Sijoitussäästötili, ansiotulosäästötili, talletusraja ja tappiot

Käyttäjän Johannes Hidén kuva

Hallitus on nyt aikeissa lanseerata monien sijoittajien pitkään odottaman sijoitussäästötilin, jonka sisällä saa käydä vapaasti kauppaa osakkeilla sekä nostaa osinkoja ilman veroseuraamuksia aina siihen asti, että tililtä nostaa rahoja johonkin muuhun käyttöön. Monelle sijoittajalle esitys näyttää olevan pettymys, mutta toisaalta on moni myös ottanut sen ilolla vastaan. 

Luulen, että sijoitussäästötilille kyllä riittää ottajia.

(Buddha Eden, Portugali 2015)

Pettymisten syynä näkyy ennen kaikkea olevan sijoitussäästötilin 50 000 euron raja, mutta ainakin osa pettymyksistä on johtunut siitä harhakäsityksestä, että kyse olisi koko tilin ja siihen liittyvien sijoitusten maksimiarvosta, vaikka todellisuudessa kyse tulisi tämänhetkisten suunnitelmien mukaan olemaan vain sisään laitettavan sijoituksen rajoittamisesta: tuo 50 000 euroa siis voisi vuosien myötä kasvaa vaikka miljoonaankin. Vaikka joitakin epäselvyyksiä on yhä, on selvää, että tämä tulee hyödyttämään hyvin monia sijoittajia.

Itse sijoitussäästötilin yksityiskohtien ohella mielenkiintoista on myös se, miten sijoitustilin perusperiaatteeseen sijoituspiireissä suhtaudutaan. Olen pannut merkille, miten sijoitussäästötili (ja mielellään vielä euromääräisesti rajoittamaton sellainen) tuntuisi sijoittajien keskuudessa olevan ainoa järkevä tapa järjestää sijoittamisen verotus. Eipä sillä, kyllähän sijoitussäästötilille on useampiakin järkiperusteluja, mihin palaan tässä jutussa vielä myöhemmin, mutta monien kommenteista tulee helposti vaikutelma, että osakesäästötiliä janotaan yksinkertaisesti sen takia, että se hyödyttäisi henkilökohtaisella tasolla, ja että ennen kaikkea tästä syystä esitetyn tilin puutteet ärsyttävät, sillä verojen maksaminen nyt vaan ei ole niin miellyttävää puuhaa,

Mielenkiintoista on se, että vaikka saatetaan sanoa, että ei sijoituksista saatavia tuottoja ole järkeä verottaa ennen kuin ne rahat ottaa sieltä omaan käyttöön, kukaan ei juuri koskaan tunnu vetävän tästä analogiaa ansiotyöhön. Jos sijoittamisessa syntynyt arvonlisä ei joudu verolle tuottojen syntyessä, miksi ansiotulot joutuvat? Entä jos en haluakaan käyttää ansiotyöstä ansaittuja rahoja heti? Jos pääomatulot kuuluu saada kerättyä niin, että ne voi jättää nousemaan korkoa korolle ilman välissä tapahtuvia veroseuraamuksia, mikä on se perustavanlaatuinen syy, ettei ansiotuloille tulisi sallia samaa? Entä jos palkkatulot voisikin suoraan ohjata vaikka tuolle sijoitussäästötilille, jolloin verotusseuraamukset jäisivät myöhemmäksi? Kyllä tuo aika hyvin varmasti monelle palkansaajalle kelpaisi.

No, tehtäköön selväksi, että en oikeasti kannata mahdollisuutta siirtää ansiotulojen verotusta myöhemmäksi. Tottahan toki ansiotulon ja varsinkin luovutusvoittojen muodossa tulevien pääomatulojen välillä on myös vähintäänkin yksi keskeinen ero: ansiotulot varsinkin säännöllisellä kuukausipalkkalaisella tulee tasaisena virtana, kun taas arvopaperien luovutusajankohdan voi itse päättää. Tämä taas tarkoittaa sitä, että mikäli luovutuksesta tulisi tuntuvia veroseuraamuksia voittojen vuoksi, syntyy insentiivi pitää osakkeista kiinni, vaikka ilman veroseuraamuksia muualta voisi löytyä parempia sijoituskohteita. Tämä on nykyisessä järjestelmässä ongelma, jonka sijoitussäästötili (tuon 50 000 euron sijoitusrajoituksen puitteissa) poistaa.

Toisaalta jos oikeudenmukaisuutta ajatellaan, ei mielestäni ole mitenkään selvää, että esimerkiksi sijoitusvarallisuuden 10-kertaistumisen tulisi olla verotonta vain siksi, että sitä ei ole realisoitu euroiksi tai vieläpä euroista hyötykäyttöön. Muotoilin kuusi vuotta sitten ajatusta arvonnousuverosta, (kts. Arvonnousuverosta korvaaja varainsiirtoverolle), joka voisi olla sovellettavissa pörssiosakkeisiin. Malli voisi sisältää jonkin verran käytännön ongelmakohtia omistusten markkina-arvojen määrityksessä, mutta toisaalta myös sijoitussäästötililtä nostettujen tuottojen verotuksessa saatettaisiin nostettujen rahojen tuotto-osuuksien laskemiseen tarvita jonkinlaista yksiselitteistä tapaa markkina-arvon määrittämiseen.

