Käyttäjän Piksu Toimitus blogi

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Euroopassa on tulostuotoltaan edullisia osakkeita

Piksu tutki iShares ilmoittamien maakohtaisten p/e lukujen perusteella missä maissa on kalleimmat osakkeet.

EU alueella ja Etelä-Ameerikassa (Saksa, Ruotsi, Brasilia) on tämän lyhyen tutkimuksen perusteella edullisia osakkeita kun mittarina käytetään tulostuotto/pörssiarvo (%) lukua.  USA:ssa on melko hinnakasta. Eurooppalaiset osakkeet ovat tämän perusteella yleensä järkeviä valintoja.

Korjautuvatko arvostuserot? Yleensä eivät. Jos jossakin on kallista, niin siellä on yleensä kallista vielä ensi vuonnakin.  Siksi ei kannata aina ostaa halvinta maata (tai osaketta). On riski että se on halpahintainen vielä vuosienkin kuluttua. Kannattaa käyttää harkintaa, mutta näitä lukuarvoja voi käyttää apuna kun tekee päätöksiä.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Yhteiskunnan tärkeimpien tehtävien palkkaus on nurinkurista

Yhteiskunta voi hyvin jos työstä saatu palkka vastaa työn tärkeyttä yhteiskunnalle. Silloin saadaan kriittisiin tehtäviin parhaita kykyjä.

Oheiseen taulukkoon on koottu jokseenkin satunnainen otos eri  tehtävien tärkeysjärjestyksestä sen mukaan, miten suomalainen yhteiskunta kutakin työtä palkalla arvostaa:

 1. Tärkeimpiä tehtäviä ovat yritysten toimitusjohtajien vakanssit
 2. Hyvänä kakkosena tulevat yliopistojen rehtorit ja urheilupomot
 3. Vähemmän tärkeitä tehtäviä suomalaisessa arvoasteikossa ovat korkeimmat virkamiehet ja puolustusvoimien komentaja
 4. Huipputehtävistä kaikkein vähiten tärkeitä toimia suorittavat pääministeri, ministerit, kansanedustajat ja piispat

Onko tämä tehtävien arvojärjestys yhteiskunnan kannalta hyvä? Piksu toimituksen mielestä ei. Parempi olisi jos rahalliset kannusteet paremmin vastaisivat tehtävän vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Onhan toki pääministerillä tehtävä, jonka haltia pystyy vaikuttamaan laajemmin ihmisten tulevaisuuteen kuin vaikkapa veikkauksen toimitusjohtaja. Yhteiskunta on korkeimpien virkojen palkkojen osalta aivan nurinkurisessa järjestyksessä. Ei ihme ettei asiat aina hoidu mallikkaasti. 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Metsäosakkeet vertailussa

Suomen pörssi tarjoaa hyvän valikoiman metsäyhtiöitä: UPM, Stora ja MetsäBoard.

Sijoituskohteina näissä on paljon yhteistä. Kaikki ovat hyvää operatiivista tulostuottoa tekeviä yrityksiä (operatiivinen tulostuotto, EBITDA on 15...17 % liikevaihdosta) ja tuloksesta jää sijoittajalle 5,5 .....7,5% voitto laskettuna tämän päivän pörssiarvolle (E/P %). Kaikki ovat sijoittajan kannalta turvallisia kohteita.

Tässä kuitenkin muutamia eroja jotka auttavat valitsemisessa:

 • Stora ja UPM ovat kansainvälisiä jättejä kun taas Metsä Board on pienempi ja sen toiminnasta suuri osa on Suomessa.
 • UPM:n tuotepaletti on paperivaltainen, Stora Ensolla on laaja valikoima paperista selluun. Metsä-Board on keskittynyt selluun, kartonkiin ja pakkausmateriaaleihin.  
 • Stora Ensolla on pörssiarvolle suhteutettuna hieman muita enemmän velkaa (29%/pörssiarvo). Sitä omistamalla sijoittaja saa automaattisesti hieman, mutta ei kohtuuttomasti, velkavipua.
Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Hyvinvointivaltion alasajo vaatii taitoa ja tarkkuutta

”Eläkemaksut aiheuttavat verojen nousun kanssa noidankehän, jossa työntekijöiden palkkaaminen tulee monelle työnantajalle liian kalliiksi. Työssäkäyvien palkkasummasta menee eläkkeiden maksuun jo 24,4 prosenttia. Heikko työllisyystilanne lisää painetta nostaa maksuja edelleen”, kirjoittaa EVAn ekonomisti Sanna Kurronen EVA Arviossa Eläkemaksujen noidankehä.
Eläkemenot eläkelajeittain 1975–2018 (indeksi, 1975=100). Kuva: EVA

