Käyttäjän Piksu Toimitus blogi

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Konkurssien määrä kasvussa

    Aloitettujen konkurssien määrä on tammi-maaliskuussa kasvanut kymmenyksellä. Asiakastieto ennakoi myös koko vuodelle kasvua.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

IMF: Monia mustia joutsenia maailmantalouden vesissä

  IMF:n pääjohtaja Dominique Strauss-Kahn kertoi että maailmantalouden näkymiä varjostaa epävarmuus. Hän kertoi Washingtonissa, että "Monia mustia joutsenia ui nyt maailmantalouden vesissä". Kasvu on kovin epätasaista sekä maiden välillä että niiden sisällä.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Vakaus- ja Eurooppa 2020 -ohjelmat tiivistävät EU talouspolitiikan koordinaatiota

Euroopan taloudellinen integraatio tiivistyy ja EU alkaa tiiviimmin monitoroida ja koordinoida jäsenvaltioiden rahankäyttöä. Osana tätä kehitystä hallitus on 6.4.2011 hyväksynyt Suomen vakaus ja Eurooppa 2020 ohjelmat toimitettaviksi EU komissiolle.

Vuoden 2010 aikana Suomen talous kääntyi nousuun. Kuluvan vuoden kasvuksi ennustetaan 3,6 prosenttia. Talouskasvun ennustetaan olevan vuosina 2011 - 2015 keskimäärin 2½ prosenttia vuodessa. Julkinen talous pysyy lievästi alijäämäisenä keskipitkällä aikavälillä ilman uusia rahoitusasemaa vahvistavia toimia.

Lisää tietoa:

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Affärsvärlden: 3 kuuma osaketta

Keskiviikon numerossaan Affärsvärlden suosittelee osallistumista Karolinska Developmentin listautumisantiin, ja Know It:n sekä Cisionin osakkeiden ostoa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Börsveckan: Neljä ostosuositusta

...mutta eniten silti "odota" suosituksia.

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Euroopan talous suhdannehuipulla

Saksan IFO tutkimuslaitos mittaa keski-Euroopan taloustilanneetta ja esittää tulokset havainnollisen suhdannekellon avulla. Olemme nyt korkeasuhdanteessa (Boom), jolloin odotukset ja talous kasvavat voimakkaasti, jonka jälkeen yleensä tilanne suuntaa kohti oikean alanurkan käännettä alaspäin (Downswing), jolloin odotukset tulevaisuudesta ovat heikot, mutta talous vielä kasvaa vanhalla painolla. 

IFO instituutin suhdannekellon tilanne (Lähde: IFO)

Osakesijoittajan kannalta tilanne on jännittävä. Osakkeiden arvot alkavat yleensä laskea kello puoli kolmen tietämillä ja nyt kello on IFO:n mukaan puoli kaksi. Hyviin osakesijoituksiin on siis IFO:n mukaan vielä aikaa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomalaista yliopistotutkimusta arvostetaan maailmalla yhä enemmän

Tampereen yliopiston selvityksen  perusteella suomalaisten yliopistojen tuottamien julkaisujen ja tohtorintutkintojen määrä on kasvanut vuosien 1991–2006 aikana 2,2- ja tohtorintutkinnot 2,7-kertaisiksi. Lisäksi suomalaisten julkaisu- ja viittausmäärien kehitys on ollut kansainvälistä kehitystä nopeampaa. Niiden osuus vertailluissa OECD-maissa julkaisuista ja viittauksista on kasvanut tasaisesti vuodesta 1995 lähtien. Suomalaiset julkaisut ovat keränneet viidenneksen enemmän viittauksia kuin vertailumaiden julkaisut keskimäärin.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Veckans Affärer: Kaksi kasvuosaketta

Veckans Affärer on tämän viikon numerossaan löytänyt kaksi lupaavaa kasvuosaketta.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

MTK: Kaupan vapautuminen uhkaa Suomen maataloustuotantoa

MTK: EU ja Etelä-Amerikan Mercosur-ryhmä neuvottelevat keskinäisen kaupankäyntinsä vapauttamisesta. EU valmistelee parhaillaan neuvottelutarjoustaan. Mercosur-neuvottelut ovat suuri uhka Suomen maataloudelle.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Makrotalous: Intian ja Kiinan inflaatiot talttumassa

Tärkeimpien markkina-alueiden (Euroalue, USA, Kiina, Japani, Intia) makrotaloustilastot (kuvat alla) osoittavat bruttokansantuotteen kasvun jatkumista kaikilla tärkeillä markkina-alueilla.

