Käyttäjän Kai Nyman blogi

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Raha on tyhjästä syntyvä paradoksi

Raha on paradoksi - aina yllättävä ja käsittämätön.

"Raha syntyy tyhjästä." Totta. Sitä ilmestyy keskuspankin holvista juuri niin paljon kuin liikepankit sitä vallitsevalla korkotasolla haluavat lainaksi ottaa.

"Kaikki raha on keskuspankin taikomaa." Ei pidä paikkaansa. Muutkin tekevät rahaa tyhjästä. Pankit tuottavat rahaa antamalla lainaksi rahaa, jonka toinen asiakas taas palauttaa talletuksena pankkiin ja jonka pankki lainaa edelleen ja näin rahan määrä joka kierroksella kasvaa ja kasvaa. Rahaa syntyy tyhjästä myös pankkien tileillä.

"Kaikki raha on jonkun velkaa, eikä netto-omaisuutta siis ole olemassa." Väärin. On olemassa asuntoja, osakkeita ja muuta kiinteätä arvoa, joka arvostetaan rahassa, mutta joka on oikeasti olemassa.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Kasvuosakkeet tuottavat arvo-osakkeita paremmin

Yritykset, joilla on paljon varallisuutta luetaan arvo-osakkeisiin ja taas sellaiset, joiden liikevaihto kasvaa, luetaan kasvuosakkeisiin. Mutta kannattaako pitkällä aikavälillä sijoittaa kasvu- vaiko arvo- osakkeisiin?

Erään vastauksen tarjoaa historia. Viimeisen viiden vuoden aikana paremmin ovat menestyneet kasvuosakkeet, kuten oheisesta USA:n markkinoita koskevasta vertailusta havaitsemme.

Arvo-osakkeet ja kasvuosakkeet USA:n markkinoilla (Lähde: Yahoo finance)

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Frankfurtin sijoitusmessut lanseerasivat ETF rahastoja ja sertifikaatteja

Piksun ja suomalaisten sijoittajien vierailu Frankfurtin sijoitusmessuille ja pörssiin alkoi todellisuuden kohtaamisella. Huppupäiset nuoret vaativat suurempaa päätäntävaltaa demokratialle ja rahan patriarkaattisen ohjaavan vallan kuolemaa. Frankfurtin kadulla kohtasivat ihmiset ja Euroalueen rahan päätäntävalta, jonka edustajiksi me päädyimme. Mielenosoitus oli pieni, mutta se osoitti, että ihmisten vapaaseen yksilövalintaan perustuva markkinatalous asettuu tunteita herättävällä tavalla demokraattisen, yhteisen päätöksenteon piirissä olevan julkisen sektorin, oppositioksi. Vasemmisto ja oikeisto; keskitetty ohjaus ja liberalismi, kohtaavat edelleen.   

Mielenosoitus Frankfurtin pörssin edessä sekä Kai Nyman (oik)

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Wiktor Krzyzanowski kertoi EKP:n kannan Suomessa käytyyn keskusteluun

Euroopan Keskuspankin Senior Press Officer Wiktor Krzyzanowski kertoi Piksu Medialle 26.11 Frankfurtissa Euroopan keskuspankin (EKP) kantoja Suomessa käytyyn keskusteluun, sekä valotti EKP:n toimintaa laajemmin.

Erkki Liikasen toive suuremmasta avoimuudesta

Suomen Pankin johtaja ja neuvoa antavan komitean jäsen, Erkki Liikanen, on voimakkaasti kritisoinut julkisuudessa sitä, että  Euroopan keskuspankin päättävä elimen, neuvoa antavan komitean, pöytäkirjat ovat 30 vuotta salaisia ja toivonut suurempaa avoimuutta. Wiktor Krzyzanowski kertoi, että Euroopan muissa maissa ollaan totuttu suljetumpaan päätöksentekoon ja Suomen tapa toimia poikkeaa Euroalueen muissa maissa käytetystä hallinntotavasta. Euroopan keskuspankissa uskotaan myös, että neuvoa antavan komitean jäsenet, keskuspankkien johtajat, pystyvät paremmin ajattelemaan yhteistä Euroalueen etua, kun heidän ei tarvitse perustella äänestyspäätöksiään kotimaansa julkisuudelle.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Pieniä ja keskisuuria yrityksiä kannattaa suosia

Kannattaako ostaa keskisuuria vaiko suuria yrityksiä? Suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten osakkeisiin sijoittaneet ovat huomanneet varallisuutensa kasvavan, mutta miten muualla?

