Käyttäjän Piksu Toimitus blogi

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Teknologiateollisuus: Kasvu pysähtynyt ja loppuvuosi näyttää heikommalta

    Teknologiateollisuuden uudet tilaukset ja tilauskanta Suomessa ovat kääntyneet laskuun viime kuukausina. Liikevaihdon arvioidaan jäävän syksyllä viimevuotista pienemmäksi. Samalla Suomen kustannuskilpailukyky suhteessa keskeisiin kilpailijamaihin on heikentynyt eikä teollisuuden tuottavuus ole kehittynyt toivotulla tavalla. Taantuma korostaa entisestään tarvetta parantaa Suomen ja vientiteollisuuden kilpailukykyä.

Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa oli tammi-huhtikuussa prosentin suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Uudet tilaukset ja tilauskanta ovat kuitenkin kääntyneet laskuun viime kuukausina. Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan syksyllä alemmalla tasolla kuin viime vuonna samaan aikaan.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Osakkeet laskeneet viimeisen vuoden aikana kaikkialla maailmassa

 

Harva osakesijoittaja on viimeisen vuoden aikana menestynyt. Suomalaiset osakkeet ovat trading economics mukaan laskeneet peräti 26% eikä meno ole ollut ruusuisempaa muuallakaan. Perää pitävät etelä-Eurpoopan maat: Kreikka, Italia ja Portugal ja ainakin noiden maiden osakesäästäjät ovat joutuneet sijoittajavastuuseen valtiontaloutensa kompuroinnista.

Yli kymmenen prosentin kurssinousuihin pääsivät Venezuela, Filippiinit, Pakistan ja Mexico, mutta harvapa meistä on pitänyt rahojaan kiinni näissä indekseissä. Merkittävistä pörssimaista USA oli ainoa joka palkitsi osakesijoittajan edes vaatimattomalla 1,7 % kurssinousulla.

 

 

Taulukko: 12 kk pörssikurssien muutos trading economics mukaan (Lähde: Trading Economics)

Huom: Talukon arvot eivät ole aivan tarkkoja  (Piksu toimituksen huomio)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

IMF: Monet riskit uhkaavat maailmantalouden kasvua

IMF:n talouden tilaa käsittelevässä katsauksessa todetaan, että maailmantalouden kasvu on viimeisen kvartaalin aikana heikentynyt. Euroalueen rahamarkkinoiden ja valtiontalouksien rahoitustilanteen jännitystila on noussut lähelle vuoden 2011 lopun tilannetta samalla kun myös kehittyvien maiden talouskasvu on osoittamassa heikkenemisen merkkejä.

IMF uskoo, että näistä huolestuttavista kehitystrendeistä huolimatta maailmantalouden kasvu tulee säilymään 3,5%...3,9% tasolla tänä ja ensi vuonna. Tämä ennuste perustuu siihen oletukseen, että Euroalueen kriisi alkaa vähitellen helpottaa ja että kehittyvissä maissa tehdyt talouden kevennystoimet realisoituvat talouskasvuksi ja investoinneiksi.

Maailmantalouden indikaattorit (Lähde: IMF:n maailmantalouden tilaa koskeva päivitys 7/2012)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Oseke-emissioiden määrä kasvaa sitten kun korot nousevat

Osake-emissiot ovat viimeisten parin vuoden aikana olleet vähissä selviää Suomen Pankin julkaisemasta OMX Helsinki osake-emissioita käsittelevästä tilastosta.

OMX Helsinki noteerattujen yritysten osake-emisiot. (Lähde: Suomen Pankki)

Osakkeet ovat edullisia ja tämä tekee oseke-emissio perustaisen rahoituksen hakemisen yrityksille edulliseksi, mutta silti emissioita on vähän. Syitä alhaiseen emissio-intoon ovat:

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

OP- Pohjola ryhmä johtaa pankkien markkinaosuustaistoa

Pankkien markkinaosuudet ovat Finanssialan keskusliiton 6.7 julkaiseman vuositilaston mukaan pysyneet lähes muuttumattomina. OP- pohjola ryhmä on vahvistanut hieman markkinajohtajan asemaansa kun taas Nordea ja Sampo-pankki konserni ovat hieman supistuneet.

