Käyttäjän Pekka Valkonen blogi

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

UBView tuotti parhaiten hedge-rahastoista vuonna 2009

Läheskään kaikki suomalaiset hedge-rahastot eivät ole saaneet vielä valmiiksi joulukuun ja koko vuoden 2009 arvolaskentaa. Silti vaikuttaa selvästä, että parhaan tuoton vuodelta 2009 tarjosi United Bankers konsernin UB View rahasto, tuotto oli liki 37 %.

Olen taas listannut alustavat tiedot suomalaisten hedge-rahastojen tuotosta ja listassa on nyt koko vuoden tuotto. Suurin osa luvuista on lopullisia, mutta ainakin joissain on vanhempaa tai alustavaa tietoa: Avenir alustava arvio, Estlander & Partners 14.12. arvo, eQ Active Hedge arvosta ei löydy kunnon tietoa.
 

Arvopaperi
30.12.2009
% 1 vuosi
UBView
88.61
36.62
AJ Value Hedge
10.93
30.12
UBWave
68.98
29.03
Nordea Fixed Income Hedge K
6.94
25.03
OP-Absoluuttinen Salkku A
102.60
23.69
ICECAPITAL Alternative Beta B
106.02
20.22
Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku K
10.15
13.38
eQ Active Hedge 1 K
11.09
11.46
OKO-Equity Hedge A
104.28
11.29
Aventum Pension
125.13
10.52
Estlander & Partners Global XL A
1 181.46
10.01
Abacus
27.53
9.69
Nordea European Equity Hedge
12.88
9.29
Eliksir K
1.19
5.07
3C Edge K
146.64
4.94
Danske Invest Omega K
24.05
4.91
OKO-Alpha A
100.55
3.68
SEB Räntehedge Alpha
10.54
3.45
OKO-Macro A
17.29
3.35
Danske Invest Neutral K
24.83
3.01
FLF Absolute Return Currencies Acc
47.00
-7.46
Eufex Hedge
99.89
-7.68
Contango Hyödyke
87.96
-8.88

 
Tuottojen keskiarvo oli 10,6 %.
 
Kerään tietoni pääasiassa Investime ohjelmalla. Olen verrannut mm. Kauppalehdessä olevaan Morningstar ja Arvopaperi-lehden rahastolistauksiin ja niissä on kummassakin epämääräisyyttä ja vaihtelua päivityksissä. Ilmeisesti ainoa kohtuullisen luotettava tieto löytyy käymällä läpi itse rahastoyhtiöiden sivuja ja päivityksiä.
Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Danske/Sampo rahastojen sulautuminen

Paljon on puhuttu rahastojen arvonkehityksen kuvaamisen “tilastovirheestä” survival biasista, jossa tappiolliset tai huonosti tuottavat rahastot lopetetaan kun taas hyvin tuottavat säilyvät tuottolistoilla.

Nyt vuodenvaihteessa oli Sampo Rahastoyhtiö Oy ilmoitus kahdeksan rahaston sulautumisesta. Päätin kokeeksi laskea onko sulautumisen kautta poistuvien rahastojen tuotto ollut merkittävästi huonompi kuin jäljelle jäävien rahastojen. Rahastojen kurssikehityksen otin Piksu keskusteluissa esillä olleesta Rahasäiliö palvelusta.
 
Alla taulukossa on sulautuvat rahastot, vastaanottavat rahastot, niiden tuotto viimeiseltä 12 kuukaudelta sekä kunkin rahastoparin tuoton ero.
 

Sulautuva rahasto
 
Tuottojen ero
Vastaanottava rahasto
Tuotto (%)
 
Danske I. Baltic K
17.93 %
 
DanskeI. Baltic Equity K/1000
27.26 %
-9.33 %
Danske I. Biotech+ K
27.99 %
 
Danske I. MediLife K/1000
15.00 %
12.99 %
Danske I. Global K
41.63 %
 
Sampo Kompassi Os K/1000
41.36 %
0.27 %
DanskeI. Global Selection K
31.20 %
 
Danske I. Global Performers K
28.76 %
2.44 %
Danske Invest Omega
4.91 %
 
Danske Invest Neutral
3.01 %
1.90 %
Sampo Tavoite 2010 K/1000
12.24 %
 
Sampo Kompassi Ko K/1000
11.39 %
0.85 %
Sampo Likvidi K
6.13 %
 
Danske I. Euro Korko K
1.53 %
4.60 %
Danske I. Ukraina K/1000
100.58 %
 
Danske I. Russia K/1000
133.46 %
-32.88 %

 
Suurin tuottoero -32 % on sulautuvassa Danske Invest Ukraina rahastossa, mutta toiseenkin suuntaan löytyy merkittävä ero +13 % Danske Invest Baltic rahastossa. Näiden kahdeksan rahaston erojen keskiarvo on vain -2,4 %. Tuo luku on merkittävästi pienempi kuin erojen keskihajonta.
 
Johtopäätöksenä on, että tässä tapauksessa ei ilmeisestikään ole kysymys heikommin tuottaneiden rahastojen sulauttamisesta paremmin tuottaviin.
Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Verkkomedia talouden ammattilaisten tiedonlähteenä

Markku Hurmeranta, Taloussanomien entinen uutispäätoimittaja, on edennyt väitöskirjaksi tähtäävässä tutkimuksessa. Tutkimusaiheesta oli päivän Helsingin Sanomissa hänen kirjoituksensa ”Verkkomedia on yhä tärkeämpi taloustiedon lähde”.

Kirjoituksen pohjana oleva 120 sivuinen Talousmedia ja valkokaulustyöläiset -tutkimusraporttia löytyy myös Tampereen yliopiston nettisivuilta.
 
Tutkimuksen kohderyhmää edusti pääosin Ekonomiliiton jäsenkunta. Kyselyssä vastaajia pyydettiin valitsemaan kolme tärkeintä taloustiedon lähdettään.
Ykkössijalla oli edelleen talouslehdet (34 % vastaajista) mutta jo toisen oli verkkomedia (27 %), kolmantena yleissanomalehdet (23 %). Neljänneksi tärkeimmäksi taloustiedon lähteekseen vastaajat nimesivät television (13 %). Talousuutistoimistot sijoittuivat viidenneksi (3 %) , ja radio jäi viimeiseksi (1 %).
 
Alla on kuva näistä kolmesta merkittävimmästä taloustiedon lähteestä.
 
Verkkomediat ovat ohittaneet perinteiset talouslehdet taloustiedon lähteenä
 
 
Verkkomediasta tärkeimpänä taloustiedon lähteenä vielä eri ikäryhmiä koskeva havainto. Se ei ole pelkästään nuorimpien media. Kaikissa kolmessa alle 50 vuotiaiden ikäryhmässä verkkomedia oli tärkein tiedonlähde (50, 46, 48 %) ja vasta yli 50 vuotiaiden verkkomedia putosi kakkossijalle (26 %).
 
Myös kysymyksen ”Seuraatteko talousasioita pelkästään verkkomedian kautta?” vastauksissa oli mielenkiintoisia jakaumia. Nimittäin johtotasolla kuusi prosenttia ilmoitti menettelevänsä näin kun koko aineistosta osuus oli vain kaksi prosenttia. Ja ikäryhmistä suurinta vastaajaryhmää edusti 41-50 vuotiaat.
 
Raportista löytyy paljo muutakin mielenkiintoista kuten lista viidestä tärkeimmästä talousmediasta ja tietoa sosiaalisen median käytöstä.
 
Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Aktiivinen osakepoiminta ei ole vilkasta kaupankäyntiä

Eräällä toisella keskustelupalstalla, sillä "johtavalla sijoituspalstalla", näytti olleen keskustelua aktiivisesta osakepoiminnasta. Virikkeenä on ollut marraskuun Arvopaperi-lehdessä ollut Karo Hämäläisen kirjoitus ”Tutkimus paljasti menestysreseptin: aktiivinen osakepoiminta, passiivinen ajoitus Ekholmin "menestysreseptin"”.

Tapansa mukaan palstan kirjoittajat ovat sitten hutkineet Anders Ekholmia ja hänen menestyksekkääksi sanomaa sijoitusmenettelyä. Ja tapansa mukaan AP Areenan kirjoittajat eivät ole lukeneet edes kyseessä olevaa artikkelia puhumattakaan sen pohjana olevasta tutkimuksesta. Tutkimuksen tyrmäämiseen riitti otsikossa oleva sana aktiivinen, joka on palstan sanailussa samaistettu runsaaseen kaupankäyntiin osakkeilla.
Kuitenkin jo Arvopaperi-lehden kirjoituksesta käy ilmi, että kyseessä on jotain aivan muuta kuin runsas kaupankäynti. Se on jopa mainittu artikkelin väliotsikossa ”Aktiivinen osakevalinta ei vaadi veivausta”.
 
