Ennusteita uudelle vuosikymmenelle

Käyttäjän Tommi Taavila kuva

Menneisyyttä on helppo ennustaa, mutta tulevaisuutta on vaikeaa ennustaa tarkasti. Tiettyjen asioiden, kuten talouskasvun heilahtelu on suurempaa lyhyellä aikavälillä, mutta pidemmällä aikavälillä se muuttuu ennustettavammaksi. Kirjoituksessa keskityn pidempään aikaväliin eli uuteen vuosikymmeneen. Suurin osa ennustuksista on ajanjaksolle 1.1.2020-31.12.2029. Ennustan lähinnä kansantalouden kehitystä, pörssikursseja ja politiikkaa. Jälkimmäisin on minulle vähiten arvattavissa ja huonoiten ymmärrettävissä, joten ennustetut todennäköisyydetkin ovat alhaisemmat.

 

Pyrin myös antamaan ennusteille todennäköisyydet, jotta niiden osuvuutta voi arvioida ajanjakson lopussa. Vain niiden ennusteiden tarkkuuta pystytään arvioimaan joihin on arvioitu todennäköisyydet. Tämä sillä edellytyksellä, että olen elossa. Sille en lupaa antaa todennäköisyyttä. Tulen myös arvioimaan todennäköisyyksiä uudelleen kerran vuodessa. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä lähemmäs vuosikymmenen loppua mennään, sitä tarkempia ennusteiden tulee olla. Käytännössä ennusteeni joko toteutuvat tai eivät. Brierin luvulla pystytään laskemaan ennusteiden tarkkuus. Se vaihtelee nollan ja kahden välillä. Mitä pienempi lukema sitä parempi. Esimerkkejä:

 

Ennustan sadetta huomiselle 70%:n tarkkuudella ja olen oikeassa.

Brierin lukuni on (1-0.7)² + (0-0.3)² = 0.18

 

Ennustan sadetta seuraavalle päivälle 70%:n tarkkuudella ja olen väärässä.

Brierin lukuni on (0-0.7)² + (1-0.3)² = 0.98

 

Varsinaiset ennustukset

Kansantalouksien kasvu vuosikymmenien aikana perustuu lähinnä tärkeimpään osaan eli tuottavuuden kehitykseen, työikäisten määrän kehitykseen ja mahdollisuuksiin ottaa lainaa ja käyttää sitä järkeviin investointeihin. Mitä pidempi aikaväli, sitä vähemmän viimeisellä asialla on merkitystä. Sitä ei voi sulkea pois vuosikymmenen aikajanalla. Asioita tarkastellessani törmäsin kahteen asiaan joita en odottanut. Ensimmäinen oli, että tuottavuuskehitys länsimaissa on laskenut peräti neljä vuosikymmentä. Viime vuosisadalla tuottavuuden kehitys oli noin 2% vuodessa länsimaissa, mutta se on nyt noin 1.5% vuodessa. Toinen oli, että työikäisten määrän kehitys isoissa länsimaissa on parempi kuin oletin ainakin seuraavan vuosikymmenen. Sen sijaan 2030-luku ei näytä hyvälle. Tämä koskee lähinnä Eurooppaa. 

Lähde: https://www.populationpyramid.net/

 

Reaalisen vuosittaisen BKT-kasvun ennustuksia uudelle vuosikymmenelle:

Suomi: 75%:n mahdollisuus alle 2%:n.

Yhdysvallat: 60%:n mahdollisuus alle 2%:n

Euroalue: 60%:n mahdollisuus alle 1.5%:n

 

Palaan lähtötilanteisiin, kun vuoden 2019 BKT-luvut on julkaistu. Lyhyet kommentit: Yhdysvallat ovat niin henkisesti kuin yhteiskuntasääntöjensäkin mukaan markkinatalousmaana edellä muita ennustettavia talouksia. Tilanne voi tosin muuttua uudella vuosikymmenellä. Yhdysvallat on edellä myös ikärakenteeltansakin. Kaikille talouksille on yhteinen ongelma eli tuottavuuskehitys. Suomen kokonaistilanne on parempi kuin euroalueella, mutta huonompi kuin Yhdysvalloissa. Euroalueen tilanne on heikoin. Rahoitusjärjestelmää ei ole korjattu eivätkä sen suuret maat ole pystyneet tuottamaan suuria alustatalouden innovaatioita saatikka sitten hyödyntämään niitä yhtä hyvin kuin Yhdysvallat ja Kiina. Kiinan talouskasvua olisi ollut mielenkiintoista ennustaa, mutta sieltä ei ole saatavissa luotettavia lukuja.