Työllisyys

Työttömyys (vihreä käyrä) on jäämässä kymmenen prosentin tasolle lukuun ottamatta Japania, jossa vallitsee lähes täystyöllisyys. Tämä on tälle ajalle tyypillinen ilmiö. Markkinoiden globalisoituminen näyttäisi jakavan työttömyyden paremmin tasan kaikkien kesken ja nyt myös teollisuusmaat saavat tottua siihen että osa työvoimasta ei kykene kilpailemaan globaalin työnjaon maailmassa.

 

Euroalueen makrotalous

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Börsveckan kaivautuu kaivososakkeisiin

Tämän viikon numerossaan Börsveckan syventyy kaivososakkeisiin ja niihin läheisesti liittyviin yhtiöihin. Tukholman pörssissä on useampi suomalaiseen kaivostoimintaan liittyvää osaketta.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Lisääntyvä vuokratyövoiman käyttö rakentuu motivaatioon ja yleiseen tyytyväisyyteen

VMP Groupin  teettämä vuokratyöntekijätutkimus 2011 osoittaa, että

  • Vuokratyöntekijät ovat useimmilla mittareilla mitattuna tyytyväisempiä työhönsä kuin vertailuryhmä.
  • Valtaosa vuokratyöntekijöistä kokee, että heidän elämäntilanteensa hankaloituisi, ellei vuokratyön tekeminen olisi mahdollista.
  • Valtaosa haastatelluista on kiinnostuneita osa-aikatyöstä perhesyistä ja lähellä eläkeikää.
  • Valtaosa vuokratyöntekijöistä suhtautuisi myönteisesti tai neutraalisti maahanmuuttajataustaiseen tai ulkomaalaiseen lähimpänä työtoverina.
Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Asiantuntijat: Valtiontalouden kestävää hoitoa varten tarvitaan ohjaavia rakenteita

Valtiovarainministeriön asettama asiantuntijatyöryhmä on pohtinut valtiontalouden kehysjärjestelmän kehittämistarpeita. Menokatto tulisi asettaa siten, että se on linjassa hallituksen julkisen talouden vahvistamiseen tähtäävien tavoitteiden kanssa. Kestävyysvajeesta johdettu valtiontalouden tasapainotavoite edellyttää valtion menojen vähennyksiä.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Veckans affärer: Viikon osakevihjeet

Osta SCA mutta pysy kaukana Spykeristä - siinä tämän viikon vihjeet

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Japanin talous voi elpyä yllättävän nopeasti

Japania kohdanneen katastrofin välittömiksi kustannuksiksi on arvioitu jopa 200 miljardia dollaria. Mutta mitkä ovat vaikutukset koko Japanin talouteen?

Japanin Kobessa tapahtui vuonna 1995 maanjäristys, jonka vaikutuksia analysoinut George Horwich Purduen yliopisto on toiveikas sen suhteen että tälläkin kertaa toipuminen voi olla yllättävän nopeaa.

Kobessa sijaitsi maailman kuudenneksi suurin konttisatama. Yli 100000 rakennusta tuhoutui vuoden 95 maanjäristyksessä täydellisesti, ja monia muita pahasti, 300000 ihmistä joutui kodittomiksi ja yli 6000 kuoli. Siitä huolimatta paikallinen talous elpyi nopeasti. 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtiovarainministeriö: Vientivetoinen kasvu jatkuu lähivuosina

Vuoden 2010 aikana Suomen talous kääntyi laajapohjaisesti nousuun. Kuluvan vuoden kasvuksi ennustetaan 3,6 %. Vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvuksi ennustetaan 2,7 % ja vuoden 2013 kasvuksi 2,4%. (Lisää tietoa: valtiovarainministeriön taloudellinen_katsaus)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Maanmittauslaitos: Kiinteistöjen hinnat nousevat

  Metsän, omakotitonttien, lomamökkien ja peltomaan kauppahintojen kehitys ja hintatasot eri maakunnissa selviävät maanmittauslaitoksen vasta valmistuneesta kiinteistojen_kauppahintatilastosta.

Talouden taantuma on ohitettu kiinteistökaupassa. Taantuman syvin kohta oli vuoden 2009 alussa. Tästä kaupanteko on piristynyt selvästi: vuonna 2010 tehtiin 68 900 kiinteistökauppaa, ja määrä kasvoi 13 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Rahaa käytettiin 7,8 miljardia euroa.

