Argentinan talous on uppoamassa

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Finnvera on valtion vientitakuulaitos, jonka vastuut yritysten ulkomaisista saatavista ovat 23Mrd€ (9% BKT:stä). Finnvera takaa viennin rahoitukseen liittyviä riskejä. Viimaisimmässä katsauksessaan Finnvera varoittelee Argentinan riskeistä ja kehoittaa yrityksiä suuntaamaan katseensa Kiinaan ja Kaakkois-Aasiaan.

–Argentinan pelätään kääntyvän takaisin entiseen, suljetun ja populistisen politiikan suuntaan. Argentiina on aiemminkin aiheuttanut kansainvälisille sijoittajille luottotappioita ja sen velkoja on jouduttu useaan otteeseen uudelleenjärjestelemään, kertoo Latinalaiseen Amerikkaan erikoistunut aluepäällikkö Mika Relander.

–Esivaalien tulos laukaisi pelot ja sai ulkopuoliset rahoittajat kenties jopa ylireagoimaan tilanteeseen, jolloin lainahanat herkästi sulkeutuvat. Valuutansiirtorajoituksien asettaminen ei ainakaan paranna markkinoiden luottamusta uutta hallintoa odotellessa.

Suomalaista metsäteollisuuden vientiä paljon Latinalaiseen Amerikkaan

Vuoden 2018 lopussa Finnveran voimassa olevista vastuista ja sitovista tarjouksista 11 prosenttia oli Etelä- ja Keski-Amerikassa, ja Finnveran kaikista metsäsektorin vastuista yli 70 prosenttia Latinalaisessa Amerikassa. Alueen suurimmat vastuumaat ovat Brasilia, Chile ja Uruguay.

– Brasilia on iso markkina. Instituutioita pidetään vahvoina, vaikka poliittiset skandaalit ovat hyydyttäneet talouskasvun, Relander toteaa.

Muut maat: Kaukainen Aasia kiinnostaa

Kiina ja Aasian vientimarkkinat ovat suomalaisyrityksille kaukaisen kiinnostuksen kohteita. Finnveran ja Keskuskauppakamarin teettämässä vientikaupan rahoitusbarometrissa uusia kohdemaita kartoittavista vientiyrityksistä 7 prosenttia kertoi suunnittelevansa viennin käynnistämistä Kiinaan tai Japaniin. Aasia maanosana kiinnosti 6:ta prosenttia yrityksistä. Kiinan mainitsi tärkeimmäksi vientimaaksi vajaa viidennes kyselyyn vastanneista vientiyrityksistä.

Suomalaiset yritykset pärjäävät kertomansa mukaan Kiinassa verraten hyvin ja näkevät maassa merkittävää kasvupotentiaalia liiketoiminnalleen. Varsinkin cleantech- ja ict-aloilla näkymät ovat hyvät, mutta vaativat paikallisten markkinoiden tuntemusta ja pitkäjänteistä työtä asiakassuhteiden rakentamisessa.

Kiinassa ei automaattisesti ole ulkomaisen rahoituksen kysyntää toisin kuin länsimaissa, missä viennin rahoitustapojen käyttö on arkipäivää ja missä ostajayritykset usein itse kysyvät viejältä rahoitusjärjestelyä. Vientitakuiden tukeman vienninrahoituksen hyötyjä (ECA-rahoitus) täytyy selventää kiinalaisille, sanoo Latinalaisen Amerikan ohella Kiinaa seuraava Mika Relander. Rahoituksen tarjoaminen suomalaisviejän toimesta saattaa hyvinkin antaa viejälle kilpailuetua.

Nousevia markkinoita ovat myös muun muassa Vietnam ja Bangladesh, joissa molemmissa vuotuinen talouskasvu on 6 prosentin tasolla. EU:n ja Vietnamin allekirjoittama vapaakauppasopimus tullee voimaan alkuvuonna 2020 ja hyödyttää myös suomalaisia yrityksiä.

Suomalaisten vientiyritysten kiinnostus Bangladeshia kohtaan on kasvanut viime vuosina ja on näkynyt myös Finnveran palvelujen kysynnässä

Vientitakuulaitosten rooli kasvaa epävarmuuden noustessa

Finnveran puolivuosikatsauksen mukaan viennin rahoituksen kysyntä kasvoi alkuvuonna 2019 edellisvuoteen verrattuna. Kysynnän kasvu kertoo paitsi suomalaisten vientiyritysten aktiivisuudesta, myös epävarmuuden lisääntymisestä maailmantaloudessa. Vientitakuulaitosten rooli vientikauppojen rahoittamisessa kasvaa tyypillisesti taloudellisten ja poliittisten epävarmuustekijöiden noustessa.

