Käyttäjän Kai Nyman blogi

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Tasapuolinen verotus saa jalansijaa Euroopassa

Tasapuolinen verotus eli tasavero on Viron lahja Euroopalle. Tasapuolinen verotus otettiin 1994 Virossa rohkeasti käyttöön ensimmäisenä Euroopassa ja moni maa on tämän jälkeen seurannut esimerkkiä (kartta ohessa).

Tapapuolinen verotus tarkoittaa sitä, että samasta työstä on henkilöstä riippumatta, kaikissa tilanteissa, sama tuloveroprosentti. Ajatus tasapuolisesta verotuksesta on uusi ja tuore. Monet Euroopan kansanedustuslaitokset ovat pitäneet parempana, että ahkeria ja yrittelijäitä rankaistaan muita suuremmilla veroprosenteilla. 

Laajennettuna tasapuolinen verotus tarkoittaisi sitä, että kaikkia tuloja, myös pääomatuloja, verotetaan samalla tuloveroprosentilla. Jos tuloveroprosentti olisi esimerkiksi 45% niin tällöin yritysveroprosentti+pääomatuloveroprosentti olisi yhteensä myös 45%. Muutos nykyiseen veroprosenttiin ei olisi suuri, mutta johtaisi pääomatulojen tasapuolisempaan verotukseen.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Valtionvarainministeriö haluaisi eduskunnalta elintasoa parantavia toimenpiteitä

Valtionvarainministeriön virkamiesten raportti "Talouskasvun edellytykset tulevaisuudessa" osoittaa, että olemme jääneet taloudellisesti jälkeen länsi-Euroopasta ja Pohjoismaista. Saimme vuosina 2015-2019 hieman pienennettyä kuilua, mutta hyvä kehitys on nyt hiipunut, eikä henkeä kohti laskettu BKT ole vielä päässyt finanssikriisiä edeltäneelle vuoden 2007 tasolle. Olemme pieni, heikosti maailmantalouteen integroitunut näivettyvä maa. Viennin suhde BKT:een on samaa tasoa kuin Kreikalla ja Portugalilla. Meitä vaivaa alhainen työllisyys, kehno tuottavuuden kasvu ja tuotannollisten investointien puute.

Työn tuottavuuden kasvu tulee jatkossakin laahaamaan. Työllisyysaste on vertailumaita merkittävästi alhaisempi ja investoinnit junnaavat matalalla. Tulevaisuudessakaan ei ole odotettavissa nopeaa kasvua, ellei taloutta uudisteta määrätietoisin toimin.

Raportista nousee runsaasti lääkeitä, joista toimivien työmarkkinoiden luominen on selvästi päälimmäisenä:

 1. Yritysten ja toimipaikkojen välisten työmarkkinoiden luominen (= yrityskohtaiset työehtosopimukset)
 2. Muut toimet:  Perhevapaiden lyhentäminen, poistamalla mahdollisuuksia ennenaikaiseen eläköitymiseen, oppisopimusjärjestelmän uudistus, T&K toimintaan suunnatut yritystuet (?),.......

Minusta raportti on erittäin hyvä ja se on onnistunut, jos se johtaa tärkeimpään tavoitteeseensa, työmarkkinoiden luomiseen. VM:n osastopäälikkö Mikko Spolander esitteli tiedotustilaisuudessa raportin sisällön ylittäviä tuoreita ajatuksia, joista alla tärkeimpiä.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Elvytys heikentää yhteiskuntakiertoa

Yhteiskuntakierto tarkoittaa prosessia, jossa työllä, osaamisella ja sinnikkyydellä saavutetaan parempi taloudellinen asema.  Tämä kierto on yhteiskunnan kehittymisen polttoaine ja yksilötason motivaattori.  Elvytys heittää hiekkaa tuon moottorin rattaisiin:

 • Keskuspankkielvytys laskee korkotasoa. Tuottoon nähden kalliskin sijoitus (esim kuvan linna) kelpaa kun rahalle ei tarvitse maksaa korkoa.  Tämä johtaa kiinteän ja heikosti tuottavan omaisuuden arvostuksen kasvuun. Nuorille sukupolville tulee yhä vaikeammaksi koota merkittävää omaisuutta työllä tai yrittämällä. Pörssiosakkeet, tontit ja asunnot maksavat paljon eikä niitä ole helppo työllään ansaita. 
 • Julkinen sektori ei jaa elvytysrahaa niille jotka pärjäävät, vaan niille jotka eivät pärjää. Ahkeruutta rankaistaan julkisen sektorin toimesta sitä kovemmin (suuremmilla veroilla) mitä ahkerampi ihminen on. Tämä heikentää yrittelijäiden ja ahkerien mahdollisuutta menestyä suhteessa niihin jotka tavalla tai toisella elävät julkisen elvytysrahan varassa.

Muun muassa nämä kaksi tekijää vaikuttavat siihen että elvytyksen seurauksena yhteiskuntakierto heikkenee. Mutta onko tällä väliä? Sijoittajan kannalta yhteikuntakierron heikkeneminen voi olla lyhyellä tähtäimellä ja itsekkäästi ajatellen hyväksi. Sijoittajan omaisuuden euromääräinen arvo kasvaa eivätkä pyrkyrit pääse syrjäyttämään vanhaa rahaa. Työllä ja yritttämisellä on yhä vaikeampi päästä sijoittajaksi ja omistajaksi. Olemassa olevien sijoittajien asema sinetöityy.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Alkoholille on olemassa terveellisempi, cannabis pohjainen vaihtoehto

Alkoholista haetaan lohtua kun on vaikeaa. Sillä lievitetään ahdistusta ja pitkäaikaissairausten vaivoja, siitä haetaan lohdutusta syrjäytymiseen, köyhyyteen, huonoihin perheoloihin ja asunnottomuuteen. (EVA:n kuva oikealla viittaa tämän yhteyden olemassaoloon)

Alkoholi on kuitenkin huono lääke. Sillä on vakavia pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Yhteiskunnan pitäisi hyväksyä jokin korvaava, hieman terveellisempi nautintoaine. Vaihtoehtoja on tarjolla: Cannabiksesta voi valmistaa teetä. Boliviassa tarjoillaan kahviloissa koka- pensaan lehdistä valmistettua teetä. Isoäitini käytti unikon siemeniä mausteena ja lisäaineena.