Omakotitalojen kauppa käy hyvin

Pientalojen kauppoja tehtiin vuonna 2010 yhteensä 17 160, nousua edellisvuodesta on 17 prosenttia.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Börsveckan: Viisi vahvaa osaketta

Börsveckan löytää numerossa 12/2011 5 vahvaa osaketta.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomi takaa EU- valtioiden lainoja summalla, joka on noin 20% valtion budjetista

Suomen osuus Euroopan vakausmekanismista on 12,58 Mrd€, joka tarkoittaa sitä että Suomi sitoutuu takaamaan muiden valtioiden velkoja summalla, joka vastaa noin 7% bruttokansantuotteesta ja 20% Suomen valtion yhden vuoden budjetista. Euroopan vakausmekanismiin liittyvät kontrollimekanismit, joilla EU jatkossa valvoo ja ohjaa hallituksien rahankäyttöä ovat luonnollisesti kiinteä osa vakausmekanismia. Alla valtiovarainministeriön tideonanto. Lisää tietoa: valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön tiedonanto:

  Euroopan vakausmekanismi korvaa nykyiset väliaikaisjärjestelyt heinäkuussa 2013. EVM:n tärkeimmät lähtökohdat määriteltiin 28.11.2010 pidetyssä euroryhmän kokouksessa ja niitä täydennettiin mm. välineen koon osalta euroalueen päämiesten kokouksessa 11.3.2011. Päämiesten tuolloin hyväksymissä päätelmissä todettiin, että Euroopan vakausmekanismin tosiasiallinen lainanantokyky tulee olemaan 500 miljardia euroa ja että Euroopan rahoitusvakausvälineen ja EVM:n välisen siirtymävaiheen aikana konsolidoitu lainanantokyky ei ylitä tätä määrää.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Sosiaalinen media muuttaa yhteiskuntamme

Netti-tv: Tutkimus: Sosiaalinen media haastaa perinteiset keinot vaikuttaa
Haastateltava: Pirjo Näkki, sosiaalisen median ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun tutkija, VTT
Pirjo Näkki
Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtiovarainministeriö: Suomen talous kasvu-uralla

Hallitus vahvisti virkamieskunnan tuottaman teknisen menokehyksen vuosille 2012 - 2015. Menotason pohjana ovat nykylainsäädäntö ja sen vaikutukset tulevien vuosien menotasoon. Tekninen kehys ei sisällä poliittisia linjauksia. Julkinen velka on kasvukierteessä, jota ei ennustettu ripeä kasvu pysty paikkaamaan. 

Suomen talous kasvu-uralla

Valtiovarainministeriön virkamiesten mukaan maailmantaloudessa jatkuu ripeän kasvun kausi. Maailman ostovoimakorjattu bruttokansantuote kasvaa ennusteperiodilla yli 4 prosentin vauhtia kasvun painopisteen ollen kehittyvissä maissa.

Suomen talouden kuluvan vuoden kasvuksi ennustetaan 3 ½ prosenttia. Vahva ulkoinen kysyntä nopeuttaa viennin kasvua, mikä johtaa käyttöasteiden nousuun. Sen seurauksena investointien odotetaan käynnistyvän ja talouskasvun laajenevan entisestään. Kaikkien kysyntäerien ennustetaan vaikuttavan positiivisesti kasvuun viennin roolin noustessa merkittävimmäksi. Työttömyysasteen ennuste on 7,6 prosenttia, eli vuosikeskiarvona mitaten se laskee miltei prosenttiyksiköllä viime vuodesta. Raaka-aineiden hintojen nousu yhdistettynä markkinakorkojen nousuun kiihdyttää kuluvan vuoden inflaation yli kolmen prosentin.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Osakesuositukset: Kolme IT-konsulttia

Veckans Affärer on ruotinut IT-konsultteja.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtiontalouden tarkastusvirasto: Valtion rahoitusasemasta ei saa oikeaa kokonaiskuvaa

  Päätöksenteon valtion voimavarojen kohdentamisesta ja ajoittamisesta tulisi perustua oikeaan kuvaan valtion taloudellisesta tilasta ja taloudellisista vastuista. Valtion vastuista ja varallisuusaseman kehityksestä ei kuitenkaan saada talousarvio- ja tilinpäätösasiakirjoista helposti riittävää kokonaiskuvaa, vaikka raportointi on nykyisten säännösten mukaista. (Lisää tietoa: Valtiontalouden tarkastusvirasto)

