Käyttäjän Piksu Toimitus blogi

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtioneuvosto puolustaa suomalaisten oikeutta esitäytettyihin veroilmoituksiin

Euroopan komission on maaliskuussa antanut asetusehdotuksen, jonka tavoitteena on luoda arvopeperikeskuksille yhtenäiset toimintasäännöt ja standardit. Arvopaperikeskuksille esitetään yhtenäisiä toimilupaehtoja ja oikeutta tarjota palveluja muihin jäsenvaltioihin (niin sanottu EU-passin). Liikkeeseenlaskijoille esitetään oikeutta vapaasti valita arvopaperikeskus, jossa se laskee liikkeeseen arvopapereitaan.

Suomi edellyttää muutoksia, joilla voidaan jatkossa turvata tietojen saatavuus verotuksen ja omistuksen julkisuuden tarpeisiin

Valtioneuvosto kannattaa markkinoiden avaamista, arvopaperikeskustoimintojen harmonisointia, tehokkuuden lisäämistä arvopaperikeskus- ja selvitystoiminnassa sekä riskien vähentämistä arvopaperikeskus- ja selvityspalveluissa EU-alueella.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtiovarainministeriön mukaan riski takausvastuidemme laukeamisesta on todellinen

Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2011 on valmistunut. Tilinpäätöskertomus nostaa esille sen mahdollisen vaihtoehdon, että joudumme osittain vastaamaan tekemistämme (noin 3400€/kansalainen) takauksista.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Yritysten kokemat luottotappiot ovat Suomessa Euroopan alhaisimmat

    Intrum Justitian Eurooppalaisen maksutapatutkimuksen mukaan yritysten luottotappiot ovat Suomessa Euroopan alhaisimmat. Yritykset lisäävät tyypillisesti luottotappioriskin perimiinsä hintoihin. Suomen pieni luottotappioriski (1,6%) näkyy suoraan kansantalouden toiminnan järjestelmällisyytenä ja kilpailukykynä. 

Taloustilanne näyttää hyvin erilaiselta eri Euroopan maissa. Euroopan markkinat näyttävät jakautuneen kahtia: Suomi ja muut Pohjoismaat sekä Saksa pärjäävät talouskriisistä huolimatta kohtuullisen hyvin, kun taas Etelä- ja Itä-Euroopassa yritykset kärsivät pahoista taloudellisista ongelmista.

Tämä selviää tuoreesta Intrum Justitian Eurooppalaisesta maksutapatutkimuksesta. Vuosittain julkaistavaan tutkimukseen osallistui yli 7 800 yritystä 28 maasta. Päätulokset ovat seuraavat: 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomalaiset high-tech yritykset ovat ulkomaisten sijoittajien suosiossa

Ulkomaisia pääomasijoittajia palvelevan International VC Zonen mukaan suomalaiset hi-tech-yritykset keräsivät vuonna 2011 yli 127 miljoonaa euroa riskipääomaa, mikä on 39 prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna. Ulkomaisten sijoittajien osuus kasvoi huomattavasti.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Jyty: Suomella on edellytyksiä työelämän mallimaaksi maailmassa

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtajan Maija Pihlajamäen mielestä Suomesta on tehtävä työelämän kehittämisen johtava maa maailmassa.

"Maan hallitus on asettanut työelämän kehittämisstrategiassaan tavoitteeksi johtajuuden Euroopan tasolla, mutta miksi tyytyä siihen. Ykkössija maailmassa on kunnianhimoinen, mutta se on mahdollista saavuttaa, kunhan vain kääritään hihat ja ryhdytään hommiin", Maija Pihlajamäki linjasi liiton luottamusmiesseminaarissa Helsingin messukeskuksessa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Handelsbanken: Suomen talous kasvaa muuta eurooppaa ripeämmin

     Handelsbankenin ekonomistit ennustavat, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna yhden prosentin. Kasvuennuste ei ole muuttunut edellisestä joulukuun 2011 ennusteesta. Ensi vuonna kokonaistuotannon arvioidaan kasvavan 2,5 (2,4) prosenttia ja vuonna 2014 2,8 prosenttia.

