Käyttäjän Piksu Toimitus blogi

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Asuntojen myyntiajat 2-3kk luokkaa

   Asuntojen myyntiajat ovat 2-3kk. Kysyntä ja tarjonta ovat suurin piirtein tasapainossa.

Haastateltavana videolla: Mikko Parikka, toimitusjohtaja, SKV Kiinteistönvälitys Oy
Toimittaja: Markus Lintu

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Finanssiala: Rahastosijoittajat siirsivät tammikuussa pääomia osakerahastoihin

Rahastosijoittajat siirsivät tammikuussa pääomia lyhyen koron rahastoista osakerahastohin ja jossain määrin myös yrityslainarahastoihin.

Osakerahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi tammikuussa peräti 11,1 prosenttia (2,0 mrd €), josta uusia sijoituksia oli 545 miljoonaa euroa. Osakemarkkinoilla koettiinkin yleisesti niin sanottu tammikuuilmiö kurssien noustessa useimmilla osakemarkkinoilla. Eniten uutta pääomaa sijoitettiin kehittyvien markkinoiden rahastoihin (289,9 milj. €) ja Pohjois-Amerikkaan sijoittaviin rahastoihin (68,2 milj. €).

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Pankkisektorin osakkeet ovat edullisimpia

Pankkisektori on tällä hetkellä globaalisti aliarvostetuin selviää iShares:n indeksi ETF rahastojen tunnusluvuista.

Pankki- ja rahoitusala tarjoaa 8,5% luokkaa olevia tuottoja, jos asiaa tarkastelee puhtaasti P/E luvun näkökulmasta ja ala on myös tasesubstanssina suhteen edullisinta. Taseen arvostusta kuvaava P/B suhde on 1,3 suuruusluokkaa kun esimerkiksi kuluttajatuotesektorin yritystyksiä arvostetaan neljä kertaa tasesubstanssiaan suurempaan arvoon.

Globaalien sektori-indeksien arvostustasot (Lähde: iShares)

Pankki- ja finanssisektorin arvostustasot laskivat nykyselle tasolleen viisi vuotta sitten, kun USA:n asuntolainajohdannaisten tappiot levisivät globaalin pankkisektorin kontolle (graafi alla). Eikä rahoitussektorin arvostus ole muiden sektorien tapaan elpynyt. USA:n asuntolainaongelman jälkeen tulivat pinnalle valtioiden velkaongelmat ja mahdolliset valtion velkojen alaskirjaukset. Ongelmia on riittänyt.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Yrityksen strategian konkreettisuus on tärkeää sekä sijoittajille että johdolle

       Yrityksen strategia sisältää oleellisimman viestin siitä, miten yritys haluaa palvella sidosryhmiään ja asiakkaitaan sekä ne työ- ja toiminta- tavat  millä tämä lisäarvo yrityksessä tuotetaan. Strategian pääpiirteiden ymmärtäminen ja niihin uskominen on oleellista sekä sijoittajille että yrityksen operatiiviselle johdolle. 

Yrityksen strategia kuitenkin on monen johtajan mielestä niin ympäripyöreä, että sen pohjalta on vaikea tehdä konkreettisia päätöksiä. Tätä piti muutostilanteiden kompastuskivenä 38,6 prosenttia Talent Partnersin ja Boardmanin kyselyyn vastanneista yritysjohtajista. Lähes yhtä suuri joukko (35,5 %) arvioi, että strategiaa ei voi viestiä ymmärrettävästi koko henkilöstölle.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Euroalueen kuluttajien luottamuksessa piristymistä

Kuluttajien luottamus on Suomen Pankin mukaan noussut tammikuussa sekä Euroalueella että Suomessa.