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Etätyö parantaa tuottavuutta, mutta innovatiivisuus kärsii

Tuoreen työelämätutkimuksen mukaan suomalaiset johtajat ja työntekijät eivät enää halua palata vanhoihin toimintatapoihin koronakriisin jälkeen. Yritysjohtajista valtaosa kertoo yritystensä tuottavuuden säilyneen ennallaan ja noin puolet näkee hybridityöskentelyn tuoneen kustannussäästöjä (tuottavuus on parantunut).

Vaikka tuottavuus on yksilötasolla vahvaa, on tiimien innovatiivisuus kokonaisuudessaan laskenut.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Yliopistokaupungit kasvavat

Kuntien välisessä nettomuutossa virrat kääntyivät taas kaupunkeihin päin. Muuttovoittoisimpia kaupunkeja kolmannella neljänneksellä olivat Tampere, Turku, Jyväskylä ja Oulu. Nettomuuttovoitto oli näissä parhaimmissa kaupungeissa selvästi yli tuhat asukasta. Kaupungit ovat myös isoja yliopistokaupunkeja. Opiskelijavirta selittää nettomuuttovoitosta osan.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomeen saatetaan tarvita minimipalkka

Yleissitovat työehtosopimukset ovat lain tyylisiä määräyksiä, joiden rikkomisesta voidaan tuomita myös sellaisia jotka eivät ole noita sopimuksia olleet sopimassa. Käytäntö on jossain määrin hyvän sopimusoikeuden vastaista eikä perustuslakimmekaan periaatteessa suo työmarkkinajärjestöille mahdollisuutta tehdä lain kanssa yhtedenvertaisia, kaikkia koskevia yleissitovia säädöksiä.

Mutta yleissitoville työehtosopimuksille on ollut tarvetta, sillä työlainsäädäntömme on mahdollisesti jäänyt ajastaan jälkeen. Metsäteollisuus on nyt irtautumassa yleissitovista työehdoista ja pitäisi harkita miten lakia täydennetään niin että laista löytyisivät tarpeelliset työmarkkinoita koskevat säännöt.  

Eräs näistä laista puuttuvista säännöistä on mahdollinen minimipalkka. Ekonomistikone on kysynyt taloustieteilijöiltä tarvittaisiinko Suomeen vähimmäispalkkalaki. Tulos oli epäselvä. 31 prosenttia taloustieteilijöistä katsoo, että Suomeen on syytä säätää minimipalkkalaki, mikäli useampi ala irtautuu liittokohtaisista työehtosopimuksista. 29 prosenttia on eri mieltä.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Osakemarkkinoiden hetkellinen heikkous on ihanan houkutteleva oston paikka

Nordea kehoittaa hyödyntämään markkinoiden keveät hetket hyvinä ostopaikkoina. Tuottamattomat rahat kannattaa vaihtaa menestyviin osakkeisiin. 

Tulokset ovat nousussa ja koronakin helpottaa jossakin vaiheessa. Kaikki merkit osoittavat kohti parempia aikoja.

Nyt kannattaa pitää osakkeet ylipainossa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomi rakentaa turvallisuusyhteistyötä pohjoismaiden ja USA:n kanssa

Muutama havainto valtioneuvoston ulko ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta:

 • Suomen lähimmät sotilaalliset yhteistyökumppanit ovat Ruotsi ja USA. Britannia mainitaan, mutta mitä ilmeisimmin Britannian resurssit ja intressit eivä enää ulotu Suomen rajoille saakka. Norja mainitaan uutena kumppanina ja Suomen linjana on selvästikin rakentaa sotilaallista puolustusta skandinavia - USA akselin varaan. Nato mainitaan tärkeänä monenkeskeisenä rakenteena, jonka kanssa Suomi tekee yhteistyötä. 
 • EU:n rooli rauhanrakentajana tunnustetaan, mutta sen piirissä tapahtuvaan sotilaalliseen yhteistyöhön ja keskinäisiin turvallisuustakuihin ei luoteta. EU:n sotilasliitto PESCO:a, johon Suomikin kuuluu ei edes mainta.
 • Monenkeskeisen sääntöpohjaisen kansainvälisen turvallisuuden rakentamisen tärkeys tunnustetaan. Tässä yhteydessä mainitaan tärkeysjärjestyksessä YK, WTO ja kansainväliset tuomioistuimet. Näiden rakenteiden merkitys on viime vuosina heikentynyt tai jopa lähes menettänyt merkityksensä (kuten YK:lle on käynyt).
 • Kiina, Venäjä ja Intia mainitaan keskustelukumppaneina kahdenvälisissä asioissa.

