Käyttäjän Piksu Toimitus blogi

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Yksikkötyökustannukset ennakoivat pörssikurssien kehitystä

Yksikkötyökustannukset ovat hyvä pörssikursseja ennustava indikaattori kuten oheisista graafeista voimme havaita. Yksikkötyökustannusten käänne kertoo yritysten toimintaympäristössä ja kustannuksissa tapahtuvasta muutoksesta ja se vaikuttaa viiveellä myös yritysten tuottoennusteisiin ja pörssikursseihin. Siksi yksikkötyökustannusten ja pörssikurssien käyrät ovat enemmän tai vähemmän toistensa peilikuvia niin, että yksikkötyökustannusten muutos ennakoi muutamalla kuukaudella pörssikursseja.

 HEX pörssin markkina-arvo (Lähde:  Suomen Pankki) ja euroalueen yksikkötyökustannusten muutosprosentti (Lähde:  ECB)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Finanssivalvonta: Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus vahvaa

Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus on Suomessa säilynyt vahvana vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. 

Pankkisektorin vakavaraisuussuhde 31.3.2011 oli 14,7 % (31.12.2010: 14,4 %). Pieni nousu johtui lähinnä omien varojen vaateen alentumisesta ja voittovarojen kasvusta. Yhteenlaskettu pankkisektorin pääomapuskuri, joka ylittää 8 %:n minimivakavaraisuusvaatimuksen, oli kasvanut 9,9 miljardiin euroon (31.12.2010: 9,6 mrd. euroa).

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Börsveckan: Neljä uutta ostosuositusta

Osta Avega, Mabi, Fagerhult ja Billerud. Älä osallistu Boule Diagnosticsin listautumisantiin. Odota  Indutraden, Kopparberg Mineralin ja Electran kanssa. Näin suosittelee Börsveckan tällä kertaa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Kuluttajien luottamus heikkenee - miten käy pörssikurssien ?

Kuluttajien luottamus on tilastokeskuksen viimeisimmän kuluttajabarometrin mukaan heikentynyt. Kuluttajat osasivat ennustaa vuoden 2007 pörssilaskun alkamisen ja vuoden 2009 pörssinousun aivan oikein. Alla oleva Suomen pankin pörssin markkina-arvoa kuvaava graafi yhdistettynä Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin kuvaa tätä yhteyttä.

Ovatko kuluttajat tälläkin kerralla oikeassa?

Pörssin markkina-arvo (ylempi) ja kuluttajien luottamus (alempi) vuodesta 2000 alkaen (Lähteet: tilastokeskus, Suomen Pankki)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtiontalouden tarkastusvirasto: Valtiolla tavoitteellisempi ja selkeämpi hallintotapa

Suomen valtion tilinpäätöksissä on siirrytty tapahtuneen kuvailusta tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseen. Tämä on positiivista kehitystä, joka jatkossa ohjaa valtiota tavoitteellisempaan ja selkeämpään johtamiseen.

Euroalueen valtioiden valtiontalous ja yksityisten rahoituslaitosten taseet ja vastuut sekä riskit ovat kietoutuneet toisiinsa heikosti läpinäkyvällä tavalla. Suomen valtion velkaantumisen kasvun pysäyttäminen on nyt entistä tärkeämpää. Valtion velan kasvuvauhti hidastui selvästi edellisvuodesta, mutta on edelleen huolestuttavalla uralla.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Veckans affärer: Myy sisustusliike, osta terveydenhuoltoa

Veckans affärer antaa myyntisuosituksen Hemtexille, mutta suosittelee Global Health Partnersia:

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Uusi hallitus haluaa parantaa perusturvaa - työttömyyskassat yllättäen kantona kaskessa

Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella uusi hallitus on korottamassa kansalaisten perusturvaa. Ainakin Kokoomus, SDP, Vasemmistoliitto ja Kristillinen liitto ovat julkisesti olleet perusturvan parantamisen kannalla. Asialle on vankka peruste. Oheisesta Tilastokeskuksen tuottamasta aineistosta selviää, että kaikkein heikoimmin toimeen tulevien asema on jo kahdenkymmenen vuoden ajan heikentynyt. Eikä tämä ole talouselämän etu. Perusturvattomuus ei kannusta luovuuteen ja rikkaaseen kulttuuriin, jotka ovat talouselämän kukoistuksen edellytyksiä.

Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot (Lähde: findikaattori/tilastokeskus)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Saksan suhdannekello pysähtyy näyttämään korkeasuhdannetta ?

