Käyttäjän Piksu Toimitus blogi

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Tulevat koronnostot eivät tärvele osakkeiden arvostustasoa

Kehittyvien maiden osakeindeksit ovat pidemmällä aikajaksolla kehittyneet paremmin kuin kehittyvät. Mutta kehitysmaita suosivalla ja auttavalla eettisellä sijoittajalla on ollut viime aikoina vaikeata, kuten oheisesta graafista voimme havaita. Kiinan, Intian ja Brasilian indeksit ovat mataneet paikallaan jo puolitoista vuotta ja viimeinen kolme kuukautta on tuonut reipasta laskua samaan aikaan kun Saksa, USA ja Japani ovat edenneet.

 

Osakeindeksit laskettuna dollareissa. Lähde: Yahoo/finance

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Veckans Affärer: Osta Medcap ja Bioinvent

Veckans Affärer on tällä kertaa keskittynyt bioyhtiöihin.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Aki Järvinen: Pankkijärjestelmän toiminta lyhyesti

FT Aki Järvinen tuottama hyvä tiivistelmä pankkijärjestelmästä sekä talouden nousuista ja laskuista, inflaatiosta ja deflaatiosta sekä hintojen muutoksista:

Lisää tietoa: http://www.samassaveneessa.info/

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Metsäteollisuus: Päälekkäiset yritystuet suuntaavat kansakunnan resursseja vääriin kohteisiin

  Metsäteollisuus on huolissaan siitä, että moninaiset ja joskus päälekkäiset metsäteollisuudelle suunnattu yritystuet vääristävät kilpailua ja suuntaavat kansakunnan resursseja epätaloudellisesti. Suomessa kaavaillut uusiutuvan energian tuet saattavat yhdessä EU:n päästökauppajärjestelmän kanssa johtaa siihen, että metsäresurssit ohjautuvat liiallisesti energianlähteeksi, varoittaa myös Metla tuoreessa Murroksen jälkeen -julkaisussaan.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Morgan Stanley: Osta jälkisyklisiä konepajayhtiöitä

Huoli raaka-ainekustannusten noususta on liioteltu. Viimeaikainen kurssilasku on siten hyvä tilaisuus hankkia lisää konepaja-osakkeita edulliseen hintaan.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Handelsbanken: Osta Kinnevik , Atrium Ljungberg ja Hakon Invest

Handelsbanken suosittelee kolmen osakkeen ostoa tuoreessa analyysissään: Kinnevik, Atrium Ljungberg ja Hakon Invest.

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Talous kehittyy tasapainoisesti - uusi lama ei kolkuta ovea

Teollisuustuotanto ja bruttokansantuote kehittyvät tällä hetkellä pirteästi kuten oheisista makrotaloustilastoista (Euroalue, USA, Kiina,Japani) voimme havaita. Teollisuustuotannon kasvuprosentit tulevat lähimmän vuoden aikana normalisoitumaan nyt vallitsevista yli 5...15% luvuista  0...10% tasolle. Pudotus ei ole merkki lähestyvästä suhdannekuopasta vaan siitä, että viime vuoden loppupuolen vertailutaso on jo melko lailla korkea. Nyt nähdyt korkeat kasvuluvut johtuivat siitä, että pysähdyksissä oleva tuotantokoneisto on saatu käyntiin. Kasvua varten pitää jatkossa rakentaa uutta teollista kapasiteettia.

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Pk- suhdannebarometri: Alkanut vuosi on suhteellisen hyvä

   

Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj ja työ- ja elinkeinoministeriö:n kokoaman Pk-yritysbarometrin mukaan alkanut vuosi on liiketoiminnalle suhteellisen hyvä, mutta talouskasvun ei uskota enää kiihtyvän.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

90- luvun alussa kollektivismi korvautui moniarvoisemmalla yhteiskunnalla

1980- ja 90-lukujen taite on osoittautunut merkittäväksi murroskaudeksi pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden historiassa. Sen jälkeen yhteiskunta on rakentunut uudelta pohjalta.

Sotien jälkeisellä aikakaudella pohjoismaiset hyvinvointivaltiot loivat tasa-arvoa ja ihmisten toimintamahdollisuudet lisääntyivät. Kunnalliset sosiaali- ja terveyspalvelut olivat kaikkien saatavilla ja verotus ja sosiaaliturvajärjestelmä tasasivat tuloja. Hyvinvointivaltioiden kultakaudella yhteiskunnalliset rakenteet ohjasivat kuitenkin pitkälti ihmisten toimintamahdollisuuksia. Lainsäädäntö ja yhteiskunnalliset instituutiot lokeroivat ihmisiä tarkasti eri elämäntilanteiden mukaan selviää Johannes Kanasen 1.3 Helsingin yliopistossa tarkastettavasta väitöksestä. Kun tultiin 1980- ja 90-luvulle, sotienjälkeinen kollektivistinen yhteiskuntajärjestys oli tullut tiensä päähän, ja sen perusteita ryhdyttiin uusimaan.