Haitallisten myymisen välttämiseen ohjaavien kannustimien vähenemisen lisäksi on kuitenkin myös toinen sijoitussäästötiliä puoltava tekijä. Rahastoissa ja toisaalta myös sijoitettaessa suuria pääomia erilaisten vakuutuskuorien tai kapitalisaatiosopimusten kautta verotus toimii käytännössä niin, että verot maksetaan vasta, kun varoja nostetaan, joten sijoitussäästötilin avulla suorat osakesijoitukset tulisivat samalle linjalle. Olettaen, että arvonnousua ei jatkossakaan veroteta ennen realisoimista, tämä on myös ihan pätevä syy sijoitussäästötilijärjestelmälle, sillä näin poistuu syy välttää suoraa osakesijoittamista, mitä voi kuitenkin pitää monella tapaa stimuloivampana ja älyllisestikin kehittävämpänä kuin pelkkää indeksiin tai rahastoihin sijoittamista.

Vaikka haluankin kyseenalaistaa joitakin sijoittajien etua ajavia perusajatuksia, suhtaudun sijoitussäästötiliesitykseen varovaisen positiivisesti. On hyvä, että luovutuksen välttelyyn liittyvät insentiivit vähenevät ja että erot rahastosijoittamiseen kutistuvat. Pidän myös periaatteen tasolla siitä, että siinä missä Ruotsin vastaavassa sijoitustilijärjestelmässä ei veroteta tuottoja vaan pienellä prosentilla sijoitustilin pääomaa, Suomessa tililtä nostettaessa verotettaisiin nimenomaan tuottoja.

Luultavasti hankintameno-olettama ja vielä toistaiseksi voimassaoleva osinkojen hieman lievempi verotus jäävät luultavasti vain sijoitussäästötilin ulkopuolella hyödynnettäväksi, mutta muuten tilistä on varmasti monille hyötyä. Joitakin kysymyksiä kuitenkin herää:

 • Voiko sijoitustilin siirtää veloituksetta palveluntarjoajalta toiselle?
 • Uusi vaihtoehto epäilemättä aiheuttaa kustannuksia myös välittäjille järjestelmämuutoksien myötä, mutta tuleeko se samalla tarkoittamaan uusia keinoja rahastaa asiakkailta rahaa ja siten samalla syödä sijoitustilistä muuten syntyvää etua?
 • Kun ilmeisesti varoja pois nostettaessa on tarkoitus verottaa vain tuoton osuus nostetusta summasta, miten määritetään tilin tuotto? Lasketaanko se vanhojen luovutusvoitto- ja luovutustappiosääntöjen mukaisesti siihen astisista tilillä tehdyistä luovutuksista? Vai kaivetaanko tilin ja siihen liittyvien omistusten markkina-arvo? Jos jälkimmäistä, katsotaanko se päivän päätöskursseista?
 • Kuinkahan todennäköistä on, että sijoitetun pääoman raja tulisi jossain vaiheessa nousemaan? 
 • Miten sijoitustilin tappioihin tullaan suhtautumaan? Jos sijoitustililtä ottaa rahat pois, kun sijoitukset ovat tappiolla, syntyykö verovähennyskelpoinen tappio? Alkupääoman heti alkuvaiheessa tapahtuva kutistuminen veisi myös kummasti pohjaa korkoa korolle -efektiltä. Entä jos pahimmassa tapauksessa koko maksimipääoma tulisi menetettyä? Menettäisikö silloin käytännössä pysyvästi oikeuden käyttää sijoitussäästötiliä, jos kerran sijoitettavan pääoman määrä on rajoitettu? 

Ottaen huomioon erityisesti tuon viimeisen kohdan herää kysymys: olisiko raa'an yksittäisen raja-arvon sijasta vuosittainen, esimerkiksi 10 000 euron talletusraja toimivampi? Näin koko sijoitussäästötili ei menisi pilalle huonon alun vuoksi, vuosien saatossa sinne voisi tallettaa enemmänkin kuin tuon 50 000 euroa, ja talletusrajaa olisi myös helpompi jälkikäteen säätää.

Jos sijoitussäästötili nyt tosiaan toteutuu, tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, miten nämä yksityiskohdat muotoutuvat.

