysyntä ja tarjonta vaikuttavat volymiin ja hintaan. Teknisen analyysin pohjaväite on näin ollen, että kaikki mitä osakkeesta tarvitsee tietää, löytyy sen hinnasta ja kaupankäyntimäärästä ajan funktiona.

Tällaisesta analyysistä on hyötyä, kun halutaan valita sijoituskohteita hyvin lyhyellä aikahorisontilla, tai kun halutaan valita sellaisia kohteita, joiden fundamentaalit ovat vaikeasti analysoitavissa. Esimerkkeinä jälkimmäisistä ovat valuutat, korot, raaka-aineet, jne.  Tämän johdosta tekninen analyysi on ehkä yleisimmin käytetty  työkalu, kun treideri tai sijoittaja käy jatkuvaa kauppaa markkinoilla.

 Toinen tekniseen analyysiin liittyvä  etu on siinä, että  analyysin menetelmät ovat helposti simuloitavissa. Aiemmin analyysi perustui  hinta- ja volyymikäyrien visuaaliseen seurantaan, nyt tietokoneet hoitavat tämän puolen. Ja samantien tietokoneet  voidaan analyysin jatkona laittaa hoitamaan myöskin kaupankäynnin. Suuret markkinatoimijat voivat sijoittaa valtavasti resursseja näihin työkaluihin, mutta  ne ovat piensijoittajan saavuttamattomissa. Yhdistämällä järkevällä tavalla fundamentaaleihin perustuvan analyysin ja teknisen analyysin, voi piensijoittajakin saada etuja markkinoilta.

Teknisen analyysin puutteisiin ja ongelmiin   nimenomaan piensijoittajan kannalta   palaan ensi kerralla.

Bo Lindfors

Käyttäjän Taurus kuva

Taurus osakelista viikolle 4

 

Taurus osakelista 28.1.2010

Löydät koko listan verkkosivulta www.taurus-capital.net.

Albert Einstein kerrotaan lausuneen että ”korkoa koron päälle lauseke on maailmankaikkeuden suurin voima”. Ehkä hän on näin sanonutkin, ja kaavan voima onkin suuri, mutta se kyllä heikkenee nopeasti ellei pidä kuluja kurissa. Harva sijottaja kiinnittää huomiota kulujen osuuteen sijoitustuloksessa. Ehkä se johtuu siitä, että useimmilla elämän saroilla muutaman prosentin kulu tai säästö ei ole kovinkaan merkitsevä. Tuskin kukaan innostuu, jos tavaratalo mainostaa 2-3% alennuksia. Sijoittamisessa kulut kuitenkin toistuvina ja keraantuvina muodostuvat merkittäviksi. Tarkastelen tässä osakesijoittamisen kuluja. Seuraavassa osiossa palaan muuhun sijoittamiseen liittyviin kuluihin.

Markkinoilla kulloinkin vallitsevan osakkeen osto- ja myyntihinnan välinen ero on kulu. Sen huomaa, jos ajattelemme että ostamme osakkeen, ja myymme sen välittömästi, ennenkuin markkinahinta on muuttunut. Tappiomme on hintojen välinen ero. Jos osakkeen hinta on luokkaa 10,00 ja hintaero on 0,01, on kulu noin 0,1%. Senttiosakkeiden  kohdalla kulu voi nousta kymmeniin prosentteihin. Kulu voi myös olla merkitsevä kalliimillakin osakkeilla, joiden osto- ja myyntihintojen välinen ero on suuri. Tätä kulua ei vältä kukaan, joka käy kauppaa osakkeilla.

Osakevälittäjän veloittamat kulut ovat joko kiinteä hinta per kauppa, osuus kauppahinnasta tai näiden yhdistelmä. Jotkut pankit veloittavat vielä salkun säilyttämisestä, joskin monet ovat luopuneet tästä. Jos pankin kanssa on tehnyt varainhoitosopimuksen, niin sekin maksaa.

Olen arvioinut omat kuluni viime vuodelta. Kaupankäyntikuluni olivat 0,23%,  ja varainhoidosta pankkini veloitti vajaat 0,1% salkun arvosta. Kun tähän lisään osto- ja myyntihinnan välinen osittain realisoitumaton ero, niin salkunhoidon kokonaiskulu on noin 0,4% salkun arvosta. Jos kulusuhde osakekaupassa menee reippaasti yli 0,5%, kannattaa panostaa kulujen alentamiseen.

Bo Lindfors

Käyttäjän Taurus kuva

Taurus osakelista viikolle 2

Taurus osakelista 0210

Löydät koko listan verkkosivulta www.taurus-capital.net.