Pankkien markkinaosuudet (%) (Lähde: Finanssialan vuositilastot 2011 ja 2010)

Pankkien markkinaosuuksien vakautta selittää pankkitoiminnan luonne:

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomen teknologiateollisuudessa on tulevan kasvun tekijöitä

    Teknologiateollisuus ry:n tekemän kyselyn mukaan teknologiateollisuuden alihankinnan kysyntätilanne on alkuvuonna pysynyt ennallaan. Alihankintatilausten kasvusta raportoi noin 40 prosenttia yrityksistä ja pienenemisestä joka neljäs.

Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialat ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka-ala. Toimialalla tehdään 80 % koko elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala vastaa 60 % Suomen koko viennistä, ja liikevaihdosta yli 70 % kertyy globaaleilta markkinoilta. Teknologiateollisuus ry:n runsaat 1 600 jäsenyritystä edustavat lähes 90 % Suomen koko teknologiateollisuudesta.

Kapasiteetti sopeutuu

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Finanssiala: Suomalaiset sijoittajat reagoivat aktiivisesti suhdanteisiin

   Suomalaiset kotitaloudet reagoivat herkästi talouden muutoksiin ja vaihtavat aktiivisesti sijoituskohteita. Finanssikriisin seurauksena kotitalouksien rahastopääoma on edelleen noin kolmanneksen pienempi kuin vuoden 2007 alussa, kertoo tuore Finanssialan Keskusliiton (FK) raportti kotitalouksien rahastosäästämisestä.

Kotitalouksien rahoitusvarallisuus (Lähde: Finanssialan keskusliiton raportti säästämisestä)

Kotitaloudet ovat suurin yksittäinen sijoitusrahastoihin sijoittava sektori Euroopassa. Sekä Suomessa että muualla euroalueella kotitalouksien suorien rahastosijoitusten osuus rahastojen kokonaispääomasta oli viime vuoden lopussa noin kolmannes.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Palkansaajien ostovoima kasvaa tänä vuonna puoli prosenttia, mutta heikkenee ensi vuonna

  Palkansaajien ostovoima kasvaa tänä vuonna noin puoli prosenttia, arvioi Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta 27.6.2012 julkaisemassaan raportissa, Talousnäkymät ja palkanmuodostus. Koska työpanos työllisten määrällä mitattuna pysyy edellisvuoden tasolla, työllistä kohden ostovoima kohoaa samoin noin puoli prosenttia.

Keskipalkan ostovoima (Lähde: Valtioneuvoston kanslia/Talousnäkymät ja palkanmuodostus)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Toimialasijoittaminen on kannattavaa

Toimialojen pörssikehityksessä on suuria eroja ja toimialoihin keskittynyt sijoittaja onkin tehnyt viime vuosina hyvää tiliä. Parhaisiin suomalaisiin toimialoihin sijoittava on nähnyt omaisuutensa kaksinkertaistuvan viimeisen viiden vuoden aikana kun taas perusteollisuuteen, ja teknologiaan keskittyvän omaisuus on puolittunut. 

Toimialojen kehitys OMX HEX pörssissä (Lähde: Suomen Pankki)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Muutamien maiden osakkeet ovat houkuttelevan edullisia

Osakkeet ovat kohtuuhintaisia selviää iShares:n kokoamista MSCI indeksien P/E ja P/B arvostustasoista ja Suomen osakkeet kuuluvat kehittyneen maailman edullisimpiin. Meitä edullisempia markkinoita P/E suhteella mitattuna ovat Venäjä, Italia, Puola, Singapore, Etelä-Korea sekä Kiina.

MSCI osakeindeksien arvostustasoja (Lähde: iShares)

Pohjoismaat eivät muodostayhtenäistä ryhmää. Tanskan osakkeet kuuluvat yhdessä Intian, Mexikon, Chilen ja USA:n kanssa kalleimpiin kun taas muiden pohjoismaiden arvostustasot ovat maltillisempia.

