Käyttäjän Piksu Toimitus blogi

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Maakohtaisten indeksirahastojen seurantasalkku

Piksu Toimitus on ottanut tehtäväkseen ylläpitää maakohtaisten ETF rahastojen mallisalkkua. Salkku ei pyri aivan parhaaseen mahdolliseen tuottoon, mutta sillä halutaan demonstroida miten maakohtaisiin indekseihin sijoittamalla voi saavuttaa kohtuullista tuottoa kohtuullisen pienellä osakekohtaisella riskillä.

Salkun tuoton laskee aitojen transaktioiden perusteella Reuters. Transaktioista maksetaan 0,2% komissio. 

Salkun tarkka koostumus ja menestys löytyy täältä: http://portfolio.us.reuters.com

Salkun aloituskoostumus (18.10 2010)

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Ruotsalaisia osakesuosituksia: Börsveckan

Börsveckan on viimesimmässä numerossaan tarkastellut erikoisesti pankkiosakkeita. Börsveckan suosii pankkeja joilla on suuri yrityslainapuoli  ja voimakas korkonetto. Lisäksi toiminnan painottuminen pohjoismaihin on etu.

Nordea - osta: Nordea on pärjännyt finanssikriisissä loistavasti ja nyt on varaa offensiivisiin satsauksiin. Arvostustaso on maltillinen joten Nordea saa ostosuosituksen.

Handelsbanken - odota: Odotuksen saattavat Handelsbankenin osalta olla liian korkealla. Kasvupotentiaali on lisäksi rajallinen, joten ohjeistus on odota.

Svedbank - osta: Kriisipankin leima on poistumassa ja tulostaso voi nousta nopeastikin, joten Svedbank saa ostosuosituksen.

SEB - odota: SEB:n tulokseen vaikuttaa muita pankkeja enemmän transaktiohin perustuvat tulot. Tämä yhdessä baltian maiden toimintaan lisää epävarmuuttaa Q3:n suhdeen joten osakkeen kanssa kannattaa jäädä odottavalle kannalle.

Muut osakkeet:

DIBS - osta: Dibs kasvaa nopeasti ja kannattavasti. Uusien asiakkaiden määrä nousi 40% ja transaktioiden arvo 23% ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Valuttakehitys on tosin hillinnyt kasvua. Arvostustaso on korkeahko (p/e: 20), mutta puolustettavissa nopean kasvun takia.

Note - osta: Yhtiö toimii hyvin kilpaillulla alalla ja kurssin mataa melko alhaalla. Jos yrityksen säästötoimet onnistuvat voidaan olettaa että voitto/osake asettuu tasolle 1:20 SEK. Tällöin p/e olisi 6. Arvio on konservatiivinen, jopa 1:50 SEK/osake voi olla hyvinkin mahdollista. Spekulatiivinen osto!

MTG- osta. Yhtiöllä on vielä paljon tulospalautumista edessään.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Listautumisannit elpymässä, suurta buumia odotetaan vasta sitten kun pörssikurssit nousevat

Euroopan pörsseissä, varsinkin Lontoon pörssissä, näkyi tämän vuoden kolmannella neljänneksellä jonkin verran merkkejä listautumismarkkinoiden vilkastumisesta. Talouskasvuun liittyvät huolenaiheet ja hinnoittelukysymykset rajoittivat edelleen suuria transaktioita, todetaan PwC:n tuoreessa IPO Watch Europe -selvityksessä, joka kartoittaa Euroopassa toteutettujen listautumisantien määrää ja arvoa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

FED elvyttää taloutta painamalla rahaa.

USA:n keskuspankki, Federal Reserve, on valmis virkistämään USA:n taloutta ostamalla valtion obligaatioita, mutta tukipaketin suuruus on edelleen avoinna sanoi pääjohtaja Ben Bernanke perjantaina. Hän totesi myös, että inflaatiota yritetään nostaa super alhaiselta tasolta. 

