Metsäsijoitus tuotti viime vuonna 128€ / hehtaari

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Luke: Metsänomistajalle ennen veroja ja velan korkokuluja jäävä liiketulos oli viime vuonna keskimäärin 128€ / hehtaari. 

Vaikka lasku edellisen vuoden huippusta, 152€/ha, oli selvä, tulos oli nelisen prosenttia parempi kuin viiden edeltäneen vuoden keskiarvo. Yksityismetsätalouden liiketulos oli kaikkiaan 1 755 miljoonaa euroa eli samaa tasoa kuin vuonna 2017.

Vuonna 2019 suhdannehuippu oli ohi ja metsätalouden kannattavuus laski selvästi edellisestä huippuvuodesta. Tukkipuun hakkuut yksityismetsistä vähenivät 12 prosenttia ja havutukkien hinnat laskivat reaalisesti lähes kahdeksan prosenttia. Kuitupuulla kysyntä jatkui suhteellisen hyvänä. Hakkuut vähenivät viitisen prosenttia ja hintojen lasku jäi prosenttiin (rahanarvon muutos: elinkustannusindeksi).

Tukin kysynnän lasku näkyi Etelä-Suomen tuloissa

Etelä-Suomessa yksityismetsätalouden liiketulos laski edellisvuodesta lähes 20 prosenttia 163 euroon hehtaarilta. Pohjois-Suomessa tulos päätyi 58 euroon hehtaarilta (–5 %). Pohjois-Suomeen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnat.

Maakunnittain suurimmat hehtaarikohtaiset liiketulokset kertyivät Päijät-Hämeessä (232 €/ha) ja Kanta-Hämeessä (228 €/ha), vaikka niissä tulos laski yli 20 prosenttia. Lapissa tulos oli 36 euroa hehtaarilta, ja laskua edellisvuodesta oli vain kaksi prosenttia. Tulos laski eniten Etelä-Savossa (–31 %), Kymenlaaksossa (–24 %), Kanta-Hämeessä (–23 %) ja Pohjois-Karjalassa (–23 %). Manner-Suomessa hehtaarikohtainen tulos laski, mutta Ahvenanmaalla tulos kaksinkertaistui myrskytuhon takia lisääntyneiden hakkuiden vuoksi.

– Etelä-Suomessa tukkipuun osuus tuloista oli toissa vuonna lähes kolme neljäsosaa, pohjoisessa runsaat puolet. Viime vuonna tukkipuun hakkuiden ja hintojen lasku olivat selvästi jyrkempiä kuin kuitupuulla. Tämä näkyy viime vuoden tuloksessa Etelä-Suomessa suurempana tuloksen laskuna kuin pohjoisessa, toteaa Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkija Esa Uotila.

Puuntuotannon sijoitustuotto miinukselle

Puuntuotannon sijoitustuotto putosi –0,9 prosenttiin vuonna 2019. Edellisen kerran tuotto oli miinuksella vuonna 2012. Luken laskelmassa tuotto on jaettu viiteen osaan. Puunmyyntitulot lisäsivät tuottoa 3,7, puuston nettokasvu 1,4 ja valtion tuet 0,1 prosenttiyksikköä. Pystykauppahintojen lasku vei sijoitustuotosta 5,5 prosenttiyksikköä ja puuntuotannon kokonaiskustannukset 0,6 prosenttiyksikköä. Tuotto oli selvästi matalampi kuin edellisten vuosien keskiarvot. Viiden edeltäneen vuoden keskiarvo oli 6,1 prosenttia ja kymmenen vuoden 3,5 prosenttia.

– Puuntuotannon sijoitustuoton laskentamenetelmä kehitettiin alun perin eri sijoitusmuotojen tuottojen vertailuun. Laskelmassa esimerkiksi yksi kuutiometri kuusitukkia on ”osake”, jonka arvo määräytyy maakunnittaisilla puumarkkinoilla. Omaisuuden arvo lasketaan kertomalla osakkeen määrä sen hinnalla. Vuonna 2019 näin laskettu yksityismetsien arvo oli 51 miljardia euroa, pari miljardia euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna, taustoittaa Uotila.

Puun hintojen vaihtelu on heitellyt puuntuotannon kokonaistuottoa vuosien varrella enimmillään reilulla neljänneksellä ylös- tai alaspäin. Ilman puun hintojen muutosta tuotto on pysynyt neljän prosentin tuntumassa.

Tietoa tilastoista

Yksityismetsätalouden liiketulos -tilastossa tulot käsittävät teollisuus- ja energiapuuhakkuiden sekä omaan käyttöön hakatun puun määrien ja pystykauppahintojen perusteella lasketut bruttokantorahatulot sekä valtion tuet puuntuotantoon. Menoja ovat yksityismetsätalouden metsänhoito- ja metsänparannusinvestoinnit sekä hallinto- ja muut menot. Tulot ja puuntuotannon investoinnit perustuvat alueittaisiin tilastotietoihin sekä pääosin arvioituihin hallinto- ja muihin menoihin.

Metsä sijoituskohteena -tilastossa julkaistava Puuntuotannon sijoitustuotto on hakkuiden, pystykauppahintojen, valtion metsätaloudelle myöntämien tukien, puuntuotannon menojen ja puustotietojen perusteella laskettu tuottoindeksi. Laskelmassa tulot ja menot suhteutetaan puustomäärien ja pystykauppahintojen perusteella laskettuun puuston arvoon. Tiedot perustuvat Luken tilastoihin ja Valtakunnan metsin inventointeihin (VMI).

Keväällä 2020 tilastojen aikasarjoista korjattiin metsätilastojen ja VMI-tietojen erilaisesta omistajaluokituksesta johtuneita virheitä.

Tilastot:

 

Artikkeli: 

Lisää uusi kommentti

You must have JavaScript enabled to use this form.

Suodatettu HTML

  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <pre> <address> <strike> <caption>
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
File attachments
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 150 KB.
Sallitut tiedostotyypit: txt jpg png.
CAPTCHA
Tällä kysymyksellä varmistamme että olet oikea inhimillinen käyttäjä (eikä koneellinen roskapostittaja)
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.