EVA analyysi: Julkinen SOTE sektori on epäoikeudenmukainen

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Julkinen sektori on epäoikeudenmukainen selviää EVA analyysistä Soten sokeat pisteet. Yksityistä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajaa säännellään ja valvotaan tiukemmin kuin vastaavaa tehtävää hoitavaa julkista toimijaa. Näin julkinen sektori sorsii yksityisiä palveluntuottajia ja suosii omiaan.

Eduskuntakäsittelyssä oleva sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslakiesitys asettaa yksityisille palveluntuottajille ylimääräisiä raportointivelvoitteita. Yksityisten palveluntuottajien on eriytettävä julkisen valinnan palvelutuotannon kirjanpito ja avattava kilpailijoilleen yksityiskohtaisesti julkisen valinnan palvelutuotannon kustannusrakenteensa.

Tarkka kustannusrakenne voi pahimmillaan paljastaa yrityksen liikesalaisuuksiksi katsottavia tietoja. Liikesalaisuudet on suojattu lailla nimenomaan terveen kilpailun ylläpitämiseksi.

Ruotsin terveydenhuollon valinnanvapauden keskeinen ongelma on ollut ristisubventio eli se, että kunnat ovat eri tavoin tukeneet yksiköitään, jotka eivät muuten olisi pysyneet mukana kilpailussa. Tämä on vääristänyt kilpailua. Valinnanvapauslakiehdotus ei takaa riittäviä keinoja siihen, että maakunnan liikelaitosten subventointi kilpailua vääristävällä tavalla estettäisiin. Olennaista olisi varmistaa laissa, että maakunnan muun toiminnan resurssit pidetään erillään sote-keskuksen toiminnasta.

EVA Analyysissa Soten sokeat pisteet nostetaan esiin myös kaksi muuta sosiaali- ja terveysalan sääntelyyn liittyvää kilpailuongelmaa.

Yksityiset ja julkiset sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajat ovat nykyisin valvonnan, toimintaedellytysten ja lupamenettelyn osalta eri asemassa. Viranomaiset eivät edes tiedä julkisten toimintayksikköjen tarkkaa lukumäärää Suomessa. Lupamenettely koskee ainoastaan yksityistä sektoria, joten sitä valvotaan tarkemmin. Kun julkisia toimijoita valvotaan, ei ole lupaa, johon toimintaa peilattaisiin. Tämä tekee toiminnan tasapuolisen valvonnan käytännössä mahdottomaksi. Nykytilan ongelmallisuus on havaittu esimerkiksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksessä ja epätasapuolisen kohtelun ongelma on myönnetty hallituksen esityksessä. Se korjaantuu, mikäli eduskunnassa käsittelyssä oleva palveluntuottajalaki hyväksytään.

Yksityistä ja julkista sektoria kohdellaan eri tavoin myös eduskunnassa juuri hyväksytyssä tietosuojalaissa. Lain mukaan julkiselle sektorille ei voitaisi määrätä hallinnollista sakkoa. Sen sijaan yksityisen sektorin pitää varautua hallinnolliseen sakkoon, joka on suurimmillaan jopa 20 miljoonaa euroa tai neljä prosenttia yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Tällä on merkitystä sosiaali- ja terveysalan markkinoilla, joilla yksityinen ja julkinen sektori kilpailevat.

Julkisen sektorin toimija voi hyödyntää palvelutuotannossaan verovapautta, konkurssisuojaa sekä markkinaehtoista edullisempaa rahoitusta. Lisäksi julkista toimijaa perusteettomasti suosiva epäsymmetrinen sääntely loukkaa tervettä kilpailua. Osittain ongelma johtuu vanhentuneesta lainsäädännöstä, mutta lainsäätäjä laatii edelleen säännöstöä, jossa kysymystä ei ole riittävästi huomioitu.

Kuvan lähde: wikimedia

 

Kommentit

Käyttäjän J.Vahe kuva

Comment: 

Pidän puolestani kovin kummallisena, että EVA lähtee a priori liikkeelle siitä, että julkisen ja yksityisen pitäisi olla aivan samalla viivalla. Luulisi olevan yleisessä tiedossa (no, ehkä EVA ei käytä julkisia palveluja…), että jos julkisissa palveluissa on valittamisen aihetta, hierarkiaa on kunnan sisällä ja yläpuolella vaikka kuinka. Jos taas yksityiseen yritykseen on tyytymätön, ainoa valitustie on haastaa oikeuteen suurin kuluriskein.

Otsikkoni alusta: ihmettelen seuraavaa. Kun Laajasalon hommista NYT on alettu puhua, jo 11 v. sitten MTV kuvasi ihan samoja asioita ihan samasta miehestä, joka valitti JSN:ään ja hävisi. Sen jälkeen sama mies on jatkanut samoja puuhiaan 11 vuotta lisää. Sellaista on yritysten ”valvonta”. Laajasalo antoi julkisen sektorin alaan liittyviä koulutuspalveluja.

http://www.jsn.fi/sisalto/3759-mtv-07-/?search=huippuvalmennus  

Tuossa linkissä puolestaan kuvataan, miten löysästi firmojen veroja syynätään.

https://www.sss.fi/2017/09/hs-verottaja-antoi-salaisen-ohjeen-myos-yrity...

Comment: 

Meidän terveyskeskus on kodikas ja ne yrittää monasti palvella hyvin. Mutta joskus käy niin että tulee torjutuksi. Ensin mennään terkkarille jonka tehtävä on torjua mahdollisimman monta lääkerille yrittävää, sitten on lääkeri joka yrittää torjua sellaiset toimenpiteet jotka johtaisivat erikoislääkerille. Joskus tuntee tulleensa torjutuksi, vaikka palvelu yleensä onkin erittäin hyvää.

Autokorjaamoni vuosihuolto on erilainen. Siellä tulee torjutuksi erittäin harvoin.

Lisää uusi kommentti

You must have JavaScript enabled to use this form.

Suodatettu HTML

  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <pre> <address> <strike> <caption>
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
File attachments
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 150 KB.
Sallitut tiedostotyypit: txt jpg png.
CAPTCHA
Tällä kysymyksellä varmistamme että olet oikea inhimillinen käyttäjä (eikä koneellinen roskapostittaja)
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.