Tärkein turvallisuustekijä on aina sisäinen eheys ja kansalaisten halu tukea kansallista päätöksentekoa ja omaa lainsäädäntöä. Jos tämä heikkenee niin muukin romahtaa. Tätä aspektia ei käsitellä. Syynä on se, että kyseessä on nimenomaan ulkoministeriön hanke, joka keskittyy ulkoisiin turvallisuusuhkiin.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Finvera ohjaa markkinataloutta kohti valtion arvopäämääriä

Valtio on Suomen suurin yritysten takaaja joka on kasvattunut markkinaosuutensa yrityslainojen vastuista jo 36 % suuruiseksi. 

Valtiolla (Finvera) on turvanaan sitä suosiva erityislainsäädäntö ja se voi hyödyntää toiminnassaan valtion luottoluokitusta, joka takaa sille edullisen, valtionlainojen kanssa samanhintaisen, rahoituksen. Nämä ovat selviä kilpailuetuja verrattuna tavallisiin pankkeihin.

Hyvänä kakkosena tulevat OP ja Nordea ryhmä joiden yhteenlaskettu merkitys on valtiotakin suurempi. Osa valtion takaamista lainoista järjestellään muiden pankkien kautta. Tällä tavalla valtion rooli ei näytä niin suurelta. Oheiseen kuvaan on kuitenkin tehty korjaus, jossa muiden pankkien markkinaosuuksista on vähennetty Finveran takaamat lainat. Tällöin muiden pankkien lainat kuvaavat niiden itsensä myöntämien vastuiden määrää ja esimerkiksi OP:n ja Nordean todelliset osuudet ovat realistisemmin esillä.

Valtion takaamat edulliset lainat ovat osa yritystukia, joita suunnataan Valtion/Finnveran arvopäämäärien mukaisille yirtyksille ja virkamiesten hyviksi katsomiin tarkoituksiin. Nämä tarkoitukset ovat pääasiassa terveen rahoituspäätöksen yleisiä kriteereitä ja selviävät tarkemmin Finnveran hakuehdoista.   

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Korona kriisi nostaa Kiinan maailman teknologistaloudelliseksi painopistemaaksi

Kriiseissä vahvat vahvistuu ja heikot heikkenee. Tämä pätee niin yksilöihin, yrityksiin kuin maihinkin.

Korona kriisissä parhaiten on selvinnyt Kiina. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste on palatutunut ja vienti vetää hyvin.  Kulutuskysyntä on ollut heikkoa, mutta syksy on tuonut muutoksen. Kulutuskysyntä elpyy ja myös kiinalaisten kotimaan matkustus kukoistaa.

Kiinan pörssi on ollut tänä vuonna eräs maailman parhaita.

Kiina on pystynyt rekentamaan oman tekenologisen osaamisen ja tarjoaa sitä nyt digitaalisen silkkitien nimissä kehittyviin maihin. Amerikka on jäämässä sivurooliin kun teknologistaloudellisen kehityksen painopiste siirtyy Kiinaan. 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Mistä lainaa varmasti syksynä 2020?

Onko korona-ajan syksynä enää mitään paikkaa, mistä saa lainaa varmasti? Ennen kulutusluoton sai lähes jokainen, joka sellaista tarvitsi. Tällä hetkellä rahoituslaitokset syynäävät entistä tarkemmin lainanhakijoiden taustoja.

On melko yleistä, että rahoituslaitos skannaa hakijan tilitiedot viimeisten 12 kuukauden ajalta. Jos tilitapahtumissa on jotain epäilyttävää, voi laina jäädä saamatta. ”Epäilyttävänä” voidaan pitää vaikka tilisiirtoja nettikasinolle, perintätoimistolle tai useille eri lainapalveluille. Ensimmäinen viittaa peliriippuvuuteen, toinen rahavaikeuksiin ja kolmas ylivelkaantumiseen.

