Käyttäjän Piksu Toimitus blogi

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtiontalouden tarkastusvirasto: Valtiovalta ylittänyt menokehykset

Valtiontalouden kehysten menotasoa ei ole johdonmukaisesti ja avoimesti johdettu julkisen talouden kestävyyttä koskevista tavoitteista. Julkisen talouden kestävyyttä koskevat tavoitteet ovat jääneet saavuttamatta selviää valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle antamasta selvityksestä.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtio pelastamaan ihmisiä Nokia haaksirikosta

Työ- ja elinkeinoministeriö: Ministerit Pekkarinen ja Sinnemäki Nokian tilanteesta:

– Nokian ilmoittamien tärkeiden uudistusten vaikutukset varsinkin yhtiön tutkimus- ja kehittämistoimintoihin Suomessa merkitsevät uhkaa suurelle määrälle alan työpaikkoja Suomessa. Kysymys on ylivoimaisesti suurimmasta rakennemuutoksesta, mitä koskaan ennen on kohdistunut uuden teknologian toimialoille Suomessa.

– Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla käynnistetään välittömästi ja tiiviissä yhteistyössä Nokian kanssa toimet rakennemuutoksen hallituksi hoitamiseksi.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomalaisilla on hyvät sosiaaliset taidot ja niinpä ihmiset viihtyvät työssään

Hyvien työntekijöiden houkuttelemiseen, hyvien työntekijöiden luomiseen ja  heistä kiinnipitämiseen suhtaudutaan nykyään vakavasti ja työssä viihtyvyys onkin Suomessa yleensä hyvää. Videolla haastateltavana henkilöstöjohtaja Panu Luukka, toimitusjohtaja, Great Place to Work Institute sekä Maria Lundell Enfo Oyj.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtioneuvosto: Yritysten taakka kevenee - yhteiskunnan kilpailukyky paranee merkittävästi

  Merkittävä parannus suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn parantamiseksi valmisteilla. Hallituksen iltakoulussa käsiteltiin tänään yritysten hallinnollisen taakan vähentämistä. Valtioneuvosto hyväksyi maaliskuussa 2009 periaatepäätöksen kansalliseksi toimintaohjelmaksi yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi. Tavoitteena on, että taakkaa vähennetään neljänneksellä vuoden 2012 loppuun mennessä.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Metsäteollisuus ry: Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi 12 prosenttia

  Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi Suomessa vuonna 2010 noin 12 prosenttia edellisestä vuodesta, muttei yltänyt vielä vuoden 2008 tuotantoon.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Öljyn tuotanto ei enää kasva - maailma joutuu sopeutumaan

PhD Aki Järvinen: Öljyn tuotanto ei enää kasva ja maailmantalous joutuu jatkossa sopeutumaan uuteen tilanteeseen. Oheisella videolla kerrotaan öljyteollisuuden tämän hetken tilanne.

(Lisää tietoa sivustolla: www.samassaveneessa.info)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Sijoitusrahastojen pääoma ennallaan

  Finanssialan keskusliitto: Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma pysyi tammikuussa ennallaan. Rahastojen pääomat säilyivät yhteensä 61,5 miljardissa eurossa, vaikka rahastoihin sijoitettiin 93,3 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Kurssilasku kuitenkin vähensi pääomaa tammikuun aikana 98,1 miljoonaa euroa. (Tarkat tilastotiedot: Kuukausitilasto)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

DnBNor -norjalaiset osakesuositukset

DN.no kertoo DnBNor-pankin päivittäneen esimerkkisalkkuaan.

Uusina  salkkuun nostetaan Austevoll Seafood ja Sparebank1 SR-Bank.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Kotitaloudet suosivat osakerahastoja

Suomalaiset kotitaloudet ovat merkittäviä suomalaisten osakerahastojen suosijoita kun taas vakuutuslaitokset ovat mieltyneeet pitkän koron rahastoihin selviää Suomen pankin Rahasto-osuuksien jakautumista kuvaavasta tilastosta.

Suomalaisten rahastojen suomalaiset asiakkaat (Lähdemateriaali: suomenpankki / tilastot)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Korkeasuhdanne lähestyy huippua

Suomen elinkeinorakenne ja asema maailmankaupassa muistuttaa Saksaa ja niinpä saksalaisen IFO tutkimuslaitoksen mittaama suhdannetilanne antaa meillekin arvokasta tietoa Korot ovat lähdössä nousuun ja raaka-aineiden kohovat hinnat asettavat jo rajoitteita yritysten toiminnalle ja niinpä on hyvä tarkoin seurata suhdannekelloa. Kun kello on puoli kolme tai kolme alkavat monet sijoittajat siirtää rahaa korkomarkkinoille ja pörssikurssien kehitys tasaantuu.

