Käyttäjän Piksu Toimitus blogi

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Euroalueen kokonaisvelkaantuminen oli lokakuussa 0,5% bruttokansantuotteesta

Euroalueen kokonaisvelanotto (sisältää julkisen sektorin, yksityisen sektorin ja yritykset) oli lokakuussa noin 0,5% bruttokansantuotteesta. Tämä tarkoittaa sitä että Euroalueen talous on kokonaisuutena lähes tasapainossa vaikka julkinen sektori velkaantuu.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

S- Pankki keskittyy päivittäisiin raha-asioihin

S-ryhmään kuuluva S-Pankki on suomalainen kauppapankki, jolla on noin 2,3 miljoonaa asiakasta. Harva sijoittaja on huomannut tätä vaihtoehtoa, sillä kyseessä on ennen kaikkea vaihtoehto päivittäisten raha-asioiden hoitoon. Mutta S-Pankki on mukava lisä suomalaiseen pankkitarjontaan.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtioneuvosto: Riippumaton elin valvomaan valtion finassipolitiikkaa (?)

Finanssipolitiikasta ja julkisen talouden ohjauksesta tulee todennäköisesti yksi tulevien hallitusneuvotteluiden keskeisistä kysymyksistä.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Finanssiala: Osakesijoitukset kotitalouksien suosiossa

Sekä kotitalouksien että yritysten luotonottohalukkuus on tasaantumassa, ilmenee Finanssialan Keskusliiton Pankkibarometrista. Myös sijoituskohteiden suosiosta annetaan aiempaa varovaisempia arvioita. Kysely toteutettiin marraskuun lopulla. Kotitalouksien sijoituksissa osakkeet ovat suosiossa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Handelsbanken: Suomen talous kasvaa ensi vuonna pirteästi

- Suomen kokonaistuotanto kasvaa ensi vuonna odotettua nopeammin
- Maailmantalouden kasvu on investointivetoista, mikä hyödyttää Suomea
- EKP kantaa huolta rahoitusjärjestelmän vakaudesta eikä nosta ohjauskorkoa vielä ensi vuonna

(koko katsaus pdf-muodossa: handelsbanken talousennuste.pdf)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Raaka-aineisiin keskittyvien yritysten arvostustasot korkealla

Globaaleista sektoreista materiaalit ja raaka-aineet ovat toipuneet kurssikuopasta kaikkein parhaiten, ehkä jopa liiankin hyvin. Yhteiskuntainfrastruktuurin alueella toimivien yritysten markkina-arvot pärjäsivät hyvin kun muut sukelsivat, mutta nyt on tilanne toinen. Lamasta kärsineet yritykset porskuttavat kun taas yhteiskuntainfrastruktuurista huolehtivien yritysten arvostustasot laahaavat perässä.

Globaalien osake-indeksien kehitys (Lähde: finance.yahoo.com)

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

ETLA: Seuraavan hallituksen tulisi karsia yritystukia ja kannustaa investointeihin

    Seuraavan hallituksen tulisi  (PDF-muodosssa: seuraavalle_hallitukselle.pdf):
 • karsia yritystukia
 • tehostaa palvelutuotantoa ja saada kuntien menokehitys kuriin uudistaa työttömyysturvaa työllistymistä paremmin kannustavaksi
 • muuttaa verotuksen painopistettä investointeja suosivasti
 • saattaa Suomen työeläkejärjestelmä rahoituksellisesti kestävälle pohjalle
 • tavoitella työurien pidentämistä laajalla toimenpidekokonaisuudella
 • asettaa itselleen tiukat ja selkeät finanssipolitiikan raamit
 • vahvistaa eläke- ja finanssipoliittista päätöksentekoa 
Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Börsveckan: Viikon 50 osakesuositukset

Osta Swedol, Electra, Kapp-Ahl, MQ ja New Wave. Odota Byggmax kanssa. Björn Borg:in  och Wesc:n kohdalla suositus on neutraali.