Oheinen kuva kertoo tilanteen USA:ssa. Pienet (kaupankäyntitunnus:IJR) ja keskisuuret(IJH) yritykset ovat kymmenen viime vuoden aikana pärjänneet erinomaisesti suhteessa suuriin maailmanluokan tekijöihin (SPY). Ero on merkittävä.

Pienet ja keskisuuret yritykset suhteessa suuriin (Lähde: Yahoo Finance)

Ero pienten yritysten hyväksi ei ole syntynyt yhden eikä kahden vuoden aikana. Ero kasvaa tasaisesti joitakin prosentteja vuodessa. Ero syntyy vuosien saatossa kun keskisuuret yritykset pärjäävät suuria paremmin. Poikkeuksen muodostavat lamavuodet, jolloin raha hakeutuu turvallisemmiksi koettuihin tunnettuihin yrityksiin. Mutta lamavuodet ovat vain lyhyt poikkeus ja kurssipudotuksen jälkeen keskisuurten yritysten kurssit ponkaisevat entistä vahvemmin ylöspäin

Käyttäjän Kai Nyman kuva

USA:n presidenttisykli vaikuttaa amerikkalaisiin osakearvoihin

John Hannock rahastoyhtiö on raporitssaan "Presidential election cycles and Stock Market" tutkinut USA:n presidentinvaalisyklin vaikutuksia osakemarkkinoihin välillä 1900-2010. Vaikutukset ovat olleet merkittäviä. Kahden valintaa seuraavien vuosien aikana kurssit yleensä nousevat vaatimattomasti, jos ollenkaan. Voitot kerätään vaalivuonna ja sitä edeltävänä vuotena.

USA:n presidenttisyklin vaikutus Dow indeksiin (Lähde: John Hannock rahastoyhtiö)

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Velkavetoiselle osakesijoittamiselle tulossa tiukat rajat

Valtioneuvoston asettama, Finanssialan sääntelyä ja valvontaa käsittelevä työryhmä ehdottaa loppuraportissaan että:

  • Finanssivalvonta voi, suhdanteesta riippuen, vaatia osake- ja arvopaperisäästäjiltä jopa 40% omarahoitusosuuden.
  • Finanssivalvonta voi itsenäisesti, suhdannetilanteesta riippuen, asettaa asuntojen ja kiinteistöjen omarahoitusosuusvaatimuksen 0...20%  välille.
  • Pankeille tulee 2,5...5% pääomapuskuri, jolla vahvistetaan pankkien tasetta.

Näiden toimenpiteiden seurauksena pankkien asiakkaiden turva suhdannevaihteluita vastaan kasvaa ja myös pankkien luotettavuus ja vakaus kasvavat.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Valtiosihteeri Raimo Sailas Piksu Medialle: Tarvitsemme EU tasoisen yritysverojärjestelmän

   Valtiosihteeri Raimo Sailas puhui 23.10 Länsi-Uudenmaan humanistiyhdistyksen tilaisuudessa Valtiontalouden tasapainon tarpeellisuudesta ja Suomen poliittistaloudellisen toimintaympäristön riskitekijöistä. Tilaisuuden yhteydessä Raimo Sailas kertoi Piksu Medialle pitävänsä tavaroiden, palveluiden ja ihmisten vapaata liikkumista Euroopan unionin arvokkaimpana saavutuksena. Tätä tukemassa meillä on myös yhteinen valuutta, joka helpottaa yli rajojen tapahtuvaa kauppaa ja liikkumista.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Osakesijoituksia kannattaa suunnata Kaakkois-Aasiaan

IMF on julkaissut maailmantalouden tilaa ruotivan katsauksen "World Economic Outlook". IMF:n katsaukset eivät nykyään pyri ennustamaan tulevaisuutta. Ne pikemminkin esittelevät tulevaisuusskenaarioita ja niiden todennäköisyyksiä sekä luovat katsauksen talouden nykytilaan.

Sijoittajan on kuitenkin hyvä saada selkeitä ennusteita siitä, mikä on todennäköinen tulevaisuus ja löytyyhän IMF:n katsauksesta tähänkin tarkoitukseen muutamia selkeitä sijoittajaa kiinnostavia kannanottoja:

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Hyvien osingonmaksajien kurssit kestävät vaikeinakin aikoina

Hyvää osinkoa maksavat yritykset toimivat monasti kypsillä toimialoilla ja tarvitsevat vähäisiä laajennusinvestointeja. Sijoituskohteina ne ovat luotettavia. Niistä saa tasaista tulovirtaa ja hintavolatiliteetti on pientä kuten oheisesta Yahoo:n tuottamasta kaaviosta havaitsemme.