Juuri nyt ei kuitenkaan tarvitse olla kovin heikossa taloudellisessa tilanteessa saadakseen hylätyn lainapäätöksen. Myös työssäkäyvät saavat kielteisiä lainapäätöksiä entistä enemmän. Tällä hetkellä onkin mahdoton sanoa, mistä lainaa varmasti saisi.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Hans Mattila -menetelmä muuttaa jätepuun etanoliksi

Helsingin yliopistossa väittelevä Hans Kristian Mattila on tehnyt Suomen metsätaloutta ja metsäteollisuutta koskevan keksinnön.

Metsätalous tuottaa vuodessa jokaista kansalaista kohden 14 kiintokuutiometriä puutavaraa. Hans Mattila- menetelmällä huonompilaatuinen puu tai jätematriaali voidaan edullisesti muuttaa etanoliksi - autojen polttoaineeksi.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Miten osavuosikatsausta tulkitaan ?

Lukuohje, jolla löydät oleellisen osavuosikatsauksesta:

1.   Helpoin ja usein tärkein tiedon lähde on yrityksen (toimitusjohtajan) antamat tulevaisuudennäkymät. Toimitusjohtaja on velvollinen antamaan parhaan mahdollisen ymmärryksen yrityksen tilasta. Toimitusjohtajan näkemys on yleensä tarkempi kuin parhaankaan analyytikon.

2.  Liikevaihdo kehitys kertoo lahjomattomalla tavalla yrityksen kasvusta. Muutokset operatiivisessa liikevaihdossa ovat hitaita ja trendi voi jatkua pitkään. Liikevaihdon kehitys on yrityksen kasvun lahjomaton mittari. 

3. Kun liikevaihdosta vähennetään operatiivisen toiminnan kulut saadaan liikevoitto. Liikevoitto kertoo sen miten operatiivinen toiminta (ennen lainojen korkoja ja veroja) on tuottanut. Liikevoittoa käytetään silloin kun arvioidaan yrityksen arvo yrityskaupan yhteydessä.  Rahoitus voidaan aina järjestää uudella tavalla, mutta tappiollisen liiketoiminnan saaminen voitolliseksi on vaikeampaa. Sijoittajan tulisi suhtautua varauksellisesti yrityksiin joiden liiketoiminta on tappliollista. Kaikenkaikkiaan liikevoitto on sijoittajan kannalta melko lailla hyvä mittari.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Työttömyys on 10,3% tasolla ja uhkaa pahentua

Suomen suurimman työttömyyskassan YTK:n tilastojen mukaan työttömyys nousi keväällä 14% suuruusluokkaan, mutta kääntyi kesällä laskuun. Syyskuussa jäsenistä työttömiä oli 10,3 prosenttia. Viime vuoden syyskuussa jäsenistön työttömyysaste oli 6,1 prosenttia, joten työttömyysaste on edelleen lähes kaksinkertainen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

”Alkusyksyn hyvästä kehityksestä huolimatta olemme varautuneet siihen, että hakemusmäärät lähtevät jälleen kasvuun”, toteaa YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Rahapeliyhtiöissä on mielenkiintoisia sijoituskohteita




 

P / E

P / S
Acroud 5,7 1,4
Aspire Global -136 1,2
Betsson 12 1,8
Better Collective 37 7,7
Catena Media 37 7,7
ENLABS 24 4,9
Evolution Gaming 57 27
Gaming Innovation -0,9 0,72
Global Gaming -6,7 1,8
Kambi 111 10,4
Kindred 25 1,5
LeoVegas 17 0,9
NetEnt 62 10,9
Raketech 10,4 1,3
Scout Gaming -18,9 28,6
Spiffbet -1,3 9

Nettissä tarjolla olevien rahapelien pelaaminen on nosteessa. Korona on pakottanut ihmisiä kotosalle ja nettipelaamisen suosio kasvaa, kun muut aktiviteettimahdollisuudet vähentyvät.

Euroopplaiset pelaavat omassa maassaan tuotettujen rahapelien ohella myös yleiseurooppalaisia, monasti Ruotsissa ja Maltalla tuotettuja pelejä. Kaikilla eurooppalaisilla on EU:n liittymissopimuksen "Treaty of the European Union (TFEU), artikla 56" suoma oikeus osallistua nettipeleihin oli ne tuotettu missä tahansa EU maassa ja monet EU kansalaiset hyödyntävät tätä mahdollisuutta. 

