Käyttäjän Lars Stormbom - Homo Economicus blogi

Käyttäjän Lars Stormbom - Homo Economicus kuva

Miten osinkoja pitäisi verottaa?

Ministereiltä ei voi odottaa liikoja. Valtioneuvoston yhteenlaskettu sijoituskokemus on mitätöntä. Asian voi tarkistaa valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle. Ainoat ministerit joilla edes jollakin lailla merkittävät suorat osakeomistukset ovat RKP:n Carl Haglund ja Anna-Maja Henriksson sekä Kokoomuksen Jari Koskinen.

Näin ollen on ymmärrettävää että kokonaisuuden hahmotus on heikkoa, ja jää asiantuntujoiden varaan. Tärkemmäksi kuin kansantalouden edistäminen muodostuu raflaavien one-linereiden metsästys : " Ei enää verottomia osinkoja." Asiantuntuijat lienevät lähinnä pankkimailmasta tai lähellä EK:ta. Piensijoittajan etuja ei ajaa kukaan.

Käyttäjän Lars Stormbom - Homo Economicus kuva

Auringonpimennys päättymässä?

Kuva: Auringonpimennys - Luc Viatour / www.Lucnix.be

Onko aurinkopanelien valmistajien erämaavaelluslähenemässä loppuaan? Kiinalainen mailman suurin panelivalmistaja Suntech jätti konkurssihakemuksen Wuxi:n kaupungissa toimivalle valmistavalle yksikölleen. Omaa kiinnostavuutensa asiana lisää se että tästä muodostuu ensimmäinen kunollinen testitapaus kiinalaiselle konkurssilainsäädännölle., koska tämänkokoisia tapauksia ei aiemmin ole käsitelty.

Käyttäjän Lars Stormbom - Homo Economicus kuva

Veromuutokset: sijoitusrahasto vs suorat osakesijoitukset 1-0

Hallituksen kaavailemat osinkoverotuksen muutokset suosivat jälleen rahastosijoituksia suorien osakesijoitusten kustannuksella. Osingot tullevat kokonaisuudessaan verotuksen piiriin. Rahastojen kautta sijoittavat välittävät verot niin kauan kuin sijoitukset pysyvät rahastossa. Näin osingot saavat rauhassa kasvaa korkoa korolle ilman verottajan väliintuloa.

Virkamiehet ja poliitikot ovat varmaankin kuulleet sijoitusasiantuntijoita valmistelun aikana. Kristallipalloa ei tarvita arvatakseen ovatko nämä asiantuntijat ollet pankkien ja sijoitusyhtiöiden palveluksessa.

Muutos edistää kasvotonta omistamista jossa sijoitukset ohjautuvat rahastoihin ja ETF:iin jossa sijoittajan ja yrityksen välillä on salkunhaltija. Onko tämä järkevää?

Mitä tapahtui pienten osinkojen verovapaudelle? Suomessa tarvitaan kansankapitalismia. Osinkoverotuksen kiristys ei tätä edistä.

Käyttäjän Lars Stormbom - Homo Economicus kuva

Ajatuksia yritysverosta

Pieter Brueghel vanhempi: Veronkerääjä

Hyvä verojärjestelmä on yksinkertainen, oikeudenmukaiseksi koettu ja tuottoisa. Ongelmia syntyy kun yksittäisiä koettuja ongelmia yritetään ratkaista veroja muuttamalla. Yksi tyyppillinen ongelmia aiheuttava tekijä on erilaisten tulotyyppien kovin erilainen verotus.

Aikaisempi esimerkki epäsuhdasta oli suuri ero palkkatulojen ja osinkojen verotuksen välillä, joka aiheutti kovan paineen muutta palkkatuloja osingoiksi. Tätä sittemmin jouduttiin suitsimaan tulkitsemalla erilaisia osinkoja palkoiksi.

