Käyttäjän Piksu Toimitus blogi

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Keski-Euroopan noususuhdanne näyttää kestävän

Saksan ja keski-Euroopan taloutta seuraava IFO indeksi on nousussa. Saksan IFO indeksi heijastelee ennen kaikkea Euroopan taloutta, mutta Saksa on vientivaltainen ja sen tilanne kertoo paljon myös maailmankaupan ja maailmantalouden suunnasta.

Talouden tilanne ja odotukset Saksassa (Lähde: IFO)

Osakesijoittajan kannalta tärkeä, niin sanottu suhdannekello, on Saksan IFO instituutin mittausten mukaan tilanteessa, jossa kurssinousu yleensä käynnistyy. Sanotaan, että osakesijoittajan kello on puoli yhdeksän aamulla. Osakekurssien kannalta tämä on ollut yleensä otollista aikaa ja monasti tätä hyvää aikaa kestää yli puoli vuotta ja joskus jopa yli vuoden. 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtiovarinministeriö: Valtiontalous tasapainottuu vuodesta 2013 alkaen

Valtiontalouden alijäämä on tänä vuonna noin 4,6% BKT:stä (7,5 Mrd€). Hallituksen päättämät säästöt tasapainottavat valtiontaloutta vuodesta 2013 alkaen selviää menokehyksen tunnuslukuja koskevasta raportista

Vuoden 2012 lisätalousarvioesitys

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomalaisten yrityksien palveluksessa työskentelee vajaa miljoona ulkomailla

Palkansaajien tutkimuslaitos: Monikansallisten suomalaisyritysten sopeutumisessa globaaliin talouskriisin kiteytyy niiden kansainvälistymisen nykyvaihe. Vuonna 2009 suomalaiset monikansalliset yritykset työllistivät noin miljoona henkeä, joista lähes 60 prosenttia työskenteli ulkomailla. Vuosien 2007–2009 finanssikriisin aikana niiden liiketoiminnan painopiste muuttui edelleen Suomesta ulkomaille, sillä niiden henkilöstö supistui Suomessa selvästi enemmän kuin ulkomailla.

Työpaikkojen vähennykset painottuivat teollisuusyrityksiin; sen sijaan rakentamisessa ja palvelualoilla henkilöstö kasvoi kriisistä huolimatta. Suomessa onkin alkanut ja vahvistunut palvelualoilla ja myös rakentamisessa toimivien yritysten liiketoiminnan siirtyminen ulkomaille.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Finanssialan keskusliiton pankkibarometri kääntymässä kohti parempaa

Finanssialan Keskusliiton tuoreen Pankkibarometrin mukaan pankinjohtajat odottavat, että yritysten ja kotitalouksien luotonottohalukkuus pysyy lähikuukausina viimevuotista laimeampana.

Pankkibarometrin luoton kysyntää koskevat odotukset ovat ennustaneet hyvin Suomen talouden ja pörssikurssien kehitystä. Pankkibarometrin nousu alkuvuodesta 2009 ja taas lasku alkuvuodesta 2011 käyvät hyvin yksiin pörssikurssien kehityksen kanssa. Luotonkysyntää koskevat odotukset ovat nyt kääntyneet kohti parempaa.

Pankkibarometri (Lähde: Finanssialan keskusliitto)

Alkuvuonna koettu pörssikurssien voimakas nousu on kasvattanut osakesijoitusten ja osakerahastojen suosiota kotitalouksien ja yritysten keskuudessa. Talletusten suosio jatkuu yhä hyvänä. Barometrikysely tehtiin helmi-maaliskuun vaihteessa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Arjen katsaus: Suomalaisten ostovoima säilynyt tai jopa parantunut

   Vaikka uutisissa kuullaan tuon tuosta huonoja uutisia Euroopan talouskriisistä, on tutkimusten mukaan suurimmalla osalla suomalaisista ostovoima säilynyt ennallaan tai jopa parantunut. Kolmasosa kertoo säästävänsä pahan päivän varalle, mutta millä muulla tavoin suomalaiset suhtautuvat tällä hetkellä rahankäyttöön ja tuhlaamiseen? 

