Mandatum Trader ja palkkiovertailu Nordnetin kanssa

Käyttäjän Jyrki Toivonen kuva

Syksyllä 2018 tuli tietoon, että Mandatum Life tuo Saxon osakevälityksen Suomeen. Nyt tämä palvelu on avautunut nimellä Mandatum Trader. Tässä kirjoituksessa tehdään pieni hintavertailu Mandatum Traderin ja Nordnetin välillä Suomen, Pohjoismaiden ja USA:n osakehinnaston osalta.

Palvelu on sen verran uusi, joten itselläni ei ole suoraa käyttökokemusta Mandatum Traderistä, joten tämän vertailun tiedot perustuvat puhtaasti yhtiön nettisivuihin. Mandatum Traderiin pääsee oheisesta linkistä: https://www.mandatumtrader.fi/etusivu

Kaupankäynnin hinnat pähkinänkuoressa

Mandatum Traderin Suomen, Pohjoismaiden ja USA:n osakekaupan hinnat ovat

 • Basic: 0,05 %, minimi 10 EUR (varat palvelussa alle 50 000 eur)
 • Plus: 0,04 %, minimi 6 EUR (varat palvelussa 50 000 – 500 000 eur)
 • Best: 0,03 %, minimi 3 EUR (varat palvelussa yli 500 000 eur)

Tässä kirjoituksessa keskitytään Basic- ja Plus-tasoihin.

Vertailussa käytetään Nordnetin perushinnastoa tasolla 3

 • Suomi: 0,15 %, minimi 7 EUR
 • Pohjoismaat: 0,18 %, minimi 10 EUR
 • USA: 0,20 %, minimi 15 EUR

Vertailun jako

Teen vertailun niin, että kaupankäynnin aktiivisuus ei ole pääroolissa. Ajatuksena on, että sijoittaja tekee kauppaa sen verran harvakseltaan, ettei se muuta kaupankäynnin tasoja Mandatum Traderissä tai Nordnetissa.

Koska Mandatum Traderin palkkiotasot jakautuvat salkun arvon mukaan, niin tehdään vertailua alle 50 000 euron ja yli 50 000 euron salkkujen näkökulmista.

Pieni salkku:

 • Salkun arvo alle 50 000 euroa
 • Osakekaupan koko noin 2 000 – 4 000 euroa kerta
 • Vertailu: Mandatum Trader Basic vs Nordnet

Iso salkku:

 • Salkun arvo yli 50 000 euroa
 • Osakekaupan koko noin 5 000 – 7 000 euroa kerta
 • Vertailu: Mandatum Trader Plus vs Nordnet

Kaupankäynnin koko on hieman keinotekoinen, mutta tausta-ajatus on, että salkku on hajautettu noin 15 osakkeen kesken, jolloin yhteen osakkeeseen olisi silloin sijoitettu em. mainitut summat. Toisaalta onhan se niinkin, että osakeostot voi jakaa useampaan pienempään erään.

Valuutanvaihto on kallista

Valuutanvaihdon kulu on Mandatum Traderissä 0,25 prosenttia. Nordnetissa on sama kulu, mutta Nordnetissa voi avata valuuttatilin, jolloin kulu on 0,075 prosenttia. Myös Mandatum Traderissä voi avata valuuttatilin, mutta kulu on silti 0,25 prosenttia (jos oikein tulkitsin hinnastoa).

Nordnetissa rahavaihdon kulu on piilokulu, sillä et suoraan näe sitä, mitä valuutanvaihto maksoi, sillä valuuttakurssia oikaistaan palkkion mukaisesti. Mandatum Traderin kohdalla en osaa sanoa, miten kulu näkyy laskelmissa. Joka tapauksessa kulu on aito, joten se ja sen suuruus kannattaa tiedostaa.

Valuuttatili kannattaa avata, mikäli kauppaa käy yhtään enemmän muissa valuutoissa kuin euroissa. Eikä rahaa kannata siirrellä edestakaisin, sillä summat nousevat helposti suuriksi. Oheisessa kaaviossa on rahanvaihdon kustannukset 0,25 prosentin tai 0,075 prosentin mukaisesti:

Jos vuoden aikana tekee valuutanvaihtoja yhteensä 10 000 eurolla, niin kulut nousevat 25 euroon tai 7,50 euroon Nordnetin valuuttatilillä. Mikäli valuutanvaihtoa tulee tehtyä edestakaisin, niin summa voi nousta esimerkiksi 50 000 euroon, jolloin kulut olisivatkin 125 euroa tai 37,50 euroa (Nordnetin valuuttatili).

Eli varsin isoja summia, jotka voivat olla suurempia, kuin varsinaiset kaupankäynnin palkkiot.