 

Vuosi 2009 oli Joel Greenblattin kehittämään formulaan perustuvan Tauruksen osakelistan kannalta varsin suotuisa. Vuoden 2008 lopussa, Ruotsin Aktiespararna Tukholman tilaisuudessa valitsemani salkut, olivat ylivoimaisesti parhampia, kun tuloksia verrattiin vuotta myöhemmin marraskuussa 2009. Taurus salkun arvo kasvoi 115%, kun muiden panelistien salkkujen keskiarvo oli +61%. Vertailuindeksi OMXS kasvoi samana aikana 55%. Syksyn aikana salkkuni arvo muuttui vain vähän, mutta joulukuun puolivälin jälkeen kasvu on jälleen ollut nopeaa.

Tavoitteena on tämän vuoden kesään mennessä tarjota osakelistaa entistä laajempana ja informatiivisempana. Tähtään listaan jossa analysoimme kakki pohjoismaiden pörssien osakkeet (jotka sopivat JG:n formulan avulla analysoitaviksi). Sen lisäksi tulemme tarjoamaan  kaksi uutta osiota jotka täydentävät formulan nykyistä 6-18 kuukauden analyysihorisonttia. Teknisen analyysin osiossa kerromme jokaisen osakkeen kohdalla, mikä osakkeen hinnan lyhyen aikavälin  (1-2 kk) näkymä on, ts. nouseeko, laskeeko vai pysyykö hinta ennallaan? Sen lisäksi arvioimme osiossa, joka vastaa Joel Greenblattin ”normalized earnings forecast”, sitä miten yrityksen tuloksen odotetaan kehittyvän 1-2 vuoden tähtäimellä.

Uskon että tällaisesta palvelusta, joka yhdistää fundamenttianalyysin (Joel Greenblattin formula), osakkeen teknisen analyysin sekä analyytikkojen arvion yrityksestä, tulee olemaan paljon apua sinulle joka haluat tehdä sijoituspäätöksesi itse.Käyn parhaillaan neuvotteluja useiden pörssitietojen toimittajien kanssa, ja kerron lisää kun olen saanut paketin kasaan. Seuraa viestejä, jotka jatkossakin tulevat kahden viikon välein.

Bo Lindfors

Käyttäjän Taurus kuva

Taurus osakelista viikolle 52

Taurus osakelista 5209

Löydät koko listan verkkosivulta www.taurus-capital.net.

 

Rauhallista Joulua sekä Menestystä Vuodelle 2010!

 

Bo Lindfors

 

Käyttäjän Taurus kuva

Taurus osakelista viikolle 50

Taurus osakelista 5009

Löydät koko listan verkkosivulta www.taurus-capital.net.

 

Olemme edellisissä viesteissä tutkineet miten Joel Greenblattin kehittämä formula toimii eri tilanteissa. Nyt tarkastelemme sitä, mille osakkeille tai missä tilanteissa formula toimii huonosti tai ei toimi lainkaan.

Tärkeimmän osan tästä Joel kertoo kirjassaan ”The Little Book that Beats the Market”. Hän neuvoo poistamaan analysoitavien osakkeiden joukosta pankki- vakuutus- ja muut rahoituslaitosten osakkeet. Tämä siksi että näiden yritysten taseet eroavat paljon, muita liiketoimintoja harjoittavien yritysten taseista. Pankin taseesta suurin osa on velkaa, jonka pankki on ottanut säästäjiltä tai muilta rahoituslaitoksilta ja välittänyt sen edelleen yrityksille, asunnonostajille ja kuluttajille. Kriisiin kaatuneiden pankkien joukossa oli sellaisia joiden taseesta peräti 95% oli velkaa. Kun lainansaajat eivät kyenneet hoitamaan velkojansa, pankin mitätön 5% oma pääoma ei riittänyt, vaan pankki meni konkurssiin tai joutui valtion haltuun. Todennäköisesti voimme formulan avulla verrata rahoituslaitoksia keskenään, mutta niiden tulokset eivät ole vertailukelpoisia muiden toimialojen yritysten kanssa.

Toinen yritysryhmä jonka Joel neuvoo sulkemaan pois on ”Utilities”, millä hän tarkoittaa esimerkiksi sähkön- tai vedenjakelua harjoittavia yrityksiä. Näiden paikallismonopolien toiminta on säädelty, eikä näin ollen seuraa talouden syklejä. Pohjoismaissa jakeluyhtiöt ovat yleensä suoraan valtion tai kuntien omistuksessa; pörssiyhtiöistä tulee mieleen vain Fortum sekä norjalainen Hafslund, joiden toiminnasta pieni osa on sähkönjakelua.

