Käyttäjän Pekka Valkonen blogi

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Haluatko tuotoksi 1 dollarin vain 100 dollaria?

Tukijakolmikko Malcolm Baker, Brendan Bradley & Jeffrey Wurgler osoittaa opettavaisessa julkaisussaan ”Benchmarks as Limits to Arbitrage: Understanding the Low-Volatility Anomaly” volatiliteetin merkityksen tuotolle.

Yksi dollari investoituna vuonna 1968 kaikkien korkeimman volatiliteetin osakkeisiin olisi arvoltaan 17 senttiä. Vastakohtana matalimman volatiliteetin osakkeisiin sijoitettuna sijoituksen arvo olisi 59,55 dollaria vuonna 2008.
 

Understanding the Low-Volatility Anomaly

 

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Tekijänoikeus- ja teollisoikeusalat merkittävä osa taloutta

USA:n kauppaministeriö julkisti selvityksen, jonka mukaan tekijänoikeuksia ja teollisoikeuksia toiminnassaan hyödyntävät toimialat vastaavat merkittävästä osasta kansantaloutta. Niiden osuus on 40 miljoonaan työpaikkaa ja 34,8 % maan bruttokansantuotteesta.

Raportin pohjaksi luokiteltiin 313 toimialaa sellaisiin, jotka ovat välittömästi ja välillisesti riippuvaisia aineettomista oikeuksista (IP = Intellectual property). Näitä toimialoja oli 75 ja ne työllistivät välittömästi 27 miljoonaa henkiä ja välillisesti 13 miljoonaa.

Merkittävistä IP intensiivisistä toimialoista hyödynsi tavaramerkkejä 60 toimialaa ja näillä aloilla oli työllisiä 23 miljoonaa. Patentteja hyödynsi 26 toimialaa ja 4 miljoonan työpaikkaa ja tekijänoikeuksia hyödyntäviä toimialoja oli 13 ja työntekijöitä aloilla 5 miljoonaa.

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Hedgerahastojen ensimmäinen neljännes

Maaliskuussa taittunut kurssinousu näkyi myös seuraamissani hedgerahastoissa, kurssimuutos oli keskimäärin -0,9 %. Vuoden alusta ollaan sentään plussalla 3,5 %.

Maaliskuussa parhaaseen tuottoon ylsi UB Pension (0,7%) ja Danske Invest Neutral (0,6%).

Vuoden alusta kärjessä ovat AJ Value Hedge (10,6%), UB Wave (7,9%), VISIO Allocator (6,0%) ja Estlander & Partners Global XL (4,6%).

Nämä maaliskuun tuottoluvut ovat taas alustavia, koska joukossa on rahastoja, joiden arvoa ei anneta päivittäin tai arvonmääritys kestää.

 

Hedgerahasto

3 kk

 

1 kk

 

30.3.2012

AJ Value Hedge

10,59

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Mitä maakaasulle on tapahtunut

Kaksi USA:n maakaasuhintoja seuraavaa EFT:ää on lähtenyt kulkemaan eri suuntiin helmikuun alusta.

UNG (United States Natural Gas Fund) vs. GAZ  (iPath Dow Jones UBS Natural Gas)

UNG (United States Natural Gas Fund) jatkaa trendin mukaista matkaa alas, mutta toinen GAZ  (iPath Dow Jones UBS Natural Gas) on kääntänyt suuntansa ylös. Onko USA:n kaasuputkinen risteysasemassa Henry Hubissa joku ruuhka.

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Pohjoismaat ovat edelleen EU:n innovaatiotilaston kärjessä

Pohjoismaat keikkuvat edelleen EU:n innovaatiotilaston kärjessä: Vuoden 2011 kärjen järjestys on nyt Ruotsi, Tanska, Saksa ja Suomi. Kaiken lisäksi Suomi on nimetty kärkinelikon kasvujohtajaksi, vaikka Saksa onkin kiilannut Suomen ohi kolmossijalle viime vuodesta. Selitys on, että kasvujohtajuus tulee viiden vuoden kasvun keskiarvosta. Herää kuitenkin kysymys, kertooko se samalla trendin muutoksesta.