 

Ennusteita sijoituskohteille

Pidän uuden vuosikymmenen lähtökohtaa vastaavana tilanteena 1930-luvun loppua, mutta sillä erotuksella etten odota uutta sotilaallista konfliktia. Kauhun tasapaino toivottavasti suojelee maapalloa vastaavalta hulluudelta kuin mikä odotti 1939-1945. Lähtökohta arvostustasoissa uudelle vuosikymmenelle on se, että varsinkin velkakirjojen hinnat ovat tapissa. Tämä koskee varsinkin euroalueen valtioiden velkakirjoja. Kuka on esimerkiksi niin hullu, että ostaa Italian 10-vuotisia valtionlainoja, kun niiden korko on alle 1.5%:ia? Käytännössä vastaus tähän on se, että ostaja uskoo EKP:n pitävän huolen siitä ettei tappioita tule. Myös yrityslainojen määrä on ennätyslukemissa Yhdysvalloissa mikä vähentää velkakirjojen lisätarjontaa. Lisäksi niidenkin hinnat ovat korkeita. Vaihtoehtoiset sijoituskohteet, kuten hyödykkeet ja kryptovaluutat voivat pärjätä uudella vuosikymmenellä, mutta en tiedä niiden hinnoista tarpeeksi, jotta yrittäisin ennustaa niitä. Myös tavanomaiset valuutat kuuluvat liian vaikeisiin ennustuskohteisiin. Osakekurssit ovat verrattain korkealla, mutta niistä lisää seuraavissa kappaleissa.

 

Ennusteita osakeindeksisijoituksille uudeksi vuosikymmeneksi

Osakekurssit ovat korkealla varsinkin Yhdysvalloissa syklisen P/E:n mukaan (S&P500) joka on yli 30. Suomessa arvostustaso sen mukaan on noin 25. Saksassa ollaan hieman alle 20:n. Tällä lähtötasolla on merkitystä, kun ennustetaan tulevaa. Sitä pitää toki verrata pörssien historiallisiin tuottoihin. Reaaliset vuosituotot ovat olleet Yhdysvalloissa vajaa 7%:ia. Saksassa Dax30:n tuotto on ollut samaa luokkaa vuodesta 1992 lähtien sillä oletuksella, että löytämäni lukema 8,95%:ia vuodessa ei sisällä inflaatiota, mutta sisältää osingot. Jos jollakin on paremmat lukemat niin kertokaa ihmeessä. Suomessa vuosittainen tuotto on ollut peräti 10%:ia 1917-2017, kun lähtökohta oli heikko. Tuotto-odotus ei ole nykytilanteessa näin ruusuinen. 

 

Jälkimmäisen lähde: https://www.arvopaperi.fi/uutiset/helsingin-porssiin-sata-vuotta-sitten-sijoitettu-satanen-olisi-tana-paivana-sievoinen-summa/a836b5f2-4071-3b77-9001-28857bee336f

 

Ennustuksiani vuosittaisiksi reaalituotoiksi:

S&P500: 65%:n todennäköisyydellä alle 5%:ia. Lähtöarvo: 3230,78 Kahden prosentin inflaatioennusteella ja kahden prosentin osinkotuotolla lopullisen pistearvon pitäisi olla alle 5262 pistettä. Todelliset inflaation ja osinkojen määrät selviävät vuosikymmenen kuluttua.

OmHex capped gi: 65%:n todennäköisyydellä alle 7%:ia. Lähtöarvo: 20469,44 Kahden prosentin inflaatioennusteella lopullisen pistearvon pitäisi olla alle 48458 pistettä. Todellinen inflaatio selviää myöhemmin. Huom. Indeksi sisältää osinkojen uudelleensijoitukset.

Dax30: 65%:n todennäköisyydellä alle 7%:ia. Lähtöarvo: 13249,01 Kahden prosentin inflaatioennusteella ja kahden prosentin osinkotuotolla lopullisen pistearvon pitäisi olla alle 26062 pistettä. Todelliset inflaation ja osinkojen määrät selviävät vuosikymmenen kuluttua.

