Osingot järjestykseen (12/2018)

Käyttäjän Jyrki Toivonen kuva

Sanotaan, että osinkosijoittajan ei pidä katsoa pelkästään isoa osinkotuottoa vaan myös sitä, miten hyvin osinko tulevaisuudessa mahdollisesti kehittyy. Tätä hän voi arvioida menneen kehityksen perusteella sekä siitä, mikä on osingon suhde tulokseen taikka vapaisiin rahavirtoihin.

Taustaa

Olen tätä kirjoitusta varten koonnut kaikista 63 yrityksestä vuosien 2015 – 2018 aikana irronneet osingot sekä arviot vuonna 2019 irtoavista osingoista. Muutamilla USA-yrityksillä osinko irtoaa vielä joulukuussa 2018, mutta pääpaino tässä analyysissä on vuosi 2019.

Ennustetut osingot vastaavat Talousmentor-yritysanalyysien arvioita, joten arviot voivat erota markkinoiden arvioista. Olen jakanut Excel-taulukon, johon voi sitten tehdä omia muutoksia ja laskelmia. Taulukon voi ladata klikkaamalla oheisesta linkkiä ja valitsemalla valikosta ”Tiedosto > Lataa tiedostona”

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TkhjBZ2f60-81WbSEf7x8Ywq_HYSnl8qV9kDvB4LpZQ/edit?usp=sharing

Taulukossa olevat osingot ovat ns. normaaleja osinkoa eikä niissä ole huomioitu lisäosinkoja. Tämä siksi, että lisäosingot ovat yleensä kertaluontoisia, joten näiden vaikutus on haluttu poistaa, jotta normaalien osinkojen kehitystä voi tarkastella.

Taulukossa on osinkojen muutokset vuosien 2019e-2018 sekä 2018-2017 ja 2017-2016 välillä. Näin voidaan tarkastella sitä, miten osinko on muutamien viime vuosien aikana kehittynyt, ja miten sen arvioidaan kehittyvät ensi vuonna.

Muutamien yhtiöiden (Ramirent, H&M ja Telia Company) kohdalla osinkoja on alettu maksamaan puolivuosittain tarkastelujaksojen aikana. Jotta vertailukelpoisuus säilyy, niin olen näiden yhtiöiden kohdalla jakanut aiemmatkin osingot puolivuotissykleihin (merkitty punaisella taulukkoon)

Olen kerännyt ja summannut myös EPS:n ja osakekohtaisen vapaan rahavirran (FCF) 4 vuoden ajalta eli vuosilta 2015 – 2018e (tai 2016 – 2019e, jos tilikausi 2019 on jo alkanut). Taulukkoon on laskettu kullekin yritykselle 4 vuoden osinkojen suhde em. 4 vuoden EPS:iin ja FCF:n. Tämä kertoo keskimääräisen osinkosuhteen, jonka avulla voi arvioida osingonmaksun kestävyyttä. Pankki- ja vakuutusyhtiöiden vapaata rahavirtaa ei ole huomioitu.

Taulukon osakekurssit ovat keskiviikon 5.12.2018 päätöskursseja.

Korostetaan vielä, että kaikki osinko-, EPS- ja FCF-ennusteet ovat omia arvioitani.

Osinkotuotto ja osingon suhde vapaisiin rahavirtoihin

Oheisessa kaaviossa on esitettynä kaikki ne yhtiöt, joiden osingon suhde vapaisiin rahavirtoihin (FCF) on 0 – 100 prosentin välillä. Huomaa, että kaavio ei sisällä vakuutus- eikä pankkiyhtiöitä, sillä niille en ole määritellyt vapaata rahavirtaa.

Kuvan saa suuremmaksi, klikkaamalla sitä (kuva aukeaa uuteen ikkunaan).

Kaaviossa silmään osuu Ford Motor Company ja miksei myös Harley-Davidson, joilla on suhteellisen korkea osinkotuotto ja alhainen osingon suhde vapaaseen rahavirtaan. Tämä johtuu osaltaan siitä, että molemmilla yhtiöillä on rahoitus-segmentti, joka toimii kuin pankki. Tästä syystä rahavirrat näyttävät todellista paremmilta.

Kuviossa ehkä mielenkiintoisin alue on 3 – 6 prosentin osinkotuotto sekä 40 – 80 prosentin osingonmaksusuhde.

Suomi-osakkeet

Talousmentor-yritysanalyysit on tehty 20 Suomi-yhtiöstä, ja oheisessa taulukossa on näiden yhtiöiden ennustetut osinkotuotot suurimmasta pienimpään. Yli 5 prosentin osinkotuottoa näyttäisi tarjoavan peräti 11 yhtiötä. Kun puoli vuotta sitten tein vastaavan analyysin, niin silloin oli vain 4 yhtiötä, joilla osinkotuotto ylitti 5 prosentin rajan. Koska vuoden 2019 osinkoennusteisiin ei ole tullut juurikaan muutoksia, niin ennustettujen osinkojen tuottojen nousua selittää osakkeiden kurssilaskut.

Selvästi heikointa osinkoa näyttäisi maksavan F-Secure, jonka tulevan 12 kuukauden osinkoennusteena on 0,04 euroa eli sama kuin nyt keväällä. Eikä tilanne juurikaan muuttuisi vaikka osinko olisi tuplaten ennusteeseen nähden.

