Käyttäjän Piksu Toimitus blogi

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Korkea työntekijätyytyväisyys nostaa Suomen asemaa investointien kohdemaana

  Työntekijätyytyväisyys korreloi innovatiivisuuden ja investointien tuottavuuden kanssa. Suomalainen esimiestyö on erinomaista tasoa ja kilpailemme maailman kärkisijasta. Kasvatimme viime vuonna etumatkaamme Ruotsiin nähden entisestään.

Tutkimusta varten haastateltiin touko-kesäkuun aikana 2012 satunnaisesti 7100 työssäkäyvää henkilöä, joista 2500 oli suomalaisia.

Keskeisimmät tulokset:

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Tapiola: Suomen talous ensi vuonna nousuun

   Tapiola nostaa Suomen talouden kasvuennustetta vuodelle 2012 yhdellä prosenttiyksiköllä -0,5 prosenttiin. Talous ajautuu taantumaan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, mutta maltillinen kasvu alkaa vuoden 2013 alusta. Euroopan kriisi hallitsee talousuutisia, mutta Tapiola Varainhoidon pääekonomistin Jari Järvisen mukaan euroalue pysyy koossa ja tiivistyy. Maailmantaloudessa finanssikriisin jälkeinen maltillinen elpyminen etenee, mutta hitaasti.

Tapiola nostaa Suomen kuluvan vuoden kasvuennusteen -0,5 prosenttiin (-1,5 joulukuussa 2011).

  ”Bruttokansantuotteen lähtötaso vuodelle 2012 oli huomattavasti ennakoimaamme korkeampi. Vuoden 2011 jälkipuoliskolla Suomen talouskasvu säilyi odotuksiamme nopeampana ja myös kasvuluvut tämän vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä olivat vielä yllättävän hyvät. Odotamme kokonaistuotannon kääntyvän kuitenkin laskuun vuoden toisella neljänneksellä ja suhdannepohjan ajoittuvan tulevan vuodenvaihteen tietämille”, arvioi pääekonomisti, Tapiola Varainhoidon apulaisjohtaja Jari Järvinen Tapiolan kesäkuun suhdannekatsauksessa

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Finanssiala: Luotonkysyntä hieman parantunut

Finanssialan Keskusliiton uuden pankkibarometrin mukaan pankinjohtajat arvioivat yritysten ja kotitalouksien luotonkysynnän olevan vähitellen toipumassa. Euroopan velkakriisin kärjistyminen ja epävarmuuden kasvu ovat kääntäneet talletusten suosion uudelleen kasvuun niin kotitalouksien kuin yritystenkin keskuudessa. Barometrikysely tehtiin touko-kesäkuun vaihteessa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Rahastosäästäjät viisaita, pääomia siirrettiin keväällä lyhyen koron rahastoihin

  Sijoittajien pyrkimys välttää rahoitusmarkkinoiden riskejä näkyy toukokuun rahastoraportin mukaan siinä, että lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin toukokuussa miljardi euroa uutta pääomaa. Näistä rahastoista erityisesti rahamarkkinarahastot (499 milj. E) ja muut lyhyen koron rahastot (329 milj. E) kiinnostivat sijoittajia.

Osakerahastojen pääoma oli toukokuussa 19 miljardia euroa, jossa laskua oli 1,9 miljardia euroa. Lunastusten osuus laskusta oli 409 miljoonaa euroa ja kurssikehityksen vaikutus 1,5 miljardia euroa

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Eläkevakuutusrahamme vaarassa, jos finanssialan pahimmat riskit toteutuvat

   Suomen finanssisektorin stressitestin tulokset osoittavat, että merkittävästi heikentyvä toimintaympäristö aiheuttaisi sopeuttamistarpeita erityisesti henki- ja työeläkevakuutussektoreilla. Stressitestin mukainen toimintaympäristö edellyttäisi monilta henki- ja työeläkevakuutusyhtiöiltä sijoitusten riskitason alentamista.