 

Lähtöarvot ovat vuoden 2019 viimeiset noteeraukset. Niiden tarkoitus on pitää sekä kirjoittaja että lukija kärryillä siitä ovatko ennustukset menneet vuosien saatossa päin sitä itseään vai edes sinnepäin. Tarkempaa analyysia ei voi tehdä tietämättä osinkotuottoja tai inflaatiota, joten kerran vuodessa tarkastellut lukemat eivät kerro koko totuutta varsinkaan pistelukemien kohdalla. Palaan kerran vuodessa tekemään uudet ennustukset todennäköisyyksistä. 

Suurimpana epävarmuustekijänä näiden ennusteiden osuvuudelle pidän keskuspankkien painokoneiden liikkeitä. Mikäli Fed tai EKP alkavat ostamaan osakkeita niin ennusteeni ovat todennäköisesti väärässä. Ne voivat tietysti olla sitä muutenkin, mutta siitä ei voi olla varma etukäteen. Suuri osa tuosta 35%:n todennäköisyydestä liittyy uskooni siitä, että keskuspankit voivat ostaa osakkeita. Lisäksi löytyy muita epävarmuustekijöitä, kuten uudet innovaatiot tai entistä massiivisemmat velkakirjojen ostot. 

 

Politiikkaa

Poliittinen tilanne maailma on mielenkiintoinen. Joku toinen käyttäisi jotain muuta sanaa. Totalitarismi on nousussa ympäri maailmaa. Tämä näkyy sekä vasemmiston että oikeiston jyrkkinä mielipiteinä siitä mikä on oikein ja mikä on väärin. Maailma on räjähdyherkkä, kuten 1930-luvun lopussa. Uskon uuden vuosikymmenen olevan rauhattomampi kuin edellisen. Pidän laajamittaista sotilaallista konfliktia suurvaltojen kesken silti epätodennäköisenä, koska pelon tasapaino maiden kesken ehkäisee sen syntymistä. Myös Iso-Britannia on vihdoin eroamassa EU:sta. Saa nähdä tuleeko siitä vielä kova Brexit vai ei. En osaa arvioida kummankaan todennäköisyyttä. En olisi yllättynyt mikäli joku muukin maa lähtisi EU:sta. Yhdysvaltojen tulevat presidentivaalit tänä vuonna eivät ole läheskään niin mielenkiintoiset kuin 2024 järjestettävät. Sosialismi on maassa nousussa. Tämä koskee erityisesti nuorempia sukupolvia.

 

Todennäköisyyksiä poliittisille tapahtumille uudelle vuosikymmenelle:

Suurvaltojen välisen sotilaallisen konfliktin syntyminen: 20%

Joku muu maa kuin Iso-Britannia lähtee EU:sta: 25%

Bernie Sandersin kaltaisesta sosialistista tulee Yhdysvaltojen presidentti 40%

 

Vielä vastuunvapautuslauseke. Olen huono ennustamaan. Älkää siis uskoko näitä ennustuksia vaan tehkää omanne. Kirjoituksen julkaisun tarkoitus on vähentää mahdollisuuksiani valehdella itselleni olleeni oikeassa tulevaisuudessa. Lisäksi näiden asioiden miettimisen pitäisi tuottaa realistisempia odotuksia tulevaisuudesta. 

Onko kukaan muu tehnyt vastaavan tyyppisiä ennustuksia uudelle vuosikymmenelle? Jos olette niin laittakaa vaikka tämän kirjoituksen kommentteihin linkit niihin. Mikäli ennusteet eivät sisällä todennäköisyyksiä ja aika- tai pistemääreitä niin ne ei oikeastaan ole ennusteita vaan turhia lätinöitä joita voi kukin tulkita etujensa mukaisesti.

-Tommi T

Artikkeli: 

Lisää uusi kommentti

You must have JavaScript enabled to use this form.

Suodatettu HTML

  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <pre> <address> <strike> <caption>
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
File attachments
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 150 KB.
Sallitut tiedostotyypit: txt jpg png.
CAPTCHA
Tällä kysymyksellä varmistamme että olet oikea inhimillinen käyttäjä (eikä koneellinen roskapostittaja)
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.