Lääketiede tuntee monia teen, kahvin tai alkoholin tapaan nautittavia rauhoittavia ja mielyttäviä juomia.  Alkoholille pitäisi hyväksyä terveellisempi ja miedompi korvaava vaihtoehto ja luultavasti Cannabiksesta valmistettu juoma olisi helpoin valinta.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Sijoitusvuosi 2021 alkaa iloisissa merkeissä

Suomalainen pörssivuosi 2020 sisälsi vauhdikasta menoa ja hurjia käänteitä. Alkuvuoden 10% pörssinousun jälkeen kurssit romahtivat koronan takia 40% noustakseen taas vuoden lopussa elvytyspakettien siivittämänä 11% plussalle. Kehityksessä oli paljon yllätyksellistä ja mahdotonta ennustaa. Parhaiten pärjäsi hyvällä onnella ja sopeutumalla nopeasti muutoksiin.

Edessä on Uusi Vuosi uusine mahdollisuuksineen. Korona kriisi on helpottamassa ja talous on palautumassa normaaliin. Matkustaminen ja kuluttaminen lähtevät käyntiin ja yritykset paikkailevat menetyksiään nostamalla hintoja. Kansalaisten tileille on jäänyt rahaa ja iloisen kulutusjuhlan tekijät ovat koossa. Näillä nuoteilla päästään varmaan mukavasti kesään ja vielä syksyynkin saakka.

Arvelen, että loppusyksy tuo myrskyn merkkejä. Elvytysrahaa ei enää pumpata talouteen ja monet helpon rahan turvin eläneet joutuvat kiipeliin. Tulosta pitäisi saada tuottamalla lisäarvoa ja tämä ei kaikilta onnistu. Konkurssien määrä putosi vuoden 2020 aikana ennätysalas. Kaikki pärjäsivät kun rahaa oli yllin kyllin jaossa riippumatta siitä pystyikö tekemään lisäarvoa vaiko ei. Talouselämän dynamiikka pysähtyi. Tilanne muuttuu Euroopassa toivottavasti loppuvuodesta 2021 ja konkurssiaalto pyyhkäisee yli maanosan. Seurauksena on luottotappioita pankeille, työpaikkojen menetyksiä ja kenties jopa pörssikurssien laskua, mutta loppujen lopuksi muutos on hyvästä. Tuhkasta syntyy uusi entistä kauniimpi fenix lintu (kuva oikealla).

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Jouluna on hyvä reflektoida menneen vuoden onnistumisia ja epäonnistumisia

Jouluna päivä alkaa pidetä ja käännymme kohti Uutta Vuotta ja valoa. Silloin on aika katsoa mennyttä, reflektoida omia onnistumisia ja epäonnistumisia ja myös muistella maailmalla tapahtuneita. Menneen muistelu, reflektointi toimii kaiken henkilökohtaisen kehittymisen taustavoimana.

Maailmalla tapahtuneista on helppo pomia yksi asia yli muiden, Corona virus. Se on vaikuttanut kaikkien elämään ja ollut yhteinen nimittäjä lähes kaikille tärkeille asioille. Se on heiluttanut pörssikursseja, ajanut yrityksiä ahdinkoon ja auttanut toisia menestykseen ja toiminut sosiaalisten muutosprosessien käynnistävänä tekijänä.

Sijoittamalla ja/tai yritystoiminnalla pyrimme tuottamaan lisäarvoa ja iloa yhteiskunnalle ja kanssaihmisille.  Tehtävämme on ohjata menneiden sukupolvien kokoamaa pääomaa niiden ihmisten haltuun, jotka pystyvät parhaiten rakentamaan yhteiskuntaa ja tuottamaan lisäarvoa ja iloa lähimmilleen. Haltuumme uskotut voimavarat kutistuvat, jos epäonnistumme tehtävässämme ja kasvavat jos onnistumme. Rahallinen voitto on hyvien töidemme mitta - tämä on hyvä muistaa nyt Jouluna kun reflektoimme mennyttä vuotta ja sitä hyvää jota olemme kenties vuoden aikana pystyneet saamaan aikaan.

Rahan ohella on muita tärkeämpiä hyvyyden mittoja. Läheisyys, lapset, ystävät ja hyvä mieli ovat asioita jotka ovat kaikkein tärkeämpiä asioita sekä meille että läheisillemme. Työtämme on lisäarvon tuottaminen kanssaihmisille, mutta se on vain välttämättömyys, jotta muut arvokkaammat asiat voivat kukoistaa. Läheisyys ja myötäeläminen ovat kuitenkin loppujen lopuksi ne tärkeimmät asiat, joiden takia me ponnistelemme ja yritämme.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Valtionvarainministeriön työryhmä epäonnistui oleellisen havaitsemisessa

Valtionvarainministeriön työryhmä Markku Stenborg, Janne Huovari, Ilkka Kiema ja Mika Maliranta tuo raportissaan  "Tuottavuus ja kilpailukyky Suomessa" selvästi esille sen, kuinka Suomi on vuoden 2007 jälkeen pudonnut tuottavuus ja elintasokehityksestä maailman huonoimpien joukkoon. Tänne ei tule suoria investointeja ja taloudellinen kehitys on kilpailijamaihin nähden pysähtyneisyyden tilassa.

Työryhmä hyvin perustellusti havaitsee että Suomi on klassisen kasvuteorian mittareilla maailman kilpailukykyisimpiä maita:

 • investointimme tutkimukseen ja kehitykseen ovat hyvällä kansainvälisellä tasolla
 • pääoman saatavuus kaikkiin vähänkään järkevältä kuulostaviin kasvuhankkeisiin on hyvää, rahaa suorastaan tyrkytetään
 • kolulustasomme on kansainvälisesti riittävän korkealaatuista ja yliopistoissamme on pätevät tutkijat ja professorit
 • yhteiskuntamme operatiivisen tason korruptio on matalaa, julkiset instituutiomme toimivat vastuullisesti ja laadukkaasti, infrastruktuuri on kunnossa, yritysten perustaminen on helppoa ja yhteiskunnan tukea on tarjolla runsain mitoin verrattuna moniin kilpailijamaihin

Valtionvarainministeriön työryhmä epäonnistui oleellisen havaitsemisessa

Missä syy heikkoon tilanteeseemme?  Työryhmä unohtaa behavioralistisessa kasvuteoriassa viime vuosina tehdyt havainnot. Tarkasteluun olisi kannattanut ottaa ihmisen toimintaympäristö. Jos ihminen ei voi koulutuksella, työllä ja yrittämällä saavuttaa, niin ihminen heittäytyy mukavuudenhaluiseksi. Jos tasa-arvo tarkoittaa sitä että ahkeria ja yrittäviä ja muille työtä järjestäviä rangaistaan korotetuilla verosanktioilla niin vähitellen kansa oppii. Ei kannata yrittää, ottaa riskiä tai tehdä ahkerasti työtä. Yhteiskunnasta löytyy jostain valtion kustantama vihreä oksa (esim työttömyys) joka antaa riittävän rikkaan elämän. Enempää ei kannata ponnistella. Valtio vie kuitenkin vahvemman oikeudella kaiken perustoimeentulon ylittävän rahan ja menestyksen tuoman vaikutusvallan.

