Käyttäjän Piksu Toimitus blogi

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Urpilainen: Eurobondit vaaraksi terveille talouksille

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen katsoo eurobondien olevan vaarallisia terveiden maiden talouksille. Urpilainen puhui torstaina 24.11.2011 presidentti Halosen johtamassa Presidentti-foorumissa Helsingissä.

- Pahimmillaan eurobondit saattaisivat johtaa tilanteeseen, jossa sijoittajat menettävät viimeisenkin luottamuksen euroalueeseen terveiden maiden joutuessa yhteisvastuuseen kriisimaiden lainamarkkinoista. Luottamusta rakennetaan niin, että terveiden maiden talouksia suojataan kriisin tartunnalta. Tämä on yksi keskeisistä syistä, miksi komission esitys eurobondien käyttöönotosta ei ole kannatettava.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Ostopäälikköjen pessimismi kääntymässä (?)

Saksan IFO tutkimuslaitoksen mittaama suhdanneindeksi osoittaa pientä piristymisen merkkiä (kuva vasemmalla). Voiko tämä olla totta! Merkit muutoksesta olivat näkyvillä jo kuukausi sitten ja ostopääliköt ovat kaikkialla maailmassa (USA, Kiina,..) nyt hieman positiivisempia kuin vain kuukausi sitten.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Piksu Fanstore avattu

Piksulla on nyt oma fanstore jossa on myytävänä piksu logotuotteita.

Kaupassa myös huumoripitoisia tuotteita kuten "Valtaa Wall street" T-paita ja "Turskaa vain keittiössa" essu:

 

Köy tutustumassa ja tilaa joulun parhaat lahjat!

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Palkansaajien tutkimuslaitos 40 vuotta

Palkansaajien tutkimuslaitos on 40 vuotisen historiansa aikana tuottanut sen taloudellisen perustiedon, johon myös työväenliike ja sen mukana merkittävä osa Suomalaisesta päätöksenteosta on voinut luottaa. Palkansaajien tutkimuslaitoksella on tämän asemansa takia ollut suuri merkitys maamme talouspoliittisen keskustelun ja päätöksenteon kohottamisessa tasolle, jossa olemme voineet välttää etelä-Euroopan kaltaiset tapahtumat.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen 40 vuotinen taival nivoutuu kiinteästi osaksi suomalaista taloushistoriaa:

SAK:lainen ammattiyhdistysliike ja edistysmielinen osuuskauppaliike päättivät 1970-luvun alussa perustaa yhteisen laitoksen vastaamaan vahvistuneen työväenliikkeen tutkimustiedon tarpeeseen.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Osakkeet edullisia; matala korkotaso nostaa kursseja

Globaalien osakesektorien arvostustasot näyttäisivät olevan kohtuullisia kuten oheisesta iShares pankin tuottamista tiedoista voimme havaita. Hinnan suhde tulokseen (P/E - suhde) on välillä 12...20, joka on edullinen arvostustaso, kun korot ovat vielä pitkään matalalla tasolla eikä rahalle saa kunnon tuottoa muualta. Osakkeet ovat näillä hinnoilla järkevä vaihtoehto.

Tiedot on laskettu 30.10 ja sisältävät valtaosan kolmannen kvartaalin tuloksista. Tunnusluvut on laskettu viimeisen 12 kuukauden tulosten perusteella eivätkä sisällä subjektiivista arviota.

P/E= Pörssiarvon suhde tulokseen

P/B= Pörssiarvon suhde yrityksen omaisuuteen

Beta= Korrelaatio osakemarkkinoiden yleiseen kehitykseen

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Potkujen antaminen on Suomessa kohtuuhintaista

Suomi sijoittuu Chartsbin.com julkaiseman maailmanpankin tilaston mukaan keskitasoon mitä tulee työntekijän irtisanomisesta aiheutuviin kuluihin. Työntekijän irtisanomisesta aiheutuu Suomessa noin puolen vuoden palkkaa (26 viikkoa) vastaavat kulut.

via chartsbin.com

Irtisanomiskulut vaikuttavat nopeasti arvoituna vain kohtuullisesti talouskasvuun ja hyvinvointiin. Kyseessä näyttäsi olevan ennen kaikkea yhteiskunnan rakenteeseen liittyvä tekijä ja kansakunnan valinta dynaamisen ja hitaamman ja järjestyneemmän toimintatavan välillä.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Budjettitasapainojen epätasapaino uhkaa useita demokraattisia valtioita

Kreikan valtion velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on kasvanut suureksi ja maailman huomio on keskittynyt tähän yhteen tapaukseen.

