Maksuhäiriömerkintöjen syyt ja seuraukset

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Mikäli olet saanut maksuhäiriömerkinnän, et ole yksin. Sellainen on nimittäin tänä päivänä yhä useammalla suomalaisella, joskin kahden viime vuoden tilastojen perusteella maksuhäiriömerkinnän saaneiden henkilöiden määrän kasvu näyttää taittuneen. Kun merkintä tulee ensimmäisen kerran, saattaa sen saaminen tuntua murskaavalta. Syytä epätoivoon ei kuitenkaan ole, vaan merkintä kannattaa ottaa vakavana varoituksena, jolloin viimeistään omia kulutustottumuksiaan tulee muuttaa.

Maksuhäiriömerkintä saattaa kyllä sulkea joitakin ovia, muttei missään nimessä kaikkia. Pääpaino merkinnän vaikutuksella sen saaneen kuluttajan elämään on tämän omassa maksukäyttäytymisessä. Mikäli ryhdistäytyminen näkyy velkojen nopeassa pois maksamisessa ja siinä, ettei uusia velkoja oteta, ovat vaikutukset todennäköisesti pieniä ja ennen kaikkea lyhytaikaisia. Tärkeintä on saada ote omasta elämästä takaisin, sillä vastuullinen käytös huomataan jo ennen maksuhäiriömerkinnän poistumistakin.

Maksuhäiriömerkintöjen yleisimmät syyt

Maksuhäiriömerkintöjen määrä on jyrkässä kasvussa. Suomen Asiakastiedon mukaan yksityishenkilöille rekisteröityjen maksuhäiriömerkintöjen määrä kasvoi alkuvuonna yli 100 000 kappaleella edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Merkintöjen määrä kesäkuuhun 2017 mennessä oli 941 000. Tämä on yli 12% enemmän kuin viime vuoden tammi-kesäkuussa. Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä ei kuitenkaan juuri muuttunut viime vuoden saavutetusta ennätystasosta, sillä suurin osa merkinnöistä tuli jo ennestään maksuhäiriöisille. Maksuhäiriömerkintöjä on Asiakastiedon mukaan lähes 373 000 henkilöllä Suomessa.

Syyt maksuhäiriöiden saamisen takana ovat kirjavia, mutta kertovat tietysti yleensä aina saajansa maksuvaikeuksista, sekä usein myös hukatusta taloudenhallintakyvystä. Nykypäivänä on yhä yleisempää, ettei kuluttaja hahmota täysin realistisesti tulojensa ja menojensa tasapainoa. Ajallemme tyypillisessä kulutusyhteiskunnassa saattaa olla ajoittain haasteellista taistella kaikkia ostohoukutuksia vastaan, ja toisaalta luoton myöntämisestäkin on tullut tänä päivänä helpompaa. Myös osamaksusopimukset ovat yleistyneet. Tuolloin ostoon tarvittavaa varallisuutta ei tarvita maksuhetkellä, mikä saattaa hämärtää lopullisen hinnan suuruuden ymmärtämistä sekä budjetointia myös tuleviksi kuukausiksi.

Maksuhäiriömerkintä ei tule yllättäen, vaan siitä ilmoitetaan, jolloin velallisella on vielä viimeinen mahdollisuus hoitaa velka pois ja estää merkinnän saaminen. Ennen maksuhäiriömerkintää lähetetään velalliselle myös useampi perintäkirje. Ellei velkaa niistä huolimatta makseta tai lyhennetä, seuraa velallisen piittaamattomalta vaikuttavaa maksukäyttäytymistä maksuhäiriömerkintä.

Miten maksuhäiriömerkintöjä voitaisiin ehkäistä?

Suomen lainsäädännöllä sekä kuntien talous- ja velkaneuvonnalla on maksuhäiriömerkintöjen ehkäisemisessä suuri rooli. Pikavippien saavuttua lainamarkkinoille on luottolainsäädäntöä päivitetty jo useampaan otteeseen, jotta velanmyöntäjien kantama vastuu liiketoimistaan saataisiin varmistettua ja kuluttaja suojattua entistä paremmin. Veloituksetonta velkaneuvontaa on lain mukaan oltava tarjolla jokaisessa Suomen kunnassa.

Luonnollisestikin omien vanhempien esimerkillä on maksuhäiriömerkintöjen ehkäisyssä valtavan suuri merkitys. Esimerkillä on suuri voima, viikkorahakäytännöllä tai esimerkiksi kotitöiden tekemisestä palkitsemisella voi opettaa lapselle jo melko pienestä rahankäytön alkeita, säästämisen perusideaa sekä rahan arvon suhteutusta haluttuihin ostoihin. Mutta koska kaikilla ei hyvää esimerkkiä antavia kotijoukkoja ole, on kuntien ja valtion kannettava osansa vastuusta.

