Käyttäjän Kai Nyman blogi

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Suomesta on tullut raaka-aineiden ja teollisuuden materiaalien tuottajamaa

Suomi oli korkean teknologian maa 1998...2008 välisen ajan ja nyt vientiämme dominoivat raaka-aineet ja materiaalit. Muutos on ollut nopeaa eikä pelkästään yhtä yritystä voi syyttää romahduksesta. Muitakin tekijöitä on vaikuttanut samaan suuntaan.

Korkean teknologian osuus maailmankaupasta ja Suomen viennistä (Lähde: Maailmanpankki / Google)

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Rakenneuudistus on hyvinvointiyhteiskunnan purkamista

Espanjan ja Kreikan kokemukset antavat viitteitä siitä, kuinka julkisen sektorin elvytyksen (velanoton) vähentäminen lisää työllisyyttä ja parantaa realiansioiden kasvua, mutta jakaa kurjuutta köyhille. Meillä on omassakin historiassamme hyvä esimerkki siitä, mitä elvytyksen vähentämisestä seuraa. Suomi elvytti voimakkaasti velkarahalla (alla olevan graafin vihreä käyrä) aina vuoteen 1993 saakka, jonka jälkeen tehtiin täyskäännös. Elvytyksestä luovuttiin, sosiaaliturvaa ja eläkkeitä leikattiin, veroja korotettiin ja hyvinvointiyhteiskuntaa purettiin. Kaikki tämä tehtiin keskellä pahinta lamaa aivan niin kuin nytkin joudutaan tekemään. Mitä elvytyksen purkamisesta seurasi?

Makrotalouden kehitys (Lähde: Tilastokeskus ; vuoden 2013 tiedot puuttuvat tilastokeskukselta)

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Suomalaisia sijoitusrahastoja kannattaisi markkinoida ulkomaille

Sijoitusrahastoliiketoiminta on monessa maassa vientituote,  mutta miten Suomessa? Sijoitusrahastotuotteitamme ei tänä päivänä markkinoida eikä tunneta Ruotsia kauempana ja Ruotsikin näkyy tilastoissa luultavasti vain sen takia että Nordea on ruotsalainen yritys, jolla on koko asiakaskunnalle markkinoitavia suomalaisia rahastoja. 

Sijoitusrahastoliiktoimintamme markkinointi on nurkkakuntaista ja kehnosti hoidettua. Kotimaisille asiakkaille osataan markkinoida, mutta Suomesta kiinnostuneet ulkomaalaiset tahot jäävät ulkopuolelle ja muiden hoitoon. Vain muutama prosentti Ruotsin ulkopuolisista tänne sijoittavista löytää suomalaisen sijoitustuotteen (alla olevat pylväät "Muu euroalue" ja "Muu Maailma").

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Vakaa hintataso kasvattaa pörssiarvoja ja inflaatio on niiden turma

Keskuspankit painavat rahaa pyrkien käynnistämään ylisuuria velkoja sulattavan inflaatiokierteen. Mistä löytyy sijoittajan turvasatama, jos inflaatio jossain vaiheessa todella käynnistyy? Tarjoaisivatko osakkeet hyvän turvan?

Osakkeet ovat kehno turva inflaatiota vastaan, kun asiaa tarkastellaan viimeisen sadan vuoden perspektiivillä. Osakkeet eivät ole tarjonneet mitään suojaa vaan päinvastoin; osakkeet ovat olleet sijoittajan ansa. Osakkeiden arvot laskevat kun muut elinkustannukset kallistuvat selviää oheisesta graafista. Osakesijoitukset ovat olleet inflaatiovuosien turma. Alhaisen inflaation aikana osakkeet sen sijaan ovat tarjonneet hyvää tuottoa.

Osakkeiden hintaindeksi verrattuna elinkustannusten kasvuun (Lähde: Suomen Pankki)

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Neutraaliin hajautukseen kuuluu 3..5% operaattoreiden ja kännykkävalmistajien osakkeita

OECD on julkaissut tietoliikennettä koskevan laajan, 320 sivuisen, raporttin, jossa selvitetään liiketoiminnan tilaa ja näkymiä.