Hankenin rahoituksen dosentin Anders Ekholmin tutkimus määrittelee aktiivisuuden salkun koostumuksen poikkeamisena indeksistä. Tutkimus “Residual Return Analysis – A New Methodology for Detecting Activity and Explaining Performance of Portfolio Managers” on myös saatavilla SSRN-verkkopalvelusta.
Merkittävää uutta tutkimuksessa on tulos, jonka mukaan osakepoiminta-aktiivisuuden ja markkina-ajoitusaktiivisuuden vaikutukset ovat vastakkaisia. Tämän johdosta aikaisemmissa aktiivisuutta koskevissa tutkimuksissa on indeksistä poikkeamisella saatu varsin pientä tuottoa. Kun Ekholm yhdisti korkean osakkeiden valintaan kohdistuvan aktiivisuuden ja matalan osakkeiden ajoitukseen kohdistuvan valinnan hän päätyi yli 5 % ylituottoon.
Mielenkiintoista on, että tuota samaa aktiivisuus-käsitettä (poikkeaminen indeksistä) on maailmalla tutkinut myös suomalainen Antti Petäjistö. Hänestä on ollut mm. Talouselämä-lehdessä kirjoitus.
Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Ricardo, Schumpeter vai Malthus?

Charles Gave on kirjoittanut mainion esityksen kuinka sijoittaminen tapahtuisi kolmella eri tavalla luottamalla kansantalouden klassikoihin Ricardo, Schumpeter ja Malthus.

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Marraskuun paras hedge-rahasto oli AJ Value Hedge

Tässä taas alustava tulos suomalaisten hedge-rahastojen kehityksestä. Nämä alustavat tiedot ovat korrekteja vain niillä rahastoilla, joille saadaan päivittäin arvo.

Jotkut hedge rahastot, esim. 3C Edge, Avenir, OK:n hedget,  eQ Active Hedge laskevat arvon harvemmin kuin päivittäin ja se julkistetaan yleensä vasta 2-4 päivää kuunvaihteen jälkeen. Näiltä osin taulukko ei ole ajan tasalla

 

Tässä taulukossa on varsinaiset hedge-rahastot ja rahaston arvo 30.11, muutos marraskuussa ja vuoden alusta. Järjestys taulukossa on marraskuun menestyksen mukainen.

 

 

Arvo

Muutos%

Muutos%

Rahasto

30.11.2009

Marrsakuu

 Vuoden alusta

AJ Value Hedge

10.76

2.38

28.10

Nordea European Equity Hedge

12.71

1.36

7.77

ICECAPITAL Alternative Beta B

105.07

1.32

19.14

3C Edge K

144.03

1.23

3.07

UBView

85.29

1.15

31.50

Eliksir K

1.20

0.88

5.91

OKO-Equity Hedge A

104.11

0.80

11.11

OP-Absoluuttinen Salkku A

102.07

0.75

23.05

OKO-Macro A

17.44

0.63

4.24

Contango Hyödyke

94.05

0.55

-2.57

Danske Invest Neutral K

24.84

0.19

3.05

Abacus

27.49

0.16

9.53

Danske Invest Omega K

24.13

0.09

5.27

Aventum Pension

123.47

0.03

9.05

eQ Active Hedge 1 K

10.94

0.00

9.91

FLF Absolute Return Currencies Acc

47.76

-0.21

-5.97

OKO-Alpha A

99.97

-0.25

3.08

Eufex Hedge

100.71

-0.47

-6.92

SEB Räntehedge Alpha

10.62

-1.15

4.21

Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku K

10.11

-1.15

12.93

UBWave

67.07

-1.73

25.46

Estlander & Partners Global XL A

1 158.45

-3.76

7.86

Nordea Fixed Income Hedge K

6.88

-8.83

23.99

                 keskiarvot

 

-0.26

10.12

 

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Käy kauppaa osakkeilla - ei provisioita

ja päälle vielä kuu taivaalta. Uuden sijoitusmarkkinoille tulevan yrityksen Plus500 mainokset lupaavat paljon.

Suomenkieliset nettisivut lupaavat kaupankäyntimahdollisuuden osakkeilla, indekseillä, hyödykkeillä ja valuutoilla. Mukana on kehittyneet työkalut tekniseen analyysiin, kauppoja on mahdollista tehdä korkealla vipuvaikutuksella - jopa 1:200 ja voit aloittaa 100 eurolla. Maksaminen kätevästi luottokortilla tai pankkisiirtona, sivun alalaidassa on vakuudeksi Nordean logo.
 
"Tämä satu ei tule milloinkaan olemaan totta" - "Ole viisas ja säästäväinen" 
Tämä satu ei tule olemaan koskaan totta
Kuva ja yllämainittu teksti on vanhan säästöpankkirakennuksen seinällä Düsseldorffin vanhassa kaupungissa.
 
 
PLUS500 nettisivuilla näyttää olevan valittavissa 24 eri kielivaihtoehtoa, mukana suomen lisäksi jopa viro, kiina, venäjä ja arabia. Ulkomaiseksi yrittäjäksi sivujen suomen kieli on yllättävän hyvää.
 
Mistä siiten on kyse, ilmeisesti CFD kaupankäynnistä eli Contract For Difference kaupoista. Siinä ei käydä ollenkaan varsinaista osakekauppaa pörssissä vaan kaupataan sopimuksia kurssimuutoksia. Kaupankäynti ei ole mullistavaa eikä outoa, Suomessa United Bankers tarjoaa mahdollisuuden samaa ja E*Trade on tarjonnut samaa jo pidempään.
 
CFD kaupassa korostuu luottamus välittäjää ja usko siihen ettei välittäjä tee konkurssia tai karkaa saamiensa rahojen kanssa. Välittäjällä ei ole säilytyksessä kaupankäynnin kohteena oleva arvopapereita vaan pelkkiä bittejä eri osapuolilta.
 
E-mail kysely Plus500 palvelusta ei tuottanut mitään tietoa taustalla olevasta yhtiöstä ainoastaan sen, että se olisi Englannissa. Mailiin vastasi George asiakaspalvelusta.
 
Palvelun verkkotunnusten (domain nimien) rekisteröinti kertoo jo jotain taustasta. Verkkotunnusten tietokantojen perusteella PLUS500 verkkotunnuksia eri maissa on varannut seuraava henkilö:
Hedge Haber,
MeVideoCY LTD
Prodromou Court, 54 Sittika Hanoum Str.
Larnaca, 6051
Cyprus
 
Mielenkiintoinen nimi etunimi Hedge ja sukunimi Haber. Verkkotunnuksia on tuon PLUS500.COM lisäksi ilmeisesti parikymmentä. Verkkotunnuksia on varattu suurimpiin Euroopan maihin jo kesällä 2007, lisää kesästä 2007 alkaen ja viimeisiä aivan äsken (Unkari).
Seuraavaksi voisi kaupparekistereistä selvittää tuota MeVideoCY LTD:tä, jos vielä haluaa lisätietoa yrityksen taustoista.
 
Ruotsin Finansinspektionen sivuilla on jo tammikuusta ollut varoitus tästä palvelusta. Joillain sijoituspalstoilla, ainakin Saksassa, on tästä välittäjästä käyty keskustelua. Google hakua PLUSS500 yhdessä fraud tai warning sanan kanssa tuottaa kymmenen, kaksikymmentätuhatta tulosta.
 
Voiko tuohon sanoa muuta kuin kyseisen sivujen mukaan "Käy kauppaa osakkeilla, indekseillä, hyödykkeillä ja valuutoilla" ja lisätä siihen, mutta käytä luotettavaa välittäjää.
Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Jatkoa EVAn talouden skenaarioille

Sijoitusmessujen kupeessa pidettiin keskiviikkona 11.11. tilaisuus, jossa esiteltiin EVA:n globaalien talousskenaarioiden jatkokehitystä. Keväällä julkistetuissa skenaariotyössä esitettiin neljä vaihtoehtoista tulevaisuutta talouskehitykselle.

