Angloamerikkalainen pitkä yhteiskuntasykli osa 2, sukupolvien arkkityypit

Käyttäjän Tommi Taavila kuva

Jokaiseen elämänvaiheeseen voidaan liittää uusi sosiaalinen rooli. Eri arkkityypit kokevat jokaisen elämänvaiheen eri tavoin ja heidän kokemuksensa ja reaktiot niihin vaihtelevat. Elämä alkaa lapsuusvaiheella, siirtyy siitä nuoren aikuisuuden kautta keski-ikään, kunnes viimeisenä koittaa vanhuus. Vanhuuden lisäksi voidaan viidenneksi elämänvaiheeksi lisätä myöhäisvanhuus, jossa ihminen on lähinnä muista riippuvainen, kuten lapsuudessa. Myöhäisvanhuus ei ole pitkän syklin kannalta olennainen elämänvaihe. Kuten eri käännökset, myös eri elämänvaiheet vaikuttavat toisiinsa. Tätä sekoittumista ohjaa pitkä sykli joka tarjoaa raamit vaihteleville tapahtumille ja niihin reagoimiselle.

 

Lapsuus on kasvun, oppimisen, pätevyyden hankkimisen ja suojelun hyväksymisen aikaa. Lasten sosiaalinen rooli ei ole juuri muuttunut, vaikka viime aikoina tekninen kehitys ja lastentautien hoitaminen ovat kehittyneet nopeasti. Lapsuus loppuu ennen pitkää ja ihminen siirtyy nuoreen aikuisuuteen. Tässä elämänvaiheessa on aika muuttaa unelmat ja ideat projekteiksi ja suunnitelmiksi sekä urien ja perheiden luomiseen. Seuraavaksi edessä on keski-ikä. Siinä vahvistetaan elämäntyyliä, toteutetaan nuoressa aikuisuudessa luotuja unelmia ja suunnitelmia ja aletaan ohjata edellisiä sukupolvia. Tällöin myös ihminen huomaa ensimmäiset merkit biologisesta vanhenemisestaan ja huomataan, että parhaat elinvuodet ovat ohi. Suurin osa ihmisistä kuolee vanhuusaikanaan. Tällöin on aika lopettaa ura ja unohtaa velvollisuutensa yhteiskuntaa kohtaan.

 

Kuinka maailmassa, jossa syntyy lapsia joka minuutti voidaan määritellä yhteiskunnan eri arkkityypit? Ensiksi pitää määrittää arkkityypin syntymien pituudet. Historia määrittää eri vertaisrymät heidän sosiaalisen iän ja roolien mukaan. Arkkityyppien pituudet vaihtelevat hieman kahdenkymmenen vuoden molemmin puolin. Jokaisella arkkityypillä on oma keskimääräinen persoonansa. Persoonalla on omat näkemyksensä perhe-elämästä, sukupuolirooleista, instituutioista, politiikasta, uskonnosta ja tulevaisuudesta. Arkkityyppi voi ajatella ja tuntea, kuten yksilöt. Se voi olla turvallisuushakuinen tai holtiton, yksilöllinen tai yhtenäinen, jne. Jokaisella niistä on oma elämänkertansa. Niiden hahmottamiseen ei ole kaavaa. Jokaisella on määreensä, kuten paikka historiassa, yhteiset uskomukset ja käytös sekä yhteinen näkemys kuulumisesta tiettyyn sukupolveen. Historian kriittisillä hetkillä, jokaisen arkkityypin jäsenet hallitsevat yksittäistä elämänvaihetta. Arkkityypit muuttuvat ikääntyessään.

