Tuloskausi Q3/2019 – tunnuslukuvertailua

Käyttäjän Jyrki Toivonen kuva

Ennen kuin Q3/2019 tuloskausi pääsee kunnolla vauhtiin, niin laitetaan nämä yritykset järjestykseen osinkotuoton, PE-luvun ja volatiliteetin perusteella.

Lisäksi koostin pistekuvaajat (scatter) seuraavista suhteista:

  • PE/osinkotuotto
  • osinkotuotto/volatiliteetti
  • EP/volatiliteetti

Tämän kertaisesta tunnuslukuvertailusta on jätetty pois norjalaiset yhtiöt, Telenorin hankkima DNA sekä Metso, joka jakautuu ja yhdistyy Outotecin kanssa. Vertailussa on mukana siten Talousmentor-yrityslistalta 67 yritystä.

Halvimmat osakkeet (PE)

Tilikauden 2019 ennustamieni nettotuloksien perusteella halvimmat (PE < 15) osakkeet ovat.

Suomen Hoivatilojen tulos sisältää kiinteistöjen laskennallisia arvonmuutoksia, joten yhtiön PE-luku ei ole mielekäs mittari.

Tuloskierros antaa tällä kertaa tietoa siitä, miten maailmantalouden hidastuminen vaikuttaa yhtiöiden tuloksentekokykyyn. Tästä syystä ennusteet voivat muuttua rajustikin tuloskierroksen jälkeen. Eli juuri nyt edullinen PE-lukema voi muuttua kertaheitolla heikoksi yhtiön tuloskunnon romahtaessa.

Pistemäisen ennusteen sijaan tulisikin katsoa tulosta isommalla hintavälillä. Pelkän PE-luvun perusteella sijoituksia ei siis tule tehdä. Sijoittajan tuleekin katsoa aina erikseen syitä alhaiselle PE-luvulle.

Parhaat osinkotuotot

Osinkosijoittajaa kiinnostaa hyvät osingon maksajat ja listalla on 17 yritystä, joiden seuraavan 12 kk:n ennustamani osinkotuotot ylittävät 5 prosenttia.

Nordean osinkoihin kannattaa suhtautua suurella varauksella. Nordea tiedottaa 25.10. tarkemmin strategiastaan ja osingonjaostaan. Jos osinko laskee selvästi, niin silloin myös Sammon osinko voi olla paineessa.

Korkean osinkotuoton lisäksi sijoittajan on hyvä tarkistaa se, onko osinko nousutrendissä ja onko ennustetulle osingon nousulle tilaa. Tällöin kannattaa tutustua yhtiön osinko/nettotulos ja osinko/FCF tunnuskuihin ja niiden noin 5 vuoden trendeihin.

Oheiseen kuvaan on asetettu yhtiöt ennustettujen PE-lukujen ja osinkotuottojen perusteella. Näin voi visuaalisesti havainnoida, miten eri osakkeet asettuvat kaavioon.

Volatiliteetti

Modernin rahoitusteorian mukaan osakkeen volatiliteetti eli keskihajonta määrittelee sijoituksen riskiä. Mitä enemmän osake heiluu, sitä riskisempi sen sanotaan olevan. Teoriaa kohtaan on esitetty kritiikkiä, mutta katsotaan tästäkin huolimatta alhaisimman riskin osakkeet.

Vertailun vuoksi olen tuonut taulukkoon myös Helsingin (OMXH25), Tukholman (OMXS30) ja USA:n (S&P500) indeksien volatiliteetin.

Alhaisimman volatiliteetin osakkeet

Oheisessa taulukossa on esitettynä Helsingin, Tukholman ja SP500 indeksien volatiliteetit sekä alle 20 prosentin volatiliteetilla olevat yhtiöt.

Osinkotuotto ja volatiliteetti

Oheiseen kuvaan on asetettu yhtiöt ennustettujen osinkotuottojen sekä volatiliteetin perusteella.