On vielä joukko yrityksiä, joiden kohdalla analyysin soveltaminen saattaa johtaa harhaan. Nämä ovat vahvasti syklisiä yrityksiä. Ne valmistavat yksinomaan bulkkituotteita, joiden hintakehitys on vahvasti riippuvainen maailmanmarkkinoiden sykleistä. Esimerkkeinä voi mainita Bolidenin (värimetallit) ja Outokummun (ruostumaton teräs). Meillä ei ole varsinaisia erillisiä tutkimustuloksia tästä ryhmästä, mutta parin viime vuoden osalta folmula ei ole antanut hyödyllisiä signaaleja näiden osakkeiden kohdalla.

Kun sykli oli huipussaan vuoden 2007 lopussa, sekä Boliden että Outokumpu tekivät valtavan hyvää tulosta (korkea EBIT) , mikä sijoitti nämä osakkeet listan kärkijoukkoon. Kun metallien hinnat romahtivat, kääntyivät tulokset nopeasti negatiivisiksi, ja kummankin osakekurssi vuonna 2008 laski enemmän kuin osakeindeksi.

 Outokumpu 1/08 - 12/09

Boliden 1/08 – 12/09

Outokumpu on edelleen tappiollinen, mutta osake on kuitenkin jonkin verran noussut pohjista. Boliden on ollut Tukholman pörssin paras osake tänä vuonna. Yhtiö on tehostustoimenpiteiden ansiosta voitollinen (12 kk EBIT 1900 MSEK). Kehitykseen ovat myötävaikuttaneet värimetallien nousevat hinnat sekä toimialan suuryhtiöiden vilkas  akvisitiotoiminta. Taurus listalla Outokumpu on sijalla 118 (yhteensä 123:sta osakkeesta). Boliden ei tällä hetkellä ole analyysin kohteena, mutta yhtiön pääomatuotto on 7.8% (RoTC) ja tulostuotto 5,9% (Earnings Yield), millä se Helsingin osakkeiden listalla pääsisi sijalle 50.

Vielä lopuksi: nyt sinun kannattaa käydä salkkusi läpi sekä myydä ne osakkeet jotka eivät enää puolusta paikkaansa salkussa. Sekä voitolliset, että varsinkin tappiolliset! Ja vielä ennen joulua, koska välipäivinä kaupanteko on niin hiljaista, että hinta saattaa painua.

Bo Lindfors

 

Käyttäjän Taurus kuva

Taurus menestyy Tukholman Sijoitusmessuilla

Tauruksen osakesalkku ylti ylivoimaisesti parhaimpaan tulokseen Tukholman Sijoitusmessuilla

Osallistuin viime vuoden marraskuun lopulla Ruotsin Aktiespararna järjestön Osake- ja Rahastopäivään. Tilaisuuden päätöspaneliin  – Börsläget inför 2009 –ottivat osaa seuraavat henkilöt:

                                                          Maria Malmqvist, CMC Markets (tradingportaali)

                                                          Jonas Jakobson, TJ, Nordic Equities (osakerahasto)

                                                          Peter Malmqvist, analyytikko (aiemmin Nordnetilla)

                                                          Niklas Storåkers, TJ, Avanza Bank

                                                          Bo Lindfors, Taurus Capital

Keskustelua seurasi salissa noin 500 kuulijaa, minkä lisäksi se videoitiin Internetin kautta. Keskustelun lopussa puheenjohtaja pyysi panelistejä ehdottamaan vähintään kolme hyvää sijoituskohdetta  tulevalle vuodelle. Tukholman Aktiespararna toiminnanjohtaja P-O Rabner kirjasi tarkasti kaikki ehdotukset.

Itse päädyin ehdottamaan kokonaissalkkua, jossa oli kolme kolmen osakkeen osasalkkua:

                                                          OMXS suuryhtiöiden salkku (BL1)

                                                          Muiden pohjoismaiden pörssien suuryhtiöiden salkku (BL2)

                                                          OMXS pienyhtiöiden salkku (BL3)

Kun tulokset julkistettiin tämän vuoden tilaisuuden yhteydessä, saavuttivat Tauruksen osakevalintamenetelmän perusteella valitut osakkeet ja salkut ylivoimaisesti parhaimmat tulokset. Valitsemani kokonaissalkun tulos oli paras, minkä lisäksi jokainen osasalkku oli parempi kuin muiden panelistien ehdotukset. Salkkuni tuotti yli kaksin verroin paremmin kuin Tukholman pörssin indeksi ( 115% vs 55%).

 

 

Alla olevalla listalla ovat kaikki panelistien valitsemat osakkeet, joita oli yhteensä 21 kpl. Neljä kärkisijaa menee Taurukselle, ja yhdeksästä osakkeesta joiden arvo vuoden aikana nousi yli kaksinkertaiseksi,  kuusi valittiin Tauruksen osakevalintapalvelun avulla.

 

Voit mielihyvin välittää tämän viestin eteenpäin osakesijoituksesta kiinnostuneille henkilöille. He pääsevät Tauruksen jakelulistalle lähettämällä viestin osoitteeseen: info@taurus-capital.net.