Saksalaisen IFO instituutin mittaama suhdannekello visualisoi Saksan ja keski-Euroopan makrotaloudellisen tilanteen. Yleensä suhdannetilanne kiertää kellon lailla tätä nelikenttää:

- Nousuvaiheessa (Upswin) odotukset ovat korkealla mutta talous ei vielä kasva.
- Korkeasuhdanteessa (Boom) sekä odotukset että kasvu ovat voimakkaita.
- Laskusuhdanteessa (Downswing) odotukset ovat heikot mutta talous kuitenkin vielä kasvaa
- Lama (Recession) vaiheessa sekä odotukset että kasvu ovat heikkoja
 
Olemme nyt korkeasuhdanteessa ja matkalla kohti laskusuhdannetta, jolloin pörssiosakkeet kehittyvät huonosti.  Mutta mikä yllättävintä; kello käy yhä hitaammin. Voiko olla, että jäämme korkeasuhdanteeseen??
 

 IFO instituutin suhdannekellon tilanne 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Kiinnostus sijoittamista kohtaan ei takaa kusrssinousua

Korreloiko kiinnostus talouteen pörssikurssien kehityksen kanssa?

Oheiseen kuvaan on koottu sijoittamiseen liittyvien google hakusanojen (stock (osake), finance (talous), captial (pääoma), yahoo finance (yahoo talous), stocks (osakkeet)) yleisyyden aikagraafi ja verrattu sitä maailman osakkeita seuraavaan S&P 500 indeksiin.

Korrelaatiota on, mutta sen käyttäminen sijoituspäätösten tukena on vaikeaa.

Sijoittamiseen liittyvien goole hakusanojen yleisyys (sininen käyrä) ja S&P500 indeksi (punainen käyrä)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Veckans Affärer: Vauhdikas lääkeyhtiö ja Teknolistautuja

Veckans affärer suosittelee Medivirin osakkeen ostoa ja osallistumista Transmoden antiin.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Kehittyvät maat eivät enää ole Eldorado, sijoittajan kultamaa

Kehittyvien maiden rahastot eivät enää ole sijoittajan Eldorado, tarujen kultamaa.  USA:n, Saksan ja Ruotsin osakemarkkinat ovat saavuttaneet Kiinaa ja Intiaa, joiden kurssit ovat viimeisen puolen vuoden aikana laskeneet. Sama trendi näkyy muuallakin. Kehittyvien markkinoiden korot ovat nousseet ja imeneet sinne virtaavan sijoituspääoman talletuksiin ja velkapapereihin.

Maakohtaiset indeksit noteerattuna USA:n dollareissa  (Lähde: finance.yahoo)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Portugalin takaukset ovat Suomen osalta noin 2,5% valtion budjetista

Vastauksena Portugalin viranomaisten 7.4.2011 esittämään pyyntöön, 27 EU-maan ministerit hyväksyivät maanantaina 16.5.2011 pidetyssä, hallitusten välisessä kokouksessaan yksimielisesti lainamuotoisen avun antamisen Portugalille. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen edusti kokouksessa Suomea.

Valtion­takauksen myöntämisestä Suomen osalta päättää eduskunta hallituksen tiedonannon pohjalta. Tavoitteena on, että uusi hallitus antaisi tiedonannon viivytyksettä virkaan astumisensa jälkeen. Suomen takauksen määrä on arviolta 1,2 mrd. euroa (realisoituessaan takaukset aiheuttaisivat kuluerän, joka olisi noin 2,5% valtion budjetista, (50 mrd)) .

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Italialainen, Mario Draghi seuraavaksi Euroopan keskuspankin johtajaksi

Euroryhmässä 16.5. käydyn keskustelun jälkeen euroryhmä päätyi yksimielisesti suosittamaan Italian keskuspankin pääjohtaja Mario Draghin nimittämistä EKP:n pääjohtajaksi. Vuonna 1947 syntynyt Draghi on toiminut Italian keskuspankin Banca d'Italian pääjohtajana vuodesta 2005 lähtien. Taloustieteen tohtoriksi Massachusettsin teknologiainstituutista (MIT) 1976 väitellyt Draghi on toiminut Firenzen yliopiston professorina 1981-1991, Italian valtiovarainministeriön alivaltiosihteerinä 1991-2001 sekä Goldman Sachs -investointipankin johtajana 2002-2005. Vuosina 1984-1990 hän toimi Maailmanpankin johtokunnan jäsenenä. Draghi on toiminut myös rahoitusmarkkinoiden kansainvälisen vakausfoorumin (nykyään Financial Stability Board ) puheenjohtajana vuodesta 2006 lähtien.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Verkkopalvelu on noussut tuotetta ja myyjää tärkeämmäksi myynnin tekijäksi

