Kiinan talouden lähitulevaisuuden haasteet

Käyttäjän Tommi Taavila kuva

Tämän kirjoituksen tarkoitus on pohtia Kiinan talouden lähitulevaisuuden haasteita. Ne voi oikeastaan tiivistää pääteemoihin, kuten liialliseen velkaantumiseen ja dollaririippuvuuteen. Ennen kuin mennään niihin niin muutama sana ensimmäisen asteen kauppadiilistä. Kyseessä on kansantaloudellisesti merkityksetön sopimus. Kiina vältti kasvavat tuontitullit ja nykyiset pienenivät merkityksettömästi. Trump sai ostettua ääniä maataloustuottajilta Kiinan luvatessa ostaa niiltä kymmenillä miljardeilla maataloustuotteita. Lisäksi maat ilmeisesti sopivat jotain muutakin, mutta niiden ehtojen tarkemmat tiedot ovat käsittääkseni salaisia. Diilin julkistetun sisällön voi lukea seuraavasta osoitteesta:

 

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2019/december/united-states-and-china-reach

 

Valtio on hallinnoinut Kiinan kansankapitalismia tarkasti ja päättänyt mitä sisäisillä rahoitusmarkkinoilla on tapahtunut. Se hallinnoi niitä omistamiensa pankkien kautta. Valtio päättää milloin yritykset tai pankit menevät nurin. Nyt ”pinnan alle” päästetään alle kaksi prosenttia lainoista. Tätä voidaan jatkaa niin kauan, kun rahaa tulee järjestelmään ilman valtion kontrollista luopumista. Kiinan keskuspankki painaa rahaa tarpeen mukaan, mutta sillä on rajansa. Rahaa ei voi painaa liian nopeasti. Sisäinen talous on riippuvainen vientiteollisuudesta, vaikka kotimainen kulutus on kasvussa. Tässä tullaan siihen miksi maan talous on dollaririippuvainen. Kiina on kaukana omavaraisesta hyödykkeiden, kuten öljyn suhteen. Se joutuu ostamaan ne enimmäkseen dollareilla.

 

Kiinan talouden kolme nykyistä peruskiveä

 

Kiinan talouden kolme peruskiveä, avoin pääomatase, kotimainen likviditeettikontrolli ja lähes kiinteä valuuttakurssi dollarin suhteen muodostavat pidemmällä aikavälillä mahdottoman yhtälön. Avoin pääomatase on välttämättömyys kansainvälistä kauppaa käytäessä. Pohjois-Korea on esimerkki maasta ilman avointa pääomatasetta. Kiinan merkitys on suuri kansainvälisessä kaupassa. Sen kaupankäynnissä liikkuu dollareita bruttona noin 4000 miljardia. Sen on mahdotonta sulkea pääomataseensa mikäli se haluaa käydä kauppaa. Tämä tarkoittaa sitä, että sen pitää kasvattaa likviditeettiään jopa kaksinumeroisin lukemin. Tämä lisää painetta pitää yllä kiinteätä valuuttakurssia dollariin nähden. Mikäli dollari vahvistuu paljon niin paine kasvaa. Näin kävi vuosina 2014-2015 mikä johti Kiinan dollarivarantojen pienenemiseen 1000 miljardilla. Osa tästä pienenemisestä selittyy myös Kiinan elvytyspaketilla. Dollarin heikentyessä käy päinvastoin. Tällä hetkellä dollarivarannot pysyvät käytännössä samoina ja niitä on noin 1500 miljardia jäljellä.

 

Kiinalla on neljä mahdollista vaihtoehtoa: Ensimmäinen on, että dollari heikentyy ja meno jatkuu entisellään. Kiinan dollarivarannot alkavat kasvamaan ja maasta tulee maailman johtava talous nopeammin kuin muissa vaihtoehdoissa. Tätä voi pitää epätodennäköisenä vaihtoehtona.

 

Toinen vaihtoehto on, että Kiina osallistuu maailmankauppaan, pitää yllä lähes kiinteätä dollarikurssia, mutta luopuu likviditeettikontrollistaan. Seurauksena on kiinteistökuplan puhkeaminen ja kotimaisen kiinteän omaisuuden todellisten arvojen romahtaminen tai niiden kaupan loppuminen, koska kenelläkään ei ole varaa ostaa niitä valtion kontrolloimalla hinnalla. Pörssikurssit taas voivat nousta, koska niitä tukeva ulkomainen pääoma pääsee Kiinan markkinoille ilman valtion hallintaa. Pörssikurssit ovat jo selkeästi matalammalla tasolla kuin huippujensa aikana. Ne eivät siis todennäköisesti laskee yhtä paljon kuin kiinteän omaisuuden arvo. Samalla kasvu hidastuu merkittävästi kehittyneiden maiden tasolle vuosiksi, kuten Japanissa kävi. Tämä on todennäköisin vaihtoehto ja seuraava uutinen tukee sitä olettamusta:

 

https://www.bnnbloomberg.ca/china-s-44-trillion-market-is-opening-up-here-s-what-to-watch-in-2020-1.1367408

 

Kolmas vaihtoehto on Kiinan osallistuminen maailmankauppaan, lähes kiinteästä dollarikurssista luopuminen ja likviditeettikontrollin pitäminen. Seurauksena ovat valuuttakurssin merkittävä heikkeneminen ja inflaation kasvaminen. Inflaatio keskittyy tässä tapauksessa enimmäkseen teollisuuden kustannuskehitykseen, vaikka kuluttajahinnat ovat nousussa. Iso osa nykynoususta selittyy väestön pääproteiinin porsaanlihan jopa 100%:n hinnankasvuun.