Suhdannekierto saksalaisen IFO tutkimuslaitoksen mittaamana.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Aluehallintovirasto: Pienten yritysten työntekijät tyytyväisimpiä

Vuosina 2002 - 2009 fyysistä työympäristöä ja psykososiaalista kuormitusta mittaavaan työsuojeluhallinon (Julkaisija: aluehallintovirasto) kyselyyn vastasi yli 28000 työntekijää noin 1500 työpaikalta. Pienten alle 20 hengen työpaikkojen työntekijät olivat työoloihinsa kaikkein tyytyväisimpiä. Parhaiksi työolot koettiin informaatio- ja viestintätoimialalla sekä pankeissa ja vakuutuslaitoksissa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Sami Järvisen ja Antti Parviaisen "Pääomaturvattu sijoittaminen kirja" julkaistu

    Useimmille sijoittajille olennaisia eivät ole huimat tuotot vaan pääoman säilyttäminen. Sijoitustoiminnassa ja sijoitustuotteiden kehittämisessä on hyvin tärkeää ymmärtää psykologian vaikutus.

Sijoittajapsykologia on vaikuttanut merkittävästi strukturoitujen tuotteiden ja pääomaturvatun sijoittamisen suosioon. Suurin osa piensijoittajista kokee tappion ja voiton hyödyn epäsymmetrisenä: sijoituksen arvon aleneminen tuottaa huomattavasti enemmän tuskaa kuin voitot tyytyväisyyttä, toteavat Pääomaturvattu sijoittaminen -kirjan kirjoittaneet Sami Järvinen ja Antti Parviainen.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Hallitus esittää vuoden 2011 lisätalousarvioesityksessä uusia menoja ja velanottoa

Vuoden 2011 lisätalousarvioesitys eduskunnalle. Hallitus esittää uusia menoja ja lisää velanottoa.

Lisäbudjettiesityksessä varsinaisia tuloja vähennettäisiin 227 miljoonalla eurolla ja määrärahoja lisättäisiin 715 miljoonalla eurolla. Vuoden 2011 nettolainanottoa esitetään lisättäväksi 0,9 miljardilla eurolla. Valtion nettolainanotto olisi siten tänä vuonna 9,0 miljardia euroa. Sen seurauksena valtionvelan määräksi vuoden 2011 lopussa arvioidaan 84 miljardia euroa, mikä on noin 44,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Valtion budjettitalouden tasapaino vuonna 2011 (milj. euroa)

 

2011 budjetoitu

2011  lisätalousarvioesitys

2011 yhteensä

Tulot

42 456

 -227

42 230

Menot

50 527

  715

51 242

Varsinainen alijäämä

  8 071

  941

  9 012

Lähde: Valtiovarainministeriö / STT

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Veckans affärer: Verkko-osakevälittäjät ovat hyviä sijoituksia

Sekä Nordnet että Avanza ovat kiinnostavia ostokohteita nykykursseilla kirjoittaa Veckans Affärer.

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomalainen yhteiskunta toimii hyvin; Pk sektori tyollistää yhä enemmän

Pk- sektori kasvattaa osuuttaan työvoimasta kuten alla olevasta Suvi Kieman tilastokeskukselle laatimasta kuviosta voidaan nähdä (Julkaistu . Tieto & trendit  lehdessä.)

Työllisyyskehitys eri kokoisissa yriyksissä

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Teknologiateollisuus: Suuryritysten T&K tukien vähentäminen vaarantaisi talouskasvua

  Elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen asettama työryhmä on arvioinut työ- ja elinkeinoministeriön suuryrityksille myöntämiä yritystukia. Tänään jättämässään raportissa työryhmä päätynyt johtopäätökseen, että suuryrityksille maksettavilla tuilla on laajasti elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa hyödyttävä vaikutus, joka ulottuu huomattavasti tuen saanutta yritystä laajemmalle.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Mauri Pekkarinen: Kasvuhakuisille Pk- yrityksille lisää Tekes tukea

Pekkarinen: Valtion yritystuet alle kilpailijamaiden tason – innovaatiovuoto uhkaa!