Kuluttajien luottamus (Lähde: Suomen Pankki)

Kuluttajien luottamus korreloi yleensä pörssikurssien pitkän aikavälin kehityksen kanssa:

  • kuluttajien luottamuksen kääntyminen kasvuun vuosina 2003 ja 2009 ennakoivat pörssikurssien pysyvää käännettä kohti parempaa.
  • käänteet alaspäin vuosina 2007 ja 2010 ennakoivat ja seurasivat pörssikurssien vastaavaa muutosta

On vielä epävarmaa johtuuko nyt tapahtunut positiivinen käänne satunnaisilmiöistä vaiko trendin muutoksesta.

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

EU-maat sopuun Euroopan vakausmekanismista Suomen esitysten pohjalta

Laajennettu euroryhmä (EU 27) pääsi 23.1.2012 Suomen tekemän esityksen pohjalta periaatteelliseen yhteisymmärrykseen Euroopan vakausmekanismia (EVM) koskevasta valtiosopimuksesta. Suomen esittämät muutokset EVM-valtiosopimuksen luonnokseen poistivat tulkinnanvaraisuuden siitä, voitaisiinko määräenemmistö­päätöksillä korottaa jäsenmaiden taloudellisia vastuita. Suomen esittämien lisäysten myötä tämä ei ole mahdollista. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

IFO suhdannekello indikoi pörssinousua

Saksalaisen IFO instituutin mittaama suhdannekello visualisoi Saksan ja keski-Euroopan makrotaloudellisen tilanteen. Yleensä suhdannetilanne kiertää kellon lailla tätä nelikenttää:
- Nousuvaiheessa (Upswing) odotukset ovat korkealla, mutta talous ei vielä kasva.
- Korkeasuhdanteessa (Boom) sekä odotukset että kasvu ovat voimakkaita.
- Laskusuhdanteessa (Downswing) odotukset ovat heikot, mutta talous kuitenkin vielä kasvaa
- Lama (Recession) vaiheessa sekä odotukset että kasvu ovat heikkoja
 
Laskusuuntaa osoittavan kellon kulku alkoi syksyllä kuukausi kuukaudelta hidastua ja kello kääntyi väitellen ylöspäin kohti korkeasuhdannetta. Nyt kellon voi tulkita olevan puoli yhdeksän ja yleensä pörssikurssien nousu alkaa juuri tässä vaiheessa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

IMF: Euroalue taantuu tänä vuonna -0,5%

 IMF on alentanut maailmantalouden kasvuennustettaan 3,5% luokkaan vuonna 2012 ja Euroalueelle IMF povaa -0,5% suuruista taantumista.

IMF moittii Euroalueen poliitikkoja siitä, että nämä eivät ole riittävän tehokkaasti hoitaneet velkaongelmaansa. (Piksu toimituksen huomio: IMF vaati vuonna 2008 valtionvarainministereiltä velkaelvytystä, joka toiminta olikin sitten aiheuttamassa nykyistä kriisiä. IMF vaati vielä vuonna 2011 Lagarde:n tultua puheenjohtajaksi velkaelvytyksen jatkamista. IMF oli toimillaan ja arvovallallaan merkittävältä osiltaan aiheuttamassa ja pahentamassa nykyistä kriisiä)  IMF:n mukaan Euroalue on kriisin ja ongelmien ytimessä.

Kehittyvien maiden talouskasvun arvioidaan olevan 5,75% luokkaa, mutta Aasian kasvuksi IMF ennustaa peräti 7,5%.

IMF:n ennusteet ovat pitäneet lyhyellä tähtäimellä melko hyvin paikkansa.

Maailmantalouden kasvuennuste (Lähde: IMF)

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Inflaatio ennustaa vuoden viiveellä pörssikursseja

Olemme tällä palstalla monasti havainneet, että kuluttajien ja teollisuuden luottamuksella on ennustearvoa lähiajan pörssikurssien kehitykselle. Mutta entä sitten inflaatio?

Piksu Toimitus päätti testata onko inflaatiolla ennustearvoa ja tulos oli yllättävä. Ennustearvo on merkittävä, mutta korrelaatio on hyvin erilainen kuin kuluttajien ja teollisuuden luottamuksen kohdalla.