Käyttäjän Lars Stormbom - Homo Economicus kuva

Omat Rahat Katsaus: Kaikki Osakkeissa

 

Salkkusivu jossa enemmän tietoja

 

Arvonmuutokset: Vuoden alusta +6.7%,  alusta (27-05-2010) +40.4% 

Yleistä

Salkun arvo kehittyi helmikuussa loistavasti, yli 4%. Suuri osa tästä johtuu euron heikkenemisestä, joka on 4% luokkaa mm. jeniä ja taala vastaan. Euroa heikentävät mm. Italian vaalitulokset ja yhä selkemmät osoitukset siitä että "säästämällä talous nousuun" - politiikalla ei kasvua saada aikaan. Sensijaan markkinat sivuttivat kolmannen jatko-osan USA:n valtion talouskriisistä lähes olankohautuksella.

Käyttäjän Lars Stormbom - Homo Economicus kuva

Brittiläisiä osakeideoita

Koska punta on heikentynyt euroa vastaan on aika katsastella punnassa noteerattuja osakkeita. Alla valikoima osakkeita joissa yhdistyy p/e< 15, price/cashflow<10, osinkotuotto>2% ja EPS vuosikasvu>5%. Toisin kuin USA:n markkinoilla tuntuu saarivaltiossa löytyvän helpommin kriteerit täyttäviä yhtiöitä (85 kpl), joten alla on vain valikoima minua eniten syystä tai toisesta miellyttäneistä (lähde FT.com)

Käyttäjän Lars Stormbom - Homo Economicus kuva

Valuutat ja ulkomaiset osakesijoitukset

Kirjoitin äskettäin valuuttaliikkeiden tärkeydestä osakesalkun tuotossa. Kiinnostavaa kyllä Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2012 tarttuu samaan teemaan. Kaksi keskeistä kysymystä ovat:

Käyttäjän Lars Stormbom - Homo Economicus kuva

Omat Rahat Katsaus: Treiditön Tammikuu

 

Salkkusivu jossa enemmän tietoja

 

Arvonmuutokset: Vuoden alusta +2.9%,  alusta (27-05-2010) +34.9% 

 

Otsikko pitää melkein paikkansa: Osakesalkkua ei ole säädelty, mutta pari johdannaiskauppa on tehty. Tammikuu oli pörssi-indeksien valossa loistava. Mutta ne eivät kerro koko totuutta ainakaan euroissa sijoittavalle. Samalla on näet euro vahvistunut mikä syö salkun arvoa euroissa laskettuna. Allaoleva kuvaaja visualisoi yhtä räikeimmistä esimerkeistä. Tokion Topix-indeksi on marraskuun pohjien jälkeen noussut noin 30% (musta käyrä). Samalla on kuitekin jeni heikentynyt saman verran (punainen käyrä). Eurosijoittaja on siis saanut nollatuloksen! Miten tätä vastaan voi suojautua tai jopa hyötyä tilanteesta?

Käyttäjän Lars Stormbom - Homo Economicus kuva

Matalan riskin osakkeet tuottavat parhaiten.

Törmäsin FT:n kautta hämmästyttävään artikkeelin: "Low Risk Stocks Outperform within All Observable Markets of th World", Nardin ,Baker ja Haugen. Keskeinen väite investointitutkimuksessa on että sijoittajat vaativat korvauksena korkeammasta riskistä korkeamman odotetun tuoton. Keskeinen ellei ainoa mittari yksittäisen osakkeen riskille on taas osakekurssin volatiliteetti.

Tutkimusmateriaalin data kattaa vuodet 1990 - 2011 ja 21 kehittynyttä markkinaa sekä 12 kehittyvää markkinaa. Kun osakkeet rankattiin 24 kuukauden volatiliteetin mukaaniseen järjestykseen matalariskisin desiili (kymmenesosa) tuotti odotusten vastaisesti keskimäärin huomattavasti paremmin kuin korkeariskisin desiili kaikilla tutkituilla markkinoilla. Myös ajallisesti ylituotto oli huomattavan stabiili - vain muutaman vuonna riskiosakkeet tuottivat hieman turvallisimpia paremmin.