Tässä innovaatiotilastossa on kyse Innovaatiounionin Tulostaulusta (The Innovation Union Scoreboard). Ja tuo Innovaatiounioni on uusi mantra EU:n kunnianhimoiselle tavoitteelle vuodelle 2020. Sen edeltäjä oli tuo suurisuuntainen hanke, Lissabonin strategia eli ”EU vuonna 2010 maailman kilpailukykyisin talous”.

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Vaikuttaako hallituksen naisjäsenten määrä yrityksen kannattavuuteen

Talouselämä lehti no 4 kirjoitti suomalaisyritysten hallitusten monimuotoisuudesta lähinnä jäsenten ulkomaalaisuuden perusteella.  Artikkelin mukaan suurimpien pörssiyritysten hallituksen jäsenistä 78 % oli suomalaisia, 9 % ruotsalaisia ja, 3 % amerikkalaisia ja 10 % muista maista.

Paljon mielenkiintoisemman kuvan suomalaisyritysten hallitusten monimuotoisuudesta saa Anne Komschan laskentatoimen gradusta, jossa on selvitetty Helsingin pörssin yhtiöiden johtoryhmän ja hallituksen monimuotoisuuden vaikutusta yrityksen kannattavuuteen. Tämän gradun mukaan monimuotoisuuden osatekijöistä sekä sukupuolen että kansalaisuuden monimuotoisuuden taso on kasvanut, vaikkakin hitaasti tutkimusvuosien 2004-2009 aikana.

Hallituksen monimuotoisuutta koskevassa regressioanalyysissa todettiin hallituksen iällä olevan positiivinen vaikutus kannattavuuteen. Vaikutus on tilastollisesti merkitsevä koko pääoman- ja omanpääomantuotolla sekä voittoprosentin kannattavuusmittarilla.

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Sijoittajien tunnetilojen vaiheet - Mamis Sentiment Cycle

Olin keskiviikkona 1.2. Kauppalehden palstoilla syntynee sijoittajaklubin tilaisuudessa tutustumassa FIM yhtiön sijoittajille tarjoamiin palveluihin. Tilaisuudessa oli voimakkaasti esillä Elliotin aaltoteoria. Lyhyesti Elliottin aaltoteoria on psykologinen teoria, joka mallintaa sijoittajien mielialaa ennustaakseen osakeindeksien kehittymistä.

Itselleni tuli esityksestä mieleen paljon havainnollisempi ja lähempänä sijoittajapsykologiaa oleva Justin Mamisin kaavio joka esittää pörssisyklin ja sijoittajien tunnetilojen yhteyttä. Kuva löytyy monilta sijoittajasivuilta ja mm. Google kuvahaulla.

Alla kuva syklistä, joka varmaankin on Justin Mamisin kirjasta, koska kuva esiintyy niin yhtenäisessä muodossa.

Mamis Sentiment Cycle

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Myös hedge-rahastoilla hyvä aloitus

Tammikuun kurssinousu on nostanut myös kaikkien seuraamieni hedge-rahastojen arvoa ja nousu oli keskimäärin 2,5 %.

Seurannassa on Suomeen rekisteröidyt rahastot, jotka ovat rahastoraporteissa joko luokassa hedge- tai erikoisrahastot, paitsi että selkeät raaka-ainerahastot on pudotettu pois erikoisrahastoista.

Tammikuun tuottoluvut ovat taas alustavia, koska joukossa on rahastoja, joiden arvoa ei anneta päivittäin tai arvonmääritys kestää.

