Yrityksen tunnuslukujen tulkintaohje

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Yrityksen tunnuslukuja on joskus hieman vaikea lukea. Tässä on yksinkertainen ohje siitä miten kutakin lukua kannattaa tulkita.

P/E-luku  (markkina-arvo / tulos)

P/E kertoo miten monen vuoden kuluttua yrityksen tuloksella voidaan maksaa sen nykyinen markkina-arvo. P/E tulee englanninkielen sanoista "Price to Earnings ratio". Kun P/E lukema on alle 10 niin osake on yleensä edullinen ja taas 20 ylittävät P/E lukemat kertovat että yrityksen uskotaan tulevaisuudessa kasvattavan tulostaan tai liikevaihtoaan.

EV  (yritysarvo = markkina-arvo + velat)

Ammattisijoittajat käyttävät laskelmissaan markkina-arvon sijasta usein yritysarvoa (englanniksi "Enterprise Value", EV). Yritysarvoa laskettaessa markkina-arvoon lisätään yrityksen velat ja tällä tavoin saadaan luku, joka kuvaa yrityksen todellista arvostustasoa. Tämä perustuu ajatukseen, jossa yrityksestä tavallaan omistavat osuuden sekä velkojat että osakkeenomistajat. Yritysarvossa on näin mukana nämä molemmat omistusosuudet oikeassa suhteessa.

EV / EBIT  (yritysarvo / liikevoitto)

EV / EBIT on ammattisijoittajien ja yritysostajien käyttämä tunnusluku, joka sisältää paljolti saman tiedon kuin P/E, mutta antaa yleensä tarkemman kuvan yrityksen arvosta. EV / EBIT huomioi sen, että yrityksen arvoon tulee laskea mukaan myös velkojien osuus.

EBIT on lyhennelmä englannin kielen termistä "Earnings Before Interest and Taxes". Tämä on käytännössä yrityksen koko voitto ennen kuin velkojille on maksettu heidän osuutensa voitosta.

EV / EBIT tunnuslukua käytetään harvoin johtuen siitä, että se on hieman vaikeampi laskea kuin P/E.

EV / EBIT kertoo kuinka monessa vuodessa yrityksen nykyinen yritysarvo (velat ja pörssiarvo) tulee liikevoiton avulla maksetuksi. Alle 10 olevat arvot kertovat matalasta arvostustasosta ja edullisesta osakkeesta.

P/B (markkina-arvo / tasesubstanssi)

P/B-luku kertoo yrityksen arvostustasosta suhteessa sen taseessa ilmoitettuun varallisuuteen (englanniksi "Book Value"). Joillakin yrityksillä on paljon varallisuutta (puhutaan arvoyrityksistä), jolloin P/B luku on matala; joskus jopa alle 1,0. Yrityksen arvo perustuu sen kykyyn tehdä tulosta tai kasvaa kun P/B arvo on yli 3,0. Yrityksen taseessa on tällöin vähän omaisuutta joka osoittaa, että yrityksen johto on kyennyt käyttämään pääomia tehokkaasti. 

EV/B (yritysarvo / tasesubstanssi)

EV/B-luku kertoo yrityksen kokonaisarvon (yritysarvon) suhteessa taseessa ilmoitettuun varallisuuteen. Luku antaa tarkemman yrityksen tilaa kuvaavan arvon kuin P/B. Se onkin ammattisijoittajien suosima luku.

EV/B arvo saattaa joskus olla jopa alle yhden. Se kertoo siitä, että sijoittajat eivät usko yrityksen johdon kykyyn tuottaa yritykseen sijoitetulle pääomalle tulosta. Kyseessä on tällöin niin sanottu ”arvoyhtiö”. 

P/S (markkina-arvo / myynti)

P/S tarkoittaa yrityksen markkina-arvoa suhteessa sen liikevaihtoon (englanniksi "Price to Sales Ratio"). Luku antaa hyvän kuvan siitä, minkälainen potentiaali yrityksellä on tehdä voittoa. Jos yrityksen markkina-arvo on matala suhteessa liikevaihtoon (alle yksi) niin yrityksen käyttökatteen pienikin parannus voi merkittävästi nostaa osakekohtaista tulosta.

EV/S (yritysarvo / myynti)

EV/S on yritysarvo suhteessa liikevaihtoon (englanniksi "Enterprise Value to Sales Ratio"). Luku antaa paljolti samaa informaatiota kuin P/S, mutta kuvaa yleensä yrityksen todellista arvostustasoa paremmin.

 

Kommentit

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Comment: 

Artikkelin yritysarvon (EV) määritelmää on jäkikäteen korjattu.  Määritelmä oli:  EV = markkina-arvo + korolliset velat.  Määritelmää on korjattu muotoon EV = markkina-arvo + velat.

Syy korjaukseen:  Myös korottomat velat (esim. ostovelat) ovat jonkun omaisuutta ja joudutaan yrityksestä jollekin maksamaan. Korjatussa muodossaan yrityksen arvo muodostuu selkeästi kahdesta osasta. Pörssiarvosta, joka kuuluu kokonaisuudessaan osakkeenomistajalle ja veloista, jotka kuuluvat velkojille.

Muutokseen päätyi Piksun yritysanalyysitiimi:  Mikko Olkkonen, Visa Viik ja Kai Nyman.

Muutoksen jälkeen tunnusluvut toimivat sijoittajan ja due-diligence prosessin kannalta paremmin. Muutoksessa otettiin huomioon että esimerkiksi Investopeidan määritelmä yritysarvolle on yksityiskohdiltaan erilainen. Keskustelun jälkeen päädyttiin siihen että käytetään mielummin sellaista määritelmää joka on selkeä ja antaa oikean kuvan yrityksestä kuin sellaista joka on jossakin julkaistu, mutta jossa ei ole sijoittajan kannalta järkeä.

Lisää uusi kommentti

You must have JavaScript enabled to use this form.

Suodatettu HTML

  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <pre> <address> <strike> <caption>
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
File attachments
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 150 KB.
Sallitut tiedostotyypit: txt jpg png.
CAPTCHA
Tällä kysymyksellä varmistamme että olet oikea inhimillinen käyttäjä (eikä koneellinen roskapostittaja)
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.