Valtion taloudellisten vastuiden kokonaisuutta koskevan tietoperustan puutteet voivat johtaa epätaloudellisiin ratkaisuihin tai heikentää valtiontalouden ja valtion taloudenhoidon läpinäkyvyyttä.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Pörssikurssit elpyvät Japanin katastrofin jäljiltä

Ohessa päämarkkinoiden kehitys viimeisten kuuden kuukauden kehitys. USA: sininen, Saksa: keltainen, Japani: punainen, Kiina: ruskea, Intia: turkoosi.

Japanin kurssipudotus on merkittävä, mutta kuinka paljon ja kuinka pian kurssit elpyvät? Äkilliset luonnonkatastrofit ja onnettomuudet aiheuttavat yleensä nopean markkinareaktion, mutta yleensä kurssit ainakin ositain palautuvat. 

Pörssikurssit viimeisen kuuden kuukauden ajalta. (Lähde: http://finance.yahoo.com/)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Tekes: Suomen pelialan maailmanvalloitus jatkuu

Uudet alustat, digitaalinen jakelu ja riskiraha pitävät suomalaiset peliyritykset nousukiidossa.

Rovio Mobilen suurmenestystä Angry Birdsiä on ladattu liki 80 miljoonaa kertaa. Se on noussut Applen iPhonen historian 10 suosituimman pelin joukkoon. Mediassa puhutaan kiukkuisten siivekkäiden noususta Super Marion ja Mikki Hiiren kaltaisten ikonien joukkoon.

Toimitusjohtaja Peter Vesterbackan mukaan Rovio tähtää todelliseen viihdebrändiin. Angry Birdsiin tuodaan jatkuvasti uutta sisältöä.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Veckans Affärer: Alennusmyyntiä pörssissä

Veckans Affärer on pengonnut Tukholman pörssin löytölaatikkoa ja nostanut sieltä 7 osakketta.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Huhtikuussa mahdollisesti alkavat koronnostot eivät hyydytä taloutta

Euroopan keskuspankin johtaja Jean Claude Trichet on hiljattain kertonut, että Euroopan Keskuspankki saattaa nostaa ohjauskorkoa jo huhtikuussa.  Korkojen nousu ei kuitenkaan yleensä välittömästi pysäytä pörssikurssien kehitystä, kuten oheisesta vertailugraafista voimme havaita. Vuoden 1999 koronnostot näkyivät pörssikursseissa vasta seuraavana vuonna ja vuonna 2005 aloitettu kiristävä korkopolitiikka realisoitui kurssilaskuksi vasta kahden vuoden viiveellä vuonna 2007

S&P 500 indeksi ja korkotaso (Lähteet:  google/finance, Suomen Pankki)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Oikeusministeriön työryhmä: Velkajärjestelyn alaiselle 3 vapaakuukautta vuodessa

 Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa, että velkajärjestelystä säädetään kokonaan uusi laki, joka korvaisi nykyisen lain. Yksityishenkilön maksuohjelman kesto olisi sama kuin elokuussa 2010 voimaan tulleessa uudistuksessa (normaalikesto 3 vuotta). Velallinen saisi oikeuden kolmeen vapaakuukauteen vuodessa. Lisää tietoa: Oikeusministeriö
Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Kehittyvien maiden nousutrendi kääntymässä ??

Kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat viime syksystä asti kehittyneet huonosti samalla kun kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat olleet nousussa. Varsinaisesta laskutrendistä ei vielä ole kyse kuten oheisesta kehittyviä markkinoita seurailevan EEM ETF indeksirahaston viiden vuoden kurssikehityksestä (sininen käyrä) voimme havaita. 

'

Kehittyvien markkinoiden osakekurssit (EEM -rahasto) suhteessa 30, 70 ja 180 päivän liukuviin keskiarvoihin. (Lähde  Yahoo finance)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Börsveckan: Kuusi ostosuositusta

Börsveckan antaa ostosuosituksen kuudelle osakkeelle: Elektronikgruppen, Etrion, Fenix Outdoors, Glycorex, Hedson ja Systemair. Odota-leiman saa Rörvik Timber. Netonnet saa myyntisuosituksen.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Käyttäjän Piksu Toimitus blogi