Käyttäjän Piksu Toimitus blogi

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Työ ja Elinkeinoministeriö avannut työelämän kehittämispalveluja yhdistävän sivuston

  Osana suomalaisen yhteiskunnan uusien rakenteiden synnyttämistä on työ- ja elinkeinoministeriön palvelimilla avattu työelämän laadun verkkosivusto http://www.tem.fi/tyoelama. Sivusto kokoaa yhteen tietoa ja eri toimijoiden palveluja, joiden avulla työelämän laatua ja tuottavuutta voidaan parantaa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Veckans Affärer: Osta Cellavision

Veckans affärer suosittelee lääketekniikkayritys Cellavisionin osaketta.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomi saattaa päästä edelläkävijäksi innovatiivisten metsätuotteiden tekijänä

                            

Eeva Hellström/Sitra     Johanna Buchert/VTT

Perinteisten metsäteollisuustuotteiden rinnalle on nousemassa uusia innovatiivisia tuotteita. Tulevaisuudessa puusta voidaan tehdä esim. lääkkeitä, muovia ja polttoainetta. Suomessa alan tutkimus on maailman huippua ja saatamme jossakin vaiheessa päästä edelläkävijäksi myös osaamisen hyödyntämisessä.
Haastateltavat: Eeva Hellström, Maamerkit-ohjelman johtaja, Sitra sekä Johanna Buchert, tutkimusjohtaja, VTT

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Merkittävä kilpailuetu Suomelle: Yrityksen perustamisesta vaivatonta

      Yrityksen perustaminen helpottuu uuden sähköisen palvelun ansiosta. Maksuton perustayritys.fi/ palvelu säästää yrityksen perustajan aikaa ja hermoja sekä miljoonia euroja valtiolta. Uuden palvelun avulla suomalaisesta yhteiskunnasta tulee entistä kilpailukykyisempi ja joustavampi. 

"Yrityksen voi perustaa yhdellä istumalla, kun perustajan on aiemmin pitänyt täyttää kymmeniä eri lomakkeita, joissa kysellään samoja tietoja", sanoo Perusta Yritys Suomi Oy:n toimitusjohtaja Juha Rantanen.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

IMF: Baltian tiikereillä (Viro, Latvia, Liettua) taitava poliittinen johto

IMF suitsuttaa pääuutisenaan oheisella videolla "baltian tiikereiden" (Viro, Latvia, Liettua) hyvää poliittista johtoa ja taloudenpitoa. IMF pitää esimerkillisenä tapaa, jolla vaihtotaseen vajeesta aiheutunut talouskriisi on hoidettu tiukoilla ja päättäväisillä keinoilla. Poliittista johtoa ja yhteiskunnan toimintaa ihaillaan. Vaikeat ja välttämättömät, palkanalennuksiin ja omaisuusarvojen putoamiseen johtaneet toimenpiteet on kansan vilpittömällä tuella viety läpi ja nyt baltian tiikerit uhkuvat taloudellista ja yhteiskunnalliseen keskinäiseen luottamukseen liittyvää voimaa.   

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Juhani Turkkila:n väitöskirja: Suomi siirtynyt vuodesta 1989 alkaen kohti tasaveroa

Valtiotieteiden maisteri Juhani Turkkilan Helsingin yliopistossa 15.1. tarkastettavasta väitöksestä ”Tuloverojen reaalinen muuttuminen Suomessa; Kuusikymmentä vuotta verojen vuoristorataa” ilmenee, miten Suomessa on jo vuodesta 1989 saakka siirrytty kohti tasaveroa ja tulontasauksen hoitamista erilaisten tukimuotojen avulla.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtiontalouden tarkastusvirasto: Hallintoa on kehitettävä niin ettei julkinen sektori ole velkaantumisaltis

     Vaikka valtiontalouden kehykset ovat vaalikaudella 2007–2010 pitäneet, ei hallitusohjelmassa asetettuja julkisen talouden kestävyyttä koskevia tavoitteita ole saavutettu. Päätösprosesseja ja hallintotapaa on nyt kehitettävä niin, että vastaava ongelma ei pääse toistumaan. 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

USA:n ostopääliköt indikoivat talouden elpymistä

USA:n teollisuuden ostopääliköiden indeksi (ISM manufacturing) on vahvasti positiivinen.