 

1 kk

 

AJ Value Hedge

7,24

%

UB Wave

6,47

%

VISIO Allocator

5,93

%

UB View

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Huippuansioihin pääsee juomalla 2.6 drinkkiä päivässä

Aalto korkeakoulun (Wave High School) Kauppakorkeakoulussa on tehty lopputyö suomalaisten alkoholinkäytön ja ansioiden välisestä suhteesta. Tutkimuksen aineistona on ollut suomalainen juomatapatutkimus 2008, johon on yhdistetty verottajalta saatuja ansiotietoja.

Tutkimuksen korrelaatioanalyysissä on todettu vahvoja korrelaatioita juomatapojen ja tulojen kesken. Absolutistit ansaitsevat keskimäärin vähemmän kuin alkoholin kohtuukäyttäjät, samoin vähemmän ansaitsevat suurkuluttajat. Kokonaisuutena alkoholin käytön ja tulojen välinen suhde noudattaa käänteistä u-käyrää. Tulot maksimoituvat eri sukupuolilla eri juomamääriin: Miehillä (keskimäärin) 2,6 päivittäisen alkoholiannoksen ja naisilla 1,2 päivittäisen annoksen kohdalla .

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Teknologiatrendit vuoden 2011 patenttien valossa

Patenttitilastot ovat eräs nopeimpia teknologian tilaa kuvaavista indikaattoreita ja vuoden 2011 patentoinnista on ensimmäiset lehtikirjoitukset jo julkaistu. Patentointia eri maissa kuvaavat luvut kertovat keksimisen vahvistuvan Kaukoidän maissa, erityisesti Kiinassa.

Tosin USA:ssa eniten patentteja sain vuonna 2011 edelleen IBM yhdeksännentoista vuoden peräkkäin.

Mutta jo seuraavat sijat menevät itään: Samsung, Canon, Panasonic ja Toshiba. Sijalla kuusi keikkuu vielä Microsoft Corp USA, mutta sijoitus putosi kolme pykälää ja patenttimäärä 800 patenttia.

Nokia Oy oli pudonnut USA:ssa sijalle 47 edellisvuoden sijalta 33, patentteja oli viime vuonna 585 ja edellisvuotena 760. Nokia paras sijoitus USA:ssa eniten patentteja saaneiden listalla oli vuonna 2007 sija 22. Yhtään kiinalaisyritystä ei tälle myönnettyjen patenttien Top 50 listalle vielä ole päässyt.

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Suomeen rekisteröityjen hedge-rahastojen tuotto 2011

Suomeen rekisteröidyt seuraamani hedge-rahastot pystyivät joulukuussa keskimäärin positiiviseen tulokseen, tosin vain 0,3 %. Parhaiten nousivat Nordea 1 - Multi-Asset (2,42 %), UB Wave (2,30 %) ja Aventum Pension (1,08 %).

Kokonaisuutena vuoteen 2011 ei voi olla tyytyväinen, keskituotto seuraamillani rahastoilla oli miinuksella 9,9 %.

Alkuvuoden uutisten mukaan maailmalla hedge-rahastot laskivat vuonna 2011 4,9 %, arvatenkin kyseessä on ollut  Bloomberg Global Aggregate Hedge Fund Index BBHFUNDS.  Toki vertailut suomi-hedgeihin pitäisi tehdä strategia kerrallaan, mutta niistä tulee tietoa hitaasti.

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Vuoden 2011 hyvä sijoitus

Sijoittaja ei oikeastaan koskaan ole tyytyväinen tekemiinsä sijoituspäätöksiin: Tule myytä voitollista osaketta kun se vielä jatkaa nousuaan tai tulee ostettua vaikka kurssi ei ole kaikkien aikojen alhaisin. Ja vaikka osto ja myynti menisivät täysin nappiin, niin voi harmitella että miksi ostin niin vähän.

Viime vuoden sijoituksistani panostus kehitysmaiden mikrolainoihin poikkeaa tuosta kuviosta. Se on sijoitus, joka on tuottanut mielihyvää vuoden varrella.

