Treidaus: Stochastic ja RSI

Käyttäjän Jyrki Toivonen kuva

Kirjoituksessa tutustutaan oskilaattoreihin Stochastic ja RSI sekä niiden laskentaan ja tulkintaan. Oskilaattoreiden sanotaan toimivan paremmin sivuttaisliikkeessä (”range”), kuin varsinaisessa trendaavassa ympäristössä.

Erilaisten indikaattorien käyttöä tutkiessa treidaajan on syytä pysähtyä miettimään, että antavatko indikaattorit tietoa ostajien ja myyjien epätasapainosta markkinoilla?

Stochastic

Stochastic on oskilaattori, jonka arvo liikkuu 0 ja 100 välillä. Silloin, kun arvo on lähellä 100, niin viimeisin päätösarvo on lähellä korkeinta arvoaan. Ja vastaavasti arvon ollessa lähellä nollaa, niin silloin viimeisin päätösarvo on lähellä alhaisinta arvoaan. Laskenta-aikavälinä on usein 14 päivää tai jaksoa.

Perusidea on se, että katsotaan viimeiseltä 14 päivältä sekä alin että ylin päätösarvo. Olkoon nämä vaikkapa 15,00 ja 16,20 euroa, jolloin näiden muodostama alue on 1,20 euroa alimmasta ylimpään arvoon. Tämän jälkeen suhteutetaan viimeisin päätösarvo tälle arvovälille. Jos päätösarvo on 15,80 euroa, niin silloin sen etäisyys alimmasta arvosta on 0,80 euroa, mikä suhteessa 1,20 euron kokonaisalueeseen on 67 prosenttia.

Oheisessa kuvassa idea on havainnollistettu.

Laskentakaava

Kaavana tämä lienee helpompi ymmärtää:

%K = (päätösarvo - alin arvo) / (korkein - alin arvo)

Edellisen esimerkin luvuilla saataisiin

%K = (15,80 - 15,00) / (16,20 - 15,00) * 100
  = 0,80/1,20*100 = 67

Lisäksi lasketaan signaaliarvo %D, joka yleensä on 3 jakson liukuva keskiarvo (SMA).

%D = SMA(%K, 3)

Fast/Slow

%K:ta sanotaan nopeaksi (”fast”) ja %D:tä hitaaksi (”slow”) oskilaattoriksi. Tosin, lähteestä riippuen, nämä fast/slow menevät usein sekaisin, joten voi olla, että esittelin nämä väärin päin. Koska oskilaattorien arvot muuttuvat nopeasti, niin tätä muutosnopeutta on usein hidastettu vielä niin, että

 • hidastettu %K = %D
 • hidastettu %D = SMA(hidastettu %K, 3) = SMA(%D, 3)

Kriittinen lukija voi tässä kohtaa pysähtyä miettimään sitä, että mitä hidastettu signaaliarvo %D oikeastaan tarkoittaa. Kolmen jakson liukuva keskiarvo, josta on laskettu kolmen jakson liukuva keskiarvo.

Tulkinta

Omasta mielestäni tärkeintä on ymmärtää oskilaattorin perusidea, jota kirjoituksen alun kaavio pyrkii havainnollistamaan. Eli luodaan alue, jolla osake on liikkunut viimeisen 14 päivä (jakson) aikana ja katsotaan, missä kohtaa viimeisin päätösarvo on tällä alueella.

Instrumentin sanotaan olevan yliostettu, kun sen %K arvo on yli 80 ja ylimyyty, kun arvo on alle 20. Ostosignaali tulisi silloin, kun %K on alle 20 ja %D leikkaa %K:n alhaalta ylöspäin. Vastaavasti myyntisignaali tulisi silloin, kun %K on yli 80 ja %D leikkaa %K:n ylhäältä alaspäin.

Lisäksi sanotaan, että Stochastic toimii hyvin sivuttaisliikkeessä (”range”), mutta antaa huonoja tai ”vaarallisia” signaaleja trendeissä. Kemiran osake liikkui pitkään 10 – 12 euron välimaastossa, josta oheisessa kuvaajassa on esitettynä huhti-joulukuu 2018. Olen nuolilla merkinnyt em. säännön mukaiset ostosignaalit.


Kuva: Kemira 03-12/2018, päivägraafi, EMA25, EMA50, Stochastic. https://www.TradingView.com

Muutama heikosti toiminut signaali mukaan sattui, mutta muutoin ihan mukavia muutaman päivän tai viikon swingejä tuosta olisi saanut kiinni. Korostetaan vielä, että tällaisiin kaupankäyntisääntöihin pitää suhtautua suurella varauksella ja treidaajan tulee tehdä itse omat analyysit signaalien toimivuudesta. Mikään signaalihan ei anna 100 prosenttisia tuloksia, vaan tilanne palautuu todennäköisyyslaskentaan ja odotusarvoihin.

Huomionarvoinen seikka liittyy Stochasticin arvon laskentaan. Esimerkissä osakkeen hinta liikkui 15,00 – 16,20 euron välillä ja viimeisin päätöskurssi oli 15,80. Stochasticin arvo oli 67.

Oletetaan, että osake on 14 päivää sitten ollut alimmillaan 15 eurossa ja tämän jälkeisinä päivinä se on liikkunut tasaisesti 15,70 – 16,20 euron välillä. Oletetaan, että seuraavana päivänä osake on edelleen tällä 15,70 – 16,20 euron alueella ja päätösarvo on edelleen 15,80 euroa. Nyt alin arvo on 15,70 euroa ja Stochasticin arvoksi tulee 20.

stochastic = (15,80 - 15,70) / (16,20 - 15,70) * 100
      = 0,10/0,50*100 = 20

Eli indikaattorin arvo muuttui keskitasolta ylimyydyksi, vaikka osake lipui parin viime viikon tasolla! %D arvo muuttuisi muutaman päivän viiveellä.