Kommunikaatiolaitteisiin ja palveluihin liittyvä liiketoiminta kasvaa heikommin kuin terveyspalvelu- ja  koulutuspalvelu- liiketoimintasegmentit, mutta osuus bruttokansantuotteesta on viimeisen kymmenen vuoden aikana silti hieman noussut. Mikään rakettimaisesti kasvava ala ei kuitenkaan ole kysymyksessä. Osuus bruttokansantuotteesta on pysynyt noin 3..5% kokoluokassa, ja neutraaliin hajautukseen pyrkivän sijoittajan kannattaa pitää tuon verran operaattorien (TeliaSonera,... ja laitevalmistajien (Nokia,...) osakkeita salkussaan.

Eri segmenttien suhteellinen kehitys kun vuosi 2000 on indeksiluvulla 100 (Lähde: OECD)

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Hyvät yleistiedot ja tilannearvio ovat avain menestykselliseen toimialasijoittamiseen

Hajauttaminen eri toimialoille on tärkeää, ja oikeiden toimialoja poimimalla pystyy tekemään hyvää tuottoa, kuten alla olevasta maailmanlaajuisten toimialaindeksien vertailukäyrästöstä voimme havaita.

Maailmanlaajuisten toimialojen kehitys viimeisten 2 vuoden aikana (Lähde: Yahoo/finance)

Toimialasijoittaminen poikkeaa suorasta osakesijoittamisesta monilla tavoilla:

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Kuluttaijen luottamus elpyy reaalitalouden kurjuudesta huolimatta

Kuluttajien luottamus on historiallisesti pystynyt ennakoimaan tai ainakin seurailemaan pörssikurssien kehitystä. Yksittäiset tapahtumat vaikuttavat lyhyellä tähtämellä, mutta jos haluaa käsitystä trendistä, niin kuluttajien luottamus on hyvä työkalu. 

Kuluttajat luottavat ja samaistuvat helposti kurinalaisesti toimivaan valtiojohtoon. Systemaattisuus assosioidaan luotettavuuteen, ja se luo stabiliutta ja investointeja. Politiikan itsekuria on Euroalueella lisätty, ja ehkäpä siitäkin syystä kuluttajat ovat vuoden 2013 alusta saakka suhtautuneet luottavaisemmin tulevaisuuteen. Pörssikurssit eivät ole kuitenkaan vielä reagoineet. 

Kuluttajien luottamus Euroalueella ja Suomessa (Lähde: Euroopan komissio, Suomen Pankki)

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Kiinteällä kurssilla Euroon sidotut valuutta-alueet ovat nekin Euroaluetta

Euroalueeseen kuuluvat ne maat, jotka käyttävät Euroa, mutta laajasti ottaen mukaan kuuluu laskea myös ne, joiden valuutta on kiinteällä kurssilla sidottu Euroon, ja joiden valuutan vaihdettavuuden tuolla kiinteällä kurssilla jokin Euromaa takaa. 

Tällä kriteerillä Euroalue on huomattavan laaja ja tästä meidän tulee kiittää Ranskaa. Ranskan valtio on siirtomaa-ajan perintönä edelleen kahden Euroalueen ulkopuolisen valuutta-alueen johtaja ja takuumies. Ranska takaa Central African CFA franc ja West African CFA franc valuuttojen vaihdettavuuden Euron kanssa kiinteällä (1 euro = 655.957 XOF = 655.957 XAF)  vaihtokurssilla ja Ranska myös käytännössä huolehtii noiden valuuttojen synnyttämisestä ja hallinnasta.

Tähän Euron ulkorinkiin (tosiasialliseen EMU alueeseen) kuuluvat: Benin, Burkina Faso, Ivory Coast, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Cameroon, Central African Republic, Chad, Republic of the Congo, Equatorial Guinea ja Gabon.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Kiinalaisten alakulo painaa maailman osakemarkkinoita

Kiinan osakemarkkinat lähtivät laskuun jo vuoden vaihteessa ja paheneva syöksy on kesällä vetänyt mukanaan myös muut. Mikä Kiinalaisia painaa ???