Pörssikurssit alkavat yleensä laskea kun indeksi laskee alle 50 pisteen. Näin tapahtui vuonna 2000 ja vuonna 2007. Nyt indeksi on tukevasti positiivinen ja ennakoi vakaita tai jopa nousevia pörssikursseja.

USA:n ostopääliköiden indeksi (Lähde: www.martincapital.com)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Android mullistaa kännykkävalmistajien keskinäistä kilpailua

Android ei ole minkään yksittäisen mobiililaitevalmistajan hallussa (Android on Google:n kehittämä) ja mobiililaitevalmistajat ovat kokeneet Android:n puolueettomaksi ja  valmistajariippumattomaksi. Tämä on yksi syy miksi Android kasvattaa suosiotaan.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Eduskunnan tarkastusvaliokunta: Verottajan tavoittamattomiin livahtaa 4...5% (?) taloudesta

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan harmaata taloutta koskevan raportin mukaan jää Suomessa kokonaan tilastoimatta runsas prosentti kansantuotteesta (tilastokeskuksen arvio) ja veroviranomaisten ulottumattomiin jää noin 4...5...% kokonaistaloudesta.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Sosiaalinen media on lähiajan merkittävin (?) kansantaloudellinen kasvutekijä

Sosiaalinen media (facebook, keskustelupalstat,...) merkitsee merkittävää nostetta kansantaloudelle. Tieto kulkee nopeasti ja saavuttaa oikeat henkilöt, osaajat löytävät toinen toisensa, organisaatioiden julkisuuskuva tarkentuu ja yhteiskunnan dynamiikka paranee merkittävällä tavalla. Valtiovarainministeriön valmistelema ja vasta valmistunut tietoturvaohje tukee tätä kehitystä ja tarjoaa monia käytännön ohjeita siitä miten valtion organisaatiot (ja yritykset) voivat suhtautua sosiaalisen median asettamiin haasteisiin.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

USA:n asuntorakentaminen lähdössä kasvuun (??)

Lamaan johtanut kriisi alkoi USA:n asuntomarkkinoilta ja monet ekonomistit uskalsivat tuolloin ennustaa että USA:n asuntomarkkinoiden elpyminen tulee viemään viisi vuotta.

Alla on kurssikäyrät kolmesta USA:n keskisuuresta asuntorakentajasta (Lennar, DR Horton ja KB homes) ja ainakin kurssikäyrien perusteella voimme todeta että ekonomistit olivat oikeassa. Asuntorakentajien pörssikurssit arvostetaan suurin piirtein viidesosaan siitä arvosta, missä ne olivat viisi vuotta sitten.

Asuntorakentajien pörssikurssit verrattuna S&P 500 indeksiin (Lähde:http://finance.yahoo.com/  )

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Taloushallintoliitto: Yrittäjien yhteiskunnan hyväksi ottamaa riskiä tulee arvostaa

  Tänään julkaistun Hetemäen työryhmän ehdotuksissa väheksytään yritykseen sijoitetun oman pääoman riskiä, toteaa toimitusjohtaja Juha Ahvenniemi Taloushallintoliitosta. Yritykseen sijoitetulle omalle pääomalle laskettaisiin ehdotetussa osinkoverojärjestelmässä riskittömän valtiolainan korkoa vastaava tuotto (ns. normaalituotto) ja vain tuolta osin omistajayrittäjän osinkoa verotettaisiin kuten kenen tahansa yksityishenkilön saamaa pääomatuloa. Muilta osin ankarammin.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtiovarainministeriö: Verotuksen painopiste kohti kulutusverotusta

Verotuksen kehittämistyöryhmä (ns. Martti Hetemäen työryhmä) esittää verotuksen painopisteen siirtämistä maltillisesti työn verotuksesta kulutusverotukseen. Lisäksi esitetään painopisteen siirtämistä yhteisöverotuksesta henkilötason pääomatuloverotukseen.
Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Työ ja Elinkeinoministeriö: Työttömyys laskee !!!

