Piksussa on monta faktorisijoittajan työkalua

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Useimmat sijoittajat käyttävät hyväkseen faktorisijoittamista.  Faktorisijoittamisessa oletetaan että osakkeen tuleva kurssinousu riippuu ainakin jossain määrin joidenkin tunnuslukujen arvoista. Näiksi faktoreiksi valitaan usein sellaisia tekijöitä kuten: tulos/pörssiarvo , kirja-arvo/pörssiarvo,  liikevaihto/pörssiarvo,  liikevaihdon kasvu (%), tuloksen kasvu (%), osinko(%), omavaraisuusaste(%)...  Faktoreiden valinta ja niiden painoarvot riippuvat sijoittajasta. Yksi painottaa osinkoa ja toinen taas enemmän liikevaihdon kasvua ja kolmas omavaraisuutta. Userimmilla on jonkinlainen prioriteettijärjestys ja hyvä niin.

Järkevä faktoreiden valinta riippuu talouden tilanteesta

Se mitä kulloisessakin tilanteessa kannattaa painottaa riippuu ainakin osittain tilanteesta. Korkea omavaraisuusaste on hyvä asia kun korot nousevat. Mutta alhainen omavaraisuusaste ja korkea velkapääoma ovat jopa hyveitä silloin kun korot laskevat tai ovat nollassa. Parhaiten ovat viime aikoina pärjänneet velkaiset yritykset. Velalle ei ole tarvinnut maksaa suurtakaan korkoa ja osakkeenomistajalle on jäänyt suurempi osuus tuotoista. 

Tulostuotto on monelle tärkein valintakriteeri

Yrityksen tulos suhteessa pörssiarvoon (%) on tärkeä ja monen mielestä tärkein tunnusluluku. Se kertoo paljonko sijoittajalle loppujen lopuksi yhteensä jää (osinko+ yritykseen kertyvä pääoma). Mutta kannattaa olla varovainen. Monilla yrityksillä on selkeä vuosisykli eikä yksittäistä neljännesvuotta kannata katsoa liian tarkkaan. Vuositason luvut ovat usein kvartaalitasoa parempia. Myös tuloksen kehittymisen trendi on tärkeä seikka. Tuloskehityksen nousujohteisuus (tuloksen pidemmän ajan kasvu %) on tärkeä seikka.

Kasvuyritykset ovat sijoittajan kultakaivoksia

Kasvuyrityksillä on korkea liikevaihdon kasvuprosentti ja oikeiden kasvuyritysten löytämiseksi kannattaa aina käyttää vaivaa. Jos yrityksen liikevaihdon kasvu perustuu markkinaosuuksien voittamiseen, uuden tuotantokapasiteetin rakentamiseen tai käänteentekevien uusien palveluiden kehittämiseen niin yrityksestä kannattaa maksaa reilua ylihintaa.

Kirja-arvon liikaa painottamista kannattaa välttää

Arvoyrityksissä on korkea kirja-arvo. Pörssirityksen kirja-arvo perustuu vuodenvaihteen jälleenhankinta-arvoihin. Kirja-arvoissa on kuitenkin paljon arvostusvirheitä. Hankintahintaa kirjataan monasti taseeseen nimikkeellä "liikearvo" jos yritys on ostanut kilpailijansa. Keksintöjen ja osaamisen osalta käytetään termiä "muut aineettomat arvot". Näiden erien oikea arvostus on haasteellista eikä järkevää arvoa voida osoittaa. Kirja-arvoja kannattaakin käyttää sijoituspäätösten perusteena vain jos tietää että yrityksessä on sellaista todellista varallisuutta joka olisi konkurssitilanteessakin rahanarvoista ja käypää.

Pisksussa on monta faktorisijoittamisen työkalua

Faktorisijoittamisen lähtökohdaksi käy esimerkiksi Sergion tunnuslukulista , tai Piksun OMX Hex luettelo jonne päivittyy kumpaankin  monta hyvää tunnuslukua. Jos haluaa sijoittaa eri maiden ETF rahastoihin tai teollisuuden sektoreihin niin voi käyttää esimerkiksi Unisolver:n piksussa julkaisemaa maaindeksi luetteloa ja sektori ETF luetteloa

 

 

 

Kommentit

Käyttäjän Tommi Taavila kuva

Comment: 

Faktorien käyttämisessä pitää myös muistaa, että kaikkia yrityksiä ei voi laittaa samaan nippuun. On ihan eri asia sijoittaa esimerkiksi pankkeihin kuin teollisuusyrityksiin. Taseiden merkitys ensimmäisissä on paljon suurempi kuin jälkimmäisissä. Yksittäisten yritysten faktoreita tutkiessa pitää huomioida myös liiketoimintasyklien pituudet. Ilman niiden ymmärtämistä voi tulla ihan vääriä johtopäätöksiä. Esimerkiksi yhden yrityksen tuloskehityksen tutkiminen syklin alusta syklin loppuun voi tuottaa erilaisen tuloksen, kun toisen yrityksen tuloskehityksen tutkiminen samalta ajanjaksolta voi vastata toisen yrityksen tuloskehitystä edellisen syklin huipusta nykyisen syklin huippuun. Tällöin faktorit eivät ole keskenään vertailukelpoisia. 

Lisää uusi kommentti

You must have JavaScript enabled to use this form.

Suodatettu HTML

  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <pre> <address> <strike> <caption>
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
File attachments
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 150 KB.
Sallitut tiedostotyypit: txt jpg png.
CAPTCHA
Tällä kysymyksellä varmistamme että olet oikea inhimillinen käyttäjä (eikä koneellinen roskapostittaja)
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.