Käyttäjän Lars Stormbom - Homo Economicus kuva

Omat Rahat Katsaus: Hyvät, pahat ja rumat 2012

 

Salkkusivu jossa enemmän tietoja

 

Arvonmuutokset: Vuoden alusta +19.4%,  alusta (27-05-2010) +31,6% 

Yleistä:

Miten meni vuosi 2012? Kaikista mustista otsikoista huolimatta vuosi ole hyvä...lähes 20% tuotto on huomattavasti keskimääräistä parempi. Samantapaisiin numeroihin ellei parmepiinkin on yltänyt moni muukin, kunhan on malttanut pysyä mukana. Salkun tuotosta suurin osa on tällä kertaa osakkeiden arvonnousua. Osingot edustavat 20% tuotosta ja johdannaiskauppa 5%. Salkun kiertonopeus on hyvin lähellä yhtä, eli sisältö on vaihtunut vuodessa kertaalleen. Yhteensä vuodessa on ollut 104 osto tai myyntitapahtumaa.

Hyvät:

Käyttäjän Lars Stormbom - Homo Economicus kuva

Sijoittajan kuolemansynnit: Pelkuruus ja Ylpeys

Pieter Brueghel vanhemman maalaus Baabelin torni - Danten mukaan ylpeyden (latinaksi Superbia) vertauskuva

Tällä kertaa käsittelyssä kaksi sijoittajan kuolemnasyntiä jotka ovat mielestäni toistensa vastakohtia: Ylpeys ja Pelkuruus. Yleisesti Nöyryyttä pidetään Ylpeyden vastakohtana, mutta mielestäni pelkuruus sopii jopa paremmin sijoittajan kohdalla.

Käyttäjän Lars Stormbom - Homo Economicus kuva

Omat Rahat Katsaus: Ei huolen häivää

 

Salkkusivu jossa enemmän tietoja

 

Arvonmuutokset: Vuoden alusta +18.1%,  alusta (27-05-2010) +30.1%, 1 vuosi +22.3% 

Viime viikot on markkinoilla menty fiiliksellä Hakuna Matata - Ei huolen häivää. Kiinasta on tullut parempaa tilastotietoa ja jenkeissä asuntojen hinnat toipuvat. Japanissa on myös kova veto, mutta samalla jeni heikkenee voimakkaasti. Japanissa on tänään vaalipäivä ja uuden hallituksen odotetaan käynnistävän voimakkaat (japanin mittakaavassa) elvytystoimet mikä on heikentänyt jeniä. Huolimatta siitä että olin markkinassuunnan suhteen hyvin pessimistinen kuukausi sitten ja ostin jopa SP500-put-optioita n. puolet sakun arvosta vastaavan määrän, epäonnistuen täydellisesti ajoituksessa, on salkku ylittänyt edellisen all-time high-tason. Vuodesta on tulossa kokonaisuutena loistava erilaisista töppäilyista huolimatta.

Käyttäjän Lars Stormbom - Homo Economicus kuva

Omat Rahat: Osingot osakkeina

"Keep it simple". Tässä hengessä olen alkanut ruksata vaihtoehdon "tahdon osingot osakkeina". Tämä mahdollisuus on yleinen brittiläisissä osakkeissa. Omassa salkussa mm. Tesco ja Shell tarjoavat tämän mahdollisuuden. Mitä etua tästä on? 

-Veronmaksun lykkäys: Vero lankeaa maksettavaksi vasta kun näin saadut osakkeet myydään. Silloin näihin voi soveltaa 25% hankintahintaolettamaa, eli vero on samaa luokkaa kuin rahan otettuna. Jos aikoo pitää position pitkään ehtii raha kasvaa korkoa korolle pitkään.

Käyttäjän Lars Stormbom - Homo Economicus kuva

Salkun joulusiivous

Nyt on se aika vuodesta jolloin kannattaa suorittaa salkun joulusiivous. Onko salkussa tappiollisia positioita joita myymällä voit kuitata muita voittoja ja vähentää verotusta? 

Jos vuoden aikana on kertynyt luovutusvoittoja ja salkussa on tappiollisia positioita kannatta toimia ennen vuodenvaihdetta. Olkoon osake miten hieno sijoitus tahansa ja vuorenvarma kurssiraketti - jos positio on selvästi tappiollinen kannattaa osakkeet nyt myydä. Jos olet myynnin jälkeen edelleen sitä mieltä että kyseinen paperi on mailman paras sijoitus, niin osta ihmeessä takaisin. Jätä kuitenkin pari päivää tapahtumien väliin, ettei verottaja pidä tapahtumia veronkiertona.