Bo Lindfors

Käyttäjän Taurus kuva

Taurus osakelista viikolle 48

Taurus osakelista 4809

Löydät koko listan verkkosivulta www.taurus-capital.net sekä Piksun sivulta www.piksu.fi.

Kuten viime kerralla mainitsin, olemme kehittäneet analyysiohjelman, jonka avulla  pystymme simuloimaan sen, miten Joel Greenblattin formula olisi toiminut aiempina vuosina. Alla on esimerkki siitä minkä tuloksen ohjelma antaa kun tietokantana käytetään Helsingin pörssin osakkeita.

 

Analyysissä salkkuun valittiin joka neljännes 6 osaketta, jotka pidettiin salkussa kaksi neljännestä. Salkun koko on siis 12 osaketta. Salkun pitän ajan tuotto on selvästi parempi kuin vertailuna käytetty OMXH:n tuottoindeksi. Keskimääräinen vuosituotto on kahdeksan vuoden aikana 31%, indeksin ollessa -7% vuodessa. Erityisen suuri  ero oli vuonna 2003 (166% vs 9%).

Voimme tarkastella mallin avulla mitkä osakkeet ovat eniten vaikuttaneet salkun arvonnousuun vuoden 2003 aikana. Formula valitsi salkkuun seuraavat 12 osakketta:

Kahdestatoista osakkeesta 11 kehittyivät paremmin kuin indeksi. Aivan omaa luokkaansa olivat kuitenkin PKC Group sekä Efore. Varsinkin jälkimmäisen hintakehitys   lähes 1000 %   yhden vuoden aikana, oli aivan uskomaton. Eforen fundamentit olivat silloin  sellaiset että sen osake valittiin useamman kerran kärkikuusikkoon vuoden 2003 aikana. Sen sijaan tämän jälkeen vuosina 2004-09, sitä ei enää valittu mukaan salkkuun.

Efore 2001-2009

Bo Lindfors

Käyttäjän Taurus kuva

Taurus lista viikolle 45

Taurus osakelista 4509

Löydät koko listan sähköpostiliitteestä, verkkosivulta www.taurus-capital.net sekä Piksun sivulta www.piksu.fi.

Suurin osa yhtiöstä oli julkistanut kolmannen neljänneksen tulostietonsa viikon puoliväliin mennessä. Listan kärjessä QPR Software, F-Secure sekä Alma Media ovat nousseet, kun taas Nokia, Tieto sekä Konecranes ovat laskussa. Elisan osinkotuotossa on yhtiön ilmoittama pääomapalautus (40 c/osake) otettu huomioon.

Olemme kehittäneet analyysiohjelman, jonka avulla  pystymme simuloimaan sen, miten Joel Greenblattin formula olisi toiminut aiempina vuosina. Tietokannassa on Helsingin, Tukholman, Kööpenhaminan sekä Oslon pörssien tiedot vuodesta 2001 lähtien. Keskitymme tällä kertaa vertailemaan sitä, miten formula on toiminut suhteessa Helsingin pörssin tuottoindeksiin vuosina 2001-08. Palaamme pohjoismaiseen vertailuun myöhemmin.

Teemme analyysin täysin samalla tavalla, kuin yllä oleva osakelista on tehty. Tietokannassa on yhtiöiden tulos ja tase jokaiselta vuosineljännekseltä. Osakkeiden hinnat valitaan neljänneksen kolmannen kuukauden alusta (maaliskuu, kesäkuu jne), jolloin edellisen neljänneksen tiedot ovat jo heijastuneet hintoihin. Näitä tietoja käyttäen luomme osakelistan. Ohjelman avulla valitsemme listan kärjestä halutun määrän osakkeita salkkuun, sekä määräämme montako  vuosineljännestä nämä osakkeet pidetään salkussa. Kun osakkeet tulevat myyntiin, ohjelma sijoittaa vapautuneen pääoman sekä mahdollisesti saadun osingon sen kuluvan neljänneksen kärkiosakkeisiin. Tietokanta huomioi mahdolliset osakeannit, splitit, optiokonversiot jne, jotka vaikuttavat osakkeiden hintaan. Koska sekä osakkeiden määrää että pitoaikaa voidaan muuttaa, pystymme analysoimaan miten salkun koko ja vaihtuvuus vaikuttavat tuottoon. Pystymme myöskin tutkimaan sitä, mikä merkitys kuluilla ja veroilla on tulokseen.