Oliko työryhmän epäonnistuminen merkki vakavasta osaamisen puutteesta? Ei todellakaan! Itse asiassa työryhmä varsin ansiokkaasti tuo esille ettei ymmärrä miksi kilpailukykymme on todellisuudessa maailman heikoimpia. Ihmettelyssä on suuren viisauden alku. Jos osaa ihmetellä sitä, miksi ei ymmärrä, niin on jo ymmärtänyt yli puolet asiasta.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Hyvää Itsenäisyyspäivää

Itsenäisyys ja onnellisuus syntyvät luottamuksesta siihen, että elämä on omassa hallinnassa. Itsenäiset kunnioittavat myös toisten oikeutta yksilöllisyyteen. Itsenäisyys onkin yksilötason individualismin eräs näkökulma.

Eduskuntamme viettää tänään itsenäisyytensä, suvereeniutensa vuosipäivää. Eduskuntamme edustaa niitä sääntöjä, joita tässä maassa noudatetaan ja joiden puitteissa elämme ja yritämme menestyä. Nämä säännöt muodostavat sosiaalisen yhteiselämämme perustan ja niiden puitteissa ja ohjaamina syntyvät ihmisten väliset suhteet, kommunikointitavat ja toiminta, jota me yhteiseksi suomalaiseksi kulttuuriksemme kutsumme.

Olemmeko kaikin tavoin ylpeitä omasta Suomestamme? Sama kysymys on hyvä esittää yksilötasolla. Olemmeko kaikin tavoin ylpeitä itsestämme? Tärkeää ei ehkä ole ylpeys vaan hyväksyntä. Itseemme hyväksyntä ohjaa tielle, jossa opimme ymmärrämme itseämme. Saavutamme tietoa sitä mitä me olemme ja miksi olemme sellaisia kuin olemme. Tuon ymmärryksen kautta voimme löytää itsellemme sopivimman paikan yhteisössämme. Pystymme silloin parhaiten seisomaan läheistemme tukena tällä elämän taipaleelle.

Samalla tavoin meidän on hyvä oppia ymmärtämään myös yhteiskuntaamme ja Suomeamme. Hyväksymällä Suomemme saavutamme mahdollisuuden ymmärtää sen toimintaa ja rakenteita. Ja silloin myös Suomellemme syntyy mahdollisuus kasvaa ja kehittyä. Silloin Suomella on pitkä ja onnellinen tulevaisuus.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Matalat korot ja valtioiden kasvava velkaantuminen ovat tulleet jäädäkseen

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn kertoi meille sijoittajille viime viikolla, että korot tulevat pysymään erittäin matalalla viellä vuosia. Sijoittajan on kuitenkin hyvä tietää mitkä tekijät ovat johtaneet matalien korkojen aikakauteen.

Monia tutkimuksia (alla muutamia) läpikäymällä selvisi, että yksi syy on ylitse muiden: väestön ikääntyminen ja siihen liittyvä väestönkasvun pysähtyminen.  Väestön ikääntyminen vaikuttaa monilla mekanismeilla:

 1. Vanheneva väestö kuluttaa vähemmän ja säästää enemmän.  Kulutus ei kasva, tuotantokoneistoa jää vajaakäytölle ja hinnat laskevat.
 2. Vanhempien ihmisten kulutustottumukset kehittyvät hitaasti. He kuluttavat sitä mitä ovat tottuneet kuluttamaan. Näitä tuotteita varten synnytettiin tuotantokapasiteetti heidän nuoruudessan ja se riittää yhä vielä. Uutta ei tarvita eikä yhteiskunta kehity. 
 3. Tuotantokoneiston kehittäminen hidastuu ja tuottavuuskasvu pysähtyy ja kiinnostus investointeihin laskee. Palkankorotuksista pidättäydytään kun tuottavuuskaan ei kasva. 

Pitkittynyt alhaisten korkojen aika aiheuttaa kerrannaisongelmia. Sekä valtiot että yksityiset suuntaavat investointeja heikosti tuottaviin, varmoihin kohteisiin. Pienempikin tuottavuus riittää alhaisten korkojen aikana. Tämä hidastaa tuottavuuden kasvua edelleen.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Valtio ja työmarkkinajärjestöt hallitsevat Suomen pörssiyrityksiä

Oheiseen taulukkoon on koottu vallankäyttäjät suurimmissa suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Kaksi on ylitse muiden: Suomen Valtio ja työeläkeyhtiöiden kautta yhtiöitä ohjaavat työmarkkinajärjestöt (työeläkeyhtiöt on lailla ohjattu työmarkkinajärjestöjen haltuun).

Tällä järjestelyllä on varmistettu, että työntekijöiden ja poliittisten liikkeiden edustamat yhteiskunnalliset arvopäämäärät näkyvät yritysten johtamisessa. Muissa maissa käytetään pääsääntöisesti kapitalistisempaa järjestelmää, jossa yritysten omistajaohjaus suuntautuu meitä suuremmassa määrin yrityksen (ja henkilöomistajien) rahallisten etujen ajamiseen.

Miten valtaa käytetään? Valtaa käytetään lähinnä yritysten nimitysvaliokuntien kautta. Nimitysvaliokunnat suosittelevat hallituksiin henkilöitä ja ehdottavat palkitsemisjärjestelmiä. Ihmisiä huippuvirkoihin valitsevat ovat valtapyramidin huipulla. Heidän edesottamuksiaan kuunnellaan ja heidän lähelle pyritään. 

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Luonnon monimuotoisuus, biodiversiteetti, lisääntyy nopeasti

Suomen Ympäristökeskus kartoittaa luonnon monimuotoisuuden tilaa Suomessa. Asiallista Suomen luontoa koskevaa tutkimustietoa ei kuitenkaan ole syntynyt siinä määrin että voisimme luoda kokonaiskuvan. Olemme maalikkojen tekemien havaintojen varassa. Näiden perusteella Suomen luontoympäristön moninaisuus paranee tällä hetkellä nopeasti ja kestävästi.