Valtion velka (Lähde: Trading Economics, World Bank)

Valtion velkaantuneisuus on ongelmallista muuallakin:

 • Japanissa on vahvat sisäiset epätasapainotekijät ja valtion velka on nyt huimat 220% bruttokansantuotteesta ja lisääntyy noin 7%/BKT vuosivauhtia
 • Kreikka ja Italia ovat ansaitusti saaneet huomiota, mutta USA:n, ja Englannin velkaantuneisuus on sekin korkeata tasoa ja kun näiden maiden valtionvelka lisääntyy joka vuosi 10% / BKT vauhtia niin voimme odottaa niitäkin velkasaneerausmenettelyn potilaiksi neljän tai viiden vuoden kuluessa ellei muutosta säästäväisyyteen tapahdu

Näyttäisi siltä että kyseessä on demokratian kriisi, joka hakee korjaustaan uusista budjettitalouden kontrollimekanismeista. Demokratian on syytä uudistua.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Metla: Metsäteollisuustuotteiden kysyntä heikkenee

Metla:  Suomen metsäteollisuuden vienti ja tuotanto kasvoivat alkuvuoden aikana reippaasti edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lisääntynyt epävarmuus maailmantalouden ja velkakriisissä painivan euroalueen lähitulevaisuudesta vaikuttaa kuitenkin jo loppuvuoden aikana myös metsäteollisuustuotteiden kysyntään. Hyvän alkuvuoden ansiosta kotimaan markkinahakkuut kasvavat tänä vuonna, ja kantohinnat nousevat vuositasolla mitattuna. Ensi vuonna kantohinnat alenevat kuluvaan vuoteen verrattuna metsäteollisuuden puun tarpeen vähentyessä. Metsäsektorin ensi vuoden kehitys on kuluvaa vuotta heikompi, mutta laskun voimakkuus riippuu siitä, pystytäänkö välttämään Euroopan velkakriisin muuttuminen taantumaksi.

(kuvan lähde: Metla/metsätiedote)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Finanssivalvonta: EBA arvioinut velkakriisin vaikutukset - suomalaispankit vakavaraisia

Euroopan pankkiviranomainen EBA on laatinut uuden arvion eurooppalaisten pankkien pääomatarpeesta.

Suomalaisista pankeista päivitetty laskelma pääomatarpeesta on tehty EU-stressitestiin osallistuneelle OP-Pohjola-ryhmälle. Lisäksi Nordea-konserniin kuuluva Nordea Pankki Suomi ja Danske Bank -konserniin kuuluva Sampo Pankki kuuluivat arvioinnin piiriin emoyhtiöidensä kautta.

EBAn arvion mukaan OP-Pohjolalta ei edellytetä toimia vakavaraisuuden vahvistamiseksi. Syynä tähän ovat sekä pankin korkea ydinvakavaraisuus että pienet valtionlainoihin liittyvät riskit. OP-Pohjolan Core Tier 1 -suhde oli kesäkuun 2011 lopussa 12,0 %, eli selvästi yli EBAn asettaman 9 prosentin vähimmäistavoitetason.

