Treidaus: Riskinhallintaa

Käyttäjän Jyrki Toivonen kuva

Kirjoituksessa tutustutaan tapaan asettaa salkun sekä yksittäisen position riskitaso. Sääntönä voi olla, että salkun kokonaisriski on 5 prosenttia ja yksittäisen treidin riski on 1 prosenttia salkun arvosta. Näiden avulla treidaaja tietää ennakolta maksimitappion sekä tuottotavoitteen.

Lisäksi loin Excel-templaten, jolla riskinlaskenta käy kätevästi.

Tavoitehinta

Edellisessä kirjoituksessa kirjoitin, että treidaajan tulisi ennen position ottamista tietää se, milloin hän ottaa mahdolliset tappiot kotiin. Perussääntö stop lossin asettamiselle on, että se on siinä kohtaa, missä voidaan todeta, että setup ja treidi ei enää toimi.

Lisäksi treidaajan tulisi arvioida treidin tavoitehintaa. Tämä riippuu tietenkin treidaajan strategiasta – kirjoituksessa Treidaajalla pitää olla etu kirjoitin:

Tärkeää on kuitenkin se, että treidaaja tietää tilastolliset faktat etukäteen, ennen kuin hän ryhtyy tekemään yhtään vakavammin kauppoja. Seuraaviin kysymyksiin pitäisi pystyä vastaamaan kunkin kaupan yhteydessä:

 • Mihin systeemiin tai setupiin kauppa perustui?
 • Millä todennäköisyydellä kauppa onnistuu?
 • Mikä on odotettu tuotto?
 • Mikä on maksimitappio?
 • Mikä on kaupan odotusarvo?

Jos kaupan odotusarvo on positiivinen ja salkun kokonaistuotto on yli markkinatuoton, niin silloin treidaajalla on etu puolellaan. Näihin kysymyksiin voi vastata, jos on testannut erilaisia strategioita ja setuppeja historiallisilla aineistoilla. Kokeneen tekijän omat tilastot ja kokemus antavat myös vastauksen näihin kysymyksiin.

Eli, jos kotiläksyt on tehty huolella, niin silloin tavoitehintaa voi arvioida suhteellisen luottavaisesti. Muutoin se on enempi mutua, missä varovaisuusperiaatetta on hyvä noudattaa.

Tavoitehinta riippuu myös treidaajan kaupankäynnin aikaikkunasta. Päiväkauppaa tekevän tavoitehinta ja -tuotto on todennäköisesti paljon pienempi kuin esimerkiksi swing-treiderin, jonka pitoaika on muutamasta päivästä muutamiin kuukausiin. Yksi tapa arvioida tavoitehintaa on katsoa edellisen ABC-kuvion nousun suuruutta.

Ohessa on Nordean päivägraafi ja osake on tehnyt pienen nousun ja on nyt muodostamassa ABC-kuvion B-osaa eli pientä pullbackiä. A-osan nousu alkoi noin 6,26 eurosta ja osake kävi noin 6,86 eurossa. Nousua tuli siis noin 0,60 euroa. Treidaaja voisi tämän perusteella arvioida, että seuraava nousu – mikäli sellainen tulee – olisi samaa luokkaa eli 0,50 – 0,65 euroa. Mikään ei tietenkään takaa tätä, mutta koska jonkinlainen arvio treidaajalla pitäisi olla, niin silloin tämä on parempi, kuin ei arviota ollenkaan.

HUOM! Esimerkkiä ei pidä tulkita kaupankäyntiohjeeksi. Talousmentor-salkussa on tätä kirjoitettaessa Nordean osakkeita.


Kuva: Nordea 03-07/2019, päivägraafi, EMA25, EMA50, RSI. https://www.TradingView.com

Mikäli treidi etenee odotettua paremmin, niin silloin tavoitehinnan kohdalla voi myydä vain osan positiostaan. Stoplossin tasoa on tällöin hyvä nostaa, ettei hyvät tuotot käänny tappioiksi.

Treidaajan on kuitenkin hyvä muistaa, että hänen tunnetilaa heiluttelee ahneus ja pelko riippuen siitä, miten treidi etenee. Sanotaankin, että positio otetaan ”ahneena tai toiveikkaana” ja se suljetaan ”peloissaan”.

Riskienhallintaa

Kuten edellisessä sarjan osassa (Treidaus: Stop-loss) tuli ilmi, niin treidaus on pitkän aikavälin selviytymistaistelua ja sitä pitäisi pelata ensisijaisesti puolustuksen, ei hyökkäyksen kautta. Tärkeintä on selvitä tästä viikosta ja kuukaudesta seuraavalle jaksolle kuivin jaloin.

Salkun riskitaso

Monilla treidaajalla on sääntönä, että salkun arvosta saa olla riskeerattuna yhdellä kertaa noin 5 prosenttia (plus/miinus). Lisäksi sääntönä voi olla, että saman kuukauden aikana salkku ei saa pienentyä enempää kuin 5 prosenttia. Jos salkku on pienentynyt kuukauden alun aikana -2 prosenttia, niin loppukuukauden ajan maksimiriski saa olla 3 prosenttia salkun arvosta.

