Treidaus: MACD

Käyttäjän Jyrki Toivonen kuva

Kirjoituksessa tutustutaan MACD:n, sen laskentaan ja tulkintaan. Lisäksi korostetaan kriittistä suhtautumista indikaattorien valintaan ja niiden hyödyntämiseen. Treidaajan tulisi itse testata indikaattorien toimivuus omassa kaupankäyntistrategiassaan.

Indikaattorien on tarkoitus antaa tietoa siitä, mikä on ostajien ja myyjien eli kysynnän ja tarjonnan tasapaino. Indikaattori itsessään ei anna suoraa vastausta tulevaisuudesta, vaan treidaajan oma kokemus ja tulkinta vallitsevasta tilanteesta on avainasemassa.

Numeroita tarjolla – tehdään laskentaa niillä

Kuten aiemmissa osissa olen kirjoittanut, niin markkinadata koostuu 5 eri tiedosta, jotka ovat jakson avaus- ja päätöskurssit sekä jakson korkein ja alin hinta sekä volyymi. Erilaiset indikaattorit perustuvat näihin pohjalla oleviin lukuihin.

Treidaajalle edun (”edge”) löytäminen on kaikki kaikessa, joten indikaattorien avulla tätä etua voi yrittää hakea. Yleisesti ajatellaan, että jos markkinat ovat tasapainotilassa eli myyjiä ja ostajia on liikkeellä yhtä paljon, niin hinta käyttäytyy satunnaisesti. Mutta, jos markkinoilla on yliedustus ostajia (tai myyjiä), niin silloin hinta voi lähteä trendinmukaiseen liikkeeseen. Ja tällöin markkinat eivät ole täysin satunnaiset, vaan jonkinlaista johdonmukaisuutta sieltä voi löytää. Indikaattorien tulisikin antaa valaistusta juurikin tähän tilanteeseen.

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että jos tarjolla on numerodataa, niin aina on joku, joka on laskemassa luvuista erilaisia keskiarvoja ja muita tilastollisia tunnuslukuja. Myös lottoarvontojen riveistä yms. täysin satunnaisista tapahtumista voidaan laskea (tai yrittää laskea) tulevaisuutta ennustavia tapahtumia.

Edellä mainitut seikat on aina hyvä muistaa, kun erilaisia indikaattoreita tutkii ja pyrkii hyödyntämään. Kriittisesti voikin kysyä

 • miten indikaattori käsittelee markkinadatan viittä eri tietoa?
 • antaako indikaattori lisätietoa ostajien ja myyjien epätasapainosta?
 • onko indikaattorin käytöllä mahdollista löytää etua?
 • onko indikaattori tehty ”vain” laskemisen ilosta?

MACD

MACD tulee sanoista Moving Average Convergence Divergence eli suomeksi kutakuinkin ”liukuvien keskiarvojen lähentyminen ja hajaantuminen”. MACD:n laskennassa käytetään liukuvia eksponentiaalisia keskiarvoja (EMA), joista tarkemmin kirjoituksessa Treidaus: Kynttilät ja liukuva keskiarvo.

Oheisessa kuvaajassa on Applen muutaman kuukauden kurssigraafi. Kynttilägraafiin on merkitty 12 ja 26 päivän EMA:t ja alempaan kaavioon MACD-indikaattorin elementit:

 • MACD Line
 • MACD Signal
 • MACD Histogram


Kuva: https://www.TradingView.com

MACD Line

MACD Line perustuu 12 ja 26 jakson liukuvan eksponentiaalisen keskiarvon erotukseen seuraavasti: Yleisesti laskennassa käytetään jakson päätöskursseja (close).

MACD Line = EMA(12, close) - EMA(26, close)

Alla vielä pelkistetty kuva MACD Line:sta.


Kuva: https://www.TradingView.com

MACD Line:n laskennassa lyhyen aikavälin EMA(12) seuraa kurssikehitystä nopeammin kuin pitkän aikavälin EMA(26), niin silloin MACD Line nousee (laskee), kun kurssitaso nousee (laskee) nopeasti. Jos kurssinousu (tai -lasku) tasaantuu, niin silloin pidemmän aikavälin EMA(26) ehtii saavuttamaan EMA(12).

Esimerkissä Applen MACD Line on positiivinen helmikuusta aina toukokuun puoliväliin asti. Ylemmästä kaaviosta nähdään tämä myös siitä, että EMA(12) on EMA(26) yläpuolella.

MACD Line rikkoo nollatason, kun EMA(12) ja EMA(26) leikkaavat toisensa. Kuvassa näin kävi mm. toukokuun 13. päivä.

MACD Signal

MACD Signal on edellä kuvatun MACD Line:n 9 päivän eksponentiaalinen keskiarvo.

MACD Signal = EMA(9, MACD Line)

Eli indikaattori on siis päätöskursseista laskettujen kahden eri pituisen jakson keskiarvojen erotus ja tästä laskettu keskiarvo.