 Alla on esimerkki jossa salkkuun on joka neljännes  valittu  6 osaketta, jotka pidetään kaksi neljännestä. Salkun koko on siis 12 osaketta, kun Helsingin pörsissä näinä vuosina noteerattiin noin 130 osaketta. Kulut ja verot on jätetty huomioitta. Salkun tuotto on selvästi parempi kuin vertailuna käytetty OMXH:n tuottoindeksi. Vain yhtenä vuonna (2007) on tulos selvästi alle indeksin. Keskimääräinen vuosituotto on kahdeksan vuoden aikana 31%, indeksin ollessa -7% vuodessa. Erityisen suuri  on ero vuonna 2003 (166% vs 7%). Palaan ensi kerralla siihen, mikä tämän on aiheuttanut.

Bo Lindfors

Käyttäjän Taurus kuva

Paras kirja sijoittamisesta

Paras kirja sijoittamisesta

Vuosien saatossa on kirjahyllyyn kertynyt melkoinen määrä taloutta ja sijoittamista käsitteleviä kirjoja. Kirjojen aiheet ovat laidasta laitaan; löytyy talouden perusoppikirjoja (Samuelson; Economics), klassikkoja (Fisher; Common Stocks and Uncommon Profits), riskien hallintaa käsitteleviä (Bernstein;  Against the Gods), erilaisia sijoitus-strategioita kuvaavia (Damodaran; Investment Philosophies), markkinapsykologiasta kertovia (Shiller; Irrational Exhuberance), riskikäsitettä arvioivia (Taleb; Fooled by Randomness), teknistä analyysiä (Frost and Prechter; The Elliott Wave Principle), ruotsinkielisiä (Börjesson; Så kan alla svenskar bli miljonärer), suomenkielisiä (Erola; Paras sijoitus), sekä paljon muita. 

Parhaana – tai tarkemmin ilmaistuna – sijoittamisesta  kiinnostuneen kannalta hyödyllisempänä, pidän John Kay’n hiljattain ilmestynyttä ”The Long and the Short of It” (The Erasmus Press, 2009).

Kirjoittaja toimii kolumnistina Financial Times lehdessä, ja hänellä on takanaan ansiokas akateeminen ura London Business Schoolin, Oxfordin yliopiston sekä London School of Economicsin professorina. Lisäksi hän on vastannut Oxfordin yliopiston rikkaimman Collegen sijoitussalkusta yli kaksikymmentä vuotta.

Joh Kay kirjoitta ymmärrettävää, sujuvaa ja helppolukuista tekstiä, ilman että kirjan sisältö olisi banaalia. Esitys on hieman vaativammalla tasolla kuin sijoittamisen alkeisopas. Mutta – kuten kirjoittaja itse huomauttaa    henkilö joka on kiinnostunut sijoittamisesta, pystyy nopeasti  omaksumaan kirjan sanoman ja sisällön. Suosittelen! Jos haluaa valittaa jostain, niin kirjan pinkki ulkoasu on kyllä aivan karmea.

Bo Lindfors

Käyttäjän Taurus kuva

Taurus osakelista viikolle 42

Taurus osakelista 4209

Löydät listan verkkosivulta www.taurus-capital.net sekä Piksun sivulta www.piksu.fi.

 

Muutokset ovat pieniä, ja johtuvat lähinnä osakekurssien muutoksista.Tiedot on päivitetty 14.10 tilanteen mukaan, jolloin vain Basware oli raportoinut kolmannen neljänneksen tuloksensa.

D/P luku ilmaisee, minkälaisen osinkotuoton osake antaa sijoittajalle. Osinkona käytetään viimeksi maksettua osinkoa tai sen jälkeen ilmoitettua osinkoehdotusta. Osingosta päättää yhtiökokous hallituksen ehdotuksen perusteella ja vain harvoin päätös poikkeaa ehdotetusta. Näin ollen osinko on paremmin ennakoitavissa kuin monet muut  osakkeen hinnan muodostukseen liittyvät tekijät. Osinkotuotto vastaa pankkitilistä maksettavaa korkoa, joten osinkotuoton suhteen osake  on helposti verrattavissa vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Hyvää tulosta tekevän ja osingonmaksupolitiikkaansa selkeästi kertovan yhtiön osaketta voidaan  pitää turvallisena sijoituksena.

Yhtiöt, joiden taseesta liikearvo (good-will) muodostaa merkittävän osan, saattavat liikearvon alaskirjauksen johdosta joutua alentamaan osinkoaan, tai luopumaan siitä kokonaan. Taseseen kirjatut liikearvot testataan säännöllisesti; jos testi osoittaa, että arvo on alentunut,  on tehtävä  alaskirjaus, jonka seurauksena oma pääoma ja  osingonmaksukyky alenenevat. 

Olemme nyt käyneet läpi ne kolme perus-strategiaa jotka ovat osakesijoittajan valittavissa:

arvo (value); P/B luku  alle markkinan keskiarvon

kasvu (growth); P/B luku yli markkinan keskiarvon

tuotto (yield) ; D/P luku

 

Ensi kerralla selvitämme miten Joel Greenblattin formula toimii suhteessa näihin  strategioihin .