Hyvät osingonmaksajat (kaupankäyntitunnus HDV) verrattuna S&P 500 indeksiin (Lähde: Yahoo/finance)

Tulos tuntuu olevan sama riippumatta tarkastelujaksosta. Hyvät osingonmaksajat antavat kaikkina aikoina tasaisempaa tulovirtaa kuin kasvuyritykset ja niiden pörssiarvokin kehittyy tasaisemmin.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Valtiovarainministerin toiminta on säästäjän suurin riski

Suomeen tehdyt kaikki investoinnit, varallisuus ja infrastruktuuri perustuvat siihen, että täällä on halua säästää ja että  omistusoikeuteen voi luottaa. Valtiovarainministerin toimet ja kannanotot murentavat suomalaista omistajuutta sen kaikissa lajeissa.

Useimpien suomalaisten osakesalkun arvo on, niin kuin Juha Vahe kirjoituksessaan toteaa, viimeisten viiden...kymmenen vuoden aikana laskenut. Suomalaisiin yrityksiin luottaneiden säästäjien kyykyttämiseksi kaavaillaan nyt vielä lisäksi transaktioveroa, jota valtiovarainministeri haluaa suunitella yhdessä Euroalueen muiden maiden kanssa. Säästäjää lyödään nyt joka suunnasta.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Suomen osakkeet kuuluvat maailman edullisimpiin

Kansainvälisten osakemarkkinoiden yleisen arvostustason mittariksi soveltuu parhaiten niin sanottu Price/Sales eli osakkeiden hinnan suhde yritysten myyntiin. Oheisessa taulukossa on laskettu eri maiden arvostustasot tämän kriteerin perusteella. Suomi kuuluu edullisimpiin osakemarkkinoihin.

Osakemarkkinoiden P/S suhteen mukaiset arvostustasot (Lähde: Yahoo)

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Arvonlisävero dominoi valtion budjetin tulopuolta

Valtio on julkaissut vuoden 2013 talousarvioesityksensä eduskunnalle.

Budjetin tulopuolta dominoivat tulot arvonlisäveron luonteisista maksuista sekä uuden lainan ottaminen. Henkilökohtaisten tuloverojen tuotot ovat yllättävän pieniä. Ne ovat pienempi erä kuin esimerkiksi tupakasta, alkoholista, makeisista ja energiasta maksetut valmisteverot. Ja jos autoveron kaltaiset "muut verot" lasketaan yhteen valmisteverojen kanssa, niin valikoiduista tuotteista maksetut erityisverot ovat merkitykseltään lähes arovonlisäveron suuruinen tuloerä.   

 

Valtion tulojen rakenne (Lähde: Valtiovarainministeriö)

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Rahan määrän kehitys ennustaa korkotasoa

Korkosijoittajan on hyvä tuntea korkomarkkinoiden dynamiikka. On helpompi tehdä oikeaan osuneita korkosijoituksia, jos tietää miten markkinat tulevat kehittymään.

Päättäessään korkotasosta Euroopan keskuspankki seuraa rahan määrää yhtä paljon kuin inflaatiota. Miksi näin? Koska rahan määrän kasvu rahan kvantiteettiteorian mukaan ennakoi inflaatiota. Näin tapahtuikin vuonna 2005 kun korkotasoa alettiin kiristää, vuonna 2008, kun korkotasoa alennettiin ja vuonna 2010. Rahan määrän kehitys edelsi tuolloin korkotasoa ja keskuspankin toimintaa oli helppo ennakoida.

Rahan määrän vaikutus korkotasoon (Lähde: Suomen Pankki ja Euroopan keskuspankki)

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Luottamus Euroalueeseen on palaamassa

Sijoittajien usko Euroalueen etelävaltioihin ja samalla koko Euroalueeseen on palaamassa. Sekä Espanjan että Italian valtionlainojen korot ovat kesällä laskeneet ja molempien maiden 5v korko on nyt 5% tasolla. Etelävaltioiden pörssikurssit laskivat kriisin aikana noin 40% suhteessa Saksan osakemarkkinoihin, mutta nyt luottamus on palaamassa.