Uusia elänlajeja tulee Suomeen nopeasti ja olemassa olevat voivat paremmin

Monet elänlajit olivat 1950- ja 1960 lukuun mennessä kuolleet sukupuuttoon laajoilta alueilta Suomessa. Ja nämä lajit kuten Hirvi, Metsäpeura, Saukko, Majava, Laulujoutsen, Merikotka, Merihanhi, Metsäkauris, Susi, Ahma, Karhu, Harmaahylje, Rusakko, Maakotka ja Ilves ovat nyt palanneet monille alueille.  Uusia lajeja kuten Supikoira, Piisami, Harmaahaikara, Kattohaikara, Kyhmyjoutsen, Minkki, Villisika, Kani, Merimetso, Valkoposkihanhi, Kanadanhanhi ja viimeisenä KultaShakaali on saapunut maahamme ja luonut tänne itselleen kodin. 

Ekosysteemimme ovat moninaisempia ja terveempiä

Järvi ja merialueet ovat puhdistuneet. Ilman mukana tulee yhä vähemmän typpi- ja rikki- laskeutumia ja myös metsäluonto voi tämän seurauksena paremmin. Sellaiset herkät puhtauden indikaattorit kuten naava ovat palaamassa etelä-Suomen metisiin.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Harmaa talous on Suomessa pientä, noin 0,3....2%

Suomen Pankin / Kari Takala selvitys harmaasta taloudesta antaa kattavan yleiskuvan.

Tyypillisintä harmaata taloutta on toiminta, jossa yritys (tai yksityishenkilö) tekee lisäarvoa yhteiskunnalle, mutta ottaa osan maksuista ilman kuittia ja maksaa myös työntekijöille korvauksia ohi kirjanpidon. Yhteiskunnalta jää saamatta veroluonteiset maksut. Lisäksi alan kilpailu vääristyy kun jotkin toimijat pystyvät muita edullisempaan kulurakenteeseen.

Houkutus harmaaseen toimintaan on suurta. Yritys maksaa työntekijälle 1200€/kk kuititta ja olettaa että työntekijä lisää tulojaan nostamalla työttömän peruspäivärahan ja asumistuen. Työnantajan ei tarvitse maksaa eläkevakuutusmaksuja eikä muitakaan sivukuluja. Yritys säästää palkkakuluissa suurin piirtein 70% ja työntekijäkin on tyytyväinen saadessaan tuottavaa työtä.

Suomen Pankin selvityksen mukaan harmaa talous on Suomessa pientä ja on edelleen pienentymässä. Riippuen siitä miten arvointia tehdään saadaan harmaan talouden osuudeksi palkkasummasta ja/tai bruttokansantuotteesta noin 0,3....2 %.

Kansalaispalkka kitkisi tehokkaasti harmaata taloutta. Työnantaja voisi maksaa pienempää lisäarvoa tuottaville työntekijöille pienempää palkkaa ilman että nämä menettävät heti työttömyysetuutensa ja elämisen edellytykset. Hieman verkkaisemmin työskenteleväkin löytäisi töitä ja voisivat rakentaa elämäänsä ja saada työntekijänä arvostusta ilman, että työtä tarvitsee tehdä harmaasti. Ei olisi niin polttavaa yhteiskunnallista tarvetta harmaaseen talouteen kuin nyt. 

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Dollarin inflaatio romahduttaisi sen aseman maailmankaupan välineenä

USA dollarista tuli maailman johtava varantovaluutta ja maailmankaupan vaihdon väline kun se syrjäytti Englannin punnan 1920 ja 1930 luvuilla. Sen jälkeen ei ole tullut suuria muutoksia, mailmankauppaa tehdään dollareissa, hinnoitellaan dollareissa ja varantovaluuttana pidetään dollareita.

Miksi keskuspankit pitävät valuuttavarantoa?  Valuuttavarantoa pidetään, jotta kriisin sattuessa voidaan rahoittaa tuontia ja selviytyä tilanteesta. Yleensä varanto on noin 3kk tuonnin arvo mutta voi olla suurempikin. Varannon avulla tasoitetaan valuuttojen välisiä hintaheilahteluita ja puskuroidaan valuutan arvoa yksittäisistä suurista kaupoista aiheutuvia valuutan kysyntäpiikkejä vastaan.

Tuleeko dollari säilyttämään asemansa? Riippuu USA:n politiikasta. Jos kaikki voivat luottaa siihen, että USA:n dollari on vakaa ja sillä voidaan käydä kauppaa kriisinkin sattuessa, niin dollari säilyttää asemansa. Onhan kaikkien kannalta parasta, että maailmassa on vain yksi vakaa ja luotettava vaihdon väline, olkoon sitten vaikka dollari. Helpottaa elämää kun suuret, mantereiden välistä kauppaa käyvät yritykset voivat pitää dollaritiliä ja käydä dollareilla kauppaa. Silloin myös keskuspankit voivat pitää dollareita varantona luottaen siihen että kriisissäkin tuotteita saa dollareilla. Yhteinen valuutta helpottaa elämää. 

Muutoksen mahdollisuus on kuitenkin olemassa. Voiko esimerkiksi Kiina luottaa siihen että USA ei paina dollareita esimerkiksi elvyttääkseen talouttaan enempää kuin on kohtuullista. Samalla kun USA painaa rahaa ja jakelee sitä kansalaisilleen helikopteirirahana, alenee niiden dollarivarantojen arvo, jotka ovat Kiinan keskuspankissa. USA:n mahdollinen holtiton finanssipolitiikka ja käynnistyvä inflaatio olisivat dollarin loppu varantovaluuttana. USA:lla on vastuu maailmankaupan vaihdon välineen, dollarin, huollosta ja se menettää asemansa, jos se hoitaa vastuunsa huonosti.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Suomessa on maailman pienimmät tuloerot

Suomalaisten tuloerot kuuluvat maailman pienimpiin (maailmanpankin/google data kuva oikealla). Tuloeromme ovat muutaman viime vuoden aikana nousseet,  mutta ovat edelleen pieniä.

EU maiden tuloerot ovat lähentyneet toisiaan ja EU näyttäytyy tässä suhteessa yhtenäiseltä.

Suurimmat tuloerot löytyvät tällä hetkellä Latinalaisesta Ameriikasta ja Afrikasta. Selvää korrelaatiota esimerkiksi demokratiaan ei ole. Suuret tuloerot löytyvät demokraattisista Latinalaisen Amerikan maista ja toisaalta pienimmät tuloerot löytyvät demokraattisista Euroopan maista.