Haastateltava: Marja Pajulahti, toimitusjohtaja, Tapiola Pankki,  Toimittaja: Markus Lintu; Deski.fi

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Ministeri Häkämies: Suomeen kehitetään kotimaiset pääomamarkkinat

  Konsernijohtaja Kari Stadighin vetämä työryhmä on ansiokkaasti analysoinut maamme pääoma- ja rahoitusmarkkinoita ja perustellut ehdotonta kasvun välttämättömyyttä. Ryhmä on tehnyt selkeitä ja konkreettisia ehdotuksia, joilla kasvua ja työllisyyttä voidaan edistää. Ehdotukset palvelevat hallituksen kehysriihivalmistelua, jossa kasvun vahvistaminen on vahvasti esillä, rahoitusmarkkinoista valtiovarainministeriössä vastaava ministeri Jyri Häkämies sanoo.

Stadighin työryhmän työ täydentää Matti Alahuhdan taloudellisten ulkosuhteiden ja Jorma Elorannan investointien edistämistä koskevia selvitysraportteja.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Pääomamarkkinastrategiaa valmistelevalta työryhmältä huolellisesti mietityt suositukset

Kansallista pääomamarkkinastrategiaa valmisteleva työryhmä on luovuttanut mietintönsä ministeri Jyri Häkämiehelle. Valmistelevan työryhmän raportti sisältää perusteellisen ja huolellisesti mietityn joukon tärkeitä suosituksia siitä, miten Suomen kilpailukykyä ylläpidetään:

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Osakesijoittaminen kannattaa aloittaa oman pankin osakerahastoista

Miten piensijoittjan kannattaa aloittaa osakesijoittaminen?

Osakerahastot ovat luonnolinen tapa aloittaa

Rahastot ovat luonnollinen tapa aloittaa. Monilla rahoituslaitoksilla on hyvä valikoima rahastoja ja omastakin pankista löytää itselleen soveltuvan rahaston, josta voi aloittaa. Jos haluaa tehdä tarkempaa vertailua vaihtoehtojen välillä niin sopivia palveluita tarjoavat muun muassa Eufex ja Morningstar. Yleistietoa rahastoista saa esimerkiksi Sijoitustutkimus OY:n tekemästä rahastoraportista.

Rahastojen menestykselle oleellista on rahaston toimiala ja salkunhoitajan taito. Niinpä kannattaakin seurata tarkoin sitä milloin salkunhoitaja vaihtuu. Keskinkertainen rahasto saattaa yllättäen alkaa menestyä kun rahastonhoitaja vaihtuu. 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Euroopan keskuspankki tukee inflaatiolla velkaantuneita maita

Euroopan keskuspankki (ECB) on onnistunut pitämään inflaatiovauhdin 2,5% yläpuolella. Tämä on vallitsevissa oloissa hyvä saavutus ja vaikuttaa positiivisesti Euroopan julkiseen talouteen:

  • Valtioiden velkataakka sulaa erityisesti niiden osalta (Kreikka, Italia, Espanja, Portugal...),  joilla on paljon velkaa.
  • Sijoittajavastuu toteutuu ja maksumiehiksi joutuvat ne, joilla on paljon huonosti tuottavia talletuksia ja rahamarkkinasijoituksia, joiden arvoa inflaatio kalvaa.