Suomalainen sijoittaja voi halutessaan puolustaa sinivalkoista pääomaa sijoittamalla ruotsalaisiin nettipeliyhtiöihin. Näin saadaan takaisin Suomeen edes pieni osa niistä tuloista, jotka Veikkaus menettää. Oikealla oleva taulukossa on Ruotsin pörssiin listatut yritykset ja niiden tärkeimpiä tunnuslukuja, Price/Earnings (P/E) ja Price/Sales(P/S).

Yrityksiä on tällä alalla paljon, kaikki peliyhtiöt yrittävät ansaita asiakkaidensa suosion, mutta kaikki eivät onnistu eivätkä kaikki peliyhtiöt ole sijoittajan kannalta rahantekoautomaatteja. Sijoittajan kannattaa siksi tehdä valintansa huolellisesti. Näistä listan yriyksistä suurimpia ovat Bettson, Evolution Gaming ja Kindred (linkit ohjaavat sijoittajasivuille). Nämä kuuluvat Ruotsin pörssin keskisuuriin tai suuriin yrityksiin ja niistä voi halutessaan löytää hyvää hajautusta salkkuunsa. Betsson on näistä paras, jos arvostaa osakekohtaista tulostuottoa ja taas Evolution Gaming on korkealle arvostettu kasvava yritys. Kaikki kolme ovat kuitenkin voittoa tuottavia ja harkinnan arvoisia.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Metsäteollisuuden henkilöstö saa vapauden sopia työehdoista yrityksensä kanssa

Metsäteollisuudessa neuvotellaan jatkossa työehdoista henkilöstön ja yrityksen kesken. Henkilöstö voi tulevaisuudessa sopia yhdessä yrityksensä kanssa palkoista, työvuoroista, ja kaikista sellaisista työehdoista, joista sopimista ei ole lailla rajoitettu.

Vapautuminen keskusjohtoisesta suunnittelukoneistosta on sijoittajien ja ihmisten kannalta hyvä asia. Joustavuus johtaa loppujen lopuksi parempaan elintasoon ja dynaamisuuteen sekä yksilönvapauksien kasvuun. 

Lähes kaikki Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset pitävät metsäteollisuuden työelämäuudistusta tervetulleena. Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityskyselyyn vastanneista toimitusjohtajista 96 prosenttia arvioi uudistuksen erittäin hyväksi tai melko hyväksi ja vain 4 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomen Yrittäjät unelmoi yrittäjiä kohtaan tasapuolisesta ja reilusta yhteiskunnasta

Suomen Yrittäjät unelmoi raportissaan "Yrittäjien sata esitystä hallitusohjelman päivittämiseksi" utopistisesta Suomesta - sellaisesta, joka siintää toiveiden kultaamana:

 • Reilu kilpailu toteutuu, kaikkia (yrityksiä) kohdellaan yhdenvertaisesti
 • Ei veroteta hengiltä
 • Julkinen sektori ei häiritse markkinoita, pienikin voi pärjätä
 • Riskin ottamisesta (=työpaikkoihin investoimisesta) palkitaan
 • Työmarkkinat toimivat

Suomen Yrittäjät muistaa mainita niitäkin asioita, jotka ovat hyvin:

 • Infra toimii
 • On tarjolla tarvittaessa apua
 • Vakaa yhteiskunta
 • Suomalaiset yritykset ovat osa avoimia markkinoita
 • On tarjolla myös korkeaan osaamiseen johdattavaa koulutusta
Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Internet runkoverkkon rakentajat ovat kasvavalla toimialalla

Equinix:n Global Interconnection Index (GXI) -raportti ennustaa että suorien Internet datayhteyksien kaistanleveys nousee 45 % vuodessa (CAGR) vuosien 2019 ja 2023 välillä (kuva oikealla). 

Kasvua siivittävät yritysten (ja yksityisten) kasvaneet tarpeet virtuaaliseen persenssiin (verkkokokoukset ja tapaamiset).  

Sijoittajan kannalta on hyvä tietää mitkä yritykset tästä muutoksesta hyötyvät. Tässä mutamia, joille Internet tiedonsiirron kasvu luo liiketoimintaa: 

Internet runkoverkon rakentajat ja operoijat:  AT&T, CenturyLink, Cogent Communications, Deutsche Telekom, Global Telecom and Technology (GTT), NTT Communications, Sprint, Tata Communications, Telecom Italia Sparkle, Telia Carrier, Verizon...