Viesti on otettu markkinoilla positiivisesti ja futuurit ennakoivat pörssikurssien nousua.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

USA:n vaihtotase parantuu (kirjautuneille näkyvä artikkeli)

Ohessa viimeisimmät Euroalueen ja USA:n kansantaloustilastot.  Vaihtotase ja kauppatase ovat oikealla asteikolla ja muut vasemmalla asteikolla.

Teollisuustuotannon kasvussa (punainen) näkyy pieni nykäys alaspäin. Tämä saattaa johtua siitä, että vuosi sitten vallinnut vertailukohta ei ole aivan niin otollinen kuin vain muutama kuukausi sitten. USA:n vaihtotase (violetti katkoviiva) on ilahduttavasti parantunut jo usean vuoden ajan.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

EU:n teollisuustuotanto tukevassa nousussa

Eurostatin tiedotteen mukaan EU:n teollisuustuotanto on tukevassa nousussa vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Puukauppa käy vilkkaana ja kantohinnat nousussa

"Puukauppa on käynyt kesän jälkeen vilkkaasti, koska määräaikaiset verohuojennukset ovat voimassa vielä vuoden loppuun. Puukaupan jatkuminen tasaisena on erittäin tärkeää myös jatkossa ja siihen tulisi löytää sopivat keinot", sanoo metsä- ja ympäristöjohtaja Anders Portin Metsäteollisuus ry:stä.

Koko tammi-syyskuussa puuta ostettiin yksityismetsistä 22,1 miljoonaa kuutiota. Määrä oli yli nelinkertainen vuoden 2009 vastaavan ajan ostoihin verrattuna. Tammi-syyskuussa ostettiin kuitupuuta 11,6 miljoonaa kuutiota ja tukkipuuta 9,7 miljoonaa kuutiota.

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

OECD:n ennakoivat indikaattorit elokuu 2010

OECD on julkistanut ennakoivat suhdanneindikaattorit elokuulle.

Sinisellä OECD ennakoiva indikaattori, punaisella referenssidata.

Tiedotteen mukaan ennakoivat indikaattorit Kanadan, Ranskan, Italian, Iso-Britannian, Brasilian, Kiinan ja Intian kohdalla  osoittavat laskua. Yhdysvaltain kohdalla näyttää muodostuvan maksimi. Saksan, Japanin ja Venäjän tapauksissa ennakoivat indikaattorit osoittavat jatkuvaa nousua.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Ruotsalaisia osakesuosituksia

Veckans Affärer -mukaan Handelsbanken Capital Markets laskee Unibetin suosituksen vähennä -tasolle. Samalla tavoitekurssi lasketaan 120 SEK (155 SEK). Unibetin tulosta tulee rasittamaan Ranskan toimintojen sulkeminen.Samalla riski goodwillin alaskirjaamiseen on suuri Mr Bookmaker ja Maria Bingo hankinnoista. Vuoden 2011 tulosta painaa lisäksi suurtien urheilutapahtumien puute (v. 2010 oli jalkapallon mm-kisat).

Myös Börsveckan on pessimistinen Unibetin suhteen. Bettson on näkymät huomioonottaen parempi valinta. Norjalainen mediakonserni Schibstedt saa ostosuosituksen samoin kuin autoteollisuuden nosto- , pesu- ja kuivauslinjoja valmistava Hedson. Hedsonia tukee autoteollisuuden kasvu.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Euroalueen tarkistettu kansantuote +1.0% Q2/2010

Eurostatin tiedotteen mukaan sekä Euroalueen että EU27-alueen tarkistettu kansantuote nousi 1.0% Q2/2010 verrattuna edellliseen kvartaaliin.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Euroalueen kuluttajamyynti kasvoi vuositasolla 0.6%

Eurostatin estimaatin mukaan kuluttajamyynti kasvoi euroalueella 0.6% ja EU-aluella 0.8% elokuussa verrattuna viime vuoteen. Kuukausitasolla myynti laski 0.4% euroalueella ja  0.3% EU27-alueella

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Tietoturvan kysyntä ennakoi vahvaa talouskasvua