Euro alueen inflaatio (Lähde: ECB)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Tapiola: Talouden kasvu jatkuu euroalueen ulkopuolella

  Talouden jyrkin pudotusvaihe Euroopassa näyttäisi olevan takanapäin. Ennusteiden mukaan euroalue painuu kuitenkin taantumaan tänä vuonna ja tilanne on selvästi heikompi kuin USA:ssa tai kehittyvillä markkinoilla. Tapiola Pankin näkemyksen mukaan tilanne suosii edelleen yhtiöitä, joiden liiketoiminta kohdistuu Euroopan ulkopuolelle, erityisesti kehittyville markkinoille. Tämä on hyvä huomioida sijoituskohteita arvioitaessa. Hajauttamisen ja suunnitelmallisuuden merkitys sijoittamisessa korostuvat.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Palvelualojen tuottavuus kasvussa

  Puolet työvoimastamme työskentelee palvelualoilla. Mari Kangasniemi:n uusimmasta palvelualojen tuottavuuden mittaamista koskevasta tutkimuksesta selviää, että yksityisten palvelualojen (kauppa, majoitus- ja ravitsemusala sekä kiinteistöala) tuottavuus on viimeisten viidentoista vuoden aikana noussut ripeästi.

 

Työn tuottavuus kaupan alalla (Lähde:PT, PAM ja Tilastokeskus)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Hypoteekkiyhdistys: Asuntojen reaalihinnat ovat laskussa

Asuntojen hintojen lakipiste oli kesäkuussa 2011 ja reaalihinnat ovat vuositasolla laskussa selviää Hypoteekkiyhdistyksen tuoreesta asuntomarkkina-analyysistä. Nimellishintojen hienoinen lasku jatkunee edelleenkin. Valtion odotettavissa olevat menoleikkaukset ja veronlisäykset voivat kohdistua jo ennestään kallistuneeseen asumiseen ja heikentää silloin entisestään asuntomarkkinanäkymiä.

Korkeita rakennuskustannuksia pitäisi voida nyt alentaa. Pääkaupunkiseudulle tarvittaisiin kipeästi uusia kohtuuhintaisia perheasuntoja. Kalliista luksusasunnoista ei ole pulaa.

Asuntoa vaihdettaessa ensin vanhan myynti, sitten vasta uuden hankinta.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomen talous selviää pienten ja joustavien yksikköjen varassa

Suomen Akatemian tukema kansainvälinen IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) tutkijaryhmä on laatinut Suomen kansantaloudelle stressitestin, jonka avulla etsitään toimenpiteitä selviytyä mahdollisista shokkitilanteista. Shokkeina käytettiin mm. internetin romahtamista, Nokian maastalähtöä ja energian hinnan laskua 90%:lla.

Pienten yhteistoiminta on kaunista

Hankeen esittelytilaisuudessa tutkimusryhmän jäsen, professori John Casti totesi mm. "Globaalin talouden epävarmuudet kasvavat, mutta Suomen tapaisella pienellä  kansantaloudella on hyvät edellytykset selvitä.  Kysymys ei ole vain siitä, että shokeista selvitään hengissä, vaan siitä, että nopea ja notkea, pienistä toiminnallisista yksiköistä koostuva maa pystyy myös hyödyntämään epävarmuuden mukanaan tuomat mahdollisuudet".

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Kuka maksaa velat ja eläkkeet? 1970 -luvulla syntyneet ja nuoremmat väliinputoajia eläkekeskustelussa

   Kevään aikana kehysriihessä käsitellään valtiontalouden sopeuttamistoimia, kestävyysvajetta sekä työurien pidentämistä osana sen ratkaisua. Tradenomiliitto TRAL ry kantaa huolta työelämän nuorten osaajien tulevaisuudesta; julkinen keskustelu keskittyy valtaosin suurten ikäluokkien tilanteeseen, vaikka tosiasiallisesti velanotto ja eläkeuudistukset koskevat erityisesti 1970-luvulla syntyneitä ja sitä nuorempia ikäpolvia.