   Suomi pärjää hyvin muuhun euroalueeseen nähden vuosina 2012-2014, Handelsbanken Suomen pääekonomisti Tiina Helenius arvioi. Odotamme ulkoisen kysynnän elpyvän maltillisesti viennin suotuisan suuntautumisen ansiosta, samalla kun vakaat työmarkkinat ja matalat korot tukevat kotimaista kysyntää.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

IMF: Maailmantalous kasvaa tasaista 4% vauhtia

IMF ennustaa huhtikuun katsauksessaan maailmantaloudelle hieman piristyvää, noin 4% luokkaa olevaa kasvua.

Kehittyvät taloudet kasvavat IMF:n mukaan tänä vuonna noin 6% nopeudella kun kehittyneiden maiden kasvu jää 1,5...2% luokkaan. Poikkeuksen muodostaa Euroalue, jonka talouskasvu mataa Espanjan ja Italian vuoksi lähellä nollaa tai jopa miinusmerkkisenä. Euroalueen reaalitalous näyttäisi vahvistuvan vasta ensi vuonna.

Talouskasvu vuonna 2012 (Lähde: IMF World Economic Outlook)

Talouskasvun veturina toimii kehittyvien maiden kulutuskysyntä, joka imee tuotteita ja palveluita. Kiinan ja USA:n välinen kaupan epätasapaino on sulanut tai sulamassa ja suurimmat talousalueiden väliset epätasapainot ovat nyt öljyä tuottavien maiden ja muun maailman välillä.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtio ja operaattorit toteuttavat yhdessä merkittävän mobiili-innovaation

Valtio ja operaattorit (Elisa, Sonera ja DNA) toteuttavat yhteistyössä merkittävän mobiili-innovaation. Internetin käyttö mobiileilla saavuttaa kilpailuedun kun mobiililaitteen SIM kortilla tapahtuva automaattinen tunnistautuminen internet palveluihin avataan 23.4.2012 käyttöön Suomessa.

Kansalaisen tunnistus- ja maksamispalvelun "Vetumassa" ansiosta kansalaiset voivat tunnistautua lukuisiin julkishallinnon palveluihin vaivattomasti kännykän avulla. Käytännössä asiointi esimerkiksi Suomi.fi –portaalissa ja useissa kuntien, ministeriöiden ja virastojen sähköisissä asiointipalveluissa helpottuu tuntuvasti.

- Esimerkiksi Kansalaisen asiointitiliin voidaan jatkossa tunnistautua kännykällä, jolloin asiointitilin viestien lukeminen onnistuu vaikkapa bussimatkalla, kertoo Vetuman palvelupäällikkö Tapani Puisto Valtiokonttorista.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

OECD: Kiinassa ja Intiassa käänne kohti vahvempaa talouskasvua

OECD:n viimeisen "Composite leading indicator" raportin mukaan lähes kaikki suuret taloudet (USA, Kiina, Japani, Intia, Saksa, Englanti, Brasilia,..) ovat kasvussa eivätkä suhdanteet muuallakaan (Kanada ja Venäjä) enää huonone. Suurehkoista talouksista vain Italia ja Ranska osoittavat heikkenemisen merkkejä.

OECD:n "composite leadin indicator" suhdannemittari (Lähde: OECD)

Uutta tässä suhdanneraportissa on Intian ja Kiinan talouksien kääntyminen nousu-uralle. Tilanne oli vielä kuukausi sitten epäyhtenäinen. Saksan, USA:n taloudet menestyivät, mutta muuten kuva oli epäselvä.

Sijoittajalle tämä antaa luottamusta tulevan kesän kehitykseen. Viime suven kaltaista syvää ja kipeää notkahdusta tuskin tarvitsee pelätä.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Vahva suomalaisedustus Red Herring listalla

2000-luvun alussa maineeseen noussut Red Herring on nykyään suuntautunut edistämään uuden teknologian tapahtumia ja palkintoja. Red Herring tekee valitsemistaan kärkiyrityksistä mm. seuraavia listauksia: Red Herring Globaali 100, Red Herring Eurooppa 100 ja Red Herring Aasia 100.  

Nykyään pelkästään internetissä toimiva lehti on julkistanut Red Herring Eurooppa 100 finalistien listauksensa, jossa suomalaisyritykset ovat vahvasti esillä. Lista 238 yritysehdokkaasta eniten, 47 on Englannista, mutta jo toisella sijalla 24 ehdokasyrityksellä ovat suomalaiset.