Nordea ja Danske Bank -konsernien vakavaraisuuden on niin ikään katsottu riittävän ilman lisäpääomitusta.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Nokia:sta kehkeytymässä tehokas windows phone laitteiden toimittaja

Piksun päätoimittajan, Kai Nyman:n ja  Aalto Yliopiston professorin Marko Niemisen haastattelussa YLE Aamu TV ohjelmassa keskusteltiin Nokia windows phone tuotejulkistusten merkityksestä:

 • Nokia on nopeasti ja tehokkaasti kyennyt lanseeraamaan ensimmäiset windows phone laitteensa
 • Windows phone järjestelmä tarjoaa peruspuhelinkäytössä yksinkertaisen käytettävyyden, joka erottaa sen kilpailijoista (Android ja iPhone) ja todennäköisesti takaa sille paikan markkinoilla
 • Nokia on sitoutunut 2..3% markkinaosuuden älypuhelimissa omaavaan windows ekosysteemiin. Jos/kun windows ekosysteemi saavuttaa käyttäjien suosion, niin kestää todennäköisesti 3..5 vuotta ennen kuin markkinaosuus kasvaa merkittäviin mittasuhteisiin. Nokian osuus tuosta windows phone markkinasta tulee mitä ilmeisimmin olemaan erittäin merkittävä.
 • Monet valmistajat tekevät puhelimia Windows ekosysteemiin. Yksittäisellä valmistajalla, kuten Nokia, ei ole intressiä panostaa suuria määriä tutkimusta ja kehitystä yhteisen ekosysteemin rakentamiseksi. Tuo intressi on Microsoftilla, jonka päätöksistä ekosysteemin menestys riippuu. Nokia:n rooli tässä ekosysteemissä on laitteiden kokoajan rooli, jossa sen ei ole helppo saavuttaa takavuosien erinomaista voitollisuutta.
Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvointi korreloi tasapainoisen budjetin kanssa

Työllisyys on merkittävä ihmisten hyvinvoinnin osatekijä ja yhteiskunnan toiminnan indikaattori. Noin 4...5% tasolle jäävä kitkatyöttömyys on monasti osoittautunut yhteiskunnan kannalta optimaaliseksi.

Työttömyyden taso korreloi voimakkaasti vaihtotaseen vajeen (velkaantumisen) kanssa. Oheinen kartta kertoo, että Euroopassa työttömyydestä kärsivät pahimmin Kreikka, Espanja, Turkki ja Baltian maat. Siis ne, jotka takavuosina nostattivat elin- ja kustannustasoaan velkaelvytyksen avulla.

Työttöymyys (Lähde: IMF data mapper)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suhdannkellossa rohkaiseva värähdys

Saksalaisen IFO instituutin mittaama suhdannekello visualisoi Saksan ja keski-Euroopan makrotaloudellisen tilanteen. Yleensä suhdannetilanne kiertää kellon lailla tätä nelikenttää:
- Nousuvaiheessa (Upswing) odotukset ovat korkealla, mutta talous ei vielä kasva.
- Korkeasuhdanteessa (Boom) sekä odotukset että kasvu ovat voimakkaita.
- Laskusuhdanteessa (Downswing) odotukset ovat heikot, mutta talous kuitenkin vielä kasvaa
- Lama (Recession) vaiheessa sekä odotukset että kasvu ovat heikkoja

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Euroalue houkuttelee suoria investointeja ja teollisuutta

Euroalueen talous on kokonaisuutena lähes tasapainossa selviää Euroopan Keskuspankin julkaisemasta kvartaalitilastosta.

Euroalueen kuluttajien, yritysten ja valtioiden yhteenlaskettu ulkoinen velkaantumisvauhti on 0,6%, joka on vaihtotaseen vajeen suuruus (5Mrd€ elokuussa). Velkaantumisvauhti on selvästi pienempi kuin bruttokansantuotteen kasvu, eikä se tästä syystä muodosta ongelmaa. Euroopan ongelmat ovat alueen sisäisiä ja liittyvät lähinnä valtio instituutioiden toimintaan.

Euroalue on ollut sijoittajien suosiossa ja tänne on virrannut yhä enemmän portfoliosijoituksia (osakkeisiin elokuussa 24 Mrd€ ja lainoihin 12Mrd€) ja nyt myös suorat investoinnit yritystoimintaan ovat kääntyneet Euroalueen kannalta positiivisiksi. Tilastojen valossa tänne halutaan rakentaa yritystoimintaa.