Skenaariossa "Länsi luo nahkansa" länsimaat nousevat nopeasti talouskriisistä Yhdysvaltojen johdolla. Vuonna 2020 maailmanjärjestys toimii etenkin Yhdysvaltojen ja Euroopan johdolla, muttei enää lännen ehdoilla.

Skenaariossa "Kiinalaista kapitalismia" Aasia elpyy talouskriisistä Kiinan johdolla, länsimaita nopeammin. Vuonna 2020 talouden painopiste on siirtymässä Aasiaan ja Lähi-idän vauraisiin OPEC-maihin.

Skenaariossa "Blokkien taisto" talouskriisi johtaa maailmanlaajuiseen syvään taantumaan. Taloudellinen nationalismi ja valtiokapitalismin nousu johtavat eri talousalueiden väliseen taistoon. Maailma toipuu hitaasti taantumasta.

Skenaariossa "Stimulus ja romahdus" maailma sukeltaa pitkän alhaisen talouskasvun aikaan. Elvytysyritysten epäonnistuttua globaali talousjärjestelmä romahtaa ja vuoteen 2020 mennessä maailma on ajautunut tuuliajolle ilman selkeää johtajaa.

 

Nyt, puoli vuotta julkistuksen jälkeen järjestettiin Capful Oy:n toimesta mielenkiintoinen jatkotilaisuus, jossa esiteltiin merkkejä näiden skenaarioiden toteutumisesta sekä skenaarioiden käyttäjien kokemuksia.

Capful Oy:n Arto Kaunosen esitys oli ”EVAn globaalit skenaariot - tilannetulkintaa ja merkkejä”.

Tilaisuudessa kuultiin myös EVA:n johtajan Risto E. J. Penttilän puheenvuoro ”Edessä iso remontti - katse talouskriisin jälkeiseen Suomeen”

Työ- ja elinkeinoministeriön Antti Joensuu esittelin EVA-skenaarioiden fokusointia TEM-konserniin.

PRT-Foresin toimitusjohtaja Risto Mätäsaho kuvasi EVA skenaarioiden hyödyntämistä perheyrityksen johtamisen apuna

 

Tilaisuuden esitykset olivat sijoittajan kannalta mielenkiintoisia. Yhtenä esimerkkinä oheinen kuva Capful Oy:n Arto Kaunosen esityksestä skenaariosta "Kiinalaista kapitalismia".

Kuvassa on vaaka-akselilla suurimpien maiden sekä kolmen suuren blokin BKT:n määrä, jonka suuruutta kuvaa myös ympyrän koko. Pystyakselilla on vuosittainen BKT:n kasvu.

 

Eri talouksien BKTn määrä ja kasvu, lähde capful

 

Kuva osoittaa minusta väistämättä, että BRIC maiden ja jopa yksin Kiinan osuus maailman BKT:sta on jo riittävän suuri, jotta nämä maat voivat toimia maailmantalouden kasvun veturina, päinvastoin kuin johtavat länsimaiset lehdet useimmiten väittävät.

 

EVAn skenaariot olivat jo ilmestyessään esillä myös Piksu sivuilla. Nyt Piksu Media on aloittanut tuon EVA työn pohjalta oman skenaariotyönsä. Työskentelyn tuloksena on tehty neljä skenaariosta sijoittajan markkinoiden kehittymisestä ja tuloksia esitellään jossain vaiheessa laajemmin sijoittajille.

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Lokakuun hedge-rahastoissa Icecapital vahva

Alla olevaan taulukkoon on kerätty eri lähteistä suomalaisten hedge-rahastojen tuottoja lokakuulta ja vuoden alusta. Pääosa luvuista, eli joka päivä arvonsa ilmoittavat ovat Investime-ohjelmasta.

Harvemmin kuin päivittäin arvonsa laskevien tiedot on kerätty joko Morningstar- tai kyseisen rahastoyhtiön sivuilta. Vaikeimmin päivitettävä oli Avenir, en tuoreita lukuja en löytänyt yhtiön sivuilta ja ne piti hake emoyhtiön Brummer & Partner sivuilta.
 
Tässä taulukossa on varsinaiset hedge-rahastot ja rahaston arvo 30.10, muutos lokakuussa ja vuoden alusta. Järjestys taulukossa on lokakuun menetyksen mukainen.
 
Rahasto arvo/30.10.2009 lokakuu   vuoden alusta
Avenir 1 669,21 1,68 % 8,31 %
Contango Hyödyke 93.60 2.74 % -3.04 %
ICECAPITAL Alternative Beta B 103.76 2.41 % 17.66 %
OKO-Equity Hedge A 103.17 2.40 % 10.11 %
Estlander & Partners Global XL A 1190.28 1.96 % 7.15 %
Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku K 10.27 1.00 % 14.64 %
Eufex Hedge 101.24 0.99 % -6.43 %
Abacus 27.46 0.76 % 9.44 %
AJ Value Hedge 10.70 0.56 % 27.38 %
Danske Invest Omega K 24.10 0.25 % 5.15 %
OKO-Alpha A 100.15 0.05 % 3.34 %
eQ Active Hedge 1 K 10.97 0.04 % 10.25 %
Eliksir K 1.20 0.01 % 5.53 %
OKO-Macro A 17.34 -0.12 % 3.65 %
Aventum Pension 123.01 -0.33 % 8.65 %
Danske Invest Neutral K 24.79 -0.49 % 2.82 %
Nordea Fixed Income Hedge K 7.65 -0.69 % 37.69 %
Nordea European Equity Hedge 12.58 -1.24 % 6.74 %
3C Edge K 142.28 -1.30 % 1.82 %
UBWave 66.78 -1.50 % 24.92 %
OP-Absoluuttinen Salkku A 101.31 -1.88 % 21.47 %
UBView 83.19 -2.60 % 28.26 %
SEB Räntehedge Alpha 10.72 -2.73 % 5.23 %
FLF Absolute Return Currencies Acc 48.01 -2.81 % -5.47 %
Keskiarvot   -0.11 % 10.30 %

 

Taulukon mukaan vain hiukan yli puolet suomalaisista hedge-rahastoista ylsi positiiviseen kehitykseen lokakuulta. Kaikkien rahastojen lokakuun keskituotto oli -0,1 %, mutta vuoden alusta keskituotto on 10,3 %.
Lokakuun parhaaseen kehitykseen ylsi Icecapital Alternative Beta B, 2,4 % tuottoa ja vuoden alusta 17,7 %. (Listan ykkönen Contango Hyödyke ei ehkä ole puhtaaksiviljelty hedge-rahasto).
Vuoden alusta kehitystä johtaa Nordean Fixed Income Hedge 37,7 % nousulla. Tosin tämä sama rahasto menetti vuoden 2008 syksyllä puolet arvostaan, joten osuuden nykyarvo 727,53 ei ole lähelläkään absoluutista tuottoa aloitusarvosta 1000 aloituspäivästä 22.11.2004.
Samoja ongelmia on muiden vuoden alusta kärjessä olevien rahastojen kanssa. Ensimmäinen kurssikehitykseltä hedgen näköinen on Avenir, kurssikehitys lokakuussa 1,68 % ja vuoden alusta 8,31 %.

 

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Sijoitusten valinta ja perinnöllisyys

Paitsi älykkyys niin myös muut perintötekijät määräävät paljolti sijoittajien käyttäytymistä. Pohjoismaiset henkilörekisterit mahdollistavat monenlaiset tutkimukset. Niinpä ruotsalaisten kaksosten sijoittamisesta on tehty tutkimus, jossa on pyritty erittelemään sijoituskäyttäytymisen perinnöllinen osuus ja ulkoa määrätty osuus.

Tutkimuksen tekijöiden Barnea, Cronqvist, ja Siegely mukaan 45 % sijoitusten vaihtelusta, kuten osallistumisesta, allokaatiosta osakkeisiin ja riskistä määräytyy perityistä lähtökohdista.
Kotiympäristö määrää myös varsin paljon nuorten sijoittajien käyttäytymistä, mutta tämä vaikutus katoaa iän ja oman kokemuksen mukana.
 
Tutkimus eroihin identtisten ja ei-identtisten kaksosten välillä sekä siihen ovatko he kasvaneet samassa kodissa. Kuvassa on esitetty kolme sijoitustoiminnan muuttujaa markkinoihin osallistuminen, osakkeiden osuus sijoituksista sekä sijoitusten volatiliteetti eri kaksosryhmissä: identtiset kaksoset, ei-identtiset kaksoset (kaikki), ei-identtiset kaksoset (sama sukupuoli), ei-identtiset kaksoset (eri sukupuoli) sekä vertailuryhmä.
 