 

Bo Lindfors

 

Käyttäjän Taurus kuva

Taurus lista viikolle 40; muutokset edellisestä pienet

Taurus osakelista 4009

Löydät listan sähköpostiliitteestä, verkkosivulta www.taurus-capital.net sekä Piksun sivulta www.piksu.fi.

 

Company

Overall
Rank 4009

Overall
Rank 3809

3809=>
4009

Outotec

1

2

1

Digia

2

1

-1

Konecranes

3

4

1

Wärtsilä

4

3

-1

Ixonos

5

5

0

Keskisuomalainen

6

6

0

TeliaSonera

7

7

0

Kone

8

8

0

Basware

9

10

1

Tieto

10

9

-1

Orion B

11

11

0

Nokia

12

15

3

Larox B

13

13

0

Alma Media

14

12

-2

Metso

15

14

-1

Elisa

16

16

0

Exel Composites

17

18

1

Affecto

18

19

1

Ilkka-Yhtymä II

19

17

-2

Martela A

20

20

0

 

Muutokset ovat pieniä, ja johtuvat lähinnä osakekurssien muutoksista. Kaikki toisen neljänneksen osavuosikatsausten tiedot on nyt otettu huomioon.

P/B luvun avulla sijoittaja erottelee pörssin arvo- ja kasvu-yritykset toisistaan. Yleensä arvo-osakkeet ovat kehittyneet kasvu-osakkeita paremmin. Näin ei kuitenkaan aina ole ollut. Vuoden 2007 lokakuussa kasvu-osakkeet nousivat kärkeen, ja samaan aikaan alkaneen pörssiromahduksen aikana arvo-osakkeiden hinnat alenivat selvästi enemmän kuin kasvuosakkeiden. Vasta pari kuukautta sitten arvo-osakkeet nousivat jälleen kasvuosakkeiden ohi, joten pysyvä käänne näyttää siltä osin tapahtuneen. Sijoitusstrategiaa, joka surkean markkinakehityksen aikana neuvoo sijoittamaan pörssin huonompaan puoliskoon, ei voida pitää kovin järkevänä.

Burton Malkiel tutki vuonna 2003 arvo- sekä kasvuosakkeiden kehitysta suhteessa amerikkalaisten markkinoiden perusindeksiin S&P 500. Arvo-osakkeet olivat 23 vuoden aikana edellä 11 vuotta, kasvuosakkeet 8 vuotta ja tasoissa nämä osakkeet olivat 4 vuotta, joten arvo-osakkeiden etumatka ei ole suuri. Lisäksi arvo-osakkeet pysyivät häviöllä pitkiä aikajaksoja, esim vuosien 1995-2000 välisenä aikana yhteensä 4,5 vuotta, sekä vuosina 1989-92 noin 2,5 vuotta. Arvosijoittajalla tulee olla teräksiset hermot, ettei lähde muuttamaan sijoitustyyliään, kun markkinat  pitkiä aikoja ovat häntä vastaan.

Bo Lindfors

Käyttäjän Taurus kuva

Taurus lista viikolle 38

Taurus lista viikolle 38

Digia, joka heinäkuussa oli kärjessä mutta välillä sijalla 30, on taas noussut ykköseksi. Samoin Ixonos, Larox sekä Ilkka ovat nousseet listalla. Mistä moinen johtuu? Varsinkin pienet yhtiöt antavat neljännesvuosi-katsauksen taseissaan ylimalkaisen kuvan pääoman, eteenkin vaihtopääoman käytöstä. On parempi hakea tieto vuositilinpäätöksestä, jossa se löytyy taseen liitetiedoista. Olen nyt) tehnyt tämän analyysin ja olen vakuuttunut siitä, että tulos on nyt vertailukelpoinen suuryhtiöiden kanssa. Ilkan osalta käynnissä oleva anti näkyy alenevana pörssikurssina, mikä on antanut lisänostetta osakkeelle.

P/B-luvun avulla verrataan markkinoiden ja tilinpäätöksen antamia arvioita yhtiön oman pääoman arvosta. Koneella luku on 6,1 kun taas TeliaSoneralla se on 1,6. Kaikkien pörssiyhtiöiden keskiarvo on 1,82. Mitä tämä tarkoittaa? Kone toimii kovasti kilpailulla toimialalla, jolla kannattavuutta parantamalla ei voida moninkertaistaa tulosta. Osakkeen hintaan on siis leivottu sisään odotus siitä, että Kone tulee jatkossa  sekä säilyttämään kannattavuutensa että kasvamaan voimakkaasti.  TeliaSonera voi taas arvonnousun kautta, ilman merkittävää liiketoiminnan  kasvua, nousta lähemmäksi markkinoiden keskiarvoa.

