Käyttäjän Piksu Toimitus blogi

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Maanmittauslaitos: Kiinteistöjen hinnat nousevat

  Metsän, omakotitonttien, lomamökkien ja peltomaan kauppahintojen kehitys ja hintatasot eri maakunnissa selviävät maanmittauslaitoksen vasta valmistuneesta kiinteistojen_kauppahintatilastosta.

Talouden taantuma on ohitettu kiinteistökaupassa. Taantuman syvin kohta oli vuoden 2009 alussa. Tästä kaupanteko on piristynyt selvästi: vuonna 2010 tehtiin 68 900 kiinteistökauppaa, ja määrä kasvoi 13 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Rahaa käytettiin 7,8 miljardia euroa.

Omakotitalojen kauppa käy hyvin

Pientalojen kauppoja tehtiin vuonna 2010 yhteensä 17 160, nousua edellisvuodesta on 17 prosenttia.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Börsveckan: Viisi vahvaa osaketta

Börsveckan löytää numerossa 12/2011 5 vahvaa osaketta.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomi takaa EU- valtioiden lainoja summalla, joka on noin 20% valtion budjetista

Suomen osuus Euroopan vakausmekanismista on 12,58 Mrd€, joka tarkoittaa sitä että Suomi sitoutuu takaamaan muiden valtioiden velkoja summalla, joka vastaa noin 7% bruttokansantuotteesta ja 20% Suomen valtion yhden vuoden budjetista. Euroopan vakausmekanismiin liittyvät kontrollimekanismit, joilla EU jatkossa valvoo ja ohjaa hallituksien rahankäyttöä ovat luonnollisesti kiinteä osa vakausmekanismia. Alla valtiovarainministeriön tideonanto. Lisää tietoa: valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön tiedonanto:

  Euroopan vakausmekanismi korvaa nykyiset väliaikaisjärjestelyt heinäkuussa 2013. EVM:n tärkeimmät lähtökohdat määriteltiin 28.11.2010 pidetyssä euroryhmän kokouksessa ja niitä täydennettiin mm. välineen koon osalta euroalueen päämiesten kokouksessa 11.3.2011. Päämiesten tuolloin hyväksymissä päätelmissä todettiin, että Euroopan vakausmekanismin tosiasiallinen lainanantokyky tulee olemaan 500 miljardia euroa ja että Euroopan rahoitusvakausvälineen ja EVM:n välisen siirtymävaiheen aikana konsolidoitu lainanantokyky ei ylitä tätä määrää.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Sosiaalinen media muuttaa yhteiskuntamme

Netti-tv: Tutkimus: Sosiaalinen media haastaa perinteiset keinot vaikuttaa
Haastateltava: Pirjo Näkki, sosiaalisen median ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun tutkija, VTT
Pirjo Näkki
Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtiovarainministeriö: Suomen talous kasvu-uralla

Hallitus vahvisti virkamieskunnan tuottaman teknisen menokehyksen vuosille 2012 - 2015. Menotason pohjana ovat nykylainsäädäntö ja sen vaikutukset tulevien vuosien menotasoon. Tekninen kehys ei sisällä poliittisia linjauksia. Julkinen velka on kasvukierteessä, jota ei ennustettu ripeä kasvu pysty paikkaamaan. 

Suomen talous kasvu-uralla

Valtiovarainministeriön virkamiesten mukaan maailmantaloudessa jatkuu ripeän kasvun kausi. Maailman ostovoimakorjattu bruttokansantuote kasvaa ennusteperiodilla yli 4 prosentin vauhtia kasvun painopisteen ollen kehittyvissä maissa.

Suomen talouden kuluvan vuoden kasvuksi ennustetaan 3 ½ prosenttia. Vahva ulkoinen kysyntä nopeuttaa viennin kasvua, mikä johtaa käyttöasteiden nousuun. Sen seurauksena investointien odotetaan käynnistyvän ja talouskasvun laajenevan entisestään. Kaikkien kysyntäerien ennustetaan vaikuttavan positiivisesti kasvuun viennin roolin noustessa merkittävimmäksi. Työttömyysasteen ennuste on 7,6 prosenttia, eli vuosikeskiarvona mitaten se laskee miltei prosenttiyksiköllä viime vuodesta. Raaka-aineiden hintojen nousu yhdistettynä markkinakorkojen nousuun kiihdyttää kuluvan vuoden inflaation yli kolmen prosentin.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Osakesuositukset: Kolme IT-konsulttia

