Sijoittajien tasa-arvoinen kohtelu on kaukainen unelma

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Samat pelisäännöt, lait, kaikille oli se tasa-arvon periaate, joka siirsi Euroopan feodalismista maailman kehityksen ja kulttuurin moottoriksi.

Eräällä toimialalla on luovuttu tästä periaatteesta. Sijoitusmaalimassa on villi joukko erilaisia pelisääntöjä erilaisille toimijoille. Ja on käynyt niin kuin yleensä. Parhailla pelisäännöillä pelaavat ovat pärjänneet ja huonoimmilla pelaavat, eli suomen kansalaiset, ovat finanssivarallisuudeltaan maailman köyhimpiä (kun mukana on kohtuullisen kehittyneet maat).

Syynä erilaisiin pelisääntöihin on muuttunut käsitys tasa-arvosta. Tasa-arvon käsite on saanut muitakin sisältöjä:

  •     1900 luvun puolivälistä alkaen tasa-arvo tarkoitti sitä että kaikilla tulee olla perhetaustasta riippumatta mahdollisuudet samaan koulutukseen
  •     1900 luvun loppupuolella tasa-arvo alkoi tarkoittaa sitä että kaikille kuuluu verojen ja tukiaisten jälkeen samankaltainen tulotaso ja kulutusmahdollisuudet
  •     2000 luvulla olemme siirtyneet tilanteeseen jossa pääosa finanssivarallisuudesta (pörssiosakkeet ja korkosijoitukset) on julkisen sektorin hallussa. Olemme nyt finanssivarallisuuden osalta tasa-arvoisempia.

Suomen kansalaisilla on muita heikommat säännöt kun toimitaan finanssisijoittamisen alalla, koska tällä tavalla edistetään varallisuuden tasa-arvoa. Varallisuuden tasa-arvoa on alettu pitää tärkeämpänä kuin tasa-arvoisia sääntöjä.

Omaisuuden tasa-arvo ei ole täysin toteutunut

Omaisuuden tasa-arvo ei ole vielä täysin toteutunut tavoite. Suomalaisilla on vielä paljon kiinteistö- ja asuntovarallisuutta. Kehitys kohti tasa-arvoisempaa asunto-omistusta on käynnissä. Vuokra-asuminen yleistyy ja markkinoilla on tälläkin osa-alueella toimijoita (esim. ulkomaalaiset ja eläkevakuutusyhtiöt), jotka ovat verotuksen suhteen tasa-arvoisempia kuin muut. Ja ne joiden pelisäännöt ovat parhaat,  usein myös menestyvät parhaiten.  Etenemme hitaasti kohti tasa-arvoisempaa tilannetta.

Mikään Suomen hallitus ei ole puolustanut suomalaisia sijoittajia

Kysyin Arvopaperi lehden järjestämässä tilaisuudessa aikoinaan Juha Sipilältä seuraavaa:  Yksityisessä omistajaohjauksessa olevat pienet ja keskisuuret yritykset vastaavat Suomessa lähes kaikista uusista työpaikoista kun taas esimerkiksi eläkevakuutusyhtiöiden hallinnoimat yritykset pärjäävät kehnommin. Voisiko suomen kansalaisten verotuksellista asemaa parantaa suhteessa eläkevakuutusyhtiöihin ja ulkomaalaisiin niin, että saisimme suurienkin yhtiöiden omistajaohjaukseen omista varoistaan huolehtivaa suomalaista väriä? Juha Sipilä kertoi, että valitettavasti tähän asiaan ei tulla puuttumaan. Tuolloin elettiin aikaa ennen Juha Sipilän hallitusta. Juha Sipilä piti lupauksensa, suomalaisten ihmisten asema sijoitajina ei hänen hallituksensa aikana parantunut.

Omaisuuden tasa-jaon periaate on minun käsittääkseni vallitseva linja kaikissa hallituksiin osallistuneissa puolueissa. Kyse ei siis ole puoluepoliittinen vaan ennen kaikkea ajan henkeen liittyvä linja. Puolueet edistävät omaisuuden jakautumisen tasa-arvoa eikä mikään hallitus tai eduskunta ole viime aikoina tehnyt lakeja, jotka merkittävästi edistäisivät yksityisomistuksen asemaa.

Olemme monissa kohdin jo tavoittaneet ihanneyhteiskunnan

Yhteiskunnallinen kehityksemme on joillain osa-alueilla saavuttanut Karl Marx:n tavoitteet, mutta tuotantokoneisto ja asuntovarallisuus ei ole vielä kokonaan yhteisomistuksessa. Tässä suhteessa olemme jäljessä. Mutta tulonjaon suhteen olemme edellä. Karl Marx tavoitteli työntekijöille kohtuullista osuutta tuotannon lisäarvosta. Olemme edenneet tämän tavoiteen ohi. Kaikki saavat, työpanoksestaan riippumatta, kohtuullisen osuuden tuotannon lisäarvosta.

Kehityksellä on ollut mitattavat positiiviset vaikutuksensa. Olemme maailman onnellisimpia. Mutta asialla on kääntöpuolensa. Yksilöltä puuttuu menestyksen motivaattoreita eikä ponnisteleminen aina kannata. Ja tämän seurauksena taloudellinen ja loppujen lopuksi myös kulttuurillinen kehittymisemme uhkaa näivettyä. Riski näivettymiseen on mielestäni todellinen.

Kuvan lähde: pixabay

Lisää uusi kommentti

You must have JavaScript enabled to use this form.

Suodatettu HTML

  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <pre> <address> <strike> <caption>
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
File attachments
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 150 KB.
Sallitut tiedostotyypit: txt jpg png.
CAPTCHA
Tällä kysymyksellä varmistamme että olet oikea inhimillinen käyttäjä (eikä koneellinen roskapostittaja)
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.