- Jo yksin valtion velka siirtyy tulevien ikäpolvien maksettavaksi, puhumattakaan eläkejärjestelmän maksupaineista. Uudistuksia on tehtävä pikaisesti, sanoo puheenjohtaja Niko Aaltonen TRAL:sta.
- Tradenomeista noin 60 prosenttia on syntynyt vuosien 1972-1982 välillä ja näitä ikäluokkia sekä niitä nuorempia tulevat uudistukset koskevat kaikkein eniten. Keskeisin kysymys kuuluukin, maksetaanko laskut nyt vai tulevaisuudessa, jatkaa Aaltonen.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Euroopan kuluttajien luottamus vahvistumassa

Kuluttajien luottamus nousi tammikuussa sekä euroalueella että EU:ssa kokonaisuudessan. Euroopan komission taloudellisten asioiden sihteeristö (Directorate-General for Economic and Financial Affairs; DG ECFIN) arvioi kuluttajien luottamuksen parantuneen edelleen helmikuussa.

Kuluttajien luottamus (Lähde: Euroopan komissio)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Maailmantalous lähdössä kasvu-uralle

Ifo:n Saksan taloutta mittaavien indikaattoreiden mukaan keski-Euroopan kasvu on lähdössä käyntiin. IFO on julkaissut myös maailmantaloutta mittaavan indikaattorin ja siinäkin on selvää piristynymistä.

Lähde: (IFO / Saksan suhdannekehitys)

Pörssikursseille tämä tarkoittaa hyvää. Maailmantalouden nousujaksot kestävät nykyään yleensä vuodesta kahteen vuoteen. On todennäköistä, että tämäkin noususuhdanne kestää ainakin tämän vuoden loppupuolelle saakka jos ei jopa pidempään.

Maailmantaloudessa ja poliittisessa tilanteessa on epätaspainotekijöitä, jotka voivat lauetessaan aiheuttaa negatiivisia yllätyksiä, mutta olemme kuitenkin kääntymässä kohti noususuhdannetta ja voimme vain toivoa että kaikki menee tälläkin kertaa ennakoitavalla tavalla. 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomen pörssin indeksillä käydään kauppaa USA:ssa

Suomen pörssin indeksillä käydään nyt kauppaa USA:ssa ja tämän seurauksena saamme jatkossa yhteismitallista vertailutietoa pörssi-indeksiimme kuuluvien osakkeiden arvostustasosta. Pörssiosakkeemme ovat oheisen iShares:n tuottamien tietojen perusteella laaditun taulukon mukaan keskihintaisia. Eivät kalliita eivätkä halpoja. Pörssimme osakkeet ovat nyt laajempien sijoittajapiirien ulottuvilla ja tämän seurauksena voimme odottaa vakaampaa hinnanmuodostusta.

Osakkeet lasketaan yleensä edullisiksi, jos osakkeen arvon suhde tulokseen (P/E) on alle 12 ja kalliiksi, jos suhde on yli 17. Tällä mittarilla mitattuna osakkeet ovat edullisimpia yllättäen Kiinassa ja Englannissa sekä Turkissa ja Singaporessa.

Arvo-osakkeista kiinnostuneet seuraavat eniten hinnan suhdetta yrityksen tasearvoon, niin sanottua P/B suhdetta. Alhainen P/B suhde kertoo edullisesta hintatasosta.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Asuntojen myyntiajat 2-3kk luokkaa

   Asuntojen myyntiajat ovat 2-3kk. Kysyntä ja tarjonta ovat suurin piirtein tasapainossa.

Haastateltavana videolla: Mikko Parikka, toimitusjohtaja, SKV Kiinteistönvälitys Oy
Toimittaja: Markus Lintu

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Finanssiala: Rahastosijoittajat siirsivät tammikuussa pääomia osakerahastoihin

Rahastosijoittajat siirsivät tammikuussa pääomia lyhyen koron rahastoista osakerahastohin ja jossain määrin myös yrityslainarahastoihin.

Osakerahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi tammikuussa peräti 11,1 prosenttia (2,0 mrd €), josta uusia sijoituksia oli 545 miljoonaa euroa. Osakemarkkinoilla koettiinkin yleisesti niin sanottu tammikuuilmiö kurssien noustessa useimmilla osakemarkkinoilla. Eniten uutta pääomaa sijoitettiin kehittyvien markkinoiden rahastoihin (289,9 milj. €) ja Pohjois-Amerikkaan sijoittaviin rahastoihin (68,2 milj. €).