Inflaatio (alla) ja Saksan DAX osakeindeksin kehitys (Lähteet: Yahoo Finance, EKP)

Kohoava inflaatio vaikuttaa yllättävänkin negatiivisesti pörssikursseihin ja matala inflaatio taas nostaa kursseja. Kuluttajien luottamus ennustaa pörssikursseja viikkojen tai kuukauden viiveellä, mutta inflaation viive pörssikurseihin on paljon pidempi. Viive on vuoden suuruusluokkaa.

Ilmiön syyt ovat ainakin osittain epäsuoria:

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Maailmanpankki ennustaa Euroopalle lamaa ja muualle kituliasta kasvua

  Maailmanpankin talousennuste on pessimistinen ja ennustaa Euroalueelle lamaa. Maailmanpankki arvoi maailmantalouden kasvavan tänä vuonna vain 2,5 prosenttia.

Euroopan valtioiden velkakriisi Euroopassa kääntyi huonompaan suuntaan elokuussa 2011 ja samaan aikaan kasvu hidastui useissa merkittävissä kehitysmaissa (erityisesti Brasiliassa ja Intiassa mutta vähäisemmässä määrin myös Venäjällä, Etelä-Afrikassa ja Turkissa). Tämän seurauksena kehitysmaiden kasvuksi vuodelle 2012 arvioidaan nyt 5,4 prosenttia. Lukema on toiseksi alhaisin viimeksi kuluneiden 10 vuoden aikana. Pankki on myös alentanut kasvuennustettaan korkean tulotason maissa vuonna 2012 1,4 prosentin ja -0,3 prosentiin Euroalueella.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Vuosi 2011: Rahastosijoittajat rauhallisina epävakailla markkinoilla

  Finanssiala: Vuoden 2011 lopussa suomalaisten rahastojen kokonaispääoma oli 55,4 miljardia euroa. Vuoden aikana se laski 6,1 miljardia euroa (-10 %). Lunastusten osuus rahastopääoman pudotuksesta oli ainoastaan 1,1 miljardia euroa. Suomalaisten rahastosijoittajien voidaankin sanoa seuranneen rahoitusmarkkinoiden epävakaata tilannetta rauhallisin mielin.

Lyhyen koron rahastot kasvattivat osuuttaan

Kotimaisten rahastojen pääomasta oli joulukuun lopussa osakerahastoissa 18 miljardia euroa (32,4 %). Pitkän koron rahastojen osuus oli 16,7 miljardia (30,2 %), lyhyen koron rahastojen osuus 11,4 miljardia (20,6 %) ja yhdistelmärahastojen 7,9 miljardia (14,3 %).

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Nokian muutos nähdään mahdollisuutena Suomen ICT-sektorille

Me Salossa uskomme, että informaatio- ja viestintätoimialan murros käännetään mahdollisuudeksi ict-sektorille. Julkinen toimija Yrityssalo on päättänyt vauhdittaa alueen ict-sektorin kehittymistä tarjoamalla heille näkyvyyttä ja tunnettuutta!

Suomen menestys ICT- toimijana syntyi merkittäviltä osiltaan Salon alueen yrittäjyyden (Salora:n TV-, näyttöpääte- ja matkapuhelinliiketoiminnat) pohjalta. Yrittäjähenki ja kasvuhakuisuus on tunnusomaista Salolle.

SaloTech.fi on alueen ICT-yritysten uusi kanava, joka mahdollistaa alueen ICT-yrityksille uudenlaisen yhteistyön, osaamisen kasvattamisen sekä myynnin. Tämä kanava tarjoaa myös Nokian Bridge -tukiohjelmassa mukanaoleville hyvän kontaktiverkon alueen pk-yrityksiin. - Me Yrityssalossa uskomme vakaasti siihen, että ICT-yritysten kasvusysäys lähtee pk-yrittäjien verkottumisesta, yhteistyöstä sekä ratkaisemalla osaamisen ´aukot´, toteaa ohjelmapäällikkö Peter Soinu.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

JP-Morgan mukaan maailmantalous elpyi loppuvuodesta 2011

Investointipankki JP-Morgan:n mukaan maailmantalouden kasvu elpyi loppuvuodesta 2011 (kuva alla). Euroopan kompuropinti ei kokonaan kompensoinut muualla tapahtunutta positiivista kehitystä. 

