Käyttäjän Piksu Toimitus blogi

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Euroopasta syntymässä yhtenäinen verkkokauppa-alue

Eurooppaan on syntymässä yhtenäinen verkkokauppoja koskeva lainsäädäntö. Euroopan parlamentti hyväksyi direktiiviehdotukseen muutoksia, joiden mukaan kaikkien verkkokauppojen on pakko myydä jokaisen EU-maahan ja jokaisen kuluttajan on aina rekisteröidyttävä verkkokauppaan. Yli 40 euron ostokset voi palauttaa maksutta ja yrityksen tulee palauttaa kuluttajalle rahat ennen palautetun tavaran takaisinsaamista ja tarkastamista.

"Näissä muutoksissa  on varmasti ollut hyvää tahtoa taustalla mutta kovin vähän ymmärrystä" toteaa Asiakkuusmarkkinointiliiton toimitusjohtaja Jari Perko

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtio turvaa sähkönsiirtoverkon pysymisen suomalaisissa käsissä

Osakekauppa, jonka myötä kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n osake-enemmistö siirtyy valtiolle, on solmittu. Yhteiskunnan toimivuuden ja sähkön käyttäjien kannalta on tärkeää, että Suomessa on toimitusvarma, tehokas ja edullinen sähkönsiirtoverkko, joka turvaa myös yhteiskunnan strategiset intressit ja huoltovarmuuden. Samalla varmistetaan edellytykset kehittää siirtoverkkoa ja voimajärjestelmää valtakunnallisen kokonaisedun näkökulmasta.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Kiinan osakemarkkinoilla nousuvaraa (?)

Kiinan talouskasvu on häikäisevät 8...10%, mutta osakemarkkinat ovat hävinneet lähes kaikille muille markkinoille, kuten oheisesta kahden vuoden kurssikäyrästä voimme helposti havaita. Parhaiten menestyneitä pörssejä löytyy sen sijaan Turkista, Intiasta ja Ruotsista.

Onko seuraavaksi Kiinan aika nousta? Kyse on talouskasvun ohella korkotasosta ja inflaatiosta. Kiinan inflaatio ja korkotaso ovat kuuden prosentin tuntumassa. Yleensä inflaatio ja korkea korkotaso hyydyttävät pörssikehitystä ja niin on tapahtunut tässäkin tapauksessa. Osakkeiden P/E luvulla mitattu arvostustaso on suurin piirtein 17 luokkaa ja tämä on talouskasvuun nähden alhainen arvo. Mutta saako Kiina inflaation kuriin? Jos näin tapahtuu niin osakkeissa voi hyvinkin olla vielä hieman nousuvaraa.  

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Palkansaajat uskovat Suomen johdon kykyyn tasapainottaa julkinen talous

Palkansaajien tutkimuslaitoksen ennusteryhmä (Eero Lehto, Seija Ilmakunnas, Mari Kangasniemi, Jose Lahtinen, Eero Lehto, Heikki Taimio) näkee Suomen talouskehityksen valoisana:

  • BKT kasvaa nopeimmin euroopassa (yhdessä Ruotsin, Viron ja Saksan kanssa)
  • työllisyys paranee Euroalueen keskiarvoa nopeammin
  • julkinen talous tasapainottuu

Nopea kehitys perustuu inflaatioon nähden maltillisiin palkkaratkaisuihin, jotka johtavat työn tuottavuuden kasvuun ja parempaan työllisyyteen.

Lisää tietoja:  Talousennuste

Sijoittajan kannalta tämä merkitsee toteutuessaan sitä, että Suomeen kannattaa edelleen investoida, jos tavoitteena on pidemmällä aikavälillä saatu talouden kasvuun perustuva tuotto pääomalle.  

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Kuluttajien usko tulevaisuuteen on vahvaa

Kuluttajat onnistuivat ennustamaan pörssin vuosien 2009 ja 2003 pohjat sekä vuosien 2007 ja 2000 huiput erinomaisen tarkasti. Ajoitus osui nappiin. Onnistuvatko kuluttajat ennustamaan myös seuraavan käänteen? Sitä emme vielä tiedä. Euroopan Kuluttajien luottamus on tällä hetkellä kohtuullisella tasolla, mutta selvää suuntaa ei ole, ja kuluttajat empivät. Tilaa on sekä nousulle että pudotukselle, ja mahdollinen tuleva suunta pitää arvata muista merkeistä.  