Kiinan osakemarkkinat verrattuna USA:n ja Saksan osakkeisiin (Lähde: Yahoo)

Kiinan talousluvut ja kuluttajien tilanne näyttävät Kiinan tilastokeskuksen mukaan hyviltä:

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Korkotaso vaikuttaa voimakkaasti osakkeiden kurssikehitykseen

Moni on varmaan ihmetellyt miksi osakkeiden hinnat ovat viimeisen vuoden aikana kehittyneet hyvin niissä maissa, joissa talouskasvu on heikkoa ja väestö ikääntyy (Japani, Länsi-Eurooppa ja USA), kun taas monet kehittyvät ja kasvavat taloudet (Kiina, Intia...) ovat pärjänneet huonommin.

Osakemarkkinoiden kehitys (Lähde: Trading Econonomics)

Trading Economics sivuston tilastoista löytyy asiaan selitys. Syynä on korkotason erittäin voimakas korrelaatio osakkeiden kurssikehitykseen. Korkea korkotaso laskee osakekursseja, ja osakkeiden kurssikehitys on ollut hyvää kaikilla niillä alueilla (Japani, Länsi-Eurooppa, Japani), joilla korkotaso on keskuspankin toimesta laskettu alas.

Korkotaso eri maissa (Lähde: Trading Economics)

Perusmekanismi on yksinkertainen:

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Euro vai ei?

Monia eurooppalaisia mietityttää, onko valuuttaliitto vielä pelastettavissa vai olisiko nykymuotoiselle eurojärjestelmälle vaihtoehtoja. Suomen Perusta -ajatuspaja on osallistuu tähän Euroopan tulevaisuutta käsittelevään keskusteluun kokoamalla yhteen kymmenen merkittävän suomalaisen vaikuttajan ajatukset Suomen vaihtoehdoista Euroopan unionin ja eurojärjestelmän suhteen.

Kirjassa julkaistaan monia Piksussakin esillä olleita pohdintoja. Piksu toimituksen Henri Myllyniemi on yksi kirjan kirjoittajista ja taustahahmoista.

Kirja oli minulle iloinen lukukokemus. Kirjan artikkelit ovat vahvasti kantaa ottavia ja terävästi perustellut, asialliset ja faktoihin perustuvat mielipiteet, ovat hauskaa luettavaa. Kirjoittajat ovat todellakin pistäneet itsensä likoon ja sen huomaa. Teksti on innostunutta ja innostus tarttuu helposti myös lukijaan.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Suomenlahden ympäristön kulttuurikoheesio on turvallisuuspolitiikkamme oleellisin tekijä

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö järjestää ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevän kokouksen 16.-17 kesäkuuta Kultarannassa. Presidentti Niinistö sanoi YLE:n ykkösaamussa, että Suomen tämänhetkistä puolustuspoliittista linjaa on parempi määritellä tekemistemme kautta. 

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Kansainvälinen vertailu: Suomi on pehmoilijoiden maa

Yhteiskunnan suhtautuminen sosiaalisesti heikompia jäseniä kohtaan reflektoituu osittain sen perusteella, miten paljon vankeja on suhteessa muuhun väestöön. Vankeja voisi ajatella olevan paljon sellaisissa yhteiskunnissa joissa:

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Dr Copper ennustaa pörssikurssien nousua

Raaka-aineet ovat tuotantoketjun alkupäässä ja niitä tarvitaan ensimmäisenä, kun tuotanto lähtee kasvuun. Ostopäälikköindeksi kertoo teollisuuden subjektiivisen kannan talouden tilanteesta, kun taas raaka-aineiden kysyntä kertoo todellisen tilanteen. Siinä mielessä raaka-aineiden kysyntä on lahjomaton ja sitä ei voi vääristellä.