Barnea, Cronqvist, Siegely  What Determines Investor Behavior 
 
Kuvan mukaan kaikissa sijoitustoiminnan muuttujissa identtisten kaksosten sijoitukset olivat huomattavasti yhtenevämmät kuin ei-identtisten.
Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Aikasarjoja taloudesta ja muusta kehityksestä Suomessa

Verovaroilla tuotettuja tilastoja on koottu yhdelle Findikaattori nettisivustolle ja toki tämänkin sivun tekemiseen on kulunut samaa julkista rahaa.
Lopputulos on kiinnostava, noin 100 talouden ja muun elämisen tilastosarjaa yhdessä paikassa. Kukin aikasarja sisältää lyhyen kuvauksen mistä tilastossa on kyse sekä linkit tilaston tuottajaan.

Kukin indikaattori aukeaa kuvaajana, mutta sivun nappia painamalla saa sen taulukkomuotoon joko näytölle tai omalle tietokoneelle.
Lisäksi sivulla on linkkejä vastaaviin kansainvälisiin tilastoihin.
 
Tässä esimerkki kuvaajasta alaotsikosta Teollisuuden suhdanteet:
 
 Teollisuuden suhdanteet 1995-2009, Tilastokeskus
 
 
Talous otsikon alle on koottu seuraavat aikasarjat:
o    BKT asukasta kohti
o    Inflaatio
o    Julkinen velka ja alijäämä
o    Julkiset kokonaismenot
o    Kansantalouden suhdanteet
o    Konkurssit
o    Pienet ja keskisuuret yritykset
o    Taloudellinen kasvu (BKT)
o    Teollisuuden suhdanteet
o    Toimialoittainen kehitys
o    Tuonti ja vienti
o    Työ- ja pääomatulojen suhde
o    Ulkomaankauppa kansantaloudessa
o    Verotus
 
Lisäksi muiden otsikoiden alta löytyy talouteen liittyviä tilastoja:
o    Energian kokonaiskulutus
o    Tutkimus- ja kehittämistoiminta
o    Kotitalouksien tulot
o    Kotitalouksien velkaantuneisuus
o    Työlliset toimialoittain
o    Tieliikenteen tavarankuljetukset
 
Lisäksi sivusto lupaa, että kunkin indikaattorin uusimmat tiedot päivittyvät palveluun välittömästi tiedontuottajan julkaistua ne.
 
Talouselämä ei ole tainnut sivuja vielä löytää, sen perusteella että edellisen viikon katsotuin tilastosarja oli levämäärän kehitys Suomen merialueilla.
Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

USA:n terveysuudistuksen hyötyjistä

Päivän uutisten mukaan USA:n presidentti Obaman vaalien alla lupaama terveysuudistus on edennyt Yhdysvaltain senaatin valtiovarainvaliokunnassa. Lakkiesityksen 1555 puolelle saatiin myös yksi republikaani ja esitys hyväksyttiin äänin 14-9.

 

Jos nyt hyväksytyn lakiesitys etenee laiksi asti, tulisi 94 prosenttia amerikkalaisista kuulumaan sairausvakuutuksen piiriin kun kattavuus nyt on 83 prosenttia. Lain kustannukset 10 vuodessa olisi kongressin budjettiviraston mukaan 829 miljardia dollaria eli 560 miljardia euroa.

Sijoitusmaailmassa on paljon puhuttu, että lääketeollisuus tulee kärsimään Obaman terveysuudistusten mukana. Itse olen esittänyt, että tämä yksioikoinen väite ei välttämättä pidä paikkaansa. Aiheutuuko pääosa USA:n korkeista terveydenhoitokuluista lääkkeistä vai sairaala- ja lääkärikuluista. Minulla on sellainen käsitys, että lääkkeiden jakamien sairaille on huomattavasti halvempaa kuin muut hoitotoimenpiteet. Näinhän väitetään suomaisen vanhustenhoidonkin säästävän: lääkkeitä vanhuksille henkilökunnan työpanoksen sijaan tai psykiatriset potilaat pois sairaaloista lääkkeiden varassa kotiin.

Onko tilanne erilainen USA:ssa, viitteitä ainakin joidenkin lääkkeiden myynnin lisääntymistä antoi eräs Yahoo.finance sivuilla vastaan tullut mainos. Se kehottaa keräämään Anti-Obama Care Portfolion, jonka takana näyttää olevan Wealth Daily sijoituskirje Baltimoresta. Se lupaa loistavia tuottoja valitulla kolmella lääketehtaan osakkeella.

Kuinka löytää oikeat lääkkeet, ensin hiukan pelottelua: Laki 1555 luo kansallisen Alzheimer's projektin. Ja kuten teidät Alzheimer-taudin diagnoosit kasvavat kuin epidemia, 1,217 amerikkalaista päivässä, 8,518 viikossa ja 444,205 vuodessa!

Ratkaisu on Anti-ObamaCare Portfolio ja ilmaisen e-mailin tilaaminen mainoksen osoitteesta.

Yhteenvetona myös suomalaiselle sijoittajalle: USA:n presidentti Obaman terveysuudistus on lääketeollisuudelle paitsi uhka myös mahdollisuus. On vain löydettävä oikeat kohteet.

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Syyskuu hedge rahastot

Tässä taas alustava tulos suomalaisten hedge-rahastojen kehityksestä. Nämä alustavat tiedot ovat korrekteja vain niillä rahastoilla, joille saadaan päivittäin arvo.

Jotkut hedge rahastot, esim. 3C Edge, Avenir, OK:n hedget,  eQ Active Hedge laskevat arvon harvemmin kuin päivittäin ja se julkistetaan yleensä vasta 2-4 päivää kuunvaihteen jälkeen.Näiltä osin taulukko ei ole ajan tasalla
  
Tässä taulukossa on varsinaiset hedge-rahastot ja rahaston arvo 30.9, muutos syyskuussa ja vuoden alusta. Järjestys taulukossa on syyskuun menetyksen mukainen.
 

 
arvo 30.9.2009
syyskuu %
vuoden alusta %
Nordea Fixed Income Hedge K
7.69
4.40
38.47
UBWave
68.21
4.22
27.59
OP-Absoluuttinen Salkku A
100.51
3.98
21.17
AJ Value Hedge
10.61
3.41
26.31
3C Edge K
145.25
2.98
3.94
Abacus
27.19
2.77
8.35
UBView
85.48
2.68
31.79
Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku K
10.14
2.65
13.23
FLF Absolute Return Currencies Acc
49.29
2.62
-2.95
Eufex Hedge
100.25
1.69
-7.34
Nordea European Equity Hedge
12.74
1.39
8.05
OKO-Alpha A
100.12
0.46
3.24
Aventum Pension
123.36
0.34
8.96
Danske Invest Omega K
23.95
0.14
4.49
Danske Invest Neutral K
24.84
0.11
3.03
eQ Active Hedge 1 K
10.85
0.07
9.04
OKO-Macro A
17.34
0.06
3.65
ICECAPITAL Alternative Beta B
100.63
-0.06
14.11
OKO-Equity Hedge A
100.31
-0.36
7.05
Eliksir K
1.20
-0.49
5.46
SEB Räntehedge Alpha
11.01
-1.22
8.03

 
Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Aasiassa hyvät talousnäkymät

Aasian kehityspankki (ADB, Asian Development Bank) julkistamassa puolivuosittaisessa talouskatsauksessa uskotaan Aasian olevan vastustuskykyisempi talouskriisille kuin mitä on oletettu. Järjestö on nostanut kehittyvän Aasian kasvuksi 3,9 % vuonna 2009 kun maaliskuinen luku oli vielä 3,4 %.

Syyksi myönteisen kehitykseen sanoo järjestön pääekonomisti Jong-Wha Lee olevan valtiovallan toimet, terveen pankkijärjestelmän ja viennistä riippumattoman kasvun.

 

Kiina on toki Aasian kasvun tähti, tässä joitain sitä kuvaavia lukuja:

Kiinan pankkien lainaus lähes kaksinkertaistu $1.08 trillion (7.37 trillion yuan) vuoden alkupuoliskolla.

Kiinteät investoinnit kasvoivat 33.5% vuoden alkupuoliskolla ollen $1.34 trillion (9.132 trillion yuan).

Kiinan vähittäismyynti kasvosi 15 % ollen $859.6 billion (5.87 trillion yuan).