Tässä kohtaa kriittinen minä huutaa ja soittaa varoitussignaalia. Kirjoituksen alun kysymyspatteristosta nousee esiin kysymys: onko indikaattori tehty ”vain” laskemisen ilosta?

Oheisessa kuvaajassa on MACD Signal esillä.


Kuva: https://www.TradingView.com

Sanotaan, että MACD Line ja Signal ovat trendi-indikaattoreita samaan tapaan kuin liukuvat keskiarvot ovat. Tämän ymmärtää hyvin, sillä MACD perustuu liukuviin keskiarvoihin.

Yhtenä tulkintaohjeena MACD:n käytölle on Line:n ja Signal:n leikkauspisteet, joita oheiseen kuvaajaan on merkitty keltaisilla nuolilla. Investopedia kertoo seuraavaa:

Traders may buy the security when the MACD crosses above its signal line and sell – or short – the security when the MACD crosses below the signal line. https://www.investopedia.com/terms/m/macd.asp

Eli, että treidaaja voi ostaa osaketta, kun MACD Line leikkaa Signal:n alhaalta ylöspäin ja myydä, kun tämä tapahtuu toiseen suuntaan. Yllä olevaa Applen kuvaajaa katsoessa, tämä sääntö olisi tuottanut varsin heikkoja tuloksia. Varsinkin joulukuussa 2018 olisi tullut varsin huonoja toimeksiantosignaaleja ja vastaavasti hyvästä trendistä olisi hypätty pois maaliskuun vaihteessa. Moni käyttääkin MACD:n rinnalla muita indikaattoreita vahvistamaan saatuja signaaleja.

Tämä vain korostaa sitä, että treidaajan tulee itse tarkistaa ja simuloida kaikki indikaattoreihin liittyvät kaupankäyntiohjeet ja -tulkinnat. Kirjallisuudessa indikaattoreiden tulkintaohjeisiin valitaan huolellisesti kuvaaja, joka näyttäisi tuovan täydellisen tuloksen. Sama pätee myös tässä kirjoitussarjassa esittämiin väitteisiin. Voihan olla, että esimerkin Apple oli vain poikkeus sääntöön ja yleisesti ottaen indikaattori toimii hyvin. Toistetaan vielä, että treidaajan pitää olla kriittinen kaikkeen lukemaansa ja lopulta hänen täytyy vain itse tehdä omat kotiläksynsä.

Toisaalta, kun muistetaan, että kyseessä on trendi-indikaattori, joka kertoo trendeistä ja sen vahvuuksista, niin tämä voisi antaa jo parempia tulkintaohjeita. MACD Line lähti hyvään nousuun tammikuussa, joten treidaaja olisi voinut tämän perusteella hypätä mukaan noin 155 – 160 dollarin tasolla. Ihan pohjalle (145 USD) osto ei olisi ajoittunut, mutta jälkiviisaana (mikä on äärimmäisen helppoa) se olisi osunut kuitenkin ihan kelpo kohtaan.

MACD Histogram

MACD Historgram lasketaan MACD Line:n ja Signal:n erotuksesta:

MACD Histogram = MACD Line - MACD Signal

Ohessa vielä kirjoituksen alun kuvaaja, mihin on merkitty myös MACD Histogram:


Kuva: https://www.TradingView.com

MACD Histogram on yli nollatason silloin kuin MACD Line:n arvo on suurempi kuin MACD Signal:n arvo.

Korostetaan vielä, että MACD Histogram alkaa olemaan aika kaukana varsinaisesta osakkeen (tai muun kohde-etuuden) hinnasta. Muistetaan, että MACD Line itsessään on kahden indikaattorin (EMA) erotus. MACD Signal on edellisen indikaattorin keskiarvo. Ja MACD Histogram on taasen edellisten indikaattorien erotus. StockCharts-sivustolla (kappale ”Four Steps Removed”) mainitaan, että kyse on 4-tason indikaattorista.

Voitte arvata, kuinka kriittinen minä huutaa ja soittaa kelloja tässä vaiheessa.

MACD Histogrammin yhtenä tulkintana on huippujen erotus (bullish/bearish divergence). Eli jos osake tekee kaksi pohjaa, joista jälkimmäinen on toista alempana JA samaan aikaan MACD Histogrammin kohdalla jälkimmäisen pohja on toista pohjaa korkeammalla, niin silloin kyse olisi ostosignaalista. Vastaavasti SHORT-signaali tulisi silloin, kun huippu on toista korkeammalla ja samalla histogrammin huippu on toista alempana.


Kuva: https://www.TradingView.com

Oheisessa kuvaajassa on esimerkki sekä bullish että bearish divergence -tilanteesta. Huhtikuun lopulla 2018 osake teki uuden, aiempaa pohjaa alempana olevan pohjan. Samaan aikaan MACD Histogrammin arvo oli edellistä pohjaa korkeammalla. Tästä alkoi voimakas nousu aina 230 dollariin asti.