 

Kuluttajien luottamus Euroalueella ja Suomessa. (Lähde: Suomen Pankki)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Veckans Affärer: kaksi ostosuositusta

Höganäs ja Cision saavat ostosuosituksen VA:n viimeisimmässä numerossa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Finanssivalvonta: Asuntoluottoasiakkailla merkittävä korkoriski

Finanssivalvonta: Suomen pankkisektorin riskinkantokyky on pysynyt vahvana. Pankkisektorin vakavaraisuussuhde oli vuoden 2010 lopussa 14,4 %. Korkealaatuinen ns. ydinvakavaraisuus (Core Tier 1) oli 13,2 %. Positiivista pankkisektorin kehityksessä on ollut etenkin korkokatteen laskun pysähtyminen vuoden 2010 aikana sekä luottotappioiden selvä alentuminen.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomen strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK:t) kiinnostuksen kohteena Brysselissä

Tekes:n tukemat Suomalaisen strategisen huippuossaamisen keskittymät (SHOK) tarjoavat huipputason tutkimusyksiköille ja tutkimustuloksia hyödyntäville yrityksille uuden tavan tehdä tiivistä ja pitkäjänteistä yhteistyötä keskenään. Keskittymissä toteutetaan yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhdessä määrittelemää tutkimusstrategiaa.

Osastopäällikkö, ylijohtaja Petri Peltonen työ- ja elinkeinoministeriöstä antoi Brysselissä järjestetyssä Finnish Innovation Landscape EU-seminaarissa yleiskatsauksen SHOKien historiasta, perustamisesta sekä nykytilanteesta. Peltosen esityksessä korostui SHOKien rooli taloudellisen kasvun mahdollistajana.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Euroopan elintasoerot tasoittuvat

Euroopan taloudellinen integraatio etenee hyvää vauhtia ja maanosan taloudellinen painopiste siirtyy kohti itää. Bruttokansantuotteen kasvu on nopeinta Virosta Turkkiin ulottuvalla alueella. Monet itäisen Euroopan maat saavuttavat kovaa vauhtia läntistä Eurooppaa ja maanosa yhtenäistyy lainsäädännön ohella myös taloudellisen kehittyneisyyden osalta.

 

Bruttokansantuotteen kasvu (Lähde: Eurostat)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Affärsvärlden: Kolme kuumaa osaketta

Osta Dannemora ja Nederman mutta odota Sammon osakkeiden kanssa korjoittaa Affärsvärlden keskiviikon numerossaan.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Kuntarahoitus Oy:lle esitetään muita luottolaitoksia keveämpää vakavaraisuusvaatimusta

Lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa:n työryhmä on pitänyt ongelmallisena EU:ssa kaavailtua sitovaa velkaantumisrajoitetta (leverage ratio), jonka vaikutukset olisivat Kuntarahoitus Oyj:hin merkittäviä.

Mikäli Kuntarahoitus Oyj:n erityispiirteitä ei riittävästi voida ottaa huomioon tulevassa EU-sääntelyssä, on työryhmän mukaan hyvissä ajoin varauduttava kansallisen lainsäädännön muuttamiseen siten, että Kuntarahoitus Oyj voisi jatkaa luototustoimintaansa ilman luottolaitostoimilupaa ja siitä aiheutuvia lakisääteisiä rajoitteita.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

IMF: Maailmantalous toipuu huolimatta riskeistä

Lamasta ja finanssikriisistä toivutaan vähitellen, mutta kehittyneet maat joutuvat sopeutumaan korkeaan työttömyyteen ja toisaalta taas kehittyvien maiden taloudet ylikuumentuvat.
 
  • globaali talous kasvaa noin 4,5% nopeudella sekä vuonna 2011 että vuonna 2012
  • korkea työttömyys ja raaka-aineiden hinnat aiheuttavat merkittävimmät ongelmat
  • valtiontaloudet vaativat edelleen tervehdyttämistoimenpiteitä samoin globaalit epätasapainotekijät kysynnässä ja tuotannossa

Haastateltavana Olivier Blanchard, IMF

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

IMF: Öljyn hinta jää pysyvästi korkealle

Öljyn hinta jää pysyvästi korkealle ja IMF:n ekonomistit kehoittavat hallituksia huolehtimaan muiden energialähteiden kehittämisestä.

Öljyn hintaan vaikuttaa hyvänä jatkuva kysynnän kasvu kehitysmaissa ja kehittyvien maiden vähitellen piristyvä kysyntä sekä toisaalta se seikka, että öljyn tuotanto ei enää kasva.