 

Aasian kehityspankin pääekonomisti Jong-Wha Lee kertookin, että Aasian osuus maailmantalouden kasvusta tulee olemaan 75 %.

 

Oheisessa kuvassa on raportista neljän suuren talousalueen (kehittyvän Aasian, Eurooppa, USA ja Japani) kasvuluvut 2007-2010.

 

 GDB Growth, Asia, Europe, USA; Japan, ref Asian Development Outlook 2009 Update

 

 

Uutisten pohjana ollut raportti on

Asian Development Outlook 2009 Update: Broadening Openness for a Resilient Asia, Publication Date: September 2009.

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Paul Krugman väärällä foorumilla

Ainakin välillä tuntui siltä kun professori Krugman puhui Sitran käynnistämässä Suomen elinvoiman lähteet kehitysohjelmassa. Krugmanin esityksen ”Globaalin taloustaantuman syyt ja seuraukset”, alku oli tuttua, taattua tekstiä taantuman syistä: Osakemarkkinoiden hintakupla, USA:n asuntomarkkinoiden hintakupla, varjopankkitoiminta, kuluttajien velkaantuminen ja vilahti puheessa FED:n entinen pääjohtajakin.

Eräänä mittarina taantuma etenemiselle esitettiin Piksun talouskatsauksesta tuttu JPMorgan global PMI.
 
Elvyttämiskeinoista keskuspankin tavanomainen suhdannease, korkokanta, ei ole käytettävissä valmiiksi matalan korkokannan johdosta. Elvyttävä korko olisi jotain miinus viiden prosentin luokkaa mikä tietenkin on mahdottomuus. Jäljelle jää keynesläisen politiikan välineet, valtion interventio markkinoille ja elvytys julkisin varoin.
Sen toimimisesta on oheinen tilaisuudessa esitetty kuva. Kuvassa on vaaka-akselilla valtion suuntaama elvytysraha suhteessa kansantuotteeseen ja pystyakselilla vuoden toisen neljänneksen kasvuennuste.
 
Keynesian policies work, Professor Paul Krugman in Helsinki
Krugmanin mukaan keynesläinen elvyttävä politiikka on ollut tehokasta.
 
Miksi sitten vaikutti siltä, että Krugman oli väärällä foorumilla. Itse Sitran kehitysohjelmassa ”Suomen elinvoiman lähteet” pinnalla on muut asiat kuin mistä Krugman puhui. Tilaisuuden alussa Sitran yliasiamies Mikko Kosonen kuulutti esiin muutoskykyä, edelläkävijä-asemaa, maailmanlaajuista kehityslaboratoriota, strategiaa ja ketteryyttä.
Sama muutoksen vaatimus nousi esiin Myös Sari Baldaufin esityksessä, joka sisälsi kasvudynamiikkaa, energiaa, ideoita, kasvua ja kilpailukykyä.
 
Krugman puolestaan puhui yhteiskunnan tuen ja sosiaalisten verkkojen tarpeesta taantumasta toivuttaessa. Erityisesti siitä syystä, että työllisyys huononee vielä pitkää sen jälkeen kun talous on jo kääntynyt kasvuun.
 
Tämä työllisyystilanteen jälkijättöisyys oli esityksen lopussa, erittäin mielenkiintoisessa osassa, jossa Krugman esitti talouden toipumisen uhkia.
Työllisyystilanteesta Krugman esitti St. Louisin FED:in kuvaajaa siviilityöpaikkojen suhteesta koko väestöön. Kuvaajasta näkee, että työllisyys heikkenee vielä pitkään laman jälkeen.
Toinen toipumisen uhka on kriisin alkusyy. Kun talouden taantuma on lähtenyt liikkeelle finanssikriisistä, taantuman kesto huomattavasti suurempi verrattuna muista syistä liikkeelle lähteneisiin kriiseihin. Tästäkin on ollut Piksu palstalla puhetta aiemmin.
Kolmas uhka toipumiselle on vientivetoisuuden puuttuminen. Useimmissa maissa talouden toipuminen on lähtenyt liikkeelle vientivetoisesti. Nyt tätä mahdollisuutta ei ole kun kriisi on globaali. Vastaava globaali kriisi oli 30-luvulla ja toipuminen siitä alkoi vasta suurella projektilla nimeltä toinen maailmansota.
Tällainen vientipohjainen ongelma on erityisen hankala maille, joilla viennin osuus BKT:sta on suuri.
 
Oman osansa uhista sai yhteisvaluutta euro. Krugman esitti monissa kohdin pienen kansantalouden ratkaisuksi devalvaatiota, mutta Suomelle yhteisvaluutan jäsenenä se ei ole mahdollinen. Yhteisvaluutan ongelmana on, että siltä puuttuu yhteinen politiikka. Tämä on johtanut palkkavääristymiin euro-maiden välillä ja ne tulisi korjata sisäisellä devalvaatiolla.
 
Erityisesti osakesijoittaja kannattaa talouden toipumisessa tarkkailla varastojen tasoa, niiden lasku voi johtaa W-taantumaan kuten oli lähellä käydä IT-kuplan yhteydessä vuoden 2002 neljännellä kvartaalilla.
Toinen seuraamisen kohde sijoittajalle on maailmankauppa, tuleeko sen hyytyminen jatkumaan kuten 30-luvulla kävi. Vaikka maailmankauppa on rakenteeltaan toisenlainen kuin silloin, on kaupassa nyt paljon kestokulutushyödykkeitä, jotka ovat suhdanneherkkiä.
 
Ratkaisukeinoina taantumaan Krugman näki julkisen kysynnän kasvattamisen, inflaatiota hän ei kokenut ongelmaksi. Erityisesti julkisessa kysynnässä hän nosti ympäristöinvestointien mahdollisuuden kasvihuonekaasujen vähentämiseksi.
Myös eurooppalaisten ja erityisesti pienten valtioiden yhteiskunnalliset turvaverkot ovat merkittävä etu taantumassa, verrattuna USA:han.
 
Kaikesta vääräoppisuudesta huolimatta Sitran tilaisuuden arvovaltainen kuulijakunta taputti professori Krugmanin esityksen lopuksi.
 
Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Ovatko osakesijoittajat älykkäitä

Juhani Linnainmaa väitteli vuonna 2003 päiväkauppaa tekevistä sijoittajista ja sijoittajien rationaalisuudesta. Hän vaikutaa nykyään University of Chicagossa ja on nyt tehnyt mielenkiintoisen tutkimuksen älykkyydestä ja osakesijoittamisesta yhdessä HKKK:n Matti Keloharjun ja UCLA:n Mark Grinblattin kanssa.

Tutkimuksen aineisto on peräisin Suomesta pääosin kolmesta lähteestä: puolustusvoiminen älykkyystestistä, Suomen verotiedoista ja arvo-osuusrekisteristä.
Tulosten mukaan älykkyys ja osakkeiden omistus kasvavat monotonisesti. Tutkimuksessa on myös tarkistettu, ettei tulosta selitä mikään tavanomainen taustalla vaikuttava tekijä kuten varakkuus, sukupuoli, tulot tms.
Odotettavissa oleva tulos, joka myös ilmeni tutkimuksesta, on että osakeomistus kasvoi varallisuuden mukana.
 
 
Alla olevassa kuvassa on suhteellinen osakeomistus kuvattu näiden kahden muuttajan (mitattu älykkyysosamäärä ja varakkuus) vaikutuksena.
 
 IQ (intelligence quotient) and Stock Market Participation, Grinblatt, Keloharju, Linnainmaa
 
Kuvasta näkee, että älykkyys vaikuttaa voimakkaammin osakeomistukseen kuin omaisuus.
Toinen älykkyyden ja sijoittamisen välinen korrelaatio tutkimuksessa on, että älykkäimmillä sijoittajilla on enemmän hajautettu salkku.
 
Tutkimus on julkaistu Chicago Booth tutkimusjulkaisuna No. 09-33 ja löytyy myös SSRN verkosta
 
 
Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Talouden tilalla mitätön vaikutus pörssikursseihin

Etanan sijoitussäässä oli mainio löytö, Ruotsin teollisuuden saamien uusien tilausten määrä kuvaajana vuodesta 2002 lähtien.

Sen luulisi oleva ennakoiva indikaattori ja kertovan siitä kuinka ensinnäkin Ruotsin teollisuudella menee ja sitten myös miten pörssikurssit tulevat kehittymään.

Pieni vertaili osoittaa, että riippuvuus muiden maiden kursseista on merkittävämpää kuin oman teollisuuden tilaukset.