Suomi

Oheisessa kuvaajassa on esitettynä suomalaisten osakkeiden kaupankäynnin kulurakenne:

Pienen salkun kohdalla hintavertailu tapahtuu punaisen Mandatum Trader Basic ja vihreän Nordnetin välillä. Kuvaajasta nähdään, että Nordnet on 3 euroa halvempi (pienen salkun 2 000 – 4 000 euron kaupankäyntikoko). Nordnet on edullisempi mikäli kaupankäynnin koko on alle 6 700 euroa.

Ison salkun eli keltaisen Mandatum Trader Plus:n kohdalla vertailu on helppoa. Se on Nordnettia halvempi kautta linjan ja mitä isompi kaupankäynnin summa on, niin sitä edullisemmaksi Mandatum Trader tulee.

Pohjoismaat

Kuten edellä todettiin, niin valuutanvaihto tuo oman mausteensa ei-euromääräisten osakkeiden kuluihin. Oheisessa kaaviossa on esitettynä kaupankäynnin kulut ilman valuutanvaihtoa. Ajatuksena on, että käytössä on valuuttatili ja että siellä on entuudestaan rahaa.

Pienen salkun kohdalla Nordnet ja Mandatum Trader Basic ovat saman hintaisia aina noin 5 700 euroon asti, jonka jälkeen Nordnetin 0,18 prosentin palkkio ylittää 10 euron rajan.

Ison salkun kohdalla Mandatum Trader Plus on selvästi Nordnettia edullisempi.

Mikäli kaupan yhteydessä tulee valuutanvaihto ajankohtaisesti, niin kustannuskäyrät alkavat elämään omaan tahtiinsa.

Kaaviossa on kaksi Nordnet-käyrää, joista tummanvihreä kuvaa tilannetta valuuttatilin (valuutanvaihto 0,075 %) kautta.

Tässä nähdään, että Nordnetin valuuttatili ja sen edullisempi valuutanvaihtokulu on varsin kilpailukykyinen tuote. Se on käytännössä edullisin sekä ison ja pienen salkun tilanteissa.

Jos vaihtaa 10 000 euroa kruunuiksi, niin 0,25 prosentin palkkiolla tämä tarkoittaa 25 euroa tai 7,50 euroa Nordnetin valuuttatilillä. Jos vielä huomioidaan, että jossain vaiheessa kruunut vaihdetaan takaisin euroiksi, jolloin summat voi kertoa kahdella. Kulut olisivat tällöin 50 ja 15 euroa sillä oletuksella, että kruunumääräiset osakkeet eivät olisi tuottaneet mitään.

Eroa näillä olisi 35 euroa, mikä tarkoittaisi ison salkun kohdalla (kaupankäynnin hintaeroa on noin 4 euroa tai enemmän) noin 9 tapahtumaa ennen kuin Mandatum Traderin halvemmat kaupankäynnin kulut tasoittaisivat korkeammat valuutanvaihdon kulut.

Eli mikäli käy suhteellisen aktiivisesti kauppaa esimerkiksi ruotsalaisilla yhtiöillä, niin silloin Mandatum Trader voi tulla Nordnettiä edullisemmaksi, mikäli valuutanvaihtoja tehdään harvakseltaan.

USA

Kuten edellä Pohjoismaiden kohdalla, niin ohessa on kaavio kaupankäynnin kuluista USA-osakkeilla, kun valuutanvaihtoa ei tarvitse tehdä.

Tässä vertailussa Nordnetin 15 euron kulu jää selvästi jalkoihin Mandatum Traderin 10 (Basic) ja 6 euron (Plus) kulujen kohdalla.

Mikäli kaupan yhteydessä tehdään myös valuutanvaihto, niin Mandatum Trader (Basic ja Plus) ovat Nordnettia (tummanvihreä, valuuttatili) edullisempia aina 2 900 (Basic) tai 5 200 (Plus) euron kaupankäyntisummiin asti.

Ja kuten edellä Pohjoismaiden kohdalla, niin jos vaihtaa 10 000 euroa dollareiksi ja ne takaisin, niin valuutanvaihdon kuluero olisi +35 euroa Nordnetin valuuttatilin hyväksi. Pienellä salkulla ero kuroituisi kiinni noin 7 tapahtuman jälkeen ja isolla salkulla 4 tapahtuman jälkeen.

Tämäkin korostaa sitä, että valuutanvaihtoja kannattaa tehdä mahdollisimman vähän, sillä silloin halvemmista kaupankäynnin kuluista on hyötyä.

Muut kulut ja pienellä painettu

Mandatum Trader:n sivustolla lukee, että

Muiden markkinoiden ja sijoituskohteiden osalta käytämme Saxo Bankin tavanomaista hinnoittelua. Tutustu tarkemmin Saxo Bankin sijoitusvalikoimaan ja hinnoitteluun Saxon sivuilla.

Nämä Saxon sivut kannattaa kahlata läpi, jottei yllättäviä kuluja pääse syntymään. Tässä muutama löydös, jonka itse löysin.