Suomen perään jäävät täpärästi Saksa 22, Ranska 21 ja Israel 20. Muiden pohjoismaiden ehdokasyritysten luvut ovat Tanska 16, Ruotsi 15 ja Norja 5.

Listalle mukaan päässeistä 24 suomalaisesta mainittakoon seuraavat yritykset:

Cognitive Maps Ltd

Ekogen Oy

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtionvarainministeriö: Suomen talousnäkymät hieman myönteisemmät

   Suomen talousnäkymät ovat tällä hetkellä hieman myönteisemmät kuin vuoden 2011 lopussa. Vuodelle 2012 ennustetaan 0,8 prosentin kasvua ja se on hyvin pitkälti yksityisen kulutuksen varassa selviää valtionvarainministeriön tuoreesta taloudellisesta katsauksesta.

Ennusteen mukaan maailmankauppa ja -talous kasvavat kohtuullista vauhtia, joskin hitaammin kuin vuonna 2011, mutta Suomen viennin kasvu ei pysy vauhdissa mukana eli markkinaosuuden pienentyminen jatkuu.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Finanssivalvonta: Työeläkelaitosten hallinnossa ja riskienhallinnassa kehityskohteita

Finanssivalvonta: Työeläkevakuutusyhtiöt harjoittavat sosiaaliturvaan kuuluvaa lakisääteistä eläkevakuutusta. Niillä on hoidettavanaan erittäin merkittävä sijoitusvarallisuus, ja niiden on sijoitettava varat tuottavasti ja turvaavasti. Tästä syystä niiden riskienhallinnan ja luotettavan hallinnon laadun tulisikin olla finanssisektorin parhaiden kansainvälisten käytäntöjen tasolla, johtaja Anneli Tuominen painottaa. Finanssivalvonta korostaa myös riittävän sijoitus- ja riskienhallinnan osaamisen merkitystä kaikissa työeläkelaitoksissa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

PT: Suomen talous kasvaa muuta Eurooppaa rivakammin

Kuluvan vuoden alussa Euroopan velkakriisi alkoi laantua, ja PT:n ennuste nojautuu oletukselle, että se pysyy kohtuullisesti hallinnassa jatkossakin. Korkotaso nousee ennustejaksolla vain vähän.

Talouskasvu nopeutuu useimmissa maailman maissa

Talouskasvu nopeutuu jo hieman useimmissa maailman maissa, ja se kiihtyy edelleen ensi vuonna. Euroalue kasvaa tänä vuonna 0,4 ja ensi vuonna 1,4 prosenttia. Euroopassa kehitys on kuitenkin varsin kaksijakoista. Kun Keski- ja Pohjois-Euroopan maissa talouskasvu on selvästi keskimääräistä parempaa, ovat finanssipolitiikkaansa voimakkaasti kiristäneet Etelän kriisimaat taantumassa ainakin vielä tänä vuonna.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Yrittäjä maksaa tuloistaan enemmän veroa kuin palkansaaja

   Yrittäjän veroaste on 3,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin palkansaajan, jolla on sama tulotaso. Tähän tulokseen päädytään, kun otetaan huomioon ansio- ja pääomatuloista maksettavat verot sekä lakisääteiset vakuutusmaksut. Tulotasona on käytetty yrittäjien keskimääräisiä veronalaisia tuloja, jotka olivat 40 638 euroa vuonna 2010. Tällä tulotasolla yrittäjän veroaste oli 33,2 prosenttia ja palkansaajan  29,7 prosenttia.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

OECD:n toimenpiteet nostaisivat elintasoamme noin 13%

OECD on valmistellut Euroalueelle suunnatun suosituslistan rakenteellisista toimista ja laskenut toimenpiteiden yhteisvaikutuksen bruttokansantuotteeseen seuraavan kymmenen vuoden aikana. Suosituslistan mukaiset toimenpiteet nostaisivat OECD:n mukaan Suomen elintasoa yhteensä 13,5% seuraavan kymmenen vuoden aikana.