Korkea hinta ei tule uhkaamaan maailmantalouden kasvua, jos hintakehitys tapahtuu rauhallisesti.

Haastateltavana Thomas Helbling IMF:n tutkimusjaostosta

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomen Pankin nettipeli valaisee talouden perustermejä

Pikainen katuhaastattelu paljastaa, että suurin osa ihmisistä tietää, mikä on inflaatio. Ohjauskorko on  jo vaikeampi termi, sen osasi selittää yksi kymmenestä. Omaa osaamistaan voi testata ja päivittää seikkailemalla Suomen Pankin taloustaitopelissä, finanzity, osoitteessa: www.euro.fi.

Haastateltava: Petteri Granat, yhteiskuntaopin opettaja, Vaskivuoren lukio ja Seppo Honkapohja, johtokunnan jäsen, Suomen Pankki, Toimittaja: Maarik Leppä

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Konkurssien määrä kasvussa

    Aloitettujen konkurssien määrä on tammi-maaliskuussa kasvanut kymmenyksellä. Asiakastieto ennakoi myös koko vuodelle kasvua.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

IMF: Monia mustia joutsenia maailmantalouden vesissä

  IMF:n pääjohtaja Dominique Strauss-Kahn kertoi että maailmantalouden näkymiä varjostaa epävarmuus. Hän kertoi Washingtonissa, että "Monia mustia joutsenia ui nyt maailmantalouden vesissä". Kasvu on kovin epätasaista sekä maiden välillä että niiden sisällä.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Vakaus- ja Eurooppa 2020 -ohjelmat tiivistävät EU talouspolitiikan koordinaatiota

Euroopan taloudellinen integraatio tiivistyy ja EU alkaa tiiviimmin monitoroida ja koordinoida jäsenvaltioiden rahankäyttöä. Osana tätä kehitystä hallitus on 6.4.2011 hyväksynyt Suomen vakaus ja Eurooppa 2020 ohjelmat toimitettaviksi EU komissiolle.

Vuoden 2010 aikana Suomen talous kääntyi nousuun. Kuluvan vuoden kasvuksi ennustetaan 3,6 prosenttia. Talouskasvun ennustetaan olevan vuosina 2011 - 2015 keskimäärin 2½ prosenttia vuodessa. Julkinen talous pysyy lievästi alijäämäisenä keskipitkällä aikavälillä ilman uusia rahoitusasemaa vahvistavia toimia.

Lisää tietoa:

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Affärsvärlden: 3 kuuma osaketta

Keskiviikon numerossaan Affärsvärlden suosittelee osallistumista Karolinska Developmentin listautumisantiin, ja Know It:n sekä Cisionin osakkeiden ostoa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Börsveckan: Neljä ostosuositusta

...mutta eniten silti "odota" suosituksia.

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Euroopan talous suhdannehuipulla

Saksan IFO tutkimuslaitos mittaa keski-Euroopan taloustilanneetta ja esittää tulokset havainnollisen suhdannekellon avulla. Olemme nyt korkeasuhdanteessa (Boom), jolloin odotukset ja talous kasvavat voimakkaasti, jonka jälkeen yleensä tilanne suuntaa kohti oikean alanurkan käännettä alaspäin (Downswing), jolloin odotukset tulevaisuudesta ovat heikot, mutta talous vielä kasvaa vanhalla painolla. 

IFO instituutin suhdannekellon tilanne (Lähde: IFO)

Osakesijoittajan kannalta tilanne on jännittävä. Osakkeiden arvot alkavat yleensä laskea kello puoli kolmen tietämillä ja nyt kello on IFO:n mukaan puoli kaksi. Hyviin osakesijoituksiin on siis IFO:n mukaan vielä aikaa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomalaista yliopistotutkimusta arvostetaan maailmalla yhä enemmän

Tampereen yliopiston selvityksen  perusteella suomalaisten yliopistojen tuottamien julkaisujen ja tohtorintutkintojen määrä on kasvanut vuosien 1991–2006 aikana 2,2- ja tohtorintutkinnot 2,7-kertaisiksi. Lisäksi suomalaisten julkaisu- ja viittausmäärien kehitys on ollut kansainvälistä kehitystä nopeampaa. Niiden osuus vertailluissa OECD-maissa julkaisuista ja viittauksista on kasvanut tasaisesti vuodesta 1995 lähtien. Suomalaiset julkaisut ovat keränneet viidenneksen enemmän viittauksia kuin vertailumaiden julkaisut keskimäärin.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Veckans Affärer: Kaksi kasvuosaketta