Global State of Information Security Survey 2011® -tutkimuksen mukaan 49 % vastaajista uskoi taloussuhdanteisiin tietoturvan kysynnän veturina, ja useimmat uskoivat yrityksensä lisäävän tietoturvainvestointejaan seuraavan vuoden aikana.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomen nettomaksut EU:lle ovat 0,32% BKT:stä

Komissio julkaisi tiistaina 28.9.2009 vertailukelpoiset tiedot jäsenvaltioiden ja EU:n välisistä tuloista ja menoista vuodelta 2009. Suomen suhteellinen maksuosuus EU-budjettiin vuonna 2009 oli 1,80 prosenttia, kun taas Suomeen palautuneen EU-rahoituksen suhteellinen osuus kokonaisuudessaan oli 1,17 prosenttia. Näin ollen Suomen nettomaksu Euroopan unionille vuonna 2009 oli 544,2 miljoonaa euroa eli 103 euroa asukasta kohden.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Veckans affärer muuttaa suositussalkkunsa sisältöä

VA tiputtaa salkusta H&M:n ja Hexpolin ja nostaa tilalle lääketekniikkayritys Q-med:in ja LCD maskikonevalmistaja Micronic:in.

H&M:n kurssi on kesän aikan noussut voimakkaasti. H&M:n  kurssi on usein laskenut osavuosikatsauksen jälkeen (ilmeisesti artikkeli on kirjoitettu ennen H&M osavuosikatsausta, jonka jälkeen kurssi todellakin laski voimakkaasti, toim. huom.)

Myös pienpyöriä valmistavan Hexpolin kurssi on noussut huomattavasti indeksiä nopeammin.

Q-med joka tunnetaan ennen kaikkea ryppyvoiteistaan on VA:n mukaan suhdanneherkkä yritys, mikä on tällä hetkellä positiivista.

Micronic on saanut puolijohdeteollisuuden piristyessä viime aikoina kaksi merkittävää tilausta. Ennätyssuuresta tilauskannasta huolimatta pörssikurssi mataa alkuvuoden tasolla.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Sijoittajien turvaksi suunnitellaan EU tason valvontaviranomaisia

Valtiovarainministeriö: Uusien EU-valvontaviranomaisten - Euroopan pankkivalvontaviranomainen, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevalvontaviranomainen sekä Euroopan järjestelmäriskineuvosto - tulisi aloittaa toimintansa vuoden 2011 alusta, saada käyttöönsä tarvittavat resurssit ja kehittää välineet rahoitusvakauden seurannalle ja raportoinnille.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Börsveckan suosittelle seitsemää ruotsalaista ja yhtä tanskalaista osaketta

Börsveckan suosittelee viimeisimmässä numerossaa seitsemää ruotsalaista osaketta: Elekta, Endomines, IFS, Indutrade, JM, Kopparbergs ja Peab
sekä tanskalaista Genmab:ia

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Dagens industri suosittelee Oasmiaa

Ota riski ja sijoita Oasmiaan suosittelee Dagins Industri. Riski on korkea mutta kannattaa ottaa.

Yhtiön eläinlääke Paccal vet tuo lehden mukaan yksinään jo 350MSEK tuloa. Yhtiön tuktimussalkulla ei siten ole laskettu mitään arvoa.

Potentiaalia yhtiön toisessa pääprojektissa munasarjasyöpälääkkeessä Paclical:ssa havainnollistaa että yhtiö kilpailija Abraxis ostoettiin äskettäin 2.9 Mirjardin USD:n hintaa.

Riskejäkin tosin on, lehti nostaa esiin että Oasmia aktivoi tuotekehityskulunsa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Affärsvärlden: Kaksi kuumaa osaketta

Affärsvärlden hehkuttaa H&M. Lehden mukaan Morgan Stanley on korottanut ohjekurssiaan 300 SEK tasolle (ennen 265 ,perjantain close 260) ja suosittelee ostoa. Q3- osavuosiraportti H&M:ltä tulee keskiviikkona.