Käyttäjän Lars Stormbom - Homo Economicus kuva

Omat Rahat: Pelkokertoimet alhaalla - aika ostaa turvaa?

Kuvaajassa "pelkokertoimet" VIX punaisella (VXC1, oikea asteikko) ja vastaava eurooppalainen VSTOXX sinisellä (V2TX.I vasen asteikko). Lähde Saxo bank

Sekä eurooppalaiset että amerikkalaiset pelkokertoimet ovat nyt alhaalla. Tämä on mielestäni merkillistä sillä kaiken järjen mukaan jenkkien talouskuilu automaattisine budjettileikureineen ja veronkiristyksineen on yhä ratkaisematta. Myös euroopassa kreikan talouskriisiin on käytetty jälleen laastaria ja aspiriiniä oireisiin oikeiden lääkkeiden sijasta. 

Koska nämä indeksit samalla kuvaavat myös indeksimyyntioptioiden hintaa on kurssiromahdusturvan ostaminen nyt erittäin halpaa. Turvan ostaminen tuntuu järkevältä ottaen huomioon että yllämainituista syistä jonkinlaiset kriisit kurssipudotuksineen ovat hyvin todennäköisiä seuraavan kuukauden aikana!

 

Käyttäjän Lars Stormbom - Homo Economicus kuva

Omat Rahat Katsaus: Laskuvarjot auki!

Olen joskus hieman hitaanpuoleinen liikkeissäni. Nyt on laskuvarjojen aukaisu jäänyt myöhäiseksi ja putoamisvauhti on jo huolestuttava. Takana on ollut ajatus avata vain yksi uusi optio tms positio viikossa, jolloin tulisi ajallista hajautusta. Mutta samalla koko portfolion "laskuvarjon" aukaisu kestää 3-4 viikkoa. Liian pitkä aika!

Salkkusivu jossa enemmän tietoja

 

Arvonmuutokset: Vuoden alusta +10.5%,  alusta (27-05-2010) +21.8%, 1 vuosi +15.1% 

 

Käyttäjän Lars Stormbom - Homo Economicus kuva

Omat rahat: Ostettu Lagercranz (LAGR B:STO)

Salkkusivu

Koska ruotsin kruunu on hivuttautunut yli 100 päivän liukuvan keskiarvon (8.62 vs M100: 8.49), eikä ruotsi-salkussa ole tällä hetkellä kuin Bilia katsastelin jälleen yhtiöitä joilla on: P/E<12, Price/cashflow<15, eps kasvu viiden vuoden yli >5% ja osinkotuotto >2%.

Käyttäjän Lars Stormbom - Homo Economicus kuva

Turvallisuuden palvonta ja taattu taantuma

Garry Kasparov ja Peter Thiel kirjoittivat kiinnostavan jutun FT:ssa teknisen kehityksen illuusiosta ja turvallisuuhakuisuudesta.

Pääviesti on että olemme viimeisen 40 vuoden aikana luopuneet riskejä ja tutkimusta suosivasta mielentilasta. Nyt turvaamme itseämme sääntelyllä. Sata vuotta jatkunut keksintöjä suosiva ilmapiiri on muutunut inkrementaalisia parannuksia suosivaksi.

Käyttäjän Lars Stormbom - Homo Economicus kuva

Apple: Seuraava Nokia/Motorola vai arvo-osake?

Jos kuukausi sitten Apple tuntui verrattomalta sijoitukselta 700$ kurssilla, niin eikö sitä suuremmalla syyllä pitäisi nyt rynnätä ostamaan kun kurssi on alle 560$? P/e-suhde 12.6 ei tunnu kovinkaan haastavalta arvostustasolta yritykselle jonka osakekohtainne tulos on kasvanut 60% vuodessa keskimäärin viimeiset 5 vuotta, päinvastoin. Kassassakin on käteistä 128$ osaketta kohden. Joten mitä siitä että Apple ohjeisti Q1 2013 - liikevaihtoa ja tulosta hieman odotuksia alemmaksi? 

Käyttäjän Lars Stormbom - Homo Economicus kuva

Omat Rahat: Japanilaisia osakkeita

Salkkusivu

Koska jeni on heikentynyt huipputasoltaan on nyt hyvä aika tarkastella Japanilaisia osakkeita lisäostoja varten. Ilmiselviä ostokandidaatteja ei ollut aivan helppo löytää. Alla on lista mielestäni potentiaalisista ostokohteista.