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Pankkisektorin osakkeet ovat edullisimpia

Pankkisektori on tällä hetkellä globaalisti aliarvostetuin selviää iShares:n indeksi ETF rahastojen tunnusluvuista.

Pankki- ja rahoitusala tarjoaa 8,5% luokkaa olevia tuottoja, jos asiaa tarkastelee puhtaasti P/E luvun näkökulmasta ja ala on myös tasesubstanssina suhteen edullisinta. Taseen arvostusta kuvaava P/B suhde on 1,3 suuruusluokkaa kun esimerkiksi kuluttajatuotesektorin yritystyksiä arvostetaan neljä kertaa tasesubstanssiaan suurempaan arvoon.

Globaalien sektori-indeksien arvostustasot (Lähde: iShares)

Pankki- ja finanssisektorin arvostustasot laskivat nykyselle tasolleen viisi vuotta sitten, kun USA:n asuntolainajohdannaisten tappiot levisivät globaalin pankkisektorin kontolle (graafi alla). Eikä rahoitussektorin arvostus ole muiden sektorien tapaan elpynyt. USA:n asuntolainaongelman jälkeen tulivat pinnalle valtioiden velkaongelmat ja mahdolliset valtion velkojen alaskirjaukset. Ongelmia on riittänyt.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Yrityksen strategian konkreettisuus on tärkeää sekä sijoittajille että johdolle

       Yrityksen strategia sisältää oleellisimman viestin siitä, miten yritys haluaa palvella sidosryhmiään ja asiakkaitaan sekä ne työ- ja toiminta- tavat  millä tämä lisäarvo yrityksessä tuotetaan. Strategian pääpiirteiden ymmärtäminen ja niihin uskominen on oleellista sekä sijoittajille että yrityksen operatiiviselle johdolle. 

Yrityksen strategia kuitenkin on monen johtajan mielestä niin ympäripyöreä, että sen pohjalta on vaikea tehdä konkreettisia päätöksiä. Tätä piti muutostilanteiden kompastuskivenä 38,6 prosenttia Talent Partnersin ja Boardmanin kyselyyn vastanneista yritysjohtajista. Lähes yhtä suuri joukko (35,5 %) arvioi, että strategiaa ei voi viestiä ymmärrettävästi koko henkilöstölle.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Euroalueen kuluttajien luottamuksessa piristymistä

Kuluttajien luottamus on Suomen Pankin mukaan noussut tammikuussa sekä Euroalueella että Suomessa.

Kuluttajien luottamus (Lähde: Suomen Pankki)

Kuluttajien luottamus korreloi yleensä pörssikurssien pitkän aikavälin kehityksen kanssa:

  • kuluttajien luottamuksen kääntyminen kasvuun vuosina 2003 ja 2009 ennakoivat pörssikurssien pysyvää käännettä kohti parempaa.
  • käänteet alaspäin vuosina 2007 ja 2010 ennakoivat ja seurasivat pörssikurssien vastaavaa muutosta

On vielä epävarmaa johtuuko nyt tapahtunut positiivinen käänne satunnaisilmiöistä vaiko trendin muutoksesta.

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

EU-maat sopuun Euroopan vakausmekanismista Suomen esitysten pohjalta

Laajennettu euroryhmä (EU 27) pääsi 23.1.2012 Suomen tekemän esityksen pohjalta periaatteelliseen yhteisymmärrykseen Euroopan vakausmekanismia (EVM) koskevasta valtiosopimuksesta. Suomen esittämät muutokset EVM-valtiosopimuksen luonnokseen poistivat tulkinnanvaraisuuden siitä, voitaisiinko määräenemmistö­päätöksillä korottaa jäsenmaiden taloudellisia vastuita. Suomen esittämien lisäysten myötä tämä ei ole mahdollista. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