Kommentit

Comment: 

Minä olen näitä 50k rajan takia pettyneitä. Minäkin kaipaan rajatonta sijoitustiliä oman etuni takia. Kuitenkin, kaipaan sitä myös oikeudenmukaisuudella/tasa-arvoisuudella suhteessa kaikkein suurimpiin sijoittajiin eli niihin, jotka saavat (10% säännöllä) kumuloida omaisuutta rajattomasti holding yhtiöön ilman veroja. Mielestäni sivuutat tämän aspektin jutussa. Eli kyse ei ole pelkästään keskikokoisten ja pienten välisestä oikeudenmukaisuudesta. Niiden osalta tosiaan tuntuu, että keskikokoiset maksakoot enemmän veroja koska heillä lienee enemmän maksukykyä. Kyse on enemmän keskikokoisten ja suurten välisestä oikeudenmukaisuudesta. Onko joku järkiperuste, että alkaen luokkaa 10m€ (tuolla saat 10% siivun aika monesta yhtiöstä) toiminta muuttuu verottomaksi? VM:n virkamiesten esim. Terhi Järvikare ajattelu tuntuu olevan, että suuremman sijoittajan voi antaa toimia verottomasti, koska he ovat oikeasti hyödyllisiä "yrittäjäomistajia", kun taas keskikokoiset sijoittajat ovat hyödyttömiä puliveivareita. Mielestäni tämä argumentti perustuu vaaralliseen väärinkäsitykseen. Onko Johanneksella joku perustelu sille, miksi osinkojen ja myyntivoittojen kumulointi sallitaan suurelle, muttei keskikokoiselle sijoittajalle?

Käyttäjän Johannes Hidén kuva

Comment: 

Jos omistaa yrityksestä niin ison siivun kuin 10 prosenttia, kyse on helposti jo enemmästä kuin pelkästä osakkeisiin sijoittamisesta. Siinä on kyse silloin hieman muustakin kuin vain siitä, että summat ovat suuria. Yhtä lailla mielenkiintoinen pykälä, jonka tarkoituksenmukaisuutta voi helposti ihmetellä.

Näkisin, että tuollainen erikoistapaus ei kuitenkaan kovin merkittävästi liity sijoitussäästötiliin, vaan kritiikki tulisi sitten kohdistaa suoremmin siihen pykälään. Sinänsä 10%:n osuutta ei kovin helpolla voi ostaa vaikuttamatta mahdollisesti merkittävästikin yrityksen pörssikurssiin. Ja ei tuo mainitsemasi 10 miljoonaa riitä alkuunkaan monien yhtiöiden kohdalla, joten ei tuo suurellekaan sijoittajalle suoraan yleensä mahdollista myyntivoittojen verottomuutta. Ja osinkoihinhan tuo 10%:n sääntö ei taida liittyä millään tavalla, vai liittyykö?

Comment: 

Koskee osinkoja sillälailla, että voit kumuloida perustamaasi "sijoitusyhtiökuoreen" osinkoja verottomasti niistä listayhtiöistä joista omistat tuon 10%. Eli tähän perustuu Paasikivien, Herlinien yms. järjestely. On niitä pieniäkin pörssiyhtiöitä, joissa tuon 10% siivun saa pienemmällä summalla. Totta, 10% muuttaa tilannetta: usein silloin ajaudut hallitukseen. Mielestäni hallitustyöstä korvaus pitää maksaa muiden osakkeenomistajien toimesta hallituspalkkiona, eikä lainsäätäjän toimesta oudolla veroedulla.

Eli kuten ehdotat, 10% säännön poistaminen olisi hyvä. Tai vironmalli, jossa kaikki osinkoa jakavat tahot maksavat "lähdeveroa". Molemmat olisivat yksinkertaisia, eikä ne rajoita verotuloja. Veroprosentithan voidaan säätää vaikka kuinka korkeiksi.

osinkojen verotus

 

File attachments: 
Käyttäjän Johannes Hidén kuva

Comment: 

On kyllä erikoinen tuo 10 prosentin sääntö. Mikä lie siinä taustalla. Olisi mielenkiintoista kuulla jotain perusteluja, miksi tuollainen sääntö on tehty.

Comment: 

Näistä tulee pankkien tuotteita ja pankit ottavat yleensä komission. Jos komissio on yli 0.3%/v niin pankin komissiot syövät helposti pienen ja epävarman veroedun ja pahimmillaan nuo komissiot voivat painaa hyödyn negatiiviseksi.

Mietin asiaa sitten kun nuo pankin komissiot ovat tiedossa. Ihan pienen epävarman hyödyn takia en lähde monimutkaistamaan omaa sijoittamistani.

Käyttäjän Johannes Hidén kuva

Comment: 

Vaikka pieni pelko siitä onkin, että pankit tulisivat sijoitustileillä rahastamaan, kyllä jotenkin ehkä naiivisti toivoisin, että tuosta ei välttämättä tulisi (juuri) sen suurempia kuluja kuin sijoitussäästötilin ulkopuolisessakaan kaupassa, että esimerkiksi kilpailun kautta tulisi "tee muutama kauppa vuodessa, niin ei kuluja"-tyyliset ratkaisut.

Jouheva kilpailu toki edellyttää, että sijoitussäästötili on vapaasti siirrettävissä. Uskon, että laki tulee sitä vaatimaankin.

Lisää uusi kommentti

You must have JavaScript enabled to use this form.

Suodatettu HTML

 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
 • Sallitut HTML-tagit: <a> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <pre> <address> <strike> <caption>
 • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Plain text

 • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
 • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
File attachments
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 150 KB.
Sallitut tiedostotyypit: txt jpg png.
CAPTCHA
Tällä kysymyksellä varmistamme että olet oikea inhimillinen käyttäjä (eikä koneellinen roskapostittaja)
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.