Instituutiosijoittajat siirtävät varoja turvasatamiin

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Kun huolet taloussuhdanteen kääntymisestä laskuun kasvavat, institutionaaliset sijoittajat vähentävät riskejään lisäämällä sijoituksia reaaliomaisuuteen. Tämä selviää BlackRockin vuosittain institutionaalisten asiakkaidensa parissa tekemästä globaalista selvityksestä.

Kuinka aiotte muuttaa sijoitustenne allokaatioita vuonna 2019?

 

lisäämme

pidämme ennallaan

vähennämme

Osakkeet

14 %

35 %

51 %

Korot

38 %

36 %

27 %

Hedge-rahastot

16 %

66 %

18 %

Pääomasijoitukset

47 %

43 %

11 %

Kiinteistöt

40 %

50 %

10 %

Reaaliomaisuus

54 %

41 %

5 %

Käteinen

20 %

65 %

15 %

Selvitykseen osallistui 230 BlackRockin institutionaalista asiakasta, joiden hallinnoimat varat ovat yhteensä yli 7000 miljardia dollaria globaalisti. Yli puolet (51 %) vastaajista aikoo vähentää sijoituksiaan julkisesti noteerattuihin osakkeisiin vuonna 2019. Trendi kiihtyy, sillä osakevähentäjien osuus oli 35 % vuonna 2018 ja 29 % vuonna 2017. Trendi näkyy selvimmin Yhdysvalloissa ja Kanadassa, missä yli kaksi kolmasosaa (68 %) vastaajista suunnittelee vähentävänsä osakesijoituksia. Manner-Euroopassa luku on vain 27 %.

Maailmanlaajuisesti yli puolet (56 %) asiakkaista sanoi taloussuhdanteen kääntymisen mahdollisuuden olevan yksi tärkeimmistä makroriskeistä, joka vaikuttaa sijoitusten allokointiin ja painotusten muutoksiin. Selvityksen mukaan erityisesti reaaliomaisuus ja noteeraamattomat yritykset ovat suosittuja vuonna 2019. Jo usean vuoden ajan sijoittajat ovat muuttaneet riskipainotuksiaan hakiessaan tuottoja kohteista, jotka eivät korreloi keskenään. Tämän trendin jatkona epälikvideihin vaihtoehtoihin sijoitetaan lisää varoja: 54 % vastaajista aikoo kasvattaa sijoituksia reaaliomaisuuteen, 47 % pääomasijoituksiin ja 40 % kiinteistöihin.

“Kun talouden suhdanne kääntyy, uskomme yksityisten markkinoiden auttavan asiakkaitamme navigoimaan aiempaa haastavammassa ympäristössä”, sanoi Edwin Conway, BlackRockin instituutioasiakasliiketoiminnan globaali johtaja. ”Olemme korostaneet jo jonkin aikaa vaihtoehtoisten sijoituskohteiden mahdollisuuksia tuottojen lisäämiseksi ja hajautuksen parantamiseksi, joten emme olleet yllättyneitä asiakkaidemme lisätessä sijoituksia epälikvideihin sijoituskohteisiin, kuten yksityisiin lainoihin”.

Lisää sijoituksia korkoihin, käteinen edelleen tärkeää

Korkosijoituksiaan suunnitteli viime vuonna lisäävänsä 29 % vastaajista, tänä vuonna 38 %. Korkotuotteissa siirtyminen private credit -lainoihin jatkuu, sillä yli puolet (56 %) vastaajista suunnittelee lisäävänsä sijoituksia niihin. Vastaajat uskovat myös lisäävänsä sijoituksia muihin korkotuotteisiin, kuten lyhyen duraation tuotteisiin (30 %), arvopaperistettuihin sijoituksiin (27 %) ja kehittyville markkinoille (29 %) todennäköisesti näiden omaisuusluokkien tarjoama suhteellisen arvon takia.

Selvityksestä käy myös ilmi, että suurin osa instituutioista haluaa pitää käteisvaransa entisellään tai jopa kasvattaa niitä vuonna 2019. Näin erityisesti Aasian-Tyynenmeren alueella, jossa kolmannes (33 %) vastaajista aikoo kasvattaa käteisvarojaan salkkujensa suojaamiseksi.