IFO suhdannekello indikoi pörssinousua

Saksalaisen IFO instituutin mittaama suhdannekello visualisoi Saksan ja keski-Euroopan makrotaloudellisen tilanteen. Yleensä suhdannetilanne kiertää kellon lailla tätä nelikenttää:
- Nousuvaiheessa (Upswing) odotukset ovat korkealla, mutta talous ei vielä kasva.
- Korkeasuhdanteessa (Boom) sekä odotukset että kasvu ovat voimakkaita.
- Laskusuhdanteessa (Downswing) odotukset ovat heikot, mutta talous kuitenkin vielä kasvaa
- Lama (Recession) vaiheessa sekä odotukset että kasvu ovat heikkoja
 
Laskusuuntaa osoittavan kellon kulku alkoi syksyllä kuukausi kuukaudelta hidastua ja kello kääntyi väitellen ylöspäin kohti korkeasuhdannetta. Nyt kellon voi tulkita olevan puoli yhdeksän ja yleensä pörssikurssien nousu alkaa juuri tässä vaiheessa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

IMF: Euroalue taantuu tänä vuonna -0,5%

 IMF on alentanut maailmantalouden kasvuennustettaan 3,5% luokkaan vuonna 2012 ja Euroalueelle IMF povaa -0,5% suuruista taantumista.

IMF moittii Euroalueen poliitikkoja siitä, että nämä eivät ole riittävän tehokkaasti hoitaneet velkaongelmaansa. (Piksu toimituksen huomio: IMF vaati vuonna 2008 valtionvarainministereiltä velkaelvytystä, joka toiminta olikin sitten aiheuttamassa nykyistä kriisiä. IMF vaati vielä vuonna 2011 Lagarde:n tultua puheenjohtajaksi velkaelvytyksen jatkamista. IMF oli toimillaan ja arvovallallaan merkittävältä osiltaan aiheuttamassa ja pahentamassa nykyistä kriisiä)  IMF:n mukaan Euroalue on kriisin ja ongelmien ytimessä.

Kehittyvien maiden talouskasvun arvioidaan olevan 5,75% luokkaa, mutta Aasian kasvuksi IMF ennustaa peräti 7,5%.

IMF:n ennusteet ovat pitäneet lyhyellä tähtäimellä melko hyvin paikkansa.

Maailmantalouden kasvuennuste (Lähde: IMF)

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Inflaatio ennustaa vuoden viiveellä pörssikursseja

Olemme tällä palstalla monasti havainneet, että kuluttajien ja teollisuuden luottamuksella on ennustearvoa lähiajan pörssikurssien kehitykselle. Mutta entä sitten inflaatio?

Piksu Toimitus päätti testata onko inflaatiolla ennustearvoa ja tulos oli yllättävä. Ennustearvo on merkittävä, mutta korrelaatio on hyvin erilainen kuin kuluttajien ja teollisuuden luottamuksen kohdalla.

Inflaatio (alla) ja Saksan DAX osakeindeksin kehitys (Lähteet: Yahoo Finance, EKP)

Kohoava inflaatio vaikuttaa yllättävänkin negatiivisesti pörssikursseihin ja matala inflaatio taas nostaa kursseja. Kuluttajien luottamus ennustaa pörssikursseja viikkojen tai kuukauden viiveellä, mutta inflaation viive pörssikurseihin on paljon pidempi. Viive on vuoden suuruusluokkaa.

Ilmiön syyt ovat ainakin osittain epäsuoria:

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Maailmanpankki ennustaa Euroopalle lamaa ja muualle kituliasta kasvua

  Maailmanpankin talousennuste on pessimistinen ja ennustaa Euroalueelle lamaa. Maailmanpankki arvoi maailmantalouden kasvavan tänä vuonna vain 2,5 prosenttia.