Maailmantalouden suhdannekuvaaja (Lähde: JP-Morgan)

Pörssikurssien nousu käynnistyi vuonna 2003 samanaikaisesti JP-Morgan:n keräämän suhdanneindikaattorin nousun kanssa. Vuonna 2009 JP-Morgan:n suhdanneindikaattori sen sijaan ennakoi pörssikurssien kehitystä muutamia kuukausia etuajassa.

Suhdannekuvaajassa nyt näkyvä muutos voi hyvinkin johtua väliaikaisista satunnaisilmilöistä (Piksu toimituksen huomio).

Koko raportti: JP-morgan

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Euroopan Keskuspankin julkaisematon inflaatiotavoite lienee noin 4%

Euroopan keskuspankin arvellaan yrittävän väliaikaisesti lipsua 2% inflaatiotavoitteesta. Tavoitteena lienee 3...4% inflaatiovauhti, mutta vallitsevissa oloissa voi käydä niin että päädytään 2...3% välillä olevaan inflaatioon.

4% inflaatiotason on tarkoitus syödä valtioiden velkaa niin, että nyt 6% tasolla bruttokansantuotteesta pyörivä valtioiden budjettivaje neutraloidaan niin, että inflaatiokorjattu valtionvelka kasvaa enää realisesti 2% vuodessa. Tämä taso on sama kuin pitkän aikavälin BKT:n kasvu ja on kestettävissä. 

Euroalueen valtion budjettivaje (Lähde: Euroopan keskuspankki)

Sijoittajan kannattaa seurata inflaatiota ja korkosijoituksia ja rahan makuuttamiosta pankissa kannattaa välttää jos Euroopan Keskuspankki onnistuu inflaation käynnistämisessä.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Rahamarkkinoiden mukaan Kreikka kaatuu alkuvuonna 2012

Rahamarkkinoiden luottamus Italian ja Espanjan taloudenpitoon on makrotalouden vaikeista ongelmista huolimatta palannut. Italian ja Espanjan 2v lainakorot ovat painuneet 5% tasolle ja rahamarkkinoiden mukaan Italia ja Espanja selviytyvät. 

Portugalin 2v korko on 15% luokkaa ja tämä tarkoittaa sitä, että rahamarkkinoiden mukaan Portugalilla on noin 60..65% mahdollisuudet selviytyä seuraavista vuosista ilman valtionlainojen merkittäviä alaskirjauksia. Portugalin suhteen ollaan siis vielä toiveikkaita. 

Sen sijaan Kreikan 2v lainakorko on 133%  ja Kreikan valtionlainojen (noin 40% ??) alaskirjaus tapahtuu rahamarkkinoiden mukaan siis seuraavan vuosipuoliskon aikana.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Metsäteollisuusyritykset ovat hyviä osingonmaksajia

Suomi on johtava paperintuottaja kuten oheinen alan suurimpien yritysten listaus (Lähde: wikipedia) osoittaa. Tämän lisäksi olemme kärkimaita metsä- ja paperiteknologian (Metso, Ponsse, Raute,...) osalta.

Mutta paperiteollisuuden osakkeet ovat pääosin tuottaneet huonosti viimeisen viiden ja kymmenen vuoden aikana. Kurssit ovat pudonneet alle puoleen. Muutoksella on hyvä syy. Suomen metsäteollisuus on ollut hienopaperivaltaista ja altista sanomalehtien ja aikakauslehtien käytön vähenemiselle. Onko nyt jo vihdoin oston aika?  Pakkauskartonkia, sahatavaraa, rakennyslevyjä ja pehmopaperia kulutetaan entiseen malliin ja jossakin vaiheessa muutosprosessi kohti paperitonta toimistoa on käyty loppuun.  