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtiovarainministeriö: Julkisen talouden 5% vaje poistetaan säästökuurilla

Valtiovarainministeriö:  Julkisen talouden vaje on noin 5% bruttokansantuotteesta ja se on syytä viipymättä hoitaa. Julkisen talouden kuluista on tavalla tai toisella tingittävä.   

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

SEB Enskilda: Osta Active Biotech

SEB suosittaa ostoa ja asettaa uuden tavoitekurssin 214 SEK (149). Noston takana on nostettu lanseeraustodennäköisyys Laquinimod -lääkkeelle.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Veckans Affärer: Viikon 49 osakesuositukset

Osta Sandvik ja Tradedoubler mutta myy Itab suosittaa VA viikon 49 lehdessään

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Finanssialan Keskusliitto: Sijoituspalvelututkinnolla ammattitaitoa asiakaspalveluun

Finanssialan keskusliitto suosittelee sijoituspalvelututkinnon suorittamista kaikille sijoituspalveluissa työskenteleville.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Veckans affärer: H&M ja RNB pois mallisalkusta, PA resources , Orexia ja Oasmia sisään

Veckans affärer on päivittänyt mallisalkkuaan. Kiihtyvä inflaatio Kiinassa aiheutta kustannuspaineita vaatealalle, siksi H&M ja RNB saavat lähteä mallisalkusta.

PA resources on lyöty turhan alas osakeannin ja toimarivaihdoksen jälkeen. Nyt VA näkee nousupotentiaalia nousevan öljyhinnan takia.

Kaksi biotekniikkayhtiötä on myös nostettu mallisalkkuun. Orexian kohdalla odotellaan pian amerikkalaisen FDA:n päätöstä syöpäkipulääke Abstralista. Hyväksyntä toisi kurssinousun. Oasmian kurssi on myös painettu turhan alas osakeannin jälkeen. Jos yhtiö saa yhteistyösopimuksen syöpälääke Paclicalin ympäriltä on nousupotentiaali iso.

VA:n osakesalkku käynnistettiin 18 tammikuuta 2010, jonka jälkeen arvo on noussut 10%. OMX-indeksi on samaan aikaan noussut 17%. Mitenkään ylivertaista enuustekykyä ei VA ole siis tähän mennessä osoittanut.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Tartosta Suomeen rantautunut Bigbank menestyy hyvin

Pieni ja ketterä Suomeen rantautunut etelä-Viron Tarto:sta lähtöisin oleva, Bigbank menestyy hyvin. 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Tekninen analyysi: Ostosignaali kaikilla markkinoilla

Tekninen analyysi antaa lähes kaikille markkinoille osto/pidä signaalin.

Alla on teknisen analyysin keinoin lasketut ostosignaalit Ruotsin, Saksan, USA:n ja Kiinan (Hong Kong) indekseille. Punainen käyrä on ylhäällä ja se kertoo sen että tekninen analyysi antaa ostosignaalin kaikille tässä tutkituille markkinoille.

  
Ruotsi (EWD)
 
Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Oikeuministeriö ehdottaa: WLAN internetistä kansalaisvapaus

WLAN:n kautta saatavien internet yhteyksien käytöstä tulossa kansalaisvapaus.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Yhteiskuntainfrastruktuuriin keskittyvät yritykset edullisia

Osakkeiden arvostustasot ovat alkaneet vähitellen kohota ja siksi on hyvä hieman seurata fundamenttien kehitystä. Matalat korot rohkaisevat sijoittajia tyytymään pienempäänkin tuottoon ja siksi korkeahkot arvostustasot ovat perusteltuja. Mutta silti on hyvä tietää missä mennään.