 

Euroalueen vaihtotase (Lähde: ECB)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Teknologinen murros käynnissä; älypuhelimet korvaamassa PC laitteita

Älypuhelimet ovat saamassa yhä selkeämmät roolit käyttäjien arjessa. Vapaa-ajan verkkotoiminta, kuten tiedonhaku, karttapalveluiden käyttö, Facebook ja uutisten lukeminen hoidetaan yhä useammin älypuhelimella tai web-pad laitteella. Tämä ilmeni käytettävyystutkimuksia ja käyttöliittymäsuunnittelua tekevän Adagen tuoreessa tutkimuksessa, jossa suomalaisten älypuhelintottumuksia selvitettiin paneelikyselyllä ja haastatteluilla.

Sijoittajan kannalta tämä merkitsee arvon siirtymistä älypuhelimien käyttöjärjestelmien valmistajille kuten Applelle (USA: AAPL), Googlelle (USA: GOOG), Microsof (USA: MSFT) sekä mobiililaitteiden kokoajille kuten Nokia (Suomi: NOK), Samsung (Lontoo: SMSN), LG (Lontoo: LGLD) ja Huawei.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Kuivarahtien hinnat ja raaka-aineiden vakaa kysyntä ennakoivat maailmantalouden kasvua

Rahtien hinnat ovat oheisen InvestmentTools.com julkaiseman tilaston perusteella nousussa ja ennustavat makrotaloudelle parantuvia suhdanteita.

Baltic Dry indeksi seuraa tuotantoketjun alkupäässä olevien malmien, hiilen ja bulkkitavaran kysyntää maailmalla. Baltic Dry indeksi on monasti ollut ensimmäinen indikaattori, joka ennakoi käännettä. Näin tapahtui vuosien 2003, ja 2009 pörssinousujen kohdalla ja myös vuoden 2011 kurssilaskun osalta.

Sen sijaan vuonna 2007 BalticDry indeksi ei toiminut. Se myöhästyi kurssilaskun ennakoimisessa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Rahastomarkkinat käyttäytyneet turbulenttisesti

Sijoitusrahastomarkkinat ovat Finanssialan keskusliiton julkaiseman rahastoraportin olleet turbulenttisia. Vuosi alkoi myönteisesti ja rahastopääoma kävi korkeimmillaan 62,3 miljardissa eurossa huhtikuun lopussa. Toukokuusta syyskuuhun rahastopääomat ovat laskeneet erittäin epävakaan markkinakehityksen aiheuttaminen negatiivisten rahastolunastusten vuoksi. Syyskuun lopussa rahastopääoman arvo oli 54,1 miljardia euroa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Kreikan hallittua velkajärjestelyä valmistellaan; Euroalue kestää!!!

Ranskan ja Saksan johtajat ovat Guardian lehden mukaan ilmoittaneet olevansa valmiita huolehtimaan Euroopan pankkien rahoittamisesta, jolla huolehditaan Euroalueen velkakriisistä.

Saksalaiset neuvottelijat kertoivat eilen uutistoimisto DPA:lle eilen, että Euroalueen päättäjät harkitsevat Kreikan velkojen leikkaamista 60% verran.

Tämä tarkoittanee että:

 • Euroalue kestää ja Kreikka pysyy osana Euroaluetta
 • Osakkeenomistajat ja valtiot joutuvat tukemaan Kreikan velkojen alaskirjausten takia horjuvia pankkeja
 • Eurooppalaiset pankit valmistautuvat lokakuun lopulla tapahtuvaan alaskirjaukseen

Osakemarkkinat ja valuuttamarkkinat ovat ottaneet uutisen helpottuneena vastaan. Euron arvo on vahvistunut lähes 3% ja osakkeiden arvot ovat nousseet esimerkiksi Saksassa kokonaista 10%.

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Vientiteollisuusosakkeilla parhaat näkymät (?)

