Tulevaisuudessa voi tehdä sijoituksen pankin asuntolainakantaan

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomen lainsäädäntöön ollaan tuomassa mukaan mahdollisuus rakentaa arvopaperistettuja sijoitustuotteita. Arvopaperistamisella tarkoitetaan rahoitusmekanismia, jonka avulla erilaisia saatavia, esimerkiksi asuntolainoja tai luottokorttisaamisia paketoidaan yhteen ja myydään sijoittajille joukkovelkakirjalainojen muodossa.

Huono lainsäädäntö on ollut Suomessa eräs ratkaiseva finanssialan liiketoiminnan kehittymisen este. Rahastoliiketoiminnan harjoittamista on rajoitettu paikallisilla erityissäädoksillä ja kaikkia EU mukaisia liiketoimintatapoja ei ole voinut käyttää Suomessa. Niinpä joitain Suomeen kohdistuvia liiketoimintoja on mielummin hoidettu ulkomailta, esim Luxemburgista tai jopa Ruotsista käsin.  Arvopaperistettujen sijoitustuotteita koskeva lainsäädäntötyö on osa prosessia, jossa pyritään kehittämään Suomen lainsäädäntöä paremmaksi.

Vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin taustalla olivat rakenteeltaan monimutkaiset arvopaperistamisen mekanismit, jotka loivat tarpeen kehittää yksinkertaista, läpinäkyvää ja standardoitua arvopaperistamista. Arvopaperistamisen avulla vaikeuksiin ajautuneet pankit voivat keventää tasettaan myymällä lainakantaansa eteenpäin ja näin voidaan välttää tai ainakin lieventää uhkaavan pankkikonkurssin yhteiskunnalle aiheuttamia rasitteita.

Nyt Suomen lainsäädäntöön tulossa olevat säädökset panevat täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston vuonna 2017 tekemän asetuksen yksinkertaisille, läpinäkyville ja standardoidulle arvopaperistetuille sijoitustuotteille.  LIsäksi Suomen lakiin tulee vielä paikallisia Suomalaisia erityissäädöksiä koskien muun muassa seuraavia seikkoja:

  • velvollisuutta hakea toimilupaa Finanssivalvonnalta
  • säännökset hallinnollisista seuraamuksista sekä Finanssivalvonnan valvontavaltuuksista. 
  • sijoittajien asemaa ehdotetaan vahvistettavaksi siten, että rahastoyhtiön tai vaihtoehtorahaston hoitajan olisi ryhdyttävä sijoittajaa suojaaviin toimiin, mikäli asetuksessa edellytetyt vaatimukset eivät enää täyty.

 

Lisää tietoaValtionvarainministeriön hankesivu koskien arvoperistettuja sijoitustuotteita

 

 

 

Lisää uusi kommentti

You must have JavaScript enabled to use this form.

Suodatettu HTML

  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <pre> <address> <strike> <caption>
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
File attachments
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 150 KB.
Sallitut tiedostotyypit: txt jpg png.
CAPTCHA
Tällä kysymyksellä varmistamme että olet oikea inhimillinen käyttäjä (eikä koneellinen roskapostittaja)
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.