     

Espanja ja Italian 5 vuoden valtionlainojen korko (Lähde: Bloomberg)

Espanjalle ja Italialle 5% korkotaso tarkoittaa tervetullutta helpotusta. Euroalueen 2,5% inflaatiolla reaalikorkoa jää maksettavaksi 2,5%. Tämä on edelleen paljon, mutta suunta on oikea. Jos Euroalueen inflaatio nousee Euroopan keskuspankin toimien seurauksena 3...4 % tasolle ja talouskasvu lähtee edes auttavasti käyntiin, niin pahin on silloin ohi.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Asumistaso vaikuttaa oleellisesti syntyvyyteen

Asumistaso vaikuttaa merkittävästi luonnolliseen väestönkehitykseen ja ilmeisesti myös koettuun onnellisuuteen selviää Eurostat:n tilastoista. Monet merkittävät Euroalueen maat ovat hoitaneet asiansa huonosti. Italia, Portugal, Liettua, Romania, Unkari, Bulgaria ja Latvia saavat syyttää osin itseään luonnollisen väestönkasvun tyrehtymisestä. Syynä heikkoon väestönkasvuun näyttäisi olevan se, että merkittävä osa näiden maiden väestöstä elää oloissa, joita Euroopan tilastointiorganisaatio Eurostat kutsuu erittäin kurjiksi. Näiden maiden sosiaalipolitiikka on epäonnistunut. 

Luonnollinen väestönkasvu (1000 asukasta kohden) ja erittäin heikko asumistaso (% väestöstä) Lähde: Eurostat

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Euroalueen taantuma nostaa työttömyyden 14% tasolle

Euroalueen taloudellinen taantuma saa aikaan pahaa jälkeä. Työttömyyden pahin heikkeneminen seuraa bruttokansantuotteen supistumista yleensä parin kvartaalin viiveellä ja siksi hankalimmat yhteiskunnalliset seuraukset ovat vasta tulossa. Työttömyys on Euroalueella jo valmiiksi heikko, 11,5% suuruusluokassa. Jos nykyinen taantuma muistuttaa kestoltaan ja vakavuudeltaan vuosien 2008-2009 taantumaa, niin voimme odottaa työttömyyden nousevan noin 14% suuruusluokkaan. Ja tilanne tulee olemaan vielä tätäkin pahempi Euroalueen heikoissa etelävaltioissa.   

 

Euroalueen BKT ja työllisyyskehitys (Lähde: FRED)

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Lähestymme vuoden vaihteeseen ajoittuvaa suhdannekuoppaa

Yritysten usko tulevaisuuteen on heikentynyt jo vuoden ajan kaikilla merkittävillä markkina-alueilla kuten oheisista Tradingeconomics.com kokoamista Kiinan, Euroalueen ja USA:n luottamusindekseistä voimme havaita. Mailmankaupan kasvu on IMF:n mukaan hiipunut ja olemme lähestymässä suhdannekuopan pohjaa. 

Yritysten luottamus (Lähde: Tradingeconomics)

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Pankkien ja kuluttajien tulot kasvavat Euroalueella

Kenen tulot kasvavat Euroalueella? Euroopan keskuspankki on uusimmassa katasauksessaan (1.8.2012) käsitellyt makrotalouden trendejä ja tässä yhteydessä myös sijoittajaa kiinnostavaa asiaa - minkä sektorin tulot kasvavat.

Tulojen kasvu ja tulonkasvun jakautuminen eri sektoreille (Lähde: ECB)

Pankit ovat kasvattaneet voittojaan

Oheisesta kuvasta havaitsemme, että yritysten tulot (financial corporations + non financial corporations) ovat yhteismääräisesti kasvaneet jo vuodesta 2009 alkaen ja tämän olemme saaneet huomata myös yritysten voitoista.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Pankit ja vientiteollisuuden osakkeet edullisia

Eri teollisuudenalojen osakkeiden arvostustasoissa on merkittäviä maailmanlaajuisia eroja. Siksi on hyvä tietää mitkä osakkeet ovat maailmanlaajuisesti yli- ja ali- arvostettuja sillä ne ovat samalla tavalla arvostettuja myös meillä Suomessa. 

iShares investointipankin viimeisen 13 kk tulosten perusteella laskemat arvostustasot eri teollisuudenaloille (Lähde: iShares)

Protektiiviset sektorit ovat suosittuja (= yliarvostettuja ?)