Suomen virallisena vientitakuulaitoksena Finnveran tehtävä on huolehtia kilpailukykyisellä vienninrahoitusjärjestelmällä siitä, että suomalaisten vientitoimialojen kehitysmahdollisuudet ovat vähintään samalla tasolla kuin kilpailijamaissa.

Lisää aiheesta: Finnvera: Maat ja markkinat -katsaus

Kuvan lähde: pixabay

 

 

 

Artikkeli: 

Kommentit

Comment: 

Hesari kirjoitti viikonloppuna aika positiiviseen sävyyn Peronismista ja presidenttiehdokas Fernandezista. Ehkäpä Peronismi sopisi meillekin.

Comment: 

Olemme kyllä minusta jo saavuttaneet monia Peronismin ihanteita:

 1. Pörssiyhtiöt on siirretty julkisen sektorin haltuun. Yksityishenkilöiden portfoliosijoitukset on saatu verotuksella pienennetyksi 60Mrd€ luokkaan kun julkisella sektorilla on enemmän kuin 220 Mrd€. Pörssiyritykset on tällä tavalla saatu lähes kokonaan julkisen sektorin haltuun ja omistajaohjaukseen. Viime hallituskaudella tätä sosialisoinnin prosessia nopeuttivat erityisesti Kokoomus, Keskusta ja Perussuomalaiset korottomalla yksityishenkilöiden portfoliosijoituksistaan maksamaa veroa ja jättämällä ulkomaalaiset ja julkisen sektorin toimijat kokonaan noiden minimissään 25,5% verojen ulkopuolelle.
 2. Työmarkkinajärjestöt on sidottu osaksi julkista sektoria. Ammattiyhdistysliike on laeilla sidottu osaksi julkisen sektorin päätöksentekomekanismia. Ne päättävät käytännössä muun muassa suuresta osasta veroluonteisia maksuja ja osasta työ- ja eläke- lainsäädäntöä.
 3. Työmarkkinajärjestöt käyttävät päätäntävaltaa pörssiyhtiöissä. Työmarkkinajärjestöille on annettu eläkerahastojen omistajaohjaus ja niiden kautta mahdollisuus päättää pääosasta pörssiyhtiöidemme hallituksista ja omistajaohjauksesta.
 4. Suomen on keskusjohtoinen. Kunnilta on suomessa käytännössä otettu pois itsehallinto. Keskusjohtoinen valtio päättää käytännössä mitä palveluita kuntien tulee tuottaa ja millä keinoin. Myös median käymä keskustelu on käytännössä saatu verotuksellisin keinoin siirtymään valtion mediaan, joka hallitsee sisäpoliittista keskustelua. Tällä tavalla estetään Suomen valtion arvovaltaa vaaraantavaa keskustelua. 
 5. Julkinen sektori ohjaa toimintaa. Julkinen sektori ohjaa tulonsiirroin ja avustuksin kaikkea toimintaa  alkaen yritystoiminnasta ja päätyen harrastuksiin ja vapaa-aikaan.

Minusta nämä seikat huomioon ottaen me olemme saavuttaneet Peronismin ihanteet (valtiojohtoisen talouden, keskitetyn päätöksenteon ja  korporatiivisen työmarkkinajärjestöjen hallitseman työelämän) paremmin kuin Peronismin syntymaa Argentina. Ja olemme siirtymässä yhä lähemmäs kohti Peronismin ihannevaltiota.

Meillä on tulevaisuudessa paljon yhteistä Argentinan kanssa. 

 

 

 

Lisää uusi kommentti

You must have JavaScript enabled to use this form.

Suodatettu HTML

 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
 • Sallitut HTML-tagit: <a> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <pre> <address> <strike> <caption>
 • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Plain text

 • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
 • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
File attachments
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 150 KB.
Sallitut tiedostotyypit: txt jpg png.
CAPTCHA
Tällä kysymyksellä varmistamme että olet oikea inhimillinen käyttäjä (eikä koneellinen roskapostittaja)
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.