Veckans Affärer on ruotinut IT-konsultteja.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtiontalouden tarkastusvirasto: Valtion rahoitusasemasta ei saa oikeaa kokonaiskuvaa

  Päätöksenteon valtion voimavarojen kohdentamisesta ja ajoittamisesta tulisi perustua oikeaan kuvaan valtion taloudellisesta tilasta ja taloudellisista vastuista. Valtion vastuista ja varallisuusaseman kehityksestä ei kuitenkaan saada talousarvio- ja tilinpäätösasiakirjoista helposti riittävää kokonaiskuvaa, vaikka raportointi on nykyisten säännösten mukaista. (Lisää tietoa: Valtiontalouden tarkastusvirasto)

Valtion taloudellisten vastuiden kokonaisuutta koskevan tietoperustan puutteet voivat johtaa epätaloudellisiin ratkaisuihin tai heikentää valtiontalouden ja valtion taloudenhoidon läpinäkyvyyttä.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Pörssikurssit elpyvät Japanin katastrofin jäljiltä

Ohessa päämarkkinoiden kehitys viimeisten kuuden kuukauden kehitys. USA: sininen, Saksa: keltainen, Japani: punainen, Kiina: ruskea, Intia: turkoosi.

Japanin kurssipudotus on merkittävä, mutta kuinka paljon ja kuinka pian kurssit elpyvät? Äkilliset luonnonkatastrofit ja onnettomuudet aiheuttavat yleensä nopean markkinareaktion, mutta yleensä kurssit ainakin ositain palautuvat. 

Pörssikurssit viimeisen kuuden kuukauden ajalta. (Lähde: http://finance.yahoo.com/)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Tekes: Suomen pelialan maailmanvalloitus jatkuu

Uudet alustat, digitaalinen jakelu ja riskiraha pitävät suomalaiset peliyritykset nousukiidossa.

Rovio Mobilen suurmenestystä Angry Birdsiä on ladattu liki 80 miljoonaa kertaa. Se on noussut Applen iPhonen historian 10 suosituimman pelin joukkoon. Mediassa puhutaan kiukkuisten siivekkäiden noususta Super Marion ja Mikki Hiiren kaltaisten ikonien joukkoon.

Toimitusjohtaja Peter Vesterbackan mukaan Rovio tähtää todelliseen viihdebrändiin. Angry Birdsiin tuodaan jatkuvasti uutta sisältöä.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Veckans Affärer: Alennusmyyntiä pörssissä

Veckans Affärer on pengonnut Tukholman pörssin löytölaatikkoa ja nostanut sieltä 7 osakketta.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Huhtikuussa mahdollisesti alkavat koronnostot eivät hyydytä taloutta

Euroopan keskuspankin johtaja Jean Claude Trichet on hiljattain kertonut, että Euroopan Keskuspankki saattaa nostaa ohjauskorkoa jo huhtikuussa.  Korkojen nousu ei kuitenkaan yleensä välittömästi pysäytä pörssikurssien kehitystä, kuten oheisesta vertailugraafista voimme havaita. Vuoden 1999 koronnostot näkyivät pörssikursseissa vasta seuraavana vuonna ja vuonna 2005 aloitettu kiristävä korkopolitiikka realisoitui kurssilaskuksi vasta kahden vuoden viiveellä vuonna 2007

S&P 500 indeksi ja korkotaso (Lähteet:  google/finance, Suomen Pankki)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Oikeusministeriön työryhmä: Velkajärjestelyn alaiselle 3 vapaakuukautta vuodessa

 Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa, että velkajärjestelystä säädetään kokonaan uusi laki, joka korvaisi nykyisen lain. Yksityishenkilön maksuohjelman kesto olisi sama kuin elokuussa 2010 voimaan tulleessa uudistuksessa (normaalikesto 3 vuotta). Velallinen saisi oikeuden kolmeen vapaakuukauteen vuodessa. Lisää tietoa: Oikeusministeriö
Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Kehittyvien maiden nousutrendi kääntymässä ??

Kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat viime syksystä asti kehittyneet huonosti samalla kun kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat olleet nousussa. Varsinaisesta laskutrendistä ei vielä ole kyse kuten oheisesta kehittyviä markkinoita seurailevan EEM ETF indeksirahaston viiden vuoden kurssikehityksestä (sininen käyrä) voimme havaita. 