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Veronmaksajat: Pienten palkkojen verotus on Suomessa kevyttä

    Pienten palkkojen verotus on Suomessa jopa kevyempää kuin Euroopassa keskimäärin, mutta tulojen noustessa verotus muuttuu muita maita kireämmäksi. Esimerkiksi 25 000 euron vuosipalkkaa verotetaan Suomessa 2,4 prosenttiyksikköä kevyemmin kuin eurooppalaisissa vertailumaissa. Sen sijaan hyvää 59 000 euron vuosipalkkaa verotetaan Suomessa jo 2,8 prosenttiyksikköä ankarammin.

Tulokset käyvät ilmi Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011 -selvityksestä, jossa vertaillaan työn verotusta 18 OECD-maassa* neljällä eri palkkatasolla. Selvityksen on laatinut Veronmaksajain Keskusliiton pääekonomisti Minna Punakallio.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomen Yrittäjät edistää kotimaista omistajaohjausta

    Julkisen talouden tasapainottamiseksi on tärkeää, että kasvu ja työ säilyvät Suomessa. Suomen Yrittäjät esittää kasvukannustinta pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuville pääomasijoituksille. Kannustinta sovellettaisiin yrityksen ulkopuolisiin pääomasijoituksiin, omistajiin ja uusien yritysten perustajiin. Kannustin toteutettaisiin keventämällä luovutusvoittoverotusta.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

PT: Suomi välttää taantuman

Palkansaajien Tutkimuslaitos: Suomen kokonaistuotannon supistuminen ensi vuonna on kansainvälisen talouden viimeisimmän kehityksen perusteella epätodennäköistä. Talouden epävarmuus on vähentynyt siitä, mitä se oli heinä-elokuun vaihteessa. Tuolloin näytti mahdolliselta, ettei vain Eurooppa vaan myös USA ja samalla koko maailma voisi joutua samanlaiseen kriisiin kuin vuoden 2008 lopulla.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

VATT: Julkisen talouden alijäämämme Euroalueen parhaimmistoa

Vuonna 2008 alkaneen maailmanlaajuisen finanssikriisin seurauksena julkiset menot ovat kasvaneet ja valtiot velkaantuneet. Vain harva maa täyttää enää EU:n perussopimuksen mukaiset kriteerit. Suomessa myös kuntien taloustilanne on heikentynyt niille annettujen palvelutehtävien takia.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen Talouden rakenteet -julkaisussa kuvataan kansantalouden kehitystä, työmarkkinoita, hyvinvointieroja ja ilmastopolitiikan haasteita. Raportti on ladattavissa:  www.vatt.fi/.

Julkisen sektorin alijäämä kasvoi kaikissa EU:n jäsenmaissa finanssikriisin seurauksena. Vuonna 2010 yhdenkään euroalueen maan julkinen sektori ei ollut enää ylijäämäinen. Suomen julkisen sektorin alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen oli vuonna 2010 euroalueen pienempiä. Myös julkinen bruttovelka ylitti useimmissa maissa 60 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Julkisen talouden ylijäämä Suomessa ja euroalueella, prosenttia bruttokansantuotteesta

Julkisen talouden ylijäämä (nettoluotonanto) Suomessa ja euroalueella (16 maata) vuosina 1995–2010, prosenttia bruttokansantuotteesta

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Tapiola ennustaa Suomeen lamaa; kasvu -1,5%

Tapiola alentaa selvästi Suomen talouden kasvuennustetta vuodelle 2012 -1,5 prosenttiin (1,0 % syyskuun 2011 ennusteessa). Työttömyys noussee ensi vuonna 8,5 prosenttiin. Heikot työllisyysnäkymät ovat kuluttajien kannalta suurin riski. Tapiola arvioi euroalueen hajoamisen todennäköisyyden nousseen 30-35 prosenttiin.

