Käyttäjän Piksu Toimitus blogi

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Sosiaalinen media on lähiajan merkittävin (?) kansantaloudellinen kasvutekijä

Sosiaalinen media (facebook, keskustelupalstat,...) merkitsee merkittävää nostetta kansantaloudelle. Tieto kulkee nopeasti ja saavuttaa oikeat henkilöt, osaajat löytävät toinen toisensa, organisaatioiden julkisuuskuva tarkentuu ja yhteiskunnan dynamiikka paranee merkittävällä tavalla. Valtiovarainministeriön valmistelema ja vasta valmistunut tietoturvaohje tukee tätä kehitystä ja tarjoaa monia käytännön ohjeita siitä miten valtion organisaatiot (ja yritykset) voivat suhtautua sosiaalisen median asettamiin haasteisiin.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

USA:n asuntorakentaminen lähdössä kasvuun (??)

Lamaan johtanut kriisi alkoi USA:n asuntomarkkinoilta ja monet ekonomistit uskalsivat tuolloin ennustaa että USA:n asuntomarkkinoiden elpyminen tulee viemään viisi vuotta.

Alla on kurssikäyrät kolmesta USA:n keskisuuresta asuntorakentajasta (Lennar, DR Horton ja KB homes) ja ainakin kurssikäyrien perusteella voimme todeta että ekonomistit olivat oikeassa. Asuntorakentajien pörssikurssit arvostetaan suurin piirtein viidesosaan siitä arvosta, missä ne olivat viisi vuotta sitten.

Asuntorakentajien pörssikurssit verrattuna S&P 500 indeksiin (Lähde:http://finance.yahoo.com/  )

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Taloushallintoliitto: Yrittäjien yhteiskunnan hyväksi ottamaa riskiä tulee arvostaa

  Tänään julkaistun Hetemäen työryhmän ehdotuksissa väheksytään yritykseen sijoitetun oman pääoman riskiä, toteaa toimitusjohtaja Juha Ahvenniemi Taloushallintoliitosta. Yritykseen sijoitetulle omalle pääomalle laskettaisiin ehdotetussa osinkoverojärjestelmässä riskittömän valtiolainan korkoa vastaava tuotto (ns. normaalituotto) ja vain tuolta osin omistajayrittäjän osinkoa verotettaisiin kuten kenen tahansa yksityishenkilön saamaa pääomatuloa. Muilta osin ankarammin.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtiovarainministeriö: Verotuksen painopiste kohti kulutusverotusta

Verotuksen kehittämistyöryhmä (ns. Martti Hetemäen työryhmä) esittää verotuksen painopisteen siirtämistä maltillisesti työn verotuksesta kulutusverotukseen. Lisäksi esitetään painopisteen siirtämistä yhteisöverotuksesta henkilötason pääomatuloverotukseen.
Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Työ ja Elinkeinoministeriö: Työttömyys laskee !!!

  Kaikkien työttömien työnhakijoiden määrä laski marraskuussa 29 300:lla edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Työ- ja elinkeinotoimistoissa (TE-toimistoissa) oli marraskuun lopussa yhteensä 244 900 työtöntä työnhakijaa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

IFO:n mittaama suhdannetilanne indikoi pörssinousua

Suhdannekierto lähestyy vaihetta, jossa pörssiosakkeiden arvonnousut ovat maltillisia.  Alla on suhdannetilanne saksalaisen IFO tutkimuslaitoksen mittaamana.

- Nousuvaiheessa (Upswin) odotukset ovat korkealla mutta talous ei vielä kasva.
- Korkeasuhdanteessa (Boom) sekä odotukset että kasvu ovat voimakkaita.
- Laskusuhdanteessa (Downswing) odotukset ovat heikot mutta talous kuitenkin vielä kasvaa
- Lama (Recession) vaiheessa sekä odotukset että kasvu ovat heikkoja
 
Yleensä suhdanne kiertää nelikenttää kellon lailla siten, että pörssikurssit alkavat nousta noin klo 8.00 aikoihin ja karhumarkkinat (lasku) alkaa noin klo 14.30. Nyt suhdannekierto on edennyt suurin piirtein klo 13.30 kohdalle ja voimme vielä odottaa mukavia tuottoja.

Suhdannekellon tilanne (Lähde: ifo-group.de)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Euroalueen kokonaisvelkaantuminen oli lokakuussa 0,5% bruttokansantuotteesta

Euroalueen kokonaisvelanotto (sisältää julkisen sektorin, yksityisen sektorin ja yritykset) oli lokakuussa noin 0,5% bruttokansantuotteesta. Tämä tarkoittaa sitä että Euroalueen talous on kokonaisuutena lähes tasapainossa vaikka julkinen sektori velkaantuu.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

S- Pankki keskittyy päivittäisiin raha-asioihin

S-ryhmään kuuluva S-Pankki on suomalainen kauppapankki, jolla on noin 2,3 miljoonaa asiakasta. Harva sijoittaja on huomannut tätä vaihtoehtoa, sillä kyseessä on ennen kaikkea vaihtoehto päivittäisten raha-asioiden hoitoon. Mutta S-Pankki on mukava lisä suomalaiseen pankkitarjontaan.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtioneuvosto: Riippumaton elin valvomaan valtion finassipolitiikkaa (?)