Tässä ensinnä SCB tilasto Ruotsin teollisuuden saamien uusien tilausten kehityksestä 2002-2009 heinäkuuhun.

 

 SCB Industrins orderingång - teollisuuden tilaukset Ruotsissa

 

Seuraavana Ruotsin pörssikursseja seuraavan ETF:n EWS kehitys 2002 alusta tähän päivään.

Toki kehityksessä on jotain samaakin, mutta ennakointia tai jälkijättöisyyttä en erota.

 

Pörssikurssien kehitys Ruotsissa - mittarina EWD

 

Mutta kun verrataan kolmen maan Ruotsin, Saksan ja USA:n pörssikursseja taas ETF:llä (EWS=Ruotsi, EWG=Saksa ja GSPC=USA:n SP500) niin yhtenevyys on ilmeinen.

 

Pörssikursseja EWS=Ruotsi, EWG=Saksa ja GSPC=USA:n SP500

 

 

Joten kannattaako välittää Ruotsin teollisuuden heinäkuussa saamien uusien tilausten kasvusta 8.6% kesäkuun tasosta.

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Elokuun hedge rahastot

Tässä taas alustava tulos suomalaisten hedge-rahastojen kehityksestä. Taaskin nämä alustavat elokuun tiedot ovat korrekteja vain niillä rahastoilla, joille saadaan päivittäin arvo. Monet hedge rahastot laskevat arvon vain muutaman kerran kuukaudessa ja se julkistetaan yleensä vasta 2-4 päivää kuunvaihteen jälkeen.

Kokonaisuutena elokuu on ollut tuottoisa lähes kaikille hedge rahastoille.
 
Tässä taulukossa on varsinaiset hedge-rahastot ja niistä muutos elokuussa ja vuoden alusta sekä rahaston arvo 31.8.
Järjestys taulukossa on elokuun menetyksen mukainen.
 

 
elokuu
 
vuoden alusta
31.8.2009
Nordea Fixed Income Hedge K
3.98
%
32.64
%
7.36
AJ Value Hedge
3.64
%
22.14
%
10.26
UBView
3.20
%
28.35
%
83.25
UBWave
2.97
%
22.43
%
65.45
Nordea European Equity Hedge
2.73
%
6.56
%
12.56
3C Edge K
2.28
%
0.94
%
141.05
Eliksir K
1.84
%
5.99
%
1.20
OP-Absoluuttinen Salkku A
1.72
%
16.53
%
96.66
Abacus
1.56
%
5.52
%
26.46
Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku K
1.43
%
10.30
%
9.88
Eufex Hedge
1.36
%
-8.89
%
98.58
Aventum Pension
1.31
%
8.59
%
122.95
SEB Räntehedge Alpha
1.00
%
9.36
%
11.15
OKO-Equity Hedge A
0.88
%
7.44
%
100.67
ICECAPITAL Alternative Beta B
0.80
%
14.17
%
100.69
Aventum Summa
0.68
%
4.08
%
92.47
Danske Invest Omega K
0.47
%
4.34
%
23.92
Danske Invest Neutral K
0.45
%
2.91
%
24.81
FLF Absolute Return Currencies Acc
0.40
%
-5.43
%
48.03
OKO-Macro A
0.12
%
3.59
%
17.33
eQ Active Hedge 1 K
0.09
%
8.96
%
10.84
OKO-Alpha A
0.05
%
2.76
%
99.66
Contango Hyödyke
-0.24
%
-5.22
%
91.49
Estlander & Partners Global XL B
-1.71
%
6.94
%
1 162.09
JPM Highb. Stat. Mkt. Neu. A acc USD Hgd
-2.67
%
 
 
111.01

 
Kaikkien näiden keskiarvo, painottamattomana, oli elokuussa 1,13 % ja vuoden alusta 8,54 %.
Parhaiten kehittynyt Nordea Fixed Income Hedge K on noussut vuoden alusta 32,7 %, jolla se päihittää mm. Seligsonin indeksiosuuden kehityksen (31.7 %) ja monet Helsingin toimialaindeksit.
 
Tarkastelen uudemman kerran parin päivän kuluttua noita harvemmin päivittyviä kuten mm. Avenir, 3C Edge ja Estlander & Partners.
Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Kvantitatiivinen markkina-ajoitus ja Mebane T. Faber

Keskusteluketjussa kuumimmasta talousartikkelista oli mainittu Social Science Research Network (SSRN) eniten ladattu kirjoitus A Quantitative Approach to Tactical Asset Allocation, kirjoittajana Mebane T. Faber

 
Tähän SSRN kirjoittajaan liittyy eräs mielenkiintoinen yksityiskohta, hän näyttää olevan sijoitusneuvoja (Cambria Investment Management ) eikä ylioptiotutkija kuten enemmistö SSRN kirjoittajista.
 
Mikä sitten tekee kirjoituksesta niin suositun: Ehkä se, että hänen markkina-ajoituksensa ja siihen perustuva IVY portfolio tuotti kriisivuotena 2008 9,8 %. Vastaavasti IT-kuplassa menetys olisi ollut 16 % kun SP500 menetti arvostaan 45 %.
 
Itse artikkelissa on esitetty selkeä ja yksinkertainen liukuvaan keskiarvoon perustuva markkina-ajoitus, jossa omaisuus on viidessä eri omaisuusluokassa: USA:n osakkeissa, maailmanosakkeissa, hyödykkeissä, kiinteistösijoituksissa ja USA:n 10 vuoden valtionlainassa.
 
Omaisuusryhmien osto- ja myyntisääntö on yksinkertainen:
Osata kun kuukauden (viimeisen päivä) hinta on yli 10 kuukauden liukuvan keskiarvon.
Myy kun hinta on alle 10 kuukauden liukuvan keskiarvon.
 
Alla olevassa kuvassa on vertailtu ajoitusmenetelmää ja SP 500 tuottoa vuosina 1900-2008
 
 Faber S&P 500 vs. 10-Month Simple Moving Average, 1990-2008
 
Kyseessä on siis kvantitatiivien menetelmä ja kirjoittajan mukaan osto/myynti-säännöllä on tarkoitus päästä eroon päätöksentekoon liittyvistä psykologisista harhoista.
 
Ja kun tapana on väittää, että tuollaisella historiallisella tuloksella ei ole nykymaailmassa mitään arvoa tyyliin "mutta tämä kerta on erilainen" niin tässä tuoreempi jakso.
Ja vielä vasta-argumentti väitteeseen, jonka mukaan jokainen osakemarkkinoiden anomaila joka on keksitty tulee katomaan kun se tulee tunnetuksi. Kyseinen Mebane T. Faberin artikkeli on laitettu alunperin SSRN sivustoll3 jo 2007. Tuoreemmat vuodet kuten 2008 on päivitetty artikkeliin jälkikäteen. Artikkeli on aikoinaan ollut hyvin tunnettu ja luettu, koska itsellänikin on siitä tuo vanhempi versio.
 
Tässä kuvassa on vertailtu ajoitusmenetelmää ja SP 500 tuottoa vuosina 1990-2008
 
Faber
 
Menetelmän lopputulosta voi lyhyesti luonnehtia sanomalla, että se antaa osakemarkkinoiden tuoton korkomarkkinoiden vaihtelulla.
 
 
Tämä käy ilmi vertailussa, jossa on vuosittaisten tuottojen jakautuma SP 500 ja Faberin markkina-ajoituksen välillä.
 
Faber: Yearly Return Distribution, S&P 500 and Timing 1900-2008
 
Markkina-ajoituksessa on paljon vähemmän ääripäitä (matalat hännät)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Heinäkuun hedget

Lomanviettoni on häirinnyt pörssiharrastusta ja suomalaisten hedgerahastojen heinäkuu on päivittämättä. Seurannassani käyttämä Investime ohjelma on yllätyksekseni lisännyt rahastojen luokittelua. Valittavissa olevia rahastoluokkia on kolmisenkymmentä, sekä tavanomaisesta korko ja osakepohjaisesta jaottelusta niin maantieteelliseen kuin toimialapohjaiseenkin jaotteluun. Erinomaista, ohjelman tuottanut yhtiö on muuntumassa rahastoyhtiöksi nimellä Navigo Brahe.