Yleisesti ottaen beta kertoimella mitattu korrelaatio S&P indeksiin on korkea. Lähes kaikkien maiden indeksit seuraavat S&P500 indeksiä voimistaen heiluntaa. Ainoastaan Japanin ja Turkin osakkeet muodostavat jonkinlaisen turvasataman.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Helsinki ohittanut investointikohteena Tukholman, Kööpenhaminan, Oslon ja Tallinnan

  Helsingin seutu houkutteli eniten ulkomaisia investointeja vuonna 2011. Tukholma, Kööpenhamina, Oslo ja Tallinna jäävät taakse nyt ensimmäistä kertaa sekä suorien ulkomaisten investointien että ulkomaisten pääomasijoitusten määrässä.

Suorissa ulkomaisissa investoinneissa Helsingin seudulle kasvua oli 200 prosenttia (18 vuonna 2010, 54 vuonna 2011) ja ulkomaisissa pääomasijoituksissa 143 prosenttia (7 vuonna 2010, 17 vuonna 2011) edellisvuoteen verrattuna. Myös ulkomaisia yritysostoja tehtiin aiempaa enemmän: (28 vuonna 2010, 34 vuonna 2011). Ulkomaisten yritysostojen osalta Helsinki on vertailun seuduista ainoa, jossa määrä ei ole laskenut vuosina 2008–2011. Vuonna 2011 ulkomaiset investoinnit ovat luoneet tai turvanneet yli 2 000 työpaikkaa Helsingin seudulla.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomesta tullut sähköisen asioinnin huippumaa

  Suomi on sijoittunut yhdeksänneksi YK:n joka toinen vuosi julkaisemassa valtioiden sähköisen hallinnon vertailussa. Suomi paransi sijoitustaan vuoden 2010 vertailuun verrattuna kymmenen askelta.

Suomelle luovutetaan YK:n erityispalkinto erinomaisesta edistymisestä sähköisten palvelujen jakelun parantamisessa sekä kansalaisten osallistumisen vahvistamisessa sähköisten menettelyjen kautta YK:n päämajassa New Yorkissa 25.6.2012 pidettävässä tilaisuudessa. Valtiovarainministeriö pitää tätä tunnustuksena sähköisen hallinnon pitkäaikaisesta kehittämistyöstä, jota on tehty valtion virastoissa, laitoksissa ja kuntasektorilla. Sähköisten palvelujen löydettävyyttä ja käytettävyyttä on parannettu vuosien myötä. Palkinnon vastaanottaa valtiovarainministeriössä toimiva Julkisen hallinnon ICT –toiminto.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtiovarainministeriö ennustaa vakaata kasvua sekä tälle että ensi vuodelle

   Valtiovarainministeriö on tänään julkaisemassaan Q1/2012 suhdannekatsauksessa arvioinut kuluvan vuoden BKT:n kasvuksi 1,0 %.  Talouskasvu on yksinomaan kotimaisen kulutuksen varassa. Ensi vuonna BKT kasvaa 1,2 % ja vuonna 2014 kasvua kertyy 2,1 %.

Ennuste on rakennettu oletukselle, että euroalueen kriisi ei syvene eikä johda valuutta-alueen uudelleen järjestelyihin. Toisaalta ennusteeseen on myös sisällytetty oletus varsin hitaasta etenemisestä euroalueen ongelmien ratkaisemisessa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Korkea työntekijätyytyväisyys nostaa Suomen asemaa investointien kohdemaana

  Työntekijätyytyväisyys korreloi innovatiivisuuden ja investointien tuottavuuden kanssa. Suomalainen esimiestyö on erinomaista tasoa ja kilpailemme maailman kärkisijasta. Kasvatimme viime vuonna etumatkaamme Ruotsiin nähden entisestään.

Tutkimusta varten haastateltiin touko-kesäkuun aikana 2012 satunnaisesti 7100 työssäkäyvää henkilöä, joista 2500 oli suomalaisia.

