Aloittava yrittäjä putoaa pois yhteiskunnan tukiverkosta

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Aloittava yrittäjä putoaa yleensä pois yhteiskunnan tukivierkoista. Yrityksen tulot eivät riitä siihen, että yrittäjä pääsisi ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin, mutta eläkevakuutusmaksut lankeavat kuitenkin yleensä maksettavaksi. Pienet eläkevakuutusmaksut eivät kuitenkaan riitä nostamaan eläkettä takuueläkettä suuremmaksi ja niinpä maksetut eläkevakuutusmaksut menevät eläkkeen osaltakin hukkaan. Yrittäjä joutuu maksamaan mutta putoaa silti pois yhteiskunnan tukiverkosta.

- Järjestelmää tulee joustavoittaa ja uudistaa niin, että siinä mukana olevien turva on kohtuullisella tasolla, Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula vaatii.

Suomen Yrittäjät esittää, että yrittäjän pakollisen eläkevakuuttamisen alarajaa tulisi nostaa nykyiseltä rajalta (7656,26 euroa vuonna 2018). 

- Jos vakuuttaa itsensä nykyisen alarajan mukaan, eläke jää pienemmäksi kuin takuueläke, jonka kaikki saavat joka tapauksessa ja työuran aikaiset etuudet ovat parhaimmillaankin perusturvan suuruisia. Yrittäjä siis maksaa eläkemaksujaan turhaan, Janne Makkula sanoo.

- Järkevää olisi nostaa alaraja työttömyysturvan alarajalle 12 576 euroon vuodessa, jolloin varmistettaisiin se, että pakollisen järjestelmän piirissä olevalla yrittäjällä olisi käytännössä oikeus kaikkeen työuran aikaiseen ansiosidonnaiseen sosiaaliturvaan, työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén sanoo.

Suomen Yrittäjien jäsenilleen tekemän kyselyn vastaajista kaksi kolmesta oli sitä mieltä, että ehdotus on hyvä ja perusteltu. Toista mieltä oli vain 14 prosenttia vastaajista. Nykyisin alle työttömyysturvan alarajan vakuuttaneistakin, joihin muutos sekä vakuutusmaksujen että etuuksien nousuna kohdistuisi, jopa 55 prosenttia kannatti esitystä ja 23 prosenttia oli sitä vastaan.

Syvä epäluottamus järjestelmään johtaa siihen, että yrittäjät alivakuuttavat itsensä

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaan yrittäjän työtulon tulisi vastata sitä, mitä vastaavasta työpanoksesta maksettaisiin palkkaa. Jopa kaksi kolmasosaa yrittäjistä kuitenkin alivakuuttaa itsensä lain edellyttämään tasoon nähden ja puolet myös todellisiin tuloihin nähden. Asia käy ilmi Suomen Yrittäjien kyselystä. Merkittävin syy alivakuuttamiseen erityisesti nuorilla yrittäjillä on se, etteivät he usko saavansa rahoilleen vastinetta. 

Kaikista kyselyyn vastaajista jopa kolme neljästä ei usko, että he saavat vakuutusmaksuaan vastaavaa eläkettä. Vain neljä prosenttia vastaajista luottaa täysin nykyiseen YEL-järjestelmään. Vakuutusmaksut koetaan kohtuuttomiksi. Yrittäjistä 58 prosenttia on täysin ja vielä joka neljäs osittain samaa mieltä väittämän ”Yrittäjän eläkevakuutusmaksu on kohtuuton suhteessa sillä saataviin etuuksiin” kanssa.
Kolme neljästä vastaajasta uskoo, että heillä olisi parempi vanhuuden turva, jos he saisivat sijoittaa eläkevakuutukseen käyttämänsä rahat itse.

- Luottamusta lisäisi, jos järjestelmää joustavoitettaisiin ja lisättäisiin yrittäjän vapautta valita turvansa taso, Harri Hellstén sanoo.
Suomen Yrittäjät teki jäsenilleen kyselyn yrittäjän eläkejärjestelmästä heinäkuussa 2017. Kyselyyn vastasi 1072 yrittäjää.

Lisäksi Suomen Yrittäjät esittää YEL-järjestelmään neljää muuta muutosta

1. Työtulo tulee muuttaa selkeyden vuoksi vuositulosta kuukausituloksi (12 576/2018/v = 1048/2018/kk).

2. Vakuuttamisvelvollisuuden täyttymisen tulee edelleen perustua yrittäjän työpanoksen arviointiin.

3. Vakuuttamisvelvollisen yrittäjän täytyy saada valita turvansa taso säädettyjen työtulorajojen puitteissa. Työtulon muutos tulisi voimaan yrittäjän ilmoituksella ilman erillistä päätösmenettelyä ja olisi voimassa, kunnes yrittäjä ilmoittaisi uudesta muutoksesta tai lopettaisi toiminnan. Nykyisestä joustojärjestelmästä luovutaan tarpeettomana.

4. Alle neljä kuukautta kestävän yritystoiminnan vakuuttaminen tulee sallia.

Lisää uusi kommentti

You must have JavaScript enabled to use this form.

Suodatettu HTML

  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <pre> <address> <strike> <caption>
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
File attachments
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 150 KB.
Sallitut tiedostotyypit: txt jpg png.
CAPTCHA
Tällä kysymyksellä varmistamme että olet oikea inhimillinen käyttäjä (eikä koneellinen roskapostittaja)
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.