Treidaus: Itsensä kehittäminen

Käyttäjän Jyrki Toivonen kuva

Treidaajan menestymisen esteenä voi olla hän itse. Hyvä strategia tulee pilattua tunteenomaisilla reaktioilla, strategian sääntöjen rikkomisella tai liian suurien riskien ottamisella. Treidauspäiväkirjan (”journaling”) avulla treidaaja voi saada lisätietoa omista joskus systemaattisistakin treidausvirheistä. Tämän jälkeen korjaavien toimenpiteiden kohdistaminen on helpompaa.

Kirjaaminen kannattaa pitää kevyenä ja helppona, jotta sitä jaksaa tehdä. Työkaluna Word käy hyvin, mutta monet ovat hyödyntäneet pilvipalveluita (Trello, Evernote, Google Docs, jne), sillä silloin kirjaukset ovat helposti saatavilla.

Kylmästä matematiikasta…

Kuten todettua, niin treidaus on vaikeaa ja voitolliseen lopputulokseen pääsemiseksi joutuu tekemään paljon taustatyötä. Jotta treidaus ei olisi pelkästään arpapeliä, niin treidaajan tulisi löytää jokin etu eli ”edge”, jolla hän pärjää markkinoilla. Graafeja tutkimalla pyritään hyödyntämään tilanteita, missä ostajien ja myyjien välillä vallitsee epätasapaino. Osake voi olla selvässä nousutrendissä, jota seuraamalla voi etua hyödyntää.

Matemaattisesti ajateltuna treidaajan pitäisi tietää ennakolta hyödynnettävän tilanteen toteutumistodennäköisyys sekä tappioiden (stoploss) ja tuottojen (tavoitehinta) suhde. Näiden avulla pystytään laskemaan treidin tuottojen odotusarvo, jonka perusteella varsinaisen treidauspäätös voidaan tehdä.

Toisin ilmaistuna: ei kannata lyödä vetoa, jos voiton todennäköisyys on 50 prosenttia, mutta voittokerroin on vain 1,8x. Tällöin jokaisen pelikierroksen jälkeen pelaaja saisi asettamasta eurosta tilastollisesti vain 0,90 euroa takaisin eli tappiota tulisi 0,10 euroa per kierros. Etu olisi silloin ”talolla” eikä pelaajalla. Mikäli tilanne olisikin niin, että voittokerroin olisi 2,2x, niin silloin pelaajalla olisi etu ja tällaisia tilanteita tulisi toistaa mahdollisimman usein.

Treidaajan haasteena on määrittää treidin setupin tavoitehinta sekä sen toteutumistodennäköisyys. Hyvällä taustatyöllä todennäköisyyden virhemarginaalia voi kaventaa  ja tämän takia moni treidaaja tekee tietokoneohjelmia, millä erilaisia setup-tilanteita voi testata menneisyyden aineistoilla.

…psykologisiin tekijöihin

Tämä ei kuitenkaan aina riitä, sillä treidaajan omat toimet voivat kääntää voitollisen strategian tappiolliseksi.

Tietokoneella luodun strategian heikkous on se, että siinä on kylmän tarkasti hyödynnetty jokainen tietyt raja-arvot ylittävä treidi ja vastaavasti jätetty treidi tekemättä, mikäli jokin raja-arvo jää edes hiuksen hienosti alle osto- tai myyntirajan. Treidaajalla ei ole tätä mahdollisuutta live-tilanteessa. Aina ei ehdi, eikä huomaa hyödyntää kaikkia tilaisuuksia eikä ruudun ääressä voi istua jatkuvasti.

Kun on pitkän aikaa ollut tekemättä mitään, niin treidaajalle voi syntyä pelko siitä, että jotain on jäänyt huomaamatta tai ehkä markkinat ovat muuttuneet niin, että treidaussäännöstön jotain raja-arvoa pitäisi laskea tms. Tällöin tulee tehtyä treidi vain jännityksen vuoksi – ei siksi, että olisi hyödynnetty kovalla työllä etsittyä ja löydettyä etua. Tuoton odotusarvo voi laskea alle yhden esimerkiksi 0,9x eli treidi olisi tilastollisesti tappiollinen.