Keskeisimmät tulokset:

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Tapiola: Suomen talous ensi vuonna nousuun

   Tapiola nostaa Suomen talouden kasvuennustetta vuodelle 2012 yhdellä prosenttiyksiköllä -0,5 prosenttiin. Talous ajautuu taantumaan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, mutta maltillinen kasvu alkaa vuoden 2013 alusta. Euroopan kriisi hallitsee talousuutisia, mutta Tapiola Varainhoidon pääekonomistin Jari Järvisen mukaan euroalue pysyy koossa ja tiivistyy. Maailmantaloudessa finanssikriisin jälkeinen maltillinen elpyminen etenee, mutta hitaasti.

Tapiola nostaa Suomen kuluvan vuoden kasvuennusteen -0,5 prosenttiin (-1,5 joulukuussa 2011).

  ”Bruttokansantuotteen lähtötaso vuodelle 2012 oli huomattavasti ennakoimaamme korkeampi. Vuoden 2011 jälkipuoliskolla Suomen talouskasvu säilyi odotuksiamme nopeampana ja myös kasvuluvut tämän vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä olivat vielä yllättävän hyvät. Odotamme kokonaistuotannon kääntyvän kuitenkin laskuun vuoden toisella neljänneksellä ja suhdannepohjan ajoittuvan tulevan vuodenvaihteen tietämille”, arvioi pääekonomisti, Tapiola Varainhoidon apulaisjohtaja Jari Järvinen Tapiolan kesäkuun suhdannekatsauksessa

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Finanssiala: Luotonkysyntä hieman parantunut

Finanssialan Keskusliiton uuden pankkibarometrin mukaan pankinjohtajat arvioivat yritysten ja kotitalouksien luotonkysynnän olevan vähitellen toipumassa. Euroopan velkakriisin kärjistyminen ja epävarmuuden kasvu ovat kääntäneet talletusten suosion uudelleen kasvuun niin kotitalouksien kuin yritystenkin keskuudessa. Barometrikysely tehtiin touko-kesäkuun vaihteessa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Rahastosäästäjät viisaita, pääomia siirrettiin keväällä lyhyen koron rahastoihin

  Sijoittajien pyrkimys välttää rahoitusmarkkinoiden riskejä näkyy toukokuun rahastoraportin mukaan siinä, että lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin toukokuussa miljardi euroa uutta pääomaa. Näistä rahastoista erityisesti rahamarkkinarahastot (499 milj. E) ja muut lyhyen koron rahastot (329 milj. E) kiinnostivat sijoittajia.

Osakerahastojen pääoma oli toukokuussa 19 miljardia euroa, jossa laskua oli 1,9 miljardia euroa. Lunastusten osuus laskusta oli 409 miljoonaa euroa ja kurssikehityksen vaikutus 1,5 miljardia euroa

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Eläkevakuutusrahamme vaarassa, jos finanssialan pahimmat riskit toteutuvat

   Suomen finanssisektorin stressitestin tulokset osoittavat, että merkittävästi heikentyvä toimintaympäristö aiheuttaisi sopeuttamistarpeita erityisesti henki- ja työeläkevakuutussektoreilla. Stressitestin mukainen toimintaympäristö edellyttäisi monilta henki- ja työeläkevakuutusyhtiöiltä sijoitusten riskitason alentamista.

Yhtiöiden lähtökohtatilanne tämän vuoden stressitestiin oli edellisvuoden testiä heikompi, koska vakavaraisuustasot alenivat vuonna 2011. Stressitestin mukainen muutos riskinkantokyvyssä ei kuitenkaan olisi huomattavan suuri. Pankki- ja vahinkovakuutussektorien osalta tulokset osoittivat riskinkantokyvyn säilyneen lähes ennallaan ja vahvana.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Vanhat asunnot halpenevat ja uudet kallistuvat