“Korkoihin siirtyminen korostuu erityisesti yrityseläkkeissä. Monet eläkejärjestelmätkeskittyvät riskin vähentämiseen, eläkevastuiden ja eläkevarojen välisen suhteen parantamiseen ja loppupeliin valmistautumiseen.”

Osakesijoituksissa painotus muuttuu kohti alfa-strategioita ja vastuullista sijoittamista

Osakesijoitusten vähentäminen lyhyellä aikavälillä on globaali trendi, mutta institutionaaliset sijoittavat muuttavat myös sijoitusten painotuksia osakesalkkujensa sisällä. Kolme tärkeintä teemaa on vähentää salkkujen riskiä pörssilistatuilla markkinoilla (41 % vastaajista), lisätä sijoituksia alfa-strategioihin (32 %) ja lisätä vastuullisen sijoittamisen (ESG) strategioiden painostusta sekä vaikuttavuussijoittamista (28 %).

“Volatiliteetti on lisääntynyt ja maailmassa on paljon epävarmuutta, ja siksi asiakkaat miettivät uudestaan, mitä tehdä riskisille sijoituksilleen. Asiakkaille on tärkeää pitää varansa sijoitettuina. Osakkeilla on edelleen erittäin tärkeä rooli salkuissa, ja alfa-strategiat ovat nykyisessä tilanteessa erityisen järkeviä. Asiakkaat pyrkivät entistä määrätietoisemmin tavoitteisiinsa alfasijoituksillaan.”

Lisätietoa selvityksestä

BlackRock teki globaalin selvityksen 230 suurimman institutionaalisen sijoittaja-asiakkaansa keskuudessa. Näiden hallinnoimat varat ovat yhteensä yli 7 biljoonaa dollaria. Kysely tehtiin neljän viikon aikana marraskuussa ja joulukuun alussa 2018.

 

Asiakastyyppi

% vastaajista

Yksityisen sektorin eläkeyhtiö

33 %

Julkisen sektorin eläkeyhtiö

28 %

Vakuutusyhtiö

20 %

Taft-Hartley/ammattiliitto/muu

6 %

Varainhoitaja

5 %

Lahjoitusrahasto tai säätiö

3 %

Yhden tai usean perheen sijoitusryhmä

3 %

Virallinen toimielin

2 %

Kommentit

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Comment: 

Kyselyn vastaajajoukko on vaikuttava. Maailman suurimmat instituutiosijoittajat.

Tunnen nämä veijarit. Nämä vastaajat ovat loogisia siinä että ne valehtelevat aina jos ei tarvitse omalla nimellä ja kuvalla käydä kertomassa. Jos näiltä vastaajilta kysytään mitä ne aikovat tehdä niin ne eivät vahingossakaan kerro mitä ne aikovat tehdä vaan sen mitä ovat tehneet. 

Kyselystä voi päätellä että instituutiosijoittajat ovat jo varautuneet kurssilaskuun sen verran kuin aikovat varautua. Nyt he kertovat piensijoittajille että kannattaa myydä jotta he itse pääsevät aikanaan edullisille ostoksille.

Instituutiosijoittajat valehtelevat aina. Ja se on hyvä se. Heiltä saa varmaa tietoa. Siis varmasti väärää.

Käyttäjän Heikki Ikonen kuva

Comment: 

Hyvä Kaitsu, juuri tällä tavalla pitää konsensustietoon suhtautua!

Markkinat ovat kuin kasino, ei kukaan kerro korttejaan kuin hämätäkseen vastapeluria. Ja juuri sen takia TA:ssa on mieltä aivan eri mitassa kuin konsensussuositusten seuraamisessa.

Lisää uusi kommentti

You must have JavaScript enabled to use this form.

Suodatettu HTML

  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <pre> <address> <strike> <caption>
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
File attachments
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 150 KB.
Sallitut tiedostotyypit: txt jpg png.
CAPTCHA
Tällä kysymyksellä varmistamme että olet oikea inhimillinen käyttäjä (eikä koneellinen roskapostittaja)
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.