Mutta kertooko raaka-aineiden hintakehitys jotain sijoittajalle ja säästäjälle hyödyllistä? Kyllä kertoo. Alla on kuparin hinta ja USA:n S&P indeksit vertailussa. Graafista voi havaita, että kuparin hintakehitys ennustaa osakekurssien arvonkehitystä. Erittäin hyödylliseksi tämän tiedon tekee se, että kuparin hinta edeltää pörssikursseja muutaman kuukauden viiveellä. Säästäjä ja sijoittaja ehtii tässä ajassa reagoida ja hyötyä informaatiosta. 

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Ulkomaiset rakensivat 1998..2007 Suomeen enemmän yritystoimintaa kuin minnekään muualle

Ulkomaiset yritykset näkivät Suomen kilpailukykyisenä paikkana tuotannolle ja taloudelliselle toiminnalle vuodesta 1996 aina vuoteen 2007 saakka. Ulkomaiset yritykset investoivat Suomeen tuona aikana pääomia ja tietotaitoa enemmän ja intensiivisemmin kuin edes Kiinaan. Maamme oli kilpailukyvyn valioluokassa ja tänne tulvi ulkomaisia yrityksiä hyödyntämään meidän osaavaa ja lojaalia työvoimaamme. 

Suorat sijoitukset ulkomailta yritystoimintaan, %/BKT (Lähde: Maailmanpankki, Google)

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Kuluttajien luottamusindikaattori on avain onnistuneiseen allokaatiosijoittamiseen

Euroalueen kuluttajien luottamus parani taas huhtikuussa. Kansalaisten kokemat kriisitunnelmat ovat hiemaan hellittäneet ja tulevaisuuteen katsotan hieman luottvaisemmin kuin vain kuukausi sitten. 

Kuluttajien luottamus ja Suomen pörssi (Lähde: Suomen pankki, Euroopan komissio)

Kuluttajien luottamuksella on vahvaa korrelaatiota ja jopa ennustearvoa pörssikursseihin. Kuluttajien luottamus ei aina ennakoi pörssikursseja, vaikka toisinaan niin onkin tapahtunut. Mutta kuluttajien luottamus seurailee vahvasti pörssikurssien kehitystä. Tästä on hyötyä säästäjälle. Kuluttajien luottamus käyttäytyy melko maltillisesti ja tasaisesti ja osakkerahastoihin on melko turvallista sijoittaa niin kauan kuin luottamus tulevaisuuteen on heikkoa, niin kuin juuri nyt näyttäisi olevan tilanne.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Wappuna heittäydymme suven iloihin ja suloihin

Vappuna alkavat suven ilot.

On aika unohtaa ikävät asiat; velat ja epäonnistumiset.

Ja myös valtakunnan hallituksen kömmähdykset, velat ja epäonnistumiset.

Ja myös Eurolandin osavaltioiden epäonnistumiset, velat ja kurja asioiden hoito.  

On taas aika keskittyä nauttimaan kesästä ja antaa itselle ja muille anteeksi kaikki tehty ja tekemättä jättäminen. 

 

   

Ullanlinnan Wappua (viime vuodelta)

Olisi mukavaa, jos aina osaisi hoitaa tärkeimpiä asioitaan, perhettään, lähimpiään, hyvin. Aina ei onnistu. Onneksi voi hajauttaa. Jos ei yksityiselemä onnistu, niin sitten voi kasvattaa omaisuutta. Voi olla edes Roope-Ankka, jos ei voi olla Aku.  Joiltakin onnistuu kaikki, mutta onneksi meille kaikille onnistuu joku.  Ja tuo joku voi olla tärkempi kuin kaikki muu maailmassa.

Säästäjälle Wapun ja Walpurin päivä on kesän alkua ehkä jopa enemmän kuin muille. Kesällä kurssit mataavat, ihmiset kiinnostuvat muista asioista kuin rahasta (niin kuin yllä olevasta kuvasta näkyy) ja talouslehtien lukijamäärät putoavat neljänneksellä. On aika heittäytyä kesän iloihin.