Saxon sivulla käy ilmi, että level 1:n reaaliaikaiset kurssit maksavat kuukaudessa

 • Nasdaq: 7 USD
 • NYSE: 7 USD
 • Helsinki: 7 EUR
 • Tukholma: 7 EUR

Saxon sivuilla on kuitenkin maininta, että reaaliaikaisten kurssien kulut saa takaisin, mikäli tekee vähintään 4 kauppaa kyseisellä markkinalla kuukauden aikana.

For clients who trade equities and subscribe to real time market data, Saxo Bank has introduced a refund scheme where fees are refunded per exchange should clients trade a minimum of four (4) times across both stocks, ETFs and/or CFDs during each calendar month.

Passiivinen omistus

Saxon sivustolla on mainittu, että mikäli asiakas on Classic-palvelutasolla (mitä se sitten vastaakaan Mandatum Traderin Basic/Plus/Best tasoissa) ja hän ei käy kauppaa edellisten 180 päivän aikana, niin tästä tulee 100 dollarin maksu.

For clients on the Classic service level, an inactivity fee on the amount of USD 100.00 –or the equivalent amount in the account currency- will be charged where the client does not execute any trades on his/her account for a period of 6 consecutive months (180 days). https://www.home.saxo/rates-and-conditions/commissions-charges-and-margin-schedule/overview

Yhteenveto

Palkkiovertailu tehtiin Nordnetin kanssa, sillä itselläni on tili siellä ja siten myös hyvä ymmärrys Nordnetin palkkiorakenteesta. Vertailusta tuli jo näillä kahdella yhtiöillä jo varsin laaja, joten jos mukaan olisin ottanut Lynxin tai Nordean, niin vaikeaksi olisi mennyt.

Sijoittajalle paras vaihtoehto selviää oikeastaan

 • mille markkinoille sijoittaa ja tarjoaako palveluntarjoaja kaupankäyntimahdollisuuksia laajemmaltikin
 • mikä on salkun koko
 • mikä on keskimääräinen kaupankäynnin koko
 • kuinka usein tekee kauppaa
 • mitä valuutanvaihto maksaa
 • mitä reaaliakaiset kurssit maksavat
 • kaupankäyntijärjestelmän selkeys tai laajuus
 • yms.

Tämän takia vertailun voittajaa ei voi julkistaa, sillä voittaja riippuu ihan sijoittajan omista tarpeista.


Tämä kirjoitus on alunperin julkaistu Talousmentor.com blogissa:
https://talousmentor.com/2019/04/09/mandatum-trader-ja-palkkiovertailu/

 

Artikkeli: 

Kommentit

Comment: 

Kiitos, näkemiin. / Suattaapi maksaa, Suattaapi olla ettei maksa, Suattaapi olla että saat itte tutkia /... '' Huomaathan että joihinkin tuotteisiin tai toimeksiantoihin saattaa sisältyä hallinnointimaksuja... '' Eivätkö osaa hinnastoon hintoja kirjoittaa? 

Käyttäjän Jyrki Toivonen kuva

Comment: 

Korjataan kirjoituksessa mainittu Saxon passiivisuusmaksutieto. Mandatum Traderistä oltiin yhteydessä ja he kertoivat, etteivät he peri passiivisuusmaksua. Tästä on nyt maininta yhtiön "Usein kysyttä" -sivulla (https://www.mandatumtrader.fi/usein-kysyttya):

Saxo Bank perii joissain maissa passivisilta asiakkailtaan lisäkuluja (nk. "inactivity fee"), mutta Mandatum Traderin käyttäjiltä tällaisia maksuja ei peritä.

Comment: 

Kysyin Mandatumin aspasta valuuttatileistä ja vastaus oli seuraava:

Valuuttatilejä on tulevaisuudessa mahdollista avata ns. alatilien kautta. Alatilien avulla voit luoda tilejä vieraassa valuutassa ja valuutanvaihto tapahtuu siirtäessä EUR tililtä esimerkiksi USD tilille. Valuutanvaihdon kustannus on 0,25 %.

Mikäli ostat USD tilin kautta esimerkiksi dollarimääräisiä osakkeita, kaupankäynnistä ei veloiteta valuutanvaihtokustannusta. Myös osingot tulevat USD tilille ilman valuutanvaihtokustannuksia.

Pyrimme avaamaan alatilit mahdollisimman pian.

Lisää uusi kommentti

You must have JavaScript enabled to use this form.

Suodatettu HTML

 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
 • Sallitut HTML-tagit: <a> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <pre> <address> <strike> <caption>
 • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Plain text

 • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
 • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
File attachments
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 150 KB.
Sallitut tiedostotyypit: txt jpg png.
CAPTCHA
Tällä kysymyksellä varmistamme että olet oikea inhimillinen käyttäjä (eikä koneellinen roskapostittaja)
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.