Käyttäjän Piksu Toimitus blogi

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Kehittyvien maiden nousutrendi kääntymässä ??

Kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat viime syksystä asti kehittyneet huonosti samalla kun kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat olleet nousussa. Varsinaisesta laskutrendistä ei vielä ole kyse kuten oheisesta kehittyviä markkinoita seurailevan EEM ETF indeksirahaston viiden vuoden kurssikehityksestä (sininen käyrä) voimme havaita. 

'

Kehittyvien markkinoiden osakekurssit (EEM -rahasto) suhteessa 30, 70 ja 180 päivän liukuviin keskiarvoihin. (Lähde  Yahoo finance)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Börsveckan: Kuusi ostosuositusta

Börsveckan antaa ostosuosituksen kuudelle osakkeelle: Elektronikgruppen, Etrion, Fenix Outdoors, Glycorex, Hedson ja Systemair. Odota-leiman saa Rörvik Timber. Netonnet saa myyntisuosituksen.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Maaindeksien P/E suhteet lähestyneet toisiaan

Kehittyvien ja kehittyneiden maiden väliset tuottoerot ovat viimeisten vuosien aikana tasaantuneet. Osakkeet ovat P/E kertoimen perusteella erityisen halpoja enää vain muutamassa maassa (Espanja, Turkki, Italia,..), kuten oheisesta taulukosta on helppo havaita.

Maailman suurimpiin rahastoyhtiöihin kuuluva iShares on laskenut oheisen taulukon P/E ja P/B kertoimet viimeisen vuoden aikana toteutuneista tuloksista ja taseista. Tunnusluvut on laskettu 28.2.2011 ja vuoden 2010 viimeinen kvartaali on siis pääosin mukana. Maaindeksien P/E ja P/B kertoimet ovat melko lailla luotettavia eivätkä sisällä subjektiivista arviota tulevaisuudesta - sen tekeminen on jätetty lukijan vastuulle.

Ovatko osakkeet sitten halpoja tai kalliita? Vielä puoli vuotta sitten samaisesta taulukosta oli helppo päätellä, että tietyissä maissa osakkeet ovat halpoja ja taas joissakin maissa oli kuplaa. Nyt tilanne on toinen. Kansainvälisestä indeksisijoittamisesta on tullut alan ammattilaisten parissa niin suosittua että eri maiden välillä vallinneet ilmeiset arvostustasoerot ovat pääosin tasaantuneet eikä helppoa sijoittamista ole enää edes kansainvälisillä markkinoilla. Harmi!!! Taas on yksi Klondyke kultakuume ohi ja sijoittajan täytyy palata huolelliseen valintaan ja arjen työhön.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Veckans Affärer: Osta Husqvarna ja Partnertech

Veckans Affärer suosittelee Husqvarnan ja Partnertechin osakkeiden ostoa viimeisimmässä numerossaan.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Luottamusindikaattorit vahvistuivat helmikuussa

Luottamusindikaattorit ennustavat vahvaa kasvua. Helmikuussa vahvistuivat muun muassa: 

  • Euroalueen teollisuuden ja kuluttajien luottamusindikaattorit (Suomen Pankki )sekä Saksan IFO indikaattori
  • USA:n teollissuuden luottamusindikaattori (ISM-indeksi) selkä kuluttajien luottamusindikaattori (UM-indeksi)
  • JP Morgan globaali ostopäälikköindeksi (JPMorgan)

Teollisuuden luottamus Euroalueella ja Suomessa (Lähde: Suomen Pankki)

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Oikeusministeriö rakentaa avointa verkko-osallistumista

Oikeusministeriön tilaamassa taustaselvityksessä suositellaan julkishallinnon päätöksenteon muuttamista nykyistä avoimemmaksi ja kansalaisille lisää verkkovaikuttamisen mahdollisuuksia.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Kaikki puolueet kannattavat maakohtaisen kirjanpidon vaatimista suuryrityksiltä

Eduskuntapuolueet kannattivat yksimielisesti ulkopoliittisessa vaalipaneelissa maakohtaisen kirjanpidon vaatimista monikansallisilta suuryrityksiltä. Se olisi keskeinen keino puuttua veronkiertoon ja aggressiiviseen verosuunnitteluun. Nykyiset kirjanpitosäännöt mahdollistaa muun muassa voittojen siirtämisen maihin, joissa veroja peritään mahdollisimman vähän tai ei ollenkaan.