Talouskasvun ja tuloerojen välillä ei ole siinäkään suoraa korrelaatiota. Ääripäät, Eurooppa ja Latinalainen Amerikka, kasvavat heikosti ja paras taloudellinen kasvu tuntuu löytyvän siltä väliltä.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Suomalaiset, Kiinalaiset ja pohjoismaalaiset luottavat kanssaihmisiin

World Values Survey (WVS) tutkii ja vertailee ihmisille tärkeiden asioiden ja arvojen kehittymistä eri maissa. 

Arvot muuttuvat hitaasti ja maat pysyvät vuosikymmenestä toiseen lähellä viiteryhmäänsä. Suomalaisille tärkeitä arvoja ovat itsensä ilmaisu ja rationaalinen ajattelu.  Sijoittumme lähelle Hollantia, Saksaa, Ranskaa ja Pohjoismaita. Baltian maat ovat meistä etäällä kun kysytään itsensä ilmaisun tärkeyttä. Baltian maat ovat suuntautuneet enemmän jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen.

Ihmisten välinen keskinäinen luottamus on eräs tärkeimmistä tulevaa menestystä kuvaavista tekijöistä. Kansalaisten välisen keskinäisen luottamuksen suhteen olemme kärkimaita yhdessä Kiinan ja pohjoismaiden kanssa. Yhteistä kehittämistä voi rakentaa vain keskinäiselle luottamukselle ja siksi tässä kysymyksessä pärjääminen on ilahduttavaa ja lupaavaa.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Kansan ja työläisten etu on valtaeliitin etujen kanssa ristiriidassa

Eduskunta rankaisee yrittämistä, työn tekemistä ottamalla ensin 24% arvonlisäveron ja sitten 24,1% eläkevekuutusmaksun ja sitten työntekijän ja työnantajan sosiaaliturvamaksut noin 10% ja jäljelle jääneestä 30% työtuloveron ja jos jotain jää jäljelle niin otetaan vielä eriliaset haittaverot ja tuoteverot. Vielä yrittäjällekin pitäisi jäädä jostain investointeihin niin, että saadaan uusia työpaikkoja. Ei ihme ettei lisäarvoa tuottavia työpaikkoja synny. 

Miksi ei veroja alenneta, niin että työläisille ja yrttäjille jäisi edes vähän rahaa investointeihin ja työn palkaksi? Tässä muutamia vastauksia:

 1. Eduskunnan arvopäämäärien kannalta on tärkeää, että mahdollisimman suuri osa lisäarvosta ohjataan kulkemaan julkisen sektorin (eduskunnan) kautta. Voidaan jakaa tukia ja kansa tulee tukien avulla riippuvaiseksi poliitikoista ja puolueista. Kansa äänestää sitä, joka jakaa rahaa.
 2. Verotaakan laskeminen toisi lisäarvoa tuottavia työpaikkoja. Mutta valtiovarainministeriön mukaan kansan vaurauden lisääminen olisi kallis tapa tehdä uusia työpaikkoja. Tähän on hyvä syy. Valtiovarainministeriön kannalta kallis tarkoittaa sitä, että valtion budjetti pienenee. Verojen vähentäminen pienentää budjettiia ja tämä on valtionvarainministeriön kielenkäytössä synonyymi kalliille. Verojen vähentäminen on valtionvarainministeriön mielestä kallista, vaikka kansan elintaso siitä paranisi.
 3. On olemassa illuusio siitä, että virkamies on tehokas uusien työpaikkojen suunnittelija. Luullaan että saavutetaan suurempi tuottavuus, kun virkamiehet suunnittelevat taloutta ja kohdennetusti ohjaavat rahoja julkisiin ja yksityisiin kohteisiin. Meistä on tullut virkamiesten ohjaama suunnitelmatalous. 

On olemassa vastakkainasettelu. Kansan ja työläisten etu on tällä hetkellä monessa asiassa vastakkainen poliittisen koneiston edun kanssa.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Setelistön leikkaus on mielenkiintoinen osa taloushistoriaamme

Vuonna 1946 Suomessa suoritettu setelien leikkaus oli toimenpide, jolla setelistön määrää vähennettiin ja samalla otettiin valtiolle pakkolainaa. Operaatio oli traumaattinen.  Kansalaiset joutuivat konkreettisesti leikkaamaan säästämänsä suuret setelit kahteen osaan - toinen puoli kelpasi puolesta arvostaan ja toisella puolella sai merkitä valtion lainaa. Jälkeenpäin operaatio kuulostaa koomiselta ja se epäonnistui. Nyt tätä opettavaista tarinaa on hyvä muistella kun asiasta on ilmestynyt uusi tuore Antti Heinosen kirja: " Hallitus kansan kukkarolla ".  

Setelien leikkauksella oli hyviä tarkoitusperiä: 

 • pyrittiin hillitsemään inflaatiota alentamalla rahan määrää
 • pahasti sodan velkaannuttamalle valtiolle saatiin markkamääräistä halpakorkoista (2%) lainaa, jonka arvoa voitiin omin toimin inflatoida pois
 • pyrittiin hillitsemään harmaata taloutta tuomalla kaikki raha päivänvaloon

Suunnitelmaa käsiteltiin syksyn 1945 aikana eduskunnassa ja kaikki, jotka seurasivat lehdistöä, tiesivät operaatiosta ja tallettivat vuodenvaihteen ajaksi käteiset pankkiin (pankkitalletukset säilyttivät arvonsa). Suomen perukoilla ei ollut vielä pankkeja eikä köyhimmällä kansanosalla (150'000 kansalaista) ollut pankkitiliä. Kävi niin, että vain tämä huonoimmassa asemassa oleva, köyhin kansanosa joutui operaation maksumieheksi.  Katkeruus silloista Stalinin ja voittaneiden valtioiden valvontakomission mieliksi koottua vasemmistohallitusta (SKDL, SDP,  ML (maalaisliitto), Ed, RKP) ja eduskuntaa kohtaan kasvoi köyhän kansan keskuudessa.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Tommi Taavilan kirja "Odds Favor the Prepared Mind" oli mielyttävä lukukokemus

Piksu toimittajan, Tommi Taavila, kirja "Odds Favor the Prepared Mind" tarjosi mielyttävän, uudenlaisen lukukokemuksen.

Kirja kertoo hyödyllisistä ajattelun -malleista ja -työkaluista, joita käytämme jokapäiväisen elämämme tilanteissa. Se kuvailee ja kertoo parhaita ja yleiskäyttöisimpiä ajattelun mallejeja ja antaa meille ohjeita siitä miten selviämme niissäkin tilanteissa, joissa oma mielemme tekee meille kepposen ja harhauttaa meitä vähemmän rationaalisiin päättelyihin. Kirjan kuvaamat mallit ovat varsin osuvasti poimittuja ja niiden avulla pärjää monenlaisissa tilanteissa. 