  Kaikkien työttömien työnhakijoiden määrä laski marraskuussa 29 300:lla edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Työ- ja elinkeinotoimistoissa (TE-toimistoissa) oli marraskuun lopussa yhteensä 244 900 työtöntä työnhakijaa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

IFO:n mittaama suhdannetilanne indikoi pörssinousua

Suhdannekierto lähestyy vaihetta, jossa pörssiosakkeiden arvonnousut ovat maltillisia.  Alla on suhdannetilanne saksalaisen IFO tutkimuslaitoksen mittaamana.

- Nousuvaiheessa (Upswin) odotukset ovat korkealla mutta talous ei vielä kasva.
- Korkeasuhdanteessa (Boom) sekä odotukset että kasvu ovat voimakkaita.
- Laskusuhdanteessa (Downswing) odotukset ovat heikot mutta talous kuitenkin vielä kasvaa
- Lama (Recession) vaiheessa sekä odotukset että kasvu ovat heikkoja
 
Yleensä suhdanne kiertää nelikenttää kellon lailla siten, että pörssikurssit alkavat nousta noin klo 8.00 aikoihin ja karhumarkkinat (lasku) alkaa noin klo 14.30. Nyt suhdannekierto on edennyt suurin piirtein klo 13.30 kohdalle ja voimme vielä odottaa mukavia tuottoja.

Suhdannekellon tilanne (Lähde: ifo-group.de)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Euroalueen kokonaisvelkaantuminen oli lokakuussa 0,5% bruttokansantuotteesta

Euroalueen kokonaisvelanotto (sisältää julkisen sektorin, yksityisen sektorin ja yritykset) oli lokakuussa noin 0,5% bruttokansantuotteesta. Tämä tarkoittaa sitä että Euroalueen talous on kokonaisuutena lähes tasapainossa vaikka julkinen sektori velkaantuu.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

S- Pankki keskittyy päivittäisiin raha-asioihin

S-ryhmään kuuluva S-Pankki on suomalainen kauppapankki, jolla on noin 2,3 miljoonaa asiakasta. Harva sijoittaja on huomannut tätä vaihtoehtoa, sillä kyseessä on ennen kaikkea vaihtoehto päivittäisten raha-asioiden hoitoon. Mutta S-Pankki on mukava lisä suomalaiseen pankkitarjontaan.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtioneuvosto: Riippumaton elin valvomaan valtion finassipolitiikkaa (?)

Finanssipolitiikasta ja julkisen talouden ohjauksesta tulee todennäköisesti yksi tulevien hallitusneuvotteluiden keskeisistä kysymyksistä.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Finanssiala: Osakesijoitukset kotitalouksien suosiossa

Sekä kotitalouksien että yritysten luotonottohalukkuus on tasaantumassa, ilmenee Finanssialan Keskusliiton Pankkibarometrista. Myös sijoituskohteiden suosiosta annetaan aiempaa varovaisempia arvioita. Kysely toteutettiin marraskuun lopulla. Kotitalouksien sijoituksissa osakkeet ovat suosiossa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Handelsbanken: Suomen talous kasvaa ensi vuonna pirteästi

- Suomen kokonaistuotanto kasvaa ensi vuonna odotettua nopeammin
- Maailmantalouden kasvu on investointivetoista, mikä hyödyttää Suomea
- EKP kantaa huolta rahoitusjärjestelmän vakaudesta eikä nosta ohjauskorkoa vielä ensi vuonna

(koko katsaus pdf-muodossa: handelsbanken talousennuste.pdf)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Raaka-aineisiin keskittyvien yritysten arvostustasot korkealla

Globaaleista sektoreista materiaalit ja raaka-aineet ovat toipuneet kurssikuopasta kaikkein parhaiten, ehkä jopa liiankin hyvin. Yhteiskuntainfrastruktuurin alueella toimivien yritysten markkina-arvot pärjäsivät hyvin kun muut sukelsivat, mutta nyt on tilanne toinen. Lamasta kärsineet yritykset porskuttavat kun taas yhteiskuntainfrastruktuurista huolehtivien yritysten arvostustasot laahaavat perässä.