   Asuntojen hintakehityksessä ollaan Hypoteekkiyhdistyksen Q2/2012 asuntomarkkina-analyysin mukaan nyt vuositasolla 1 - 2 %:n hintamuutoksessa. Korkea inflaatio Suomessa, nyt 3,1 %, tarkoittaa sitä, että asuntojen reaalihinnat ovat miinuksella. Tämä ei kuitenkaan koske uusasuntotuotantoa, jossa hinnoittelumalttia ei ole näkynyt. Uusissa asunnoissa hintojen nousu on n 5-6 % / v joka on inflaation jälkeenkin reaalisesti 2-3 % samaan aikaan kun hintataso muutenkin on erityisesti pääkaupunkiseudulla jo hyvin korkea ja se on jo iskenyt kuluttajien ostovoiman kattoon. Talouskriisin myötä korkeita rakennuskustannuksia pitäisi voida nyt alentaa ja hyödyntää tilanne rakentamalla mahdollisimman paljon kohtuuhintaisia perheasuntoja pääkaupunkiseudulle. Sekä omistus- että vuokra-asuntoja.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Naisten johtamat yritykset menestyvät paremmin, mutta pörssiyhtiöitä johtavat miehet

Pörssiyhtiöiden toimitusjohtajana on tällä hetkellä yksi nainen, mutta esimerkiksi poliittisissa tehtävissä Suomi on kuitenkin naisedustuksensa kanssa kärkisijoilla. Akatemiaprofessori Anne Kovalainen kertoo, mitä pitäisi tapahtua, jotta naiset saataisiin johtotehtäviin elinkeinoelämänkin puolella.

    Haastateltava: Anne Kovalainen, akatemiaprofessori, Turun kauppakorkeakoulu, Toimittaja: Maarik Leppä

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomalaiset yritykset uskaltavat ottaa lainaa ja investoivat kasvuun

Yrityksemme investoivat innokkaasti ja yrityslainakantamme on Suomen Pankin 31.5 kuukausitiedotteen mukaan kasvanut nopeammin kuin euroalueella keskimäärin. Yrityslainakannan vuosikasvuvauhti oli  8,1 prosenttia kun samaan aikaan euroalueen keskimääräinen vuosikasvu jäi 0,5 prosenttiin. Yritykset uskovat tulevaisuuteen ja yrityslainakannan vuosikasvu onkin vuoden  2012 aikana ollut nopeampaa kuin missään muussa euroalueen maassa.

Asuntolainakanta ja keskikorko (Lähde: Suomen Pankki)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Sijoitustoiminnalle rakennetaan minimivakavaraisuusvaatimuksia

   Valtioneuvoston 20.1.2012 asettama Suomen talouden vakautta kehittävä työryhmä esittää 31.5 väliraportissaan, että asunto-, kiinteistö- ja arvopaperivakuudellisten luottojen määrää pitää voida tarvittaessa rajoittaa suhteessa vakuuksien käypään arvoon.

Työryhmä ehdottaa hallitusohjelmaan perustuvan toimeksiantonsa mukaisesti, että Finanssivalvonta olisi toimivaltainen viranomainen päättämään sekä suhdannevaikutusten tasoittamiseksi asetettavasta lisäpääomavaatimuksesta että kiinteistö- ja arvopaperivakuudellisen luotonannon rajoittamisesta. Päätös olisi tehtävä Finanssivalvonnan johtokunnassa ja ennen sen tekemistä olisi kuultava valtiovarainministeriötä, sosiaali- ja terveysministeriötä ja Suomen Pankkia.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Kuluttajat ovat iloisen positiivisia

Tilastokeskuksen toukokokuun kuluttajabarometri jatkoi nousuuan. Kuluttajien luottamus vahvistui vielä toukokuun alkupuolella ennakoiden talouden toipuimisen jatkukmista.

Kuluttajien luottamus ja pörssin markkina-arvo (Lähteet: Tilastokeskus, Suomen pankki)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

MPS: Suomalainen työyhteisö ja esimiestyö on maailman parhaimpiin kuuluvaa

     MPS-Yhtiöiden tutkimuslaitos BVA:lla toteuttaman kansainvälisen tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat kansainvälisessä vertailussa erittäin tyytyväisiä työhönsä ja 90 % suomalaisista kuvaa nauttivansa töihin menemisestä. Suomalaisten tyytyväisyyttä tukee avoin ja matala työyhteisö, jossa ongelmatilanteissa käännytään oman esimiehen puoleen.

