Osakerahastojen maaliskuun kehitys oli kurja

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin maaliskuun aikana nettomääräisesti 257 miljoonaa euroa. Heikon markkinakehityksen seurauksena rahastopääoma supistui yli kahdella miljardilla eurolla. Kuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu arvo oli 114,4 miljardia euroa selviää Finanssiala ry:n rahastoraportista.

"Sijoittavat pohtivat nyt, onko alkuvuodesta nähty osakekurssien korjausliike pysyvä merkki laskumarkkinasta vai ohimenevä töyssy. Maailmantalouden vahva kasvu puoltaisi osakkeiden nousua, mutta ilmassa on myös uhkakuvia. Tasapainoilua ja suunnan hakemista on luultavasti luvassa seuraavienkin kuukausienkin aikana", summaa johtava asiantuntija Elina Salminen Finanssiala ry:stä.

​Eniten varoja lunastettiin osakerahastoista, yhteensä 304 miljoonaa euroa. Myös lyhyen koron rahastot menettivät 136 miljoonaa euroa. Sen sijaan vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti 129 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisista rahastoista erityisesti kiinteistörahastot olivat suosittuja.  Myös yhdistelmärahastot ja pitkän koron rahastot houkuttelivat hieman enemmän uusia pääomia kuin niistä lunastettiin.

milj. EUR

Nettomerkinnät

maaliskuu 2017

Nettomerkinnät

vuoden alusta

Pääoma

31.3.2018

Osakerahastot -304 386 42 891
Yhdistelmärahastot 26 182 22 332
Pitkän koron rahastot 29 -232 31 056
Lyhyen koron rahastot -136 -82 13 949
Vaihtoehtoiset rahastot 129 179 4 148
YHTEENSÄ -257 434 114 376

Hermoilu osakemarkkinoilla jatkui maaliskuussa, kun presidentti Trumpin asettamat tuontitullit lietsoivat huolia kauppasodan leimahtamisesta. Kiina ilmoitti omista vastatulleistaan, joihin Yhdysvallat jälleen vastasi uusilla toimilla. Pahimmat skenaariot laajamittaisesta kauppasodasta eivät ole toteutuneet, mutta kahden suurvallan avoin nokittelu on joka tapauksessa myrkkyä markkinatunnelmille. Myös suurten amerikkalaisten teknologiayhtiöiden kohut näkyivät yhtiöiden osakkeiden myyntiaaltoina, mikä heikensi kokonaisindeksien kehitystä maaliskuussa.  

Yhdysvaltojen keskuspankki Fed nosti odotusten mukaisesti ohjauskorkoaan maaliskuun lopulla. Tälle vuodelle odotetaan vielä kolmea koronnostoa. Korkojen nousu on nähty mahdollisena osakemarkkinoiden yhdeksän vuotta jatkuneen nousuputken katkaisijana. Korot kuitenkin nousevat siksi, että talous kasvaa vahvasti ja inflaation odotetaan kiihtyvän sen seurauksena. Osakkeet yleensä menestyvät korkojen noustessakin, kunhan talous kasvaa ja odotukset pysyvät positiivisina. Rahapolitiikan muutos on kuitenkin merkittävä verrattuna viimeiseen vuosikymmeneen, jonka aikana Fed on tukenut markkinoita sekä matalin koroin että mittavin arvopaperiostoin. Tämän tuen vähittäinen poistuminen markkinoilta on se elementti, joka näyttää muuttaneen tunnelmia markkinoilla.

Lähes kaikki osakerahastoluokat menettivät pääomia. Eniten varoja lunastettiin Eurooppaan sijoittavista osakerahastoista, yhteensä 230 miljoonaa euroa. Ainoastaan Pohjois-Amerikkaan ja globaalisti sijoittavat rahastot keräsivät nettomääräisesti uusia pääomia.

Parhaaseen vuosituottoon ylsivät Japaniin sijoittavat osakerahastot 7,4 prosentin tuotolla. Suomi-rahastot menestyivät parhaiten tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla (Sharpe 12 kk 0,6). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät

maaliskuu 2017

Nettomerkinnät

vuoden alusta

Pääoma

31.3.2018

Tuotto

12 kk (ka.)

Suomi -66 -89 5 441 6,0 %
Pohjoismaat -36 -142 4 191 -1,9 %
Eurooppa -230 -358 7 261 2,1 %
Pohjois-Amerikka 89 422 5 618 -2,6 %
Japani -4 135 1 182 7,4 %
Tyynenmeren alue -11 21 379 0,0 %
Kehittyvät markkinat -75 -31 6 800 5,0 %
Maailma 48 436 10 730 -1,2 %
Toimialarahastot -21 -9 1 289 0,2 %
YHTEENSÄ -304 386 42 891  

Pitkän koron rahastoista eniten uutta pääomaa sijoitettiin euroalueen valtionlainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 54 miljoonaa euroa. Myös luokitellut yrityslainat keräsivät pääomia, sekä euroalueella (32 miljoonaa euroa) että globaalisti (48 miljoonaa euroa).

Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen korkeariskiset yrityslainat 2,8 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Kyseinen rahasoluokka on tarjonnut parhaan vuosituoton jo 10 kuukauden ajan. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla mitattuna (Sharpe 12 kk 2,6).

milj. EUR Nettomerkinnät maaliskuu 2018 Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma

31.3.2018

Tuotto

12 kk (ka.)

Valtioriski EUR 54 -15 5 974 2,0 %
Luokitellut yrityslainat EUR 32 -140 10 735 1,3 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR -38 -181 2 598 2,8 %
Valtioriski maailma -1 1 154 -6,8 %
Luokitellut yrityslainat maailma 48 177 5 561 -2,1 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma -61 -98 2 523 0,3 %
Kehittyvät markkinat -5 26 3 509 0,6 %
YHTEENSÄ 29 -232 31 056  

 

Lisää tietoa:

 

Kommentit

Comment: 

Kiitos hyvästä artikkelista!

Lisää uusi kommentti

You must have JavaScript enabled to use this form.

Suodatettu HTML

  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <pre> <address> <strike> <caption>
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
File attachments
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 150 KB.
Sallitut tiedostotyypit: txt jpg png.
CAPTCHA
Tällä kysymyksellä varmistamme että olet oikea inhimillinen käyttäjä (eikä koneellinen roskapostittaja)
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.