Minun kannalta ilahduttavaa on aikaisemman hedge- ja erikoisrahastoryhmän jako kahtia:
Vaihtoehtoiset Hedge
Vaihtoehtoiset Muu
 
Mutta tuo jaottelu ei tuo helpotusta pääongelmaani eli siihen, että joitain rahastoista päivitetään kerran kuukaudessa, joitain kerran viikossa ja joitain päivittäin.
Ongelma on ratkaisematta, joten tässä on taas se ”alustava heinäkuun tuotto” eli ne, jotka on päivitetty kuun viimeinen päivä ovat oikein ja muut sitten mitä sattuu. Varmaankin Investime ohjelman tuottajalla olisi ratkaisu asiaan kun saisi kysyttyä heiltä.
Tässä taulukossa on varsinaiset hedge-rahastot ja niistä muutos vuoden alusta ja heinäkuussa sekä rahaston arvo 31.7.
 
Näiden lukujen mukaan kurssimuutos heinäkuussa oli keskimäärin 0,7 %.
Vuoden alusta suomalaiset hedget ovat plussalla 6,2 %.
 

 
Arvo
Muutos%
Muutos%
Rahasto
31.7.2009
heinäkuu
vuoden alusta
Nordea Fixed Income Hedge K
7.00
2.46
26.11
UBView
80.76
2.57
24.51
UBWave
63.47
1.88
18.72
AJ Value Hedge
9.76
1.04
16.19
ICECAPITAL Alternative Beta B
99.34
2.40
12.64
OP-Absoluuttinen Salkku A
91.60
0.53
10.43
OKO-Equity Hedge A
102.27
-3.05
9.15
Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku K
9.73
2.46
8.63
eQ Active Hedge 1 K
10.75
0.03
8.00
Aventum Pension
121.25
1.31
7.10
SEB Räntehedge Alpha
10.80
2.52
5.97
Nordea European Equity Hedge
12.29
1.06
4.22
Eliksir K
1.18
-0.53
3.89
Danske Invest Omega K
23.77
1.05
3.70
OKO-Macro A
17.33
0.52
3.59
Estlander & Partners Global XL C
1 134.40
0.18
3.26
Estlander & Partners Global XL B
1 119.09
0.16
2.98
Aventum Summa
91.41
0.58
2.89
Abacus
25.76
2.07
2.72
Estlander & Partners Global XL A
1 103.08
0.14
2.71
OKO-Alpha A
99.37
0.23
2.46
Danske Invest Neutral K
24.66
0.27
2.28
3C Edge K
137.14
-1.16
-1.86
Contango Hyödyke
92.12
1.19
-4.57
FLF Absolute Return Currencies Acc
47.85
-2.15
-5.79
Eufex Hedge
97.28
-0.04
-10.09

 
 
Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Asunnot loppumassa kesken Suomesta

Vai mikä muu voisi selittää oheisen Tilastokeskuksen kuva.
Siinä on verrattu vanhojen ja uusien asuntojen hintakehitystä vuodesta 2005.

 

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Minkä kuuluun DB hedgelle

Maaliskuisessa merkinnässä kirjoitin Deutsche Bankin uutuudesta: Hedge-indeksiin perustuvasta ETF rahastosta.

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Kuumin talousartikkeli on edelleen Eugene Faman

"Market efficiency, long-term returns, and behavioral finance", joka on julkaistu Journal of Financial Economics lehdessä, Volume 49, Issue 3, September 1998, sivuilla 283-306.

Artikkelin on nimennyt kuumimmaksi Elesevier kustantamon ScienceDirect's sivusto Top 25 Hottest Articles.
Tämän ScienceDirect's sivuilta voi listata kustantamon lehdistä eniten ladatut artikkelit tieteenaloittain. Tämä taloustieteen artikkelien listaus löytyy linkistä.
 
Mistä tämä Faman artikkeli sitten kertoo, alla sen abstrakti:
"Market efficiency survives the challenge from the literature on long-term return anomalies. Consistent with the market efficiency hypothesis that the anomalies are chance results, apparent overreaction to information is about as common as underreaction, and post-event continuation of pre-event abnormal returns is about as frequent as post-event reversal. Most important, consistent with the market efficiency prediction that apparent anomalies can be due to methodology, most long-term return anomalies tend to disappear with reasonable changes in technique."
 
Samassa talouden top 25 listauksessa on muuten sijalla 11 pankkikriisin esiin nostama tuore kirjoitus:
Banking regulation and the output cost of banking crises
Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Volume 19, Issue 2, April 2009, Pages 240-257
Angkinand, A.P.
Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Kesälomalla pörssistä

Usein siteerattu lause pörssikäyttäytymisestä kesällä ohjeistaa ”Sell in May an go away”.

Miksi sitten kannatta pitää kesälomaa pörssisijoittamisesta.
Syyn kertoo oheinen kuva, jossa on eri kuukausien keskimääräiset tuotot maailmanindeksin mukaan aikaväliltä 1970-2003.

 

Sell in May an go away

Kuvion lähteenä Ronald Q. Doeswijk, "The Optimism Cycle: Sell in May"

Kuvion mukaan parhaiten tuottaneita kuukausia ovat olleet joulukuu, maaliskuu ja tammikuu.

Huonoimpia olivat toukokuu, elokuu ja syyskuu.

 

Saman tutkimuksen mukaan analyytikkojen tulosodotuksiin kohdistuvat muutokset kulkevat käsi kädessä pörssikurssien kanssa.

Kesän alusta syksyyn tulevien tulosten ennusteita lasketaan ja joulukuusta lähtien ennusteita nostetaan.

(Nämä tulosennusteet saadaan jälkikäteen, joten se voisi selittää kuukauden vaiheensiirron tulosennusteiden ja kursien välillä).

 The average monthly change in expected earnings growth rate

Kaiken kaikkeaan Doeswijkin selitys, kun myös IPO menestys näyttää noudattavan samaa kausivaihtelua, on että sijoittajien optimismi vaihtelee vuodenaikojen mukaan ja siitä voi hyötyä osakemarkkinoilla.

 

PS.

Sen verran hankalaa tämä kirjoittelu maaseudulta, että taidan pitää vapaata Piksu kirjoittelustakin.

 

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Kesäkuun hedget

Päivitysvaikeudet senkun kasvaa, nyt vakiotietokoneeni on huollossa ja joudun käyttämään vanhaa salkkumikroa mm. ilman Investime ohjelman salkku-palvelua.

Joten tulokset ovat ensi alkuun suuntaa-antava ja mukana on koko hedge-lista raaka-ainerahastoineen ym.
Ja osassa rahastoja arvo on 2.7. mukaan, osassa kuun vaihteen ja osasta puutuu kesäkuu.
 
Taulukossa on muutos vuoden alusta ja kesäkuussa sekä rahaston arvo 2.7.
 

Rahasto
Vuoden alusta
 
kesäkuu
 
arvo 2.7.2009
UBWave
17,23
%
4,29
%
62,67
Nordea Fixed Income Hedge
23,09
%
2,79
%
6,83
UBView
21,31
%
2,30
%
78,68
3C Edge Kasvu
-0,70
%
1,65
%
138,76
Danske Invest Omega K
2,61
%
1,03
%
23,52
ICECAPITAL Alternative Beta B
10,00
%
1,01
%
97,01
Abacus Kasvu
0,64
%
0,95
%
25,25
OKO-Macro A
3,05
%
0,94
%
17,24
ICECAPITAL Virgin Beta B
7,74
%
0,87
%
86,59
Danske Invest Neutral K
1,95
%
0,72
%
24,58
Eliksir Kasvu
4,49
%
0,58
%
1,19
OKO-Alpha A
2,23
%
0,36
%
99,14
Aventum Pension
5,71
%
0,29
%
119,69
Aventum Summa
2,30
%
0,25
%
90,89
Estlander & Rönnlund Global XL C
3,45
%
-0,21
%
1 136,41
Estlander & Rönnlund Global XL B
3,21
%
-0,23
%
1 121,57
Estlander & Rönnlund Global XL A
2,98
%
-0,25
%
1 106,00
Eufex Hedge Kasvu
-10,14
%
-0,38
%
97,23
Nordea European Equity Hedge
3,13
%
-0,57
%
12,16
OP-Raaka-aine A
13,40
%
-0,59
%
74,47
SEB Räntehedge Alpha
3,37
%
-1,04
%
10,53
Contango Hyödyke
-5,28
%
-1,28
%
91,43
AJ Value Hedge
13,33
%
-1,45
%
9,52
Carnegie Ambassador
-21,01
%
-3,59
%
75,38
Danske Invest Raaka-aine K
5,59
%
-3,92
%
0,69
OKO-Equity Hedge A
12,58
%
-4,07
%
105,49
eQ Active Hedge 1 K
8,40
%
 
 
10,79
Avenir
7,02
%
 
 
1 667,38
FIM Maltti K
0,61
%
 
 
9,83
FIM MultiHedge
-0,78
%
 
 
8,86
3C Alpha
-1,71
%
 
 
94,28

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Lunta tupaan autoteollisuudesta tällä kertaa

Aikaisemmassa blogimerkinnässä ”Koska karhumarkkinoiden pohjat löytyy” lainattiin ajatuksia Russell Napierin kirjasta "Anatomy of the Bear". Kirja esittää merkittäviksi toipumista indikoiviksi aloiksi hyödykkeistä kuparin hinnan ja teollisuudenaloista autoteollisuuden.

