Treidaus: Tilastointi

Käyttäjän Jyrki Toivonen kuva

Tilastoinnin tarkoituksena on selvittää se, onko treidaus voitollista. Mutta heti tämän jälkeen tilastoinnin tarkoituksena on antaa vinkkejä treidaajalle siitä, missä olisi parantamisen varaa. Kun toiminnan muutos on tehty, niin tilastot paljastavat kylmästi sen, miten hyvin muutos oikeasti toimii.

Lisäksi tlastoinnilla voi selvittää mikä on treidien voittotodennäköisyys ja mikä voitollisten treidien keskimääräinen tuotto. Tai onko eri markkinoilla tai treidaustyyleissä merkittävää eroa?

Miksi tilastoida?

Ensimmäiseksi treidaajan on hyvä varmistua siitä, että treidaus on aidosti voitollista. Muistinvaraisesti kirjaa pidettäessä käy niin, että hyviä isoja voittoja muistellaan mielellään, mutta isoja tappioita tai pitkiä tappioputkia ei niinkään. Itselle on helppo valehdella, että ”kyllä tämä voitollista on”.

Muistetaan vielä, että voitollisuus itsessään ei riitä, sillä sijoittamalla indeksiin saisi noin +5…+7 prosentin keskimääräisen vuotuisen tuoton. Jotta treidauksen kiivaasta rytmistä ja ”hosumisesta” sekä stressistä olisi hyötyä, niin silloin indeksituotto pitäisi lyödä. Ja me kaikki tiedetään, kuinka vaikeaa se taas on.

Pitämällä kirjaa treidauksestaan näkee myös sen, kuinka usein treidit ovat voitollisia eli mikä on omien treidien voittotodennäköisyys (”win rate”). Vastaavasti voi laskea myös sen, että kuinka moni treidi on tappiollinen tai päätyy nollatulokseen. Tilastollisesti nollatuloksen voisi ajatella olevan sellainen, jonka voitto tai tappio on jollain pienellä nollaa ympäröivällä alueella esimerkiksi -0,4…+0,4 %.

Kun jaottelu voitollisiin ja tappiollisiin treideihin on tehty, niin sen jälkeen voi katsoa, että paljonko keskimääräinen tuotto (tai tappio) on ollut silloin, kun treidi on ollut voitollinen (tappiollinen).

Voittotodennäköisyyden ja keskimääräisen tuoton avulla treidaaja voi nähdä oman toimintansa tyylin. Voittotodennäköisyys voi olla pieni, mutta sitten kun tuottoa tulee, niin sitä tulee roimasti. Vastaavasti pienempi keskimääräinen tuotto voi olla hyvä, jos treidin voittotodennäköisyys on korkea.

Jos tilastoinnin yhteydessä kirjaa ylös markkinan (esim. USA, Suomi, Bitcoin, raaka-aineet), tyylin (esim. päiväkauppa, swing) tai setupin (esim. pullback, ABC-kuvio, RSI-ylimyyty), niin silloin voi katsoa, onko eri markkinoilla tai tyyleissä merkittävää eroa. Onko esimerkiksi niin, että Suomi-osakkeilla treidaaja tekee huipputulosta ja USA:ssa tulee selkään. Tällöin on treidaajan on helppo tehdä johtopäätös siitä, että ehkä Suomi-osakkeisiin pitäisi panostaa enemmän ja USA-markkinoiden kiemuroita pitää opiskella lisää.

Kaiken tilastoinnin tarkoituksena on tosiaan varmistua treidauksen kannattavuudesta sekä antaa tietoa siitä, missä treidaaja on hyvä ja missä olisi parantamisen varaa.

Esimerkkinä Talousmentor-salkku

Talousmentor-salkku ei ole treidaus-salkku, mutta sen avulla voi erilaisia tilastollisia asioita esitellä. Salkun kaikki tapahtumat on nähtävillä Google-docs -laskentataulukossa (valitse välilehti ”Talousmentor”).

Lisäksi työstin esimerkkitaulukon, mihin tilastoin kaikki myyntitapahtumat ja näihin liittyvät osingot. Tämä dokumentti on ladattavissa täältä.

Tapahtumia on suhteellisen vähän, joten siinä mielessä tilastollisia analyysejä näistä on hieman turha tehdä. Mutta tilastoinnin ideaa esiteltäessä tämä riittänee.

Voitollisia tapahtumia on noin 55 prosenttia kaikista myynneistä, kun luvuissa huomioidaan omistusaikana saadut osingot. Voitollisten tapahtumien tuotto on ollut +28,6 prosenttia ja vastaavasti tappiollisten -15,0 prosenttia. Matemaattisesti ajateltuna tilanne on hyvä. Voidaan laskea, että tapahtumien tuotto-odotus on (jos tämä taso pitää jatkossakin):

tuotto-odotus: 55% * 28,6% - 45%*15,0% = +9,0 %

Tämän voi pukea sanoiksi niin, että jokaisen myynnin kohdalla tuotto-odotus olisi 9 prosenttia, joten samankaltaisiin tilanteisiin kannattaisi tämän perusteella satsata mahdollisimman usein.