Johannes Kananen

Kaikissa pohjoismaissa uuden yhteiskuntajärjestyksen merkkejä ovat olleet rahamarkkinoiden sääntelyn purkaminen, julkisten toimintojen yksityistäminen ja julkisen sektorin roolin uudelleenarviointi.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Uusi yritysmuoto suunnitteilla: Yhteiskunnallinen yritys

Yhteiskunnallisen yrityksen yleinen tavoite on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. Toiminnan vaikuttimena on ongelmien ratkaiseminen ja yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttaminen. Tässä tarkoituksessa yritys käyttää voitostaan yli puolet päämääriensä edistämiseen ja toimintansa kehittämiseen.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Nokian tapahtumilla merkitystä sijoittajalle ja yhteiskunnalle

Nokia:n tapahtumilla on merkitystä sijoittajalle ja yhteiskunnalle:

  • Nokian kate laitetoimittajana tulee olemaan samalla tasolla kuin muillakin laitetoimittajilla (esim. PC laitevalmistajilla.). Jos näin käy niin nykyinen kurssitaso on vielä korkea ja näemme jossakin vaiheessa korjausliikkeen alaspäin.
  • Nokian ohjelmistokehittäjät tietävät nyt olevansa saattohoitamassa nykyistä tuotettaan ja nykyisiä päämääriään hautaan. He alkavat automaattisesti suunnata tarmoaan ja kiinnostustaan siihen, miten integroituisivat suomalaiseen talouselämään ja toisaalta suomalainen yhteiskunta alkaa odottaa heitä mukaan yhteiseen tekemiseen ja yhteisiin tavoitteisiin.

Haastateltavana Risto Valtonen / Piksu Media, Ari Hakkarainen / Klaava.fi. Haastattelijana Kai Nyman / Piksu Media

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Rahoitusmarkkinat selvinneet lamasta hyvin

Yrityksille tehdyn kyselyn mukaan yritysten rahoitusongelmat vähentyivät selvästi vuonna 2010 taantumavuoteen 2009 verrattuna. Yhteiskunta on reagoinut positiivisesti työllisyyttä lisäävien mikroyritysten tarpeisiin. Alle kymmenen työntekijän mikroyritysten rahoitusongelmat vähenivät selviää Suomen Pankin raharamarkkinaraportista.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Veckans Affärer: Osta Millicom

Veckans affärer suosittelee "pörssin vahvinta kasvucasea", Millicomia.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Kehittyneiden maiden pörssit menestyvät

Kehittyneiden maiden osakkeet ovat menestyneet parhaiten kuten oheisesta 6kk vertailugraafista voimme havaita. Vertailun paras kolmikko (EWG: Saksa, S&P500:USA, EWJ:Japani) on päihittänyt kehittyvät maat (EWZ:Brasilia, FXI: Kiina, INP:Intia).

6kk dollareissa laskettu vertailugraafi eri maiden indekseille (Lähde: Google/finance)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Affärsvärlden suositteelee Alfa Lavalia, Probia ja Assa Abloyta

Keskiviikon numerossaan Affärsvärlden suosittelee kolmea osakketta

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Henkilöyrittäjiä yhä enemmän ja heidän asemaansa parannetaan

  Työmarkkinat ovat muuttuneet niin, että yhä useampi ihminen toimii työmarkkinoilla perinteisen palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastossa. Työ- ja elinkeinoministeriö on uudella ohjeistuksellaan helpottamassa näiden ihmisten taakkaa. Toivomme, että ohjeistus auttaa sekä yrittäjiä että työ- ja elinkeinotoimistoja, toteaa työministeri Anni Sinnemäki.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Tekes Tori on rakentamisesta ja asuntomarkkinoista kiinnostuneiden kohtaamispaikka

Tekes on luonut Internettiin kaikille rakentamisesta ja asuntomarkkinoista kiinnostuneille yhteisösivuston, Tekes Tori:n jossa yritykset, päätöksentekijät ja yksityishenkilöt verkostoituvat, keskustelevat ja oppivat toisiltaan.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtion ja kuntien työntekijöiden ansiot nousevat 1,2 ... 2%

Valtio ja kunnat ovat sopineet työehdoista. Molempiin sopimuksiin sisältyy tänä vuonna 1,2.....2% suuruinen palkankorotus. Sopimukset kattavat noin kolmasosan kaikista Suomen työntekijöistä.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Börsveckan: Viikon 7 osakesuositukset

Börsveckan antaa ostosuosituksen Astrazenecalle, Bilialle, H&M:lle , Micro Systemationille, New Wavelle, Notelle ja Poolialle. Precis Biometrics, Svedbergs ja norjalainen Telenor saavat "odota" leiman. Ainoa myyntisuositus annetaan suomalaiselle Marimekolle.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Tekes ja Suomen peliteollisuus valmiita vastaanottamaan Nokia osaajia

Tekes ja Suomen kukoistava peliteollisuus valmiita vastaanottamaan Nokia osaajia. (toimituksen huomio).

Suomesta löytyy vankkaa osaamista pelien alueella. Tekes kannustaa pelialaa kasvuun ja kansainvälistymään.