Yhtiöiden lähtökohtatilanne tämän vuoden stressitestiin oli edellisvuoden testiä heikompi, koska vakavaraisuustasot alenivat vuonna 2011. Stressitestin mukainen muutos riskinkantokyvyssä ei kuitenkaan olisi huomattavan suuri. Pankki- ja vahinkovakuutussektorien osalta tulokset osoittivat riskinkantokyvyn säilyneen lähes ennallaan ja vahvana.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Vanhat asunnot halpenevat ja uudet kallistuvat

   Asuntojen hintakehityksessä ollaan Hypoteekkiyhdistyksen Q2/2012 asuntomarkkina-analyysin mukaan nyt vuositasolla 1 - 2 %:n hintamuutoksessa. Korkea inflaatio Suomessa, nyt 3,1 %, tarkoittaa sitä, että asuntojen reaalihinnat ovat miinuksella. Tämä ei kuitenkaan koske uusasuntotuotantoa, jossa hinnoittelumalttia ei ole näkynyt. Uusissa asunnoissa hintojen nousu on n 5-6 % / v joka on inflaation jälkeenkin reaalisesti 2-3 % samaan aikaan kun hintataso muutenkin on erityisesti pääkaupunkiseudulla jo hyvin korkea ja se on jo iskenyt kuluttajien ostovoiman kattoon. Talouskriisin myötä korkeita rakennuskustannuksia pitäisi voida nyt alentaa ja hyödyntää tilanne rakentamalla mahdollisimman paljon kohtuuhintaisia perheasuntoja pääkaupunkiseudulle. Sekä omistus- että vuokra-asuntoja.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Naisten johtamat yritykset menestyvät paremmin, mutta pörssiyhtiöitä johtavat miehet

Pörssiyhtiöiden toimitusjohtajana on tällä hetkellä yksi nainen, mutta esimerkiksi poliittisissa tehtävissä Suomi on kuitenkin naisedustuksensa kanssa kärkisijoilla. Akatemiaprofessori Anne Kovalainen kertoo, mitä pitäisi tapahtua, jotta naiset saataisiin johtotehtäviin elinkeinoelämänkin puolella.

    Haastateltava: Anne Kovalainen, akatemiaprofessori, Turun kauppakorkeakoulu, Toimittaja: Maarik Leppä

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomalaiset yritykset uskaltavat ottaa lainaa ja investoivat kasvuun

Yrityksemme investoivat innokkaasti ja yrityslainakantamme on Suomen Pankin 31.5 kuukausitiedotteen mukaan kasvanut nopeammin kuin euroalueella keskimäärin. Yrityslainakannan vuosikasvuvauhti oli  8,1 prosenttia kun samaan aikaan euroalueen keskimääräinen vuosikasvu jäi 0,5 prosenttiin. Yritykset uskovat tulevaisuuteen ja yrityslainakannan vuosikasvu onkin vuoden  2012 aikana ollut nopeampaa kuin missään muussa euroalueen maassa.

Asuntolainakanta ja keskikorko (Lähde: Suomen Pankki)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Sijoitustoiminnalle rakennetaan minimivakavaraisuusvaatimuksia

   Valtioneuvoston 20.1.2012 asettama Suomen talouden vakautta kehittävä työryhmä esittää 31.5 väliraportissaan, että asunto-, kiinteistö- ja arvopaperivakuudellisten luottojen määrää pitää voida tarvittaessa rajoittaa suhteessa vakuuksien käypään arvoon.

Työryhmä ehdottaa hallitusohjelmaan perustuvan toimeksiantonsa mukaisesti, että Finanssivalvonta olisi toimivaltainen viranomainen päättämään sekä suhdannevaikutusten tasoittamiseksi asetettavasta lisäpääomavaatimuksesta että kiinteistö- ja arvopaperivakuudellisen luotonannon rajoittamisesta. Päätös olisi tehtävä Finanssivalvonnan johtokunnassa ja ennen sen tekemistä olisi kuultava valtiovarainministeriötä, sosiaali- ja terveysministeriötä ja Suomen Pankkia.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Kuluttajat ovat iloisen positiivisia

Tilastokeskuksen toukokokuun kuluttajabarometri jatkoi nousuuan. Kuluttajien luottamus vahvistui vielä toukokuun alkupuolella ennakoiden talouden toipuimisen jatkukmista.