Olen jo muutaman kerran kirjoittanut näistä tänne Piksu-palstalle. Noilla mikroluotoilla tarkoitetaan pienten rahasummien, muutamien satojen tai tuhansien, lainaamista kehitysmaiden köyhille yrittäjille. Lisäksi lainattava summa kerätään monelta henkilöltä, jolloin lainanantajan riski on taloudellisesti mitätön.

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Myös hedge-rahastot miinukselle

Nyt on sitten kaikki seuraamani hedge-rahastot vuoden alusta tilanteesta pakkasella, tosin alustavien tulosten mukaan.

Marraskuussa plussalle pääsivät kuitenkin (varauksin) Estlander & Partners Global XL A, Öhman Systematica, Eliksir K ja eQ Active Hedge 1 K, mutta näiden alkuvuosi painaa vuoden alusta tuoton miinukselle.

 

Arvopaperi

30.11.2011

Vuoden alusta

 

Marraskuu

 

eQ Active Hedge 1 K

11,56

-0,76

%

0,36

%

Danske Invest Neutral K

25,07

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Onko SEB Räntehedge Alpha suojarahasto (hedge-rahasto)

En malta olla tarttumatta Talouselämä-lehdessä 25.11.2011 olleeseen kirjoitukseen ”Kas, Hedgethän tuottivat voittoa”
Kirjoitukseen oli kerätty Suomen rekisteröityjen hedge-rahastojen tuottoa ja tietoja siitä miten eläkevakuuttajien hedge-sijoitukset ovat menestyneet.

Tuo osuus suurien instituutioiden hedge-menestyksestä oli mielenkiintoinen: kuudesta yhtiöstä neljässä sijoitukset olivat plussalla ja vain kahdella tappiolla.

Itse rahastojen menestystä koskevat luvut olivat varmaan suoraan rahastoraportista ja SEB Räntehedge Alpha kirjoituksessa harhaanjohtavia: 12 kuukauden tuotoksi kerrottiin 8,4 % ja osuudenomistajien lukumääräksi Suomen suurin yli 30000.

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Max Otte ja kirja ”Der Crash Kommt“

Tohtori Tuhona tunnettu Nouriel Roubini ei ole ainoa finanssikriisistä varoittanut tunnettu taloustieteilijä. Saksalainen, tosin USA:ssa opiskellut Max Otte, on eräs näitä. Hän on saanut mainetta etenkin vuonna 2008 julkistetusta kirjastaan „Der Crash Kommt“.

Hänen arvostustaan markkinoiden tuntijana lisäsi toukokuussa 2009 annettu voimakas suositus hankkia osakkeita.

Otten sijoitusnäkemyksiin pääsee osalliseksi hänen hoitamansa rahaston PI Global Value Fund kautta (Saksassa tunnukselle WKN: A0NE9G). Se on perustettu keväällä 2008 ja tuottanut perustamisestaan 32 % ja päihittänyt reilusti useimmat suuret indeksit (DAX, MSCI, Eurostoxx 50).

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Asiat on hienosti, (brysselin)kaalia saa vapaasti, sitä tuottaa Kesärannan kolhoosi

Näin voisi mukailla Kekkosen ajan pilkkalaulua kun ajatushautomo The Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal on asettanut euromaat paremmuusjärjestykseen 1) Viro, 2) Kreikka ja 3) Irlanti.
Lisbon Council on tehnyt euromaiden välisen vertailun sekä talouden terveydestä että sopeuttamisesta.

Tuossa osiossa talouden sopeutuminen PIGS maat nousevat yllättävän korkealle kuten alla olevasta listasta ilmenee.

Euro Countries Ranked by Adjustment Progress Indicator

Talouden sopeutuminen indikaattori koostuu kolmesta osasta: viennin muutos, talouden tasapainon muutos ja työvoimakustannusten muutos.

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

UB Wave hedge-rahasto kiri lokakuussa

Mutta ei kiristä vielä ole apua kun UB Wave on vuoden alusta tappiolla 30,4 %.