Tämä nousu päättyi bearish divergence -kuvioon syys-lokakuussa 2018. Siinä lokakuun huippu oli edellistä korkeammalla, mutta samaan aikaan MACD Histogrammin huippu oli edellistä alhaisemmalla tasolla. Osake lähti tästä voimakkaaseen laskuun ja päätyi tammikuun alun hieman alle 145 dollariin.

Hienoja tuottoja molemmilla kerroilla, mikäli treidaaja olisi osannut hyödyntää näitä kuvioita LONG ja SHORT positioihin.

Korostetaan tässäkin, että tilanteet olivat huolella valittuja, joten treidaajan tulee itse erikseen testata ja varmistaa systeemin toimivuus. Tämä bullish/bearish divergence on ”kaikkien tuntema” kuvio, joten voidaan kysyä, että voiko treidaaja löytää edun tästä tilanteesta. Toisaalta, jos kaikki tarkastelevat tällaisia tilanteita samalla tavalla, niin silloin kuviosta voi tulla itsensä toteuttava ennustus.

Tarkkaavainen graafin lukija huomaa kuitenkin, että heti toukokuussa toteutui bearish divergence eli SHORT-tilanne. Huippu osui 190 dollariin ja toinen huippu vähän myöhemmin 194 dollariin. Samaan aikaan Histogrammissa toinen huippu oli niukasti nollatason yläpuolella, joten huiput olivat laskevia. Olisiko treidaaja hypännyt pois tämän takia – varsinkin, kun osake lähti hienoiseen laskuun 194 dollarin jälkeen?

Yhteenveto

Tärkeimpinä ajatuksina tästä kirjoituksesta on:

 • Markkinadata koostuu 5 tiedosta: Volyymistä ja jakson avaus- ja päätöskursseista sekä jakson korkeimmasta ja alimmasta noteerauksesta.
 • Treidaajan on hyvä ymmärtää se, miten erilaiset indikaattorit lasketaan ja voiko niitä käyttää edun (”edge”) löytämisessä.
 • Indikaattorien käyttöä tutkiessa treidaajan on syytä pysähtyä miettimään, että antavatko indikaattorit tietoa ostajien ja myyjien epätasapainosta markkinoilla?
 • Indikaattorien yleiseen tulkintaan tulee suhtautua kriittisesti ja kaikki niihin kohdistuvat ”mainosväitteet” tulisi testata itse.
  • Esimerkkinä: Treidaaja voi suhtautua kriittisesti liukuvien keskiarvojen leikkauskohtien toimivuuteen, mutta samaan aikaan hän voi tyytyväisenä hyödyntää MACD Line:n nollakohtaa kaupankäyntisignaalina. Ne ovat kuitenkin sama asia.
 • MACD Line = EMA(12) – EMA(26)
 • MACD Signal = EMA(9, MACD Line)
 • MACD Histogram = MACD Line – MACD Signal
 • MACD Line ja Signal ovat trendi-indikaattoreita, joiden sanotaan toimivan paremmin trendinmukaisissa olosuhteissa.
 • MACD Histogram:n sanotaan olevan oskilaattori, joka antaa tietoa mahdollisesta käänteestä. Yksi tällainen tulkinta on bullish/bearish divergence.

Ole kriittinen, ymmärrä täysin indikaattorin laskenta ja testaa itse sen väitteet ja toimivuus omassa kaupankäyntistrategiassasi.


Tämä kirjoitus on alunperin julkaistu Talousmentor-blogissa:
https://talousmentor.com/2019/06/14/treidaus-macd/

Kommentit

Comment: 

Kiitos hyvää settiä, tätä on turhan vähän tarjolla savon kielellä.

Joo, ittellä mäkki on tavallaan kakkos-luokan indikaattorina, mutta kyllä aina katson sen, että missä mennään.

Full stok. siitä kasselen pohjia, nii ja sitte vk indikaattorina nasin pohjaukset,, 

nämä siis swingeihin.

Comment: 

Jutussa on virhe: divergence ei perustu histogrammiin vaan MACD-käyrien käyttäytymiseen suhteessa kurssikehitykseen. Tuo olisi hyvä korjata, jotta kukaan ei sentään histogrammille koeta näkemystään pohjata. Otsikon MACD Signal alla olevassa kuvassa ilmiö näkyy hyvin. Vahvan nousun ja vahvan laskun aikana MACD:ssä ei näy samaa kehitystä enää ennen käännettä.

Lisää uusi kommentti

You must have JavaScript enabled to use this form.

Suodatettu HTML

 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
 • Sallitut HTML-tagit: <a> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <pre> <address> <strike> <caption>
 • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Plain text

 • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
 • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
File attachments
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 150 KB.
Sallitut tiedostotyypit: txt jpg png.
CAPTCHA
Tällä kysymyksellä varmistamme että olet oikea inhimillinen käyttäjä (eikä koneellinen roskapostittaja)
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.