Oheisessa taulukossa ovat iShares:n laskemat globaalit arvostustasot eri sektorien yrityksille. Arvostustasot on laskettu viimeisten 12kk tulosten perusteella:

 • P/E kertoo osakkeen hinnan suhteen tuloksiin (korkea luku kertoo yliarvostuksesta)
 • P/B kertoo osskkeen hinnan suhteen yritysten tasevarallisuuteen (korkea luku kertoo yliarvostuksesta)
 • Beta kertoo sen miten hyvin kyseisen sektorin arvostustasojen kehitys seuraa osakkeiden yleistä kehitystä (pieni arvo kertoo siitä että kyseinen sijoitus antaa suojaa osakkemarkkinoiden yleistä rauhattomuutta vastaan)

Eri sektoreiden keskimääräiset arvostutasot (Lähde:  ishares)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Veckans affärer: Viikon 48 osakesuositukset

Osta Loomis ja Studsvik mutta älä merkitse Moberg Dermaa.

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Tekes onnistunut rahoituksensa suuntaamisessa - osakesäästäjät ja talouselämä hyötyneet

Tekes edistää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa  tarjoamalla rahoitusta, asiantuntijapalveluita ja verkostoitumisen mahdollisuuksia. Tekes:n asiakkaina ovat yritykset, tutkimuslaitokset, julkinen sektori sekä kolmas sektori.

Tekes on merkittävä vaikuttaja yhteiskunnassa ja sen osuus valtion budjetista on 1% luokkaa.  Tekes rahoitusta voi saada yritysten haasteellisiin ja uutuusarvoa sisältäviin kehittämisprojekteihin, julkiseen tutkimukseen sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden palveluiden kehittämiseen.

Tekes rahoituksen kohdistuminen (Lähde: tekes.)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Finanssivalvonta: Pankki- ja vakuutussektorin vakavaraisuus on vahva

–Kotimaisen finanssisektorin vakaustilanne on säilynyt hyvänä. Velkaantuneisiin maihin kohdistuvat riskit ovat kohtuullisen pienet, mutta kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden jatkuva epävarmuus ylläpitää välillisiä riskejä, jotka kohdistuvat myös Suomen finanssisektoriin.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Standard & Poor's antoi Suomelle parhaan AAA luokituksen

Standard & Poor's vahvisti 29.11.2010 Suomen valtiolle parhaan mahdollisen luottoluokituksen, AAA pitkäaikaiselle lainalle ja A-1 lyhytaikaiselle lainalle. Luokituksen näkymät ovat vakaat.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Piksua lukevat melko varakkaat konkarisijoittajat

Piksun lukijakysely on nyt suljettu, kiitos kaikille vastaajille. Leffalipun voittaneihin otetaan pian yhteyttä. Käytämme vastauksianne Piksun sisällön kehittämiseen. Tässä joitakin havaintoja vastanneista:

1. Teillä on jo jonkin verran kokemusta sijoittamisesta:

2. Teillä on melko mukava sijoitusvarallisuus:

 

3. Ette ole aivan untuvikkoja:


 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

IMF: Saharan eteläpuoleisen afrikan talous kasvaa yli 5% nopeudella

IMF: Saharan eteläpuolinen Afrikka toipuu - kasvu lähivuosina 5% paremmalla puolella.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Alexander Stubb:n asettama Suomi- brandi työryhmä esittää hyviä ajatuksia

Alexander Stubb:n asettama brandityöryhmä on luovuttanut loppuraporttinsa.
Seuraavassa Jorma Ollilan johtaman brandityöryhmän tärkemmät havainnot (Tulostiivistelmästä)
 • Vuoden 2030 Suomi on maailman ongelmanratkaisija
 • Maailman toimivin maa; Suomesta sosiaalisten innovaatioiden piilaakso
 • Drink Finland; Järvet juotaviksi ja luomua pöytiin
 • Kansankynttilät ilman rajoja; Suomalaiset opetuksenturvajoukot rauhantyössä

Lähde: Brandityöryhmän raportti:  http://www.tehtavasuomelle.fi/

Piksu toimituksen huomiot:

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Veckans Affärer: Viikon 47 osakesuositukset

Osta Getinge ja Stora Enso. Tässä lyhykäisyydessä  VA:n tämänviikoiset suositukset.