Kirja paranee loppua kohden kun kirjailija pääsee omimpaan osa-alueeseensa, siihen miten ajattelun mallit linkittyvät inhimilliseen elämään ja elämänhallintaan. Tommi Taavilan inhimillnen, hyväksyvä ja ymmärtävä suhtautuminen elämään pääsee tässä osassa kirjaa oikeuksiinsa. Tuossa suhtautumistavassa on paljon ihailtavaa ja opittavaa meille kaikille. Se tekee elämisestä elämisen arvoista.  

Kirja saatavilla: Amazon.com

 

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Finnvera on Suomen suurin yritysrahoittaja (=pankki ?)

Finnvera kilpailee pankkien kanssa yrityslainamarkkinoilla. Sitä ei kutsuta pankiksi vaan erityisrahoittajaksi. Mutta sen ydinliiketoiminta on pankkien kanssa päälekkäistä. Se arvioi yritysten ja projektien luottokelpoisuutta ja myöntää tämän perusteella takauksia tai lainoja.

Finnveralla on turvanaan sitä suosiva erityislainsäädäntö ja se voi hyödyntää toiminnassaan valtion luottoluokitusta, joka takaa sille edullisen, valtionlainojen kanssa samanhintaisen, rahoituksen. Nämä ovat selviä kilpailuetuja joiden turvin Finnvera on pystynyt kasvamaan yrityslainamarkkinoidemme suurimmaksi toimijaksi ohi OP- ryhmän. Finnveran vastuut ovat 30 Mrd€ luokkaa kun taas pahimman kilpailijan, OP- ryhmän, yrityslainavastuut ovat 22 Mrd€ suuruusluokkaa.

Finnveran riskienhallinta on toiminut hyvinä aikoina, mutta epäonnistui alkuvuonna. Se teki alkuvuoden aikana lähes puolen miljardin euron (423 M€) tappion joka tarkoittaa 7% osuutta vastuista. Tuskin juuri mikään muu pankin kaltainen rahoittaja Euroopassa on päätynyt yhtä huonoon tulokseen. Syynä pankkien parempaan menestykseen on vastuullisuus. Euroopan keskuspankki valvoo pankkien luotontantoa ja riskienhallintaa. Finnvera on Suomen valtion vastuulla ja sillä on ollut mahdollisuus ottaa muita suurempia riskejä. Finvera on ollut keino siirtää vientiyritysten, kasvuyritysten ja alkavien yritysten vastuita ja riskien aiheuttamia kuluja valtiolle. Tappiot osoittavat että tässä on onnistuttu. 

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Vaihtotase on taloudellisten valtasuhteiden muutoksen mittari

Taloudellinen valta syntyy omistuksesta tai velkasuhteesta. Muutoksia kulttuurialueiden välisissä taloudellisissa valtasuhteissa on helppo mitata. Mittari ei ole pelkästään bruttokansantuote, vaan ennen kaikkea vaihtotase. Vaihtotase mittaa ulkomaista kokonaisvelkaantumista/vaurastumista, joka on taloudellisen vallan kasvun/vähenemisen mittari. 

Suomalaisten suhteellinen taloudellinen valta oli suurimmillaan vuoden 2007 tienoissa ja on sen jälkeen laskenut. Tämä on myös hyvä asia. Vähittäinen siirtymisemme kohti tilannetta, jossa liike-elämämme on ulkomaalaisten yritysten tytäryhtiöitä, tuottaa myös positiivista. Tällä tavalla saamme ulkomaisia innovaatioita ja kansainvälistä tapaa toimia.

Keskieurooppalainen, erityisesti germaaninen, taloudellinen vaikutusvalta on kasvussa. Myös Kauko-Idän ja Venäjän taloudellinen vaikutusvalta lisääntyvät (IMF:n kuva).  Taloudellinen valta on näkymätöntä, hidasta vallankäyttöä, jossa velallinen tai omistettu taho huomaamattaan kuuntelee isäntäänsä. Omistettuun yritykseen tulee omistajan kulttuuria ja ajattelutapaa. Yritysten pääkonttorit ja kehitystoiminta ovat usein vähitellen, vuosien kuluessa, valuneet kohti omistajan kotimaata.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Pitää varautua työttömyyden merkittävään kasvuun

Piksu Media on selvittänyt eduskunnan valitseman poliittisen johdon kantaa Covid-19 kriisin aiheuttamaan massatyöttömyyden riskiin.

Keskusteumme lähtökohta oli se, että jos bruttokansantuote laskee 5%, niin yritysten liikevaihto ja tulot lakskevat myös 5%. Tällöin yritykset yleensä karsivat kulujaan tuon saman 5%, Tämä voidaan tehdä pääsääntöisesti kahdella tavalla, sopimalla työpaikkakohtaisesti palkoista (palkanalennuksista ja/tai lomautuksista) tai sitten sopeutuminen tapahtuu työttömyyttä lisäämällä. Vuoden 2009 finanssikriisiin sopeutuminen tehtiin Euroalueella työttömyyttä lisäämällä ja työttömyys nousi 7% tasolta 12 % tasolle.

Kerskustelussa kävi ilmi että:

 • Paikallisesta sopimisen sisällöstä ei ole hallituksen piirissä yhteneväistä käsitystä. (ymmärsin että asia ei tästä syystä etene)
 • Hallitus tulee keskustelemaan työmarkkinajärjestöjen kanssa kilpailukyvystä ja toivoo työmarkkinajärjestöiltä vastuullisuutta.
 • Kukaan (hallituksessa ?) ei halua hankalaa Kiky 2 keskustelua.

Pelkään että työmarkkinajärjestöt ovat kyvyttömiä käsittelemään tilannetta. Poliittinen johtomme joutui aikoinaan Kiky ja "pakkolait" ehdotuksilla pakottamaan työmarkkinajärjestöjä vastuulliseen toimintaan. Tilanne ei ole oleellisesti muuttunut. Bruttokansantuote laskee, kilpailukyky heikkenee eikä ole näkynyt mitään viitettä siitä, että työmarkkinajärjestöt olisivat pohtimassa tilanteen vaatimia muutoksia työehtosopimuksiin ja työmarkkinalainsäädäntöön.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Hjallis Harkimo on yksi harvoista terveen järjen poliitikoista

Hjallis Harkimolla on aina hyvää sanottavaa - niin on tälläkin kertaa. Ohessa Hjallis Harkimo kertoo perusasioita kilpailukyvystä, yrittäjyydestä, maan talouden hoitamisesta ja työn tuottavuudesta.