Finanssipolitiikasta ja julkisen talouden ohjauksesta tulee todennäköisesti yksi tulevien hallitusneuvotteluiden keskeisistä kysymyksistä.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Finanssiala: Osakesijoitukset kotitalouksien suosiossa

Sekä kotitalouksien että yritysten luotonottohalukkuus on tasaantumassa, ilmenee Finanssialan Keskusliiton Pankkibarometrista. Myös sijoituskohteiden suosiosta annetaan aiempaa varovaisempia arvioita. Kysely toteutettiin marraskuun lopulla. Kotitalouksien sijoituksissa osakkeet ovat suosiossa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Handelsbanken: Suomen talous kasvaa ensi vuonna pirteästi

- Suomen kokonaistuotanto kasvaa ensi vuonna odotettua nopeammin
- Maailmantalouden kasvu on investointivetoista, mikä hyödyttää Suomea
- EKP kantaa huolta rahoitusjärjestelmän vakaudesta eikä nosta ohjauskorkoa vielä ensi vuonna

(koko katsaus pdf-muodossa: handelsbanken talousennuste.pdf)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Raaka-aineisiin keskittyvien yritysten arvostustasot korkealla

Globaaleista sektoreista materiaalit ja raaka-aineet ovat toipuneet kurssikuopasta kaikkein parhaiten, ehkä jopa liiankin hyvin. Yhteiskuntainfrastruktuurin alueella toimivien yritysten markkina-arvot pärjäsivät hyvin kun muut sukelsivat, mutta nyt on tilanne toinen. Lamasta kärsineet yritykset porskuttavat kun taas yhteiskuntainfrastruktuurista huolehtivien yritysten arvostustasot laahaavat perässä.

Globaalien osake-indeksien kehitys (Lähde: finance.yahoo.com)

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

ETLA: Seuraavan hallituksen tulisi karsia yritystukia ja kannustaa investointeihin

    Seuraavan hallituksen tulisi  (PDF-muodosssa: seuraavalle_hallitukselle.pdf):
  • karsia yritystukia
  • tehostaa palvelutuotantoa ja saada kuntien menokehitys kuriin uudistaa työttömyysturvaa työllistymistä paremmin kannustavaksi
  • muuttaa verotuksen painopistettä investointeja suosivasti
  • saattaa Suomen työeläkejärjestelmä rahoituksellisesti kestävälle pohjalle
  • tavoitella työurien pidentämistä laajalla toimenpidekokonaisuudella
  • asettaa itselleen tiukat ja selkeät finanssipolitiikan raamit
  • vahvistaa eläke- ja finanssipoliittista päätöksentekoa 
Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Börsveckan: Viikon 50 osakesuositukset

Osta Swedol, Electra, Kapp-Ahl, MQ ja New Wave. Odota Byggmax kanssa. Björn Borg:in  och Wesc:n kohdalla suositus on neutraali.

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtiovarainministeriö: Julkisen talouden 5% vaje poistetaan säästökuurilla

Valtiovarainministeriö:  Julkisen talouden vaje on noin 5% bruttokansantuotteesta ja se on syytä viipymättä hoitaa. Julkisen talouden kuluista on tavalla tai toisella tingittävä.   

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

SEB Enskilda: Osta Active Biotech

SEB suosittaa ostoa ja asettaa uuden tavoitekurssin 214 SEK (149). Noston takana on nostettu lanseeraustodennäköisyys Laquinimod -lääkkeelle.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Veckans Affärer: Viikon 49 osakesuositukset

Osta Sandvik ja Tradedoubler mutta myy Itab suosittaa VA viikon 49 lehdessään

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Finanssialan Keskusliitto: Sijoituspalvelututkinnolla ammattitaitoa asiakaspalveluun

Finanssialan keskusliitto suosittelee sijoituspalvelututkinnon suorittamista kaikille sijoituspalveluissa työskenteleville.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Veckans affärer: H&M ja RNB pois mallisalkusta, PA resources , Orexia ja Oasmia sisään

Veckans affärer on päivittänyt mallisalkkuaan. Kiihtyvä inflaatio Kiinassa aiheutta kustannuspaineita vaatealalle, siksi H&M ja RNB saavat lähteä mallisalkusta.

PA resources on lyöty turhan alas osakeannin ja toimarivaihdoksen jälkeen. Nyt VA näkee nousupotentiaalia nousevan öljyhinnan takia.

Kaksi biotekniikkayhtiötä on myös nostettu mallisalkkuun. Orexian kohdalla odotellaan pian amerikkalaisen FDA:n päätöstä syöpäkipulääke Abstralista. Hyväksyntä toisi kurssinousun. Oasmian kurssi on myös painettu turhan alas osakeannin jälkeen. Jos yhtiö saa yhteistyösopimuksen syöpälääke Paclicalin ympäriltä on nousupotentiaali iso.