Globaalien osake-indeksien kehitys (Lähde: finance.yahoo.com)

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

ETLA: Seuraavan hallituksen tulisi karsia yritystukia ja kannustaa investointeihin

    Seuraavan hallituksen tulisi  (PDF-muodosssa: seuraavalle_hallitukselle.pdf):
  • karsia yritystukia
  • tehostaa palvelutuotantoa ja saada kuntien menokehitys kuriin uudistaa työttömyysturvaa työllistymistä paremmin kannustavaksi
  • muuttaa verotuksen painopistettä investointeja suosivasti
  • saattaa Suomen työeläkejärjestelmä rahoituksellisesti kestävälle pohjalle
  • tavoitella työurien pidentämistä laajalla toimenpidekokonaisuudella
  • asettaa itselleen tiukat ja selkeät finanssipolitiikan raamit
  • vahvistaa eläke- ja finanssipoliittista päätöksentekoa 
Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Börsveckan: Viikon 50 osakesuositukset

Osta Swedol, Electra, Kapp-Ahl, MQ ja New Wave. Odota Byggmax kanssa. Björn Borg:in  och Wesc:n kohdalla suositus on neutraali.

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtiovarainministeriö: Julkisen talouden 5% vaje poistetaan säästökuurilla

Valtiovarainministeriö:  Julkisen talouden vaje on noin 5% bruttokansantuotteesta ja se on syytä viipymättä hoitaa. Julkisen talouden kuluista on tavalla tai toisella tingittävä.   

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

SEB Enskilda: Osta Active Biotech

SEB suosittaa ostoa ja asettaa uuden tavoitekurssin 214 SEK (149). Noston takana on nostettu lanseeraustodennäköisyys Laquinimod -lääkkeelle.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Veckans Affärer: Viikon 49 osakesuositukset

Osta Sandvik ja Tradedoubler mutta myy Itab suosittaa VA viikon 49 lehdessään

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Finanssialan Keskusliitto: Sijoituspalvelututkinnolla ammattitaitoa asiakaspalveluun

Finanssialan keskusliitto suosittelee sijoituspalvelututkinnon suorittamista kaikille sijoituspalveluissa työskenteleville.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Veckans affärer: H&M ja RNB pois mallisalkusta, PA resources , Orexia ja Oasmia sisään

Veckans affärer on päivittänyt mallisalkkuaan. Kiihtyvä inflaatio Kiinassa aiheutta kustannuspaineita vaatealalle, siksi H&M ja RNB saavat lähteä mallisalkusta.

PA resources on lyöty turhan alas osakeannin ja toimarivaihdoksen jälkeen. Nyt VA näkee nousupotentiaalia nousevan öljyhinnan takia.

Kaksi biotekniikkayhtiötä on myös nostettu mallisalkkuun. Orexian kohdalla odotellaan pian amerikkalaisen FDA:n päätöstä syöpäkipulääke Abstralista. Hyväksyntä toisi kurssinousun. Oasmian kurssi on myös painettu turhan alas osakeannin jälkeen. Jos yhtiö saa yhteistyösopimuksen syöpälääke Paclicalin ympäriltä on nousupotentiaali iso.

VA:n osakesalkku käynnistettiin 18 tammikuuta 2010, jonka jälkeen arvo on noussut 10%. OMX-indeksi on samaan aikaan noussut 17%. Mitenkään ylivertaista enuustekykyä ei VA ole siis tähän mennessä osoittanut.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Käyttäjän Piksu Toimitus blogi