– Asettamani asiantuntijaryhmän raportti osoittaa, että yritystukien määrä on Suomessa selvästi alle useimpien kilpailijamaiden tason. Suhteessa kansantuotteeseen tai asukaslukuun Suomea enemmän yritystukiin käytetään valtion rahaa muun muassa Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa ja Ranskassa, toteaa elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen kommentoidessaan valtiontukia arvioineen työryhmän raporttia, joka luovutettiin hänelle 1.2.2011.

 

– Valtaosa yritystuista käytetään pienten ja keskisuurten yritysten kehittämishankkeisiin ja vientiponnistelujen tukemiseen. Raportti osoittaa, että yritystuista suuryrityksille suuntautuu noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Ylivoimaiselta valtaosaltaan se on Tekesin myöntämää innovaatiorahoitusta.

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Tapiola uudistaa arvopaperivälityksensä

 

Tapiola Pankin arvopaperivälitys on toiminut eQ Pankin vanhalla alustalla ja se on tarjonnut monille sijoittajille eQ:sta tutun käyttöliittymän arvopaperikauppaan. Nordnetin ostettua eQ Pankin välitystoiminnan on Tapiola Pankkikin joutunut miettimään uudestaan kuinka tarjota arvopaperivälityspalveluita kuten Piksu palstalla jo kesällä kerrottiin.

Nyt Tapiola Pankki on tehnyt ratkaisunsa ja päättänyt tarjoat täyden palvelun arvopaperivälityspalveluita.  Tämä tarkoittaa arvopaperivälitystä sekä sähköisesti verkossa että meklareiden henkilökohtaista palvelua. Samoin sijoitustuotevalikoima tulee olemaan kattava:  osakkeet, korkotuotteet, hyödykkeet (ETC) ja pörssinoteeratut sijoitusrahastot (ETF).

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomi on siirtynyt askelen kohti sosialisista hyvinvointiyhteiskuntaa

Suomi on eräs maailman sosialistisimmista maista; julkisyhteisöjen kokonaismenojen suhde bruttokansantuotteeseen (BKT) oli 56,3 prosenttia vuonna 2009 (Lähde: tilastokeskus.fi)

Eräs maailman korkeimmista julkisen sektorin osuuksista ei välttämättä ole yksinomaan haitaksi. Huolehdimme yhteiskunnan kaikista jäsenistä hyvin, juuri niin kuin sosialismin periaatteisiin kuuluu. Suomalaisten onnellisuus on erään tutkimuksen mukaan maailman toiseksi korkeinta heti Tanskan jälkeen, jossa myös julkisen sektorin osuus on maailman korkeimpia.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomessa erittäin runsaasti teknologia startup yrityksiä

Harva on huomannut, että Suomessä on innovatiivisia teknologia startup-yrityksiä asukasta kohden enemmän kuin juuri missään muualla maailmassa. Ohitamme tällä sektorilla kirkkaasti innovatiivisuuden suurvallaksi kutsutun USA:n.

Ohessa ote www.deloitte.com tuottamasta vuoden 2010 listauksesta, jossa on osa parhaista kasvuyrityksistämme.

Parhaita suomalaisia kasvuyrityksiä (Lähde ja lisää tietoa: www.deloitte.com; copyritght ehdot: legal)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

ETF tuotteilla kehittyvien maiden lainamarkkinoille

Pystyykö piensijoittaja hajauttamaan kehittyvien markkinoiden lainamarkkinoille? Kyllä tämä on mahdollista. On olemassa kaksi ETF tuotetta, jotka tarjoavat mahdollisuuden tähän: WisdomTree Emerging Markets Local Debt (ELD) ja Market Vectors EM Local Curr Bond ETF (EMLC)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

IMF: Maailmantalous kasvaa noin 4,5 % vuoden 2011 aikana

Kansainvälinen valuuttarahasto tammikuun katsauksessaan:

  • vuoden 2011 talouskasvu on maailmassa suurin piirtein samalla tasolla kuin vuonna 2010 (4,5 % tuntumassa)
  • kehittyvät taloudet ovat ylikuumenemassa ja talouskasvu on vahvaa; pääoma virtaa alhaisen korkotason kehittyneistä maista kehittyviin maihin
  • kehittyneet taloudet kasvavat hitaammin; valtiontalouksien ylivelkaantumista joudutaan purkamaan ja työttömyys pysyy tästä syystä korkealla tasolla
  • afrikka saa osuuden pääomavirroista ja kehitys siellä on reipasta (6..7%/vuosi)
Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomalainen tyyliympäristö tarjoaa hyvän pohjan liiketoiminnalle