 

Käyttäjän Lars Stormbom - Homo Economicus kuva

Tallinna Kaubamaja Q3: Voisi olla parempikin.

Talinna Kaubamajan Q3 tulos oli mielestäni lievä pettymys. Osakekohtainen tulos laski  kolmoskvartaalilla 0.17€/osake vuodentakaisesta 0.19€ tasolta. Liikevaihto oli kuitenkin 4.9% nousussa Q3:lla ja 7.6% yhdeksän ensimmäisen kuukauden ajalta, mikä on hieman hitaampaa kuin Viron yleinen 14.1% vähittäismyynnin kasvu kahdeksan ensimmäisen kuukauden ajalta.

Katteet ovat n. 1% laskussa. Pääroolissa on epäilemättä konsernin Selver-supermarkettiketju jonka liikevaihto on 243.1 Meur (9kk) eli 71.4% koko konsernin liikevaihdosta.

Osakekohtainen tulos viimeisten 12kk:n ajalta on 0.52€, joten nykykurssilla P/E on n. 10.5. Vertailun vuoksi esim. Tesco: 9.1, Kesko: 15 ja Metro AG : 22.

Käyttäjän Lars Stormbom - Homo Economicus kuva

Sijoittajan kuolemansynnit: Tappioiden välttely

Teemme kaikki virheitä sijoituksissamme - se kuuluu asiaan. Jotkut tosin tekevät niitä toisia enemmän. Hyvä sijoittaja tunnustaa toisasiat ja yrittää oppia virheistään.

Monelle meistä mokaaminen on kuitenkin niin noloa että kieltäydymme tunnustamasta tosiasiat. Tappio ei ole totta ennen kuin osake on myyty. Siksi hilloamme salkussa tappiollisia positioita. Josko se sieltä kuitenkin vielä nousisi....

Näitä kutsutaan sijoittajaslangilla turskaksi.

Haittaa näistä tappiollisista sijoituksista on monella tavalla. Yksi selkeä tapa on verojen lisääntyminen. Jos myyt vain voitollisia positioita joudut maksamaan voitoistasi veroa. Näitä voi vähentää tunnustamalla tosiasiat ja realisoimalla myös tappiollisia sijoituksia. Viimeistään ennen vuodenvaihdetta on syytä käydä salkku läpi ja perata turskat. Näin voitat selvää riihikuivaa rahaa.

Mitä keinoja avuksi? Tässä muutama idea jolla voit päästä eroon tunteellisesta suhtautumista tappioihin:

Käyttäjän Lars Stormbom - Homo Economicus kuva

Omat Rahat Katsaus: Epäonnea osakeostoksissa.

Salkkusivu jossa enemmän tietoja

 

Arvonmuutokset: Vuoden alusta +12.3%,  alusta (27-05-2010) +24.0%, 1 vuosi +12.5% 

Yleistä:

Olen päättänyt siirtyä salkkuraportoinnissa kuukausirytmiin, joten tässä ensimmäinen lokakuun epistola.

Osavuotiskausi on tuonut mukaanaan sekä hyviä että huonoja uutisia. Hyvällä puolella on ehdottomasti kiinan talouden kohtuullinen kehitys (+7.7%) , jota vauhdittaa kuluttajat sekkä viennin nousu. Osakesalkussa kiinalaiset osakkeet löytyvätkin kovimpien nousijoiden listalta.

Sensijaan osakeostoissa on näköjään ollut melko huono onni. Pahimpana esimerkkinä Softbank joka heti oston jälkeen julkisti aikeensa ostaa osuus jenkkioperaattori Sprintistä, jolloin kurssi rojahti 25% alaspäin.

Strategia:

Käyttäjän Lars Stormbom - Homo Economicus kuva

Joukkorahoitus (crowdfunding) suomessa?

Olen ollut jo jonkin aikaa kiinnostavan crowdfunding-sivuston (www.invesdor.com) postituslistalla.