Sijoittajat ovat selkeästi mieltyneitä niinsanottuihin protektiivisiin osakkeisiin, joiden kurssit eivät laman tullen romahda. Telekommunikaatio, yhteiskuntainfrastruktuuri, kuluttajatuotteet, terveydenhuolto ja yhteiskuntapalvelu ovat suosittuja toimialoja. Näillä sektoreilla toimivien yritysten osakkeita voisi sanoa jopa kalliiksi, P/E suhteet (osakkeen hinnan suhde tulokseen) on tässä laskelmassa yli 18.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Eurooppa on maailman suosituin loma- ja samaistumiskohde

Eurooppa ja euroopplaisuus on monien ihmisten unelmien ja mielikuvien toivemaa. Ihmiset matkustavat tänne kaikkialta maailmasta kokemaan osallisuutta arvokaaseen yhteiseen identiteettiimme, meidän yhteiseen globaaliin kulttuuriperintöömme. Tästä kokemuksesta halutaan maksaa ja Eurooppa on maailman turismin ykköskohde. Tänne tullaan viettämään laatuaikaa.

Maailman suosituimmat lomakohteet (Lähde:  via chartsbin.com)

Etelä-Euroopan maiden (Ranska, Espanja, Italia, Kreikka, Turkki) merkitys tämän Eurooppalaisen identiteetin vetovoiman luomisessa on ylivoimaista. Ja me kaikki hyödymme tästä. Eurooppalaisuus yhdistetään maailmalla arvokkaaseen samaistumiskohteeseen ja tästä assosiaatiosta hyötyvät myös pohjois-Euroopan maat. Tuotteemme menevät parmmin kaupaksi ja johtamisosaamistamme arvostetaan maailmalla.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Käynnistyvä inflaatio avaa suomalaisille sijoittajille mahdollisuuksia

Presidentti Sauli Niinistö toi esille mahdollisuuden, että valtioiden velkaantumisongelma hoidetaan painamalla Euroja. Piksu kertoi viime tammikuussa, että Euroopan keskuspankin julki lausumaton inflaatiotavoite lienee noin 3-4% ja että EKP prykii tukemaan inflaatiolla velkaantuneita maita. Mitä tämä merkitsee sijoittajalle?

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Osakeyhtiö ja yksityinen elinkeinonharjoittaja tyyppiset yritykset ovat yhteiskunnan selkäranka

Suomesta on kovaa vauhtia tulossa yrittäjäkansaa. Osakeyhtiöiden ja yksityisten elinkeinoharjoittajien lukumäärä kasvaa Patentti ja rekisterihallituksen tilastojen valossa ripeää vauhtia. Yritysmuotoina Osakeyhtiö, yksityinen elinkeinoharjoittaja, asunto-osakeyhtiö sekä osuuskunta ovat menestyksekkäitä. Yhteiskunta osaa kaikilla tasoilla toimia näiden yritysmuotojen kanssa, näille yritysmuodoille on olemassa hyvät tukiverkostot ja kaikki tietävät miten tämän tyyppiset organisaatiot toimivat. 

Yritysmuodot (Tietojen lähde:  PRH / Kaupparekisteri)

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Euroopan laajuinen pankkivalvonta on vältämättömyys

Pankkivalvonta on Euroopassa toteutettu kansallisella tasolla. Suomessa asiaa hoitaa eduskunnan pankkivaltuuston ohjauksessa toimiva Finanssivalvonta. Organisaationa Finanssivalvonta on sijoitettu itsenäiseksi yksiköksi Suomen pankin yhteyteen siten, että sen toiminnan rahoittavat 95% suomalaiset pankit.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Suomi vastaanottaa merkittävän määrän suoria investointeja

Suorat investoinnit ovat hyvä kilpailukykyindikaattori. Investointien mukana vastaanotamme tietotaitoa, johtajuutta ja kansainvälistä työnjakoa. Suomi pärjää kohtuullisesti. Olemme kyenneet houkuttelemaan suoria investointeja kuten oheisesta kartasta voimme todeta.