'

Kehittyvien markkinoiden osakekurssit (EEM -rahasto) suhteessa 30, 70 ja 180 päivän liukuviin keskiarvoihin. (Lähde  Yahoo finance)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Börsveckan: Kuusi ostosuositusta

Börsveckan antaa ostosuosituksen kuudelle osakkeelle: Elektronikgruppen, Etrion, Fenix Outdoors, Glycorex, Hedson ja Systemair. Odota-leiman saa Rörvik Timber. Netonnet saa myyntisuosituksen.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Maaindeksien P/E suhteet lähestyneet toisiaan

Kehittyvien ja kehittyneiden maiden väliset tuottoerot ovat viimeisten vuosien aikana tasaantuneet. Osakkeet ovat P/E kertoimen perusteella erityisen halpoja enää vain muutamassa maassa (Espanja, Turkki, Italia,..), kuten oheisesta taulukosta on helppo havaita.

Maailman suurimpiin rahastoyhtiöihin kuuluva iShares on laskenut oheisen taulukon P/E ja P/B kertoimet viimeisen vuoden aikana toteutuneista tuloksista ja taseista. Tunnusluvut on laskettu 28.2.2011 ja vuoden 2010 viimeinen kvartaali on siis pääosin mukana. Maaindeksien P/E ja P/B kertoimet ovat melko lailla luotettavia eivätkä sisällä subjektiivista arviota tulevaisuudesta - sen tekeminen on jätetty lukijan vastuulle.

Ovatko osakkeet sitten halpoja tai kalliita? Vielä puoli vuotta sitten samaisesta taulukosta oli helppo päätellä, että tietyissä maissa osakkeet ovat halpoja ja taas joissakin maissa oli kuplaa. Nyt tilanne on toinen. Kansainvälisestä indeksisijoittamisesta on tullut alan ammattilaisten parissa niin suosittua että eri maiden välillä vallinneet ilmeiset arvostustasoerot ovat pääosin tasaantuneet eikä helppoa sijoittamista ole enää edes kansainvälisillä markkinoilla. Harmi!!! Taas on yksi Klondyke kultakuume ohi ja sijoittajan täytyy palata huolelliseen valintaan ja arjen työhön.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Veckans Affärer: Osta Husqvarna ja Partnertech

Veckans Affärer suosittelee Husqvarnan ja Partnertechin osakkeiden ostoa viimeisimmässä numerossaan.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Luottamusindikaattorit vahvistuivat helmikuussa

Luottamusindikaattorit ennustavat vahvaa kasvua. Helmikuussa vahvistuivat muun muassa: 

  • Euroalueen teollisuuden ja kuluttajien luottamusindikaattorit (Suomen Pankki )sekä Saksan IFO indikaattori
  • USA:n teollissuuden luottamusindikaattori (ISM-indeksi) selkä kuluttajien luottamusindikaattori (UM-indeksi)
  • JP Morgan globaali ostopäälikköindeksi (JPMorgan)

Teollisuuden luottamus Euroalueella ja Suomessa (Lähde: Suomen Pankki)

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Oikeusministeriö rakentaa avointa verkko-osallistumista

Oikeusministeriön tilaamassa taustaselvityksessä suositellaan julkishallinnon päätöksenteon muuttamista nykyistä avoimemmaksi ja kansalaisille lisää verkkovaikuttamisen mahdollisuuksia.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Kaikki puolueet kannattavat maakohtaisen kirjanpidon vaatimista suuryrityksiltä

Eduskuntapuolueet kannattivat yksimielisesti ulkopoliittisessa vaalipaneelissa maakohtaisen kirjanpidon vaatimista monikansallisilta suuryrityksiltä. Se olisi keskeinen keino puuttua veronkiertoon ja aggressiiviseen verosuunnitteluun. Nykyiset kirjanpitosäännöt mahdollistaa muun muassa voittojen siirtämisen maihin, joissa veroja peritään mahdollisimman vähän tai ei ollenkaan.

Kuvassa vasemmalta: juontaja Johanna Korhonen, Björn Månsson (r.), Anni Sinnemäki (vihr.), Vesa-Matti Saarakkala (ps.), Paula Lehtomäki (kesk.), Erkki Tuomioja (sd.), Sampsa Kataja (kok.), Paavo Arhinmäki (vas.), Sari Palm (kd.).