Internet runkoverkon teknologiatoimittajat:  Cisco, Extreme, Huawei, Juniper, Nokia, ...

5G verkon toimittajat:  Huawei, Nokia, Ericsson ja Samsung (?)....

4K näyttöjä toimittavat:  Samsung, Sony, BOE, China Star Optoelectronics,...

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomen pörssissä on useita kiinnostavia teknologiayrityksiä

Teknologiayhtiöillä on erikoisosaamista, joka mahdollistaa muita yrityksiä paremman hinnoitteluvoiman, mutta ennen kaikkea niiden  kasvumahdollisuudet ovat usein muita yrityksiä parempia. Tämä tekee niistä sijoittajan kannalta kiinnostavia. Oheiseen luetteloon on koottu muutamia Suomen pörssin teknologiayhtiöitä, joista useimmat toimivat tavalla tai toisella informaatioteknologian parissa. 

Lista on markkina-arvon mukaisessa järjestyksessä. Listan yhtiöistä TietoEVRY on ylivoimaisesti suurin, sen markkina-arvo ja myynti ovat suurempia kuin muiden yhteensä.

Monet teknot ovat kasvulupauksia

Monet yrityksistä ovat kasvulupauksia. Yrtitys on kasvulupaus, jos myynti on pientä verrattuna markkina-arvoon. Kaikkia ei ole hinnoiteltu kasvulupauksiksi. Näitä poikkeuksia ovat TietoEVRY, Digia ja Siili, jotka on hinnoiteltu suurin piirtein liikevaihtonsa hintaiseksi ja ne ovat tässä suhteessa edullisia. 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Nordea: Parempaan suuntaan ollaan menossa

Kolmannen neljänneksen raportointikausi alkaa ensi viikolla. Heikoimmat tulokset ovat jo takana päin ja Nordea odottaa tulospudotusten olevan vuoden takaiseen nähden jo pienempiä kuin edellisellä neljänneksellä.

Toimialoista parhaita tulevat olemaan samat kuin edellisellä neljänneksellä: Informaatioteknologia (IT), terveydenhuolto, viestintäpalvelut, yhdyskuntapalvelut ja päivittäistavarat. 

Kaikenkaikkiaan talous on elpymässä ja tulokset lähtevät ensi vuoden alkupuolella (Q2 aikana?) kasvuun. Sijoittajan kannalta on oleellista että parempaan suuntaan ollaan menossa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

EVA raportti hahmottaa "Suomen Suuntaa" muuttuvassa maailmassa

Maailma on poliittisten voimasuhteiden ja katsantokantojen muutoksessa. EVA:n raportti "Lastuna Lainehilla" hahmottelee mahdollisia kehityssuuntia. Tulevaisuudella spekulointi on arvokasta, mutta raportissa on myös havaintoja tämän päivän tilanteesta:

Sanna Kuronen / Eva

Suomi on jäänyt kilpailijamaistaan jälkeen työn tuottavuuden kasvussa, eikä ihme. Käsityksemme Suomesta, jossa on kansainvälisesti vertailtuna korkea koulutustaso, paljon huippuinnovaatioita ja joka toimii tieto- ja viestintäteknologian edelläkävijänä, on kuva Suomesta 20 vuoden takaa. Todellisuudessa suomalaisten koulutustaso laskee ja on nyt läntisten teollisuusmaiden keskiarvon alapuolella, investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen ovat talouden kokoon suhteutettuna alempana kuin 20 vuotta sitten, eikä edes tieto- ja viestintäteknologiaan (ICT) suuntautuvissa investoinneissa pärjätä kilpailijamaille.

Maria Annala / Ulkopoliittinen Instituutti

Liberaalista on tullut Yhdysvaltojen arvokonservatiiveille kirosana. Nykyään on vaikea uskoa, että liberalismi oli 1930-luvulle saakka yhdysvaltalaisia yhdistävä arvo. Sen varaan maa oli perustettu.  Nyt Yhdysvaltojen puolue- ja arvopoliittinen kahtiajako on syventynyt niin, että se uhkaa jo demokratiaa. Riippumatta vaalituloksesta uusi vuosikymmen alkaa Yhdysvalloissa tilanteessa, jossa maata repivät jyrkät ristiriidat, eikä osa kansasta välttämättä hyväksy virkaan astuvan presidentin mandaattia.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Ensi vuoden osingonmaksajat alkavat erottua joukosta

Syksyn aikana on hyvä suunnata katseensa osinko- ja tulos- aristokraatteihin.  Nyt näkyy mitkä yritykset säästyvät Korona ongelmilta ja ovat keväällä hyvässä osinkokunnossa. Hyvää tulostuottoa tekevät ja osinkoa maksavat yritykset ovat varmoja sijoituskohteita.