Ja lokakuun trendikäännös pudotti Estlanderin rahastot miinukselle vuoden alusta tilastossa, tosin vasta alustavilla arvoilla. Viimeisen päivä osakkeiden kurssipudotus voi vielä muuttaa näiden rahastojen lopullista tulosta merkittävästi.

Tässä taas alustavat tiedot seuraamieni suomalaisten hedge-rahastojen menestyksestä vuoden alusta ja lokakuussa.

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Twitter viesteistä osakemarkkinoiden suunta

Joukko Manchesterin ja Indianan yliopiston tutkijoita ovat julkaisseet tutkimusraportin, jonka mukaan Twitter-viestien avulla voidaan ennustaa osakemarkkinoiden suuntaa.
Sen mukaan Twitter-viesteistä paljastuu tunnetilojen muutoksia, jotka sitten heijastuvat  Dow Jones Industrial indeksin muutoksiin 2-6 päivän kuluessa. Osumistarkkuudessa he ovat päässeet jopa 87.6 prosenttiin. Yksityinen rahastoyhtiö Derwent Capital Markets on jopa perustanut rahaston tuon tutkijoiden toteamana ilmiön varaan.

Aiheesta löytyy varsin paljon kirjoituksia, mutta rahaston menestyksestä ei löydy kunnollista tietoa.
 

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Oy Roubini Ab - RGE

 

Evli Pankin järjestämässä sijoittajaseminaarissa 17.10. pääpuhujana oli professori Nouriel Roubini New Yorkin yliopiston kuuluisasta Stern business koulusta.
Roubinin puheet Helsingissä selvitetään varmaan riittävällä tarkkuudella valtamediassa ja aikanaan EVLIn sivuilla. Lehdistötilaisuudessa kävi toki ilmi, että hänen tietonsa mm. Suomesta ja Baltian maista oli merkittävästi paremmat kuin edellisellä tähtivieraalla Paul Krugmanilla.
Uutta tilaisuudessa oli Roubini Global Econimics yhtiön esitteet vaikkei itse yhtiö esillä ollutkaan. Materiaalista kävi ilmi, että tässä Roubinin yhtiössä oli yli 40 ekonomista ja analyytikkoa, yksin nimeltä mainittuja tiedottajia löytyy yhtiön nettisivuilta neljä kappaletta.. Onko Roubinin Helsingistä alkanut kahden viikon maailmankierros samalla tämän yhtiön markkinointikierros.

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Absoluuttista tuottoa hedge rahastoilla

Onko mahdollista pörssin alamäessä saada absoluuttista tuottoa. Vaikeaa tuntuu olevan sillä seuraamistani hedge-rahastoista vain kaksi on plussalla vuodenvaihteen tilanteesta:

Estlander & Partners Global XL A                      1,06 %
eQ Active Hedge 1 K                 0,39 %

Nollatuloksen on tehnyt Estlander & Partners Freedom A ja niukasti miinukselle putosi Danske Invest Neutral K -0,2 %.

Syyskuussa absoluuttisista tuottoa sai aikaan vain Estlander & Partners Freedom A (0,84 %) ja Eliksir K (0.47 %).

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Auttaako sisäpiiritieto sijoittajaa

Vuosi sitten esittelin ruotsalaisen sisäpiiriostoihin perustuvan rahaston Scientia Sverigen.
Sen menestystä voi katsoa optimistin tai pessimistin lasien läpi, rahasto on menettänyt arvoaan vuoden alusta 22,8 %. Onko tulos hyvä riippuu vertailukohteesta, samaan aikaan Ruotsin pääindeksit ovat tulleet alas vielä reilummin: OMXS Stockholm ja OMX Stockholm Benchmark Cap, kumpikin -26,4 % vuoden alusta.