Hyvää Wappua

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Inflaatio ei yrityksistä huolimatta käynnisty

Kansainvälinen valuuttarahasto, IMF, on tuottanut laajan raportin inflaatioherkkyydestä. Aihe on ajankohtainen. Keskuspankkien (Euroalue, USA, Japani) rahapolitiikka on löysää, mutta inflaatio ei tahdo pysyä käynnissä, eikä valtioiden velkaantumista pystytä yrityksistä huolimatta inflatoimaan pienemmäksi.

Tuo IMF:n raportti keskittyy ilmiön perimmäiseen syyhyn. Kansalaiset ja yritykset eivät ole heränneet inflaatiomyönteisiksi. Palkat ja  kuluttajahinnat pysyvät sitkeästi stabiileina. Inflaatio-odotukset ovat matalia, eikä palkkaa herkästi pyydetä lisää. Suomi on hyvä esimerkki. Jos palkat nousevat niin kilpailukyky heikkenee ja työtömyys pahenee entisestään. Yleinen mielipide vastustaa siksi nykyään ylisuuria palkankorotuksia. 

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Holding yhtiön perustaminen on harvoin järkevää

Hallituksen kaavailemat veroratkaisut tullevat voimaan ensi vuoden vaihteessa. Upporikkaat ovat perustaneet osakevarallisuutensa parkkipaikoiksi holding yhtiöitä. Missä piilee näiden holdin yhtiöiden idea? Pystyvätkö upporikkaat kiertämään veroja?

Ohessa on karkea laskelma siitä, mitä jää käteen, kun miljoonan euron pääoma tuottaa holding yhtiön kautta ja kun sama pääoma tuottaa suoraan henkilökohtaisena omaisuutena. Pääoman tuottoprosentiksi ennen kuluja ja veroja on molemmissa tapauksessa arvioitu 6%.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Suomi on maailman ammattiyhdistysvaltaisin maa; tilanne voi muuttua (?)

Suomi on maailman ammatillisesti järjestäytynein maa selviää "Worker participation EU" ja "Nationmaster.com" kokoamista tilastosta. Muut pohjoismaat kuuluvat kanssamme samaan, korkean järjestäytymisasteen ryhmään. 

Työvoiman ammatillinen järjestäytyminen (Lähteet: Worker participation EU, Nationmaster.com, Findikaattori)

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Elämme valtiojohtoisen taloudenpidon, sosialismin voittokulkua

1900 luku oli sosialismin voittokulkua ja se jatkuu yhä. Julkisen sektorin osuus bruttkonasantuotteesta kohosi koko vuosisadan ajan lukuun ottamatta joitakin poikkeuksia kuten sotien jälkeisiä vuosia, ja Neuvostoliiton ja Kiinan valtiojohtoisten talouosjärjestelmien romahtamisia. Monissa maissa valtaosa tuotoksesta jaetaan kansalaisille valtion tai kuntien budjetin kautta, ja kuntien ja valtion palveluiden osuus työvoimasta on suurin piirtein kolmannes. 

Julkisen sektorin osuus bruttokansantuotteesta (Lähde: IMF)

Taloudellinen liberalismi on aatteena edelleen vahvasti elossa. Yli puolet tuotannosta tapahtuu edelleen markkinatalouoden ehdoilla. Mutta markkinaliberalismi on ahataalla. Valtaosa tulonsiirroista, hankinnoista ja investoinneista tehdään kunta- ja valtiosektorin ohjauksen alaisena.  

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Neuroverkko- ohjelmistoja kokeiltu pörssikurssien ennustamisessa

Neuroverkot ovat ohjelmistoja, jotka toimivat samalla tavalla kuin ihmisen ajattelu. Ne koostuvat suuresta määrästä ohjelmallisia hermosoluja, jotka toimivat aivan samalla tavalla kuin inhimilliset vastineensa. Neuroverkko-ohjelmat tavoittelevat yksinkertaisimmillaan sitä, että ohjelmisto alkaisi itse löytää lainalaisuudet, joilla input (historiadata) tuottaa toteutuneen todellisuuden.