 

Eri arkkityypit

 

Profeetat syntyvät ja kasvavat Huipun aikana ja tulevat narsistisiksi aikuisiksi Heräämisen aikana. He vaalivat periaatteitaan moralistisina keski-ikäisinä Purkautumisen aikana ja heistä tulee viisaita vanhuksia ohjaten nuorempia sukupolvia Kriisin aikana. Muut arkkityypit näkevät Profeetat periaatteellisina, päättäväisinä, luovina, narsistisina, röyhkeinä ja armottomina. Heidän henkilökohtaiset pääomansa keskittyvät ensisijaisesti visioihin, arvoihin ja uskontoon. Profeetoilla on suurin vaikutus Sankareihin. Historian saatossa esiintyneisiin tunnetuimpiin Profeettoihin ovat kuuluneet mm. Benjamin Franklin, Abraham Lincoln ja Franklin Roosevelt. Nykypäivän tunnetuin Profeetta taitaa olla Donald Trump.

 

Paimentolaiset syntyvät Heräämisen aikana ja heidän kasvatuksensa on vapaata. Purkautumisen aikana he vieraantuvat yhteiskunnasta nuorena aikuisena. He toimivat pragmaattisesti keski-iässä Kriisin aikana ja vanhuudessaan he hyväksyvät väliinputoamisensa Kriisin jälkeen, kun yhteiskunta luo nahkansa uusiksi muiden ehdoilla. Muut arkkityypit näkevät Paimentolaiset älykkäinä, käytännöllisinä, tarkkanäköisinä, tunteettomina, kulttuurittomina ja moraalittomina. Heidän henkilökohtaiset pääomansa keskittyvät ensisijaisesti vapauteen, selviytymiseen ja kunniaan. Paimentolaisilla on suurin vaikutus Artisteihin. Historian saatossa tunnetuimpiin Profeettoihin ovat kuuluneet mm. George Washington, Ulysses Grant ja Dwight Eisenhower. Nykypäivän tunnetuin Paimentolainen taitaa olla Barack Obama.

 

Sankarit kasvavat suojeltuina lapsina Purkautumisen aikana ja he toimivat yhteistyökykyisinä nuorina aikuisina Kriisin ratkaisemiseksi. He ovat ylimielisiä keski-ikäisiä Heräämisen aikana ja toimivat vahvoina ja tehokkaina vanhuksina Heräämisen aikana. Muut arkkityypit näkevät Sankarit, epäitsekkäinä, järkevinä, pätevinä, mekanistisina ja ylirohkeina. Heidän henkilökohtaiset pääomansa keskittyvät ensisijaisesti yhteisöön, teknologiaan ja vaurauteen. Sankareilla on suurin vaikutus Profeettoihin. Historian saatossa tunnetuimpiin Sankareihin ovat kuuluneet mm. Thomas Jefferson, John F. Kennedy ja Ronald Reagan. Nykyajan yksi tunnetuimmista Sankareista on Mark Zuckerberg.

 

Artistit kasvavat ylisuojeltuina lapsina Kriisin aikana ja ovat herkkiä nuoria aikuisia Huipun aikana. He toimivat päättämättöminä keski-ikäisinä johtajina Heräämisen aikana ja ovat empaattisia vanhuksia Purkautumisen aikana. Muut arkkityypit näkevät Artistit huolehtivina, ennakkoluulottomina, asiantuntevina, tunteellisina, asioiden monimutkaistajina ja päättämättöminä. Heidän henkilökohtaiset pääomansa keskittyvät ensisijaisesti moniarvoisuuteen, asiantuntemukseen ja oikeusturvaan. Artisteilla on suurin vaikutus Paimentolaisiin. Historian saatossa tunnetuimpiin Artisteihin ovat kuuluneet mm. Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson ja Colin Powell. Nykyajan tunnetuin Artisti taitaa olla Warren Buffett.

 

Eri arkkityypeillä on käännöksissä omat roolinsa. Kriisin ajasta ja eri arkkityyppien rooleista siinä lisää on luvassa todennäköisesti ensi viikolla.

 

-Tommi T

Lisää uusi kommentti

You must have JavaScript enabled to use this form.

Suodatettu HTML

  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <pre> <address> <strike> <caption>
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
File attachments
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 150 KB.
Sallitut tiedostotyypit: txt jpg png.
CAPTCHA
Tällä kysymyksellä varmistamme että olet oikea inhimillinen käyttäjä (eikä koneellinen roskapostittaja)
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.