Mutta, mitä nämä prosentit käytännössä tarkoittavat?

Oletetaan, että treidaajan salkun koko on 25 000 euroa ja hän käyttää em. 5 prosentin maksimiriskin sääntöä. Maksimiriski ei tarkoita sijoitettavaa rahamäärä, vaan maksimitappiota, joka sijoituksista voi tulla tapahtuipa markkinoilla ”mitä vain”. Tässä se tarkoittaisi 1 250 euroa. Tästä syystä stop lossit ovat tärkeitä, sillä ne rajaavat isojen tappioiden syntyä. Toki ääritilanteissa tappio voi olla tätäkin suurempi, mikäli maailmalla tapahtuu jotain merkittävää.

Salkun maksimitappio = 25 000 * 5 % = 1 250 EUR

Jos treidaajalla on 3 positiota, joissa kussakin on kiinni 8 000 euroa eli yhteensä 24 000 euroa, niin keskimäärin hänen yhden position maksimitappio voisi olla 400 euron luokkaa eli -5 prosenttia. Käytännössä stop loss:n taso voi olla yhden position kohdalla -4 prosenttia ja toisen -6 prosenttia riippuen treidien setupeista yms. tekijöistä.

Yhden position riski

Koko salkun säännön lisäksi treidaaja voi rajoittaa yhden position riskin kooksi 0,5…2,0 prosenttiin salkun arvosta. Aloittelevan treidaajan kannattaa pitää riskitasoa pienenä eli lähempänä 0,5 prosenttia ja nostaa sitä sitten, kun kokemusta karttuu. Hyvän voittoputken lumoissa riskitasoa ei pidä lähteä nostamaan. Jossain vaiheessa tulee tappioputki ja jos siihen säntää suurilla panoksilla, niin kertyneet voitot tulee maksettua takaisin korkojen kera.

Mikäli salkun koko on 25 000 euroa, niin silloin em. lukemilla yhteen kohteeseen voi riskeerata 125 – 500 euroa. Tässäkin tämä tarkoittaa maksimitappiota, joka positiosta voi syntyä.

Oletetaan, että treidaaja katsoo osakkeen olevan houkutteleva kohde 8,00 euron hinnalla. Stop loss -tasoksi hän on määritellyt 7,57 euroa, jossa kohtaa hänen mukaansa treidi ja setup ei enää toimisi. Tällöin hän voisi tehdä seuraavanlaiset laskelmat:

Salkun arvo = 25 000 eur
Sijoituksen maksimitappio (0,5 %) = 125 eur
Yhden osakkeen maksimitappio = 8,00 - 7,57 = 0,43 euroa
Osakkeita voisi ostaa = 125/0,43 = 290 kpl

Treidaaja voisi siis ostaa osakkeita 290 kappaletta eli kokonaissijoitus olisi 2 320 euroa. Jos hän käyttäisi maksimitappiona 0,5 prosentin sijaan 1 prosenttia, niin silloin sijoituksen koko voisi olla 4 640 eroa (= 580 * 8,00 EUR).

Salkku kestää pitkän tappioputken

Oletetaan, että treidaaja käyttää 0,5 prosentin maksimitappion sääntöä yhdelle positiolle. Tällöin hän esimerkin 25 000 euron salkun kohdalla tietäisi aina, että yksi pieleen mennyt veto tuo hänelle maksimissaan 125 euron tappion.

Lisäksi 0,5 prosentin maksimitappio tarkoittaa sitä, että jos seuraavat 10/20/50 treidiä tuottavat maksimitappiot, niin silloin salkusta olisi jäljellä

 • 23 778 euroa (25 000 * 0,995^10)
 • 22 615 euroa (25 000 * 0,995^20)
 • 19 458 euroa (25 000 * 0,995^50)

Eli vaikka treidaaja kohtaisi karmivan 50 treidin tappioputken, niin hänellä olisi vielä kuitenkin pelirahaa jäljellä ihan kivasti. 2 prosentin maksimitappiolla salkku olisi sulanut noin 9 100 euroon, joten liian isoja riskejä ei pidä position koolla ottaa.

Huomaa, että jokaisen tappion jälkeen salkun koko pienenee, jolloin myös maksimitappion euromääräinen summakin pienenee. Ensimmäisen tappion jälkeen salkun koko olisi 24 875 euroa ja seuraavan treidin maksimitappio olisi 0,5 prosenttia tästä eli 124,40 euroa. Näin tietenkin, jos treidejä ottaa peräjälkeen, mutta käytännössä treidaajalla on useampia treidejä menossa yhtä aikaa, joka hieman muuttaa lukuja. Idea tässä on tärkein, kuin itse viimeiseen desimaaliin lasketut luvut.

