Angloamerikkalainen pitkä yhteiskuntasykli osa 1, perusteet ja käännökset

Käyttäjän Tommi Taavila kuva

Monilla asioilla on luontainen syklinsä, vuodenajat tulevat takuuvarmasti tietyssä järjestyksessä ja jopa monilla yhteiskunnilla on omat syklinsä, jne. Historian tapahtumat eivät toistu sellaisinaan, mutta ajanjaksoilla on yhtäläisyytensä menneisyyden kanssa. Seuraavissa kirjoituksissa tulen keskittymään pitkään angloamerikkalaiseen yhteiskuntasykliin. Sen avulla voi löytää raamit nykyiselle maailmantilanteelle ja monelle järjettömyydelle. Ne ovat jatkumoa pidemmän aikavälin kehitykselle. Tai sitten vain kuvittelen löytäväni selityksiä. Jokaisen tulee päättää totuus tässä asiassa. Se miksi keskityn anglo-amerikkalaiseen pitkään yhteiskuntasykliin johtuu siitä, että se tällä hetkellä dominoi maailman tapahtumia. Tämä dominointi ei ehkä jatku pitkään. Se kuuluuko Suomi saman syklin vaikutukseen on ainakin minulle epäselvä asia. Suurin osa tekstistä perustuu William Straussin ja Neil Howen 1990-luvun puolivälissä kirjoittamaan kirjaan 4. Käännös. (The Fourth Turning)

Straussin ja Howen mukaan yksi pitkä sykli on kestänyt 70-110 vuotta. Ensimmäisen angloamerikkalaisen syklin he ovat määrittäneet alkaneen 1400-luvulla. Heidän mukaansa syklejä on ollut seitsemän, joista ensimmäinen ei ollut kokonainen:

 

 • Jälkikeskiaikainen sykli 1435-1487

 • Uudistussykli 1487-1594

 • Uuden maailman sykli 1594-1704

 • Vallankumoussykli 1704-1794

 • Sisällissotasykli 1794-1865

 • Suurvaltasykli 1865-1946

 • Vuosituhantinen sykli 1946-?

 

Jokainen sykli voidaan jakaa neljään eri ajanjaksoon, joita kutsutaan käännöksiksi. Käännöksien pituus on normaalisti 15-30 vuotta. Vain Yhdysvaltojen sisällissota on tuottanut lyhyemmän käännöksen. Useimmiten ne kestävät 18-25 vuotta. Käännösten pituudet ovat suunnilleen verrannollisia ihmisten elinajan ajanjaksojen, lapsuuden, nuoren aikuisuuden, keski-iän ja vanhuuden pituuksien kanssa. Käännökset voivat vaihtua joko yhtäkkiä tai vähitellen. Käännökset ovat seuraavat ja niiden järjestys ei muutu niin kauan, kun sykli on voimassa:

 

 • Huippu (High). Edellinen 1. käännös oli vuosina 1946-1963. Tällä aikakaudella instituutiot vahvistuvat ja yksilöt heikentyvät. Kriisin aikaansaama uusi hallinto vahvistuu ja vanha heikentyy.

 • Herätys (Awakening). Edellinen toinen käännös oli vuosina 1963-1984. Tämä on hengellisen heräämisen sekä suurten yhteiskuntaprotestien aikaa.

 • Purkautuminen. (Unraveling) Edellinen kolmas käännös oli vuosina 1984-2008. Yksilöllisyyden ylistäminen on huipussaan ja yhteisöllisyys on vähän arvossa.

 • Kriisi (Crisis). Neljäs käännös on menossa ja se alkoi 2008. Kriisi tuottaa suuren mullistuksen ja yhteiskunnan uudistumisen. Sodat ovat yleisempiä ja ne taistellaan loppuun saakka.

 

Suurin syy siihen miksi nämä käännökset ja sykli toteutuvat on ihmisen valtaosan epätietoisuus niistä. Liian monet katsovat lineaarisesti maailmaa ja olettavat seuraavien vuosikymmenten näyttävän viimeisiltä. Pitkän syklin loppuminen Kriisiin johtuu siitä, että suurin osa edellisen kriisin muistaneista on kuollut eikä sen kauhuja enää muisteta tai ymmärretä. Sen lisäksi, että sykli voidaan jakaa neljään osaan niin eri käännöksissä hallitsevat sukupolvet voidaan jakaa neljään arkkityyppiin, jotka ovat seuraavat:

 

 • Profeetat, jotka syntyvät Huipun aikana ja hallitsevat Purkautumisen aikana. (viimeinen sukupolvi syntynyt vuosina 1943-1960)

 • Paimentolaiset, jotka syntyvät Herätyksen aikana ja hallitsevat Kriisin aikana. (viimeinen sukupolvi syntynyt vuosina 1961-1981)

 • Sankarit, jotka syntyvät Purkautumisen aikana ja hallitsevat Huipun aikana. (viimeinen sukupolvi syntynyt 1982-2004)

 • Artistit, jotka syntyvät Kriisin aikana ja hallitsevat Herätyksen aikana. (viimeinen sukupolvi syntynyt 2005-)

 

Ensimmäiset arkkityypin edustajat syntyvät yleensä hieman ennen uuden käännöksen alkua. Jokaisella arkkityypillä on oma roolinsa eri käännöksessä ja pitkässä syklissä. Kun tulen seuraavassa osassa kuvaamaan eri arkkityyppejä niin on hyvä muistaa, että arkkityyppi kuvaa lähinnä tyypillisintä ryhmänsä edustajaa. Ei kaikkia samoina vuosina syntyneitä arkkityyppejä.