Globaalit osakesektorit ovat viime kesän suhdannekäänteessä käyttäytyneet totutulla tavalla; protektiiviset sektorit kuten terveydenhuolto ja kulutustavarat ovat pärjänneet muita paremmin nyt kun markkinat hinnoittelevat tulevaa taantumaa. Ainoan merkittävän poikkeuksen normaalista muodostaa protektiivisiin lukeutuva pankkisektori, jolle markkinat hinnoittelevat erityisiä tappioita.

Globaalien osakesektorien kehitys (Lähde: Google)

Onko nyt oikea aika ostaa protektiivisia osakkeita? Ei välttämättä. Markkinat ovat jo hinnoitelleet taantuman, ja jos osakkeet kiinnostavat, niin nyt voi olla oikea aika ostaa maailmanmarkkinoilla toimivia vientiteollisuuden syklisiä yrityksiä; juuri niitä sektoreita, jotka ovat pahiten kärsineet.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomi säilyttänyt asemansa parhaiten kehittyneiden maiden joukossa

Suomi on IMF:n mukaan säilyttänyt asemansa maailman parinkymmenen parhaiten kehittyneen maan joukossa kun mittarina käytetään ostovoimaa (alla taulukko). 

Maailmalla on kuitenkin käynnissä merkittävä muutos; elintasoerot tasoittuvat kovaa vauhtia. Monissa kaukoidän maissa on jo meidän kanssa samaa suuruusluokkaa oleva elintaso ja Singapore ja Hong Kong taistelevat jo Luxemburgin ja pienten öljyvaltioiden kanssa maailman rikkaimman maan tittelistä. 

Muutosnopeus näyttäisi olevan suurinta niissä maissa, joiden elinaso on alhaisin ja/tai jotka ovat muuten säästäväisiä (joiden vaihtotase ja valtiontalous ovat tasapainossa tai positiivisia).

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Arvopaperimarkkinalakia uudistetaan. Suomalaisen omistuksen kilpailukyky paranee

Elinkeinoministeri Jyri Häkämies ja valtiovarainministeri Jutta Urpilainen ovat sopineet arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksen aikatauluista. Hallituksen esitykset pyritään antamaan eduskunnalle vuoden 2012 aikana. Valmistelu perustuu helmikuussa 2011 mietintönsä jättäneen työryhmän ehdotuksiin:

 • arvopaperien anonyymi hallintarekisteröinti sallittaisiin myös suomalaisille sijoittajille kuitenkin niin, että lopullista tilinhaltijaa koskeva viranomaisten tietojensaantioikeus turvataan riittävällä tasolla
 • julkinen sisäpiirirekisteri keskitetään Finanssivalvontaan (nykyisin sisäpiiritiedot ovat osin hajallaan pitkin yritysten ylläpitämiä internet sivuja)

Lakivalmistelussa painottuu tavoite kotimaisen arvopaperimarkkinan, omistuksen ja omistajaohjauksen kilpailukyvyn edistäminen.

Lisää tietoa:

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

VTV: Yksiselitteinen, selkeä lainsäädäntö on yhteiskunnan toiminnan perusedellytys

Lainsäädännön tulkintaongelmat ovat heikentäneet kansalaisten yhdenvertaisuutta. Toimiva oikeusvaltio rakentuu ymmärrettävälle ja johdonmukaiselle lainsäädännölle.

Tarkastusvirasto on toistuvasti kiinnittänyt huomiota lainsäädännön laadun epäkohtiin Suomessa. Lainsäädäntö on monin paikoin tarpeettomasti tulkinnanvaraista, käsitteet epämääräisiä ja soveltamisohjeet puutteellisia. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetusta on sovellettu eri tavoin eri kunnissa. Sääntelyä tulee täsmentää oikeustilan yhdenmukaisuuden parantamiseksi.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

EU:n valtiovarainministerit kokoontuvat hyväksymään valtioiden budjettikurin valvonnan

Talouspolitiikan koordinaation ja budjettikurin vahvistaminen on hyväksyttävänä EU:n valtiovarainministereiden kokouksessa. Suomesta Luxemburgin kokouksiin osallistuu valtiovarainministeri Jutta Urpilainen.