Raaka-aineyhtiö Boliden ei sensijaan ole suosiossa. Goldman Sachs nostaa ohjekurssia 109 SEK (107), mutta suosittelee myyntiä. Perjain kurssi yhtiölle oli 103.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Asiakastieto Oy: Koulutus ja rakennusalat vahvimmassa kasvussa

Yritysten euromääräinen arvo on viidessä vuodessa kasvanut nopeimmin koulutus- ja rakennusaloilla. Taantuma leikkasi suomalaisyritysten arvosta 12 prosenttia, mutta ne selvisivät kriisistä paremmin kuin ruotsalaiset kilpailijansa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Veckans affärer suosittelee Nokiaa ja Connectaa

..Mutta ei suosittele Artimplantia.

Nokia on lyöty kovin alas eikä nyt tarvita kovinkaan kummoisia hyviä uutisia että osake lähtisi nousuun. Osake on vuodessa laskenut 70% ja nyt pohja on saavutettu arvelee VA. Osinkotuotto on 5% ja tase on vahva. Potentiaalia tulosparannukselle on uusien älypuhelimien kautta. Myös ostospekulaatiot voivat nostaa kurssia. Riskejä VA näkee siinä että uudet kännykät eivät menestykään ja että kypsillä markkinoilla menetetään vielä enemmän markkinaosuutta.

Connecta  on arvostutasoltaan halpa konsultti jonka seuraava vuosi sattaa olla erittäin hyvä. Asiakkaat ovat palaamassa ja laskutus konsulttia kohden kasvaa VA:n mukaan. Osinkotuotto on 6%. Riskeinä VA näkee suuren riippuvuuden muutamasta isosta asiakkaasta.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Mainonnan lisääntyminen ennustaa talouden elpymistä

Mainonnan lisääntyminen on yleensä varma merkki talouden elpymisestä.

Mainostajien Liiton Mainosbarometri kertoo markkinointiviestinnän myönteisen kehityksen jatkuvan ensi vuonna. Tutkimuksen vastaajista 40 prosenttia aikoo lisätä panostuksiaan ensi vuonna. Vähentämistä suunnittelee 13 prosenttia. Kuluvan syksyn toimenpiteet toteutetaan pääosin alkuperäisen budjetin mukaisesti. Medioista verkkomainonnan voittokulku jatkuu, kun taas printtimedian saldoluvut ovat pääosin negatiivisia. Markkinointiviestinnän palveluyrityksistä digitoimistojen käyttöä aiotaan lisätä eniten. Tutkimukseen vastanneista 94 prosenttia aikoo käyttää sosiaalista mediaa markkinoinnissaan ensi vuonna. Hakukonemainontaa hyödyntää 85 prosenttia.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomessa versoaa visuaalisen kokemuksen ja tekniikan yhdistävää businestä

10tons on tamperelainen peliyhtiö ja eräs esimerkki siitä miten Suomessa versoaa uusi Nokia jälkeinen innovaatiosukupolvi. ( http://www.10tons.com/ )

Heroes of Kalevala on 10tonsin uusi kansainvälisille markkinoille suunnattu peli. Peli hakee inspiraationsa Kalevalasta ja muotoilee siitä oman peliin sopivan tulkintansa. Se on niin sanottu casual-peli, ja se sisältää sekä virtuaalisen kylän rakentelua että perinteistä pulmapelaamista.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Affärsvärlden suosittaa kahta ruotsalaista osaketta

Viimeisimmässä numerossaan Affärsvärlden antaa ostosuosituksen  Axfoodille ja ÅF:lle mutta suosittaa odottamista Itab:in kohdalla.

Axfood saa ostosuosituksen pitkällä tähtäimellä. Erituisen kiinnostavaksi yritys tulle jos talouskasvu on hidasta. Yhtiöllä on hyvä kannattavuus, vahva tase ja korkea osinkotuotto. Yhtiö on kiinnostava 200 SEK kurssitasolla.

ÅF saa ostosuosituksen kurssitasolla 140 SEK. Yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet rahastaa orastavaa rakennusbuumia.  Tänä vuonna on näemme realisointivoitot ÅF kontrollista. Niistä putsttuna p/e-suhde on n. 15.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Käyttäjän Piksu Toimitus blogi