OECD:n suosittelemien toimenpiteiden vaikutus bruttokansantuotteeseen (Lähde: OECD)

Suositellut toimenpiteet:

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Keski-Euroopan noususuhdanne näyttää kestävän

Saksan ja keski-Euroopan taloutta seuraava IFO indeksi on nousussa. Saksan IFO indeksi heijastelee ennen kaikkea Euroopan taloutta, mutta Saksa on vientivaltainen ja sen tilanne kertoo paljon myös maailmankaupan ja maailmantalouden suunnasta.

Talouden tilanne ja odotukset Saksassa (Lähde: IFO)

Osakesijoittajan kannalta tärkeä, niin sanottu suhdannekello, on Saksan IFO instituutin mittausten mukaan tilanteessa, jossa kurssinousu yleensä käynnistyy. Sanotaan, että osakesijoittajan kello on puoli yhdeksän aamulla. Osakekurssien kannalta tämä on ollut yleensä otollista aikaa ja monasti tätä hyvää aikaa kestää yli puoli vuotta ja joskus jopa yli vuoden. 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtiovarinministeriö: Valtiontalous tasapainottuu vuodesta 2013 alkaen

Valtiontalouden alijäämä on tänä vuonna noin 4,6% BKT:stä (7,5 Mrd€). Hallituksen päättämät säästöt tasapainottavat valtiontaloutta vuodesta 2013 alkaen selviää menokehyksen tunnuslukuja koskevasta raportista

Vuoden 2012 lisätalousarvioesitys

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomalaisten yrityksien palveluksessa työskentelee vajaa miljoona ulkomailla

Palkansaajien tutkimuslaitos: Monikansallisten suomalaisyritysten sopeutumisessa globaaliin talouskriisin kiteytyy niiden kansainvälistymisen nykyvaihe. Vuonna 2009 suomalaiset monikansalliset yritykset työllistivät noin miljoona henkeä, joista lähes 60 prosenttia työskenteli ulkomailla. Vuosien 2007–2009 finanssikriisin aikana niiden liiketoiminnan painopiste muuttui edelleen Suomesta ulkomaille, sillä niiden henkilöstö supistui Suomessa selvästi enemmän kuin ulkomailla.

Työpaikkojen vähennykset painottuivat teollisuusyrityksiin; sen sijaan rakentamisessa ja palvelualoilla henkilöstö kasvoi kriisistä huolimatta. Suomessa onkin alkanut ja vahvistunut palvelualoilla ja myös rakentamisessa toimivien yritysten liiketoiminnan siirtyminen ulkomaille.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Finanssialan keskusliiton pankkibarometri kääntymässä kohti parempaa

Finanssialan Keskusliiton tuoreen Pankkibarometrin mukaan pankinjohtajat odottavat, että yritysten ja kotitalouksien luotonottohalukkuus pysyy lähikuukausina viimevuotista laimeampana.

Pankkibarometrin luoton kysyntää koskevat odotukset ovat ennustaneet hyvin Suomen talouden ja pörssikurssien kehitystä. Pankkibarometrin nousu alkuvuodesta 2009 ja taas lasku alkuvuodesta 2011 käyvät hyvin yksiin pörssikurssien kehityksen kanssa. Luotonkysyntää koskevat odotukset ovat nyt kääntyneet kohti parempaa.

Pankkibarometri (Lähde: Finanssialan keskusliitto)

Alkuvuonna koettu pörssikurssien voimakas nousu on kasvattanut osakesijoitusten ja osakerahastojen suosiota kotitalouksien ja yritysten keskuudessa. Talletusten suosio jatkuu yhä hyvänä. Barometrikysely tehtiin helmi-maaliskuun vaihteessa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Arjen katsaus: Suomalaisten ostovoima säilynyt tai jopa parantunut

   Vaikka uutisissa kuullaan tuon tuosta huonoja uutisia Euroopan talouskriisistä, on tutkimusten mukaan suurimmalla osalla suomalaisista ostovoima säilynyt ennallaan tai jopa parantunut. Kolmasosa kertoo säästävänsä pahan päivän varalle, mutta millä muulla tavoin suomalaiset suhtautuvat tällä hetkellä rahankäyttöön ja tuhlaamiseen? 