Helmikuussa 2012 toteutettuun tutkimukseen osallistui yli 9000 työntekijää 16 maasta. Suomen lisäksi tutkimukseen osallistui työntekijöitä Brasiliasta, Yhdysvalloista, Kiinasta, Venäjältä, Sveitsistä, Italiasta, Belgiasta, Saksasta, Puolasta, Kanadasta, Espanjasta, Romaniasta, Marokosta, Ranskasta ja Isosta Britanniasta.

Suomalainen esimies on helposti lähestyttävä

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Kaksi kolmasosaa suomalaisista myy asuntonsa kiinteistövälittäjän kautta

Yleensä ihmiset eivät osta tai myy asuntoansa montaa kertaa elämänsä aikana, joten kokemus alalta jää usein vähäiseksi. Tänä vuonna tehdyn kyselytutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa suomalaisista luottaa asunnon myymisessä kiinteistövälittäjiin ja vain 12% myy asuntonsa varmuudella itse. Useimmilla on tarkat kriteerit, joiden perusteella kiinteistövälittäjä valitaan.

   

Haastateltava: Mikko Parikka, toimitusjohtaja, SKV Kiinteistönvälitys Oy
Toimittaja: Markus Lintu

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtiontalouden vuoden 2011 hoito saa kiitosta valtiontalouden tarkastusvirastolta

Valtiontalouden tarkastusviraston 22.5.2012 antaman tilintarkastusraportin mukaan valtion tilinpäätöskertomuksessa esitettyä arviota valtiontalouden kehysten alittumisesta vuonna 2011 voidaan pitää oikeana. Tarkastusvirasto pitää hyvänä, että valtiovarainministeriö on jatkanut täsmällistä raportointia kehysten noudattamisesta.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

PAM: Johdon kohtuulliset palkkiot ovat työelämän keskinäisen luottamuksen perustekijä

  Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin puhui tänään PAMin edustajiston kevätkokouksessa luottamuksesta. Hänen mukaansa luottamuksen puute nakertaa työelämää, sopimuskulttuuria ja suomalaisten tulevaisuudenuskoa.

Ann Selin näkee luottamuspulan aiheuttavan suomalaisessa yhteiskunnassa tuhoisia lieveilmiöitä. Pahoinvointi ja yhteiskunnallinen oireilu kasvavat, ja samalla usko hyvinvointivaltion turvaverkkoihin heikkenee. Tulevaisuuteen liittyvät epävarmuuden puretaan usein viattomiin uhreihin.

- Väitän, että muun muassa ulkomaalaisvastaisuuden kasvussa on paljolti kyse tästä. Maahanmuuttajat nousevat symboliksi - aivan kuten euron ongelmat - joiden kautta pahaa oloa ja epävarmuuden kokemusta puretaan, Selin arvioi.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Säätiöiden valvontaa tehostetaan PRH:n virre palvelun avulla

Suomessa oli vuoden 2011 lopussa 2826 veroetuja nauttivaa säätiötä, joiden omaisuusmassa ja omistajavalta on merkittävää. Säätiöiden toiminnan valvonta on monasti ollut vaikeaa. Säätiöiden toiminnan laillisuusvalvonnasta vastaa säätiölain mukaisesti Patentti ja Rekisterihallitus, mutta tämän tyyppinen toiminnan laillisuuteen keskittyvä valvonta ei voi kaikissa tilanteissa olla niin tarkoituksenmukaista kuin varsinainen omistajavalvonta. Valvontatyön helpottamiseksi Patentti ja Rekisterihallitus on avannut sähköisen Virre palvelun, josta kuka tahansa voi helposti hakea halumansa yhdistyksen säännöt.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Käyttäjän Piksu Toimitus blogi