Kuvaa voi tulkita niin, että mitä lähempänä vasenta yläreunaa osake on, niin sitä pienemmällä ”riskillä” sijoittaja saisi parempaa ennustettua osinkotuottoa. Todellisuudessa tilanne ei ole näin suoraviivainen, sillä myös osakkeiden alhainen riippuvuus toisistaan (kovarianssi, yhteisvaikutus) vaikuttaa.

Valitsin 5 yhtiötä, joilla oli korkea osinkotuotto ja alhainen volatiliteetti ja muodostin niistä salkun, missä kutakin osaketta oli 3 kuukautta sitten (heinäkuun alussa) 20 prosenttia. Laskin salkun volatiliteetin (10,6 %) ja ennustetun osinkotuoton (6,3 %) seuraavalle 12 kuukaudelle.

Kuten nähdään, niin näin muodostetun salkun volatiliteetti on selvästi alhaisempi, kuin minkään muun yksittäisen osakkeen. Salkun volatiliteetti alittaa myös indeksien 16 – 17 prosentin lukemat.

EP-tuotto ja volatiliteetti

Oheisessa kuvaajassa olen käyttänyt PE-luvun käänteisarvoa eli EP-lukua. Näin saadaan laskettua ennustettu tulostuotto.

Tässäkin kuvan tulkinta on sama kuin edellä eli mitä lähempänä vasenta yläreunaa osake on, niin sitä pienemmällä ”riskillä” sijoittaja saisi parempaa ennustettua tulostuottoa.

Muodostin myös tässä salkun ja kriteerinä oli vasempaan yläreunaan painottuva korkea EP-luku ja alhainen volatiliteetti. Tässä salkussa Fortum ja Aflac korvasivat edellisen kappaleen salkun Telian ja Dominion Energyn. Salkun ep-tuotto on 7,9 prosenttia (PE = 12,7x) ja volatiliteetti 11,9 prosenttia. Tämän salkun volatiliteetti nousi hieman, mutta on edelleen yksittäisiä salkun osakkeita alhaisempi.

Yhteenveto

Tässä vertailussa katsottiin parhainta osinkotuottoa ja tulostuottoa tarjoavia yhtiöitä. Kuten kirjoituksessa todettiin, niin ennusteisiin kannattaa tässä suhdannetilanteessa suhtautua varauksella. Lisäksi ennusteet ovat pistemäisen luvun sijaan aina arvoalueita, joiden skaala voi olla varsin laajakin.

Tästä syystä sijoittajan on tärkeää ymmärtää, että tunnusluvut taikka erilaiset arvoluvut ovat vain erittäin yksinkertaistettuja näkymiä yritysten sen hetkiseen tilanteeseen. Niiden tarkoitus on vain nostaa esiin yrityksiä, joihin ehkä kannattaisi tutustua tarkemmin. Sijoituspäätöstä tunnuslukujen perusteella ei tule tehdä.

Volatiliteetin ja sen mukaan luodut osinko- ja ep-tuottokaaviot visualisoivat osakkeiden hajautusideaa. Kaavioissa esitetyt 5 osakkeen salkut eivät olleet riskisydeltään parhaita mahdollisia. Omaa salkkua ei siten tule perustaa tässä kirjoituksessa esitettyjen tietojen perusteella.

HUOM! Kaikki ennusteet ovat omiani. Ennusteet eivät ole sijoitussuosituksia eikä niitä pidä sellaiseksi tulkita. Itselläni on sijoituksia useissa tässä kirjoituksessa mainituissa yhtiöissä. Mikään näistä positioista ei kuitenkaan ylitä 0,5 prosenttia yrityksen osakemäärästä.


Tämä kirjoitus on alunperin julkaistu Talousmentor-blogissa:
https://talousmentor.com/2019/10/14/tuloskausi-q3-2019-tunnuslukuvertailua/

Artikkeli: 

Lisää uusi kommentti

You must have JavaScript enabled to use this form.

Suodatettu HTML

  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <pre> <address> <strike> <caption>
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
File attachments
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 150 KB.
Sallitut tiedostotyypit: txt jpg png.
CAPTCHA
Tällä kysymyksellä varmistamme että olet oikea inhimillinen käyttäjä (eikä koneellinen roskapostittaja)
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.