Yhtiöt joiden  P/B luku on alle markkinoiden keskiarvon, kutsutaan tämän takia arvoyhtiöiksi, kun taas ne, joilla luku on suurempi kuin keskiarvo, ovat kasvuyhtiöitä. Keskimäärin arvo-osakkeiden kurssikehitys on ollut parempi kuin kasvuosakkeiden, mutta onko aina niin? Lisää tästä seuraavassa viestissä.

Bo Lindfors

 

Käyttäjän Taurus kuva

Tauruksen osakelista viikolle 36

Tauruksen Osakelista viikolle 36

Alla Tauruksen osakelistan top 20  viikolta 36. Muutokset viikon 34 listaan nähden ovat pienet. Suuret yhtiöt ovat edelleen pysyneet kärjessä:

 

Löydät listan myöskin osoitteesta www.taurus-capital.net sekä Piksun sivuilta (www.piksu.fi). Näissä osoitteissa sekä liitteessä listaan on lisätty uusia indikaattoreita, jotka eivät vaikuta osakelistan järjestykseen, mutta joiden tarkoituksena on antaa lisätietoja osakkeesta ja yrityksesta päätöksenteon tueksi.

Näistä indikaattoreista P/E luku lienee yleisimmin käytetty. Luku lasketaan siten, että osakkeen hinta [€] jaetaan osakekohtaisella tuloksella edeltävän 12 kuukauden ajalta [€/vuosi]. Luvun dimensio on siis vuosi ja se kertoo, miten kauan liiketoiminnalta menee ansaita markkinoiden osoittama arvo yhtiölle. Negatiivinen luku ei ole mielekäs, joten sitä ei raportoida. Voittokertoimen avulla voi verrata keskenään yhtiötä, toimialoja, pörssejä jne. Kerrointa käytetään sekä historia-analyysiin että tulevan kehityksen ennustamiseen.

Kun voittokertoimen laskemiseen käytetään ainoastaan kahta tekijää (markkinoilta osakkeen hinta, ja tuloslaskelmasta 12 kuukauden tulos), se ei voi olla kovin informatiivinen. Taurus listan tekemisessa käytän yhdeksää tekijää (2 markkinoilta, 1 tuloslaskelmasta ja 6 taseesta). Korkea voittokerroin voi kertoa yhtä lailla siitä, että yhtiön tulos on huono kuin siitä että osake on kallis.

Arvosijoittajan kannattaa tämän takia olla varovainen P/E luvun suhteen. Sen suuri suosio perustunee siihen, että luku on helposti laskettavissa; Yhtiöt raportoivat osakekohtaisen tuloksensa ja osakkeen hinta löytyy aina pörssistä.

                            

Bo Lindfors

 

 

Käyttäjän Taurus kuva

Play it again Sam!

Kesäkuukausien aikana talouslehdistön seuraaminen on jäänyt vähemmälle, ja pöydän kulmaan onkin kertynyt pieni pino Arvopaperi, Viisas Raha, The Economist ja muita lehtiä. Pari päivää sitten päätin penkoa pinon läpi. Kun elokuun Viisas Raha lehden osakepuntari 3.8.2009 osui silmiin, tuli de´ja` vu olo eli entiselämys; olen nähnyt tämän taulukon aikaisemmin! Pienen etsimisen jälkeen löytyi Arvopaperin kesäkuun lehdestä täysin sama taulukko, nyt päiväys oli kuitenkin 1.6.2009. Tai täysin samat taulukot eivät olleet, koska osakekurssit ja tunnusluvut olivat muuttuneet, mutta siitä huolimatta osakkeiden järjestys listoilla oli täysin sama. Ja mitä merkillisintä, molempien listojen kohdalla edelliset sijat olivat myöskin samat: 1.6 lista esitti että Outotecin sija on 7 ja edellinen sija oli 13, kun 3.8 lista väitti että osakkeen sija on 7 ja edellinen sija oli 13, mikä ei pidä paikkansa koska sehän oli 7.

Kerran kuukaudessa ilmestyvä lehti ei voi olla ajan tasalla markkinatiedon osalta. Mutta kun Osakesäästäjien lehti väittää ettei kahden kuukauden aikana ei ole tapahtunut mitään mikä antaisi aihetta osakkeiden uudelleen arviointiin, lehti ei ole osakesijoittajan puolella. Varsinkin kun suuri osa yhtiöistä olivat tänä aikana julkistaneet toisen neljänneksen osavuosikatsauksensa, ja oma analyysini (Taurus lista, www.taurus-capital.net) osoitti että muutokset olivat varsin huomattavat. Alla molempien listojen huippuosakkeet. Spot the difference!