Veckans Affärer on tämän viikon numerossaan löytänyt kaksi lupaavaa kasvuosaketta.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

MTK: Kaupan vapautuminen uhkaa Suomen maataloustuotantoa

MTK: EU ja Etelä-Amerikan Mercosur-ryhmä neuvottelevat keskinäisen kaupankäyntinsä vapauttamisesta. EU valmistelee parhaillaan neuvottelutarjoustaan. Mercosur-neuvottelut ovat suuri uhka Suomen maataloudelle.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Makrotalous: Intian ja Kiinan inflaatiot talttumassa

Tärkeimpien markkina-alueiden (Euroalue, USA, Kiina, Japani, Intia) makrotaloustilastot (kuvat alla) osoittavat bruttokansantuotteen kasvun jatkumista kaikilla tärkeillä markkina-alueilla.

Työllisyys

Työttömyys (vihreä käyrä) on jäämässä kymmenen prosentin tasolle lukuun ottamatta Japania, jossa vallitsee lähes täystyöllisyys. Tämä on tälle ajalle tyypillinen ilmiö. Markkinoiden globalisoituminen näyttäisi jakavan työttömyyden paremmin tasan kaikkien kesken ja nyt myös teollisuusmaat saavat tottua siihen että osa työvoimasta ei kykene kilpailemaan globaalin työnjaon maailmassa.

 

Euroalueen makrotalous

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Börsveckan kaivautuu kaivososakkeisiin

Tämän viikon numerossaan Börsveckan syventyy kaivososakkeisiin ja niihin läheisesti liittyviin yhtiöihin. Tukholman pörssissä on useampi suomalaiseen kaivostoimintaan liittyvää osaketta.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Lisääntyvä vuokratyövoiman käyttö rakentuu motivaatioon ja yleiseen tyytyväisyyteen

VMP Groupin  teettämä vuokratyöntekijätutkimus 2011 osoittaa, että

  • Vuokratyöntekijät ovat useimmilla mittareilla mitattuna tyytyväisempiä työhönsä kuin vertailuryhmä.
  • Valtaosa vuokratyöntekijöistä kokee, että heidän elämäntilanteensa hankaloituisi, ellei vuokratyön tekeminen olisi mahdollista.
  • Valtaosa haastatelluista on kiinnostuneita osa-aikatyöstä perhesyistä ja lähellä eläkeikää.
  • Valtaosa vuokratyöntekijöistä suhtautuisi myönteisesti tai neutraalisti maahanmuuttajataustaiseen tai ulkomaalaiseen lähimpänä työtoverina.
Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Asiantuntijat: Valtiontalouden kestävää hoitoa varten tarvitaan ohjaavia rakenteita

Valtiovarainministeriön asettama asiantuntijatyöryhmä on pohtinut valtiontalouden kehysjärjestelmän kehittämistarpeita. Menokatto tulisi asettaa siten, että se on linjassa hallituksen julkisen talouden vahvistamiseen tähtäävien tavoitteiden kanssa. Kestävyysvajeesta johdettu valtiontalouden tasapainotavoite edellyttää valtion menojen vähennyksiä.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Veckans affärer: Viikon osakevihjeet

Osta SCA mutta pysy kaukana Spykeristä - siinä tämän viikon vihjeet

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Japanin talous voi elpyä yllättävän nopeasti

Japania kohdanneen katastrofin välittömiksi kustannuksiksi on arvioitu jopa 200 miljardia dollaria. Mutta mitkä ovat vaikutukset koko Japanin talouteen?

Japanin Kobessa tapahtui vuonna 1995 maanjäristys, jonka vaikutuksia analysoinut George Horwich Purduen yliopisto on toiveikas sen suhteen että tälläkin kertaa toipuminen voi olla yllättävän nopeaa.

Kobessa sijaitsi maailman kuudenneksi suurin konttisatama. Yli 100000 rakennusta tuhoutui vuoden 95 maanjäristyksessä täydellisesti, ja monia muita pahasti, 300000 ihmistä joutui kodittomiksi ja yli 6000 kuoli. Siitä huolimatta paikallinen talous elpyi nopeasti. 

Sivut

Tilaa syöte RSS - Käyttäjän Piksu Toimitus blogi