Päivätreidaajille tuttu tilanne on se, että tappiollista päivää yritetään kääntää voitolliseksi ottamalla pakonomaisesti uusia ja taas uusia treidejä. Tällöin näiden treidien setupit ovat heikkoja ja muutenkin vedot alkavat lähestymään epätoivoisia ”toivotaan-toivotaan”-tilanteita. Sellaisia, joihin jonain toisena päivänä ei koskettaisi sillä pitkällä tikullakaan. Usein tällaiset pakonomaiset tilanteet johtavat vain huonompaan lopputulokseen, missä pieni sadan euron tappio onkin kasvanut useammaksi sadaksi euroksi – pahimmillaan kaikki kuukauden aikana kertyneet tuotot ovat sulaneet pois.

Vastaavasti hyvän voittoputken aikana – jolloin kaikki treidit tuovat voittoa ja itseluottamus kasvaa huippuunsa – omista treidaussäännöistä ei enää pidetä kiinni. Miksi pitää, kun mitä enemmän treidaa, niin sitä enemmän tuottoja tulee. Samalla tulee huuman huipulla nostettua panoksia, sillä ”olenhan voitolla ja voittamaton”. Sitten onni kääntyy ja sisällä on treidejä, jotka eivät ole strategian mukaisia ja panostuskin on kasvanut ihan liian suureksi. Tilanteen lopputuleman ratkaisee oikeastaan se, kuinka nopeasti voittohuumassa oleva treidaaja ymmärtää tilanteen kääntyneen häntä vastaan. Pahimmillaan tilanne voi kääntyä edellä kuvattujen epätoivoisten ”toivotaan- toivotaan” -treidien tekemiseksi.

Treidaamisessa pätee sanonta ”ei määrä, vaan laatu”, mikä helposti unohtuu, sillä käsien päällä istuminen on vaikeaa. On muistettava, että lonkalta ampuen ja sohien harvoin osuu napakymppiin – ja jos osuu, niin se oli enempi tuuria, kuin taitoa.

Tunneskaala voi vaihtua nopeasti voittamattomasta (”mähän teen miljoonia tällä”) maansa myyneeseen (”mitä mä meninkään tekemään”) treidaajaan. Eikä tilannetta helpota sekään, että usein treidaaja on varsin yksin näiden tunteiden kanssa. Kaveripiirissä ei välttämättä ole ketään, joka ymmärtäisi edes osakkeiden, saati sitten spekulantin päälle.

Treidaaja on usein oma itsensä pomo, ja usein vastuussa vain itselleen. Jos sählään pörssissä 300 euroa viputuotteiden kiemuroissa, niin minun ei tarvitse selitellä sitä kenellekään. Mutta, jos teen työpaikalla vain 30 euron virheen (oli tapahtuma mikä vain), niin silloin on parempi olla selitys valmiina. Ja, kun tämän tilivelvollisuuden tietää, niin silloin varsinaisten typeryyksien tekeminen jää automaattisesti vähemmälle. Treidaajalla tätä luksusta harvemmin on.

Journaling

Treidaus on pitkälti satunnaista tai todennäköisyyksiin liittyvää toimintaa, joten oman mausteen ja satunnaisuuden lisääminen soppaan ei tee tilannetta yhtään sen paremmaksi.

Itsensä johtaminen on vaikeaa, eikä treidaaja aina näe tekemiään virheitä heti tuoreeltaan. Ja vaikka jotain näkisikin, niin itsensä huijaaminen on helppoa ja asia painetaan villaisella ”eihän se 300 euroa tunnu tässä konkurssissa enää missään”.