VA:n osakesalkku käynnistettiin 18 tammikuuta 2010, jonka jälkeen arvo on noussut 10%. OMX-indeksi on samaan aikaan noussut 17%. Mitenkään ylivertaista enuustekykyä ei VA ole siis tähän mennessä osoittanut.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Tartosta Suomeen rantautunut Bigbank menestyy hyvin

Pieni ja ketterä Suomeen rantautunut etelä-Viron Tarto:sta lähtöisin oleva, Bigbank menestyy hyvin. 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Tekninen analyysi: Ostosignaali kaikilla markkinoilla

Tekninen analyysi antaa lähes kaikille markkinoille osto/pidä signaalin.

Alla on teknisen analyysin keinoin lasketut ostosignaalit Ruotsin, Saksan, USA:n ja Kiinan (Hong Kong) indekseille. Punainen käyrä on ylhäällä ja se kertoo sen että tekninen analyysi antaa ostosignaalin kaikille tässä tutkituille markkinoille.

  
Ruotsi (EWD)
 
Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Oikeuministeriö ehdottaa: WLAN internetistä kansalaisvapaus

WLAN:n kautta saatavien internet yhteyksien käytöstä tulossa kansalaisvapaus.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Yhteiskuntainfrastruktuuriin keskittyvät yritykset edullisia

Osakkeiden arvostustasot ovat alkaneet vähitellen kohota ja siksi on hyvä hieman seurata fundamenttien kehitystä. Matalat korot rohkaisevat sijoittajia tyytymään pienempäänkin tuottoon ja siksi korkeahkot arvostustasot ovat perusteltuja. Mutta silti on hyvä tietää missä mennään.

Oheisessa taulukossa ovat iShares:n laskemat globaalit arvostustasot eri sektorien yrityksille. Arvostustasot on laskettu viimeisten 12kk tulosten perusteella:

  • P/E kertoo osakkeen hinnan suhteen tuloksiin (korkea luku kertoo yliarvostuksesta)
  • P/B kertoo osskkeen hinnan suhteen yritysten tasevarallisuuteen (korkea luku kertoo yliarvostuksesta)
  • Beta kertoo sen miten hyvin kyseisen sektorin arvostustasojen kehitys seuraa osakkeiden yleistä kehitystä (pieni arvo kertoo siitä että kyseinen sijoitus antaa suojaa osakkemarkkinoiden yleistä rauhattomuutta vastaan)

Eri sektoreiden keskimääräiset arvostutasot (Lähde:  ishares)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Veckans affärer: Viikon 48 osakesuositukset

Osta Loomis ja Studsvik mutta älä merkitse Moberg Dermaa.

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Tekes onnistunut rahoituksensa suuntaamisessa - osakesäästäjät ja talouselämä hyötyneet

Tekes edistää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa  tarjoamalla rahoitusta, asiantuntijapalveluita ja verkostoitumisen mahdollisuuksia. Tekes:n asiakkaina ovat yritykset, tutkimuslaitokset, julkinen sektori sekä kolmas sektori.

Tekes on merkittävä vaikuttaja yhteiskunnassa ja sen osuus valtion budjetista on 1% luokkaa.  Tekes rahoitusta voi saada yritysten haasteellisiin ja uutuusarvoa sisältäviin kehittämisprojekteihin, julkiseen tutkimukseen sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden palveluiden kehittämiseen.

Tekes rahoituksen kohdistuminen (Lähde: tekes.)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Finanssivalvonta: Pankki- ja vakuutussektorin vakavaraisuus on vahva

–Kotimaisen finanssisektorin vakaustilanne on säilynyt hyvänä. Velkaantuneisiin maihin kohdistuvat riskit ovat kohtuullisen pienet, mutta kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden jatkuva epävarmuus ylläpitää välillisiä riskejä, jotka kohdistuvat myös Suomen finanssisektoriin.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Standard & Poor's antoi Suomelle parhaan AAA luokituksen

Standard & Poor's vahvisti 29.11.2010 Suomen valtiolle parhaan mahdollisen luottoluokituksen, AAA pitkäaikaiselle lainalle ja A-1 lyhytaikaiselle lainalle. Luokituksen näkymät ovat vakaat.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Piksua lukevat melko varakkaat konkarisijoittajat

Piksun lukijakysely on nyt suljettu, kiitos kaikille vastaajille. Leffalipun voittaneihin otetaan pian yhteyttä. Käytämme vastauksianne Piksun sisällön kehittämiseen. Tässä joitakin havaintoja vastanneista:

1. Teillä on jo jonkin verran kokemusta sijoittamisesta:

2. Teillä on melko mukava sijoitusvarallisuus:

 

3. Ette ole aivan untuvikkoja:


 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

IMF: Saharan eteläpuoleisen afrikan talous kasvaa yli 5% nopeudella

IMF: Saharan eteläpuolinen Afrikka toipuu - kasvu lähivuosina 5% paremmalla puolella.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Käyttäjän Piksu Toimitus blogi