Neuroverkko-ohjelmistoja on käytetty pörssikurssien ennustamiseen

Neuroverkkoja on monissa projekteissa yritetty käyttää pörssin kehityksen ennustamiseen. Tämä tehtävä sopii periaatteessa neuroverkolle. Ilmiö on monimutkainen, siihen vaikuttavat tekijät ovat moninaisia, mutta selkeän numerisia. Ennustettava ilmiö, pörssi-indeksin kehitys, on selkeä, mitattava ja yksiselitteinen. Teknisessä mielessä tämä on mitä otollisin haaste neuroverkoille. Lisäksi onnistunut ennuste tuottaisi merkittävää rahallista hyötyä.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Kuluttajien luottamus ennakoi kasvua ja pörssinousua

Kuluttajien luottamuksen kehitys on eräs parhaita pörssikurssien kehitystä tukevista tekijöistä. Kuluttajien luottamuksen hiipuminen vuonna 2007 edelsi pörssikurssien laskua ja myös vuoden 2009 nousu ajoittuu samaan hetkeen kuluttajien luottamusindeksin kääntymisen kanssa. Kuluttajien luottamuksen kehitys on Euroopassa vakaampaa kuin pörssikurssien ja niinpä osakesijoittajan kannattaa seurata kuluttajia. Tavallisten ihmisten näkemys tulevasta on usein osuvampaa kuin monen muun tietolähteen. 

Kuluttajien luottamus ja saksan pörssi-indeksi (Lähde: Yahoo, Suomen pankki)

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Järjestäytynyt toiminta ennakoi hyvää menestystä

Järjestäytyneisyys ja korruptoimattomuus ovat oleellisia vahvan yhteiskuntaidentiteetin syntymisessä, luovat ihmisten motivaatiota pitkäjänteiseen taloudelliseen toimintaan, ja synnyttävät keskinäisen luottamuspääoman. Sama koskee myös yrityksiä ja yhteisöjä.

Sijoittajan on vaikea seurata sitä, kuinka reilua toiminta on yritysten sisällä, ja miten yritykset tässä suhteessa poikkeavat toisistaan. Salkkuaan kansainvälisesti hajauttavalla on sen sijaan käytössään työkaluja. Transparency International järjestön ylläpitämä Corruption perception index antaa hyvää tietoa siitä, miten korruptoimaton ja järjestynyt kyseinen yhteiskunta on. Suomi sijoittuu vertailussa hyvin. Oleme kärkisijalla.

Maailman 41 vähiten korruptioitunutta maata (Lähde: Transaprency International)

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Pienten ja keskisuurten yritysten menestys on virkamieskunnan ansiota

Pienet ja keskisuuret yritykset lisääntyvät, kasvavat, palkkaavat lisää henkilöstöä ja menestyvät selviää Patentti ja rekisterihallituksen yritysten lukumäärää koskevasta tilastosta sekä Tilastokeskuksen yritysten henkilöstöä koskevasta tilastosta.

PK -yritysten (0...250 henkilöä) osuus kaikkien yritysten työvoimasta (Lähde: Findikaattori)

 

Yritysten lukumäärä (Lähde: Patentti ja Rekisterihallitus)

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Suomen puolustusvoimat tukeutuu turvallisuuspoliittisen selonteon vastaisesti Nato yhteistyöhön

Valtioneuvoston tuottama Suomen Turvallisuus ja Puolustuspolitiikka 2012 julkaisua on syytä hieman ruotia julkisuudessa. Se esittää valtionahallinnon turvallisuus ja puolustuspolitiikan päälinjat, mutta siitä puuttuu yksi asiakokonaisuus. Teollisuuspoliittinen näkökulma uupuu.

Suomi on osa EU Euroopan muodostamaa aseteollisuuskokonaisuutta

Maailmassa on muutama puolustusteknologinen ja itsenäinen ekosysteemi, jolla on uskottavat edellytykset tuottaa riittävän tasokkasta ja kattavaa puolustusteknologiaa:

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Eurokriisi on ohi ja Euroalue kiinnostaa taas sijoittajia

Eurokriisi on rahamarkkinoiden mukaan ohi ja Euro vahvistuu.