Perusasiat ovat yksinkertaisia, helposti ymmärrettäviä ja selkeitä. Miksi niin harva poliitikko on Hjallilksen tapaan järkevä? Syynä saattaa olla riippumattomuus. Kyllä muuillakin poliitikoilla on ajattelun kykyä, ei Hjallis ole tässä suhteessa poikkeus.  Mutta jos elanto ja tulevaisuus riippuvat jostakin niin tuo taloudellinen tai poliittinen riippuvuus näkyy läpi. Tekemiseen tulee silloin valheellisuuden ja tarkoitushakuisuuden sävy.  

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Korona kriisin lopputulema voi olla sama kuin finanssikriisin - massatyöttömyys

Yksikkötyökustannukset ovat EU- alueella 4% kasvussa ja työn tuottavuus on 12% laskussa. Tämä tarkoittaa sitä että yrityksillä on kuluja muttei tuloja. Mitä tästä seuraa ? Yritykset tarvitsevat kohtuullisen tulovirran jo pelkkiä korvausinvestointeja varten ja jollakin tavalla nuo kertyvät tappiot on katettava. Joko tuotteiden hinnat nousevat (= Inflaatio) tai sitten palkkakustannuksia piennetään (= deflatoorinen palkkakehitys) tai tehdään jotain muuta. 

Vuoden 2009 jälkeinen kriisi oli samantapainen, vaikka ei kansantalouden näkökulmasta aivan yhtä vakava. Silloinen kriisi lähti liikkeelle samalla tavalla kuin nyt. Yksikkötyökustannukset nousivat ja työn tuottavuus laski. Yritysten oli silloinkin korvattava menetetty vuosi tavalla tai toisella. Keskuspankit käyttivät silloinkin samaa rahanpainamislääkkettä kuin tänäkin vuonna.

Tilanne eteni vuonna 2009 seuraavasti:

 • Inflaatio ponkaisi ensin 4% tasolle. Yritykset nostivat hintoja kun kulut nousivat.
 • Sitten kulut karsittiin irtisanomalla. Kulujen karsiminen onnistui niin hyvin, että tuotteiden hintoja voitiin hetkellisesti jopa laskea (=deflaatio). Kulujen karsimista jatkettiin niin kauan että työttömyys oli noussut noin 7% tasolta aina 12 % tasolle saakka.
Käyttäjän Kai Nyman kuva

Budjetti suuntaa Suomea raskaan teollisuuden savupiippumaaksi

Matti Vanhasen budjettiehdotus jatkaa toistakymmentä vuotta jatkunutta linjaa:

 • Velkaa otetaan 7Mrd ja omaisuutta myydään. Rahat pumpataan talouteen ja niillä ylläpidetään 2 vuotisten työehtosopimuksien mukaista, tilanteeseen nähden ylisuurta palkkatasoa.
 • Bruttokansantuote supistuu. Nimellispalkat ja julkinen kulutus ovat supistuneeseen tuotantoon nähden liian suuria ja maan kustannustaso kohtuuton. Jotta vientiteollisuus pärjäisi, on raskaalle teollisuudelle tarjolla uusia verotuksellisia tukimuotoja (esim. sähköveron alennus). Tämä mahdollistaa raskaan vientiteollisuuden pärjäämisen samalla kun kotimarkkinateollisuus ja korkean jalostusarvon vienti joutuvat entistä pahempaan ahdinkoon. Suomi on yhä voittopuolisemmin Euroopan savupiippumaa. Suomalaiseen raskaaseen teollisuuteen voi sijoittaa, mutta korkeamman jalostusarvon yrityksiä kannattaa etsiä pääasiassa muualta. 
 • Oleellisia rakenteellisia muutoksia ei työllistämistoimia lukuun ottamatta tehdä. Matti Vanhasen sanoin:  "Minimoimme sopeutuksen leikkausten ja veronkorotusten kautta".  Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että merkittävimmät sopeuttavat rakennemuutokset, kuten työmarkkinoiden vapauttaminen, jäävät tekemättä. Tämäkin tukee raskasta teollisuutta. Kollektivistinen, keskusjohtoinen, holhottujen työläisjoukkojen maa on juuri sitä mitä raskas teollisuus työvoimakseen tarvitsee.  
Käyttäjän Kai Nyman kuva

Kansalaiset ovat hylkäämässä ammattiyhdistysliikettä

Varsinais-Suomessa Loimaalla toimiva YTK työttömyyskassa (ns. Loimaan kassa) on saanut tänä vuonna jo 61000 uutta jäsentä. YTK kassan jäsenmäärä hipoo nyt puolen miljoonan rajaa. Jo lähes neljäsosa työttömyyskassojen jäsenistä on YTK:ssa.

YTK:n jäseneksi liittyvät tyypillisesti työmarkkinajärjestöistä riippumattomat, itsenäiset työntekijät. YTK:n jäsenmäärän kasvu tarkoittaa käytännössä sitä, että ammattiyhdistysliikkeisiin ja niiden kassoihin kuuluvien osuus pienenee vastaavalla osuudella. Ammattiyhdistysliikkeen jäsenmäärän supistumisesta on, jos kehitys jatkuu, merkittäviä yhteiskunnallisia seurauksia:

Ammattiyhdistysten legitimiteetti yleissitovien työehtosopimusten osapuolena lakkaa. Legitimiteetti tehdä sopimuksia muiden puolesta on perustunut laajaan jäsenistöön, työntekijäjoukkojen joukkovoimaan. Kun sitä ei ole, niin voidaan kenties palata lähemmäs oikeusvaltion edellyttämää yksilön oikeutta sopia lakien puitteissa omista asioistaan.

Valtion Taloudellisen Tutkimuslaitoksen (VATT) ylijohtajana toiminut Juhana Vartiainen on kiinnittänyt huomiota siihen, että pelkkä työmarkkinajärjestöjen päätös siirtää tietynlaisen toiminnan rikosoikeuden piiriin. Tämä tarkoittaa sitä, että yleissitovuus antaa työmarkkinajärjestöille perustuslaissa eduskunnalle kuuluvaa rikosoikeudellista lainsäädäntövaltaa.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Suomella ja Venäjällä on yllättäen samankaltaisiakin talouden rakenteita

Venäjän talous kehittyi 1990- luvulla hitaasti, hitaammin kuin esimerkiksi Suomen. Sen jälkeen Suomi ja Venäjä ovat kehittyneet 20 vuotta varsin samalla tavalla. Molemmilla on erilaisuudesta huolimatta samantapaisia rakenteita. Venäjällä on Neuvostoajalta periytyviä valtiojohtoisen talouden rakenteita ja Suomella taas valtio- ja julkissektori- johtoisen hyvinvointiyhteiskunnan kollektiivisia tuotantorakenteita kuten laaja julkinen palvelutuotanto, pörssiyhtiöiden julkista omistajaohjausta, keskitetty työmarkkinasuunnittelukoneisto, ...(Piksu toimituksen huomio)

Nooa Nykäsen tuore taloushistorian väitöskirja käsittelee sitä miten Neuvostoliiton ajalta perityvät teollisuustuotannon institutionaaliset mekanismit ohjaavat nyky-Venäjän toimintaa. Saatu tieto ja löydetyt käsitteet soveltuvat tarvittaessa myös nyky- Suomen analysointiin.   