 

Eri käännöksillä on omat ominaispiirteensä

 

Huippuun siirtyessä Kriisin suurimmat ongelmakohdat on ratkaistu. Yhteiskunta keskittyy yhdessä nostamaan itsensä jaloilleen korjaamalla kriisin aiheuttamat tuhot. Tähän pystytään yhteistoimin, vaikka epävarmuus on suurta varsinkin Huipun alussa. Yksilöllisyyttä ei katsota hyvällä. Huippu on erinomaista aikaa ihmisille, jotka hyväksyvät enemmistömielipiteet ja yhteiskunnan ja hallinnon suuret roolit ihmisten elämässä. Perheiden rooli on suuri, avioeroja on vähän ja syntyvyys on korkea. Sisäistä hyvinvointia ja hengellisyyttä arvostetaan vähän. Usko tulevaisuuteen paranee koko käännöksen ajan. Tämä on todennäköisesti paras hetki tehdä pitkäaikaisia sijoituksia.

 

Herääminen alkaa tapahtumasta tai tapahtumista, jotka tuottavat kulttuurivallankumouksen. Kennedyn murha synnytti edellisen Heräämisen. Tämä käännös saa yhteiskunnan keskittymään enemmän hengellisyyteensä ja sisäiseen hyvinvointiin yhteiskunnan ja sen instituutioiden kehittämisen sijaan. Ihmiset muuttuvat pikkuhiljaa kyynisiksi, yhteiskuntarauha alkaa hajota ja mielenosoitukset tai jopa mellakat paremman yhteiskunnan puolesta alkavat yleistyä. Rikoksien määrä kasvaa ja päihteiden käyttö lisääntyy. Lasten kasvatus muuttuu vapaammaksi ja heidän turvallisuudentunteensa vähenee. Luovuus kukkii parhaimmillaan ja se kohdistuu paremman yhteiskunnan saavuttamiseen. Heräämisen lopussa usko tulevaisuuteen on vahvaa.

 

Purkautuminen alkaa, kun yhteiskunta ja sen muodostavat ihmiset toteavat, että uusi kulttuurillinen ajattelutapa on muodostunut. Tämä käännös on täynnä yltäkylläisyyden psykologiaa ja yksilöllisyyden korostamista. Usko hallitukseen ja instituutioihin on minimaalinen, mutta usko yksilöön on vahvaa. Ihmiset korostavat brändejä ja vaurauttaan. Hengellisyys vähenee ajan myötä ja henkilökohtainen moraali on löyhä. Purkautumisen loppupuolelle on tyypillistä talouskuplien syntyminen ja niiden hajoaminen. Tällöin suurten voittojen ja suurten tappioiden todennäköisyydet ovat suurempia sijoittajille. Sijoitusten hinnat kohoavat ja laskevat nopeasti. Tämä käännös voi myös loppua talouskuplan puhkeamiseen.

 

Kriisi alkaa, kun jotkin tapahtumat ovat aiheuttaneet yhteiskunnallisia mullistuksia. Kriisi on tärkein käännös pitkässä yhteiskuntasyklissä. Se voi päättyä joko kunniakkaaseen voittoon tai katastrofiin. Kriisin lopputulos määrittää seuraavan yhteiskuntasyklin suunnan. Toisen maailmansodan voitto oli angloamerikkalaiselle yhteiskunnalle riemuvoitto. Vanhat rakenteet tuhoutuvat Kriisin aikana ja uudet alkavat syntymään sen lopussa. Enemmistö ihmisistä löytää yhteisen vihollisen ja keskittyy yhteistyöhön. Enemmistö on myös valmis tuhoamaan vihollisen. Viranomaisia totellaan paremmin, päihteiden käyttö vähenee, syntyvyys pienenee, sodat ovat todennäköisiä ja protektionismi on huipussaan. Maahanmuuttoa suitsitaan, koska ulkomaalaisia pidetään suurimpina syyllisinä yhteiskuntarauhan rapautumiseen. Nopealle kriisinratkaisemiselle on suuri tarve. Keskityn kolmannessa ja viimeisessä osassa Kriisin anatomiaan ja nykyisen pohtimiseen.

 

Pahoittelen kirjoituksen pituutta, mutta näin laajaa asiaa on vaikea kirjoittaa kovin lyhyesti. Seuraavassa kirjoituksessa on vuorossa sukupolvia kuvaavat arkkityypit. Sen julkaisen viikonloppuna.

 

-Tommi T

Lisää uusi kommentti

You must have JavaScript enabled to use this form.

Suodatettu HTML

 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
 • Sallitut HTML-tagit: <a> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <pre> <address> <strike> <caption>
 • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Plain text

 • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
 • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
File attachments
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 150 KB.
Sallitut tiedostotyypit: txt jpg png.
CAPTCHA
Tällä kysymyksellä varmistamme että olet oikea inhimillinen käyttäjä (eikä koneellinen roskapostittaja)
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.