Maahan virtaavien suorien investointien osuus kaikista investoinneista (Lähde: Chartsbin.com/UNCTAD )

Mutta kartta kertoo yllättäviä asioita:

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Euroalueen valtiovarain hallinnolle tulee luovuttaa vain minimimäärä valtaa

Euroalue horjuu ja uhkaa hajota Euroalueen valtioiden erilaisen taloustilanteen takia. Apua ollaan hakemassa tiiviimmästä integraatiosta ja valtiollisen itsemääräämisoikeuden osittaisesta luovuttamisesta Euroalueen keskushallinnolle. Mutta itsemääräämisoikeutta tulee milelestäni luovuttaa vain tarvittava määrä. Euroalue on meitä kansalaisia varten; jotta meillä kansalaisilla ja kansoilla olisi mahdollisimman suuri vapaus valintoihin. Euro ja yhteismarkkinat ovat keinoja tarjota valinnan vapauttta, eikä noiden keinojen tukemiseksi saa luovuttaa enempää itsemääräämisoikeutta kuin on välttämättä tarpeen.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Suhdannenäkymät ovat IFO:n mukaan romahtaneet äkisti alaspäin

Maailmantalouden näkymät paranivat IFO:n kaksi viikkoa sitten (16.5) julkaiseman tutkimuksen mukaan vielä toukokuun alussa kaikilla suurilla talousalueilla (Pohj. Amer, Eurooppa, Aasia). IFO:n maailmataloutta kuvaava indikaattori on luotettava indikaattori ennustaen muun muassa pörssikukrssien kehitystä.

Mutta sitten tuli muutos. Huoli Kreikan valtion mahdollisesta maksukyvyttömyydestä ja Kreikan Eurosta luopumisesta on viimeisten kolmen viikon aikana painanut näkymät, raaka-aineiden hinnat ja tilauskantaa alaspäin kaikkialla maailmassa. Tämä näkyy eilen (24.5) julkaistusta IFO:n Saksan suhdannetilannetta kuvaavasta tilastosta.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Sijoittaja ei ole ahne tavoitellessaan voittoa

Liiasta ahneudesta on syytetty jos jotakin tahoa. Tulilinjalla ovat olleet menestyneet sijoittajat, korkeapalkkaiset yritysjohtajat ja korruptoituneet poliitikot. Joskus kritiikki on osuvaa, mutta usein sanan säilä viuhuu ohi kohteesta ja sattuu syyttömään sivulliseen.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Sijoittajan wappuohje: Aika siirtyä viettämään kaunista kesäaikaa

Me suomalaiset olemme aina viettäneet kevään juhlaa. Tässä Mikael Agricolan kuvaus:

”Ja quin Kevekylvö kylvettin silloin ukon malja jootijn. Sihen haetin ukon wacka nin joopui Pica ette Acka. Sijtte paljo Häpie sielle techtin quin seke cwltin ette nechtin."

Nykysuomeksi: Ja kevätkylvöjen jälkeen Ukon malja juotiin. Ukon uhrivakallinen käytettiin ja niin juopui piika ja akka. Sitten paljon hauskaa tehtiin, kuultiin ja nähtiin.

Ja myös sijoittajille on olemassa oma kevätohje: Vappuna väisty markkinoilta viettämään kaunista kesäaikaa aina siihen saakka kunnes syysateet sinut kastavat. Ja ohjeella on vankka perä. Osakkeiden arvonkehityksessä on suvella tauko. (tämä vuosi saattaa tosin tehdä poikkeuksen).

Pörssikurssien keskimääräinen vuosikehitys (Lähde: Cxoadvisory )

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Neutraali maantieteellinen hajautus voidaan tehdä usealla tavalla

Monet ammattisijoittajat ottavat lähtökohdakseen neutraalin osake- ja laina- salkun ja rakentavat sen pohjalta henkilökohtaisen näkemyksen mukaista painotusta.

Mutta minkälainen onkaan maantieteellisesti hajautettu neutraali salkku? Oheisessa taulukossa on neljän kriteerin mukaan koottu neutraali salkku.

Neutraalin salkun painotukset (Lähde: Maailmanpankin vuoden 2010 tilastot)

GDP neutraali

Bruttokanantuotteen näkökulmasta neutraali salkku on sellainen, joka alloi sijoitukset kunkin maantieteellisen alueen dollareissa laskettu bruttokansantuoteen perusteella.

GDP neutraalin salkun allokaatiot ovat alttiita valuuttakurssimuutosten vaihteluille eikä bruttokansantuoteneutraali lähtökohta ole yleensä paras mahdollinen. Mutta se on yleisimmin käytetty ja puoltaa siksi paikkaansa.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Käyttäjän Kai Nyman blogi