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

DnBNor päivittää suositussalkkuaan

DN.no kertoo DnBNor-pankin päivittäneen esimerkkisalkkuaan. Salkkuun nostetaan uusina kalaviljelijä Cermaq,  Statoil ja varustamo Royal Caribbean Cruises. Salkusta tiputetaan Austevoll Seafood ja medietalo Schibsted.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Internet mullistaa media-alan liiketoiminnan

Media-ala murroksessa!  2010- luvun aikana printtimedian valta-asema murtuu ja internet vallankumous mullistaa media-alan liiketoiminnan. Keskustelijoina Ari Hakkarainen/Klaava.fi, Risto Valtonen/Piksu.net, Kai Nyman/Piksu.net. Tilaisuuden juontaa Ari Hakkarainen 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Börsveckan: Neljä osakesuositusta

Börsveckan suosittelee tällä viikolla Donen, Rezidorin, Sobin ja Swedolin ostoa. Beijer Alma, Duni ja Feelgood saavat "odota" tuomion.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Tulevat koronnostot eivät tärvele osakkeiden arvostustasoa

Kehittyvien maiden osakeindeksit ovat pidemmällä aikajaksolla kehittyneet paremmin kuin kehittyvät. Mutta kehitysmaita suosivalla ja auttavalla eettisellä sijoittajalla on ollut viime aikoina vaikeata, kuten oheisesta graafista voimme havaita. Kiinan, Intian ja Brasilian indeksit ovat mataneet paikallaan jo puolitoista vuotta ja viimeinen kolme kuukautta on tuonut reipasta laskua samaan aikaan kun Saksa, USA ja Japani ovat edenneet.

 

Osakeindeksit laskettuna dollareissa. Lähde: Yahoo/finance

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Veckans Affärer: Osta Medcap ja Bioinvent

Veckans Affärer on tällä kertaa keskittynyt bioyhtiöihin.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Aki Järvinen: Pankkijärjestelmän toiminta lyhyesti

FT Aki Järvinen tuottama hyvä tiivistelmä pankkijärjestelmästä sekä talouden nousuista ja laskuista, inflaatiosta ja deflaatiosta sekä hintojen muutoksista:

Lisää tietoa: http://www.samassaveneessa.info/

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Metsäteollisuus: Päälekkäiset yritystuet suuntaavat kansakunnan resursseja vääriin kohteisiin

  Metsäteollisuus on huolissaan siitä, että moninaiset ja joskus päälekkäiset metsäteollisuudelle suunnattu yritystuet vääristävät kilpailua ja suuntaavat kansakunnan resursseja epätaloudellisesti. Suomessa kaavaillut uusiutuvan energian tuet saattavat yhdessä EU:n päästökauppajärjestelmän kanssa johtaa siihen, että metsäresurssit ohjautuvat liiallisesti energianlähteeksi, varoittaa myös Metla tuoreessa Murroksen jälkeen -julkaisussaan.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Morgan Stanley: Osta jälkisyklisiä konepajayhtiöitä

Huoli raaka-ainekustannusten noususta on liioteltu. Viimeaikainen kurssilasku on siten hyvä tilaisuus hankkia lisää konepaja-osakkeita edulliseen hintaan.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Handelsbanken: Osta Kinnevik , Atrium Ljungberg ja Hakon Invest

Handelsbanken suosittelee kolmen osakkeen ostoa tuoreessa analyysissään: Kinnevik, Atrium Ljungberg ja Hakon Invest.

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Talous kehittyy tasapainoisesti - uusi lama ei kolkuta ovea

Teollisuustuotanto ja bruttokansantuote kehittyvät tällä hetkellä pirteästi kuten oheisista makrotaloustilastoista (Euroalue, USA, Kiina,Japani) voimme havaita. Teollisuustuotannon kasvuprosentit tulevat lähimmän vuoden aikana normalisoitumaan nyt vallitsevista yli 5...15% luvuista  0...10% tasolle. Pudotus ei ole merkki lähestyvästä suhdannekuopasta vaan siitä, että viime vuoden loppupuolen vertailutaso on jo melko lailla korkea. Nyt nähdyt korkeat kasvuluvut johtuivat siitä, että pysähdyksissä oleva tuotantokoneisto on saatu käyntiin. Kasvua varten pitää jatkossa rakentaa uutta teollista kapasiteettia.

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Pk- suhdannebarometri: Alkanut vuosi on suhteellisen hyvä

   

Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj ja työ- ja elinkeinoministeriö:n kokoaman Pk-yritysbarometrin mukaan alkanut vuosi on liiketoiminnalle suhteellisen hyvä, mutta talouskasvun ei uskota enää kiihtyvän.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Käyttäjän Piksu Toimitus blogi