   Palvelu on tuotetta tärkeämpi, verkkopalvelu myyjää tärkeämpi ja halvin vaihtoehto valitaan harvoin. Näin vahvistaa tuore kansainvälinen yritysten välisen kaupankäynnin tutkimus, johon vastasi yhteensä 755 suurten yritysten hankintapäätöksiin osallistujaa USA:sta, Iso-Britanniasta, Saksasta, Ruotsista, Suomesta, Venäjältä ja Kiinasta. Tutkimuksen teetti helsinkiläinen palvelumuotoilutoimisto N2 Nolla.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomi brandi on vetovoimaisempi kuin milloinkaan aiemmin

Suomella on vetovoimaa ja suomalaisuuteen halutaan samaistua selviää Findikaattori:n julkaisemasta tilastokeskuksen kokomasta väestötilastosta.

Tilastosta selviää että joka viides meistä Suomalaisista muuttaa ainakin kerran elämänsä aikana yli vuodeksi ulkomaille ja meistä suomalaisista yli kolmasosa on vähitellen maahanmuuttotaustaisia (joista osa on paluumuuttajia). Suomalaisuudesta on tullut haluttu identiteetti ja meidän tapaamme rakentaa yhteiskuntaa arvostetaan. Tänne muutetaan ja tänne palataan maailmalta.

 

Väestökehitys (Lähde:  Findikaattori / Tilastokeskus)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Euroopan teollisuus huolehtii muita paremmin ympäristöstä

Euroopan unionin (EU27) kasvihuonekaasujen päästöt ovat pienentyneet vuodesta 2004 alkaen. Euroopan  päästöt ovat vain puolet Kiinan päästöistä ja huomattavasti pienemmät kuin USA:n. Tämä siitä huolimatta, että EU27 on maailman suurin talousmahti.  Euroopan teollisuus on suurista talousalueista puhtainta selviää Eurostat:n raportista:  Climate_change_-_driving_forces.

EU 27 alueen kasvihuonekaasujen päästöt ja väestö (Lähde: Eurostat)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Yrityksen hankintapäättäjä luottaa perinteisiin medioihin

Yritysasiakkaiden tavoittamiseksi mainokset ja markkinointi hakevat yhteyttä yrityksen päättäjiin. TNS gallup tuottama Päättäjä Atlas kertoo minkä medioiden kautta mainostaja tavoittaa yrityspäättäjät.

Hankintapäättäjä luottaa perinteisiin tietolähteisiin

Yritysten hankintapäätösten tukena tärkeimmiksi koetut tietolähteet ovat suurelta osin pysyneet samoina.  Hakiessaan tietoa uusista vaihtoehdoista päättäjä pitää tärkeimpinä tietolähteinään ammattilehtiä, messuja ja näyttelyitä, internetin hakukoneita, keskusteluita kollegoiden kanssa sekä ammattikirjallisuutta. Tuotteiden tai palveluiden uusien vaihtoehtojen etsimisessä eniten merkitystään ovat lisänneet ammattikirjallisuus, myyjien antamat tiedot, sanomalehdet ja alan järjestöjen kokoukset. 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Handelsbanken: Toipuminen jatkuu, mutta uhkia on ilmassa

     Handelsbankenin ekonomistit ennustavat, että Suomen bruttokansantuote kasvaa ensi vuonna 3,0 prosenttia eli hiukan nopeammin kuin aikaisemmin arvioitiin (2,9). Tänä vuonna kokonaistuotannon arvioidaan kasvavan 3,8 prosenttia.

- Suomen talouskasvu on tänä vuonna reipasta ja laajapohjaista, kun sekä vienti että kotimainen kysyntä elpyvät yhtä aikaa. Vuosien 2012-2013 kasvu on kuitenkin selvästi maltillisempaa, koska viennin kasvu hidastuu maailmantalouden vanavedessä, ennustaa Handelsbanken Suomen pääekonomisti Tiina Helenius .

Tiina Helenius

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Veckans Affärer: Kolme suositusta

Veckans affärer suosittelee tällä viikolla  Micronic Mydataa, mutta jättäisi Finnveden Bulten:in ja Moberg Derma:n osakeannit väliin

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

IMF: Suomen talous elpyy tänä vuonna erittäin nopeasti

Suomen talous elpyy Kanasainvälisen valuuttarahaston, IMF:n mukaan lamasta tänä vuonna parhaiten maailmassa selviää IMF:n valtiontalouksia koskevasta raportista. Alla olevassa kuvassa on vaakasuoralla akselilla vuonna tapahtuvat parannukset potentiaalisen ja toteutuneen bruttokansantuotteen välillä. Suomi on äärimmäisenä oikealla, joka tarkoittaa että meillä otetaan laman takia joutilaaksi joutunutta tuotantokoneistoa käyttöön ja  lähenemme meille mahdollista bruttokansantuotteen tasoa.