Idea on hyvä, mutta yritysten pitchit kaipaisivat selvästi hiomista. Muutama ajatus asiasta:

Suomessa on vaikea saada "joukkoa" aikaan. Crowdfundingin ajatus on että suuri joukko ihmisiä satsaavat kukin mitättömän summan. Mutta jos haluat saada kokoon esim 100000€, niin miten monta ihmistä pitää saada mukaan? Moni on varmaankin valmis laittamaan likoon jäsenmaksuluonteisesti 10...50€ jos idea tuntuu tärkeältä. Mutta löytyykö Suomesta 2000 ... 10000 henkeä tällä periaatteella? Epäilen!

Käyttäjän Lars Stormbom - Homo Economicus kuva

Rahoitusmarkkinavero - piru on yksityiskohdissa

Pelko ja epävarmuus on käsinkosketeltavaa keskustelussa rahoitusmarkkinaverosta.

Käyttäjän Lars Stormbom - Homo Economicus kuva

Omat Rahat Katsaus: Härkää vivulla kiitos!

Salkkusivu jossa enemmän tietoja

 

Arvonmuutokset: Vuoden alusta +15.1%,  alusta (27-05-2010) +26.8%, 1 vuosi +31.8% 

Yleistä:

Salkun arvoo jatkoi nousuaan viimeisen kahden viikon aikana huolimatta viimeviikkoisesta lyhyestä markkinamasennuksesta. Sekä Kiinan että Japanin vientitilastot olivat mm. pettymys. Mutta perjantaina kaikki oli jo taas unohdettu. Salkun arvoa kirittivät myös Eurostoxx 50 ja SP500-indeksifutuurien kehitys. Muutama viikko sitten oli "maltillinen kasvu" oletuksella liikkeellä, joten indekseille oli otettu covered call- positio johon kuuluu pitkä positio itse futuurissa ja lyhyt positio call-optiossa samaan futuuriin. Optiopositiot on nyt suljettu tappiolla ja jäljellä on ainoastaan pitkät positiot indekseissä, eli härkäpositio vivulla!

Strategia:

Käyttäjän Lars Stormbom - Homo Economicus kuva

Mihin nyt sijoittaa?

Taalan heikkeneminen etenkin euroon verrattuna kiihtyi viime viikolla. Lähde: www.barchart.com

Mihin nyt kannattaa sijoittaa, kun SuperMario ja HelikopteriBen ovat sanansa sanoneet? Tässä muutamia omia päätelmiä:

Käyttäjän Lars Stormbom - Homo Economicus kuva

Omat Rahat Katsaus: Pöö ... ei ole mitään pelättävää

Salkkusivu jossa enemmän tietoja

 

Arvonmuutokset: Vuoden alusta +12.6%,  alusta (27-05-2010) +24.0%, 1 vuosi +17.8% 

Yleistä:

Pöö ... ei ole mitään pelättävää sanoi Super-Mario ja markkinat riemuitsevat. Aika ihmeellistä vaikka mitään ostoja ei ole vielä tehty, eikä välttämättä edes koskaan tehdä, ellei Espanja ja/tai Italia taivu anomaan hattu kourassa euroopan tukirahastoilta apua. Parasta rallia nähtiin espanjassa ja italiassa sekä pankkisektorilla, mm omassa salkussa BNP Paribas  on noussut lyhyessä ajassa toistakymmentä prosenttia.

Johdannaisissa tuli myös mukavat arvonnousut. Sain suljettua Eurostoxx 50 lyhyen call-position pienellä tappiolla ja pitkä puoli, joulukuun eurostoxx-futuurit nousivat kohisten.

Käyttäjän Lars Stormbom - Homo Economicus kuva

Välittäjät: Saxo Bank kokemuksia

Kuten jotkut ovat ehkä blogistani huomanneet käytän pääasiallisena välittäjänäni Saxo Bankia. Viimeisimmästä "arvostelusta" on kulunut jo pari vuotta joten päivitys lienee paikallaan. Koska olen edelleen pankin asiakas kokeukset eivät ole täysin huonoja.

 

Hyvää:

  • Valtava valikoima arvopapereita ja työkaluja. Lähes kaikki mitä voit haluta oman pienen hedge-rahaston pyörittämiseen:

Sivut

Tilaa syöte RSS - Käyttäjän Lars Stormbom - Homo Economicus blogi