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Löytyykö ilmaiselle lounaalle halukkaita

Ainoa ilmainen lounas sijoittajalle on omistusten hajautus. Ja hajautus tarkoittaa muutakin kuin eri osakelajeja, itse asiassa aidossa hajautuksessa tulisi kohteet valita siten että niiden tuotot olisi toisistaan riippumattomia. Eli hajautuksen tulisi suuntautua eri omaisuuslajeihin: osakkeisiin, korkotuotteisiin, kiinteistöihin ja raaka-aineisiin.

Kiinteistösijoittaminen on alue, joka on vielä lapsenkengissä Suomessa. Maastamme puuttuu muista maista tutut REIT (Real Estate Investment Trust) rahastot, tai niiden (verovapaat) sijoituskohteet ovat Suomessa rajoitettuja.

Toisaalta Suomessa on yli 440 000 metsätilaa ja niillä noin 920 000 metsänomistajaa. Metsällähän on sellainen etu, että hyvin hoidettuna se kasvaa itsestään 3-6 % suhdanteista riippumatta. Metsäsijoituksen tuotto jää normaaliolioissa 2-4 % johtuen tarvittavasta alkupääomasta ja puiden hitaasta kasvusta arvokkaaseen tukkivaiheeseen.

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Sijoitus Tapiolassa yllätti

Maaliskuussa avasin osakevälityksen Tapiola-pankissa päästäkseni kokeilemaan miltä vanha kunnon eQ-pankin käyttöliittymä näyttää Tapiolalla. 

Tapiola-pankki osakevälitys

 

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Elokuun hedge-rahastot

Vaikka elokuun alku oli hirmuinen Helsinki-osakkeille joidenkin toimialojen toipuminen kuukauden mittaan nosti OMXH Cap indeksiä niin että kokonaispudotukseksi jäi 4,24 %.

Seuraamistani suomalaisista hedge-rahastoista plussalle pääsivät Estlander & Partners Freedom A, eQ Active Hedge, Öhman Systematica ja Estlander & Partners Global XL.

Silti mikään näistä elokuun parantajista ei ole vielä plussalla vuoden alusta. Ainoa absoluutista tuottoa tehnyt tänä vuonna on Danske Invest Neutral K rahasto.

Ohessa on taas taulukkona seuraamistani hedge-rahastojen alustava tuotto vuoden alusta ja elokuussa, järjestyksenä tuotto vuoden alusta. Keskituotto on -8,24 %, joka toki on enemmän kuin OMXH Cap vuoden alusta -23,1 %.

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Kolme osakelistaa - vähän yhteistä

 

Piksu palstalla on kaksi osakelistan ylläpitäjää Sergio ja Timo. Arvopaperi-lehti teki oman listan analyytikkojen suosikeista. On mielenkiintoista havaita miten jyrkästi nämä listat poikkeavat toisistaan.

Sergion listalla on 15 yhtiötä saanut 2 tai enemmän pisteitä, Timon listan osakesalkussa on myös 15 osaketta ja Arvopaperi -lehden keräämissä analyytikkojen suosikeissa on 10 osaketta.

Mikään OMXH osake ei päässyt kaikille kolmelle listalle.

Eniten yhteisiä osakkeita oli Sergiolla ja Timolla:

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Timon Lista vahvoilla OMXH sijoituksissa

Alkuvuoden parhaimmaksi OMXH-sijoitukseksi on noussut Sijoitusyhtiö Lokki Oy:n tuote Timon lista - Suomi pääomalaina.

Sijoitusvuoden 2011 alku on tarjonnut kylmää kyytiä Suomi-osakkeisiin sijoittaneille. Helsingin pörssin keskeiset indeksit ovat pudonneet rajusti, esim. OMXH PI -27,5 % tai OMX Helsinki Benchmark GI -25,4 %, verrattaessa vuoden 2010 lopun arvoja 12.8. päätösarvoihin.

Samoin Suomen osakkeisiin sijoittavat rahastot ovat menettäneet arvostaan paljon ja nyt vuoden alusta mikään niistä ei ole plussalla. Parhaiten on pärjännyt Seligson & Co Phoebus A rahasto joka oli 12.8 hiukan yli 12,0 % tappiolla.