Euroopan valtioiden velkakriisi Euroopassa kääntyi huonompaan suuntaan elokuussa 2011 ja samaan aikaan kasvu hidastui useissa merkittävissä kehitysmaissa (erityisesti Brasiliassa ja Intiassa mutta vähäisemmässä määrin myös Venäjällä, Etelä-Afrikassa ja Turkissa). Tämän seurauksena kehitysmaiden kasvuksi vuodelle 2012 arvioidaan nyt 5,4 prosenttia. Lukema on toiseksi alhaisin viimeksi kuluneiden 10 vuoden aikana. Pankki on myös alentanut kasvuennustettaan korkean tulotason maissa vuonna 2012 1,4 prosentin ja -0,3 prosentiin Euroalueella.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Vuosi 2011: Rahastosijoittajat rauhallisina epävakailla markkinoilla

  Finanssiala: Vuoden 2011 lopussa suomalaisten rahastojen kokonaispääoma oli 55,4 miljardia euroa. Vuoden aikana se laski 6,1 miljardia euroa (-10 %). Lunastusten osuus rahastopääoman pudotuksesta oli ainoastaan 1,1 miljardia euroa. Suomalaisten rahastosijoittajien voidaankin sanoa seuranneen rahoitusmarkkinoiden epävakaata tilannetta rauhallisin mielin.

Lyhyen koron rahastot kasvattivat osuuttaan

Kotimaisten rahastojen pääomasta oli joulukuun lopussa osakerahastoissa 18 miljardia euroa (32,4 %). Pitkän koron rahastojen osuus oli 16,7 miljardia (30,2 %), lyhyen koron rahastojen osuus 11,4 miljardia (20,6 %) ja yhdistelmärahastojen 7,9 miljardia (14,3 %).

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Nokian muutos nähdään mahdollisuutena Suomen ICT-sektorille

Me Salossa uskomme, että informaatio- ja viestintätoimialan murros käännetään mahdollisuudeksi ict-sektorille. Julkinen toimija Yrityssalo on päättänyt vauhdittaa alueen ict-sektorin kehittymistä tarjoamalla heille näkyvyyttä ja tunnettuutta!

Suomen menestys ICT- toimijana syntyi merkittäviltä osiltaan Salon alueen yrittäjyyden (Salora:n TV-, näyttöpääte- ja matkapuhelinliiketoiminnat) pohjalta. Yrittäjähenki ja kasvuhakuisuus on tunnusomaista Salolle.

SaloTech.fi on alueen ICT-yritysten uusi kanava, joka mahdollistaa alueen ICT-yrityksille uudenlaisen yhteistyön, osaamisen kasvattamisen sekä myynnin. Tämä kanava tarjoaa myös Nokian Bridge -tukiohjelmassa mukanaoleville hyvän kontaktiverkon alueen pk-yrityksiin. - Me Yrityssalossa uskomme vakaasti siihen, että ICT-yritysten kasvusysäys lähtee pk-yrittäjien verkottumisesta, yhteistyöstä sekä ratkaisemalla osaamisen ´aukot´, toteaa ohjelmapäällikkö Peter Soinu.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

JP-Morgan mukaan maailmantalous elpyi loppuvuodesta 2011

Investointipankki JP-Morgan:n mukaan maailmantalouden kasvu elpyi loppuvuodesta 2011 (kuva alla). Euroopan kompuropinti ei kokonaan kompensoinut muualla tapahtunutta positiivista kehitystä. 

Maailmantalouden suhdannekuvaaja (Lähde: JP-Morgan)

Pörssikurssien nousu käynnistyi vuonna 2003 samanaikaisesti JP-Morgan:n keräämän suhdanneindikaattorin nousun kanssa. Vuonna 2009 JP-Morgan:n suhdanneindikaattori sen sijaan ennakoi pörssikurssien kehitystä muutamia kuukausia etuajassa.

Suhdannekuvaajassa nyt näkyvä muutos voi hyvinkin johtua väliaikaisista satunnaisilmilöistä (Piksu toimituksen huomio).

Koko raportti: JP-morgan

Sivut

Tilaa syöte RSS - Käyttäjän Piksu Toimitus blogi