Finnvera on Suomi Oy:n yhteinen pankki

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomi Oy:n tärkeä työkalu on Finnvera. Sen  tehtävä on kilpailla markkinaehtoisesti toimivien pankkien kanssa tarjoamalla yrityksille lainoja, takauksia ja vientitakuita. Finnvera on osa kansallistettua pankkiliiketoimintaa. Finnveran kilpailuetu pankkeihin nähden on se, että sen vastuut ovat valtion vastuita ja se voi rahoittaa toimintaansa edullisesti valtion luottoluokituksen tuoman selkänojan turvin. 

Finnveran vienti ja erityistakuut ovat viime vuosina kasvaneet nopeasti ja ne ovat tällä hetkellä kooltaa 27 Mrd€. Summa on kooltaan suurin piirtein puolet valtion budjetista tai runsas kolmasosa kaikesta viennistä. Finnveran takausten ja lainojen turvin rahoitetaankin kasvava osa yritysten tuonnista ja viennistä.

Finnvera on myös ulkopolitiikan työkalu. Finnvera rahoitusta tai takausta ei helposti saa, jos kohdemaa on riskinen, tai jos poliittisesti on tarkoituksenmukaista vähentää liiketoimintaa kyseiseen suuntaan. Yritysten vientituet on WTO sopimuksissa pitkälle kielletty. Finnvera on tapa, jolla voidaan tarjota yrityksille helpotuksia vientiin ilman että rikottaisiin noita WTO:n sääntöjä.  

Finnvera on laajentanut toimintaansa vientitakuista myös muualle pankkitoimintaan. Finnvera rahoitusta saa yritysostoihin, yriyksen perustamiseen ja kasvuvaiheisiin. Finnverasta onkin kasvamassa merkittävä yrityslainoittaja, joka pystyy monessakin asiassa ohittamaan perinteiset pankit. Finnvera on meidän kaikkien yhteistä omaisuutta ja se on siksi tärkeä meille kaikille.

Lisää tietoa:

 

 

Kommentit

Comment: 

EI ole meidän yhteistä omaisuutta. Se on valtion omaisuutta ja kansalaiset eivät hyödy mitenkään siitä. Omaisuus on jotain sellaista, mihin sinulla on käyttöoikeus.

Käyttäjän Piksu kuva

Comment: 

Tässä on korjaus artikkeliin. Pahoittelemme artikkelissa olleita virheitä:

 

Finnvera on todella tärkeä työkalu suomalaisille yrityksille. Sen sijaan Finnvera ei kilpaile pankkien kanssa, vaan täydentää rahoitusmarkkinoita. Jos yritys saa rahoituksen pankista, Finnvera vetäytyy aina järjestelystä. Finnveran toiminnasta säädetyssä laissakin todetaan, että ”Yhtiön toiminta tulee suunnata korjaamaan rahoituspalvelujen tarjonnassa esiintyviä puutteita” (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980443).

Useimmiten Finnvera toimii yhteistyössä pankkien kanssa siten, että yritys saa lainan pankista ja Finnvera antaa lainalle takauksen. Esimerkiksi viennin rahoitushankkeissa näin on aina.

Finnveran vientitakuiden ja erityistakausten vastuukanta oli v. 2018 lopussa 23,6 miljardia euroa. 27 miljardia on tällä hetkellä voimassa oleva valtuus, johon saakka Finnvera voi vientitakuita myöntää. Tullin tilastojen mukaan vuonna 2018 Finnveran vientitakuilla katetun viennin osuus Suomen viennistä oli 4,8 %. Esimerkiksi suurten risteilylaivojen kaupoissa ostajalle tarjottava rahoitus on erityisen tärkeä osa kauppaneuvotteluja. Siksi Finnveran viennin rahoituksella on erittäin suuri merkitys. Tuontia Finnveran rahoituksella ei pääsääntöisesti kateta.