Treidaajan on hyvä pitää (päivä)kirjaa (”journaling”) omista treideistään. Tärkeää on pitää mielessä se, että kirjaamisen pitää olla helppoa ja vaivatonta. Jos siitä muodostuu rasite, niin silloin päiväkirjaa ei jaksa ylläpitää. Tarkoitus ei ole kirjoittaa pitkiä sepustuksia päivän tapahtumista, vaan lyhyitä ”ranskalaisia viivoja”.

Ylös voi kirjata oston ja myynnin ajankohdan, kurssigraafin sekä lyhyet perustelut tapahtumalle. Esimerkiksi

 • OSTO: PepsiCo 20.3.2018 hintaan 110,72 USD
 • Osake oli laskenut helmikuussa voimakkaasti ja nyt osakkeen lasku on tasaantunut ja osake teki pienen nousupyrähdyksen. Pienen pullbackin jälkeen arvelen nousun jatkuvan 120 dollarin tasolle. Strategia ”ABC”.
 • Graafi: Liitteenä

Oleellista on se, että jälkeen päin pystyy palaamaan tilanteeseen ja näkemään transaktion perustelut tapahtumahetkellä. Varsinaista numerodataa kannattaa tallentaa exceliin, sillä siellä numeronmurskaus käy vaivattomammin.

Itse olen ottanut graafeista kolme versiota treidin aikana:

 • oston yhteydessä niin, että kurssihistoriaa näkee muutaman kuukauden ajan,
 • myynnin yhteydessä sekä
 • muutama kuukausi myynnin jälkeen.

Oston ja myynnin yhteydessä kuvaaja päättyy oikeaan reunaan (”hard-right-edge”), joka antaa oikean kuvan sen hetkisestä näkymästä. Muutama kuukausi myynnin jälkeen otettu graafi näyttää myös ”mitä sitten tapahtui” -tilanteen, joka antaa lisävalaistusta myynnin ajoituksen suhteen.

Jälkiseuranta

Jotta merkinnöistä olisi jotain hyötyä, niin niihin tulisi palata muutaman kerran vuodessa. Tärkeää olisi havainnoida

 • missä olen onnistunut ja epäonnistunut – ja miksi
 • onko jotain yhteistä tekijää, joka vaikuttaa negatiivisesti tuottoihin
 • mitä parannan ja mihin keskityn tulevien kuukausien aikana

Monesti helpoin tapa parantaa suoritustaan on kitkeä niitä kaikista hölmöimpiä tilanteita, kuin pyrkiä 100 prosenttiseen huippusuoritukseen. Hedelmällistä olisikin katsoa, että kuinka paljon oma suoritus olisi parantunut, jos treideistä heikoimmat 5 tai 10 prosenttia kitkisi pois. Vastaavasti yksi tai muutama onnenkantamoinen (yhtiön ostotarjous isolla preemiolla) voi pitää tulosta tukevasti voitollisena.

Itse kävin omia sijoituksia (joita tuskin voi treideiksi kuvailla) läpi ja huomasin, että teen huomaamattani systemaattisia virheitä:

 • ostan turhan usein laskevaan trendiin ja toivon kurssin kääntyvän heti oston jälkeen
 • kun laskeva trendi kuitenkin jatkuu, niin stoploss jää tekemättä tai muuten vain hyödyntämättä
 • osake kyntää reippaasti tappiollisena useita kuukausia, mikä on tuskaista katsoa
 • kun osake vihdoin kääntyy nousuun ja voitolliseksi, niin otan pienet tuotot kotiin (”huh, tästä selvittiin”)

Oheisessa kuvaajassa on merkittynä keväällä 2018 tekemäni PepsiCo:n osto (sininen) sekä myynti (keltainen). Kokonaistuotoksi tuli 4 kuukauden ajalta +2,6 prosenttia, josta osinkojen osuus oli merkittävä. Valuuttakurssimuutosten myötä euromääräinen kokonaistuotto taisi olla lähemmäs +10 prosenttia.


