Osingot järjestykseen (12/2019)

Käyttäjän Jyrki Toivonen kuva

Talousmentor-yritysanalyysit on tällä hetkellä tehty 66 yrityksestä, joista Suomi-yhtiöitä on 29. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan näiden yritysten osinkotuottoja ja -kehitystä sekä niiden kestävyyttä.

Sanotaan, että osinkosijoittajan ei pidä katsoa pelkästään isoa osinkotuottoa vaan myös sitä, miten hyvin osinko tulevaisuudessa mahdollisesti kehittyy. Tätä hän voi arvioida menneen kehityksen perusteella sekä siitä, mikä on osingon suhde tulokseen taikka vapaisiin rahavirtoihin.

Taustaa

Ennustetut osingot vastaavat Talousmentor-yritysanalyysien arvioita, joten arviot voivat erota markkinoiden arvioista. Olen jakanut Excel-taulukon, johon voi sitten tehdä omia muutoksia ja laskelmia. Taulukon voi ladata klikkaamalla oheisesta linkkiä ja valitsemalla valikosta ”Tiedosto > Lataa tiedostona”

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pvsxbueO_nSRG1020KMT6lYwWfwIrUjxdAwFcoTuSc0/edit?usp=sharing

Taulukossa olevat osingot ovat ns. normaaleja osinkoa eikä niissä ole huomioitu lisäosinkoja. Tämä siksi, että lisäosingot ovat yleensä kertaluontoisia, joten näiden vaikutus on haluttu poistaa, jotta normaalien osinkojen kehitystä voi tarkastella.

Taulukossa on osinkojen muutokset vuosien 2020e-2019 sekä 2019-2018 ja 2018-2017 välillä. Näin voidaan tarkastella sitä, miten osinko on muutamien viime vuosien aikana kehittynyt, ja miten sen arvioidaan kehittyvät ensi vuonna.

Muutamien yhtiöiden kohdalla osinkoja on alettu maksamaan puolivuosittain tarkastelujaksojen aikana. Jotta vertailukelpoisuus säilyy, niin olen näiden yhtiöiden kohdalla jakanut aiemmatkin osingot puolivuotissykleihin (merkitty violetilla taustavärillä taulukkoon).

Olen kerännyt ja summannut myös EPS:n ja osakekohtaisen vapaan rahavirran (FCF) 4 vuoden ajalta eli vuosilta 2016 – 2019e (tai 2017 – 2020e, jos tilikausi 2020 on jo alkanut). Taulukkoon on laskettu kullekin yritykselle 4 vuoden osinkojen suhde em. 4 vuoden EPS:iin ja FCF:n. Tämä kertoo keskimääräisen osinkosuhteen, jonka avulla voi arvioida osingonmaksun kestävyyttä. Pankki- ja vakuutusyhtiöiden vapaata rahavirtaa ei ole huomioitu.

Taulukon osakekurssit ovat torstai-iltapäivän 5.12.2019 kursseja.

Korostetaan vielä, että kaikki osinko-, EPS- ja FCF-ennusteet ovat omia arvioitani.

Osinkotuotto ja osingon suhde vapaisiin rahavirtoihin

Oheisessa kaaviossa on esitettynä kaikki ne yhtiöt, joiden osingon suhde vapaisiin rahavirtoihin (FCF) on 0 – 100 prosentin välillä. Huomaa, että kaavio ei sisällä vakuutus- eikä pankkiyhtiöitä, sillä niille en ole määritellyt vapaata rahavirtaa.

Kuvan saa suuremmaksi tästä

Suomi-osakkeet

Talousmentor-yritysanalyysit on tehty 29 Suomi-yhtiöstä, ja oheisessa taulukossa on näiden yhtiöiden ennustamani osinkotuotot suurimmasta pienimpään.

Yli 5 prosentin osinkotuottoa näyttäisi tarjoavan 7 yhtiötä. Kun puoli vuotta sitten tein vastaavan analyysin, niin silloin yli 5 prosentin osinkotuottoa tarjosi 14 yhtiötä. Määrä on pienentynyt osittain osakekurssien nousun, mutta myös ennustettujen osinkojen laskun myötä.