Haastateltava: Marja Pajulahti, toimitusjohtaja, Tapiola Pankki,  Toimittaja: Markus Lintu; Deski.fi

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Ministeri Häkämies: Suomeen kehitetään kotimaiset pääomamarkkinat

  Konsernijohtaja Kari Stadighin vetämä työryhmä on ansiokkaasti analysoinut maamme pääoma- ja rahoitusmarkkinoita ja perustellut ehdotonta kasvun välttämättömyyttä. Ryhmä on tehnyt selkeitä ja konkreettisia ehdotuksia, joilla kasvua ja työllisyyttä voidaan edistää. Ehdotukset palvelevat hallituksen kehysriihivalmistelua, jossa kasvun vahvistaminen on vahvasti esillä, rahoitusmarkkinoista valtiovarainministeriössä vastaava ministeri Jyri Häkämies sanoo.

Stadighin työryhmän työ täydentää Matti Alahuhdan taloudellisten ulkosuhteiden ja Jorma Elorannan investointien edistämistä koskevia selvitysraportteja.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Pääomamarkkinastrategiaa valmistelevalta työryhmältä huolellisesti mietityt suositukset

Kansallista pääomamarkkinastrategiaa valmisteleva työryhmä on luovuttanut mietintönsä ministeri Jyri Häkämiehelle. Valmistelevan työryhmän raportti sisältää perusteellisen ja huolellisesti mietityn joukon tärkeitä suosituksia siitä, miten Suomen kilpailukykyä ylläpidetään:

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Osakesijoittaminen kannattaa aloittaa oman pankin osakerahastoista

Miten piensijoittjan kannattaa aloittaa osakesijoittaminen?

Osakerahastot ovat luonnolinen tapa aloittaa

Rahastot ovat luonnollinen tapa aloittaa. Monilla rahoituslaitoksilla on hyvä valikoima rahastoja ja omastakin pankista löytää itselleen soveltuvan rahaston, josta voi aloittaa. Jos haluaa tehdä tarkempaa vertailua vaihtoehtojen välillä niin sopivia palveluita tarjoavat muun muassa Eufex ja Morningstar. Yleistietoa rahastoista saa esimerkiksi Sijoitustutkimus OY:n tekemästä rahastoraportista.

Rahastojen menestykselle oleellista on rahaston toimiala ja salkunhoitajan taito. Niinpä kannattaakin seurata tarkoin sitä milloin salkunhoitaja vaihtuu. Keskinkertainen rahasto saattaa yllättäen alkaa menestyä kun rahastonhoitaja vaihtuu. 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Euroopan keskuspankki tukee inflaatiolla velkaantuneita maita

Euroopan keskuspankki (ECB) on onnistunut pitämään inflaatiovauhdin 2,5% yläpuolella. Tämä on vallitsevissa oloissa hyvä saavutus ja vaikuttaa positiivisesti Euroopan julkiseen talouteen:

  • Valtioiden velkataakka sulaa erityisesti niiden osalta (Kreikka, Italia, Espanja, Portugal...),  joilla on paljon velkaa.
  • Sijoittajavastuu toteutuu ja maksumiehiksi joutuvat ne, joilla on paljon huonosti tuottavia talletuksia ja rahamarkkinasijoituksia, joiden arvoa inflaatio kalvaa.

Euro alueen inflaatio (Lähde: ECB)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Tapiola: Talouden kasvu jatkuu euroalueen ulkopuolella

  Talouden jyrkin pudotusvaihe Euroopassa näyttäisi olevan takanapäin. Ennusteiden mukaan euroalue painuu kuitenkin taantumaan tänä vuonna ja tilanne on selvästi heikompi kuin USA:ssa tai kehittyvillä markkinoilla. Tapiola Pankin näkemyksen mukaan tilanne suosii edelleen yhtiöitä, joiden liiketoiminta kohdistuu Euroopan ulkopuolelle, erityisesti kehittyville markkinoille. Tämä on hyvä huomioida sijoituskohteita arvioitaessa. Hajauttamisen ja suunnitelmallisuuden merkitys sijoittamisessa korostuvat.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Palvelualojen tuottavuus kasvussa

  Puolet työvoimastamme työskentelee palvelualoilla. Mari Kangasniemi:n uusimmasta palvelualojen tuottavuuden mittaamista koskevasta tutkimuksesta selviää, että yksityisten palvelualojen (kauppa, majoitus- ja ravitsemusala sekä kiinteistöala) tuottavuus on viimeisten viidentoista vuoden aikana noussut ripeästi.