Kuva: PepsiCo 12/2017 – 10/2018, päivägraafi, Keltner-channel, MACD. https://www.TradingView.com

Ostoajankohtaa voi toki kritisoida, mutta varsinainen virhe oli se, ettei stoplossia käytetty, sillä siitä johtui lopulta se, että sijoitus myytiin liian nopeasti kesken nousutrendin pienellä voitolla. Potentiaalia oli noin +3 dollaria parempaan tuottoon, mikä olisi nostanut kokonaistuoton 5,3 prosenttiin. Lisäksi, kun mukana jo roikuttiin, niin varsinainen touko-kesäkuun vaihteen ostotilaisuus noin 100 – 102 dollarin tasolla jäi hyödyntämättä.

Eli optimaalinen suoritus olisi ollut: stoploss-myynti olisi pitänyt kohdistua huhtikuun puolivälin noin 106 dollariin ja uusi osto olisi pitänyt tehdä em. noin 100 – 102 dollarin kohdalla. Ja lopullinen myynti kolmannen 116-dollarin huipun jälkeen noin 114 dollarin kohdalla.

Nyt treidaajan ”säännöistä” jäi hyödyntämättä

 • ota tappiot nopeasti ja anna voittojen juosta
 • sulje treidi, mikäli se ei näytä toimivan – takaisin pääsee helposti, mikäli uusi tilaisuus aukeaa

Päiväkirjan myötä havaitsin, että tällaiset PepsiCo:n tapaiset tilanteet tuntuivat toistuvan itselläni useaan kertaan, joten seuraavien kuukausien aikana kiinnitin henkilökohtaisissa sijoituksissa erityistä huomiota stoplossien asettamiseen. Nähtäväksi jää, tuoko se parannusta tuottoihin. Tilanne on nyt kesän jälkeen vaikeutunut kauppasodan kiihtyessä ja pörssin hermostuneisuuden lisääntyessä. Tämä on johtanut stoploss-tasojen rikkoutumiseen, joka joissain tilanteissa on ollut onni, mutta joskus myös katkeraa katseltavaa, kun osake on toipunut muutamassa päivässä takaisin ostotasoille.

Yhteenveto

Tärkeimpinä ajatuksina tästä kirjoituksesta on:

 • Jotta treidaaja voi korjata omaa toimintaansa, niin hänen tulee tarkkailla myös itseään
 • Treidauspäiväkirjan (”journaling”) avulla treidaajan on mahdollista nähdä omaa suoritustaan haittaavia tekijöitä. Näitä voi olla strategiasta lipsuminen, tunteenomainen reagointi tappioihin tai voittoihin, liian suurien riskien otto jne.
 • Kun on havainnut, että jokin osa-alue ei toimi, niin tähän puutteeseen voi kohdistaa erityistä huomiota esimerkiksi tulevien kuukausien aikana.
 • Jos jotakin osa-aluetta ei saa yrityksistä huolimatta korjattua, niin silloin ainakin osaa välttää tällaisia tilanteita.
 • Kirjaaminen kannattaa pitää kevyenä ja helppona, jotta sitä jaksaa tehdä. Työkaluna Word käy hyvin, mutta monet ovat hyödyntäneet pilvipalveluita (Trello, Evernote, Google Docs, jne), sillä silloin kirjaukset ovat helposti saatavilla.

Tämä kirjoitus on alunperin julkaistu Talousmentor-blogissa:
https://talousmentor.com/2019/08/27/treidaus-itsensa-kehittaminen/

 

Lisää uusi kommentti

You must have JavaScript enabled to use this form.

Suodatettu HTML

 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
 • Sallitut HTML-tagit: <a> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <pre> <address> <strike> <caption>
 • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Plain text

 • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
 • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
File attachments
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 150 KB.
Sallitut tiedostotyypit: txt jpg png.
CAPTCHA
Tällä kysymyksellä varmistamme että olet oikea inhimillinen käyttäjä (eikä koneellinen roskapostittaja)
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.