Muotitrendit tulevat Suomeen yhtä nopeasti kuin muuallekin Eurooppaan. Suomalaiset seuraavat muotia ahkerasti, ja muotisuunnittelija elää täällä rikkaassa vaikutemaailmassa.
Haastateltavat: Tuomas Laitinen, vaatetussuunnittelun lehtori, Aalto-yliopisto sekä Esa Rautaranta, turkistuottaja  (toteutus: Turkistuottajat, Deski.fi)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Mainostajien liitto: Mainonta kasvaa hurjasti - talous pyörii taas

Mainostajien liiton Mainosbarometrin mukaan markkinointiviestintä kasvaa viime vuodesta, ja näkymät ovat edelleen kirkastuneet syksyn kuluessa. Saldoluku on nyt 33, kun se alkusyksyn vastaavassa tutkimuksessa oli 27. Televisiomainonta on syksyä selkeästi enemmän suunnitelmissa, mutta printtimedian näkymissä ei ole piristymistä. Verkkomedia yleensä sekä sähköposti- ja mobiilimainonta kiinnostavat eniten.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Börsveckan suosittelee neljää osaketta

Börsveckan antaa neljä ostosuositusta: Bahnhof, Dannemora Mineral, Kabe ja Medcap. Lehti on vähemmän innostunut Nibe:n, Oriflame:n, Nobia:n ja Swedish Match:in osakkeista.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Kultaan sijoittavat ETF rahastot ovat hintabuumin syy

Kultaan sijoittaminen on tullut helpoksi, ja niinpä kultaan sijoitetaan yhä useammin:

  • kultaan voi sijoittaa pörssinoteeratun rahaston kautta (esim. GLD)
  • tai suoraan (esim Kultakeskus, Tavex)

Kullan hinta markkinoilla määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan. Kysyntä on viimeisen viiden vuoden aikana ylittänyt tarjonnan ja nimenomaan sijoituskullan kysynnällä on näinä epävarmoina aikoina ollut oleellinen vaikutus hinnanmuodostukseen.

Kullan käyttö maailmassa tonneina (Lähde www.gold.org)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Maailmanpankki: Suomi maailman tuotekehitysjohtaja

Suomalaiset panostavat Maailmanpankin mukaan eniten uusiin innovaatioihin ja uusiin mielenkiintoisiin asioihin, jos mittarina käytetään sitä montako henkilöä miljoonaa kohti on tuotekehitystehtävissä ja tutkimustehtävissä. 

Kovin kärki koostuu seuraavista maista:   1. Suomi, 2 Singapore, 3 Japani, 4 Tanska, 4 Norja, 5. Ruotsi, 6 Korea.

Tutkijoita ja tuotekehittäjiä miljoonaa asukasta kohden (Lähde: Maailamanpankki )

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Viestintäministeriö: Valtio tulossa partneriksi businessenkelitoimintaan (?)

  Viestintäministeri Suvi Lindén peräänkuuluttaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteisiä toimia aloittavien tietotekniikkayritysten rahoittamiseen. Lindénin mukaan valtio voisi tulla mukaan rahoittamaan aloittavaa yritystoimintaa kun yksityistä rahoitusta on järjestynyt.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Työvoimaministeriö: Työelämän laatu kohentumassa

Työelämän laatu on kohentunut vuoden 2010 aikana. Työnteon mielekkyys on kuitenkin työolobarometrin mukaan edelleen osa-alue, jossa yhteiskunnalla on paljon kehitettävää ja pohdittavaa. Tämä on koko yhteiskunnan toimintaan, asenteisiin, työtehtäväkiertoon ja työlainsäädäntöön liittyvä rakenteellinen seikka, jonka ratkaiseminen vaatii yhteiskunnallisia innovaatioita. 

Paikallinen sopiminen näyttää kuitenkin työvoimaministeri Anni Sinnemäen mukaan lisänneen avoimuutta, oikeudenmukaisuuden tuntua ja tyytyväisyyttä. Työolot ovat kokonaisuutena kehittyneet selkeästi parempaan suuntaan.

Työhyvinvoinnin muutoksen suunta (Lähde: Työolobarometri)

Lisää tietoa: Työvoimaministeriö

Sivut

Tilaa syöte RSS - Käyttäjän Piksu Toimitus blogi