Oheiseen taulukkoon on järjestelty Suomen pörssin (OMXHex ja First North) listojen osakkeita paremmuusjärjestykseen sen perusteella miten ne tulevat tänä vuonna maksamaan osinkoja.

Mukaan on otettu lisäksi Tulos/Pörssiarvo (E/P %) tunnusluku, joka kertoo paljonko yritys on tehnyt voittoa pörssiarvolleen. Jos tämä luku on suurempi kuin osinko niin on todennäköistä että osingonmaksukykyä riittää vielä ensi keväälle.

Kärkipään yrityksistä Raute, Keskisuomalainen, Aktia, Fortum, Nokian Renkaat, Alma, Alandsbanken, Kemira, UPM ja UB kuuluvat tulostuottonsa perusteella arvoituna ensi vuodenkin osinkoaristokraatteihin. Muiden kohdalla on epävarmempaa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Joe Biden olisi pörssikurssien kannalta parempi vaihtoehto

Miten USA presidentinvaalit vaikuttavat pörssikursseihin?

Jos vajaan sadan vuoden historiaa vuosilta 1937-2017 on uskominen, niin presidentinvaalit vaikuttavat lyhyellä aikavälillä (1kk) negatiivisesti kursseihin. Vuoden vaihteen jälkeen alkaa historiatietojen perusteella kurssinousu. Nousu on voimakkaampaa jos istuva presidentti (esim. Trump) voittaa kuin jos haastaja (Joe Biden) voittaa.

Puolueellakin on väliä. Osakekurssit ovat nousseet keskimäärin 1,7 % vuodessa silloin kun presidenttinä on Republikaani ja peräti 10,83% vuodessa silloin kun presidentin virkaa hoitaa Demokraatti (esim Joe Biden). Värillä on tässä tapauksessa väliä. Tämän perusteella Joe Biden olisi suomalaistenkin pörsikurssien kannalta parempi valinta.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Metsänhoitosuunnitelma ohjaa monimuotoista biodiversiteettiä suosivaan metsänhoitoon

Miten osaan hoitaa metsääni oikein ?  Tähän kysymykseen joutuu vastaamaan moni kaupunkilaismetsänomistaja.

Vastaus löytyy metsäsuunnitelmasta, jonka voi teettää ammattilaisella. Tässä muutamia tahoja joilta sellaisen voi tilata: UPMArvometsä , Otso, Metsäkeskus, Metsäforest.  Ei ole tärkeää keneltä tuon suunnitelman tilaa. Oleellista on että paikan päällä on käyty ja suunnitelma sisältää palstoittaiset toimenpide-ehdotukset. Ammattilaiseen kannattaa luottaa ja hyvästä suunnitelmasta joutuu myös hieman maksamaan. Suunnitelma ei ole kallis, muutamia kymppejä hehtaarilta.

Vaihtoehtona metsäsuunnitelman teettämiselle on Metsäkeskuksen metsaan.fi palvelun käyttäminen. Metsaan.fi-palvelussa metsänomistaja saa kokonaiskuvan metsäomaisuudestaan ja pääsee hyödyntämään Metsäkeskuksen ylläpitämää ajantasaista metsävaratietoa. Metsään.fi palvelusta löytyy muunmuassa toimenpide-ehdotukset hoito- ja hakkuuehdotukset seuraaviksi viideksi vuodeksi, metsänhoitoon ja puukauppaan liittyviä sähköisen asioinnin palveluja sekä metsätilan karttoja ja ilmakuvia. metsaan.fi palvelun käyttäminen on nykyään maksutonta.   (kuvassa oikealla on metsaan.fi tuottama metsänhoitokartta)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Työntekijät ovat vahvasti paikallisen sopimisen kannalla

Työelämässä olevista 67 prosenttia on sitä mieltä, että työpaikoilla pitää olla sopimisen vapaus työehdoista, jos sekä työnantaja että työntekijät sitä haluavat. Tieto käy ilmi tuoreesta Työelämägallupista. - Tämä on selkeä viesti siitä, että myös työntekijät haluavat sopia asioista paikallisesti. Se osoittaa, että Metsäteollisuus ry:n linjaus lisätä paikallista sopimista tulee otolliseen maaperään työpaikoilla, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Työllisistä 67 prosenttia haluaa, että työpaikalla on sopimisen vapaus työehdoista, jos sekä työnantaja että työntekijä sitä yhdessä haluavat. Asiaa vastusti 16 prosenttia työntekijöistä.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Brexit ei juurikaan vaikuta suomalaisten sijoituksiin

Britanian EU erosopimuksen neuvottelut eivät ole edenneet ja sopimuksettoman eron todennäköisyys on kasvanut 40% suuruusluokkaan selviää Nordean viikkoraportista. 

