Valtion ottaa vastuulleen liikaa taloudellisia takauksia

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtiontarkastuksen tarkastusvirasto (VTV) on tarkastusraportissaan huolestunut siitä että valtio ja julkinen sektori takaavat kasvavan osan yritys- ja yksityis- elämän riskeistä sekä myös muiden Euroalueen maiden riskeistä eikä vastuiden ja niihin liittyvien riskien kasaantuminen ole riittävän hallitussa hoidossa.

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuksen mukaan ehdollisista vastuista aiheutuvien riskien vaikutuksista valtion menoihin ei ole esitetty tarpeeksi kattavia arvioita. Valtiotasolla ei ole selvästi määritelty riskien enimmäistasoa eikä arviointien tekemistä ole yhdenmukaistettu. Riskien arviointi on virastokohtaista, mistä syystä arviointien sisällöt vaihtelevat.

Valtion ehdollisten vastuiden riskit pitäisi tunnistaa paremmin finanssipolitiikan valmistelussa ja ohjauksessa. Ehdollisia vastuita ovat mm. valtion takaukset, joista voi aiheutua menoja valtiolle. VTV:n tarkastuksen perusteella raportointi vastuista on viime vuosina kehittynyt kattavammaksi muttei siitä huolimatta ole vielä riittävää.

”Kestävän taloudenhoidon näkökulmasta julkisyhteisöjen ehdollisten vastuiden hallinnassa on haasteita, koska kansallisissa finanssipolitiikan säännöissä ei rajoiteta ehdollisten vastuiden kasvua. Myöskään EU:ssa ei ole asetettu rajoitteita kasvulle, mutta EU on lisännyt ehdollisiin vastuisiin liittyviä raportointivaatimuksia”, kertoo VTV:n finanssipolitiikan tarkastuspäällikkö Matti Okko.

Valtion ehdollisia vastuita on viime vuosina käsitelty aiempaa kattavammin hallituksen vuosikertomuksessa ja valtion tilinpäätöksessä. Valtiovarainministeriö on laatinut myös vuosittain katsauksen valtion taloudellisista riskeistä ja vastuista. Osaa julkisuuteen tarkoitetuista tiedoista ei ole kuitenkaan tuotu kunnolla esille, eikä kaikkia tietoja ole hyödynnetty hallituksen vuosikertomuksessa tai riskikatsauksessa. Esimerkiksi hallituksen julkisen talouden suunnitelmassa raportointi vastuista käsittää vain valtiosektorin tiedot, jolloin kuntasektorin merkittävät vastuut jäävät huomiotta.

”Kestävä julkisen talouden hoito edellyttää, että valtion ehdolliset vastuut on tunnistettu, niistä aiheutuvat riskit on arvioitu ja niiden mahdolliset pitkän aikavälin vaikutukset julkisen talouden tasapainoon on huomioitu. Siksi VTV suosittelee, että ehdollisten vastuiden riskinotolle määritellään rajat, taloudelliset vaikutukset otetaan huomioon nykyistä kattavammin valmistelumateriaaleissa ja valtion riskiraportointivaatimuksia selkeytetään”, Okko sanoo.

Kommentit

Comment: 

Jos esim. Nokia epäilee operaattoriasiakkaansa luottokelpoisuutta, niin operaattoriasiakkaan tulisi hakee laina pankista ja ostaa rojut sillä. Luottokelpoisuuden määrittäminen on "omia rahojaan" muille lainaavien pankkien ydintoiminto. Vaikea uskoa, että Finnveran luottokelpoisuusanalyysi olisi laadukkaampi kuin pankkien analyysi. Takaustoiminnan pihvi jää hämäräksi. Pitäisi miettiä onko esim. se riittävä syy tälläisen pyörittämiselle, että kaikki muutkin maat tekevät näin. Tai se, että tämä on toimiva keino kiertää julkisentalouden velkaantumiselle asetettuja rajoja. Onko niiden kiertäminen järkevää. Toimintamenot huomioiden Finnveran toiminta ei ole erityisen kannattavaa, joten ei tätä oikein voi puolustella silläkään, että Finnvera on vain yksi valtion monista rahaa tuottavista yrityksistä. Ehdotan, että näytämme muulle maailmalle hyvää esimerkkiä ja "yksityistämme" takaus ja luototustoiminnan pankeille.

Lisää uusi kommentti

You must have JavaScript enabled to use this form.

Suodatettu HTML

  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <pre> <address> <strike> <caption>
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
File attachments
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 150 KB.
Sallitut tiedostotyypit: txt jpg png.
CAPTCHA
Tällä kysymyksellä varmistamme että olet oikea inhimillinen käyttäjä (eikä koneellinen roskapostittaja)
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.