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Sekä Handelsbanken että Suomen pankki pudottivat ensi vuoden kasvuennustetta

Handelsbanken pudotti oman kasvuennusteensa 1% tasolle

Handelsbankenin ekonomistit ennustavat 15.12, että Suomen bruttokansantuote kasvaa ensi vuonna yhden prosentin eli merkittävästi hitaammin kuin vielä syyskuussa arvioitiin (1,8). Tänä vuonna kokonaistuotannon arvioidaan kasvavan 2,7 (3,0) prosenttia.

- Suomen viennin kasvunäkymät ovat syksyn aikana heikentyneet, kun suhdannebarometrit kertovat talouskasvun pysähtyneen euroalueella, arvioi Handelsbanken Suomen pääekonomisti Tiina Helenius.

Koko ennuste:  Handelsbankenin talousennuste

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Finanssiala: Suomen talous kasvaa ensi vuonna

Finanssialan keskusliitto on julkaissut finanssimarkkinakatsauksen, josta selviää muun muassa eri tutkimuslaistosten käsitykset Suomen talouden kehittymisestä vonna 2012 (viereinen taulukko).

Tutkimuslaitosten kannat ovat vähitellen lähentyneet toisiaan ja konsensus näyttää nyt loppusyksystä syntyneen siitä, että Suomen bruttokansantuotteen kasvu olisi ensi vuonna 1,2...1,5% suuruusluokkaa.

Pitkittyvää koko vuoden kestävää taantumaa tai lamaa ei yleensä ennusteta, mutta monien tutkimuslaitosten mukaan kasvu on heikointa alkuvuodesta 2012.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Osakkeiden arvostustasot maltillisia

Osakkeiden arvostustasot ovat P/E mittarilla (hinnan suhde tulokseen) mitattuna pitkän ajan keskiarvossa. Osakkeet lasketaan yleensä edullisiksi, jos P/E on alle 12 ja kalliiksi, jos suhde on yli 17.

iShares:n laskemien lukujen perusteella (taulukko) osakkeet ovat nyt kohtuuhintaisia ja Venäjän osakkeita voi sanoa peräti edullisiksi.

Arvo-osakkeista kiinnostuneet seuraavat eniten hinnan suhdetta yrityksen tasearvoon, niin sanottua P/B suhdetta. Tällä mittarilla laskettuna osakkeet ovat edullisimpia sellaisissa vientimaissa kuten Korea ja Saksa, jotka kärsivät eniten maailmankaupan kasvun taittumisesta. Lähes kaikki Euroopan osakkeet ovat tällä hetkellä edullisia, kun niitä mitataan matemaattisilla P/B ja P/E tunnusluvuilla.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Hypoteekkiyhdistys: Asuntomarkkinoiden tilanne on vielä hyvä.

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen neljännesvuosittaisen asuntomarkkinoiden tilanneanalyysin mukaan Suomessa asuntomarkkinoilla on vielä hyvä tilanne.

Nyt alhaisen korkotason aikana asuntolainoja otetaan 20-25 vuoden takaisinmaksuajoilla ja maksuohjelmissa myös pysytään. Pääkaupunkiseudun asuntojen hinnat ovat korkeita. Näkymissä ei ole nousuvaraa.            Koko raportti: Hypoteekkiyhdistyksen asuntomarkkina-analyysi

Asuntomarkkinoiden kuumemittari (Lähde: Hypoteekkiyhdistys)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Euroopaan kehitetään rajat ylittävä kuluttajakauppa

   Euroopan lainsäädännössä on menossa hankkeita, joissa yrityksille tehdään mahdolliseksi myydä palveluita ja tuotteita kaikille euroopan kansalaisille ilman että yritysten tarvitsee ottaa huomioon kansallista lainsäädäntöä tai lupamenettelyä.

Osana tätä kehitystä, valtioneuvosto lähetti 1.12 eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksen yhteiseksi eurooppalaiseksi kauppalaiksi. Sen mukaan tuotteen myyjä ja ostaja voisivat rajat ylittävän kaupan tehdessään sopia noudattavansa eurooppalaista kauppalakia kansallisen lainsäädännön sijaan.