Suomen mielestä lainsäädäntö pitää saattaa voimaan mahdollisimman nopeasti, koska ne vahvistavat EU:n ja euroalueen talouspolitiikan koordinaatiota, vakautta ja budjettikuria. Tämä lisää luottamusta talouspolitiikkaan.

Lainsäädäntö muodostuu viidestä asetuksesta:

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Pörssin markkina-arvo on lähellä viidentoista vuoden pohjia

Suomen Pörssin markkina-arvo (viereinen kuva; lähde Suomen Pankki) on nyt lähes alhaisimmalla tasolla viiteentoista vuoteen. Vuonna 2009 kevättalvella käytiin 20% synkemmissä lukemissa eikä ole poissuljettua etteikö nykyisen laskusuhdanteen aikana käytäisi nykyistä alempana. Mutta halvempien hintojen kyttäily on myös riski - voi jäädä kokonaan ilman.

Yhteiskunnan ja yritysten kannalta on hyväksi, jos maassa on vakaat ja toimivat pääomamarkkinat, joka tarkoittaa myös pörssiarvojen kohtuullista vakautta.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Elinkeinoelämän keskusliitto: Suomen teollisuuden luottamus on erittäin heikkoa

Elinkeinoelämän keskusliitto on julkaissut syyskuun vertailevat suhdannetilastot, joiden mukaan Kyproksen, Kreikan, Portugalin, Suomen ja Espanjan teollisuuden luottamus on Euroopan huonoimmalla tasolla.

Suhdannekuva on kesän jälkeen heikentynyt selvästi kaikilla toimialoilla. Teollisuuden ja rakentamisen luottamus on jo pitkäaikaista keskiarvoa heikompaa. Pientä kasvua odotetaan vielä loppuvuodelle, mutta tilauskannan heikentyminen kertoo tilanteen epävarmuudesta, kuvailee johtava ekonomisti Penna Urrila yritysten luottamusta.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suhdannekello on nyt neljä ja laskettelemme laskusuhdannetta

Saksalaisen IFO instituutin mittaama suhdannekello visualisoi Saksan ja keski-Euroopan makrotaloudellisen tilanteen. Yleensä suhdannetilanne kiertää kellon lailla tätä nelikenttää:

- Nousuvaiheessa (Upswin) odotukset ovat korkealla, mutta talous ei vielä kasva.
- Korkeasuhdanteessa (Boom) sekä odotukset että kasvu ovat voimakkaita.
- Laskusuhdanteessa (Downswing) odotukset ovat heikot, mutta talous kuitenkin vielä kasvaa
- Lama (Recession) vaiheessa sekä odotukset että kasvu ovat heikkoja
 
Olemme nyt IFO:n mittausten mukaan laskusuhdanteessa ja pörssiosakkeiden kehitys on laskevaa. Tilanne ei kuitenkaan ole tällä kerralla pörssiosakkeiden kannalta yhtä huono kuin vuonna 2008 tai vuonna 2001 jolloin viimeksi olimme vastaavassa vaiheessa. Esimerkiksi Suomen osakkeet ovat jo reaaliarvoltaan yhtä halpoja kuin vuosien 2003 ja 2009 pohjien aikana. Laskuvaraa ei enää ole paljoa jos ollenkaan. Toivottavasti se lohduttaa.
Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Jutta Urpilainen: Vakava uuden taantuman uhka; näkymät samankaltaiset kuin vuonna 2008

Jutta Urpilainen eduskunnan lähetekeskustelussa 20.9.2011

Arvoisa puhemies,

Maailmantaloudessa vallitsee vakava uuden taantuman uhka.  Kyse ei ole ainoastaan Euroopan taloudesta, vaan näkymien heikentymisestä globaalisti sekä valtioiden velkaongelmista myös USA:ssa ja Japanissa. Siksi nyt on toimittava vastuullisesti ja tarvittaessa voimakkaasti - yhteistyössä kumppaneidemme kanssa Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.