Näistä kupari on tainnut jo olla nousussa noin puoli vuotta mutta autoteollisuuden tilanne on edelleen synkkä.
 
Nyt 1.7. tosin uutiset puhuvat käänteestä, mutta lukujen varassa asiasta voi olla eri mieltä.
Yahoon otsikko on ” US auto sales declines show signs of leveling off”. Kesäkuun luvut kertovat myynnin laskua Fordille 11 %, Chryslerille 42 % ja GM:lle 33 %. Myönteistä uutisessa on kait se, että laskunumeroiden kasvuvauhti on pysähtynyt.
Etanan sijoitussään referoima Autoalan tiedotuskeskus kertoo Suomen automyynnin olleen kesäkuussa
35 % vähemmän kuin vuosi sitten. Kun edellisen kuukauden pudotus oli 49 %, niin nyt sitten ollaan menossa parempaan suuntaan.
 
Tuo Karhun anatomia kirja kertoi käänteen merkeistä vielä mm. seuraavaa:
Syklisten osakkeiden tulee olla reilusti alle pitkän ajan keskiarvon.
Inflaatio ja erityisesti siihen vaikuttava öljyn hinta.
Jos talous kääntyy deflaatioon, tulevat jatkossakin korkopaperit olemaan suositumpi vaihtoehto kuin osakkeet ja hyödykkeet.

 

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Eichengreen & O’Rourken "Kertomus kahdesta lamasta"

näyttää vasta nyt herättäneen sijoitusmaailman mielenkiinnon. Tai nyt liikkeelle ovat lähteneet vastavirrankulkijat kuten esim.
www.debtdeflation.com/
www.safehaven.com/
www.investorsinsight.com/
www.covertress.blogspot.com/
www.contrarianprofits.com/

Itse kirjoitus löytyi jo ainakin kerran uudistettuna versiona VOX sivustolta:
 
Kirjoitukseen on päivitetty vertailukuvat talouden nykykriisistä ja 30-luvun lamasta. Tässä kolme kuvista.
 
Figure 1. Maailman teollisuustuotanto

Barry Eichengreen   Kevin H. O’Rourke A Tale of Two Depressions

  
Figure 2. Maailman osakemarkkinat
 
 Barry Eichengreen   Kevin H. O’Rourke A Tale of Two Depressions
 
Figure 3. Maailmankaupan volyymi.
 
Barry Eichengreen   Kevin H. O’Rourke A Tale of Two Depressions 
 
 
Sivujen selostus kertoo, että maailman teollisuustuotanto jatkaa kuten 30-luvun lamassa. Osakemarkkinat ovat toipuneet ja maailmankauppa stabiloitunut, mutta kokonaisuutena seurataan 30-luvun laman linjoja.
 
Suomessa tämän Eichengreen & O’Rourke kertomuksen näyttää huomanneen jo aikoja sitten tamperelainenlukupiiri.
 
 

 

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Kapasiteetin käyttöaste ja kulutuskysyntä alamaissa

USA:n talouden toipuminen tulee olemaan tuskaisen hidasta kahdesta merkittävästä syystä: Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste on ennätyksellisen matala ja kulutuskysyntä jo valmiiksi supistunut ilman kohoavan työttömyyden vaikutusta.

 
Tässä FED:in viimeisimmät luvut USA:n teollisuuden kapasiteetin käyttöasteesta vuodelta 2009.

Date
01-01
02-01
03-01
04-01
05-01
 
Value
71.2 %
70.7 %
69.4 %
69.0 %
68.3 %
 

 
Tässä vielä kuvaaja vuodesta 1965.  
 
Capacity utilization in industry in USA
 
Kuvasta käy ilmi, että teollisuudessa on paljon vapaata kapasiteettia odottamassa käyttöönottoa. Tämä puolestaan tarkoittaa, että investointitavaroille - teollisuuden koneille - ei ole kysyntää pitkään aikaan.
 
USA:n taloudesta 70 % tulee kulutuskysynnästä, joka on erittäin merkittävä talouden tilaa kuvaava tekijä. Nyt USA:n kotitaloudet ovat vihdoin kääntyneet säästäjiksi, säästämisaste on 6 %. Tämä puolestaan pudottaa automaattisesti kulutuskysyntää. Toinen huolestuttava piirre on työttömyysaste, joka oli 9.4 % (5. kesäkuuta), korkein luku sitten vuoden 1983.
 
Calculated RISK blogissa on kuvaaja, joka näyttää kuinka hidasta työttömyyden väheneminen on ollut muissa WWII:n jälkeisissä taantumissa.
 
Job losses in regressions
 
 
 
Tämä kerta on erilainen tai kuten John Mauldin viikkokirjeessään sanoo This Time its Different.
Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Mikä talouden sykli menossa

Eurostat on tehnyt mielenkiintoisen graafisen esityksen keräämistään tilastotiedoista. Siinä esitetään makrotalouden lukuja suhdanteiden kiertoa kuvaavan kellon muodossa Business Cycle Clock.

Siinä talousjaksot on jaettu absoluuttisen kasvun ja suhteellisen kasvun mukaisesti neljään jaksoon.
 
 Eurostat Business Cycle Clock
 
 
1-osassa talous on määrältään keskiarvon yläpuolella ja myös kasvaa keskiarvoa enemmän.
2-osassa talous on edelleen määrältään keskiarvon yläpuolella ja myös mutta kasvu on pudonnut alle keskiarvon.
3-osassa talous on sekä määrältään että muutokseltaan keskiarvon alapuolella.
4-osassa talous on edelleen määrältään keskiarvon alapuolella ja myös mutta kasvu on jo noussut keskiarvon yli.
Yleensä yksi suhdannekellon kierros kestää noin neljä vuotta.
 
Tähän esitykseen voi sitten valita varsin monipuolisesti Eurostat-tilastoja: BKT, vienti, tuonti, yksityinen kulutus, työllisyys, tuottajahinnat, rakentaminen ja myös senttimentti-indikaattori.
Toinen valintamahdollisuus on maantieteellinen alue: EU eri koostumuksia, eli EU27, EU15, Euro-alue, USA, Japani, ja myös yksittäisiä maita
 
Alla on kuva EU27 alueella maaliskuun tilastotietojen pohjalta, maaliskuu on tuorein kuukausi, jolta kaikki tilastoluvut oli saatavilla.
 
 
 Eurostat Business Cycle Clock sentiment indicators
 
Kuvasta näkyy, että makroluvuissa ollaan taantuman pohjalla, suhdannekellon sektorissa 3. Seuraavaksi olisi odotettavissa makrolukujen supistumisen loppuminen, joka ajan mittaan johtaisi luvut suhdannekellon 4 osaan.
 
Tämän esityksen saa toimiman animoituna; kun asianomaiset tilasto- ja maavalinnat on tehty valitaan kuvan alla aikajanalta aloituspiste ja napsautetaan kolmiosta animaatio pyörimään.
 
Esitys johtaa väistämättä ajatteluun, että talouskriisin pahin on ohi ja voimme jatkaa kaikessa rauhassa kohti nelikentän onnellista 1-ruutua.
Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Kiinan viennin pudotus jatkuu

Kuvan lähteenä on minulle tuntematon sivusto.
http://fistfulofeuros.net/afoe/economics-country-briefings/brad-setser-need-be-curious-no-longer/

China exports (monthly change %)
 
 
Hiukan kuitenkin ihmetyttää mistä noin tuoreet vietinluvut on napattu, ehkä ne on annettu tilastokeskukselle jo etukäteen.
 
Tämän kuvan viesti on hyvin vastakkainen Kain alempana olevalle tekstille
 

 

Sivut

Tilaa syöte RSS - Käyttäjän Pekka Valkonen blogi