 

 

 

 

 

 

Käyttäjän Taurus kuva

Taurus lista viikolle 34

Tauruksen Osakelista 3409

Kuvassa  Tauruksen osakelistan top-20 viikolta 34. Kun suurin osa toisen neljänneksen tuloksista on otettu huomioon, ovat muutokset viikon 32 listaan huomattavat. Merkittävää on, että erikoisesti suuret yhtiöt ovat nousseet kärkeen; esim Nokia (2) ei ole koskaan sen jälkeen, kun aloitin analyysin lokakuussa 2007, ollut näin korkealla. Tilanteen voi tulkita niin, että suuryritykset ovat nopeasti reagoineet suhdanteen laskuun ja laittaneet sekä tulos- että tasepuolensa kuntoon, mutta markkinat eivät vielä ole palkinneet yhtiöitä tästä.

Outotec on siis näiden yhtiöiden joukosta "paras ja halvin". Earnings Yieldin eli tulostuoton osalta osake on sijalla 3, ja Return on Tangible Capitalin eli tehollisen pääoman osalta sijalla 7. Yhteenlaskettu sijaluku 10 on alin kaikista 124:stä osakkeesta joista analyysi on tehty, mikä antaa osakkeelle sijaluku 1 lopullisessa listassa. Lisää siitä miten analyysi tehdään löydät Joel Greenblattin verkkosivulta www.formulainvesting.com.

Muutokset edelliseen (viikon 32) listaan ovat siis melkoiset. Suurten nousijoiden joukossa ovat Nokia (15 sijaa), Lemminkäinen (15), Neste Oil (20), F-Secure (16), Rapala VMC (21) ja Oriola KD (31).

Käyttäjän Taurus kuva

Joel Greenblattin "Magic Formula"

 

Finanssitalo FIM kehuu osaamistaan mainosfilmillä jossa välkky oppilas (ja FIMin tuleva rahoitusneuvoja) piirtää taulun täyteen kaavoja joista  opettaja ja luokka eivät ymmärrä mitään. Mainos antaa aivan väärän kuvan siitä mitä sijoitusneuvonnan tulisi olla. Sen pitäisi kertoa sijoittajalle ymmärrettävällä tavalla miten hänen tulisi pohtia valintoja ja toimia kun hän harkitsee eri sijoitusvaihtoehtoja.

Erittän menestyvä sijoittaja ja Columbia Business Schoolin dosentti Joel Greenblatt on kehittänyt analyysimenetelmän joka tässä suhteessa on aivan omaa luokkaansa. Hän kutsui sitä alunperin nimellä ”Magic Formula”, mutta koska analyysimenetelmässä ei oikeastaan ole mitään maagista kuten Greenblatt itse myöntää, on hän sittemmin pudottanut ”Magic”-sanan pois nimestä. Menetelmään voi tutustua hänen kirjassaan ”The Little Book that Beats the Market” tai Joelin verkkosivuilla www.magicformulainvesting.com sekä www.formulainvesting.com.

Formulassa on kaksi tekijää; hyvä yritys on sellainen joka antaa hyvän tuoton yrityksen käytössä olevalle pääomalle, halpa osake on yrityksellä jonka tulostuotto (tulos per kokonaisarvo) on korkea. Sijoittajan kannattaa ostaa hyvien yritysten osakkeita silloin kun ne ovat halpoja. Greenblatt opettaa arvosijoittamista, ja jatkaa Warren Buffettin ja tämän professorin Benjamin Grahamin perinteitä Columbia Business Schoolissa.

Kirjassa ja verkkosivuilla Joel esittää runsaasti näyttöä siitä että noudattamalla formulan antamaa tietoa sijoittaja pääsee selvästi parempiin tuloksiin kuin esimerkiksi indeksisijoittamisen avulla. Helsingin Kauppakorkeakoulun gradututkimuksessa selvitettiin miten formula olisi toiminut pohjoismaiden osakemarkkinoilla (Helsingin, Tukholman, Oslon sekä Kööpenhaminan pörssit). Kun salkkuun valittiin joka vuosineljännes viisi parasta osaketta ja ne vaihdettiin puolen vuoden päästä sen neljänneksen kärkiosakkeisiin (salkussa  siis 10 osaketta) saatiin seuraava tulos (sisältää  osingot, mutta ei kuluja eikä veroja):

Formula tuotti keskimäärin 30% vuodessa, kun pohjoismaiden pörssejä kuvaava VINX indeksin tuotto vastaavana aikana oli -2,6% vuodessa.

Olen kehittänyt analyysimenetelmän joka soveltaa Joel Greenblattin formulaa Helsingin pörssin osakkeisiin. Lista päivitetään kaksi kertaa kuukaudessa tuoreimpien tulosraporttitietojen sekä pörssikurssien perusteella. Piksun lukijat voivat jatkossa tutustua listaan palvelun osiossa Taurus Lista.

Tilaa syöte RSS - Käyttäjän Taurus blogi