Osinkojen muutos

Edellisen kappaleen taulukosta nähdään, että Nordean ja Sammon osingot laskevat ensi keväänä. Lisäksi olen arvioinut, että Finnair laskee osinkoaan.

Oheiseen taulukkoon on koottuna parhaimmat osingonkasvattajat, järjestettynä edelleen osinkotuoton mukaisesti.

Osingon kestävyys

Osingon kestävyyttä tarkastellessa on hyvä kiinnittää huomio osingon ja vapaan rahavirran (FCF) suhteeseen. Vapaa rahavirta on sitä rahaa, minkä yhtiö voi käyttää osinkojen maksuun, velkojen lyhentämiseen taikka laajentumisinvestointeihin. Osingon nousun tukena osinko/FCF-suhdeluvun pitää olla kestävällä tasolla.

Edellisen kappaleen osingon kasvattajien tilanne näyttää hyvältä, sillä osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on noin 40 – 60 prosentin tasolla. Yhtiöillä olisi siis tämän valossa helppo tehtävä jatkaa vahvaa osingonjakoaan.

Myös Olvilla on mahdollisuus hyvään osingon nostoon, sillä osinko olisi näillä ennusteilla noin 50 prosenttia vapaasta rahavirrasta. Lisäksi yhtiö on käytännössä täysin velaton, joten se myös voisi antaa mahdollisuuden reippaaseen osingon nostoon.

Sijoittajan kannattaa näissä tilanteissa katsoa vielä erikseen sitä, että 1) johtuuko korkea osinkosuhde kertaluontoisista eristä, jotka painavat tulosta tai vapaata rahavirtaa, 2) onko yrityksellä ylisuuri kassa, jota halutaan pienentää osinkojen muodossa ja 3) mikä on yhtiön velkaisuuden taso? Alhainen velkaisuus antaa mahdollisuuden pitää osinkoa yllä, mikäli odotuksissa on tuloksen selvä paraneminen tulevaisuudessa. Korkea velkaisuus voi johtaa osingon leikkaamiseen.

Kun katsotaan kirjoituksen alun kaaviota eli osinkotuotto > 3 prosenttia ja osinko/FCF 40…80 prosenttia sekä lisätään tähän vahva osingon kehitys, niin Suomi-yhtiöistä parhaimpaan kastiin nousee näillä kriteereillä Sanoma ja Valmet.

Tämän jälkeen

Osinkosijoittajan työmaa ei lopu tämän harjoituksen jälkeenkään, sillä hänen pitää vielä pohtia sitä, että onko osakkeen hinta (PE) sopivalla tasolla tai miten USA:n ja Kiinan kauppasota vaikuttaa maailman talouteen ja/tai yhtiöiden tuloksentekokykyyn. Lisäksi hänen tulee vielä erikseen tarkistaa yhtiöiden velkaisuuden taso sekä varmistua siitä, ettei yhtiö tee osakeanteja samalla, kun se jakaa avokätisesti osinkoa.

Yhtiöillä on myös omat julkistetut osingonjakopolitiikkansa, joten sijoittajan tulee myös tarkistaa se, miten nykyinen osinko sopii tähän ja onko se mahdollisesti rajoittamassa tulevaisuuden osinkoa.


Tämä kirjoitus on lyhennetty versio alunperin Talousmentor-blogissa julkaistusta kirjoituksesta. Talousmentor-blogissa on tehty vastaavanlaiset taulukot Ruotsi (13) ja USA (24) yhtiöistä.
https://talousmentor.com/2019/12/05/osingot-jarjestykseen-12-2019/

 

Artikkeli: 

Lisää uusi kommentti

You must have JavaScript enabled to use this form.

Suodatettu HTML

  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <pre> <address> <strike> <caption>
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
File attachments
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 150 KB.
Sallitut tiedostotyypit: txt jpg png.
CAPTCHA
Tällä kysymyksellä varmistamme että olet oikea inhimillinen käyttäjä (eikä koneellinen roskapostittaja)
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.