Kuluttajien luottamus ja pörssin markkina-arvo (Lähteet: Tilastokeskus, Suomen pankki)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

MPS: Suomalainen työyhteisö ja esimiestyö on maailman parhaimpiin kuuluvaa

     MPS-Yhtiöiden tutkimuslaitos BVA:lla toteuttaman kansainvälisen tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat kansainvälisessä vertailussa erittäin tyytyväisiä työhönsä ja 90 % suomalaisista kuvaa nauttivansa töihin menemisestä. Suomalaisten tyytyväisyyttä tukee avoin ja matala työyhteisö, jossa ongelmatilanteissa käännytään oman esimiehen puoleen.

Helmikuussa 2012 toteutettuun tutkimukseen osallistui yli 9000 työntekijää 16 maasta. Suomen lisäksi tutkimukseen osallistui työntekijöitä Brasiliasta, Yhdysvalloista, Kiinasta, Venäjältä, Sveitsistä, Italiasta, Belgiasta, Saksasta, Puolasta, Kanadasta, Espanjasta, Romaniasta, Marokosta, Ranskasta ja Isosta Britanniasta.

Suomalainen esimies on helposti lähestyttävä

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Kaksi kolmasosaa suomalaisista myy asuntonsa kiinteistövälittäjän kautta

Yleensä ihmiset eivät osta tai myy asuntoansa montaa kertaa elämänsä aikana, joten kokemus alalta jää usein vähäiseksi. Tänä vuonna tehdyn kyselytutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa suomalaisista luottaa asunnon myymisessä kiinteistövälittäjiin ja vain 12% myy asuntonsa varmuudella itse. Useimmilla on tarkat kriteerit, joiden perusteella kiinteistövälittäjä valitaan.

   

Haastateltava: Mikko Parikka, toimitusjohtaja, SKV Kiinteistönvälitys Oy
Toimittaja: Markus Lintu

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtiontalouden vuoden 2011 hoito saa kiitosta valtiontalouden tarkastusvirastolta

Valtiontalouden tarkastusviraston 22.5.2012 antaman tilintarkastusraportin mukaan valtion tilinpäätöskertomuksessa esitettyä arviota valtiontalouden kehysten alittumisesta vuonna 2011 voidaan pitää oikeana. Tarkastusvirasto pitää hyvänä, että valtiovarainministeriö on jatkanut täsmällistä raportointia kehysten noudattamisesta.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

PAM: Johdon kohtuulliset palkkiot ovat työelämän keskinäisen luottamuksen perustekijä

  Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin puhui tänään PAMin edustajiston kevätkokouksessa luottamuksesta. Hänen mukaansa luottamuksen puute nakertaa työelämää, sopimuskulttuuria ja suomalaisten tulevaisuudenuskoa.

Ann Selin näkee luottamuspulan aiheuttavan suomalaisessa yhteiskunnassa tuhoisia lieveilmiöitä. Pahoinvointi ja yhteiskunnallinen oireilu kasvavat, ja samalla usko hyvinvointivaltion turvaverkkoihin heikkenee. Tulevaisuuteen liittyvät epävarmuuden puretaan usein viattomiin uhreihin.

- Väitän, että muun muassa ulkomaalaisvastaisuuden kasvussa on paljolti kyse tästä. Maahanmuuttajat nousevat symboliksi - aivan kuten euron ongelmat - joiden kautta pahaa oloa ja epävarmuuden kokemusta puretaan, Selin arvioi.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Säätiöiden valvontaa tehostetaan PRH:n virre palvelun avulla

Suomessa oli vuoden 2011 lopussa 2826 veroetuja nauttivaa säätiötä, joiden omaisuusmassa ja omistajavalta on merkittävää. Säätiöiden toiminnan valvonta on monasti ollut vaikeaa. Säätiöiden toiminnan laillisuusvalvonnasta vastaa säätiölain mukaisesti Patentti ja Rekisterihallitus, mutta tämän tyyppinen toiminnan laillisuuteen keskittyvä valvonta ei voi kaikissa tilanteissa olla niin tarkoituksenmukaista kuin varsinainen omistajavalvonta. Valvontatyön helpottamiseksi Patentti ja Rekisterihallitus on avannut sähköisen Virre palvelun, josta kuka tahansa voi helposti hakea halumansa yhdistyksen säännöt.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtioneuvosto puolustaa suomalaisten oikeutta esitäytettyihin veroilmoituksiin

Euroopan komission on maaliskuussa antanut asetusehdotuksen, jonka tavoitteena on luoda arvopeperikeskuksille yhtenäiset toimintasäännöt ja standardit. Arvopaperikeskuksille esitetään yhtenäisiä toimilupaehtoja ja oikeutta tarjota palveluja muihin jäsenvaltioihin (niin sanottu EU-passin). Liikkeeseenlaskijoille esitetään oikeutta vapaasti valita arvopaperikeskus, jossa se laskee liikkeeseen arvopapereitaan.

