Ikärakenteiden vaikutuksista

Käyttäjän Tommi Taavila kuva

Suomessa puhutaan paljon siitä, että eläkejärjestelmien ongelmat puskevat esiin vasta 2050-luvulla. Näihin ongelmiin vaikuttavat lähivuosikymmenien tuotot, joihin vaikuttavat monet tekijät. Suomessa voi olla parempi tilanne kuin monissa länsimaissa, mutta Suomesta saadut sijoitustuotot eivät riitä suomalaisen järjestelmän ylläpitämiseen. Eläkejärjestelmämme vajeet tulevat kasvamaan merkittävästi tulevien vuosikymmenien aikana. Japanissa eläkepommi on vaikuttanut merkittävästi jo ainakin vuosikymmenen. Sen eteneminen on noin kymmenen vuotta edellä länsimaita. Sen räjähtäminen on todennäköisesti näkynyt jo paisuneessa keskuspankin taseessa. Todellisuudessa eläkepommit räjähtävät käsiin suurimmassa osassa länsimaita jo seuraavan kymmenen vuoden aikana. Seurauksia on jo nähtävissä ainakin Yhdysvalloissa. Tässä kirjoituksessa spekuloin seurauksilla.

 

Aloitetaan esimerkillä Yhdysvalloista ja katsotaan eläkeläisen vuosittaisia mediaanimenoja, tuloja ja varallisuutta:

 

 • Menot: 44000$

 • Eläke-etuisuudet 23000$

 • Suurten ikäluokkien varallisuus 170000$

 • Arvioidut varallisuudesta saadut tuotot: 12000$ (n. 7%)

 • Menojen ja tulojen summa: -9000$ vuodessa

 

On huomioitava, että mediaani ei tarkoita keskiarvoa. Kun käytetään keskiarvoja niin puhutaan hieman yli miljoonasta dollarista per eläkeläinen. Eläkevarallisuus ja tuotot ovat keskittyneet hyvin pienelle määrälle eläkeläisiä. Nämä henkilöt eivät kuluta suurta osaa eläketuotoistaan vaan ohjaavat ne varallisuuttaan lisäävään omaisuuteen. Suuret ikäluokat ovat ainakin Yhdysvalloissa vaurain sukupolvi, joten seuraavat sukupolvet joutuvat todennäköisesti tinkimään eläkkeistään.

 

Yhdysvalloissa työmarkkinoiden osallistumisaste on tippunut parinkymmenen vuoden takaisesta 67%:ista noin 63%:iin. Käsittääkseni osallistumisaste tarkoittaa osuutta kaikista täysi-ikäisistä. Korjatkaa jos olen väärässä. Tämä selittää myös sen miksi maan työttömyysaste on laskusuunnassa. Mielenkiintoiseksi tämän tekee se, että osallistumisasteen lasku on kääntäen verrannollinen Fedin taseen paisumisen kanssa. Korrelaatio ei aina tarkoita syy-seuraussuhteita. Maan ikärakenne kertoo siitä, että todennäköisesti osallistumisasteen lasku kiihtyy seuraavien kymmenen vuoden aikana alle 60%:n. Mikäli osallistumisasteella ja Fedin paisuneella taseella on syy-seuraussuhde niin Fedin tase paisuu myös tulevaisuudessa. Näin kävi ainakin Japanin keskuspankin taseelle. Siellä tase kasvoi noin 30%:sta 90%:iin bruttokansantuotteesta kymmenessä vuodessa bruttokansantuotteesen Japani on noin kymmenen vuotta Yhdysvaltoja edellä ikärakenteen kehityksessä.