Suomen osakkeisiin sijoittavien osakerahastojen keskimääräinen kurssimenetys on ollut 25,7 %. 

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Estlander Global XL, Öhman Systematica ja Danske Invest Neutral heinäkuun nousijat

Niiden alustavat nousuluvut heinäkuulle on:
Estlander Global XL, 4,0 %
Öhman Systematica 1,8 %
Danske Invest Neutral 0,6 %

Näistä kolmesta on nyt niukasti plussalla vuoden alusta Global XL 0,1 % ja Danske Invest Neutral 0,8 % kun taas Öhman Systematica on miinukselle 5,9 % va.

Silti vuoden alusta kärjessä on edelleen ICECAPITAL Alternative Beta B 3,6 % tuotolla vaikka heinäkuu meni hiukan pakkaselle (-0,5%).

Heinäkuun keskiarvo seuraamistani rahastoista oli -0,1 % ja vuoden alusta -4,6 %.
Onko tulos huono kun vertaa Helsingin indekseihin, esim. OMXH -19,6 % tai OMX Helsinki Benchmark GI -18,7 %.

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Yksikään hedge-rahasto ei selvinnyt kuivin jaloin kesäkuusta

OMXH Cap indeksin kesäkuun pudotus 6,4 % kohtelin kaltoin myös hedgerahastoja ja Yksikään seuraamistani rahastoista ei selvinnyt plussalle. Keskimäärin alas tultiin matillisemmin kuin Cap-indeksi eli 3,3 %.

Kesäkuun suurimmat häviäjät olivat molemmat UB rahastot View (-8,3%) ja Wave (-7,6%).  Öhman Systematican alkuvuoden kompurointi kääntyi kesäkuussa romahdukseksi -7 % ja neljäs alle keskiarvon pudonnut oli AJ Value Hedge -4,5 %.

Kesäkuussa siedettävästi (-0,7% … -1,7 %) pärjänneistä osa on vielä plussalla vuoden alusta tilanteesta Danske Invest Neutral K, Nordea 1 - Multi-Asset BP, eQ Active Hedge 1 K ja ICECAPITAL Alternative Beta B.

Alla taulukossa taas alustavat tiedot eli 30.6.2011 tiedossa olleet hedge-rahastojen muutokset ja arvot

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Kiva tilanne

 

Nimittäin noissa kehitysmaihin annetuissa mikrolainoissani. Lainan saajat ovat makselleet pikku erissä lainojaa takaisin ja tilillä olisi nyt $162.01, jonka voisi vaikka sijoittaa uudelleen.

Nuo mikrolainat ovat päihittäneet vaikkapa HEX indeksin sijoituskohteena: Koko pääoma tallessa kun taas esim. OMXH on tullut alas vuoden alusta  17 %.

Mikrolainauksen esittely on ollut Piksu sivuilla aikasemmin.

http://www.piksu.net/artikkeli/maahanmuuttajille-porkkanoita-eik%C3%A4-keppi%C3%A4

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Länsimaiden perikato

 

Oswald Spenglerin 1200 sivuinen teos Länsimaiden perikato (saks. Der Untergang des Abendlandes) ilmestyi vuosina 1917–1920. Spengler oli kulttuurifilosofi eikä taloustieteilijä.

Mutta taloutta ja sen seurauksen osakekursseja koskien esitettiin sijoittajakerhomme kokoontumisessa 14.6. saman tyyppisiä arveluja ennen kaikkea Euroopan mutta myös USA:n taloudellisesta vajoamisesta suhteessa muuhun maailmaan.

Tämän vastapainoksi EU julkisti kilpailukykyraporttinsa, jossa on järkyttävät 850 sivua. Sen tärkeimmät löydöt on onneksi koottu yhdelle nettisivulle:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/692&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Sivut

Tilaa syöte RSS - Käyttäjän Pekka Valkonen blogi