Tuotto/tappio -suhde (%R)

Kuten todettua, niin voitolliseen tulokseen pääsemiksi treidaajalla tulisi olla tiedossa treidin onnistumistodennäköisyys, maksimitappio ja tavoitehinta (tavoitetuotto). Onnistumistodennäköisyyden treidaaja on selvittänyt strategian valmistelun yhteydessä ja/tai oman treidauskokemuksen tuomalla tilastotiedolla.

Edellisen kappaleen esimerkissä osakkeen ostohinta oli 8,00 euroa ja maksimitappio oli 0,43 euroa per osake. Treidaaja on voinut arvioida treidin tavoitehinnaksi 9,00 euroa. Nyt voidaan laskea treidin tuotto/tappio -suhde eli R, joka on myös kirjallisuudessa merkitty %R.

%R = (tavoitehinta - ostohinta) / (ostohinta - stoploss)
  = (9,00 - 8,00)/(8,00 - 7,57)
  = 1,00/0,43
  = 2,3x

Eli tässä esimerkissä treidin tuotto/tappio -suhde oli 2,3x eli 125 euron tappiomahdollisuudella treidaaja voisi saada 287,50 euron voiton (= 2,3 * 125).

Nyrkkisääntönä on hyvä pitää, että treidin %R olisi yli 2,0x tai jopa 3,0x. Jos %R on 1,0x, niin se vastaisi tuotto/riski-suhteeltaan kolikonheittoa tai kasinolla ruletin musta/punainen vetoa.

Jos treidaaja on arvioinut, että em. treidien (%R = 2,3x) osumistodennäköisyys on 40 prosenttia, niin hän voi nyt laskea sen, onko treidi järkevä ottaa. 100 treidistä 40 toisi voittoa 287,50 euroa ja 60 tappiota -125 euroa eli

tulosodotus = 40 * 287,50 - 60 * 125
      = 4 000 euroa (per 100 treidiä)
      = 40 euroa (per 1 treidi)

tulosodotus yhdelle treidille olisi tilastollisesti +40 euroa. Eli treidaajalla olisi tässä etu (”edge”) puolellaan ja treidi kannattaisi näillä parametreillä tehdä.

Treidaajan tulisi odottaa sellaisia setup-tilanteita, missä todennäköisyydet ja odotusarvot ovat hänen puolellaan. Laadun pitää tässäkin olla kohdallaan. Tämänkaltaisilla laskelmilla hän voi tarkistaa tilanteen edullisuuden.

Excel-template

Tein riskin laskemista varten Excel-templaten, missä on kaksi osiota.

Ensimmäinen osio on riskilaskin, missä voi laskea position riski/tuotto -suhteen, %R:n sekä position koon riippuen treidaajan riskitasosta. Taulukon siniset solut on tarkoitettu editoitaviksi.

Toisessa osiossa treidaaja voi kirjata ylös treidiensä riskilukemia, jotta hän voi myöhemmin tehdä analyysiä omista treideistään. Tähän palataan treidaussarjan myöhemmissä osissa.

Taulukossa luvut syötetään sijoituskohteen mukaisessa valuutassa. Sen sijaan yhteensä (EUR) soluun syötetään sijoituksen euromääräinen summa, jossa on huomioitu myös treidin kulut. Taulukon esimerkissä (SECU-B) osingot on sisällytetty myyntihintaan.

Taulukon voi ladata oheisesta linkistä ja valitsemalla valikosta Tiedosto > Lataa tiedostona > Microsoft Excel (*.xlsx).

Yhteenveto

Tärkeimpinä ajatuksina tästä kirjoituksesta on:

 • Menestyvä treidaaja tarvitsee edun (”edge”) lisäksi hyvää riskin- ja kassanhallintaa.
 • Valikoi treidit huolella niin, että todennäköisyydet ja odotusarvot ovat puolellasi.
 • Tuotto/tappio -suhdeluku (%R) on tärkeä mittari, jolla setupin kannattavuutta voi arvioida.
 • Treidien onnistumistodennäköisyydestä tulee olla hyvä tuntuma, jotta treidaaja voi arvioida treidien odotusarvoja. Voitolliseen tulokseen pääsee vain, mikäli odotusarvo on positiivinen. Kolikonheitossa jää pitkässä juoksussa varmasti tappiolle, mikäli voitto on vain +0,90 euroa ja tappio -1,00 euroa per kierros.

Vinkkinä Francis Hunt:n haastattelu (englanniksi) aiheesta ”Trade Management: Entries, Exits, Risk Reward Calculations and Stops”:

Ja koko haastattelusarja on katsottavissa tästä:


Tämä kirjoitus on alunperin julkaistu Talousmentor-blogissa:
https://talousmentor.com/2019/07/11/treidaus-riskinhallintaa/

Lisää uusi kommentti

You must have JavaScript enabled to use this form.

Suodatettu HTML

 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
 • Sallitut HTML-tagit: <a> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <pre> <address> <strike> <caption>
 • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Plain text

 • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
 • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
File attachments
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 150 KB.
Sallitut tiedostotyypit: txt jpg png.
CAPTCHA
Tällä kysymyksellä varmistamme että olet oikea inhimillinen käyttäjä (eikä koneellinen roskapostittaja)
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.