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Ruotsin markkinoille kannattaa sijoittaa sijoitusyhtiöiden kautta

Ruotsalaiset sijoitusyhtiöt muistuttavat sijoittajan kannalta rahastoja. Ne omistavat useamman yhtiön osakkeita. Omistamalla sijoitusyhtiötä saa salkkuunsa hajautusta.

Ruotsalaisten sijoitusyhtiöiden tuotto on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut parempaa kuin pörssi-indeksin ja ne ovat olleet rahastoja parempia sijoituksia.  Yhtiöiden sisäiset hallintokulut ovat pieniä, usein vain muutama kymmenesosa prosentti vuodessa. Ei ihme että ruotsalaiset sijoitusyhtiöt ovat suomalaistenkin sijoittajien suosima tapa hajauttaa Ruotsin markkinoille.

Oheisessa luettelossa on muutama suurimmista ja sosituimmista ruotsalaisista sijoitusyhtiöistä järjestettynä markkina-arvon mukaiseen järjestykseen. Kussakin sijoitusyhtiössä on, yllättävää kyllä, henkilö tai suku, jolla on merkittävimmät omistukset ja joka käyttää määräysvaltaa. Tämä suku on mainittu listassa. Sijoitusyhtiön osakkeita saa joskus halvemmalla kuin ostamalla vastaavan määrän osakkeita pörssistä. Tämä alennus on viimeisessä sarakkeessa.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Rakas ystävämme Raimo Sailas on mennyt pois

Rakas ystävämme Raimo Sailas on mennyt pois. Piksun Toto kerhossakin esiintynyt ja keskusteluamme joskus ohjannut Raimo Sailas oli meille idoli -  järjen mies, joka kaikessa kunnioitti kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen perustuvaa rationaalista ajattelua.

Suomen 80- luvun talouspolitiikkaa oli leimannut poliittisen  ja talouspoliittisen johdon huono ymmärrys rahapolitiikasta ja makrotaloudesta. Tietotaidon puute oli näkyvintä Presidentti- instituutiossa, Suomen Pankissa ja hallituksessa. Tuolloin tehdyt väärät päätökset syöksivät Suomen katastrofaaliseen lamaan. Raimo Sailas oli mies joka teki muutoksen. Hän loi Suomelle linjan, jolla maa nousi 90- luvun taloudellisesta ahdingosta.

Raimo toimi Suomen korkeimpana virkamiehenä, valtiovarainministeriön valtiosihteerinä,  noista lamavuosista alkeen aina  eläköitymiseensä vuonna 2013 saakka. Hänen johdollaan Suomen talous selvisi 90- luvun lamasta ja vuoden 2000 teknokuplasta vaurioitta ja talous jatkoi kasvuaan.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Valtion velanotto vahingoittaa noin vuoden viiveellä yhteiskuntaa

Valtion "elvyttävä" velanotto tulee tänä vuonna olemaan 8% bruttokansantuotteesta. Tällä on vaikutuksia. Velka ei tule pelkästään tulevien sukupolvien maksettavaksi. Seuraukset näkyvät heti. Ne jotka vielä tekevät työtä tai yrittävät huomaavat, että yhteiskuntaan tulvii ilmaista rahaa, jonka eduskunta ohjaa ideologisille suosikeilleen.  Tämä tarkoittaa sitä, että työn ja lisäarvon tekemisen suhteellinen etu pienenee ja pysyy pienenä. Eläähän sitä eduskunnan jakeleman ilmaisen rahan turvin mukavasti vaikkei tekisikään työtä.

Elvytystä harrastetaan myös EU- tasolla (keskustelussa on uusi 750 Mrd€ paketti). Rahaa kaadetaan sinne missä palkat ovat liian korkeita suhteessa tuotantokoneiston ja yhteiskunnan toimintakykyyn. Paraneeko yhteiskunnan toimintakyky rahaa lisäämällä? Yleensä päinvastoin.  Huonoon yhteiskuntaan ja huonolle valtioille työnnetty raha löytää yhtä huonoja käyttötarkoituksia kuin edellinenkin raha. Merkittävimpänä seurauksena on se että paikallinen palkka- ja kustannustaso nousevat entisestään ja vähäinenkin vientiteollisuus näivettyy. Tätä on EU- tason elvytys.

Jos kerran elvytys lähinnä vahingoittaa yhteiskuntaa, niin mitä sitten pitäisi tehdä? Toimiminen lähes päinvastoin toisi menestystä ja onnea:

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Rahalla voi ohjata ihmisten aktiivisuutta, mutta ei lisätä

Ihmisten aktiivisuutta ei voi lisätä korottamalla kaikkien palkkoja, eläkkeitä ja työttömyyskorvauksia. Rahalla voidaan suunnata tuota aktiivisuutta: työttömyyteen, eläköitymiseen, opiskeluun, lasten hankkimiseen tai työntekoon. Rahan määrän lisääminen ei lisää ihmisten kokonaisaktiivisuutta. Jos kaikkien palkat ja eläkkeet ovat pienempiä niin kaikki ovat yhtä onnellisia kuin nyt ja heitä on helpompi ohjata pienemmällä rahalla.

Mitä sitten valtion velkarahan pumppaaminen talouteen aikaansaa? Jos velkarahaa pumpataan valtion toimesta talouteen, niin se johtaa lähinnä siihen, että palkat nousevat.  Järkevien yritysten investoinnit suuntautuvat silloin ulkomaille - sinne missä on tolkullisempaa talouspolitiikkaa.  Niin tapahtuu Suomessa - yritykset investoivat ulkomaille.

EU-komissio on havainnut Suomen talouspoliittiset johtamisongelmat ja EU talousennusteessa Suomen ensi vuoden talouskasvu on EU-maista kaikkein hitainta (Juha Vahe:n artikkeli kannattaa lukea).

Sivut

Tilaa syöte RSS - Käyttäjän Kai Nyman blogi