 

Mitä pienempi osallistumisaste tarkoittaa talouden kannalta? Yhdysvaltojen BKT:sta tulee noin kaksi kolmasosaa yksityisestä kulutuksesta. Sen osuus BKT:sta tulee todennäköisesti pienenemään, koska tulonsa ja varallisuutensa kuluttavien eläkeläisten ostovoima pienenee. Heidän tarvitsee myydä omaisuuttaan, jotta saavat menojen ja tulojen välisen aukon paikattua. Tämä vähentää keskimääräisiä sijoitustuottoja seuraavienn vuosikymmenien aikana ainakin Yhdysvaltojen kuluttajista riippuvien yritysten osakkeiden ollessa kyseessä. Keskuspankin paisuva tase taas kasvattaa sijoitustuottoja, mutta kestävää talouskasvua se ei saa aikaan. Ennustan Fedin alkavan ostaa osakkeita lähitulevaisuudessa, kuten Japanin keskuspankki on jo tehnyt. Fedin taseen paisuttamisesta suurin osa menee todennäköisesti korkopapereihin, joten korot pysyvät matalalla seuraavat kymmenen vuotta. Inflaatiotakaan ei tarvitse pelätä ilman massiivista keskuspankin taseen paisuttamista. Teknologian kehittyminen pienentää myös inflaatiota.

 

Yhdysvallat ovat yksi esimerkki ikärakenteen vaikutuksesta talouteen. Siellä väestön ikärakenne ei ole huonoin mahdollinen verrattuna samassa tilanteessa oleviin maihin. Euroopan tilanne on huonompi. Tuottavuuden kasvu on tärkein komponentti talouskasvussa. Sekä Yhdysvaltojen että euroalueen tuottavuus on kasvanut vuosittain vain noin prosentin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Aiemmin kasvu on ollut nopeampaa. Yksi selitys tähän on työntekijöiden keskinääräinen vanheneminen. Talouskasvuun pidemmällä aikavälillä vaikuttaa myös työmarkkinoille tulevien ja sieltä lähtevien henkilöiden määrän erotus. Euroopassa ikärakenne huononee noin 0.6%:ia vuodessa eli tuottavuuden pitäisi kasvaa saman verran, jotta talouskasvu ei jää miinukselle. Yhdysvalloissa Ikärakenteen kehitys on prosentin neljänneksen plussalla. Mikäli tuottavuuden kehitys jatkuu, voidaan Yhdysvaltojen luonnollisen talouskasvun olevan noin 1-1.5%:ia ja euroalueen talouskasvun olevan 0.0-0,5%:ia seuraavien vuosikymmenien aikana.

 

Mitä tämä kaikki tarkoittaa sijoittajalle? Todennäköisesti tämä tarkoittaa yritysten tuloskasvun hidastumista ikärakenteen muuttuessa talouskasvun kannalta huonommaksi. Tällöin osakkeiden keskimääräiset tuotot jäävät matalammiksi. Ne tietysti riippuvat aina maksetuista hinnoista, mutta nykyisillä arvostuskertoimilla näin tulee käymään. Yhdysvaltojen pörsseissä myytävistä osakkeista voi maksaa enemmän kuin euroalueella myytävistä. Tämä näkyy mm. euroalueen pörssien P/E-luvuista. Yritysten on pakko kasvaa mm. Aasiassa mikäli ne haluavat kasvattaa tulostaan nopeammin. Pörssi-indeksien ja yritysten tuleva kehitys riippuu mm. siitä kuinka iso osa liikevaihdosta tulee miltäkin mantereelta. Parhaat yritykset pärjäävät näissäkin olosuhteissa, mutta niiden löytämisestä tulee entistä vaikeampaa. Makrotaloudella ei ole yksittäisiin yrityksiin suurta vaikutusta. Indeksisijoittajille ennustan vaikeita tulevia vuosikymmeniä ja matalia tuottoja. ”Painokoneet” voivat kompensoida tätä kehitystä, mutta niiden käytöllä on rajansa. Reaalitalouteen niillä tuskin on pitkäaikaista positiivista vaikutusta. Tuottavuuden kehitystä on indeksisijoittajan tarkasteltava entistä enemmän.

 

Eipä muuta,

 

-Tommi T

Lisää uusi kommentti

You must have JavaScript enabled to use this form.

Suodatettu HTML

 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
 • Sallitut HTML-tagit: <a> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <pre> <address> <strike> <caption>
 • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Plain text

 • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
 • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
File attachments
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 150 KB.
Sallitut tiedostotyypit: txt jpg png.
CAPTCHA
Tällä kysymyksellä varmistamme että olet oikea inhimillinen käyttäjä (eikä koneellinen roskapostittaja)
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.