Kuvassa vasemmalta: juontaja Johanna Korhonen, Björn Månsson (r.), Anni Sinnemäki (vihr.), Vesa-Matti Saarakkala (ps.), Paula Lehtomäki (kesk.), Erkki Tuomioja (sd.), Sampsa Kataja (kok.), Paavo Arhinmäki (vas.), Sari Palm (kd.).

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

DnBNor päivittää suositussalkkuaan

DN.no kertoo DnBNor-pankin päivittäneen esimerkkisalkkuaan. Salkkuun nostetaan uusina kalaviljelijä Cermaq,  Statoil ja varustamo Royal Caribbean Cruises. Salkusta tiputetaan Austevoll Seafood ja medietalo Schibsted.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Internet mullistaa media-alan liiketoiminnan

Media-ala murroksessa!  2010- luvun aikana printtimedian valta-asema murtuu ja internet vallankumous mullistaa media-alan liiketoiminnan. Keskustelijoina Ari Hakkarainen/Klaava.fi, Risto Valtonen/Piksu.net, Kai Nyman/Piksu.net. Tilaisuuden juontaa Ari Hakkarainen 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Börsveckan: Neljä osakesuositusta

Börsveckan suosittelee tällä viikolla Donen, Rezidorin, Sobin ja Swedolin ostoa. Beijer Alma, Duni ja Feelgood saavat "odota" tuomion.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Tulevat koronnostot eivät tärvele osakkeiden arvostustasoa

Kehittyvien maiden osakeindeksit ovat pidemmällä aikajaksolla kehittyneet paremmin kuin kehittyvät. Mutta kehitysmaita suosivalla ja auttavalla eettisellä sijoittajalla on ollut viime aikoina vaikeata, kuten oheisesta graafista voimme havaita. Kiinan, Intian ja Brasilian indeksit ovat mataneet paikallaan jo puolitoista vuotta ja viimeinen kolme kuukautta on tuonut reipasta laskua samaan aikaan kun Saksa, USA ja Japani ovat edenneet.

 

Osakeindeksit laskettuna dollareissa. Lähde: Yahoo/finance

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Veckans Affärer: Osta Medcap ja Bioinvent

Veckans Affärer on tällä kertaa keskittynyt bioyhtiöihin.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Aki Järvinen: Pankkijärjestelmän toiminta lyhyesti

FT Aki Järvinen tuottama hyvä tiivistelmä pankkijärjestelmästä sekä talouden nousuista ja laskuista, inflaatiosta ja deflaatiosta sekä hintojen muutoksista:

Lisää tietoa: http://www.samassaveneessa.info/

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Metsäteollisuus: Päälekkäiset yritystuet suuntaavat kansakunnan resursseja vääriin kohteisiin

  Metsäteollisuus on huolissaan siitä, että moninaiset ja joskus päälekkäiset metsäteollisuudelle suunnattu yritystuet vääristävät kilpailua ja suuntaavat kansakunnan resursseja epätaloudellisesti. Suomessa kaavaillut uusiutuvan energian tuet saattavat yhdessä EU:n päästökauppajärjestelmän kanssa johtaa siihen, että metsäresurssit ohjautuvat liiallisesti energianlähteeksi, varoittaa myös Metla tuoreessa Murroksen jälkeen -julkaisussaan.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Morgan Stanley: Osta jälkisyklisiä konepajayhtiöitä

Huoli raaka-ainekustannusten noususta on liioteltu. Viimeaikainen kurssilasku on siten hyvä tilaisuus hankkia lisää konepaja-osakkeita edulliseen hintaan.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Handelsbanken: Osta Kinnevik , Atrium Ljungberg ja Hakon Invest

Handelsbanken suosittelee kolmen osakkeen ostoa tuoreessa analyysissään: Kinnevik, Atrium Ljungberg ja Hakon Invest.