Euroalueen valtionlainojen korot putoavat

Italian ja Espanjan kymmenen vuoden valtionlainojen korkotasot ovat painuneet kohtuulliselle 4% tasolle (korkokäyrät liitteenä lopussa). Nuo korot eivät enää suuresti poikkea Suomen valtion kymmenen vuoden lainojen koroista jotka nekin hipovat 4% tasoa.

Valtiontalouksien vajeet kutistuvat

Euroalueen eteläiset valtiot ovat tasapainottaneet talouttaan ja valtiontalouksien vaje on Euroalueella tällä hetkellä 3% luokkaa bruttokansantuotteesta. Suomen valtion ja kuntien yhteinen alijäämä on EK:n mukaan 4% luokkaa ja me olemme valtiontalouden tasapainoisen hoidon suhteen jäämässä hieman jälkeen Euroalueen jämäkästä ytimestä.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Korkomarkkinat ennakoivat kahden vuoden päästä alkavaa kasvurallia

Korkomarkkinat heijastavat rahamarkkinoiden (eläkerahastot, pankit, ...) parasta ymmärrystä talouden kehityksestä. Mutta miten korkomarkkinoiden antamaa tietoa luetaan?

Korkomarkkinoiden ennustama hetkellinen korkotaso tulevina vuosina (Lähde: EKP)

Parhaan työkalun tarjoaa niin kutsuttu "instaneous forward" käyrä (yllä). Euroopan keskuspankin lakema "instaneous forward" käyrä on laskettu euroalueen AAA- reitattujen valtionlainojen koroista ja se kertoo mitä mieltä korkomarkkinat ovat hetkellisestä korkotasosta kullakin tulevaisuuden ajanhetkellä. 

Yllä olevasta (8.1.2013) instaneous forward käyrästä voimme tulkita korkomarkkionoiden uskovan, että korkotaso pysyy matalana vielä pari vuotta. Tuon parin vuoden aikana euroalueen jotkin valtiot ovat niin huonossa taloudellisessa tilanteessa ja velkaantuneita, että Euroopan keskuspankki ei nosta korkotasoa.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Vuodesta 2013 tulee osakesäästäjille hyvä (??)

Vuoden alkaessa katsotaan taapäin mennyttä vuotta ja suunnitellaan uutta alkavaa vuotta. On aika itsetutkiskelulle ja suunnan etsimiselle. Kaikki ei ole ehkä mennyt aivan toivotulla tavalla, ja tulevaisuuden voisi rakentaa jotenkin uudella menetelmällä.

Säästäminen ja sijoittaminen eivät ehkä ole kovin syvällisiä asioita, mutta säästämisessäkin me teemme arvopohjaisia valintoja. Ja joskus arvomme ovat vieneet meitä väärille urille ja joudumme vuodenvaihteen kaltaisina hiljaisina hetkinä arvioimaan uudelleen sitä mikä meille on tärkeää, ja millä tavalla me haluamme jatkossa käyttäytyä.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

IMF pelkää USA:n joutumista velkojansa, Kiinan, pinteeseen

Keskuspankin kansainväliset reservit koostuvat muiden maiden velkakirjoista, valuutoista ja kultavarannoista. Näitä reservejä hyödynnetään tasaamaan valuutan arvoa tilanteissa, joissa viennissä ja tuonnissa on kausivaihteluita. Vakaa valuutta luo talouselämälle paremmat toimintaedellytykset.

Dollarin osuus reservivaluuttana on sen merkityksen hienoisesta rapautumisesta huolimatta edelleen kolmasosa kaikista reservitalletuksista. Euron osuus on kasvanut hiljalleen noin 25% suuruiseksi, joka muutos heijastelee keskuspankkien keskuudessa vallitsevaa luottamusta Euroon.

Keskuspankkien reservit miljoonina dollareina (Tietojen lähde: World bank, IMF)

Sivut

Tilaa syöte RSS - Käyttäjän Kai Nyman blogi