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Käteistä rahaa sosiaalitukena eikä julkisia palveluja

Rahan suora antaminen voi olla julkisia palveluja tehokkaampi tapa tuottaa hyvinvointia. Sosiaalihuollon asiakkaille annettu suora raha ei lisää sosiaalihuollon menoja. Se voi päinvastoin olla tavallisia julkisia palveluja tehokkaampi tapa tuottaa hyvinvointia, käy ilmi Britanniassa tehdyssä henkilökohtaisten budjettien kokeilussa. 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Börsveckan: Viikon 47 osakesuositukset

Osta Lagercrantz, Tretti, Cardo, Securitas, HMS Networks ja Bilia. Myy Probi. Odota-leiman saavat Elektronikgruppen,Netonnet ja Q-med.

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Maailman osakemarkkinoiden p/e suhde on 20 tuntumassa

Joskus on hyödyllistä katsoa missä maailman osakemarkkinat menevät - ollaanko kuplassa vaiko neutraalissa arvostustasossa. Eräs tapa katsoa asiaa on seurata osakkeista maksettavia p/e suhteita. Luotettavia p/e suhteita on kuitenkin vaikea saada. On kuitenkin eräs lähde joka on luotettava, rahastoyhtiöt. Eräät indeksirahastoja hallinnoivat rahastoyhtiöt laskevat salkkujensa p/e suhteet ja sitoutuvat siihen että annettu tieto on oikeellinen. Maaindeksejä seuraavien ETF rahastojen p/e suhteista saadaan tarkka kuva maailman osakemarkkinoiden yleisistä arvostustasoista.

Oheinen taulukko on koottu iShares rahastoyhtiön maakohtaisista rahastoista. Keskimääräiset p/e luvut ovat 20:n tuntumassa. Osakkeista saa näin laskien ihan kivaa noin 5% tuottoa. Arvostustasot eivät kuitenkaan ole alhaiset ja menemme ilmeisesti kuplan puolelle, jos osakkeiden hinnat vielä merkittävästi nousevat.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Eurostat: EU:n tavaraviennin ylijäämä USA:han lähes tuplaantunut

Eurostatin tiedotteen mukaan tavaravienti EU:sta USA:han kasvoi vuoden alkupuoliskolla 102 miljardista (H1 2009)  114 miljardiin € (H1 2010).  Samalla tuonti supistui 85 miljardista 82 miljardiin.

Suurimmat ylijäämät olivat Saksalla (16 miljardia), Irlannilla (5 miljardia) sekä Isobritannialla ja Italialla (molemmat 4 miljardia).

Suurina alijäämä oli Hollanilla (-5 miljardia).

Suomen tavaraviennin ylijäämä on laskenut tasolle 778M€ (867M€).

Mielenkiintoinen havainto on USA:n painon vähentuminen tavaraviennissä. Vuonna 2000 USA:n osuus viennistä oli 28%, viime vuonna enää 19%.

Myös tuonnissa USA:n paino on laskenut tasolta 21% vuonna 2000 viime vuoden 13% osuuteen.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Olli-Pekka Kallasvuo korostaa läpinäkyvyyden tärkeyttä

Perheyritysten liiton syyskokouksessa vapautuneesti puhunut Olli-Pekka Kallasvuo kertoi läpinäkyvyyden tärkeydestä.
- Kvartaalitalouden sykliin ja pakkoon liittyy paljon hyvää. Miellyttävä positiivinen pelko lisää läpinäkyvyyttä. Läpinäkyvyyden lisääminen yrityksessä on usein tuskallinen päätös, mutta kannustaa tarpeellisiin toimenpiteisiin, Kallasvuo arvioi.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Käyttäjän Piksu Toimitus blogi