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Talous kehittyy tasapainoisesti - uusi lama ei kolkuta ovea

Teollisuustuotanto ja bruttokansantuote kehittyvät tällä hetkellä pirteästi kuten oheisista makrotaloustilastoista (Euroalue, USA, Kiina,Japani) voimme havaita. Teollisuustuotannon kasvuprosentit tulevat lähimmän vuoden aikana normalisoitumaan nyt vallitsevista yli 5...15% luvuista  0...10% tasolle. Pudotus ei ole merkki lähestyvästä suhdannekuopasta vaan siitä, että viime vuoden loppupuolen vertailutaso on jo melko lailla korkea. Nyt nähdyt korkeat kasvuluvut johtuivat siitä, että pysähdyksissä oleva tuotantokoneisto on saatu käyntiin. Kasvua varten pitää jatkossa rakentaa uutta teollista kapasiteettia.

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Pk- suhdannebarometri: Alkanut vuosi on suhteellisen hyvä

   

Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj ja työ- ja elinkeinoministeriö:n kokoaman Pk-yritysbarometrin mukaan alkanut vuosi on liiketoiminnalle suhteellisen hyvä, mutta talouskasvun ei uskota enää kiihtyvän.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

90- luvun alussa kollektivismi korvautui moniarvoisemmalla yhteiskunnalla

1980- ja 90-lukujen taite on osoittautunut merkittäväksi murroskaudeksi pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden historiassa. Sen jälkeen yhteiskunta on rakentunut uudelta pohjalta.

Sotien jälkeisellä aikakaudella pohjoismaiset hyvinvointivaltiot loivat tasa-arvoa ja ihmisten toimintamahdollisuudet lisääntyivät. Kunnalliset sosiaali- ja terveyspalvelut olivat kaikkien saatavilla ja verotus ja sosiaaliturvajärjestelmä tasasivat tuloja. Hyvinvointivaltioiden kultakaudella yhteiskunnalliset rakenteet ohjasivat kuitenkin pitkälti ihmisten toimintamahdollisuuksia. Lainsäädäntö ja yhteiskunnalliset instituutiot lokeroivat ihmisiä tarkasti eri elämäntilanteiden mukaan selviää Johannes Kanasen 1.3 Helsingin yliopistossa tarkastettavasta väitöksestä. Kun tultiin 1980- ja 90-luvulle, sotienjälkeinen kollektivistinen yhteiskuntajärjestys oli tullut tiensä päähän, ja sen perusteita ryhdyttiin uusimaan.

Johannes Kananen

Kaikissa pohjoismaissa uuden yhteiskuntajärjestyksen merkkejä ovat olleet rahamarkkinoiden sääntelyn purkaminen, julkisten toimintojen yksityistäminen ja julkisen sektorin roolin uudelleenarviointi.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Uusi yritysmuoto suunnitteilla: Yhteiskunnallinen yritys

Yhteiskunnallisen yrityksen yleinen tavoite on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. Toiminnan vaikuttimena on ongelmien ratkaiseminen ja yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttaminen. Tässä tarkoituksessa yritys käyttää voitostaan yli puolet päämääriensä edistämiseen ja toimintansa kehittämiseen.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Nokian tapahtumilla merkitystä sijoittajalle ja yhteiskunnalle

Nokia:n tapahtumilla on merkitystä sijoittajalle ja yhteiskunnalle:

  • Nokian kate laitetoimittajana tulee olemaan samalla tasolla kuin muillakin laitetoimittajilla (esim. PC laitevalmistajilla.). Jos näin käy niin nykyinen kurssitaso on vielä korkea ja näemme jossakin vaiheessa korjausliikkeen alaspäin.
  • Nokian ohjelmistokehittäjät tietävät nyt olevansa saattohoitamassa nykyistä tuotettaan ja nykyisiä päämääriään hautaan. He alkavat automaattisesti suunnata tarmoaan ja kiinnostustaan siihen, miten integroituisivat suomalaiseen talouselämään ja toisaalta suomalainen yhteiskunta alkaa odottaa heitä mukaan yhteiseen tekemiseen ja yhteisiin tavoitteisiin.