Suomi edellyttää muutoksia, joilla voidaan jatkossa turvata tietojen saatavuus verotuksen ja omistuksen julkisuuden tarpeisiin

Valtioneuvosto kannattaa markkinoiden avaamista, arvopaperikeskustoimintojen harmonisointia, tehokkuuden lisäämistä arvopaperikeskus- ja selvitystoiminnassa sekä riskien vähentämistä arvopaperikeskus- ja selvityspalveluissa EU-alueella.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtiovarainministeriön mukaan riski takausvastuidemme laukeamisesta on todellinen

Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2011 on valmistunut. Tilinpäätöskertomus nostaa esille sen mahdollisen vaihtoehdon, että joudumme osittain vastaamaan tekemistämme (noin 3400€/kansalainen) takauksista.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Yritysten kokemat luottotappiot ovat Suomessa Euroopan alhaisimmat

    Intrum Justitian Eurooppalaisen maksutapatutkimuksen mukaan yritysten luottotappiot ovat Suomessa Euroopan alhaisimmat. Yritykset lisäävät tyypillisesti luottotappioriskin perimiinsä hintoihin. Suomen pieni luottotappioriski (1,6%) näkyy suoraan kansantalouden toiminnan järjestelmällisyytenä ja kilpailukykynä. 

Taloustilanne näyttää hyvin erilaiselta eri Euroopan maissa. Euroopan markkinat näyttävät jakautuneen kahtia: Suomi ja muut Pohjoismaat sekä Saksa pärjäävät talouskriisistä huolimatta kohtuullisen hyvin, kun taas Etelä- ja Itä-Euroopassa yritykset kärsivät pahoista taloudellisista ongelmista.

Tämä selviää tuoreesta Intrum Justitian Eurooppalaisesta maksutapatutkimuksesta. Vuosittain julkaistavaan tutkimukseen osallistui yli 7 800 yritystä 28 maasta. Päätulokset ovat seuraavat: 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomalaiset high-tech yritykset ovat ulkomaisten sijoittajien suosiossa

Ulkomaisia pääomasijoittajia palvelevan International VC Zonen mukaan suomalaiset hi-tech-yritykset keräsivät vuonna 2011 yli 127 miljoonaa euroa riskipääomaa, mikä on 39 prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna. Ulkomaisten sijoittajien osuus kasvoi huomattavasti.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Jyty: Suomella on edellytyksiä työelämän mallimaaksi maailmassa

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtajan Maija Pihlajamäen mielestä Suomesta on tehtävä työelämän kehittämisen johtava maa maailmassa.

"Maan hallitus on asettanut työelämän kehittämisstrategiassaan tavoitteeksi johtajuuden Euroopan tasolla, mutta miksi tyytyä siihen. Ykkössija maailmassa on kunnianhimoinen, mutta se on mahdollista saavuttaa, kunhan vain kääritään hihat ja ryhdytään hommiin", Maija Pihlajamäki linjasi liiton luottamusmiesseminaarissa Helsingin messukeskuksessa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Handelsbanken: Suomen talous kasvaa muuta eurooppaa ripeämmin

     Handelsbankenin ekonomistit ennustavat, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna yhden prosentin. Kasvuennuste ei ole muuttunut edellisestä joulukuun 2011 ennusteesta. Ensi vuonna kokonaistuotannon arvioidaan kasvavan 2,5 (2,4) prosenttia ja vuonna 2014 2,8 prosenttia.