 

Työn tuottavuus kaupan alalla (Lähde:PT, PAM ja Tilastokeskus)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Hypoteekkiyhdistys: Asuntojen reaalihinnat ovat laskussa

Asuntojen hintojen lakipiste oli kesäkuussa 2011 ja reaalihinnat ovat vuositasolla laskussa selviää Hypoteekkiyhdistyksen tuoreesta asuntomarkkina-analyysistä. Nimellishintojen hienoinen lasku jatkunee edelleenkin. Valtion odotettavissa olevat menoleikkaukset ja veronlisäykset voivat kohdistua jo ennestään kallistuneeseen asumiseen ja heikentää silloin entisestään asuntomarkkinanäkymiä.

Korkeita rakennuskustannuksia pitäisi voida nyt alentaa. Pääkaupunkiseudulle tarvittaisiin kipeästi uusia kohtuuhintaisia perheasuntoja. Kalliista luksusasunnoista ei ole pulaa.

Asuntoa vaihdettaessa ensin vanhan myynti, sitten vasta uuden hankinta.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomen talous selviää pienten ja joustavien yksikköjen varassa

Suomen Akatemian tukema kansainvälinen IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) tutkijaryhmä on laatinut Suomen kansantaloudelle stressitestin, jonka avulla etsitään toimenpiteitä selviytyä mahdollisista shokkitilanteista. Shokkeina käytettiin mm. internetin romahtamista, Nokian maastalähtöä ja energian hinnan laskua 90%:lla.

Pienten yhteistoiminta on kaunista

Hankeen esittelytilaisuudessa tutkimusryhmän jäsen, professori John Casti totesi mm. "Globaalin talouden epävarmuudet kasvavat, mutta Suomen tapaisella pienellä  kansantaloudella on hyvät edellytykset selvitä.  Kysymys ei ole vain siitä, että shokeista selvitään hengissä, vaan siitä, että nopea ja notkea, pienistä toiminnallisista yksiköistä koostuva maa pystyy myös hyödyntämään epävarmuuden mukanaan tuomat mahdollisuudet".

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Kuka maksaa velat ja eläkkeet? 1970 -luvulla syntyneet ja nuoremmat väliinputoajia eläkekeskustelussa

   Kevään aikana kehysriihessä käsitellään valtiontalouden sopeuttamistoimia, kestävyysvajetta sekä työurien pidentämistä osana sen ratkaisua. Tradenomiliitto TRAL ry kantaa huolta työelämän nuorten osaajien tulevaisuudesta; julkinen keskustelu keskittyy valtaosin suurten ikäluokkien tilanteeseen, vaikka tosiasiallisesti velanotto ja eläkeuudistukset koskevat erityisesti 1970-luvulla syntyneitä ja sitä nuorempia ikäpolvia.

- Jo yksin valtion velka siirtyy tulevien ikäpolvien maksettavaksi, puhumattakaan eläkejärjestelmän maksupaineista. Uudistuksia on tehtävä pikaisesti, sanoo puheenjohtaja Niko Aaltonen TRAL:sta.
- Tradenomeista noin 60 prosenttia on syntynyt vuosien 1972-1982 välillä ja näitä ikäluokkia sekä niitä nuorempia tulevat uudistukset koskevat kaikkein eniten. Keskeisin kysymys kuuluukin, maksetaanko laskut nyt vai tulevaisuudessa, jatkaa Aaltonen.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Euroopan kuluttajien luottamus vahvistumassa

Kuluttajien luottamus nousi tammikuussa sekä euroalueella että EU:ssa kokonaisuudessan. Euroopan komission taloudellisten asioiden sihteeristö (Directorate-General for Economic and Financial Affairs; DG ECFIN) arvioi kuluttajien luottamuksen parantuneen edelleen helmikuussa.

Kuluttajien luottamus (Lähde: Euroopan komissio)

Sivut

Tilaa syöte RSS - Käyttäjän Piksu Toimitus blogi