Haastateltavana Risto Valtonen / Piksu Media, Ari Hakkarainen / Klaava.fi. Haastattelijana Kai Nyman / Piksu Media

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Rahoitusmarkkinat selvinneet lamasta hyvin

Yrityksille tehdyn kyselyn mukaan yritysten rahoitusongelmat vähentyivät selvästi vuonna 2010 taantumavuoteen 2009 verrattuna. Yhteiskunta on reagoinut positiivisesti työllisyyttä lisäävien mikroyritysten tarpeisiin. Alle kymmenen työntekijän mikroyritysten rahoitusongelmat vähenivät selviää Suomen Pankin raharamarkkinaraportista.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Veckans Affärer: Osta Millicom

Veckans affärer suosittelee "pörssin vahvinta kasvucasea", Millicomia.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Kehittyneiden maiden pörssit menestyvät

Kehittyneiden maiden osakkeet ovat menestyneet parhaiten kuten oheisesta 6kk vertailugraafista voimme havaita. Vertailun paras kolmikko (EWG: Saksa, S&P500:USA, EWJ:Japani) on päihittänyt kehittyvät maat (EWZ:Brasilia, FXI: Kiina, INP:Intia).

6kk dollareissa laskettu vertailugraafi eri maiden indekseille (Lähde: Google/finance)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Affärsvärlden suositteelee Alfa Lavalia, Probia ja Assa Abloyta

Keskiviikon numerossaan Affärsvärlden suosittelee kolmea osakketta

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Henkilöyrittäjiä yhä enemmän ja heidän asemaansa parannetaan

  Työmarkkinat ovat muuttuneet niin, että yhä useampi ihminen toimii työmarkkinoilla perinteisen palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastossa. Työ- ja elinkeinoministeriö on uudella ohjeistuksellaan helpottamassa näiden ihmisten taakkaa. Toivomme, että ohjeistus auttaa sekä yrittäjiä että työ- ja elinkeinotoimistoja, toteaa työministeri Anni Sinnemäki.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Tekes Tori on rakentamisesta ja asuntomarkkinoista kiinnostuneiden kohtaamispaikka

Tekes on luonut Internettiin kaikille rakentamisesta ja asuntomarkkinoista kiinnostuneille yhteisösivuston, Tekes Tori:n jossa yritykset, päätöksentekijät ja yksityishenkilöt verkostoituvat, keskustelevat ja oppivat toisiltaan.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtion ja kuntien työntekijöiden ansiot nousevat 1,2 ... 2%

Valtio ja kunnat ovat sopineet työehdoista. Molempiin sopimuksiin sisältyy tänä vuonna 1,2.....2% suuruinen palkankorotus. Sopimukset kattavat noin kolmasosan kaikista Suomen työntekijöistä.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Börsveckan: Viikon 7 osakesuositukset

Börsveckan antaa ostosuosituksen Astrazenecalle, Bilialle, H&M:lle , Micro Systemationille, New Wavelle, Notelle ja Poolialle. Precis Biometrics, Svedbergs ja norjalainen Telenor saavat "odota" leiman. Ainoa myyntisuositus annetaan suomalaiselle Marimekolle.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Tekes ja Suomen peliteollisuus valmiita vastaanottamaan Nokia osaajia

Tekes ja Suomen kukoistava peliteollisuus valmiita vastaanottamaan Nokia osaajia. (toimituksen huomio).

Suomesta löytyy vankkaa osaamista pelien alueella. Tekes kannustaa pelialaa kasvuun ja kansainvälistymään.

Peliala on koko 2000-luvun ollut viihdeteollisuuden nopeimmin kasvava alue. Vuonna 2008 maailman peliteollisuuden arvo oli noin 50 miljardia dollaria (elokuvateollisuus 84 miljardia, tallennettu musiikki 30 miljardia). Pelit ottavat elokuvaa kiinni muutaman miljardin vuosivauhdilla.

 

Sivut

Tilaa syöte RSS - Käyttäjän Piksu Toimitus blogi