   Suomi pärjää hyvin muuhun euroalueeseen nähden vuosina 2012-2014, Handelsbanken Suomen pääekonomisti Tiina Helenius arvioi. Odotamme ulkoisen kysynnän elpyvän maltillisesti viennin suotuisan suuntautumisen ansiosta, samalla kun vakaat työmarkkinat ja matalat korot tukevat kotimaista kysyntää.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

IMF: Maailmantalous kasvaa tasaista 4% vauhtia

IMF ennustaa huhtikuun katsauksessaan maailmantaloudelle hieman piristyvää, noin 4% luokkaa olevaa kasvua.

Kehittyvät taloudet kasvavat IMF:n mukaan tänä vuonna noin 6% nopeudella kun kehittyneiden maiden kasvu jää 1,5...2% luokkaan. Poikkeuksen muodostaa Euroalue, jonka talouskasvu mataa Espanjan ja Italian vuoksi lähellä nollaa tai jopa miinusmerkkisenä. Euroalueen reaalitalous näyttäisi vahvistuvan vasta ensi vuonna.

Talouskasvu vuonna 2012 (Lähde: IMF World Economic Outlook)

Talouskasvun veturina toimii kehittyvien maiden kulutuskysyntä, joka imee tuotteita ja palveluita. Kiinan ja USA:n välinen kaupan epätasapaino on sulanut tai sulamassa ja suurimmat talousalueiden väliset epätasapainot ovat nyt öljyä tuottavien maiden ja muun maailman välillä.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtio ja operaattorit toteuttavat yhdessä merkittävän mobiili-innovaation

Valtio ja operaattorit (Elisa, Sonera ja DNA) toteuttavat yhteistyössä merkittävän mobiili-innovaation. Internetin käyttö mobiileilla saavuttaa kilpailuedun kun mobiililaitteen SIM kortilla tapahtuva automaattinen tunnistautuminen internet palveluihin avataan 23.4.2012 käyttöön Suomessa.

Kansalaisen tunnistus- ja maksamispalvelun "Vetumassa" ansiosta kansalaiset voivat tunnistautua lukuisiin julkishallinnon palveluihin vaivattomasti kännykän avulla. Käytännössä asiointi esimerkiksi Suomi.fi –portaalissa ja useissa kuntien, ministeriöiden ja virastojen sähköisissä asiointipalveluissa helpottuu tuntuvasti.

- Esimerkiksi Kansalaisen asiointitiliin voidaan jatkossa tunnistautua kännykällä, jolloin asiointitilin viestien lukeminen onnistuu vaikkapa bussimatkalla, kertoo Vetuman palvelupäällikkö Tapani Puisto Valtiokonttorista.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

OECD: Kiinassa ja Intiassa käänne kohti vahvempaa talouskasvua

OECD:n viimeisen "Composite leading indicator" raportin mukaan lähes kaikki suuret taloudet (USA, Kiina, Japani, Intia, Saksa, Englanti, Brasilia,..) ovat kasvussa eivätkä suhdanteet muuallakaan (Kanada ja Venäjä) enää huonone. Suurehkoista talouksista vain Italia ja Ranska osoittavat heikkenemisen merkkejä.

OECD:n "composite leadin indicator" suhdannemittari (Lähde: OECD)

Uutta tässä suhdanneraportissa on Intian ja Kiinan talouksien kääntyminen nousu-uralle. Tilanne oli vielä kuukausi sitten epäyhtenäinen. Saksan, USA:n taloudet menestyivät, mutta muuten kuva oli epäselvä.

Sijoittajalle tämä antaa luottamusta tulevan kesän kehitykseen. Viime suven kaltaista syvää ja kipeää notkahdusta tuskin tarvitsee pelätä.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Vahva suomalaisedustus Red Herring listalla

2000-luvun alussa maineeseen noussut Red Herring on nykyään suuntautunut edistämään uuden teknologian tapahtumia ja palkintoja. Red Herring tekee valitsemistaan kärkiyrityksistä mm. seuraavia listauksia: Red Herring Globaali 100, Red Herring Eurooppa 100 ja Red Herring Aasia 100.  

Nykyään pelkästään internetissä toimiva lehti on julkistanut Red Herring Eurooppa 100 finalistien listauksensa, jossa suomalaisyritykset ovat vahvasti esillä. Lista 238 yritysehdokkaasta eniten, 47 on Englannista, mutta jo toisella sijalla 24 ehdokasyrityksellä ovat suomalaiset.