Muutokset valtiontalouksien ja kansantalouksien tilanteessa vuonna 2011. (Lähde: IMF)

Mutta valtiontaloutemme ei tasapainoitu. Pystyakseli kertoo sen miten paljon valtion talouden tasapaino paranee, ja me olemme hädin tuskin nollalinjan positiivisella puolella.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Pienet toimijat päihittävät suuret yritykset asiakasuskollisuudessa

Monen yrityksen strategiana on keskittyä asiakastyytyväisyyteen ja asiakkaan tarpeiden täyttämiseen tavoitteenaan asiakasuskollisuus ja uusien asiakkaiden saaminen.

Suurten ja tunnettujen suomalaisyritysten asiakkaat eivät välttämättä ole kovin uskollisia. Tämä selviää Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) ja Avaus Consultingin kolmatta kertaa teettämästä Asiakkuusindeksi 2011 -tutkimuksesta. Toista kertaa mukana ollut Apple uusii tänäkin vuonna ykkössijansa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Bösrveckan: Suomalaiset suositukset

Vimmeisimmässä numerossaan Börsveckan on tarkastellut suomalaisia pörssiyhtiöitä.

Ostosuosituksen saavat Outokumpu, Rautaruukki, Sampo ja Wärtsilä.

Odota - leiman savat sensijaan Ahlström, Cramo, Orion ja Ramirent.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtio kilpailee yritysten kanssa lainarahoista

Valtio ottaa velkaa vaikeina aikoina jotta kulutus voidaan siirtää myöhemmin maksettavaksi. Oheisesta valtion velkaa käsittelevästä Mika Arola:n (valtionkonttori) esityksestä "Miksi ja miten valtio ottaa velkaa?" selviää velan rakenne, valtion velkasitoumuksia välittävät pankit sekä myös se kenelle velkasitoumukset päätyvät (43% pankit, 24% keskuspankki(t),...).

Esitys kokonaisuudessaan:  Miksi ja miten valtio ottaa velkaa 2011.pdf

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Metsäteollisuuden tuotanto on elpynyt taantumasta

     Suomi on maailman 6. suurin sellun, paperin ja kartongin tuottaja sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia. Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti 200 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan ja jopa 500 000 suomalaista on alan taloudellisen jalanjäljen piirissä.

"Metsäteollisuuden tuotanto on elpynyt sekä taantumasta että rakennemuutoksesta. Tulevan hallitusohjelman teollisuuspoliittiset linjaukset ratkaisevat pitkälti sen kuinka kannattavasti suomalaiset tehtaat voivat pärjätä kansainvälisessä kilpailussa", sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Rakennuskonealalla reipasta kasvua

Rakennuskoneiden vuokramarkkina kasvaa tänä vuonna kymmenen ja ensi vuonna viisi prosenttia kertoi VTT:n Pekka Pajakkala rakennuskonealaa koskevan ennusteen julkistamistilaisuudessa. Kasvu on erityisen voimakasta suurimmassa asiakassektorissa rakentamisessa (+15 %).

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Veckans affärer:Gunnebo ja B&B tools

Veckans affärer suosittaa B&B toolsin ostoa mutta Gunnebon myymistä.

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

NYSE Euronext hallitsee sata kertaa Suomen BKT:n suuruista pääomavirtaa

Pörssissä pyörii huikeat rahat. NYSE Euronext pyörittää pörssivaihtoa, jonka koko on noin sata kertaa Suomen bruttokansantuotetta suurempi, ja Kiinan pörsseissä vaihtaa omistajaa noin 40 kertaa Suomen bruttokansantuotetta suurempi määrä rahaa. Useimpien pörssien koko osakekanta vaihtaa omistajaansa kerran vuodessa, ja joillakin kauppapaikoilla omistaja vaihtuu jopa kolmasti vuodessa. 

Pörssiyritysten markkina-arvo on kehittyneissä talouksissa monasti bruttokansantuotteen luokkaa ja muodostaa yli kymmenen prosenttia kansakunnan varallisuudesta. 