Tämä 9 prosentin lukema eroaa taulukon 7,9 prosentin keskimääräisestä lukemasta. Tämän voi ajatella johtuvan erikokoisista sijoitussummista.

Kun tapahtumia purkaa auki hieman enemmän, niin nähdään, että Suomi- ja Norja-osakkeiden kohdalla tuotot ovat olleet erinomaisia, kun taas Ruotsi- ja USA-osakkeita ehkä kannattaisi vältellä. Ja kuten todettua, niin tilastollisesti määrät ovat pieniä, joten tässä jälleen idea on tärkeämpi, kuin esitetyt luvut. Treidaaja voisi tämän jälkeen pohtia, että miksi esimerkiksi USA-markkinoden tuotto on heikko. Tai jos tilastoa olisi tehty eri sijoituskohteiden (osakkeet, bitcoin, raaka-aineet), niin samankaltaista dataa olisi nyt selkeästi nähtävillä.

Oheisessa kaaviossa on esitettynä myyntituottojen (sekä näihin sisältyvien osinkojen) kumulatiivinen käyrä.

Kuten nähdään, niin aluksi kehitys oli hyvää, mutta sen jälkeen tuotoissa tuli pitkä tappioputki. Treidaaja voisi tässä kohtaa pysähtyä katsomaan, että tapahtuiko tuolloin jotain treidaukseen vaikuttavia tekijöitä. Twiittasiko Trump juuri pahimmalla hetkellä, kokeilinko jotain uutta strategiaa vai tapahtuiko omassa elämässä jotain sellaista, joka vaikutti negatiivisesti treidaukseen? Vai oliko kyse vain normaalista tappioputkesta, joita treidaaja kohtaa aina välillä?

Tappioputki näkyy myös oheisessa kaaviossa, missä yksittäiset myynnit on asetettu peräkkäin pylväsdiagrammiksi.

Diagrammista nähdään ainakin se, että euromääräisesti isoja tappioita – siis sellaisia, jotka pomppaisivat silmille – ei näyttäisi olevan. Toki voi olla niinkin, että noin kaaviossa näkyvät -500…-750 euron tappiot ovat niitä isoja tappioita, joita on tullut ehkä liian usein. Ehkä treidaajan pitäisi tällaisessa tilanteessa tarkastella stop-lossien käyttöä.

Lisäksi hyviä tuottoja ylläpitää 2 erityisen hienoa tuottoa. Treidaaja voisikin katsoa, että millaiselta tilasto näyttäisi, jos nämä 2 treidiä poistettaisiin. Muuttuisiko tilanne ”vakavaksi” ja oliko aiempi +9 prosentin tuotto-odotus sittenkään realistisella pohjalla?

Oheisessa sama kuvaaja prosenttimääräisillä tuotoilla mitattuna:

Tässä aineistossa oli 9 tappiollista tapahtumaa ja kuvaajasta nähdään, että 5 tapahtuman tappio oli yli -15 prosenttia. Korostetaan tässä vielä sitä, että aineisto ei ole luotu varsinaisen treidauksen, vaan enempi buy-and-hold -strategian tuloksena. Oli strategia kuitenkin mikä vain, niin yli -15 prosentin tappioita ei oikein kannattaisi sietää. On parempi hypätä uppoavasta laivasta pois ja katsoa rauhassa tilanteen kehittymistä. Takaisin pääsee kyllä helposti.

Lisäksi graafien avulla treidaaja voi pohtia sitäkin, että onko hyvästä tuottotasosta jääty liian korkeiden panostusten eli liian ison riskin johdosta. Olisiko jollain toisella panostuksella saatu parempia tuottoja? Mitä, jos riskin taso olisikin ollut 2 prosentin sijaan 1 prosenttia. Riskistä enemmän kirjoituksessa Treidaus: Riskinhallintaa.

Näiden graafien lisäksi treidaaja voi tilastoida mm. tuottojen keskihajontaa, %R:n toteutumista yms.

Kuten todettua, niin esimerkkidata ja näihin liittyvät tilastot on saatavilla täältä.

Yhteenveto

Treidaajan on hyvä tilastoida treidejään, jotta hän voisi kehittää omaa suoritustaan. Kun toiminnan muutos on tehty, niin tilastot paljastavat kylmästi sen, miten hyvin muutos oikeasti toimii.

Tilastoinnin tarkoituksena on selvittää:

  • onko treidaus voitollista. Lisäksi on hyvä nähdä tilanteen päivittäinen tai viikoittainen kehittyminen.
  • mikä on treidien voittotodennäköisyys ja mikä voitollisten treidien keskimääräinen tuotto
  • onko eri markkinoilla tai treidaustyyleissä merkittävää eroa?

Tämä kirjoitus on alunperin julkaistu Talousmentor-blogissa:
https://talousmentor.com/2019/09/11/treidaus-tilastointi/

Lisää uusi kommentti

You must have JavaScript enabled to use this form.

Suodatettu HTML

  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <pre> <address> <strike> <caption>
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
File attachments
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 150 KB.
Sallitut tiedostotyypit: txt jpg png.
CAPTCHA
Tällä kysymyksellä varmistamme että olet oikea inhimillinen käyttäjä (eikä koneellinen roskapostittaja)
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.