Finnvera on luotu kantamaan poliittista riskiä ja edistämään kauppaa, olipa maailmantalouden suhdanne millainen hyvänsä. Finnveran keskeinen tehtävä on suojan tarjoaminen yrityksille muun muassa poliittisia riskejä vastaan – kuitenkin niin, että ”Yhtiön on pyrittävä siihen, että sen toiminnan menot voidaan pitkällä aikavälillä kattaa yhtiön toiminnasta saatavilla tuloilla”, kuten Finnveran toiminnasta säädetyssä laissa sanotaan. Riskienhallinta ja itsekannattavuus ovat toimintamme kulmakiviä.

Finnveran vientitakuut eivät ole vientitukia, vaan vastikkeellista ja riskien mukaisesti hinnoiteltua rahoitusta. Finnveran toiminta on ollut voitollista. Voittovarat kerryttävät puskureita, joista maksetaan takuukorvauksia riskien toteutuessa. Finnvera noudattaa myös toiminnassaan kansainvälisesti sovittuja ehtoja. Monet maat ovat kehittäneet vientiluottosopimusten ulkopuolisia rahoitusinstrumentteja, ja esimerkiksi Kiina on vahvistanut rooliaan. Monissa maissa vientiä rahoittavat organisaatiot ovat yhä enemmän omien kotimaidensa kauppapolitiikan jatkeita. Suomen kaltaiselle pienelle vientiriippuvaiselle taloudelle tilanne on haastava. Korotetut valtuudet ovat antaneet Finnveralle tarvittavat resurssit vauhdittaa suomalaista vientiä. Viennin rahoituksessa Finnvera arvioi suomalaisen intressin toteutumista ja rohkaisee vientiyrityksiä suuntautumaan kansainvälisille markkinoille, sillä vienti tuo kasvua ja yritykset voivat suojautua viennin riskeiltä muun muassa Finnveran rahoituksen avulla.

Finnvera on valtion omistama erityisrahoituslaitos, jonka toimintaa ohjaa työ- ja elinkeinoministeriö. Se asettaa Finnveralle elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet. Vuodelle 2018 asetetuissa tavoitteissa todettiin näin: Finnveran pk-rahoituksesta 75 % kohdennetaan kasvaviin tai kansainvälistyviin yrityksiin, aloittavaan yritystoimintaan sekä muutoshakuisiin yrityksiin ja omistajanvaihdoksiin.

Nämä kohderyhmät on määritelty myös Finnveran strategiassa tärkeiksi, ja vuonna 2018 Finnveran myöntämä pk-rahoitus kohdistui 87-prosenttisesti kohderyhmiin kuuluviin eli aloittaviin yrityksiin, kasvaviin ja kansainvälistyviin, muulla tavoin muutoshakuisiin yrityksiin tai yritysten omistajanvaihdoksiin. Finnvera on siis onnistunut toteuttamaan valtio-omistajan asettamia tavoitteita. Edelleenkään Finnvera ei kilpaile pankkien kanssa. Esimerkiksi vuonna 2018 Finnvera oli mukana 921 yrityksen omistajanvaihdoksen/ yrityskaupan rahoittamisessa, kun arviolta yrityskauppoja tehdään Suomessa vuosittain 2 000-3 000. Aina, kun yritys tarvitsee rahoitusta alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen, omistajanvaihdoksiin tai vientiin, Finnveraan voi olla yhteydessä. Kun hankkeilla nähdään olevan kannattavan liiketoiminnan ja kaupallisen menestymisen mahdollisuus, Finnvera voi olla rahoittamassa. Tehtävämme on todella toimia suomalaisen yritysten hyväksi, sillä asiakkaidemme menestys vahvistaa Suomen taloutta.

Lisää uusi kommentti

You must have JavaScript enabled to use this form.

Suodatettu HTML

  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <pre> <address> <strike> <caption>
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
File attachments
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 150 KB.
Sallitut tiedostotyypit: txt jpg png.
CAPTCHA
Tällä kysymyksellä varmistamme että olet oikea inhimillinen käyttäjä (eikä koneellinen roskapostittaja)
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.