Ehdotuksen mukaan yhtenäisten sääntöjen käyttäminen alentaisi erityisesti rajat ylittävää toimintaa harjoittavien pk-yritysten liiketoimintakustannuksia ja kannustaisi uusia pk-yrityksiä rajat ylittävään liiketoimintaan. Myös kuluttajat hyötyisivät, sillä tuotevalikoimat laajenisivat ja hinnat halpenisivat.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Kuluttajien luottamus on orastava merkki paremmasta

Eurokansalaisten usko tulevaan ei ole enää laskenut ja USA:n, Japanin ja Suomen kuluttajat ovat jo hieman toiveikkaampia tulevaisuuden suhteen. Kuluttajien luottamus näytti suuntaa pörssikursseille vuonna 2007 kun kurssit kääntyivät alavireisiksi ja niin tapahtui myös vuoden 2009 nousukäänteen yhteydessä. Kansalaisten näkemykseen kannattaa siis luottaa.

Kuluttajien luottamus (Lähde: Suomen Pankki / Euroopan komissio)

Onko käänne kuitenkaan vielä kestävällä pohjalla?

Ennusmerkit ovat ristiriitaisia: Teollisuuden luottamus on samaan aikaan osoittanut hienoisia piristymisen merkkejä ainakin Euroalueella ja USA:ssa ja joidenkin raaka-aineiden (esim. öljy) hinnat ovat nousseet, mutta monet muut merkit osoittavat edelleen alaviistoon.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

PTT: Suomi välttää laman !!!!

Euroopan velkakriisi ja USA:n talouspolitiikan umpikuja ovat leimanneet kehittyvien maiden talouskehitystä kesästä lähtien. Kasvanut epävarmuus siitä, miten velkaantuneet valtiot selviytyvät veloistaan, on heikentänyt erityisesti Euroopan talousnäkymiä.

Suomen osalta on varmistumassa se, että talouskasvu on hidasta tai olematonta tämän vuoden viimeisellä
neljänneksellä ja ensi vuoden alussa.

Kehittyneiden maiden taloustilanteen pysyminen kohtuullisena ja USA:n talousnäkymien kirkastuminen ovat kuitenkin rajoittaneet Euroopan velkakriisin leviämistä ja puhkeamista avoimeksi rahoituskriisiksi. Tämän nojalla voidaan odottaa, ettei euroalue joudu taantumaan vuonna 2012. Tämä mahdollistaa sen, että Suomen kokonaistuotanto kasvaa
ensi vuonna noin 2 prosenttia ja vuonna 2013 runsaat 3 prosenttia.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Urpilainen: Eurobondit vaaraksi terveille talouksille

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen katsoo eurobondien olevan vaarallisia terveiden maiden talouksille. Urpilainen puhui torstaina 24.11.2011 presidentti Halosen johtamassa Presidentti-foorumissa Helsingissä.

- Pahimmillaan eurobondit saattaisivat johtaa tilanteeseen, jossa sijoittajat menettävät viimeisenkin luottamuksen euroalueeseen terveiden maiden joutuessa yhteisvastuuseen kriisimaiden lainamarkkinoista. Luottamusta rakennetaan niin, että terveiden maiden talouksia suojataan kriisin tartunnalta. Tämä on yksi keskeisistä syistä, miksi komission esitys eurobondien käyttöönotosta ei ole kannatettava.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Ostopäälikköjen pessimismi kääntymässä (?)

Saksan IFO tutkimuslaitoksen mittaama suhdanneindeksi osoittaa pientä piristymisen merkkiä (kuva vasemmalla). Voiko tämä olla totta! Merkit muutoksesta olivat näkyvillä jo kuukausi sitten ja ostopääliköt ovat kaikkialla maailmassa (USA, Kiina,..) nyt hieman positiivisempia kuin vain kuukausi sitten.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Käyttäjän Piksu Toimitus blogi