Toinen huomionarvoinen yritys on Raisio, jonka osinkoennusteeseen tulee suhtautua suurella varauksella. Olen käyttänyt ennusteessa edellisen vuoden osinkoa, mutta koska yhtiö on läpikäynyt suuren muutoksen, niin osinko voi olla selvästi viimevuotista alhaisemmalla tasolla. Raisio tiedottikin vastikään uudesta osingonjakopolitiikasta, joka on:

Raisio Oyj:n tavoitteena on jakaa vuosittain osinkona 50 – 100 prosenttia jatkuvien liiketoimintojensa osakekohtaisesta tuloksesta (EPS). Tämän lisäksi hallitus voi ehdottaa lisäosingon jakamista. Osinkopolitiikan mukaisen osingon maksamisen edellytyksenä on, ettei osingonmaksu vaaranna yhtiön rahoitusasemaa eikä strategisten tavoitteiden saavuttamista. https://globenewswire.com/NewsRoom/ReleaseNg/400243817/fi/1

Osinkojen muutos

Edellisen kappaleen taulukosta nähdään vielä, että Kemiran, Lassila-Tikanojan ja Raision ennustamani osingot näyttäisivät polkevan kolmatta vuotta paikoillaan. Myös F-Securen osinko jäisi kevään 2017 tasolle, joka taasen laski vuodesta 2016.

Nokian Renkaiden ja Nordean osingot ovat kyllä kasvussa, mutta varsin vaatimattomalla vauhdilla.

Oheiseen taulukkoon on koottuna parhaimmat osingonkasvattajat, järjestettynä edelleen osinkotuoton mukaisesti.

Osinkokehitys on ollut hyvää (eli noin yli 8-10 prosentin vuosittaista nousua) peräti 10 yhtiöllä. Ja erityisesti esiin nousee metsäyhtiöt Metsä Board, Stora Enso ja UPM. Tämä tukee sitä ajatusta, että metsäyhtiöiden läpikäymät muutosprosessit kantavat nyt hedelmää.

Myös Cramon, Ponssen ja Huhtamäen osinkokehitys on ollut hyvää ja tasaista.

Toisaalta nämä kaikki yhtiöt ovat enemmän tai vähemmän suhdanteidensa huipulla, joten vaarana on, että jatkossa osinkokehitys jää 8-10 prosentin tasosta.

Kun katsotaan kirjoituksen alun kaaviota eli osinkotuotto > 3 prosenttia ja osinko/FCF 40…80 prosenttia sekä lisätään tähän vahva osingon kehitys, niin Suomi-yhtiöistä parhaimpaan kastiin nousee näillä kriteereillä UPM ja Stora Enso sekä Olvi ja Ponsse. Kuten todettua, niin metsäyhtiöiden ja miksei myös metsäkoneita valmistavan Ponssen suhdannehuipun odotetaan olevan huipussaan, mikä on näkynyt isoina osakekurssien laskuna. Olvi olisi tästä joukosta se, joka ei ole syklinen yhtiö.

Lopuksi

Osinkosijoittajan työmaa ei lopu tämän harjoituksen jälkeenkään, sillä hänen pitää vielä pohtia sitä, että onko osakkeen hinta (PE) sopivalla tasolle. Lisäksi hänen tulee vielä erikseen tarkistaa yhtiöiden velkaisuuden taso sekä varmistua siitä, ettei yhtiö tee osakeanteja samalla, kun se jakaa avokätisesti osinkoa.

Yhtiöillä on myös omat julkistetut osingonjakopolitiikkansa, joten sijoittajan tulee myös tarkistaa se, miten nykyinen osinko sopii tähän ja onko se mahdollisesti rajoittamassa tulevaisuuden osinkoa.

Tämänkertaisessa katsauksessa löytyi useita mielenkiintoisia osinkoyhtiöitä, joten em. kotiläksyt kannattaa tehdä huolella, jotta jyvät saa erotettua akanoista.

Ja kuten kirjoituksen alussa jo todettiin, niin osinkoennusteet ovat tosiaan omia arvioitani, joten niihin tulee suhtautua varauksella. Lisäksi pelkästään tämän listan perusteella ei tule tehdä sijoituksia vaan yhtiöiden toimintaan tulee tutustua tarkemmin ennen sijoituspäätöstä.

Taulukko on saatavilla oheisesta linkistä. Taulukon tietoja ei ylläpidetä, joten huomioi tämä, jos lataat tiedoston paljon 5.12.2018 jälkeen.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TkhjBZ2f60-81WbSEf7x8Ywq_HYSnl8qV9kDvB4LpZQ/edit?usp=sharing


Tämä kirjoitus on lyhennetty versio (blogin versiossa tarkastellaan vielä Norja/Ruotsi- sekä USA-yhtiöitä) kirjoituksesta, joka on julkaistu alunperin Talousmentor.com blogissa:
https://talousmentor.com/2018/12/05/osingot-jarjestykseen-12-2018/

 

Artikkeli: 

Lisää uusi kommentti

You must have JavaScript enabled to use this form.

Suodatettu HTML

  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <pre> <address> <strike> <caption>
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
File attachments
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 150 KB.
Sallitut tiedostotyypit: txt jpg png.
CAPTCHA
Tällä kysymyksellä varmistamme että olet oikea inhimillinen käyttäjä (eikä koneellinen roskapostittaja)
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.