RSI

RSI eli Relative Strength Index mittaa hintamuutosten nopeutta ja myös tämän indikaattorin arvot vaihtelevat 0 ja 100 välillä.

Laskentakaava

Laskennan aikaväli on yleisesti 14 päivää (jaksoa) ja laskennan aluksi tältä aikaväliltä lasketaan tuottojen tuotto yhteensä ja tappioiden tappio yhteensä.

Jos viimeisen 14 päivän aikana on ollut 8 nousupäivää ja kunkin nousupäivän nousu on ollut +0,50 euroa. Vastaavasti 6 päivänä kurssi on laskenut ja kullakin laskupäivänä laskua on tullut -0,60 euroa. Tällöin saataisiin

RSI = 100 - 100 / (1 + (km tuotot / km tappio))

keskimääräiset tuotot = 8*0,5/14 = 0,286
keskimääräiset tappiot = 6*0,6/14 = 0,257

RSI = 100 - 100 / (1 + 0,286/0,257) = 52,7

Seuraavina päivinä tuottojen ja tappioiden laskenta muuttuu

km tuotot = (km tuotto eilen * 13 + tuotto tänään) / 14
km tappiot = (km tappio eilen * 13 + tappio tänään) / 14

Jos tuotto tänään on ollut +1,50 euroa, niin silloin uudet arvot olisivat

km tuotot = (0,286 * 13 + 1,5) / 14 = 0,372
km tappiot = (0,257 * 13 + 0,0) / 14 = 0,239

RSI = 100 - 100 / (1 + 0,372/0,239) = 60,9

HUOM! Joissain lähteissä tuottoja lasketaan prosenttimääräisesti ja joissain taas rahamäärien muutoksina.

Tulkinta

Yleisesti tulkintana on, että instrumentti on yliostettu, jos sen arvo on yli 70 ja ylimyyty, jos sen arvo on alle 30.

Ja kuten Stochasticin kohdalla, niin myös RSI toimii hyvin sivuttaisliikkeessä (”range”), mutta antaa huonoja tai ”vaarallisia” signaaleja trendeissä. Lisäksi RSI ja Stochastic antavat suhteellisen samanaikaisia signaaleja, joten treidaajan ei kannata pitää molempia indikaattoreita samaan aikaan näkyvissä. Silmää kannattaa totutella toiseen näistä ja oppia sitä kautta löytämään sopivia treidaustilanteita.

Itse pidän RSI:stä enemmän siksi, että sen arvo ei muutu yllättäen, kun jokin vanha arvo putoaa laskennan aikaikkunasta pois. Näinhän Stochastic:lla saattaa käydä.

Ohessa Kemiran RSI-graafi. Ostosignaaleja tuli muutama vähemmän, mutta niiden paikat olivat samoissa kohtaa, kuin edellä Stochasticilla määritellyt. Ehkä päivää aikaisemmin, mutta merkittävää eroa ei ajoituksissa ollut.


Kuva: Kemira 03-12/2018, päivägraafi, EMA25, EMA50, RSI. https://www.TradingView.com

Yhteenveto

Tärkeimpinä ajatuksina tästä ja aiemmista kirjoituksista on:

 • Markkinadata koostuu 5 tiedosta: Volyymistä ja jakson avaus- ja päätöskursseista sekä jakson korkeimmasta ja alimmasta noteerauksesta.
 • Treidaajan on hyvä ymmärtää se, miten erilaiset indikaattorit lasketaan ja voiko niitä käyttää edun (”edge”) löytämisessä.
 • Indikaattorien käyttöä tutkiessa treidaajan on syytä pysähtyä miettimään, että antavatko indikaattorit tietoa ostajien ja myyjien epätasapainosta markkinoilla?
 • Indikaattorien yleiseen tulkintaan tulee suhtautua kriittisesti ja kaikki niihin kohdistuvat ”mainosväitteet” tulisi testata itse.
 • Indikaattorit voivat toimia eri tavalla erilaisissa markkinatilanteissa.
  • Kirjoituksen oskilaattorien (Stochastic ja RSI) sanotaan toimivan paremmin sivuttaissuuntaisessa liikkeessä.
  • Aiempien kirjoitusten liukuvat keskiarvot (SMA ja EMA) ja MACD sanotaan toimivan paremmin trendinomaisessa ympäristössä.

Ole kriittinen, ymmärrä täysin indikaattorin laskenta ja testaa itse sen väitteet ja toimivuus omassa kaupankäyntistrategiassasi.


Tämä kirjoitus on alunperin julkaistu Talousmentor-blogissa:
https://talousmentor.com/2019/07/03/treidaus-stochastic-ja-rsi/

 

Lisää uusi kommentti

You must have JavaScript enabled to use this form.

Suodatettu HTML

 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
 • Sallitut HTML-tagit: <a> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <pre> <address> <strike> <caption>
 • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Plain text

 • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
 • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
File attachments
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 150 KB.
Sallitut tiedostotyypit: txt jpg png.
CAPTCHA
Tällä kysymyksellä varmistamme että olet oikea inhimillinen käyttäjä (eikä koneellinen roskapostittaja)
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.