Kova brexit tarkoittaisi sitä, että Britannian ensi vuden talouskasvu jäisi 2% ja EU:n muutaman kymmenyksen ennakoitua pienemmäksi. Britanian talouskasvu kuitenkin hidastuisi monen vuoden ajan ja seuraavan kymmenen vuoden kumulatiivinen elintason pudotus olisi 8% suuruusluokkaa. 

Sopimukseton ero ei vaikuttaisi suomalaisen sijoittajan elämään. Punnan kurssi laskisi noin 5% ja Britanian kotimarkkinayritykset kärsisivät. Suuret kansainväliset yritykset (esim. pankit ja autoteollisuus) siirtäisivät vähitellen toimintojaan ulkomaille. Erolla ei ole suurta vaikutusta sellaisiin yrityksiin, joita suomalaiset yleensä omistavat.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Sijoittaminen pörssiosakkeisiin – kaikki mitä sinun pitää tietää

Kaikenlainen sijoittaminen on ollut kuuma aihealue viime vuosina. Siitä onkin kiinnostunut yhä useampi henkilö, ja sijoittamisen muotoja onkin useita. Jotkut ovat kiinnostuneita asuntosijoittamisesta kun taas toisille pörssiosakkeisiin sijoittaminen on mielekkäämpää. Yhtä oikeaa ja väärää vaihtoehtoa ei olekaan, vaan monesti eri sijoitusmuotojen erot ovat niiden riskeissä, vaaditussa pääomassa ja voitoissa.

Pörssi on sijoitusmuodoista se, joka antaa parhaimman tuoton, mutta samalla se on eniten riskejä sisältävä vaihtoehto. Riskit kuitenkin vähenevät, jos sijoituksia tekee pitkälle aikavälille eikä odota isoja voittoja lyhyellä aikavälillä. Pörssikurssit nimittäin liikkuvat kokoajan ylös ja alas, ja niiden päivittäinen analysointi on aikaa vievää sekä vaatii erittäin tarkkaa teknistä tietoutta. Päivittäinen ostomyynti ei siis tuo välttämättä yhtä hyvää voittoa kuin pitempiaikainen sijoitus.

Miten pääsen alkuun?

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Noin 12% suomalaisista työntekijöistä on työttömänä

YTK työttömyyskassan jäsenenä on työntekijöitä kaikista ammateista ja sosiaaliryhmistä ja sen jäsenistön tilanne antaa siksi hyvän läpileikkauksen työmarkkinoista.

YTK:n jäsenten työttömyysaste oli elokuussa 12,0 %, kun viime vuonna vastaavaan aikaan se oli 7,1 %. Heinäkuussa työttömyysaste kävi lähes 15 prosentissa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomalaiset rikastuvat ja valtio köyhtyy

Tilastokeskus kertoi, että suomalaiskotitaloudet ovat vaurastuneet yhä enemmän koronakeväänä.

Vuoden toisella neljänneksellä suomalaisten kotitalouksien rahoitusvarat kasvoivat 17,0 miljardia euroa kohoten 334,7 miljardiin euroon ( 60 000 € / kansalainen) . Kotitalouksien velat puolestaan lisääntyivät 2,6 miljardia nousten 186,5 miljardiin euroon (34 000€ / kansalainen). Näiden muutosten seurauksena kotitalouksien nettorahoitusvarat kasvoivat 14,4 miljardilla eurolla ja nettorahoitusvaroja oli 148,2 miljardia euroa ( 27 000€ / kansalainen).

-Kotitalouksien rahoitusvarallisuus kuroi umpeen tammi-maaliskuun koronakuopan heti huhti-kesäkuussa. Sekä rahoitusvarallisuus että nettorahoitusvarallisuus nousivat uuteen huippuunsa, LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro sanoo.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Käyttäjän Piksu Toimitus blogi