Koska merkinnät tätä nykyä kasautuvat pitkälti samoille henkilöille, on syrjäytymisvaarassa olevien kuluttajien auttamiseksi tehtävä toimia. Tähän ovat päättäjätkin viime aikoina heränneet. Muun muassa Suomeen paraikaa tekeillä olevan positiivisen luottorekisterin kaavaillaan tuovan apua tämän ongelman ratkaisemiseen.

Mitä seurauksia maksuhäiriömerkinnällä on?

Merkintä itsessään ei ole ehdoton este luoton, vuokrasopimuksen, vakuutuksen tai liittymäsopimuksen saamiseksi. Jokainen sopimuksen toinen osapuoli päättää itse, luottaako maksuhäiriömerkinnän saaneen ihmisen maksukykyyn. Siksi esimerkiksi vuokra-asuntoa kannattaa kysellä eri paikoista.

Asiakastiedon mukaan suomalaisten maksuhäiriömerkinnöistä lähes 50 000 johtuu vuokrarästeistä. Tämä aiheuttaa tietenkin eniten ongelmia juuri vuokra-asunnon metsästyksessä. Tässäkin kohtaa auttaa asiaa eniten se, että maksaa velat heti pois.

Siinä tapauksessa, että merkintä on tullut muusta kuin vuokrarästeistä, ei vaikutus vuokrasopimuksen tekoon ole välttämättä merkittävä. Muun muassa Piksu-sivustolla neuvotaan vuokranantajaa ja käydään läpi, mihin asioihin vuokralaista valitessa tulisi kiinnittää huomiota. Vuokralaiseksi halajavankin kannattaa lukaista tuo osio läpi.

On hyvä myös muistaa, että maksuhäiriömerkintä ei ole maailmanloppu, vaikka hankaloittaakin hetkellisesti asioita. Tärkeintä on ottaa opiksi, hoitaa velat mahdollisimman pian pois ja olla vastaisuudessa tarkkana, jottei merkintöjä tule enää lisää.

Huoli nuorten taloudenhallinnasta

Tämän päivän nuoret elävät ennennäkemättömän kapitalistisessa maailmassa, jossa tehdyt ostot sekä ulkonäölliset seikat muodostavat merkittävän osan nuoren identiteettiä. Markkinavoimien vaikutukselta on nykypäivänä erittäin vaikea, ellei jopa mahdoton, välttyä. Paineita lisäävät kaverit ja muut ikätoverit, sillä nuorelle on äärimmäisen tärkeää tuntea kuuluvansa joukkoon ja tulevansa hyväksytyksi. Usein tähän vaikuttavat suuresti ulkoiset asiat, jolloin niitä hankkimaan kykenemätön nuori saattaa joutua hankalaan asemaan. Muun muassa tästä syystä ostosten määrä ja arvo saattavat ylittää järkevän kulutuskäyttäytymisen rajat.

Mikäli kokee rahankäytön olevan itselle ongelmallinen asia, kannattaa ihan ensitöikseen lukaista esimerkiksi järkevään taloudenpitoon opastavia sivustoja läpi. Muun muassa Kuluttajaliitto opastaa hyvään taloudenhallintaan ammattitaitoisen ja asiallisen sivustonsa kautta. Mikäli ongelmat ovat kehittyneet jo niin pitkälle, ettei tunne asioiden olevan enää omassa hallinnassa, kannattaa varata aika kunnan talous- ja velkaneuvojalle. Neuvonta on lakisääteistä ja maksutonta, ja joskus auttaa jo se, että saa purkaa tilanteensa jollekin ulkopuoliselle, joka ei syyllistä, vaan keskittyy ongelmanratkaisuun. Velkaneuvoja kartoittaa asiakkailleen poispääsyn tukalasta tilanteesta, mutta kannattaa muistaa, ettei velkaneuvojakaan ihmeitä voi tehdä, saati pyyhkiä pois kenenkään velkoja. Hänen opastuksensa jälkeen vastuu tilanteen korjaamisesta on edelleen velallisella itsellään.

Maksuhäiriömerkinnän kesto

Maksuhäiriömerkintä voi haitata elämää pitkään, mutta omalla mallikkaalla maksukäyttäytymisellä voi merkintäaikaa jopa lyhentää. Suomen Asiakastiedon luottotietokannassa säilyvä merkintä on yleisimmillään kolme vuotta kestävä. Maksuhäiriön tallennusaika voi kuitenkin lyhentyä kahteen vuoteen, mikäli velka maksetaan pois ja tieto tästä toimitetaan rekisterinpitäjälle.