Suomen perään jäävät täpärästi Saksa 22, Ranska 21 ja Israel 20. Muiden pohjoismaiden ehdokasyritysten luvut ovat Tanska 16, Ruotsi 15 ja Norja 5.

Listalle mukaan päässeistä 24 suomalaisesta mainittakoon seuraavat yritykset:

Cognitive Maps Ltd

Ekogen Oy

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtionvarainministeriö: Suomen talousnäkymät hieman myönteisemmät

   Suomen talousnäkymät ovat tällä hetkellä hieman myönteisemmät kuin vuoden 2011 lopussa. Vuodelle 2012 ennustetaan 0,8 prosentin kasvua ja se on hyvin pitkälti yksityisen kulutuksen varassa selviää valtionvarainministeriön tuoreesta taloudellisesta katsauksesta.

Ennusteen mukaan maailmankauppa ja -talous kasvavat kohtuullista vauhtia, joskin hitaammin kuin vuonna 2011, mutta Suomen viennin kasvu ei pysy vauhdissa mukana eli markkinaosuuden pienentyminen jatkuu.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Finanssivalvonta: Työeläkelaitosten hallinnossa ja riskienhallinnassa kehityskohteita

Finanssivalvonta: Työeläkevakuutusyhtiöt harjoittavat sosiaaliturvaan kuuluvaa lakisääteistä eläkevakuutusta. Niillä on hoidettavanaan erittäin merkittävä sijoitusvarallisuus, ja niiden on sijoitettava varat tuottavasti ja turvaavasti. Tästä syystä niiden riskienhallinnan ja luotettavan hallinnon laadun tulisikin olla finanssisektorin parhaiden kansainvälisten käytäntöjen tasolla, johtaja Anneli Tuominen painottaa. Finanssivalvonta korostaa myös riittävän sijoitus- ja riskienhallinnan osaamisen merkitystä kaikissa työeläkelaitoksissa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

PT: Suomen talous kasvaa muuta Eurooppaa rivakammin

Kuluvan vuoden alussa Euroopan velkakriisi alkoi laantua, ja PT:n ennuste nojautuu oletukselle, että se pysyy kohtuullisesti hallinnassa jatkossakin. Korkotaso nousee ennustejaksolla vain vähän.

Talouskasvu nopeutuu useimmissa maailman maissa

Talouskasvu nopeutuu jo hieman useimmissa maailman maissa, ja se kiihtyy edelleen ensi vuonna. Euroalue kasvaa tänä vuonna 0,4 ja ensi vuonna 1,4 prosenttia. Euroopassa kehitys on kuitenkin varsin kaksijakoista. Kun Keski- ja Pohjois-Euroopan maissa talouskasvu on selvästi keskimääräistä parempaa, ovat finanssipolitiikkaansa voimakkaasti kiristäneet Etelän kriisimaat taantumassa ainakin vielä tänä vuonna.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Yrittäjä maksaa tuloistaan enemmän veroa kuin palkansaaja

   Yrittäjän veroaste on 3,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin palkansaajan, jolla on sama tulotaso. Tähän tulokseen päädytään, kun otetaan huomioon ansio- ja pääomatuloista maksettavat verot sekä lakisääteiset vakuutusmaksut. Tulotasona on käytetty yrittäjien keskimääräisiä veronalaisia tuloja, jotka olivat 40 638 euroa vuonna 2010. Tällä tulotasolla yrittäjän veroaste oli 33,2 prosenttia ja palkansaajan  29,7 prosenttia.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

OECD:n toimenpiteet nostaisivat elintasoamme noin 13%

OECD on valmistellut Euroalueelle suunnatun suosituslistan rakenteellisista toimista ja laskenut toimenpiteiden yhteisvaikutuksen bruttokansantuotteeseen seuraavan kymmenen vuoden aikana. Suosituslistan mukaiset toimenpiteet nostaisivat OECD:n mukaan Suomen elintasoa yhteensä 13,5% seuraavan kymmenen vuoden aikana.

OECD:n suosittelemien toimenpiteiden vaikutus bruttokansantuotteeseen (Lähde: OECD)

Suositellut toimenpiteet:

Sivut

Tilaa syöte RSS - Käyttäjän Piksu Toimitus blogi