Peliala on koko 2000-luvun ollut viihdeteollisuuden nopeimmin kasvava alue. Vuonna 2008 maailman peliteollisuuden arvo oli noin 50 miljardia dollaria (elokuvateollisuus 84 miljardia, tallennettu musiikki 30 miljardia). Pelit ottavat elokuvaa kiinni muutaman miljardin vuosivauhdilla.

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtiontalouden tarkastusvirasto: Valtiovalta ylittänyt menokehykset

Valtiontalouden kehysten menotasoa ei ole johdonmukaisesti ja avoimesti johdettu julkisen talouden kestävyyttä koskevista tavoitteista. Julkisen talouden kestävyyttä koskevat tavoitteet ovat jääneet saavuttamatta selviää valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle antamasta selvityksestä.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtio pelastamaan ihmisiä Nokia haaksirikosta

Työ- ja elinkeinoministeriö: Ministerit Pekkarinen ja Sinnemäki Nokian tilanteesta:

– Nokian ilmoittamien tärkeiden uudistusten vaikutukset varsinkin yhtiön tutkimus- ja kehittämistoimintoihin Suomessa merkitsevät uhkaa suurelle määrälle alan työpaikkoja Suomessa. Kysymys on ylivoimaisesti suurimmasta rakennemuutoksesta, mitä koskaan ennen on kohdistunut uuden teknologian toimialoille Suomessa.

– Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla käynnistetään välittömästi ja tiiviissä yhteistyössä Nokian kanssa toimet rakennemuutoksen hallituksi hoitamiseksi.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomalaisilla on hyvät sosiaaliset taidot ja niinpä ihmiset viihtyvät työssään

Hyvien työntekijöiden houkuttelemiseen, hyvien työntekijöiden luomiseen ja  heistä kiinnipitämiseen suhtaudutaan nykyään vakavasti ja työssä viihtyvyys onkin Suomessa yleensä hyvää. Videolla haastateltavana henkilöstöjohtaja Panu Luukka, toimitusjohtaja, Great Place to Work Institute sekä Maria Lundell Enfo Oyj.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtioneuvosto: Yritysten taakka kevenee - yhteiskunnan kilpailukyky paranee merkittävästi

  Merkittävä parannus suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn parantamiseksi valmisteilla. Hallituksen iltakoulussa käsiteltiin tänään yritysten hallinnollisen taakan vähentämistä. Valtioneuvosto hyväksyi maaliskuussa 2009 periaatepäätöksen kansalliseksi toimintaohjelmaksi yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi. Tavoitteena on, että taakkaa vähennetään neljänneksellä vuoden 2012 loppuun mennessä.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Metsäteollisuus ry: Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi 12 prosenttia

  Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi Suomessa vuonna 2010 noin 12 prosenttia edellisestä vuodesta, muttei yltänyt vielä vuoden 2008 tuotantoon.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Öljyn tuotanto ei enää kasva - maailma joutuu sopeutumaan

PhD Aki Järvinen: Öljyn tuotanto ei enää kasva ja maailmantalous joutuu jatkossa sopeutumaan uuteen tilanteeseen. Oheisella videolla kerrotaan öljyteollisuuden tämän hetken tilanne.

(Lisää tietoa sivustolla: www.samassaveneessa.info)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Sijoitusrahastojen pääoma ennallaan

  Finanssialan keskusliitto: Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma pysyi tammikuussa ennallaan. Rahastojen pääomat säilyivät yhteensä 61,5 miljardissa eurossa, vaikka rahastoihin sijoitettiin 93,3 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Kurssilasku kuitenkin vähensi pääomaa tammikuun aikana 98,1 miljoonaa euroa. (Tarkat tilastotiedot: Kuukausitilasto)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

DnBNor -norjalaiset osakesuositukset

DN.no kertoo DnBNor-pankin päivittäneen esimerkkisalkkuaan.

Uusina  salkkuun nostetaan Austevoll Seafood ja Sparebank1 SR-Bank.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Kotitaloudet suosivat osakerahastoja

Suomalaiset kotitaloudet ovat merkittäviä suomalaisten osakerahastojen suosijoita kun taas vakuutuslaitokset ovat mieltyneeet pitkän koron rahastoihin selviää Suomen pankin Rahasto-osuuksien jakautumista kuvaavasta tilastosta.

Suomalaisten rahastojen suomalaiset asiakkaat (Lähdemateriaali: suomenpankki / tilastot)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Korkeasuhdanne lähestyy huippua

Suomen elinkeinorakenne ja asema maailmankaupassa muistuttaa Saksaa ja niinpä saksalaisen IFO tutkimuslaitoksen mittaama suhdannetilanne antaa meillekin arvokasta tietoa Korot ovat lähdössä nousuun ja raaka-aineiden kohovat hinnat asettavat jo rajoitteita yritysten toiminnalle ja niinpä on hyvä tarkoin seurata suhdannekelloa. Kun kello on puoli kolme tai kolme alkavat monet sijoittajat siirtää rahaa korkomarkkinoille ja pörssikurssien kehitys tasaantuu.

Suhdannekierto saksalaisen IFO tutkimuslaitoksen mittaamana.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Käyttäjän Piksu Toimitus blogi