Talousalue  Pörssiyritys  Pörssien markkina-arvo
(Miljardia $)
Kaupan arvo / vuosi
(Miljardia $)
 United States Europe NYSE Euronext (NewYork, Amsterdam, Lissabon, Chicago, Irlanti, Bryssel, AMEX)   15970 19813
 United States Europe NASDAQ OMX (Nasdaq, Pohjoismaat, Baltian maat)  4931 13439
 China Shanghai Stock Exchange 2717 4496
 Japan Tokyo Stock Exchange 3827 3787
 China Shenzhen Stock Exchange 1311 3572
 United Kingdom London Stock Exchange 3613 2741
 Germany Deutsche Börse 1429 1628
 South Korea Korea Exchange 1091 1607
 Hong Kong Hong Kong Stock Exchange 2711 1496
 Canada Toronto Stock Exchange 2170 1368
 Spain BME Spanish Exchanges 1171 1360
 Australia Australian Securities Exchange 1454 1062
 Brazil BM&F Bovespa 1545 868
 India National Stock Exchange of India 1596 801
 Switzerland SIX Swiss Exchange 1229 788
 Russia MICEX 0949 408
 South Africa JSE Limited 0925 340
 India Bombay Stock Exchange 1631 258

Pörssien markkina-arvot ja vaihdot (Lähde:  wikipedia.org)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Affärsvärlden: Kaksi kuumaa osaketta

Affärsvärlden suosittelee viimeisimmässä numerossan Teliasoneran ja HiQ:n ostoa. Billerud saa myyntosuosituksen.

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suurimpien ETF rahastojen pääoma on Suomen BKT:n kokoluokkaa

Suuret instituutiot osaavat yleensä parkkeerata rahansa järkeviin instrumentteihin. Mutta mitä ovat nuo instrumentit ja voiko tavallinen sijoittaja päästä näihin instrumentteihin käsiksi?

Kyllä niihin pääsee tavallinen kaduntallaaja käsiksi ja vieläpä varsin helposti. Ohessa lista maailman suurimman ETF pörssin, AMEX:n, suurimmista rahastoista suuruusjärjestyksessä. Hoitokulut ovat tyypillisesti luokkaa 0,06%...0,2% vuodessa, merkintäpalkkioita ei ole ja osto- ja myynti- noteerausten välinen niinsanottu spreadi on alle 0,01%.  Ehdot ovat siis varsin kohtuulliset.

Ei ihme että rahastopääomat ovat huikeita, kun kulut ovat näin edulliset. Suurimpien yksittäisten rahastojen pääomat ovat samaa suuruusluokkaa kuin koko Suomen pörssin markkina-arvo (162 Mrd€) tai Suomen bruttokansantuote (178 Mrd€). Näihin tuotteisiin vakuutusyhtiöt ja aktiivisesti hoidetut rahastot parkkeeraavaat valtaosan pääomastaan.

Nimi Kaupankäyntitunnus Toimiala Rahastopääoma (Mrd$) Palkkio/vuosi

Vanguard Total Stock Market ETF

VTI Maailmanluokan yritykset 164.04B 0.06%
Vanguard S&P 500 ETF VOO Maailmanluokan yritykset 109.45B 0.06%
SPDR S&P 500 SPY Maailmanluokan yritykset 89.88B 0.09%
Vanguard Total Bond Market ETF BND Keskipitkät valtionlainat (USA) 87.16B 0.11%
Vanguard MSCI Emerging Markets ETF VWO Kehittyvät markkinat (maailma) 62.62B 0.22%
SPDR Gold Shares GLD Kulta 56.02B 0.40%
iShares MSCI EAFE Index EFA Maailman osakkeet (ei USA) 39.10B 0.35%
iShares MSCI Emerging Markets Index EEM Kehittyvät markkinat (maailma) 38.23B 0.68%
Vanguard Mid-Cap ETF VO Suuret yritykset USA:ssa 29.17B 0.12%
iShares S&P 500 Index IVV Maailmanluokan yritykset 27.03B 0.09%
Vanguard Small Cap ETF VB Keskisuuret yritykset (USA) 26.60B 0.12%
PowerShares QQQ QQQ Suuret kasvuyritykset (USA) 24.44B 0.20%
Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Nokia säilytti asemansa maailman toiseksi suurimpana matkapuhelinvalmistajana

Nokia säilytti ensimmäisen kvartaalin aikana asemansa maailman toiseksi suurimpana matkapuhelinvalmistajana. Saavutus on tilanteeseen nähden hyvä.

Graafiin on koottu vain niiden matkapuhelinvalmistajien liikevaihdot, jotka erittelevät matkapuhelindivisioonansa Q1 kvartaalitiedoissa. Poissa ovat muun muassa LG ja Huawei, jotka eivät kuitenkaan uhkaa kolmen suurimman liikevaihtolukuja. Samsungin luvuissa ei ole mukana suositun web pad laitteen myyntilukuja.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Käyttäjän Piksu Toimitus blogi