Tosite maksetusta velasta tulee toimittaa Suomen Asiakastietoon tai ja/tai Bisnoden kuluttajaneuvontaan. Luottotietoja tarkastava taho näkee tämän tiedon häiriömerkinnän yhteydessä. Se voi auttaa esimerkiksi vuokra-asunnon tai autolainan saamisessa, sillä olemassa oleva vuokravelka estää varmemmin uuden asunnon saamisen kuin siitä aiheutunut merkintä.

Vastaavasti maksuhäiriömerkinnän kesto rekisterissä voi myös pidentyä, mikäli merkinnän saaneelle henkilölle rekisteröidään uusi häiriö tallennusaikana. Luottotiedot saattaa menettää hyvinkin pitkäksi aikaa, jos maksuhäiriömerkinnän saamisen jälkeen velkaantuu vielä lisää, esim. laskurästeistä, eikä hae velkajärjestelyä. Velkajärjestelyn aikana maksuhäiriömerkintä säilyy rekisterissä, mutta maksuohjelman jälkeen, kun velat on kuitattu, poistuvat merkinnät heti.

Oman rahankäytön hallinta sekä järkevän taloudenpidon taitaminen voi olla haasteellista, mutta sen opetteleminen kannattaa aina. Velkataakka on raskas kantaa, ja raha-asioiden sotkeentuminen vaikuttaa yleensä negatiivisesti muihinkin elämänalueisiin. Hae rohkeasti apua, jos et itse pysty tarpeellisiin muutoksiin. Aito pyrkimys muutokseen näkyy, ja se huomataan.

 

Kommentit

Käyttäjän Svenne Holmstrom kuva

Comment: 

Hyvä artikkeli! Eräs suuri ongelma on se ettei koulumaailma ole ehtinyt mukaan tässä muuttuvassa maailmassa. Esim lukion yhteiskuntaopissa sivutaan näitä asioita toisessa pakollisessa kurssissa vaivaisen 2 sivun verran oppikirjassa. Kai se ongelma on se että annetaan kyllä vastuuta, muttei avaimet vastuun ottamiseen. 

Toinen ongelmallinen seikka on positiivisen luottorekisterin puuttuminen. Häiriö on aina häiriö ja roikkuu mukana tosi pitkään vaikka tekisit mitä. Jos olisi positiivinen luottorekisteri olisi luottohistorian kehittyminen nähtävissä kaikille ja siten jokin vanha tymyys korjaantuisi nopeasti. Nyt maksuhäirintää tulkitaan totaalisena epäonnistumisena, vaikka onkin joku maksamaton puhelinlasku eikä mitään muuta. 

Kolmanneksi nostaisin esille budjetoinnin haasteet. Jos maksettaisiin palkkasi kerran vuodessa vaikkapa etukäteen. Kuinka moni osaisi budjetoida rahat niin että rahat riittävät koko vuodelle? Veikkaan että useimmilta loppuu raha kun 3/4 vuodesta lähestyy. Kulutusmarkkina lähtee ajatuksesta siitä että kaikki voidaan jaksottaa kuukausittain. "Osta vakuutus, vain 7€/kk, ei osta vakuutus vain 84€/v", eikö vain? Mutta kaikki eivät edes osaa budjetoina kuukaudeksikaan... 

Tarvitaan koulutusta, asennemuutosta ja positiivista luottorekisteriä.

Käyttäjän J.Vahe kuva

Comment: 

2018 kysymykset ovat tuossa . Se on peruskoulussa aika tärkeäkin. Epäilen, että elämänhallintaa menetetään enemmänkin koulun ulkopuolelle syistä (esim. koti) joihin koulun on aika vaikea vaikuttaa. Oppimateriaalia on niin paljon, etten ihan yhtä kirjaa katsoisi.

Comment: 

Olet Svenne Holmström asian ytimessä peruskoulun osalta. Valopilkkuna tässä voi nähdä esim. Taloudellisen tiedotustoimiston (luoja mikä nimi) koululaisille tekemät täsmäkoulutukset mm. Rahankäytön osalta. Nämä ovat tärkeitä, varsinkin ennen kun kouluihin saadaan oikeasti aineeksi joku Elämänhallinta oppiaine.

 

 

 

Lisää uusi kommentti

You must have JavaScript enabled to use this form.

Suodatettu HTML

  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <pre> <address> <strike> <caption>
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
File attachments
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 150 KB.
Sallitut tiedostotyypit: txt jpg png.
CAPTCHA
Tällä kysymyksellä varmistamme että olet oikea inhimillinen käyttäjä (eikä koneellinen roskapostittaja)
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.