 

Viimeinen vaihtoehto on muuttuminen Pohjois-Korean kaltaiseksi maaksi lopettamalla kaupankäynti muiden maiden kanssa. Tämä on kaikista epätodennäköisin ja lähes olematon vaihtoehto nykyjohdolle. Todellisuudessa maan taloudellinen tulevaisuus on vaihtoehtojen jonkinlainen yhdistelmä. Lähivuodet kertovat asiasta enemmän.

 

Kiinan talouden lähitulevaisuudesta

 

Kiinan dollaririippuvuuden lisäksi sen ongelma on velkaantuneisuus. Sitä ei valtion osalta näe virallisista lukemista, koska valtion velkaantuneisuus verrattuna BKT:hen on vain 50%:ia. Kun otetaan mukaan valtio-omisteisten ja paikallishallintojen omistamien yritysten velat, jotka kuuluvat myös valtion vastuulle niin puhutaan moninkertaisista luvuista, jopa yli 200%:sta. Tilanne muuttuu merkittävästi huonompaan suuntaan. Näitä lukemia on tosin vaikea verrata muihin valtioihin, koska niilläkin voi olla samanlaisia vastuita, joita ei ole mainittu. Kiina ei joudu kustantamaan sosiaaliturvaa tai ihmisten eläkkeitä mikä muuttaa tilannetta merkittävästi edullisemmaksi velkaantumisen suhteen kuin länsimaissa.

 

Lähitulevaisuuden talousnäkymistä voi sanoa, ettei ennen Yhdysvaltojen seuraavia presidentinvaaleja nähdä suuria muutoksia ilman Yhdysvaltojen ajautumista taantumaan. Jos pörssikursseja katsoo niin sitä ei tapahdu, mutta ne eivät ennusta kaikkia taantumia. Mahdollinen taantuma ratkaisisi presidentinvaalit demokraattien eduksi ja Bidenin ollessa heidän ehdokkaana Kiinan tullit voidaan perua. Trumpin voittaessa Kiinan lähivuosien taloudellinen tilanne heikkenee merkittävästi. Todennäköisesti tullit nousevat vaalien jälkeen mikäli Kiina ei osoita merkkejä toisen vaiheen kauppasopimuksen tekemisestä. Seurauksena on todennäköisesti valmistavan teollisuuden kiihtyvä siirtyminen pois maasta.

 

Kiinan talouskasvu todennäköisesti hidastuu mikäli tulleja ei poisteta kokonaan. Siinäkin tapauksessa niin voi käydä. Yksi talouskasvua hidastava rakenteellinen tekijä on työntekoikäisten ihmisten väheneminen. Se on jatkunut muutaman vuoden. Toinen talouskasvua rajoittava tekijä on järkevien infrainvestointien määrän väheneminen. Investointien mahdollinen tuotto on aiempaa pienempi. Jälkimmäinen tekijä vähentää myös valtion mahdollisuuksia elvyttää dollarivarantojensa avulla. Dollarin selkeä heikkeneminen kasvattaisi Kiinan dollarivarantoja ja parantaisi elvytysmahdollisuuksia. Muut mahdollisuudet elvyttää ovat heikot, koska pankkien taseet paisuvat jo nyt yli 2000 miljardia dollaria vuodessa, valtion sekä paikallishallintojen velanotto on yli 1000 miljardia dollaria vuodessa ja varjopankkisektorin lainojenkasvu on tyrehdytetty valtion toimesta. Tämä sektori on herännyt viimeisen vuoden aikana mikä lisää arvaamattoman talouskehityksen riskiä, koska valtio ei pysty päättämään mitkä yritykset menevät konkurssiin tai kenelle rahaa lainataan. Lähde: https://www.youtube.com/watch?v=Za_Ag975dJs (n. 22 minuutin kohdalla).

 

Vaikka Kiinan seuraavat vuodet näyttävätkin aiempia haastavimmilta niin uskon maan olevan muutaman vuosikymmenen sisällä maailman johtava talous. Näen tämän ongelmallisempana tilanteena kuin Yhdysvaltain dominanssin. Maan johtajat eivät välitä ihmisoikeuksista tai yhteisistä pelisäännöistä. Maan taloudellisen vaikutusvallan kasvaessa niiden merkitys vähenee eikä toisinajattelijoita katsota hyvällä. Tämä tullaan ennen pitkää näkemään vaatimuksina luovuttaa toisten maiden kansalaisia maan oikeusjärjestelmän tuomittavaksi heidän mielipiteidensä ollessa Kiinalle epämieluisia. Tämä kehitys on jo todellisuutta kaksoiskansalaisten osalta. Ruotsi on jo kieltäytynyt tästä ainakin kerran. Seurauksena oli Ruotsin leimaaminen turvattomaksi matkustusmaaksi kiinalaisille turisteille. Tämä kehitys jatkuu ja todennäköisesti pahenee maan vaikutusvallan kasvaessa talouden kehittymisen myötä.

 

Eipä muuta,

 

Hyvää uuttavuotta!

 

-Tommi T

Lisää uusi kommentti

You must have JavaScript enabled to use this form.

Suodatettu HTML

  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <pre> <address> <strike> <caption>
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
File attachments
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 150 KB.
Sallitut tiedostotyypit: txt jpg png.
CAPTCHA
Tällä kysymyksellä varmistamme että olet oikea inhimillinen käyttäjä (eikä koneellinen roskapostittaja)
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.