Suomen kannalta näköpiirissä olevat uhat ovat hyvin samankaltaiset kuin vuoden 2008 lopussa. Maamme talouskasvu romahti lähes 10 % vuonna 2009.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomen Pankki: Osakkeenomistajat joutuvat rahoittamaan horjuvia pankkejaan

Suomen Pankin Euro & Talous lehden julkistamistilaisuudessa puhunut pääjohtaja Erkki Liikanen kertoi että:

 • Pankkien osakkeenomistajat joutuvat nykyisessä kriisissä vastaamaan pankkien pääomittamisesta (kun pankkien vakavaraisuus jatkossa horjuu / Piksu toimitus)
 • Maailmantalouden kasvu heikkenee ja arvioidaan olevan 3,6% ensi vuonna. (Kasvun painopiste on kehittyvissä maissa ja Suomen kasvuksi arvioidaan 0,9%.)
 • Luottolamassa ei vielä olla, mutta on tärkeää estää kielteinen kehitys. Demokraattisen, poliittisen päätöksenteon on hoidettava oma osuutensa ja laitettava valtiontaloutensa kuntoon. Pankkien taseissa olevien valtion velkakirjojen arvo riippuu valtioiden toimista.
 • Euroopan Keskuspankki on (Perustamiskijansa ja mandaattinsa vastaisesti / Piksu toimitus) joutunut ostamaan velkaantuneiden valtioiden joukkovelkakirjalainoja ja tällä tavalla tukemaan (Eurobondien kaltaisella tavalla / Piksu toimitus) velkaantuneita maita. Joukkuepelaajana Erkki Liikanen kertoi tukevansa näitä Euroopan keskuspankissa yhteisesti sovittuja menettelytapoja.
Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Taas liikkeellä pankki- ja välittäjä- tunnusten kalastelua ja väärinkäyttöä

Viime viikkoina on havaittu enenevästi pankkitunnusten kalastelua ja aiempaa aidomman näköisillä viesteillä.
Finanssialan Keskusliitto muistuttaa, että pankit eivät koskaan lähetä asiakkailleen sähköpostiviestejä, joissa pyydetään antamaan verkkopankkitunnuksia, tunnuslukuja tai luottokorttinumeroita.
Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Finanssialan keskusliitto: Ensi vuodelle vaimeaa 1..3% kasvua

Sumuista ja vaikeasti ennustettavaa; näin voi kiteyttää talouden ja finanssimarkkinoiden tämän hetken tilannetta. Epävarmuus leikkaa kotitalouksien kulutusta ja yritysten investointihaluja selviää Finanssialan keskusliiton viimeisimmästä finanssimarkkinakatsauksesta.

Viimeisimpien talouskasvuennusteiden mukaan Suomeen on odotettavissa ensi vuodeksi vaisua 1...3% talouskasvua. Säästymme tämän perustella varsinaiselta lamalta.

Taulukossa on finanssimarkkinoilla toimivien FK:n jäsenten viimeisimmät Suomen talousennusteet julkaisuajankohdan mukaan aikajärjestyksessä. Lisäksi taulukossa on suomalaisten ja kansainvälisten ennustelaitosten ennusteita.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Presidentti Obama hyväksyi USA:n uuden patenttilain

Presidentti Obama vahvisti allekirjoituksellaan tänään perjantaina Yhdysvaltojen uuden patenttilain. Lain allekirjoitusseremonia pidettiin luonnontieteellisessä koulussa  (Thomas Jefferson High School for Science and Technology) Alexandriassa (Va). Uudistuksen on sanottu olevan merkittävin sitten vuoden 1952 ja sen on sanottu luovan merkittävän määrän uusia työpaikkoja.

Merkittävimmät uudistukset laissa ovat väitemenettely ja firs-to-file periaatteen hyväksyminen first-to-invent periaatteen sijaan ja nyt merkittävimmät erot USA:n ja muun maailman patenttijärjestelmien välillä poistuvat.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Käyttäjän Piksu Toimitus blogi